Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Éigse na Tríonóide 2017: Draíocht i gcroílár na hardcathrach

Éigse 2017- Trinity's Irish Language Festival: Magic in the heart of the city

#éigse17 #dúshlánTCD

 

Tá an-áthas ar An Cumann Gaelach, Coláiste na Tríonóide, i gcomhar le hOifig na Gaeilge agus Aontas na Mac Léinn clár imeachtaí ÉIGSE NA TRÍONÓIDE 2017 a fhógairt. Seachtain spleodrach a bhíonn i gceist i gcónaí leis an Éigse agus muid ag ceiliúradh na Gaeilge i gcroílár Bhaile Átha Cliath. Tá téama na 'Draíochta' ar an bhféile i mbliana agus léirítear sin san éagsúlacht agus sa chruthaitheacht atá ag baint leis an réimse imeachtaí atá á chur ar fáil le linn na seachtaine. 

Beidh an fhéile ar siúil idir an 6ú agus an 10ú lá Feabhra; gach lá lán de himeachtaí speisialta. I measc na príomhimeachtaí, beidh Seoladh na hÉigse le hEoin Ó Neachtain, Turas EalaíneOíche Ghrinn Ghaelach (le CÓBÁC, agus neart tallainne ar an ardán agus Gig Mór na hÉigse le IMLÉ, an banna ceoil le fuaim draíochta! Tá #dúshlánTCD againn freisin le duais dearbháin €100!

Tá sraith imeachtaí speisialta do bhaill foirne* á reáchtáil freisin, ag cuimsiú maidin caife, rang Yóga, lón agus teacht le chéile i ndiaidh an lá oibre.

Bígí linn ón 6ú Feabhra ar aghaidh leis an Draíocht a scaipeadh ar fud na hardcathrach!

Féach thios don chlár iomlán imeachtaí. Tá cead isteach saor in aisce ag gach imeacht, iad oscailte do chách.

 

Trinity's An Cumann Gaelach, in association with the Irish Language Office and the Students’ Union are delighted to announce the programme of events for ÉIGSE NA TRÍONÓIDE 2017. A vibrant, magical week; Éigse is aimed at celebrating our national language in the heart of the city. This year's theme is 'Magic' and this is reflected in the creativity and diversity of events planned for the entire week.

Beginning on Monday 6th February and continuing to Friday 10th February, each day will be packed with magical, exciting events. Amongst the highpoints of Éigse is our Launch  of Éigse with Eoin Ó Neachtain, our Art Tours; a Comedy Gig showcasing the talents of Cumainn Ghaelacha in both Trinity and UCD; and the highlight event,  The Gig Mór featuring IMLÉ, one of Ireland's fastest growing Irish language acts! We also have a special challenge #dushlánTCD with a €100 voucher prize!

A special series of events for staff are also planned* including a coffee morning, Yoga class, lunch and after-work get-together.  

Join us from the 1st of February to celebrate the magic of our national language in the heart of Dublin city!

See below for our full programme. All events are open to all and free of charge.

Teagmháil/ Contact

An Cumann Gaelach www.cumann.ie 

Áine Haberlin, Auditor, reachtaire@cumann.ie, 085 834 4378

Ciarán Wadd, Vice Auditor, waddk@tcd.ie 083 306 8331

Irish Language Officer www.tcd.ie/gaeloifig

Aonghus Dwane, Irish Language Officer, gaeloifig@tcd.ie 087 623 2841

CLÁR- PROGRAMME

Gach lá

Dúshlán na hÉigse / Seirbhísí trí Ghaeilge féach anseo #dúshlánTCD

Tae agus Plé / Seastán ar fud an Choláiste

 • Luan 11-1 Bloc na nEalaíon
 • Máirt  11-1 Hamilton
 • Céadaoin 11-1 Sráid D’Olier
 • Déardaoin 11-1 - Bloc na nEalaíon

(brúigh anseo d'imeachtaí breise ar leith don bhfoireann)


Dé Luain 6 Feabhra

 • Bricféasta Pancóga ó Lemon -Crepes & Caife (9am) / Seomra na Gaeilge

 • Flashmob le Ceilí agus Ceol (1pm) / An Phríomhchearnóg

 • Yóga as Gaeilge (5pm) / Seomra na Gaeilge

 • Seoladh na hÉigse le hEoin Ó Neachtain (7pm) / Seomra na Gaeilge


Dé Máirt 7

 • RAVEaerobaic le TAF (10am) / Téatar Players

 • Irish Taster le Roinn na Gaeilge (11am) /3051 ARTS

 • Turas Ealaíne leis an Coimeádaí Ealaíne & An Scéim (12.00pm) / Ag bualadh le chéile san Arts Café

 • Club Bram Stoker leis an bhPhil (3pm) / Phil Conversation Room

 • Ceardlann Feadóg Stáin le TradSoc (4pm) / Seomra na Gaeilge

 • Murder Mystery le Players (7pm) / Ag tosnú i Seomra na Gaeilge


Dé Céadaoin 8

 • Caife, Comhrá & Craic sa Bhutrach (10:30am) / An Bhutrach

 • Lón Mór an Chumainn (1pm) / Seomra na Gaeilge

 • Díospóireacht Ghrinn leis an bhPhil (3pm) / GMB

 • Ceardlann Drámaíochta le foireann na Mairnéalach (4pm) / Seomra na Gaeilge

 • Oíche Ghrinn, Cilléin Farrell, Ed Campion, Domhnal Ó Catháin agus Shane Grogan (8pm) / Teach Tabhairne Kennedy

Déardaoin 9

 • Ciorcal Comhrá in Ospidéal San Séamas (1pm) / Seomra na Foirne, an Chéad Urlár, Old Stone Building

 • Aifreann le Cór an Chumainn (1.05pm) / An Séipéal

 • Comórtas Poc Fada (2pm) / Páirc Chruicéid

 • Urnaí na Nóna 5pm / An Séipéal

 • Gig Mór na hÉigse le IMLÉ & Trinity Ents le DUDJ & Trinity FM sa Wiley Fox (8pm) (Doirse ag a h8) €8 ar an aip DICE / €10 ag an doras


Dé hAoine 10

 • Bricfeasta Mór Gaelach (10am) / Seomra na Gaeilge

 • Teach Oscailte na Scéime (1pm) / Teach 12 i mBotany Bay

Each day

Éigse Challenge / Services through Irish - see here #dúshlánTCD

Tae agus Plé / Info stands around College

 • Monday 11-1 Arts Building
 • Tuesday  11-1 Hamilton
 • Wednesday 11-1 D’Olier St
 • Thursday 11-1 - Arts Building

(click here for additional special staff programme)

 

Monday 6 February

 • Bricféasta Pancóga ó Lemon -Crepes & Caife (9am) / Seomra na Gaeilge

 • Flashmob le Ceilí agus Ceol (1pm) / An Phríomhchearnóg

 • Yóga as Gaeilge (5pm) / Seomra na Gaeilge

 • Seoladh na hÉigse le hEoin Ó Neachtain (7pm) / Seomra na Gaeilge


Tuesday 7

 • RAVEaerobaic with TAF (10am) / Téatar Players

 • Irish Taster with Irish Department (11am)/3051 ARTS

 • Art Tour with the College Art Collections and the Scéim Chónaithe (12.00pm) / Meeting at the Arts Café

 • Club Bram Stoker with the Phil (3pm) / Phil Conversation Room

 • Tin Whitle Worskshop with TradSoc (4pm) / Seomra na Gaeilge

 • Murder Mystery with Players (7pm) / Starting in Seomra na Gaeilge


Wednesday 8

 • Caife, Comhrá & Craic sa Bhutrach (10:30am) / An Bhutrach

 • Big Lunch (1pm) / Seomra na Gaeilge

 • Comedy Debate with the Phil (3pm) / GMB

 • Drama Workshop le foireann na Mairnéalach (4pm) / Seomra na Gaeilge

 • Comedy Night, Cilléin Farrell, Ed Campion, Domhnal Ó Catháin agus Shane Grogan (8pm) / Teach Tabhairne Kennedy

Thursday 9

 • Conversation circle in St James's Hospital (1pm) / Staff Room, 1st Floor, Old Stone Building

 • Mass with the Choir of An Cumann Gaelach (1pm) / The Chapel
 • Comórtas Poc Fada (2pm) / Cricket Ground

 • Choral Evensong in Irish (5.15pm) / The Chapel

 • Gig Mór na hÉigse with IMLÉ & Trinity Ents with DUDJ & Trinity FM sa Wiley Fox (8pm) (Doors at ) €8 on the DICE app/ €10 at the door


Friday 10

 • Big Gaelic Breakfast (10am) / Seomra na Gaeilge

 • Student Irish Scheme Open House (1pm) / House 12 in Botany Bay

IMEACHTAÍ SPEISIALTA FOIRNE*

 

LUAN 6

 • Maidin Caife  ( 10.30am- Seomra 3106, Bloc na nEalaíon)

MÁIRT 7

 • Yóga (1pm- Seomra na Gaeilge)

CÉADAOIN 8

 • Lón (1pm- Seomra 3104 Arts)
 • Deoch an Dorais (5.30pm- An Duke)

SPECIAL STAFF EVENTS *

 

MONDAY 6

 • Coffee morning  (10.30am- Room 3106 Arts Building)

TUESDAY 7

 • Beginners' Yóga (1pm- Seomra na Gaeilge)

WEDNESDAY 8

 • Lunch (1pm- Room 3104 Arts)
 • "One for the Road" (5.30pm- Duke Tavern)

 

#éigse17 #dúshlánTCD


Nuashonraithe 6 2 2017 ag .