Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Acht na dTeangacha Oifigiúla

Tá dualgaisí éagsúla ar Choláiste na Tríonóide, mar chomhlacht poiblí, faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta ná líon agus caighdeán na seirbhísí trí Ghaeilge a chuireann comhlachtaí poiblí ar fáil don phobal a mhéadú agus a fheabhsú.

Tugann Oifigeach na Gaeilge tacaíocht d'fhoireann an Choláiste Acht na dTeangacha a chur i bhfeidhm, agus tá fáilte roimh cheisteanna faoin Acht ag gaeloifig@tcd.ie. Tá an tOifigeach Gaeilge ar fáil chun teacht chuig do rannóg féin agus labhairt le baill foirne ann faoin chomhlíonadh an Achta.

Más ball foirne de chuid TCD thú, bheadh an tOifigeach fíorbhuíoch dá líonfá an suirbhé gearr seo (tá 7 gceist ann), a chuideoidh leis/léi tacaíocht níos fearr a thabhairt do bhaill foirne maidir le comhlíonadh an Achta.

Tá eolas sa rannóg seo ar fhorálacha an Achta, ar na rialacháin atá déanta faoin Acht agus faoi Scéimeanna Teanga Choláiste na Tríonóide.

 

d

Comharthaíocht dhátheangach i gColáiste na Tríonóide

 

Má tá gearán ar bith agat faoi chomhlíonadh an Achta i gColáiste na Tríonóide, bheadh Oifigeach na Gaeilge lán-sásta é sin a phlé leat agus socruithe cuí a dhéanamh aon fhadhb a réiteach.

Oifig an Choimisinéara Teanga freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh forálacha an Achta, as comhairle a thabhairt don phobal maidir lena gcuid ceartanna agus as comhairle a thabhairt do chomhlachtaí poiblí maidir lena gcuid dualgas.

 

 


Nuashonraithe 14 5 2015 ag Aonghus Dwane (Ríomhphost).