Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchYou are here An Ghaeilge sa Coláiste > News and Events

Lá Idirnáisiúnta na mBan :: 8 Márta 2024

Comhdháil Lae ~ A One-Day Conference

Comhdháil Lae - bígí linn 8ú Márta i Mol an tSeomra Fhada
“Deirdre” le Anastasia Melnykova; Deirdre, Darach Ó Scolaí © Leabhar Breac 2024"Deirdre" le Anastasia Melnykova; Deirdre, Darach Ó Scolaí © Leabhar Breac 2024

The Department of Irish and Celtic Languages are delighted to announce a one-day conference, conducted through Irish, 'Comhdháil Lae ar Lá Idirnáisiúnta na mBan' on the 8th March 2024.

"Ceiliúradh ar Scoláireacht na mBan
agus ar Cheist na hInscne i Léann na Gaeilge"

Eolas

When? Friday 8th March 2024. 9.30am

Where? The Long Room Hub, TCD.

Schedule of talks: PDF available here.

Cláraigh le Eventbrite
All talks through the medium of Irish

Book Launch

After the day's events, 'Máirtín Ó Cadhain 2020'
edited by Eoin Mac Cárthaigh and Pádraig de Paor, will be officially launched.

Supported by the Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences Events Fund

Lá Idirnáisiúnta na mBan:
Ceiliúradh ar Scoláireacht na mBan agus ar Cheist na hInscne i Léann na Gaeilge
Friday 8th March 2024, Trinity Long Room Hub, Trinity College

Sceideal an Lae (ar fáil ar PDF ag an nasc thuas)
9.30–10.00 Clárú agus Fáiltiú: Lorraine Leeson, An leas-Phropast um Chomhionannas, Éagsúlacht agus Ionchuimsitheacht
Seisiún 1 Cathaoirleach: Máirín Nic Eoin
10.00–10.30
10.30–11.00 
11.00–11.30 
Máirín Ní Dhonnchadha: Togra Field Day agus litríocht na mban
Máire Ní Annracháin: "Who needs the land when you are the land?" agus ceisteanna eile an luathfheimineachais
Tríona Ní Shíocháin: Beochaint agus Ardréim: saothar Chaitilín Dubh agus oidhreacht bhanfhilí na Gaelainne
~ Tae agus Caife ~
Seisiún 2 Cathaoirleach: Brianán Ní Bhuachalla
12.00–12.30
12.30–1.00
1.00–1.30
Ciara Ní Mhurchú: Cérbh í Máire Ní Raghallaigh? Cúlra banphátrúin ón 17ú céad
Síle Ní Mhurchú: Mná Áille Féinne Finn? Spléachadh ar chuid de bhancharachtair na Fiannaíochta
Christina Cleary: Mná sa Leabhar Laighneach: filí, gaisgígh, suirígh
~ Lón ~
Seisiún 3 Cathaoirleach: Deirdre Nic Mhathúna
2.30–3.00
3.00–3.30
Ríona Nic Congáil: An Triúr Deirféar i gCorca Dhuibhne
Sorcha de Brún
‘Beathaíodh go maith ina bhunóic é’: Aicme, Obair agus Inscne in Peig: A Scéal Féin (1936)
~ Tae agus Caife ~
Seisiún 4  Cathaoirleach: Eimear Nic Chonmhaic
4.00–4.30
4.30–5.00
Síobhra Aiken: ‘Gaeltacht Springfield’: Rannpháirtíocht na mBan in Athbheochan na Gaeilge i Meiriceá
Caoimhe Nic Lochlainn: Mná misniúla: Ról na mBan sna hAistriúcháin agus i Litríocht na nÓg
5.00–5.30 Síle Denvir: Léiriú ceoil
5.30
6.00
Cúpla focal clabhsúir
Seoladh leabhair: Máirtín Ó Cadhain 2020

Teagmháil

rphost nibhraoc@tcd.ie
fón +353 1 896 1450
Instagram: tcd_r_na_gaeilge
Twitter: @TCDRnaGaeilge