Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchYou are here An Ghaeilge sa Coláiste > News and Events

Conference: Irish Poetry 1500-1700 Texts and Contexts :: 17-18 May 2024

FáiltePostaer

The Department of Irish and Celtic Studies, Trinity College, Dublin, are delighted to host a two-day conference on the 17th and 18th May 2024, on campus at the Long Room Hub. The theme for this year is

Irish Poetry 1500-1700 Texts and Contexts - A conference on the world of Irish poetry and its role in society 1500-1700.

Proceedings and events will be through English and Irish.

Reáchtálfaidh Roinn na Gaeilge agus na dTeangacha Ceilteacha, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, comhdháil ar champas i Mol an tSeomra Fhada ar an 17ú agus 18ú Bealtaine 2024. An téama atá ag an gComhdháil i mbliana:

An Fhilíocht 1500-1700 Téacs agus Comhthéacs -
Comhdháil ar ilghnéitheacht na filíochta agus ar a ról sa phobal idir 1500-1700

As Gaeilge agus as Béarla a bheidh na himeachtaí.

Information

When? Friday 17 and Saturday 18 May 2024

Where? Trinity Long Room Hub, TCD.

Register here: Cláraigh Anseo

Tickets: This event is free, but please register so we have an idea of numbers for catering. All Welcome!

 

Speakers and ChairsRubrics (Red Building) TCD

 • Aonghas MacCoinnich (University of Glasgow)
 • Bernadette Cunnigham
 • Ciara Ní Mhurchú (TCD)
 • Deirdre Nic Mhathúna (DCU)
 • Emma Nic Cárthaigh (UCC)
 • Emmet de Barra (TCD)
 • Eoghan Ó Raghallaigh (MN)
 • Eoin Mac Cárthaigh (TCD)
 • Gordon Ó Riain (UL)
 • Marie Louise Coolahan (OG)
 • Meidhbhín Ní Úrdail (UCD)
 • Mícheál Hoyne (TCD)
 • Micheál Ó Mainnín (QUB)
 • Michelle O Riordan (DIAS)
 • Nollaig Ó Muraíle (OG)
 • Philip Mac a' Ghoill (MN)
 • Síle Ní Mhurchú (UCC)
 • Sorcha Nic Lochlainn (UCC)
 • Tomás Ó Murchú (UCC)

 

Táimid fíor-bhuíoch de Dháimh na nEalaíon agus na nDaonnachtaí as a gcuid tacaíochta don ócáid seo.

Táimid fíor-bhuíoch de Chiste Spreagtha Chonradh na Gaeilge as a gcuid tacaíochta don ócáid seo.

Full Schedule of the day's talks available here [PDF].

Biographies of speakers and summaries of their talks to follow.

Contact

email nibhraoc@tcd.ie
phone +353 1 896 1450
Instagram: tcd_r_na_gaeilge
Twitter: @TCDRnaGaeilge