Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchFúinn

Fáilte romhaimh go dtí Roinn na hInnealtóireachta Meicniúla agus Déantúsaíocht I gColáiste Trionóide, Baile Átha Cliath. Tá áit lárnach ag innealtóirí meicniúla in aon geilleagar rathúil agus tá an t-éileamh d’oideachas árd leibhéil ag méadú faoi láthair, in Éirinn ach go háirithe. Déantar iarracht sa roinn chun diriú ar teagasc ina bhfuil baint mór ag na mic léinn le cursaí taighde, obair tionscadal agus an foras ollmhór de mhic léinn taighde atá ag obair anseo.

Is iad ár príomh réimse taighde ná Bithinnealtóireacht, Meicnic Sreabhán, Malartú Teasa agus Fuinneamh, Ábhair Eolaíochta, Déantúsaíocht agus Dearadh. Múinimid cursaí acadúil do mhic léinn fochéime agus iarchéime agus tugtar tacaíocht do thart ar 60 mic léinn taighde trí scéimithe éagsúla atá á maoiniú ag tionscail, an rialtas agus ag cuibhreannais tionscal/ollscoil Eorpach.

Tá ár roinn suite i bhfoirgneamh saintógtha a fuair a ainm ón innealtóir Eirinneach cáiliúl ón fichiú aois, Charles Parsons, a rinne obair ollmhór i réimhse turbín tiomáint agus giniúint.

Tá eolas ar ár gcursaí, taighde, bhfoireann agus gach eolas eile faoin roinn seo le fáil ar an suíomh idirlín. Tá an cuid eile den suíomh idirlín le fáil sa teanga Béarla amháin.

Más mian leat dul i dteagmháil, féach ar ár leathanach teagmhálaleathanach foirne.