Cheap an fhoireann acadúil agus ionadaithe na mac léinn Linda Doyle ina 45ú Propast ar Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus tháinig sí isteach san oifig ar an 1 Lúnasa 2021. Príomhoifigeach na hollscoile is ea an Propast agus tá sí freagrach don Bhord agus don Stát sa deireadh maidir le feidhmiú na hollscoile.