The Proclamation

The Centre for Literary Translations has completed the translation of the 1916 Proclamation into the languages taught at Trinity College Dublin.

Introduction

Professor Patrick Geoghegan, School of Histories and Humanities, TCD

1916 left behind an ideal and a reality. The ideal was the iconic Proclamation, the reality the state which emerged out of the War of Independence a few years later. The reality has not always matched the ideal, and for many the 1916 Proclamation remains both an inspiration and an indictment, a Declaration of Independence, as well as a vision for a better future. The Proclamation almost immediately became part of our national mythology, confusing and obscuring some of its greatest points. It is often misquoted – ‘our gallant allies’ never appears in the text, it refers only to ‘gallant allies’. It is often misunderstood – in the context of the document the reference to cherishing the children of the nation equally is clearly a reference to all the people on the island, Unionists as well as Nationalists, Protestants as well as Catholics, and not to little children. It is a request for toleration, and religious equality, and by obscuring it, we have lost one of the greatest messages in the document. 

Much of what was truly revolutionary in the Proclamation is taken for granted today. The main text begins with the simple words ‘Irishmen and Irishwomen’, but that in itself was a major statement of equality. Later on there is a reference to the permanent national government being elected by universal suffrage of ‘all her men and women’. Patrick Pearse’s influence is clear in the summoning of the ‘dead generations’ to strike for freedom, but the influence of James Connolly can be seen in the assertion that the ‘ownership of Ireland’ is ‘the right of the people of Ireland’. There is a nod to the global context, with the diaspora enlisted (‘supported by her exiled children in America’) and the First World War referenced (‘gallant allies in Europe’). Interestingly, there is no Irish language in the text, apart from the heading at the top (‘Poblacht na hEireann’).

History was deployed to support the Rebellion, with a claim that ‘in every generation the Irish people have asserted their right to national freedom and sovereignty’ and that ‘six times during the past three hundred years they have asserted it in arms’. Trinity has a unique expertise in all of these rebellions – 1641, 1690, 1798, 1803, 1848, and 1867. By making 1916 the seventh attempt in that canon of Irish history, the Proclamation was able to claim that the new Rising was the culmination of an irresistible and inexorable drive for freedom.

Instead of seeing the 1916 Proclamation as a prophecy about the future, or a prediction from the past, it should be recognised as a memorial from a time when idealism trumped reason, and passed down to us a message which still resonates today. It became the embodiment of the spirit of 1916, a spirit that defined and elevated the subsequent campaign for independence. One hundred years on it remains a triumph of inspiration.  

English

POBLACHT NA H EIREANN

THE PROVISIONAL GOVERNMENT
OF THE
IRISH REPUBLIC
TO THE PEOPLE OF IRELAND

IRISHMEN AND IRISHWOMEN: In the name of God and of the dead generations from which she receives her old tradition of nationhood, Ireland, through us, summons her children to her flag and strikes for her freedom.

Having organised and trained her manhood through her secret revolutionary organisation, the Irish Republican Brotherhood, and through her open military organisations, the Irish Volunteers and the Irish Citizen Army, having patiently perfected her discipline, having resolutely waited for the right moment to reveal itself, she now seizes that moment, and supported by her exiled children in America and by gallant allies in Europe, but relying in the first on her own strength, she strikes in full confidence of victory.

We declare the right of the people of Ireland to the ownership of Ireland and to the unfettered control of Irish destinies, to be sovereign and indefeasible. The long usurpation of that right by a foreign people and government has not extinguished the right, nor can it ever be extinguished except by the destruction of the Irish people. In every generation the Irish people have asserted their right to national freedom and sovereignty; six times during the past three hundred years they have asserted it in arms.

Standing on that fundamental right and again asserting it in arms in the face of the world, we hereby proclaim the Irish Republic as a Sovereign Independent State, and we pledge our lives and the lives of our comrades in arms to the cause of its freedom, of its welfare, and of its exaltation among the nations.

The Irish Republic is entitled to, and hereby claims, the allegiance of every Irishman and Irishwoman. The Republic guarantees religious and civil liberty, equal rights and equal opportunities to all its citizens, and declares its resolve to pursue the happiness and prosperity of the whole nation and of all its parts, cherishing all of the children of the nation equally, and oblivious of the differences carefully fostered by an alien Government, which have divided a minority from the majority in the past.
Until our arms have brought the opportune moment for the establishment of a permanent National Government, representative of the whole people of Ireland and elected by the suffrages of all her men and women, the Provisional Government, hereby constituted, will administer the civil and military affairs of the Republic in trust for the people.

We place the cause of the Irish Republic under the protection of the Most High God, Whose blessing we invoke upon our arms, and we pray that no one who serves that cause will dishonour it by cowardice, inhumanity, or rapine. In this supreme hour the Irish nation must, by its valour and discipline, and by the readiness of its children to sacrifice themselves for the common good, prove itself worthy of the august destiny to which it is called.

Signed on behalf of the Provisional Government,

Thomas J. Clarke
Sean Mac Diarmada Thomas MacDonagh
P. H. Pearse Eamonn Ceannt
James Connolly Joseph Plunkett

Irish

POBLACHT NA H EIREANN

RIALTAS SEALADACH
PHOBLACHT NA hÉIREANN
LE MUINTIR NA hÉIREANN

A FHEARA AGUS A MHNÁ NA hÉIREANN: In ainm Dé agus ghlúnta na marbh óna bhfaigheann sí a seantraidisiún mar náisiún, tá Éire, trínne, ag gairm a clainne chun a brataí agus ag bualadh buille ar son a saoirse.
Tar éis di eagar agus oiliúint a chur ar a cuid fear trína heagraíocht rúnda réabhlóideach, Bráithreachas Phoblacht na hÉireann, agus trína heagraíochtaí míleata oscailte, Óglaigh na hÉireann agus Arm Cathartha na hÉireann, tar éis di a riailbhéas a thabhairt go foighneach chun foirfeachta agus feitheamh go rúndaingean leis an bhfaill í féin a fhoilsiú go tráthúil, tá sí ag glacadh na faille sin anois, agus le tacaíocht óna clann atá ar deoraíocht i Meiriceá agus ó chomhghuaillithe calma san Eoraip, ach ag seasamh di ar a neart dílis féin ar an gcéad ásc, tá sí ag bualadh buille agus í lándóchasach go mbéarfaidh sí bua.

Dearbhaímid gur ceart ceannasach dochloíte é ceart mhuintir na hÉireann ar dhílse na hÉireann agus ar chumhacht gan chosc ar chinniúint na hÉireann. Forghabháil an chirt sin atá á himirt le fada ag pobal agus rialtas eachtrannach, níor mhúch sí an ceart sin ná ní féidir é a mhúchadh go brách ach le díothú mhuintir na hÉireann. Gach glúin dár tháinig, dhearbhaigh muintir na hÉireann a gceart ar shaoirse agus ar fhlaitheas náisiúnta; sé huaire le trí chéad bliain anuas a dhearbhaigh siad faoi airm é. Ag seasamh dúinn ar an gceart bunaidh sin agus á dhearbhú arís dúinn faoi airm os comhair an tsaoil, fógraímid leis seo Poblacht na hÉireann ina Stát Ceannasach Neamhspleách agus cuirimid ár mbeo féin agus beo ár gcompánach airm i ngeall lena saoirse, lena leas agus lena móradh i measc na náisiún.

Dlíonn Poblacht na hÉireann, agus éilíonn leis seo, dílseacht mhuintir uile na hÉireann, idir fhir agus mhná. Ráthaíonn an Phoblacht saoirse chreidimh agus saoirse shibhialta, comhchearta agus comhdheiseanna dá saoránaigh uile, agus dearbhaíonn gur rún di féachaint chuig séan agus sonas an náisiúin uile agus gach páirte de, clanna uile an náisiúin a chaomhnú go cothrom, gan beann aici ar na difríochtaí ar chothaigh Rialtas coimhthíoch go cúramach iad agus a dheighil mionlach ón tromlach san am a chuaigh thart.

Go dtí go dtiocfaidh an uain, de neart ár n-arm, Rialtas Náisiúnta buan a bhunú, a dhéanfaidh ionadaíocht do mhuintir uile na hÉireann agus a thoghfar le vótaí a cuid fear agus ban uile, déanfaidh an Rialtas Sealadach, a bhunaítear leis seo, gnóthaí sibhialta agus míleata na Poblachta a riar ar iontaobhas thar ceann na muintire.

Cuirimid cúis Phoblacht na hÉireann faoi choimirce Dhia Mór na nUilechumhachtaí, a n-impímid A bheannacht ar ár n-airm, agus guímid gan aon duine a bheas ag fónamh sa chúis sin easonóir a tharraingt uirthi le mílaochas, le mídhaonnacht ná le díbhearg. Ar uair seo na cinniúna, ní foláir do náisiún na hÉireann a chruthú lena mhisneach agus lena riailbhéas, agus le toil a chlainne iad féin a íobairt mar mhaithe leis an gcoiteann, gur fiú é an dán ró-uasal dá ngairtear é.

Arna shíniú thar ceann an Rialtais Shealadaigh,

Thomas J. Clarke
Sean Mac Diarmada Thomas MacDonagh
P. H. Pearse Eamonn Ceannt
James Connolly Joseph Plunkett 

Translation: Conradh na Gaeilge

Irish Sign Language

Arabic

POBLACHT NA H EIREANN

الحُكُومَة المُؤَقَّتَة لِلجُمهُوريَّة الإيرلَندية
إلى الشَّعبِ الإيرلَندي

أَيُّها الأيرلَنديون والأيرلَنديات: بِاِسمِ الله وبِاِسمِ الأجيال المُنصَرِمَة التي وَرِثَت عَنها إيرلندا تَقالِيدَها الوَطَنيَّة القَديمَة، إِنَّ إيرلَندا وَمِن خِلالِنا تَدعُو أَبنَاءَها لِلتَوَحُّدِ تَحتَ رَايَتِها وَهي تُقاتِلُ مِن أَجلِ حُرّيَتها.

إنَّ إيرلندا دَرَّبَت وَصَنَعَت الأبطالَ فيها وَذَلِكَ مِن خِلالِ مُنَظَّمَتِها الثَّورِيَّة السّريَّة المُسَلَّحَة (أَخويَّة الجُمهورِيَّة الإيرلَندية)، وَمِن خِلالِ مُنَظَّمَتَيها العَسكَريَتَين (المُتَطَوّعون الأيرلَنديون وَالجَيش الوَطَني الإيرلَندي)، وَبَعدَ أن أَتقَنَت الانضِباط بِكُلّ صَبرٍ وَتأنٍ، وَقَد اِنتَظَرَت بِحَزم وَقُوَّة اللَّحظَة المُناسِبَة لِتَكشِف عَن نَفسِها، وَهي تَنتَهِز الفُرصَة الآن لِتَبدَأ كِفاحَها وَكُلَّها ثِقَة بِالنَّصر، وبِدعمٍ مِن أَبنائِها في أَمريكا وَحُلَفائِها الشُّجعان في أوروبا، إلا أنها تعتمد أولاً وأخيراً على قوتها الخاصة.

إننا نُعلِن رَسمياً أَنَّ حَقّ الشَّعب الإيرلَندي في أَن يَملُك إيرلَندا وَفي أَن يُسيطِر أَبناؤُها عَلى كامِل إيرلَندا هوَ حَقٌّ سياديٌّ مُطلَق غَير قابِل لِلإلغاء. بِالرَغمِ مِن أَنَّ سُلطَتها كَانَت مُغتَصَبَة مِن قِبَلِ الغُرَباء لِوَقتٍ طَويلٍ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَم يُطفِئ الحَقّ وَلَن يَستَطيعَ أَحدٌ أَن يُطفَأه إِلَّا بَعدَ القَضاءِ عَلى شَعبِ إيرلَندا. لَقَد أَكَّدَ الشَّعب الإيرلَندي في كُلّ جِيلٍ مِن أجيالِهِ عَلى حَقّهِ في الحُرّيَّة وَالاِستِقلال وَسِيادَة الوَطَن، كَما أَكَّدَ عَلى حَقّهِ بِاِمتِلاك الحُقوق الأساسِيَّة سِت مَرَّات خِلالَ ثَلاثَمائة سَنَة مَضَت وَذَلِكَ بِقُوَّةِ السّلاح، وَإنَّنَا نُؤَكّد وَنُعلِن مَرَّة أُخرَى وَبِقُوَّة السّلاح لِكُلّ العَالَم أَنَّ الجُمهوريَّة الإيرلَندية دَولَة ذَات سِيادَة مُستَقِلَّة، وَإنَّنا نُكَرّسُ أَروَاحَنا وَأرواحَ رِفاقِنا بِالسّلاح لِقَضيَّةِ حُريَتها وَتَحقِيق مَصلَحَتِها الاجتِماعيَّة وَتَمجيدِها وَإعلَاء اِسمها بَينَ الأُمَم.

ويَحِقُّ لِلجُمهوريَّة الإيرلَندية مُطالَبَة جَميع الإيرلَنديين والإيرلَنديات بِالوَلَاءِ المُطلَق لِلجُمهوريَّة وَها هيَ هُنا تُطالِبُ بِهِ فِعلاً. إنَّ الجُمهوريَّة تَضمَن الحُرّيَّة الدّينِيَّة وَالمَدَنيَّة وَالعَدَالَة وَالمُساوَاة بِالحُقُوقِ وَالوَاجِباتِ، وَإتاحَة الفُرصَة لِجَميعِ المُواطنين بَتَحقيقِ الرَّفاه وَالرَّخاء لَهُم في كافَّة أَنحاء الوَطَن، مَعَ حِرصِها عَلى أَن يَكونَ أَبنَاء الأُمَّة مُتساوين نَاسيةً الاِختِلافات التي حَرَصَت عَلى زَرعِها الحُكومَة المُحتَلَّة في المَاضي وَالتي فَرَّقَت بَينَ الأَقَلّيَّة وَالأَغلَبيَّة.

وَها هُنا تَشَكَّلَت حُكُومَة مُؤقَّتَة سَتَتَولَّى إدارَة الشُّؤون المَدَنيَّة وَالعَسكَرِيَّة لِلجُمهوريَّة نِيابَةً عَن الشَّعبِ إلى أن يَجلِبَ سِلاحُنا اللَّحظة المُناسِبَة لِتَشكيلِ حُكومَة دَائِمَة لِلأُمَّة كَمُمَثّل شَرعِي لِلشعَبِ الإيرلَندي أَجمَع، وَمُنتَخَبة مِن جَميع فِئاتِه رِجالاً وَنِساءً.

وَإنَّنا هُنا نَضَعُ مُتَطَلَّبَات القَضيَّة الإيرلَندية بِرِعايَة الله تَعالى وَحِفظِهِ الذي نَرجو أن يَنصُرَنا بِرَحمَتِهِ في حَملَتِنا العَسكَريَّة، وَنَدعُو الله أَلَّا يَجلُب العار لِهَذِهِ القَضيَّة أحدٌ مِمَن خَدمَها عَن طَريق التَّقصير أَو عَدَم الرَّحمَّة أَو مِن خِلالِ السَّرقَة أَو السَّلب.  في هَذِهِ اللَّحظَة العَظيمَة يَجبُ عَلى الأُمَّة الإيرلَندية التَّحَلّي بِالشَّجاعَة وَالاِنضِباط وَاستِعداد أَبنائِها لِلتَضحِيَة بَأنفُسِهِم مِن أَجلِ المَصلَحَة العَامَة لِتكون جَديرَة بِمَصيرِها العَظيم الذي تُدعى إليهِ.

تَمَّ التوقيع باسم الحكومة المؤقتة:

>توماس ج. كلارك (Thomas J. Clarke)
شين ماك ديارمادا (Sean Mac Diarmada) توماس ماك دوناخ (Thomas MacDonagh)
ب. ه. بيرس  (P. H. Pearse) إيمن كِنت (Eamonn Ceannt)
جيمس كونولي (James Connolly) جوزيف بلانكيت (Joseph Plunkett)

Translator: رنا النصر (Rana Alnasr), Department of Near and Middle Eastern Studies, TCD
Editor: Joachim Kolb, Department of Germanic Studies, TCD

Bulgarian

POBLACHT NA H EIREANN

От Привременното правителство на Ирландската република
До Народа на Ирландия
Ирландци и ирландки,

В името на Господа и на поколенията скъпи покойници, от които тя приема извечната си национална традиция, Ирландия чрез нас призовава чедата си под своето знаме и въстава за своята свобода.

Организирала и подготвила мъжете си посредством своята тайна революционна организация, Ирландското републиканско братство, и посредством своите явни военни формирования, Ирландските доброволци и Армията на ирландските граждани, търпеливо затягала своята дисциплина и изчаквала с решимост подходящия момент да се разкрие, тя грабва сега този момент и, подкрепена от своите изгнани чеда в Америка и от храбрите си съюзници в Европа, но разчитайки на първо място на собствените си сили, се надига с пълна увереност в победата.

Ние обявяваме  за суверенно и неотменно правото на народа на Ирландия да притежава Ирландия и да упражнява безусловен контрол над съдбините ѝ. Дълговечното узурпиране на това право от един чужд народ и правителство не е задушило това право нито пък е възможно то да бъде задушено, освен посредством унищожението на ирландския народ. Чрез всяко поколение ирландците са заявявали правото си на национална свобода и суверенитет; шест пъти през последните триста години те са го заявявали със силата на оръжието.

Опирайки се на това основно право и препотвърждавайки го със силата на оръжието пред лицето на света, чрез този документ ние обявяваме Ирландската република за суверенна независима държава и обричаме живота си и този на другарите си по оръжие на каузата за нейната свобода, за добруването и възхода ѝ между нациите. Ирландската република има правомощията и чрез този акт изисква пълната отдаденост на всеки ирландец и ирландка. Републиката гарантира религиозни и граждански свободи, равни права и равни възможности на всички свои граждани и заявява решимостта си да преследва щастието и благоденствието на цялата нация във всички нейни съставни части, да закриля по равно всички чеда на нацията и да изличи различията, грижливо подхранвани от едно чуждо правителство, отколе разделяло малцинство от мнозинство.

Докато със силата на ръцете си не стигнем до верния час да установим постоянно национално правителство, което да представлява целия народ на Ирландия и и да е избрано чрез гласа на всички нейни мъже и жени, Привременното правителство, овластено чрез този документ, ще ръководи гражданските и военните дела на Републиката, уповавайки се на народното доверие.
Ние полагаме каузата на Ирландската република под закрилата на Върховния Бог, чийто благослов ние призоваваме да се спусне връз ръцете ни и се молим никой, който служи на тази кауза, да не бъде обезчестен чрез малодушие, безчовечност или плячкосване. В този върховен час Ирландската нация, чрез своята храброст и дисциплина и чрез готовността на децата си за саможертва за общото благо, следва да докаже, че е заслужила върховното предопределение, за което е призвана.

Подписана от името на Привременното правителство:

Томас Дж. Кларк (Thomas J. Clarke)
Шон Мак Диармада (Sean Mac Diarmada) Томас Макдона (Thomas MacDonagh)
П. Х. Пиърс (P. H. Pearse) Емон Сиънт (Eamonn Ceannt)
Джеймс Коноли (James Connolly) Джоузеф Плънкет (Joseph Punkett)

Translator: Dimitar Kambourov, Department of Russian and Slavonic Studies, TCD

Croatian

POBLACHT NA H EIREANN

PRIVREMENA VLADA
REPUBLIKE IRSKE
IRSKOMU NARODU

IRCI I IRKINJE: U ime Božje i mrtvih naraštaja, od kojih prima svoju staru tradiciju nacionalnosti, Irska, po nama, poziva svoju djecu k svojoj zastavi i kreće u borbu za svoju slobodu.

Organiziravši i uvježbavši svoje muževe putem tajne revolucionarne organizacije, Irskoga republikanskoga bratstva, i javnih vojnih organizacija, Irskih volontera i Irske građanske armije, strpljivo usavršivši svoju disciplinu, odlučno pričekavši pravi trenutak da se pokaže, ona sada iskorištava taj trenutak i, podržana od svoje prognane djece u Americi i hrabrih saveznika u Europi, oslanjajući se ipak u prvome redu na svoju vlastitu snagu, kreće u borbu s punom vjerom u pobjedu.

Proglašavamo pravo irskoga naroda na posjedovanje Irske i nesputani nadzor nad irskim sudbinama, da bude suveren i neotuđiv. Dugo prisvajanje od stranog naroda i vlade nije ukinulo to pravo niti ono ikada može biti ugašeno osim uništenjem irskoga naroda. U svakome naraštaju irski je narod branio svoje pravo na nacionalnu slobodu i suverenitet; šest puta tijekom posljednjih tristo godina on ga je branio oružjem. Inzistirajući na tome temeljnome pravu i ponovno ga braneći oružjem pred licem svijeta, ovime proglašavamo Republiku Irsku kao suverenu nezavisnu državu i zalažemo svoje živote i živote svojih drugova po oružju za njezinu slobodu, blagostanje i uzvišenje među narodima.

Irska Republika ima pravo i ovime zahtijeva vjernost svakoga Irca i Irkinje. Republika jamči vjersku i građansku slobodu, jednaka prava i jednake mogućnosti svim svojim građanima i proglašava svoju odlučnost da ostvari sreću i blagostanje cijeloga naroda i svih njegovih dijelova, njegujući svu djecu naroda jednako i nesvjesna razlikâ što ih je pomno poticala tuđinska vlada i koje su u prošlosti dijelile manjinu od većine.

Dok naše oružje ne donese povoljan trenutak za uspostavu trajne nacionalne Vlade, koja je predstavnica cijeloga irskoga naroda i izabrana pravom glasa svih njezinih muškaraca i žena, Privremena vlada, ovime konstituirana, obavljat će građanske i vojne poslove Republike uime naroda.

Stavljamo cilj Republike Irske pod zaštitu Svevišnjega Boga, čiji blagoslov zazivamo na svoje oružje, i molimo da nitko tko mu služi ne obeščasti taj cilj kukavičlukom, nečovječnošću ili grabežom. U ovome najvišem trenutku irski narod mora svojom hrabrošću i disciplinom i spremnošću svoje djece žrtvovati sebe za opće dobro, pokazati se vrijednim preuzvišene sudbine na koju je pozvan.
Potpisali uime Privremene vlade

Thomas J. Clarke
Sean Mac Diarmada Thomas MacDonagh
P. H. Pearse Eamonn Ceannt
James Connolly Joseph Plunkett

Translator: Sanja Franković, Department of Russian and Slavonic Studies, TCD
Editor: Radmila Radovanović, Project Officer, Literature Ireland

Dutch

POBLACHT NA H EIREANN

DE VOORLOPIGE REGERING
VAN DE
IERSE REPUBLIEK
AAN HET IERSE VOLK

MANNEN EN VROUWEN VAN IERLAND: In de naam van God en van de verscheiden generaties van wie ze haar oude traditie als nationale staat heeft geёrfd, roept Ierland via ons haar kinderen op zich rond haar vlag te scharen in de strijd voor haar vrijheid.

Nadat zij haar mannen verzameld en geoefend heeft door middel van haar geheime revolutionaire organisatie, de Irish Republican Brotherhood, en door middel van haar openlijk militaire organisaties, de Irish Volunteers en het Irish Citizen Army, nadat zij geduldig haar dicipline heeft vervolmaakt en resoluut op het juiste moment heeft gewacht om zichzelf te onthullen, grijpt zij nu dat moment aan en, gesteund door haar verbannen kinderen in Amerika en door galante bondgenoten in Europa, maar in de eerste plaats vertrouwend op haar eigen kracht, slaat zij haar slag, in het volste vertrouwen als overwinnaar uit de strijd te komen. 

We verklaren het recht van het Ierse volk om het land Ierland in eigendom te bezitten, en om onbelemmerd over het Ierse lot te beschikken, soeverein en onvervreemdbaar. De langdurige aanmatiging van dit recht door een buitenlands volk en een buitenlandse regering heeft dit recht niet uitgeblust, noch kan het ooit worden uitgeblust tenzij door de vernietiging van het Ierse volk. In elke generatie heeft het Ierse volk haar recht op nationale vrijheid en soevereiniteit doen gelden; gedurende de afgelopen driehonderd jaar heeft het dit recht tot zesmaal toe met wapens verdedigd. Wij staan op dat fundamentele recht en verklaren opnieuw voor het oog van de wereld dat wij bereid zijn het met wapens te verdedigen; hierbij roepen wij de Ierse Republiek uit als Soevereine Onafhankelijke Staat, en beloven wij onze levens en de levens van onze wapenbroeders voor de vrijheid van deze staat, voor haar welzijn, en voor haar verheffing temidden van de volkeren der wereld.

De Ierse Republiek heeft recht op, en maakt bij deze aanspraak op, de loyaliteit van elke Ierse man en elke Ierse vrouw. De Republiek garandeert religieuze en burgerlijke vrijheid, gelijke rechten en gelijke kansen voor al haar burgers en verklaart zich besloten het geluk en welvaren na te streven van de gehele natie en al haar delen, en alle kinderen van de natie gelijkelijk te koesteren, zonder acht te slaan op de verschillen, zorgvuldig gekweekt door een buitenlandse regering, die in het verleden hebben geleid tot de afscheiding van een minderheid van de meerderheid.

Totdat onze wapens het geschikte moment hebben gebracht om een permanente Nationale Regering te vormen die representatief is voor het gehele Ierse volk en is gekozen met stemrecht van alle Ierse mannen en vrouwen, zal de Voorlopige Regering, bij deze ingesteld, de burgerlijke en militaire zaken van de Republiek in vertrouwen voor het volk beheren.

Wij plaatsen de zaak van de Ierse Republiek onder de bescherming van de Allerhoogste God. Wij vragen Hem onze wapens te zegenen en bidden dat niemand die deze zaak dient haar door lafheid, brutaliteit of hebzucht zal onteren. Op dit hoogste uur moet de Ierse natie, door haar moed en discipline en door de bereidheid van haar kinderen zich op te offeren voor het gemeenschappelijk belang, bewijzen het verheven lot dat haar roept waardig te zijn.

Ondertekend Namens de Voorlopige Regering,

Thomas J. Clarke
Sean Mac Diarmada Thomas MacDonagh
P. H. Pearse Eamonn Ceannt
James Connolly Joseph Plunkett

Translator: Alice Schutte, Department of Germanic Studies, TCD
Editor: Martine Cuypers, Department of Classics, TCD

French

POBLACHT NA H EIREANN

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE IRLANDAISE
AU PEUPLE D’IRLANDE

IRLANDAIS ET IRLANDAISES: Au nom de Dieu et des générations disparues qui lui ont conféré sa tradition séculaire de nation, l’Irlande, par notre voix, appelle ses enfants à se rallier à son drapeau et lance l’offensive pour l’obtention de sa liberté.

Ayant organisé et formé ses combattants au sein de son organisation révolutionnaire secrète, l’Irish Republican Brotherhood, ainsi que dans les rangs de ses organisations militaires connues de tous, les Irish Volunteers et l’Irish Citizen Army, ayant patiemment perfectionné sa discipline, ayant résolument attendu le moment propice pour se montrer au grand jour, elle saisit maintenant ce moment et, soutenue par ses enfants exilés en Amérique et par de vaillants alliés en Europe, mais se fiant en premier lieu à ses propres forces, elle se lance dans le combat, sûre de la victoire.

Nous déclarons souverain et inaliénable le droit du peuple d’Irlande à la possession de l’Irlande et à une maîtrise sans limites des destinées irlandaises. La longue usurpation de ce droit par un peuple et un gouvernement étrangers n’a pas aboli ce droit, à jamais irrévocable, sauf au prix de l’anéantissement du peuple irlandais. À chaque génération, le peuple irlandais a affirmé son droit à la liberté nationale et à la souveraineté; à six reprises, au cours des trois cents dernières années, il l’a affirmé par les armes. Nous fondant sur ce droit fondamental et en le réaffirmant par les armes à la face du monde, nous proclamons, par la présente, la République irlandaise, État souverain et indépendant, et engageons solennellement notre vie et celle de nos compagnons d’armes à la défense de la cause de sa liberté, de ses intérêts, et de sa gloire parmi les nations.

La République irlandaise revendique, par la présente, son droit à l’allégeance de chaque Irlandais et de chaque Irlandaise. La République garantit les libertés religieuses et civiles, l’égalité des droits et l’égalité des chances à tous ses citoyens, et déclare sa détermination à rechercher le bonheur et la prospérité de toute la nation et de tous ses membres, en chérissant tous les enfants de la nation de la même façon sans tenir compte des différences qui, par le passé, ont été soigneusement entretenues par un gouvernement étranger et séparé une minorité de la majorité.

En attendant que nos armes aient créé le moment opportun pour établir un Gouvernement national permanent, représentant la totalité du peuple d’Irlande et élu par les suffrages de tous ses hommes et de ses femmes, le Gouvernement provisoire, instauré par la présente, gèrera les affaires civiles et militaires de la République au nom et pour le compte du peuple.
Nous confions la cause de la République irlandaise à Dieu, le Très-Haut, afin qu’il lui accorde sa protection et nous l’implorons qu’il bénisse nos armes. Nous prions pour que nul serviteur de notre cause ne la déshonore par lâcheté, inhumanité ou par rapines. En cette heure suprême, la nation irlandaise doit, par son courage et sa discipline, et par l’abnégation de ses enfants prêts à se sacrifier pour le bien commun, se montrer digne de l’auguste destinée à laquelle elle est appelée.

Signé, pour le Gouvernement provisoire,

Thomas J. Clarke
Sean Mac Diarmada Thomas MacDonagh
P. H. Pearse Eamonn Ceannt
James Connolly Joseph Plunkett

Translator: Paule Salerno-O’Shea, Department of French, TCD
Editor: Jean-Paul Pittion, Fellow Emeritus, TCD

German

POBLACHT NA H EIREANN

Übergangsregierung der
IRISCHEN REPUBLIK
AN DIE IRISCHE BEVÖLKERUNG

MÄNNER UND FRAUEN IRLANDS: Im Namen Gottes und der vergangenen Generationen, von denen unser Land die althergebrachte Tradition der nationalen Einheit übernommen hat, ruft Irland durch uns seine Kinder zur Flagge und beginnt den bewaffneten Kampf um seine Freiheit.

Nun, da Irland seine männliche Bevölkerung organisiert und militärisch ausgebildet hat, sowohl durch seinen revolutionären Geheimbund, die Irische Republikanische Bruderschaft, als auch durch seine offiziellen Militärorganisationen, die Irischen Freiwilligen und die Irische Bürgerarmee, da es geduldig seine Disziplin gefestigt und entschlossen auf den richtigen Zeitpunkt gewartet hat, nutzt es die Gunst der Stunde und greift, unterstützt durch seine in Amerika im Exil lebenden Kinder und seine mutigen Verbündeten in Europa, sich jedoch in erster Linie auf seine eigene Stärke verlassend, voller Siegeszuversicht zu den Waffen.

Wir verkünden hiermit das Recht der irischen Bevölkerung auf Irland als ihr Eigentum, auf die uneingeschränkte Bestimmung des Schicksals Irlands, auf Irlands Souveränität und Unantastbarkeit. Die lange Vorenthaltung dieses Rechts durch ein fremdes Volk und eine fremde Regierung haben das Recht nicht ausgelöscht, noch kann es jemals ausgelöscht werden, außer durch die Zerstörung des irischen Volkes. In jeder Generation hat das irische Volk sein Recht auf nationale Freiheit und Selbstbestimmung geltend gemacht; sechsmal im Verlauf der letzten dreihundert Jahre hat es dieses Recht mit Waffen eingefordert. Wir, die auf diesem Grundrecht bestehen und es erneut mit Waffen vor der ganzen Welt fordern, rufen hiermit die Irische Republik als einen souveränen unabhängigen Staat aus und verpflichten uns mit unserem Leben und dem Leben unserer Mitkämpfer der Sache von Irlands Freiheit, seinem Wohlergehen und seiner Anerkennung unter den Nationen.

Die Irische Republik beansprucht hiermit die ihr zustehende Loyalität jedes irischen Mannes und jeder irischen Frau. Die Republik sichert ihren Bürgern religiöse und zivile Freiheit, gleiche Rechte und gleiche Chancen zu und erklärt ihre Absicht, das Glück und das Wohl der gesamten Nation und all ihrer Teile zu sichern, alle Kinder der Nation gleichermaßen wertzuschätzen und die so sorgfältig von einer fremden Regierung gepflegten Unterscheidungen unbeachtet zu lassen, durch die in der Vergangenheit eine Minderheit von der Mehrheit getrennt wurde.

Bis unsere Waffen den passenden Zeitpunkt für die Berufung einer dauerhaften, von allen Iren und Irinnen gewählten Staatsregierung als Vertretung der gesamten Bevölkerung Irlands herbeigeführt haben, wird die hiermit geschaffene Übergangsregierung die zivilen und militärischen Angelegenheiten der Republik Irland treuhänderisch verwalten.

Wir stellen die Sache der Irischen Republik unter den Schutz Gottes, dessen Segen wir für unseren Kampf erbitten, und beten, dass keiner, der unserer Sache dient, diese durch Feigheit, Unmenschlichkeit oder Plünderung entehren möge. In dieser höchsten Stunde muss sich die irische Nation durch Mut, Disziplin und den Willen ihrer Kinder, sich für das Gemeinwohl zu opfern, des erhabenen Schicksals, zu dem sie berufen ist, würdig erweisen.

Unterzeichnet im Namen der Übergangsregierung,

Thomas J. Clarke
Sean Mac Diarmada Thomas MacDonagh
P. H. Pearse Eamonn Ceannt
James Connolly Joseph Plunkett

Translator: Conny Opitz, Department of Russian and Slavonic Studies, TCD
Editor: Annette Simon, School of Applied Languages and Intercultural Studies, Dublin City University

Greek (Ancient)

POBLACHT NA H EIREANN

ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΩΙ ΔΗΜΩΙ ΤΩΝ ΙΕΡΝΑΙΩΝ ΧΑΙΡΕΙΝ

πρὸς θεοῦ, ὦ Ἰερναῖοι ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες, καὶ ὑπὲρ τῶν γενεῶν παροιχομένων, παρ’ ὧν τὰς ἀρχαίας πολιτικὰς τιμὰς παρέλαβεν, ἡ Ἰέρνη δι’ ἡμῶν τοὺς παῖδας παρακαλεῖ τῷ αὑτῆς σημείῳ ἀκολουθεῖν, ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἀρθεῖσα.

παρασκευασαμένη γὰρ ἡ Ἰέρνη καὶ ἀσκησαμένη τὴν ἡλικίαν ἐς κίνησιν ἐν ταῖς τῆς Ἰερναίας Δημοκρατικῆς Ἑταιρείας κρυπταῖς συστάσεσι καὶ τοῖς φανεροῖς στρατιωτικοῖς συντάγμασι τῶν Ἰερναίων Ἐθελοντῶν καὶ τῆς Στρατιᾶς τῶν Πολίτων Ἰερναίων, καρτερήσασα δὲ ἕως ἂν εὐταξία τελειωθῇ, ἀναμείνασα δὲ ἰσχυρῶς ἕως ἂν καιρὸς φανῇ, ἤδη καιρὸν ἁρπάζει καί, βοηθούντων μὲν τῶν παίδων αὑτῆς φυγάδων τῶν ἐν Ἀμερικῇ καὶ συμμάχων τινὼν εὐγνωμόνων ἀπὸ τῶν Εὐρωπαίων, ἀλλὰ μάλιστα τῇ οἰκείᾳ ῥώμῃ πισύνη, παίει πάντως πιστεύουσα νικᾶν.

προαγορεύομεν μὲν τὸν Ἰερναίων δῆμον δίκαιον εἶναι τὴν Ἰερναίαν γῆν βεβαίως κεκτῆσθαι καὶ ἐλευθέραν διασώσασθαι ἀνεμποδίστως ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον, ἔχειν δὲ τὴν Ἰέρνην αὐτόνομον καὶ ἀναπαλλοτρίωτον. οὐ γὰρ ταύτας τὰς πολιτικὰς τιμὰς ἀπέσβεσεν ἡ μακρὰ ἀλλοφύλων τυραννίς, καὶ μὴν οὐκ ἔστιν ὅτ’ ἀποσβέννυνται, εἰ μὴ πανωλεθρίᾳ τoῦ Ἰερναίου ἔθνους. ἠξίουν δὴ οἱ Ἰερναῖοι ἐν ἁπάσῃ γενεᾷ ἐλεύθεροι καὶ αὐτόνομοι γενέσθαι, ἀντεποιοῦντο δὲ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς αὐτονομίας ἐν ὅπλοις ἑξάκις ἐν ἔτεσι τριακοσίοις. ὡσαυτῶς δὲ καὶ ἡμεῖς, τῶν αὐτῶν τούτων τιμῶν ὡς κυρίων ἀντιλαμβανόμενοι καὶ αὖθις ἐν ὅπλοις αὐτῶν ἀντιποιούμενοι, πάσης τῆς οἰκουμένης ἐπισκοπούσης, τὸ νῦν τὴν Δημοκρατίαν τὴν Ἰερναίαν προαγορεύομεν αὐτόνομόν τε καὶ αὐτάρκη, τὰς δὲ ψυχὰς τὰς ἡμετέρας καὶ τὰς τῶν συμπραττόντων ἐνέχυρα τίθεμεν τῆς τῶν Ἰερναίων ἐλευθερίας καὶ εὐπραγίας καὶ αὐξήσεως ἐν τοῖς ἔθνεσιν.

κυρία μὲν ἡ Ἰερναία Δημοκρατία πίστεις λαβεῖν, αἰτεῖται δὲ δέχεσθαι, παρ’ ἀνδρὸς Ἰερναίου παντὸς καὶ γυναικὸς Ἰερναίας πάσης. πίστιν γὰρ δίδωσιν ἡ Δημοκρατία ὅτι ἐλεύθερα μὲν τὰ ἱερὰ καὶ πολιτικά, ἰσόνομοι δὲ καὶ ἰσόκαιροι οἱ πολῖται ἔσονται· γνώμην δὲ ἀποφαίνεται εὐδαιμονίαν καὶ εὐπραγίαν διώξειν παντὶ τῷ δήμῳ ἐν πᾶσι μέρεσιν, παντὸς τοῦ δήμου τοὺς παῖδας ἐξ ἴσου στέργουσα, ἀφιεμένη τὰς νόθας διαφορὰς τὰς ὑπ’ ἀλλοφύλου ἀρχῆς τραφείσας, αἱ πάλαι ὀλίγους τινὰς ἀπὸ τῶν πλειόνων διέστησαν.

ἕως μὲν ἂν παρασχῇ τὰ ἡμέτερα ὅπλα ἀρχὴν βεβαίαν καταστήσασθαι, ἧς πᾶς ὁ δῆμος κοινωνῇ, ἐντίμων ὄντων πάντων τῶν ἄνδρων καὶ πασῶν τῶν γυναικῶν τῶν Ἰερναίων, ἡμεῖς οἱ ἐν τῷ παρόντι καθιστάμενοι προστάται τὰ τῆς Δημοκρατίας πράγματα πολιτικά τε καὶ στρατιωτικὰ διαχειριοῦμεν, ἐν πίστει ὄντες τῷ δήμῳ.

διαπιστεύομεν οὖν τὴν τῆς Ἰερναίας Δημοκρατίας σωτηρίαν τῷ Θεῷ τῷ Ὑψίστῳ, ὃν αἰτούμεθα ἐπαινεῖν τὴν ἡμετέραν μάχην, εὐχόμενοι ὡς μή τις τῇ Δημοκρατίᾳ ὑπηρετῶν αὐτὴν ἢ πονηρίᾳ ἢ ἀγριότητι ἢ ἁρπαγῇ ἀτιμήσῃ. δεῖ γὰρ νῦν τὸν Ἰερναίων δῆμον, ἐπ’ αὐτῆς τῆς ἀκμῆς ὄντα, διὰ μὲν τὴν ἀρετὴν καὶ τὸν κόσμον αὑτοῦ, διὰ δὲ τὴν τῶν παίδων προθυμίαν τοῦ ἐς τὸ κοινὸν καθιερεῦσαι ἑαυτούς, τῆς σεμνῆς τύχης ἄξιον φανῆναι, εἰς ἣν προκαλεῖται.

ἔγραψαν καὶ συνεσημήναντο τῶν προστάτων τοῦ δήμου

Θωμᾶς Ἰ. Κλάρκ (Thomas J. Clarke)
Ἰωάννης ὁ Διάρμαδος (Sean Mac Diarmada) Θωμᾶς ὁ Δόγχου (Thomas MacDonagh)
Πατρίκιος Πίρς (P. H. Pearse) Εἴμων Κέντ (Eamonn Ceannt)
Ἰάκωβος Κόνολι (James Connolly) Ἰωσὴφ Πλύνκετ (Joseph Plunkett)

Translators: Martine Cuypers, Zoe Boland, Alastair Daly, Department of Classics, TCD
Editor: Andreas Serafim, Department of Classics, TCD

Greek (Modern)

POBLACHT NA H EIREANN

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΗΣ
ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

ΙΡΛΑΝΔΟΙ ΚΑΙ ΙΡΛΑΝΔΕΣ: Στο όνομα του Θεού και των παλαιών γενεών από τις οποίες αντλεί την αρχαία εθνική της παράδοση, η Ιρλανδία μέσα από μας καλεί όλα της τα τέκνα στη σημαία της και μάχεται για την ελευθερία της.

Αφού οργάνωσε και εκπαίδευσε το ανδρικό δυναμικό της μέσω της μυστικής επαναστατικής της οργάνωσης, της Ιρλανδικής Δημοκρατικής Αδελφότητας, και μέσω των φανερών στρατιωτικών της οργανώσεων, των Ιρλανδών Εθελοντών και του Στρατού των Ιρλανδών Πολιτών, και αφού υπομονετικά τελειοποίησε την πειθαρχία της και ανέμεινε με αποφασιστικότητα να αποκαλύψει τον εαυτό της την κατάλληλη στιγμή, αδράχνει τώρα την ευκαιρία, και, υποστηριζόμενη από τα εξόριστα τέκνα της στην Αμερική και από γενναίους συμμάχους στην Ευρώπη, αλλά πρωτίστως στηριζόμενη στη δική της δύναμη, είναι έτοιμη να χτυπήσει με πλήρη πεποίθηση για τη νίκη.

Διακηρύττουμε το δικαίωμα του λαού της Ιρλανδίας για κυριότητα της Ιρλανδίας και για τον αδέσμευτο έλεγχο της μοίρας των Ιρλανδών, να είναι αυτοκυρίαρχη και αναλλοίωτη. Ο επί μακρόν σφετερισμός του δικαιώματος αυτού από ξένο λαό και κυβέρνηση δεν έχει εξαφανίσει αυτό το δικαίωμα, ούτε δύναται ποτέ να εξαφανιστεί παρά μόνον με την καταστροφή του Ιρλανδικού λαού. Σε κάθε γενιά, ο Ιρλανδικός λαός διεκδικούσε το δικαίωμα του για εθνική ελευθερία και κυριαρχία· τα τελευταία τριακόσια χρόνια το διεκδίκησε με όπλα έξι φορές.

Στηριζόμενοι σε αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα και διεκδικώντας το ξανά με όπλα, δια του παρόντος, ανακηρύσσουμε ενώπιον όλης της οικουμένης την Ιρλανδική Δημοκρατία ως ένα Αυτοκυρίαρχο Ανεξάρτητο Κράτος, και δεσμεύουμε τις ζωές μας και τις ζωές των συνοπλιτών μας προς το σκοπό της ελευθερίας της, της ευημερίας της, και της εξύψωσής της ανάμεσα στα έθνη.

Η Ιρλανδική Δημοκρατία δικαιούται, και δια του παρόντος αξιούται, την αφοσίωση κάθε Ιρλανδού και Ιρλανδής. Η Δημοκρατία εγγυάται θρησκευτική και πολιτική ελευθερία, ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες της, και διακηρύττει την αποφασιστικότητά της να επιδιώξει την ευτυχία και την ευμάρεια ολόκληρου του έθνους και όλων των μερών του, δείχνοντας μέριμνα ισότιμα για όλα τα τέκνα του έθνους, και λησμονώντας τις διαφορές που μεθοδικά προωθήθηκαν από μια αλλότρια Κυβέρνηση, οι οποίες στο παρελθόν διαίρεσαν μια μειονότητα από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Μέχρι τα όπλα μας να φέρουν την ευνοϊκή στιγμή για την εγκαθίδρυση μιας μόνιμης Εθνικής Κυβέρνησης, που θα αντιπροσωπεύει όλο το λαό της Ιρλανδίας και που θα είναι εκλεγμένη με τις ψήφους όλων των ανδρών και γυναικών της, η Προσωρινή Κυβέρνηση, συσταθείσα δια του παρόντος, θα ηγηθεί της διοίκησης των πολιτικών και στρατιωτικών υποθέσεων της Δημοκρατίας για χάρη του λαού.

Θέτουμε τον αγώνα της Ιρλανδικής Δημοκρατίας υπό την προστασία του Υψίστου Θεού, την ευλογία του Οποίου επικαλούμαστε πάνω στα όπλα μας, και προσευχόμαστε ώστε όποιος υπηρετεί τον αγώνα αυτό να μην τον ατιμάσει λόγω δειλίας, απανθρωπιάς, ή επιδίωξης για λεηλασία. Σε αυτή την υπέρτατη στιγμή το Ιρλανδικό έθνος πρέπει, με την ανδρεία και πειθαρχία του, και την ετοιμότητα των τέκνων του να θυσιάσουν τον εαυτό τους για το κοινό καλό, να αποδείξει τον εαυτό του άξιο του σεπτού πεπρωμένου στο οποίο καλείται.

Υπογεγραμμένο εκ μέρους της Προσωρινής Κυβέρνησης,

Τόμας Τζ. Κλαρκ (Thomas J. Clarke)
Σαν Μακ Ντιαρμαντά (Sean Mac Diarmada) Τόμας Μακ Ντόνα (Thomas MacDonagh)
Π. Πίρς (P. H. Pearse) Έιμον Κεντ (Eamonn Ceannt)
Τζέιμς Κόνολι (James Connolly) Τζόζεφ Πλάνκετ (Joseph Plunkett)

Translator: Vangelis Dimos, Centre for Language & Communication Studies, TCD
Editors: Andreas Serafim, Department of Classics, TCD; Polychronia Christodoulidou, Greek Linguistics Department, Aristotle University of Thessaloniki

Hebrew

POBLACHT NA H EIREANN

הממשלה הזמנית
של
הרפובליקה האירית
אל אזרחי אירלנד

אזרחי ואזרחיות אירלנד: בשם האל והדורות שהלכו לעולמם, מהם שואבת אירלנד את מסורת האומה העתיקה שלה, היא קוראת את ילדיה לדגל, באמצעותנו, ומסתערת אל חירותה.

לאחר שארגנה והכשירה את בני האומה במסגרת הארגון המהפכני הסודי שלה – האחווה הרפובליקנית האירית – ובאמצעות הארגונים הצבאיים הגלויים שלה – המתנדבים האירים וצבא האזרחים האירי – ולאחר שהקפידה על ריסון עצמי והמתינה בסבלנות ובנחישות לרגע המתאים לחשיפה, עתה היא מנצלת את שעת הכושר, ובתמיכת בניה הגולים באמריקה ובני ברית גיבורים באירופה, אבל בראש וראשונה בהסתמך על עוצמתה שלה, היא מסתערת מתוך ביטחון מלא בניצחון.

אנו מכריזים על זכותו של העם האירי לבעלות על אירלנד, ולשליטה נטולת מצרים בגורלות האיריים, על זכותו לריבונות ולקיום נצחי. הפגיעה המתמשכת בידי עם ושלטון זרים לא ביטלה זכות זו, שלא ניתנת לביטול אלא בהשמדתו של העם האירי עצמו. בכל דור ודור עמד העם האירי על זכותו לחירות לאומית ולריבונות; שש פעמים בשלוש מאות השנים האחרונות תבע זאת בכוח הזרוע. אל מול פני העולם אנחנו עומדים על זכות בסיסית זו ותובעים אותה שוב בכוח הזרוע; אנו מכריזים בזאת על הרפובליקה האירית כעל מדינה ריבונית עצמאית ומוסרים את חיינו וחיי חברינו לנשק להשגת חירותה, רווחתה ורוממותה בקרב אומות העולם.

הרפובליקה האירית זכאית לנאמנותם של כל אזרח ואזרחית איריים, ותובעת אותה בזאת. הרפובליקה מבטיחה חופש דת, חירות אזרחית, שוויון זכויות ושוויון הזדמנויות לכל אזרחיה, ומכריזה כי תפעל בנחישות להבטיח את אושרה ושגשוגה של האומה כולה ושל כל חלקיה, להוקיר את ילדי האומה כולם באופן שווה, ללא ההבדלים שטופחו בקפדנות על ידי השלטון הזר, ושהפרידו בעבר את המיעוט מן הרוב.

עד שצבאנו יביאנו לרגע המתאים לכינון ייצוג לאומי קבוע לעם האירי כולו, באמצעות בחירות בהשתתפותם של אנשי ונשות אירלנד, הממשלה הזמנית שהוקמה בזאת תנהל את ענייניה האזרחיים והצבאיים של הרפובליקה בנאמנות כלפי העם.
אנו שמים את מבטחה של הרפובליקה האירית בידיו של האל העליון, שברכתו מגנה על צבאנו, ומתפללים שאיש מן המשרתים אותה לא יטיל בה חרפה מתוך פחדנות, חוסר אנושיות או ביזה. על האומה האירית להוכיח בשעה נעלה זו, באומץ לבה, בשליטה העצמית שלה ובנכונות בניה להקריב עצמם לטובת הכלל, כי היא ראויה לגורל מעורר הכבוד שזומן  לה.

נחתם בשם הממשלה הזמנית

תומס ג'  קלארק (Thomas J. Clarke)
שון מק דיאמדה (Sean Mac Diarmada) תומס מק'דונה (Thomas MacDonagh)
פ"ה פירס (P. H. Pearse) אימון קיאנט (Eamonn Ceannt)
פלנקט ג׳וסף (Joseph Plunkett) קונלי ג׳יימס (James Connolly)

Translators: A collaboration between colleagues in the Embassy of Israel in Dublin
Editor: Hanna Lerner, Tel Aviv University

Italian

POBLACHT NA H EIREANN

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA
REPUBBLICA IRLANDESE
AL POPOLO D’IRLANDA

UOMINI E DONNE D’IRLANDA: In nome di Dio e delle passate generazioni da cui riceve la sua antica tradizione di nazione, l’Irlanda, per mezzo nostro, chiama i suoi figli intorno alla sua bandiera e sferra il suo attacco per la libertà.

Avendo organizzato e addestrato i suoi uomini per mezzo della sua organizzazione clandestina rivoluzionaria, La Fratellanza Repubblicana Irlandese, e delle sue organizzazioni militari palesi, i Volontari d’Irlanda e la Milizia Cittadina Irlandese, e avendo pazientemente perfezionato la sua disciplina ed aspettato risolutamente il momento giusto per uscire allo scoperto, essa ora coglie l’attimo e, con l’appoggio dei suoi figli esiliati in America e di valorosi alleati in Europa, ma confidando innanzitutto nelle sue proprie forze, sferra l’attacco nella piena certezza della sua vittoria.

Noi dichiariamo il diritto sovrano ed inalienabile del popolo irlandese al possesso dell’Irlanda e al controllo dei destini irlandesi. La lunga usurpazione di quel diritto da parte di un popolo e di un governo straniero non ha annullato tale diritto, nè esso potrà mai essere annullato se non con la distruzione del popolo irlandese. Per generazioni il popolo irlandese ha rivendicato il proprio diritto alla libertà e alla sovranità nazionale; e per ben sei volte negli ultimi trecento anni lo ha rivendicato con le armi. Facendo leva su questo diritto fondamentale e rivendicandolo di nuovo con le armi di fronte al mondo intero, noi proclamiamo con il presente documento la Repubblica Irlandese come Stato Indipendente e Sovrano, e impegniamo le nostre vite e le vite dei nostri compagni nella causa della sua libertà, del suo benessere e della sua dignità fra le nazioni.

La Repubblica Irlandese ha diritto alla lealtà di ogni uomo e di ogni donna d’Irlanda e con il presente documento reclama tale diritto. La Repubblica garantisce la libertà religiosa e civile, uguali diritti e pari opportunità a tutti i suoi cittadini e dichiara altresì la sua intenzione di perseguire la felicità e la prosperità dell’intera nazione e di ogni sua parte, prendendosi cura in egual misura di tutti i suoi figli e cancellando le differenze alimentate da un governo straniero che in passato ha diviso una minoranza dalla maggioranza della popolazione.

Finchè le nostre armi non avranno recato il momento opportuno per l’instaurazione di un governo nazionale permanente, che rappresenti l’intero popolo d’Irlanda e sia eletto con suffragio di tutti gli uomini e di tutte le donne, il Governo Provvisorio, costituito con il presente atto, amministrerà  gli affari civili e militari della Repubblica in nome del popolo.

Noi poniamo la causa della Repubblica Irlandese sotto la protezione del Sommo Dio e la Sua benedizione invochiamo sulle nostre armi. Preghiamo inoltre affinchè nessuno di coloro che servirà questa causa la disonori per codardia, disumanità o rapina. In quest’ora suprema la nazione irlandese, con il valore e la disciplina dei suoi figli pronti a sacrificarsi per il bene comune, deve mostrarsi degna dell’augusto destino al quale è chiamata.

Firmato per conto del Governo Provvisorio,

Thomas J. Clarke
Sean Mac Diarmada Thomas MacDonagh
P. H. Pearse Eamonn Ceannt
James Connolly Joseph Plunkett

Translator: Enrica Maria Ferrara, Department of Italian, TCD
Editor: Cormac O'Cuilleanain, Department of Italian, TCD

Japanese

POBLACHT NA H EIREANN

アイルランド共和国臨時政府より、アイルランド人民に告ぐ

アイルランドの男女諸君、神の名において、また、我々が彼らから古い民族的伝統を継承している過去の人達の名において、アイルランドは我々を通じてその旗の下に子孫を招集し、その自由の為に戦うものである。

秘密の革命組織であるアイルランド共和主義同盟と、その公然たる軍事組織であるアイルランド義勇軍とアイルランド市民軍によって、アイルランドは民衆を組織・訓練し、忍耐強くその規律を完成させ、決然と好機が訪れるのを待ってきた。今がその時である。アメリカに渡らざるをえなかった子孫達とヨーロッパの雄々しい同志に支えられつつ、しかしながら自らの力を第一に信頼し、アイルランドは勝利を確信して戦うのである。

我々はアイルランド人民によるアイルランドの所有権と、その運命を自由にあやつる権利が、最高のものであり、破棄できないものであることを宣言する。外国人と外国政府が長年これらの権利を奪ってきたが、我々の権利は消滅しなかった。またこの権利は、アイルランド人民が絶滅しない限り決して失われることはないのだ。いつの時代も、アイルランド人民は民族の自由と主権を訴えてきた。過去三百年の間に六度、武力をもって主張してきた。この根源的な権利に基づき、また世界の前に再び武力をもって訴えることにより、我々はここにアイルランド共和国が独立主権国家であることを宣言する。そして我々の命にかけて、武器を取って立ち上がった同志の命にかけて、我々はアイルランドの自由と福祉の為に、そして全世界におけるアイルランドの地位を高める為に尽くすことを誓う。

アイルランド共和国は、アイルランドの全ての男女の忠誠を受ける資格があり、よってここにそれを要求する。共和国は全ての人々に対し、宗教的および市民的自由、平等な権利と機会均等を保証する。また、民族全体とその人々全ての幸福と繁栄を追求する決意を宣言する。過去に民族の少数派を多数派から分離させた、外国政府によって入念に培われた対立を忘れ、この国の子供達を平等に育みながら、そのことは追求されるだろう。

我々の力によって、全ての青年男女による投票で選ばれた、アイルランドの全人民を代表する恒久的な民族政府を樹立する時がもたらされるまで、ここに構成された臨時政府が、人民に委託されて共和国の行政と軍事を担当するであろう。

我々の志すアイルランド共和国を、偉大なる神の庇護の下におく。その天恵を我々の武力に賜ることを切願する。共和国に仕えるものの誰一人もが、臆病や非人道的行為や強奪によって共和国の名誉を穢さないよう祈る。この重大な時にあたり、アイルランド民族はその勇気と規律によって、また全体の幸福の為に自らを犠牲にする覚悟をもって、自らがおかれている尊厳ある運命にふさわしいことを証明しなければならない。

臨時政府の名において、

トーマス・J・クラーク (Thomas J. Clarke)
ショーン・マクダーモット(Sean Mac Diarmada) トーマス・マクドナー (Thomas MacDonagh)
P・H・ピアース (P. H. Pearse) エイモン・ケント (Eamonn Ceannt)
ジェイムズ・コノリー (James Connolly) ジョセフ・プランケット (Joseph Plunkett)

Translator: 井上桂子 (Keiko Inoue), Centre for Asian Studies, TCD
Editor: Jonathan Baum, Jipangu Japanese Translation, Interpreting and Training Services

Korean

POBLACHT NA H EIREANN

아일랜드 공화국 임시정부가 아일랜드 국민에게 선포함.

아일랜드 남성과 아일랜드 여성들이여: 천주의 이름과 민족 정통성의 오랜 전통을 물려받은 선조들의 이름으로, 아일랜드는 우리를 통하여 그의 후손들을 깃발 아래 부르며 조국의 자유를 위하여 불을 당긴다.

비밀 혁명단체인 아일랜드 공화국 형제단, 그리고 공개적인 군사 조직인 아일랜드 의용군과 아일랜드 민병대를 통하여 남성들을 조직하고 훈련시키며, 인내로 완벽하게 훈육하며 그 존재를 표명할 순간만을 기다려 왔던 아일랜드는 이제 절대절명의 기회를 잡게 되었다. 아일랜드는 우선적으로는 자력에 의존하면서도 아울러 미국으로 망명한 아일랜드 후손과 유럽의 용맹스러운 연합 세력의 지원을 받아 완전히 승리의 확신으로 투쟁한다.

우리는 아일랜드의 주권과 소유권, 그리고 그 어떠한 제약도 있을 수 없는 아일랜드의 운명이 자주적이며 무효불가한 아일랜드 국민의 권리임을 선언한다. 아일랜드 국민의 권리가 타국인들과 그들의 정부에 의해 오랜 세월 강탈되어왔다 하더라도 결코 절멸될 수는 없는 것이며, 아일랜드 국민이 말살되지 않는 한 진화될 수 없다. 세대 세대마다 아일랜드 국민은 이 나라의 자유와 독립의 권리를 주장해왔다; 특히 지난 삼백년 간 여섯 차례에 걸쳐 무장 항쟁을 통하여 주장해 왔다. 이에 우리는 그 기본 권리를 바탕으로 세계 만방이 알도록 무장을 통하여 아일랜드 공화국이 자주 독립 국가이며, 자유와 복지 그리고 여타 국가 못지않게 뛰어남을, 우리 자신과 전우들의 목숨을 바치며 선언한다.

이에 아일랜드 공화국은 모든 아일랜드 남녀의 충성을 맹세받을 가치가 있음을 알린다. 공화국은 모든 국민에게 종교와 시민의 자유, 평등한 권리와 기회를 보장하고, 또한 민족의 모든 후손들을 평등하게 여기며, 과거 외래 정부에 의해 그간 치밀하게 다져진 다수와 소수를 갈라놓는 차별의 토양을 완벽하게 잊도록, 거족적일 뿐만 아니라 부분 부분을 구성하는 모두에게 행복과 번영을 이룩해 줄 것을 보장한다.

우리의 무장 항쟁을 통하여 아일랜드 모든 남녀의 투표에 의해 선출된 대표자로 구성된 항구적인 국가가 수립되는 적절한 시기가 도래할 때 까지는 임시정부가 아일랜드인에 대한 신의로 시민과 군사에 대한 공화국 정무를 집행할 것이다.

우리는 아일랜드 공화국의 대의명분을 최고 존귀 천주의 가호 아래 의탁한다. 신의 축복이 우리의 무장과 함께하기를 간구하며, 참여하는 그 어떠한 구성원도 비겁함이나 비인도적인 행위, 약탈로 우리의 명분을 더럽히지 않기를 기도한다. 이 역사적인 순간, 용맹과 규율 그리고 공익을 위해 희생할 만반의 준비를 갖춘 아일랜드 민족은, 그 엄위한 운명의 가치를 스스로 증명받아야 할 것이다.

임시 정부 수립을 대표하여 서명함,

토머스 제이 클라크 (Thomas J. Clarke),
션 맥 디어마다 (Sean Mac Diarmada) 토머스 맥도나흐 (Thomas MacDonagh)
피 에이취 피어스 (P. H. Pearse) 에이몬 켄트 (Eamonn Ceannt)
제임스 코널리 (James Connolly) 조세프 플런켓 (Joseph Plunkett)

Translator: 도 은지 (Eunjee Do), Centre for Asian Studies, TCD
Editor: 목 헌 (Kenneth Hun Mok), Biomedical Sciences Institute, TCD

Latin

POBLACHT NA H EIREANN

SEPTEMVIRI REI PUBLICAE HIBERNICAE RESTITVENDAE

Thomas Iacobi f. Clericus
Iohannes Donaldi f. genere Diarmada natus
Thomas Guilelmi f. genere Donachi natus
Patricius Henricus Iacobi f. genere Petri natus
Eamonn Iacobi f. Cantius
Iacobus Ioannis f. genere Connalli natus
Iosephus Georgi f. Plunceid

VIRIS FEMINISQVE POPVLI HIBERNICI

In nomine Dei saeculorumque mortuorum, quorum mores et nomen traditum accepit natio haec vetusta, Hibernia mater natos nostra per ora ad vexilla convocat seque vindicat in libertatem.

Parata iuventute ac virtute exercitata clamque palamque, auxilio sodalium ad res novandas Hibernensium ac militum qui voluntarie se ad militiam obtulere vel qui in exercitu civium Hibernensium militant, disciplina patienter perfecta, occasionem diu expectatam atque obnixe petitam Hibernia nunc demum arripit; confirmata quidem praesidio et exulum trans Oceanum suorum et sociorum in Europa fidelium, nullo autem potiori quam viribus suis, hoc die impetum facit et plena fiduciae ad victoriam tendit.

Iure vero vindicamus populo Hibernico sacrosanctam potestatem terrarum, libertatem nullis vinculis constrictam maiestatemque inalienabilem; quae iura quamquam oppressa a diuturna usurpatione atque externa quadam dominatione, tamen extingui nec potuere nec poterint umquam, nisi cum nomine occiderit ipsa Hibernia. Omni tempore, omni saeculo Hibernae gentes sibi et libertatem et maiestatem vindicabant; sexies per trecentos annos armis suis vindicavere. Hoc iure naturali utentes, quod nunc iterum armis defendere suscipimus omnibus spectantibus, declaramus nos rem publicam Hibernicam tandem consecutam esse et libertatem et maiestatem, eidemque libertati et saluti et dignitati per orbem terrarum animas nostras devovemus animasque commilitonum.

Hoc meruit, hoc iubet res publica Hibernica, libenter ut sacramentum dicant omnes viri feminaeque Hibernenses. Hanc enim sponsionem facit res publica, libertatem iam fieri aequam omnibus civibus, potestatem vivendi ut velint, suam cuique religionem sacrorum, iustitiam atque aequalitatem; fide item commissa spondet se nihil appetere ardentius quam ut natio Hibernica in omnibus partibus prosperet felix; testatur denique aequali curae sibi esse omnes liberos huiusce nationis, quos minore a maiore quadam parte divisa inaequali discrimine externa dominatio olim separaverat. 

Nostra per arma donec perventum sit ad maturitatem rei publicae in perpetuum constituendae magistratibus ordinariis quicumque tributim et centuriatim in omni Hiberniae creati erint suffragio virorum feminarumque, septemviri hoc edicto constituti fideliter administrabimus et civitatem et exercitum rei publicae imperio a re publica accepto.

Deo altissimo commendamus salutem rei publicae Hibernicae; quem invocamus ut benedictionem praestet copiis nostris, ne quisquam immemor sacramenti foedus foedat ignavia inhumanitate rapinis. Hora hac suprema exhibitur virtus, disciplina, pietas gentis Hibernae, ut, sacrificio prolis suae pro salute communi, digna augusto illo fastigio, quo eam fata vocaverint, esse videatur.

Translators: Alexandra Madela and Zoe Boland, Department of Classics, TCD
Editor: Anna Chahoud, Department of Classics, TCD

Mandarin Chinese (Simplified)

POBLACHT NA H EIREANN

爱尔兰共和国
临时政府

爱尔兰人民

爱尔兰的男女同胞们:爱尔兰,以上帝和赋予她民族独立传统的先辈之名,通过我们,号召她的儿女集合在她的旗帜下为她的自由而战。

通过爱尔兰地下革命组织建立并锻造其勇武精神的爱尔兰共和兄弟会,在公开的军事组织,即爱尔兰志愿军和爱尔兰公民军中,一直在耐心地完善她的纪律并坚定地等待展示自己的适当时刻。现在爱尔兰兄弟共和会等到并抓住了这个时机!在流亡美洲的儿女们和勇敢的欧洲盟友的支持下,但是首先依靠了自身的力量,兄弟会以必胜的信心战斗着。

我们宣布:爱尔兰人民拥有爱尔兰和自由决定爱尔兰命运的权利至高无上,不可侵犯。某个异族和外国政府对此权利的长期侵占也并没有消灭这项权利。除非爱尔兰民族灭亡,否则这项权利也永不会被消灭。每一代爱尔兰人都捍卫他们拥有民族自由和主权独立的权利;在过去三百年间曾经有六次他们用武力声张了这项权利。为了继续维护这一根本权利并再次在世界面前用武力宣布拥有这项权利,吾等在此宣布爱尔兰共和国为主权独立国家。我们发誓要用我们的生命,以及我们手足战友的生命,致力于追求共和国自由,幸福和屹立于世界民族之林的事业。

爱尔兰共和国有资格得到并在此要求全爱尔兰男女同胞的效忠。共和国保证宗教和民权自由;保证所有公民平等的权利和机会;并决心致力于追求全民族与其中每一群体人民的幸福和康盛;平等地爱护民族后代并且忘却异族政府在过去蓄意扶植的,使一部分人民从大众分离的种种分歧。 在我们的力量能够建立起一个永久的,代表全体爱尔兰人民并由所有男女公民投票选出的民族政府的时机到来之前,在此组建的临时政府,将依人民的委托全权管理共和国的一切军民事务。

我们将爱尔兰共和国的事业置于至高无上的主的庇佑之下。我们祈求上帝保佑我们的斗争;也祈祷无人会在服务于这项事业中因为懦弱,残暴或抢掠而让这项事业蒙羞。在此终极至上时刻的爱尔兰民族必须要以其勇猛和纪律,以及她的儿女为了共同利益而舍身忘死的决心来证明她不愧于名副其实之昭昭天命。

临时政府代表签署

汤姆斯·詹姆斯·克拉克 (Thomas J. Clarke)
肖恩·麦克·德莫特 (Sean Mac Diarmada) 托马斯·麦克多纳 (Thomas MacDonagh)
帕特里克·亨利·皮尔斯 (P. H. Pearse) 埃蒙·肯特 (Eamonn Ceannt)
詹姆斯·康诺利 (James Connolly) 约瑟夫·普朗克特 (Joseph Plunkett)

Translator: 邵丽洁 (Lijie Shao), Centre for Asian Studies, TCD
Editor: 邱方哲 (Fangzhe Qiu), Department of Early Irish, NUI Maynooth

Mandarin Chinese (Traditional)

POBLACHT NA H EIREANN

愛爾蘭共和國
臨時政府

愛爾蘭人民

愛爾蘭的男女同胞們:愛爾蘭,以上帝和賦予她民族獨立傳統的先輩之名,通過我們,號召她的兒女集合在她的旗幟下爲她的自由而戰。

通過愛爾蘭地下革命組織建立並鍛造其勇武精神的愛爾蘭共和兄弟會,在公開的軍事組織,即愛爾蘭志願軍和愛爾蘭公民軍中,一直在耐心地完善她的紀律並堅定地等待展示自己的適當時刻。現在愛爾蘭兄弟共和會等到並抓住了這個時機!在流亡美洲的兒女們和勇敢的歐洲盟友的支持下,但是首先依靠了自身的力量,兄弟會以必勝的信心戰鬥著。

我們宣布:愛爾蘭人民擁有愛爾蘭和自由決定愛爾蘭命運的權利至高無上,不可侵犯。某個異族和外國政府對此權利的長期侵占也並沒有消滅這項權利。除非愛爾蘭民族滅亡,否則這項權利也永不會被消滅。每一代愛爾蘭人都捍衛他們擁有民族自由和主權獨立的權利;在過去三百年間曾經有六次他們用武力聲張了這項權利。爲了繼續維護這一根本權利並再次在世界面前用武力宣布擁有這項權利,吾等在此宣布愛爾蘭共和國爲主權獨立國家。我們發誓要用我們的生命,以及我們手足戰友的生命,致力于追求共和國自由,幸福和屹立于世界民族之林的事業。

愛爾蘭共和國有資格得到並在此要求全愛爾蘭男女同胞的效忠。共和國保證宗教和民權自由;保證所有公民平等的權利和機會;並決心致力于追求全民族與其中每一群體人民的幸福和康盛;平等地愛護民族後代並且忘卻異族政府在過去蓄意扶植的,使一部分人民從大衆分離的種種分歧。

在我們的力量能夠建立起一個永久的,代表全體愛爾蘭人民並由所有男女公民投票選出的民族政府的時機到來之前,在此組建的臨時政府,將依人民的委托全權管理共和國的一切軍民事務。

我們將愛爾蘭共和國的事業置于至高無上的主的庇佑之下。我們祈求上帝保佑我們的鬥爭;也祈禱無人會在服務于這項事業中因爲懦弱,殘暴或搶掠而讓這項事業蒙羞。在此終極至上時刻的愛爾蘭民族必須要以其勇猛和紀律,以及她的兒女爲了共同利益而舍身忘死的決心來證明她不愧于名副其實之昭昭天命。

臨時政府代表簽署

湯姆斯·詹姆斯·克拉克 (Thomas J. Clarke)
肖恩·麥克·德莫特 (Sean Mac Diarmada) 托馬斯·麥克多納 (Thomas MacDonagh)
帕特裏克·亨利·皮爾斯 (P. H. Pearse) 埃蒙·肯特 (Eamonn Ceannt)
詹姆斯·康諾利 (James Connolly) 約瑟夫·普朗克特 (Joseph Plunkett)

Translator: 邵丽洁 (Lijie Shao), Trinity Centre for Asian Studies
Editor: 邱方哲 (Fangzhe Qiu), Maynooth University

Polish

POBLACHT NA H EIREANN

TYMCZASOWY RZĄD REPUBLIKI IRLANDII
DO NARODU IRLANDZKIEGO

IRLANDCZYCY I IRLANDKI: w imię Boga i minionych pokoleń, z których czerpiemy tradycje narodowe, Irlandia, poprzez nas, wzywa dziś swe dzieci do powstania pod jej flagą i walki o wolność kraju.
Zorganizowaliśmy i wytrenowaliśmy nasze męstwo w tajnych organizacjach rewolucyjnych, jak Irlandzkie Bractwo Republikańskie, oraz w jawnych organizacjach wojskowych, Irlandzkiej Armii Ochotników i Irlandzkiej Armii Obywatelskiej, cierpliwie doskonaląc dyscyplinę i z determinacją oczekując właściwego momentu by się ujawnić; teraz, kiedy nadszedł właściwy moment, uderzamy, wsparci przez nasze wygnane dzieci w Ameryce i dzielnych sprzymierzeńców w Europie, aczkolwiek polegając w głównej mierze na swych własnych siłach, będąc w pełni pewni zwycięstwa.

Ogłaszamy prawo tego narodu do posiadania Irlandii na własność, do nieskrępowanej kontroli nad jej losami, by była wolną i niepodległą. Długo trwająca uzurpacja tego prawa przez obcy naród i rząd nie zdołały go zdusić, ani też prawo to nie może być nigdy zduszone inaczej aniżeli poprzez unicestwienie narodu irlandzkiego. Każde pokolenie Irlandczyków zapewniało sobie prawo do wolności i suwerenności narodowej; sześć razy w czasie trzech minionych stuleci zapewniano je na drodze walki zbrojnej. Stojąc na straży tego fundamentalnego prawa i w walce utwierdzając je przed całym światem, niniejszym ogłaszamy Republikę Irlandii jako Niezależny Niepodległy Kraj, poświęcając życie nasze i naszych kompanów walce o jej wolność, dobrobyt i chwałę wśród narodów.   

Republika Irlandii ma prawo żądać wierności każdego Irlandczyka i Irlandki. Jednocześnie, Republika zapewnia swobody religijne i obywatelskie, równe prawa i możliwości wszystkim swoim obywatelom, oraz deklaruje, iż poświęci się zapewnieniu szczęścia i pomyślności całemu narodowi i wszystkim jego jednostkom, jednakowo miłując wszystkie dzieci narodu, niezależnie od ich różnic, które to w przeszłości były skwapliwie podtrzymywane przez obcy rząd, oddzielający mniejszość od większości.

Zanim nasze siły doprowadzą do momentu dogodnego dla ustanowienia stałego rządu narodowego, reprezentującego cały naród Irlandii i wybieranego głosami wszystkich mężczyzn i kobiet, Rząd Tymczasowy, niniejszym ustanowiony, w imieniu narodu będzie kierować sprawami cywilnymi i wojskowymi Republiki.

Sprawy Republiki Irlandii powierzamy opiece Boga Najwyższego, którego prosimy o błogosławieństwo dla naszej armii, modląc się, by nikt z walczących o jej wolność nie splamił jej honoru tchórzostwem, bestialstwem lub grabieżą. W tej najwyższej godzinie naród irlandzki musi, poprzez swoją dzielność, dyscyplinę i gotowość swych dzieci do poświęcenia siebie dla wspólnego dobra, pokazać, że jest wart chwalebnego przeznaczenia, do którego jest właśnie wzywany.

W Imieniu Rządu Tymczasowego Podpisano,

Thomas J. Clarke
Sean Mac Diarmada Thomas MacDonagh
P. H. Pearse Eamonn Ceannt
James Connolly Joseph Plunkett

Translator: Aneta Stępień, Department of Russian and Slavonic Studies, TCD
Editors: Mariusz Czech & Ewa Barron, Department of Russian and Slavonic Studies, TCD

Russian

POBLACHT NA H EIREANN

ОТ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИРЛАНДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ –
НАРОДУ ИРЛАНДИИ

ИРЛАНДЦЫ И ИРЛАНДКИ: Во имя Господа и поколений усопших, на чьих костях стоит ее древняя традиция государственности, она, Ирландия, нашими голосами призывает своих сынов и дочерей поднять ее флаг и бороться за ее свободу.

Собрав и воспитав в себе мужество благодаря революционной организации, Ирландскому республиканскому братству, и, с помощью своих открытых военных организаций – Ирландских добровольцев и Ирландского народного ополчения, терпеливо отточив свою дисциплину, решительно выждав верный момент, чтобы показать себя, она, наконец, крепкой рукой хватает этот миг, и, с поддержкой от своих детей, вынужденно эмигрировавших в Америку, а также доблестных союзников в Европе, но, прежде всего, полагаясь на собственные силы, наносит удар с полной уверенностью в своей победе.

Мы объявляем неограниченным и неоспоримым право народа Ирландии на владение ирландской землей и на свободное распоряжение ирландскими судьбами. Долгое угнетение этого права чужим народом и правительством не истребило самого права, и нет способа истребить его, кроме уничтожения ирландского народа. В каждом поколении ирландский народ отстаивал свое право на национальную свободу и независимость; шесть раз за последние триста лет он прибегал к оружию. Стоя на данном фундаментальном праве, и вновь, с оружием в руках, заявляя о нем перед лицом всего мира, мы провозглашаем Ирландскую Республику суверенным независимым государством, и торжественно клянемся посвятить наши жизни и жизни наших товарищей по оружию его свободе, благополучию и возвышению среди прочих наций.

Ирландская Республика имеет право, и, при сем, утверждает гражданство каждого ирландца и ирландки. Республика гарантирует свободу вероисповедания и гражданскую свободу, равные права и возможности всем своим гражданам, и объявляет о своем намерении добиться счастья и процветания всего народа повсеместно, равно дорожа всеми детьми нации, не принимая во внимание различия, тщательно взращенные чужим государством, и которые разделяли меньшинство и большинство в прошлом.
До тех пор, пока нашим оружием мы не добьемся подходящего момента для учреждения постоянного правительства, которое будет представлять весь народ Ирландии и будет избрано голосованием всех ее мужчин и женщин – временное правительство, настоящим образом утвержденное, будет заведовать гражданскими и военными делами Республики по доверенности в интересах народа.

Мы возносим борьбу за Ирландскую Республику под эгиду Всевышнего. Да прибудет Его благословение с нами в бою, и мы молимся за то, чтобы никто из верных нашему делу не посрамил его трусостью, бесчеловечностью или грабежом. В этот величественный час, ирландская нация должна доблестью, дисциплиной и готовностью своих детей принести жертву ради общего блага, показать себя достойной на пути к той благородной судьбе, что ей уготована.

Подписано от лица Временного правительства,

Томас Дж. Кларк (Thomas J. Clarke)
Шон мак Диармада (Sean Mac Diarmada) Томас МакДона (Thomas MacDonagh)
П. Г. Пирс (P. H. Pearse) Имон Кент (Eamonn Ceannt)
Джеймс Конноли (James Connolly) Джозеф Планкетт (Joseph Plunkett)

Translator: Дашичев Александр Денисович (Alexander Dashichev), MPhil in Literary Translation in the School of Languages, Literatures and Cultural Studies, TCD
Editor: Ольга Таранова (Olga Taranova), MPhil in Literary Translation in the School of Languages, Literatures and Cultural Studies, TCD

Spanish

POBLACHT NA H EIREANN

EL GOBIERNO PROVISIONAL DE LA
REPUBLICA IRLANDESA
AL PUEBLO DE IRLANDA

IRLANDESES E IRLANDESAS: En nombre de Dios y de todas las generaciones muertas de las que recibe su antigua tradición de nación, Irlanda, a través de nosotros, convoca a sus hijos hacia su bandera y acomete por su libertad.

Habiendo organizado y entrenado a su hombría gracias a su organización revolucionaria secreta, la Hermandad Republicana Irlandesa, y gracias a sus organizaciones militares abiertas, los Voluntarios Irlandeses y el Ejército Civil Irlandés; habiendo perfeccionado su disciplina con paciencia; habiendo esperado con resolución el momento adecuado para revelarse; aprovecha ese momento ahora, y, apoyada por sus hijos en América y sus nobles aliados en Europa, pero apoyándose, ante todo, en su propia fuerza, acomete con plena confianza en su victoria.

Declaramos soberano e inalienable el derecho del pueblo de Irlanda a la titularidad de Irlanda y al control sin restricciones de los destinos irlandeses. La larga usurpación de ese derecho por un pueblo extranjero y su gobierno no ha aniquilado este derecho, ni se puede tampoco aniquilar sino destruyendo al pueblo irlandés. En cada generación el pueblo irlandés ha reivindicado su derecho a la libertad y soberanía nacionales; en seis ocasiones durante los últimos trescientos años, lo ha reivindicado por las armas. Apoyándonos en este derecho fundamental y reivindicándolo una vez más por las armas ante el mundo entero, proclamamos por la presente Declaración la Republica Irlandesa como estado soberano independiente, y ofrendamos nuestras vidas y las vidas de nuestros camaradas a la causa de su libertad, de su bienestar, y de su exaltación entre las naciones.

La República Irlandesa tiene derecho a, y por la presente declara, la lealtad de cada irlandés e irlandesa. La República garantiza la libertad civil y de culto, derechos iguales y oportunidades iguales para todos sus ciudadanos, y reafirma su determinación a buscar la felicidad y la prosperidad de la nación al completo y de todas y cada una de sus partes, protegiendo a todos los hijos de la nación de igual manera y dejando de lado las diferencias promovidas con esmero por un gobierno ajeno, que han dividido a una minoría de la mayoría en el pasado.

Hasta que nuestras armas hayan traído un momento oportuno para establecer un Gobierno Nacional, elegido por sufragio de todos sus hombres y mujeres y que así pueda representar a todo el pueblo de Irlanda, el Gobierno Provisional, constituido por la presente, administrará de buena fe los asuntos civiles y militares de la República por el pueblo.
Encomendamos la causa de la República Irlandesa a la protección de Dios Altísimo, cuya bendición invocamos sobre nuestras armas, y rezamos para que ninguno de los que sirven a esta causa la deshonre por cobardía, crueldad o rapiña. En esta hora suma la nación irlandesa debe probarse, mediante su valor y su disciplina y mediante la disposición de sus hijos al sacrificio individual por el bien común, merecedora del augusto destino al que ha sido llamada.

Firmada en nombre del Gobierno Provisional por

Thomas J. Clarke
Sean Mac Diarmada Thomas MacDonagh
P. H. Pearse Eamonn Ceannt
James Connolly Joseph Plunkett

Translator: Patricia González Bermúdez, Department of Hispanic Studies, TCD
Editor: Susana Bayó Belenguer, Department of Hispanic Studies, TCD

Turkish

POBLACHT NA H EIREANN

İRLANDA CUMHURİYETİ
GEÇİCİ HÜKÜMETİ’NİN İRLANDA HALKINA BEYANIDIR

Tanrı’nın inayetiyle ve yurtseverlik geleneğini devraldığımız geçmiş nesiller adına, İrlanda, bizlerin aracılığıyla, evlatlarını, bayrağı altında toplanıp özgürlük yolunda ilerlemeye davet ediyor.
Cesur birlikteliği, gizli devrim teşkilatı İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşler örgütü tarafından organize edilip sağlanan ve askeri yapılanması, İrlanda Gönüllüleri ve İrlanda Yurttaş Ordusu tarafından nizam içinde temin edilen, sabır ve kararlılıkla doğru anı bekleyen yurdumuz, o yüce anın geldiğinin ayırtındadır ve gerek Amerika’daki sürgün evlatları gerekse Avrupa’daki kahraman müttefikleri tarafından desteklenmektedir ama öncelikle kendi gücüne güvenen yurdumuz, zafer yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

İrlanda halkının, İrlanda’nın gerçek sahibi olduğu ve İrlanda’nın kaderini kaçınılmaz şekilde kontrol etme hakkına sahip olduğunu beyan ederiz. Bu hakkın uzun yıllar boyunca yabancılar ve yabancı bir hükümet tarafından gasp edilmiş olması, hakkın ortadan kalktığı anlamını taşımaz ve bu hak, İrlanda’nın son ferdi yok edilene dek asla yok olmaz. İrlanda halkı her nesilde özgürlük ve hükümranlık hakları için mücadele içinde olmuştur; ve bu uğurda son üç yüz yılda altı kez silahlı mücadeleye girişmiştir. Bu temel hak üzerine ve bu hak iddiasının dünyaya beyanıyla birlikte İrlanda Cumhuriyeti’nin hükümran Bağımsız Devlet konumunu ilan eder, canlarımız ve özgürlük uğruna can vermeye hazır silahlı kuvvetlerimizle, yurdumuzun özgürlüğü, refahı ve diğer milletler içindeki tebcili için çalışacağımıza ant içeriz.

İrlanda Cumhuriyeti yetkindir ve bu vesileyle bildiririz ki tüm İrlanda halkının sadakatine mazhardır. Cumhuriyetimiz, dini ve sosyal özgürlüğü garanti altına alır, tüm yurttaşlarının eşit hakları, tüm milletin ve milleti oluşturan unsurların mutluluğu ve ikbali için çaba gösterecektir, milletin tüm evlatlarına eşit davranacak ve yabancı bir hükümet tarafından art niyetle beslenip büyütülen ve geçmişte bir azınlığı çoğunluktan ayırmayı amaçlayan ayrıştırmayı bertaraf edecektir.

Silahlı kuvvetlerimiz, kalıcı milletin oluşumu için uygun zemini hazırlamış bulunduğundan, İrlanda halkının temsilcileri ve tüm halkın seçimiyle oluşan ve bundan böyle yasal hükme kavuşmuş bulunan Geçici Hükümet, askeri ve sivil işleri üstlenecektir.

İrlanda Cumhuriyeti’nin sebebi varlığını Yüce Tanrı’nın korumasına emanet ediyoruz. Kutsaması kuvvetlerimiz üzerinedir ve yurdumuza hizmet eden hiç kimsenin korkaklık veya yağmacılığa bulaşmaması için duacıyız. İrlanda milleti için mukaddes olan bu saatte, değeri ve disipliniyle ve ortak ülkü için kendilerini fedaya hazır evlatlarıyla, onurlu kaderine layık olduğunu ispatlayacaktır.
Geçici Hükümet adına imzası bulunanlar

Thomas J. Clarke
Sean Mac Diarmada Thomas MacDonagh
P. H. Pearse Eamonn Ceannt
James Connolly Joseph Plunkett

Translator: Fuat Sevimay, Literary Translator in Residence, Centre for Literary Translation, TCD

Back to top of page