Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideScoil na nEolaíochtaí Sóisialta agus na Fealsúnachta

Maidir leis an scoil

Bunaíodh Scoil na nEolaíochtaí Sóisialta agus na Fealsúnachta in 2005 agus tá sí comhdhéanta de na Ranna Eacnamaíochta, Fealsúnachta, Eolaíochta Polaitiúla agus Socheolaíochta.

Taighde

Tá an Scoil chun cinn maidir le taighde agus teagasc in Éirinn ar fud na ndisciplíní eacnamaíochta, fealsúnachta, eolaíochta polaitiúla agus socheolaíochta. Tá rangú ard bainte amach ag na ceithre rann i meastóireachtaí taighde idirnáisiúnta agus tá roinnt de na scoláirí is fearr in Éirinn ár bhfoireann acadúil. 

Oideachas Fochéime

Tá díreach faoi bhun 50 ball foirne agus os cionn 1,300 mac léinn fochéime sa Scoil. Bíonn éagsúlacht ag baint le corpas na mac léinn gach bliain, agus fáiltíonn an Scoil roimh líon mac léinn idirnáisiúnta lán-aimseartha ó ar fud na cruinne a bhíonn ag méadú i gcónaí. Spreagaimid agus tacaímid freisin le mic léinn ó ghrúpaí socheacnamaíochta tearc-ionadaithe, le mic léinn lánfhásta agus le mic léinn faoi mhíchumas. 

Cuireann an Scoil raon leathan cúrsaí fochéime agus iarchéime ar fáil agus bíonn deis ag go leor dár mac léinn am a chaitheamh ag staidéar thar lear. An grúpa mac léinn is mó ag an leibhéal fochéime ná iad sin atá ag déanamh staidéar ar Ghnó, ar Eacnamaíocht agus ar Staidéir Shóisialta (BESS). Is sa Scoil seo atá an fhochéim uathúil i bhFealsúnacht, Eolaíocht Pholaitiúil, Eacnamaíocht agus Socheolaíocht (PPES) agus bíonn baint aici leis na cláir Modhnóireachta Dhá Ábhar (TSM) in Eacnamaíocht, Fealsúnacht agus Socheolaíocht.

Oideachas Iarchéime

Cuireann na Ranna Eacnamaíochta, Eolaíochta Polaitiúla agus Socheolaíochta cúrsaí iarchéime ar fáil agus tá os cionn 100 mac léinn iarchéime againn anois ag déanamh taighde sna ceithre dhisciplín sa Scoil.

Caidreamh leis an tSochaí

Tá ról lárnach ag clár imeachtaí poiblí na Scoile, maidir le cur ar chumas an phobail caidreamh a dhéanamh leis an Scoil agus lena cuid oibre, agus maidir lena chinntiú go mbeidh rochtain ag an bpobal ar lucht acadúil ceannródaíoch agus ar lucht déanta polasaithe ó ar fud na cruinne.