Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh Tríonóide



Foireann

Ainm

Post

Folíne

Ríomhphost

An tOllamh Lorna Carson

Ceann Scoile

1494

carsonle@tcd.ie

Dara Ó Siochain

Riarthóir na Scoile

2184

dosochin@tcd.ie

An Dr. Breffni O'Rourke

Stiúrthóir Teagaisc agus Foghlama (Fochéime);
Léachtóir le Paiteolaíocht Urlabhra & Teanga

3162

breffni.orourke@tcd.ie

An Dr. Kathleen McTiernan

Stiúrthóir Teagaisc agus Foghlama (Iarchéime);
Ollamh le Teangeolaíocht

2947

kathleen.mctiernan@tcd.ie

An Dr. Irene Walsh Stiúrthóir Taighde;
Léachtóir Sinsearach le Paiteolaíocht Urlabhra & Teanga
2420

ipwalsh@tcd.ie

An Dr. Christer Gobl

Ceann Disciplíne: CLCS
Léachtóir Sinsearach le Eolaíocht na hUrlabhra

2592

cegobl@tcd.ie

An Dr. Caroline Jagoe Ceann Disciplíne: Staidéir Urlabhra & Teanga Chliniciúla; 4029 cjagoe@tcd.ie

An Dr. John Bosco Conama

Stiúrthóir Lárionad Léann na mBodhar;
Léachtóir Sinsearach le Léann na mBodhar

 

comamaj@tcd.ie

An Dr. Elaine Uí Dhonnchadha

Léachtóir le Ríomhtheangeolaíocht

2615

uidhonne@tcd.ie

An tOllamh Ailbhe Ní Chasaide

Comh-Ollamh le Foghraíocht

1249/1348

anichsid@tcd.ie

 


 

 

Jennifer O'Reilly

Oifigeach Feidhmiúcháin: An Lárionad Léann Teanga agus Cumarsáide

1560

cdsinfo@tcd.ie

Natalia Cwik Oifigeach Feidhmiúcháin: An Lárionad Léann Teanga agus Cumarsáide 3316 cwikn@tcd.ie
Yvonne Canning Rúnaí: Staidéir Urlabhra & Teanga Chliniciúla 1588 canningy@tcd.ie

Brendan McFadden

Rúnaí: Staidéir Urlabhra & Teanga Chliniciúla

1496

cslssec@tcd.ie

Back to top