Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity Search(Introduction to Russian & Slavonic Studies) po Polsku

Katedra Studiów Rosjoznawczych i Slawistycznych w Trinity College Dublin to najbardziej prestiżowa jednostka dydaktyczna i badawcza tego rodzaju w całej Irlandii. Studia polonistyczne, które są nieodłącznym elementem slawistyki, to jedyny program poświęcony wiedzy o języku, kulturze, historii i społeczeństwie Polski w tym kraju. Katedra oferuje dwa programy interdyscyplinarnych studiów licencjackich (studia czteroletnie), w których skład wchodzi język i wiedza o Polsce:
European Studies and Polish (major or minor): Europeistyka z językiem polskim jako językiem wiodącym lub dodatkowym, w której skład wchodzi również obowiązkowy rok na prestiżowej uczelni w Polsce w ramach programu Erasmus.
 Business Studies and Polish: Marketing, zarządzanie i studia ekonomiczno-handlowe połączone z nauką języka polskiego oraz wprowadzeniem do wiedzy o Polsce. W skład studiów wchodzi również obowiązkowy rok wymiany w ramach programu Erasmus, spędzony na jednej z prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce.
Sekcja polonistyczna oferuje również kursy wieczorowe z zakresu języka polskiego, dostępne dla wszystkich studentów i pracowników TCD, a także osób z zewnątrz. Ponadto organizuje ona wydarzenia kulturalne, promujące język i kulturę polską, m.in.: wieczory filmowe i Pub Nights - nieformalne konwersacje w języku polskim, odbywające się w typowo irlandzkim otoczeniu.
Kadra pedagogiczna sekcji polonistycznej składa się ze specjalistów prowadzących badania z zakresu języka i kultury polskiej. Poza nauczaniem na poziomie licencjackim, bierze ona również aktywny udział w działalności dydaktycznej na poziomie magisterskim, w tym na Europeistyce, Literaturze Porównawczej i Studiach Tekstualno-Wizualnych.