Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh Tríonóide



Scoil na dTeangacha, na Litríochtaí agus na gCultúr


Is ag Coláiste na Tríonóide atá an traidisiún is sine de léann nua-theangacha sa domhan is ollúnachtaí ann ó 1776. Sa lá atá inniu ann i Scoil na dTeangacha, na Litríochtaí agus na gCultúr tugtar le chéile láidreachtaí an traidisiúin seo i bhfoirm grúpa de Ranna seanbhunaithe a mhúineann, idir iad, beagnach dhá theanga déag ag leibhéal céime agus fochéime. Féadfaidh mic léinn tabhairt faoi theangacha faoi chéim ar leith dhá-ábhar Choláiste na Tríonóide nó faoi chúrsaí onóra aon-ábhar sa Nua-Ghaeilge & Luath-Ghaeilge, sa Léann Éireannach nó céim i Léann na hEorpa a réachtáiltear faoi Lárionad Léann na hEorpa. Is féidir le mic léinn freisin dul i mbun staidéir ar theanga agus an Dlí, Staidéar Gnó nó Ríomhaireacht agus Teangeolaíocht. Tá cnuasach céimeanna iarchéime ar fáil ina bhfuil deiseanna go leor ar fáil lena n-áirítear deiseanna taighde nó cleachtas gairmiúil i réimsí na teanga, na litríochta agus an chultúir. Tugann an Scoil faoi thaighde idir thaighde litríochta, teanga agus i léinn an chultúir ón mheánaois go dtí an lá atá inniu ann.


An tOllamh Anne Fitzpatrick Ceann na Scoile agus is cuid den Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences í an scoil.