Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideConas Iarratas a Dhéanamh

Welcome

Chun iarratas a dhéanamh ar Mhodúil Roghnacha Choláiste na Tríonóide, téigh chuig my.tcd.ie agus roghnaigh ‘My Trinity Electives’ó 4 go 17 Aibreán 2019.
Déanfaidh An Chlárlann Acadúil teagmháil leat go díreach le tuilleadh sonraí.
Cuirfear in iúl duit cén Modú(i)l Roghnach(a) atá leithdháilte ort i mí Lúnasa.
Ní féidir d’aigne a athrú ag an bpointe sin, mar sin, tabhair aire leis an gcinneadh a dhéanann tú san Aibreán!

Déan Iarratas

Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?

 • Téigh chuig my.tcd.ie agus roghnaigh ‘My Trinity Electives’ ón roghchlár chun do chuid roghanna a chur in iúl san fhoirm iarratais ar líne idir an 4 agus 17 Aibreán 2019. Beidh tuilleadh sonraí ar an bpróiseas iarratais le fáil ansin.

Cén uair a dhéanfaidh mé iarratas?

 • Tá an próiseas iarratais do Mhodúil Roghnacha Choláiste na Tríonóide oscailte idir an 4 agus 17 Aibreán 2019 don bhliain 2019/20. Tabhair faoi deara má tá dhá Mhodúl Roghnach á thógáil agat (modúl amháin in aghaidh an tseimeastair), tá an rogha don dhá seimeastar rogha le déanamh i mí Aibreáin.

Cén seimeastar ina bhfuil gach Modúl Roghnach le fáil?

Cén uair a bheidh sé ar eolas agam cén Modúl Roghnach a bheidh á dhéanamh agam?

 • Cuirfear in iúl duit cén Modúl Roghnach atá leithdháilte ort i mí Lúnasa. Ní féidir d’aigne a athrú ag an bpointe sin, mar sin, tabhair aire leis an gcinneadh a dhéanann tú san Aibreán!

An féidir liom aon Mhodúl Roghnach a dhéanamh?

 • Tá an chuid is mó de Mhodúil Roghnacha Choláiste na Tríonóide ar fáil d’aon mhac léinn. Tá roinnt eisceachtaí ann áfach – chun tuilleadh sonraí a fháil léigh an t-alt ‘Cé hiad na daoine ar féidir leo an Modúl Roghnach seo a dhéanamh?’ atá ag bun an leathanaigh ghréasáin do gach Modúil Roghnach.

Céard is féidir liom a dhéanamh má theastaíonn uaim mo rogha a athrú?

 • Ní féidir d’aigne a athrú sa bhliain 2019/20. Dá bhrí sin, ní mór a bheith an-chúramach agus do chuid roghnúchán á rangú agat i mí Aibreáin. An fáth atá leis seo ná má chailleann tú fiú an chéad seachtain de Mhodúl Roghnach, beidh sé deacair teacht suas leis an obair. Tá go leor i gceist leis na chéad seachtainí a bhaineann le mórán de na Modúil Roghnacha chun eolas bunúsach ar an ábhar a mhúineadh. Má bhíonn aon deacrachtaí agat, ba chóir teagmhail a dhéanamh le do Chomhordaitheoir Modúl agus le d’oide.

Conas a dhéantar measúnú ar Mhodúil Roghnacha Choláiste na Tríonóide?

 • Tá éagsúlacht de mhodhanna measúnaithe nuálacha á n-úsáid le Modúil Roghnacha Choláiste na Tríonóide. Ba cheart féachaint ar an leathanach gréasáin do gach Modúl Roghnach le haghaidh sonraí ar na modhanna measúnaithe a úsáidfear.

An féidir níos mó ná Modúl Roghnach amháin a dhéanamh in aon seimeastar?

 • Ní féidir ach Modúl Roghnach amháin a dhéanamh in aghaidh an tseimeastair. Má tá dhá cheann á dhéanamh agat i mbliain acadúil, roghnaíonn tú na modúil don dhá sheimeastar nuair a dhéanann tú iarratas sa mhí Aibreáin roimhe sin.

Cé mhéad Modúl Roghnach ar féidir liom a dhéanamh?

 • Braitheann an líon Modúl Roghnach ar féidir a dhéanamh ar do chlár. Tá sé éigeantach do chláir áirithe – e.g. ní mór do mhic léinn Innealtóireachta sa chéad bhliain in 2018/19 Modúl Roghnach amháin a dhéanamh sa dara bliain agus Modúl Roghnach amháin sa tríú bliain in 2020/21. Tá sé roghnach do chláir eile. Ba cheart é seo a sheiceáil le comhordaitheoir do chláir nó i do lámhleabhar. I gcás aon mhac léinn atá i dteideal Modúl Roghnach a dhéanamh, is féidir dhá Mhodúl Roghnach ar a mhéid a dhéanamh, ceann amháin in aghaidh an tseimeastair.

Cén bhliain inar féidir liom Modúl Roghnach Choláiste na Tríonóide a dhéanamh?

 • Déantar Modúil Roghnacha Choláiste na Tríonóide sa dara agus/nó sa tríú bliain. Braithfidh an clár staidéir atá ar bun agat ar cén uair go díreach a dhéanfaidh tú do Mhodúl Roghnach. Ba cheart é seo a sheiceáil le comhordaitheoir do chláir nó i do lámhleabhar. Bainfidh an t-aon eisceacht le mic léinn atá i dteideal an Curaclam Leathan a dhéanamh sa bhliain 2019/20 agus iad sa cheathrú bliain – is féidir leis na mic léinn sin Modúl Roghnach a dhéanamh.

An bhfuil sé éigeantach Modúl Roghnach a dhéanamh agus mé sa Choláiste?

 • Braitheann freagra na ceiste sin ar do chlár staidéir. I gcás roinnt clár, e.g. Innealtóireacht (mic léinn sa chéad bhliain in 2018/19), Innealtóireacht le Bainistíocht (mic léinn sa chéad bhliain in 2018/19), Eolaíocht Ríomhaireachta Chomhtháite (mic léinn a bheidh sa chéad bhliain in 2019/20), ní mór 2 Mhodúl Roghnach a dhéanamh. Déanfar iad seo sa dara agus nó sa tríú bliain, ag brath ar do chlár. I gcás cláir eile, e.g., sna hEalaíona, Daonnachtaí agus Eolaíochtaí Sóisialta, is féidir rogha a dhéanamh idir Modúl Roghnach amháin nó dhá Mhodúl Roghnach a dhéanamh. Ní dhéanann mic léinn sna hEolaíochtaí Sláinte Modúl Roghnach (seachas mic léinn Sláinte agus Easláinte an Duine sa chéad bhliain in 2018/19, a dhéanann dhá Mhodúl Roghnach sa dara bliain). I gcás mic léinn reatha atá i dteideal modúil an Churaclaim Leathain a dhéanamh, déanfaidh siad Modúil Roghnacha Choláiste na Tríonóide ina ionad – seiceáil le do Stiúrthóir Cláir/Oifig Cúrsa nó i do lámhleabhar maidir le do chuid riachtanas. 

An mbeidh athrú ar Mhodúil Roghnacha Choláiste na Tríonóide atá leagtha síos?

 • D’fhéadfadh athrú teacht ar na Modúil Roghnacha atá á dtairiscint gach bliain agus tá sé i gceist go dtairgfear modúil bhreise sa bhliain 2020/21. Déanfar Modúil Roghnacha Choláiste na Tríonóide a athbhreithniú ar bhonn bliantúil.

Cén ualú a bheidh i gceist le Modúl Roghnach Choláiste na Tríonóide i ndáil le mo chéim?

 • Cuirfear na torthaí ó aon Mhodúl Roghnach a dhéantar sa tríú bliain san áireamh do do chéim iomlán. Déileálfar leo sa chaoi chéanna agus a dhéantar le haon mhodúil lárnacha éigeantacha nó roghnacha a dhéantar sa tríú bliain, i.e., déanfar marc do chéime a ríomh bunaithe ar na torthaí a bhaintear amach sa dhá bhliain dheireanach, arna n-ualú ag 30% agus 70% faoi seach.

Is Mac Léinn ar Cuairt mé – an féidir liom Modúl Roghnach Choláiste na Tríonóide a dhéanamh?

 • Is féidir le mic léinn ar cuairt suas le dhá Mhodúl Roghnach a dhéanamh, ceann amháin in aghaidh an tseimeastair. Reáchtálfar an próiseas iarratais a bhaineann leatsa go luath i mí Mheán Fómhair agus i mí Eanáir.

Is mac léinn mé atá ag déanamh na bliana arís – cén uair a roghnóidh mé mo Mhodúl Roghnach?

 • Má éilíonn do chlár ort Modúl Roghnach a dhéanamh, déanfaidh tú iarratas go luath i mí Mheán Fómhair.