Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Roinn Stair na hEalaíne

Cuireann Roinn Stair na hEalaíne raon cúrsaí spreagúla ar fáil ag leibhéal fochéime agus Máistreachta, i stair na péintéireachta, dealbhóireacht, ailtireachta agus gnéithe eile den chultúr físe ó na tréimhsí go léir, ó lámhscríbhinní dathmhaisithe agus leabhair dhathmhaisithe go dtí saothar plástair ornáideach, agus na meáin dhigiteacha. Díríonn an teagasc ar ealaíon na hÉireann agus an Iarthair go príomha, i gcomhthéacs domhanda, agus i measc speisialtachtaí tá ealaíona na Seapáine, na hIndia agus áiteanna eile.

Déanann máistreacht mhúinte i Stair Ealaíne na hÉireann sainfheidhmiú ar ealaíon na hÉireann ó gach tréimhse, agus áirítear ann scileanna coimeádaíochta, agus teicneolaíochtaí digiteacha. Baintear leas sa mháistreacht as an saibhreas ealaíne agus ailtireachta atá sa Choláiste agus sa cheantar máguaird. Tá rochtain éasca ar shár-bhailiúcháin Chathracha agus Náisiúnta Bhaile Átha Cliath. Cuireann fealsúnacht na roinne rannpháirteacht na mac léinn agus rochtain dhíreach ar shaothair ealaíne chun cinn, agus dá bharr sin bíonn cuairteanna ar mhúsaeim áitiúla agus cuairteanna staidéir thar lear san áireamh sa teagasc.

Tá pobal taighde beomhar sa roinn atá comhdhéanta de ghrúpa mór iarchéimithe agus taighdeoirí iardhochtúireachta atá ag obair faoi mhaoirsiú sainfhoirne. Tá cáil ar an roinn as a díograis agus a scoláireacht; agus tá próifílí taighde seanbhunaithe ag gach ball foirne. Áirítear ar ár n-acmhainní Seomra Seimineáir agus Léitheoireachta dea-fheistithe d'fhochéimithe agus Lárionad Taighde tiomanta i Stáblaí Theach an Phropaist, a bhfuil athchóiriú tuisceanach déanta orthu.


Nuashonraithe 7 February 2014 arthist@tcd.ie.