Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Mapa Suímh

Roinn na Reiligiún agus na Diagachta

Cuireann Roinn na Reiligiún agus na Diagachta suíomh neamh-shainchreidmheach ar fáil chun staidéar a dhéanamh ar na reiligiúin agus ar an diagacht laistigh de na daonnachtaí. Téann stair teagaisc réimsí ábhair na Roinne chomh fada siar le bunú an Choláiste. Sna cláir fochéime a chuireann an Roinn ar fáil, is iad sin clár Aonair Onóracha agus Modhnóireacht Dhá Ábhar (i.e. "Comhchláir Onóracha"), déantar staidéar ar na reiligiúin mar fhórsa cultúir a mbíonn tionchar acu ar léargais dhomhanda, ar chleachtais agus ar institiúidí, agus mar thraidisiúin áirithe, le béim faoi leith ar na reiligiúin aondiagacha a mhúnlaigh stair cultúir agus reiligiúin an Iarthair. Breathnaítear ar an iliomad cur chuige ar reiligiún ó dhisciplíní mar stair, fealsúnacht, socheolaíocht, eitneolaíocht agus antraipeolaíocht, chomh maith le ar smaointeoirí nua-aimseartha clasaiceacha. Príomhréimsí fiosraithe eile ná téacsanna ón mbíobla, a mbunús agus a stair ó thaobh aistriúcháin agus fála ón seaniarsma go dtí an lá atá inniu ann, i ndáil leis na mórathruithe a tháinig ar fhéin-tuiscint san Iarthar de bharr fealsúnacht na Gréige ag bualadh le aondiagacht an Bhíobla. Áirítear ar dhíospóireachtaí diagachta agus eitice reatha saincheisteanna mar eolaíocht agus reiligiún, eitic i gcultúir teicneolaíochta, agus ról an reiligiúin i réimse poiblí an daonlathais iolraíoch. Déanann foireann agus mic léinn na Roinne ionadaíocht ar éagsúlacht leathan cúlraí.


Nuashonraithe 7 February 2014 cathriona.russell@tcd.ie (Ríomhphost).