Taighde & Nuálaíocht Choláiste na Tríonóide (TR&I) an t-aonad i gColáiste na Tríonóide atá freagrach as tacú lenár lucht acadúil chun dhá shainchúram a sheachadadh, eadhon maoiniú a fháil chun taighde ar chaighdeán domhanda a dhéanamh agus ansin an taighde sin a chur i ngníomh chun tionchar a imirt ar an sochaí agus ar an ngeilleagar. Ina theannta sin, tá de chúram ar an aonad tacú le forbairt ar chultúr faoi threoir ag fiontraíocht agus nuálaíocht i gColáiste na Tríonóide trí chéile agus tacú le rannpháirtíocht shibhialta agus an ghné for-rochtana poiblí de shaol an Choláiste. Faoi láthair, tá an t-aonad comhdhéanta de rannóga atá freagrach as iarratais ar mhaoiniú taighde, conarthaí, aistriú teicneolaíochta rannpháirtíocht leis an tionscal agus oiliúint i bhfiontraíocht rannpháirtíocht shibhialta.

Níos sonraí, déanann TR&I na nithe seo a leanas:

  • Oibríonn le taighdeoirí de chuid Choláiste na Tríonóide chun maoiniú taighde a iarraidh agus a fháil. Déanann taighdeoirí Choláiste na Tríonóide iarratais ar mhaoiniú ó chláir mhaoinithe náisiúnta, Eorpacha agus idirnáisiúnta. (An Oifig Forbartha Taighde)
  • Comhlíonann conarthaí le haghaidh taighde maoinithe agus obair sheirbhíse. (Oifig na gConarthaí)
  • Déanann bainistiú ar Mhaoin Intleachtúil Choláiste na Tríonóide agus tógann caidrimh sheachtracha (lucht acadúil-tionscal; luasairí agus cumasóirí tráchtálaithe taighde) chun tionchar a imirt ar an sochaí agus ar an ngeilleagar.  (An Oifig Chomhpháirtíochta Corparáidí agus Malartú Eolais)
  • Cuireann oiliúint i bhfiontraíocht agus tacaíocht do chuideachtaí campais ar fáil.
  • Tacaíonn le comhordú ar rannpháirtíocht shibhialta agus ar ghníomhaíochtaí for-rochtana poiblí Choláiste na Tríonóide.

Oibríonn TR&I go dlúth freisin chun tacú le forbairt ar chaidreamh le go leor príomhgheallsealbhóirí thar ceann Choláiste na Tríonóide - lena n-áirítear tionscal, gníomhaireachtaí maoinithe, gníomhaireachtaí fiontraíochta, infheisteoirí agus eagraíochtaí caipitil fiontair agus go leor páirtithe a bhfuil baint acu le húsáid tráchtála agus sóisialta an taighde.

Tá ról ríthábhachtach ag Taighde & Nuálaíocht Choláiste na Tríonóide i gclú agus cáil Choláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath a fhorbairt go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus i dtacú le huaillmhianta taighde ár mball foirne acadúil.

Tá Taighe & Nuálaíocht Choláiste na Tríonóide tiomanta maoiniú a fháil do thaighdeoirí TCD agus tacú leis an maoiniú sin a aistriú isteach i scoth na heolaíochta agus i dtionchar a imirt ar an sochaí agus ar an ngeilleagar.