Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideRoinn na Fraincise

Tá Roinn na Fraincise ar an disciplín is mó laistigh de Scoil na Nua-Theangacha, na Litríochtaí agus na gCultúr (SLLCS) i TCD. Roinn a bunaíodh i 1176, tá sé ar cheann de na cinn is sine ar domhan. Tá sí faoi láthair ar cheann de na Ranna is nua-aimseartha i dtaobh réimse agus sofaisticiúlacht an teagaisc sa Roinn ag leibhéal fochéime. Tá cúrsaí ar fáil i litríocht, i dteangeolaíocht, i gcultúr, i stair, i bpolaitíocht agus i bhfealsúnacht na Fraince ó Ré na hAthbheochana go dtí an lá atá inniu ann. Cuireann an Roinn go mór freisin le cúrsaí idirdhisciplíne i Léann na hEorpa, Staidéar Gnó agus Dlí. Chomh maith leis sin, tá dlúthbhaint aici le ceithre chúrsa Máistreachta laistigh den Scoil: Litríocht Chomparáideach, Léann na hEorpa, Aistriúchán ar an Litríocht agus Léann Téacs agus Amhairc. Is láidreacht ann féin é an réimse Léann Téacs agus Amhairc agus ollúnacht phearsanta (1995) sa réimse seo staidéir (an t-aon ollúnacht ainmnithe sa disciplín seo in Éirinn) agus ollúnacht le Fraincis (1776) faoi láthair ag saineolaí ar an gceangal atá idir litríocht agus grianghrafadóireacht.