Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh Tríonóide



Roinn na Fraincise

Tá Roinn na Fraincise ar an disciplín is mó laistigh de Scoil na Nua-Theangacha, na Litríochtaí agus na gCultúr (SLLCS) i TCD. Roinn a bunaíodh i 1176, tá sé ar cheann de na cinn is sine ar domhan. Tá sí faoi láthair ar cheann de na Ranna is nua-aimseartha i dtaobh réimse agus sofaisticiúlacht an teagaisc sa Roinn ag leibhéal fochéime. Tá cúrsaí ar fáil i litríocht, i dteangeolaíocht, i gcultúr, i stair, i bpolaitíocht agus i bhfealsúnacht na Fraince ó Ré na hAthbheochana go dtí an lá atá inniu ann. Cuireann an Roinn go mór freisin le cúrsaí idirdhisciplíne i Léann na hEorpa, Staidéar Gnó agus Dlí. Chomh maith leis sin, tá dlúthbhaint aici le ceithre chúrsa Máistreachta laistigh den Scoil: Litríocht Chomparáideach, Léann na hEorpa, Aistriúchán ar an Litríocht agus Léann Téacs agus Amhairc. Is láidreacht ann féin é an réimse Léann Téacs agus Amhairc agus ollúnacht phearsanta (1995) sa réimse seo staidéir (an t-aon ollúnacht ainmnithe sa disciplín seo in Éirinn) agus ollúnacht le Fraincis (1776) faoi láthair ag saineolaí ar an gceangal atá idir litríocht agus grianghrafadóireacht.