Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideBaile

Fáilte ó Stiúrthóir an Lárionaid

Is mór an phribhléid dom bheith i mo Stiúrthóir ar an CIHS - a bheith ag obair le foireann taighdeoirí a bhfuil an-taithí acu agus atá thar a bheith tiomanta chun dul i ngleic leis na dúshláin dáiríre atá le sárú ag earnálacha éagsúla chun teacht ar réitigh a mbíonn an duine ina gcroílár.

Is torthaí ar chórais chasta daonna iad na táirgí agus seirbhísí a nglacaimidne a bheith againn sa 21ú haois. Iompar, cúram sláinte, slándáil, oideachas, airgeadas, an t-idirlíon, polaitíocht. Is mar thoradh ar chórais mhóra, chasta, idirspleácha de dhaoine, eagraíochtaí agus teicneolaíochtaí a bheith ag idirghníomhú gur féidir na táirgí agus seirbhísí sin a nuáil, a dhearadh, a fhorbairt, a mhaoiniú, a rialú, a dheimhniú, a tháirgeadh, a thástáil, a logánú, a chur ar an margadh, a dhíol agus a chur ar fáil dúinn. Ina chroílár sin tá daoine atá ag dearadh, ag oibriú, ag bainistiú agus ag cur feabhas ar an gcóras chun torthaí a bhaint amach.

Is annamh, mar thomhaltóirí agus mar shaoránaigh, a dtuigimid go bhfuil na córais sin ann nó go gcliseann siad orainn. Is beag na bealaí a dtarlaíonn sé sin uaireanta - aip a chliseann gan stad, siopadóireacht na seachtaine gan a bheith seachadta, an bus a bheith deireanach. Ach is féidir éifeacht fhadtéarmach a bheith mar thoradh ar theipeadh na gcóras sin – moill ar chóir leighis i gcúram sláinte, nó éifeacht thubaisteach, nuair a imíonn traein den ráille.

Le 25 bliain anuas, tá an Lárionad Córas Daonna Nuálach (CIHS) ag díriú ar réimse dearcthaí a thabhairt le chéile d’fhonn bealaí níos fearr a aimsiú chun cur síos a dhéanamh ar na córais agus ar na próisis sin, chun iad a thuiscint agus chun iad a athrú go héifeachtach. Cuireann an tSíceolaíocht, Gnó agus Eagrúchán, Innealtóireacht agus Eolaíocht Ríomhaireachta, agus na hEolaíochtaí Sláinte ar fad le hobair an Lárionaid. Tairgeann an CIHS cúrsaí agus oiliúint i réimsí éagsúla cosúil le Taighde, Oideachas/Oiliúint agus Comhairleoireacht.

Sam

An tOllamh Sam Cromie, Stiúrthóir an Lárionaid