Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Mapa Suímh

An Lárionad Córas Daonna Nuálach

Cuimsítear sa Lárionad Córas Daonna Nuálach cumas RTD ildisciplíneach criticiúil maidir le nuálaíocht, forbairt agus cur i bhfeidhm teicneolaíochtaí nua, chomh maith le bainistiú riosca agus athrú eagraíochtúil. Tá sé comhdhéanta de chumas ildisciplíneach lena n-áirítear Síceolaíocht, Gnó agus Eagrúchán, Innealtóireacht agus Ríomheolaíocht, agus na hEolaíochtaí Sláinte. Cuirtear aistriú teicneolaíochta agus faisnéise ar fáil trí thaighde, oideachas agus oiliúint, forbairt teicneolaíochta faisnéise, comhairliúchán, measúnacht.

Tá éileamh mór á dhéanamh ar gach cineál eagraíochta chun nuálaíocht agus athrú a dhéanamh le go bhfeabhsóidh siad a bhfeidhmíocht agus le go mbeidh siad ábalta an riosca a bhaineann leis sin a thuiscint agus a bhainistiú.  Tá athrú ag teacht ar sheirbhísí, ar dhéantúsaíocht agus ar iompar, ní amháin mar gheall ar an mbrú leanúnach tráchtála agus buiséid, ach freisin mar gheall go bhfuil deiseanna atheagrúcháin nach bhfacthas riamh cheana ann de bharr teicneolaíochtaí nua a bheith á n-úsáid.  Cruthaíonn samhlacha nua gnó agus rialáil nua gá le próisis foghlaimeora, lánpháirtiú córas, córais bhainistithe chomhtháite, feidhmíocht córas a thomhas agus athrú córas a bhainistiú - d’fhonn córais shochtheicniúla inoiriúnaithe, inmharthana a fhorbairt.

Tá taighde agus forbairt i nuálaíocht próisis agus cur i bhfeidhm teicneolaíochtaí nua ríthábhachtach chun athrú ó bhun a chur ar tháirgiúlacht agus ar iomaíochas in earnálacha poiblí agus príobháideacha araon.  Dearadh le haghaidh oibríochtaí sa todhchaí, daoine a bhainistiú in eagraíochtaí atá ag athrú, caighdeáin chleachtais nua a chruthú, córas rialála a oibríonn i ndáiríre a chur i bhfeidhm - cuireann gach ceann acu seo córais daonna i gcroílár gheilleagar cliste, iomaíoch ina ndéantar réiteach idir shábháilteacht, chaighdeán, chostas agus thionchar comhshaoil.


Nuashonraithe 5 February 2015 cihs@tcd.ie.