Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Mapa Suímh

Geolaíocht

Staidéar ar an domhan atá sa Gheolaíocht mar atá sé anois agus mar a thiocfaidh athrú air go fadtéarmach. Tá traidisiún fada agus saibhir ag an nGeolaíocht i gColáiste na Tríonóide a bunaíodh in 1843 le hOllúnacht. Ó shin i leith, tá aibíocht agus éagsúlacht tagtha ar léann na Geolaíochta i dtaobh scóip agus cur chuige de. Tá leathanaigh an láithreáin ghréasáin seo beartaithe blaiseadh a thabhairt do chuairteoirí faoin méid is féidir leis an nGeolaíocht a thairgeadh. Creidimid i gColáiste na Tríonóide gur scileanna maithe breathnóireachta agus tuairisciúla is bonn don Gheolaíocht; scileanna a mhúintear sa tsaotharlann agus go hallamuigh. Tá ár mbaill foirne gníomhach in go leor réimsí taighde, ag baint úsáide as sonraí ón gcileaméadar go dtí scála fo-micreascópach. Déanaimid taighde ar charraigeacha atá na billiúin bliain d’aois agus bainimid úsáid as breathnóireachtaí reatha a bhaineann le hathrú aeráide chomh maith. Tá misean na Geolaíochta níos tráthúla ná riamh anois. Braitheann sochaí an lae inniu ar raon faisnéise arna bailiú ag geolaithe. Áirítear air sin réamhaisnéis a dhéanamh ar an aeráid, crith talún a thuar, soláthar uisce glan agus fuinnimh, chomh maith le miotail annamha a chuardach chun tacú leis an teicneolaíocht chliste.s


An Dr. Balz Kamber, Cathaoirleach na Geolaíochta agus na Mianreolaíochta


Nuashonraithe 7 May 2014 nmcginle@tcd.ie.