Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchEvents

Gairmeacha le Gaeilge: Foghlaim conas gairm le Gaeilge a ghnóthú

Monday, 10 February 2020, 12 – 2pm

Gairmeacha le Gaeilge: Foghlaim conas gairm le Gaeilge a ghnóthú

An event exploring careers with the Irish Language organised by the School of Languages, Literatures and Cultural Studies.

Careers with the Irish Language: Learn how to succeed in the Irish language job market

Monday 10th February at The Trinity Long Room Hub
12.00-12.20 - Pizza and refreshments
12.20-14.00 - Informal conversation clusters with graduates and postgraduate providers

Informally meet with Trinity graduates and postgraduate course providers with fluency in Irish language. Chat over pizza and hear the inside scoop on how to make the transition to work in areas such as media, translation, law, business and European Institutions. Meet with representatives of Irish language related postgraduate courses.

Open to all students interested in using the Irish language in the workplace.
Speakers include
• Eimear Ní Bhroin, Gnóthaí Eorpacha,
• Lisa Nic an Bhreithimh, Gnóthaí Eorpacha
• Emily Barnes, Language Processing
• Níamh Ni Chonchubhair, Arts/Culture
• Dáithí Mac Cárthaig, Law
• Eoghan Mac Conaill Óig, eSláinte agus Gnó Digiteach

Registration required - click on http://bit.ly/GleGTrinity the [Book Now] button to secure your place.  If you have a question to ask the graduates or postgraduate providers don't forget to include it! 

#GleGTrinity

Brought to you by Department of Irish, Irish Language Office, Trinity Careers Service in partnership with Trinity Long Room Hub.

---------------------------------------------------------------

Gairmeacha le Gaeilge
Foghlaim conas gairm le Gaeilge a ghnóthú


Dé Luain, an 10 Feabhra 2020 i Mol an tSeomra Fhada, Coláiste na Tríonóide

12.00-12.20    Píotsa agus sólaistí
12.20-14.00    Grúpaí comhrá neamhfhoirmiúla le céimithe agus soláthraithe chúrsaí iarchéime

Buail le céimithe de chuid Choláiste na Tríonóide agus le soláthraithe chúrsaí iarchéime le Gaeilge ar bhonn neamhfhoirmiúil. Beidh píotsa ar fáil, chomh maith le comhrá ar bun maidir le conas is féidir obair a fháil i réimsí cosúil leis na meáin, an t-aistriúchán, dlí, gnó agus institiúidí na hEorpa. Buail le hionadaithe do chúrsaí iarchéime a bhaineann leis an nGaeilge.

Oscailte do gach mac léinn a bhfuil spéis acu an Ghaeilge a úsáid san ionad oibre.
I measc na gcainteoirí beidh:
• Eimear Ní Bhroin, Gnóthaí Eorpacha
• Lisa Nic an Bhreithimh, Gnóthaí Eorpacha
• Emily Barnes, Próiseáil Teanga
• Niamh Ní Chonchubhair, Na hEalaíona/Cultúr
• Dáithí Mac Cárthaigh, Dlí
• Eoghan Mac Conaill Óig, eSláinte agus Gnó Digiteach

Líon teoranta spásanna - cuir do spás in áirithe ar MyCareer - http://bit.ly/GleGTrinity
Má tá ceist agat le cur ar na céimithe nó ar na soláthraithe cúrsaí, ná déan dearmad í a chur san áireamh!  #GleGTrinity

Arna eagrú ag Roinn na Gaeilge, Oifig na Gaeilge agus Seirbhís Gairmeacha Choláiste na Tríonóide i gcomhar le Mol an tSeomra Fhada, Coláiste na Tríonóide.

Campus LocationTrinity Long Room Hub Arts and Humanities Research Institute
Accessibility: Yes
Room: Hoey Ideas Space
Event Category: Student events, Workshops and Training
Type of Event: One-time event
Audience: Undergrad, Postgrad
Cost: Free but registration is required
Contact Name: Orlaith Tunney
More infobit.ly…

Support Trinity Long Room Hub

Click Here