Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchEvents

Lá Domhanda an Ghlóir/World Voice Day

Tuesday, 16 April 2019, 6 – 9pm

Lá Domhanda an Ghlóir/World Voice Day

A musical celebration hosted by the Phonetics and Speech Lab (TCD) in collaboration with the School of Linguistic, Speech and Communication Sciences.

Déanfar ceiliúradh ceolmhar ar an nglór – daonna agus digiteach – i gColáiste na Tríonóide ar an 16 Aibreán 2019.  Tabharfaidh foireann ABAIR sa tSaotharlann Fograíochta agus Urlabhra spléachadh ar an taighde atá ar siúl i dtaca leis an nglór agus le teicneolaíocht na hurlabhra don Ghaeilge. Tá an tionscadal ABAIR dírithe ar chórais shintéiseacha a fhorbairt do na canúintí éagsúla. Léireofar an suíomh gréasáin www.abair.ie chomh maith leis na háiseanna oideachasúla agus rochtana a bhfuil an córas sintéiseach mar chroílár iontu. Fáilte 's fíon!A musical celebration of the voice- both human and synthetic - will be held in Trintity College on 16 April 2019. Researchers working on the ABAIR initiative in the Phonetics and Speech Lab will showcase ongoing voice research and technology development for the Irish language. ABAIR focuses on the development of state-of-the-art synthesis systems, featuring a variety of different voices and dialects. The main webpage (www.abair.ie) along with educational and accessibility applications which use the ABAIR speech synthesis system as their core technology will be featured on the night. We look forward to welcoming you with wine and refreshments.

Campus LocationTrinity Long Room Hub Arts and Humanities Research Institute
Accessibility: Yes
Event Category: Arts and Culture, Lectures and Seminars, Public, Special events
Type of Event: One-time event
Audience: Undergrad, Postgrad, Alumni, Faculty & Staff, Public
Contact Name: Emily Barnes
Contact Emailebarnes@tcd.ie

Support Trinity Long Room Hub

Click Here