Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchYou are here People > Fellows

2019-20

Philip Mac an Ghoill

Is mac léinn dochtúireachta é Philip i Roinn na Gaeilge agus an Léinn Ceiltigh, a bhain a bhunchéim amach sa Nua-Ghaeilge agus Ceol le Coláiste na Tríonóide sa bhliain 2017. Baineann a chuid taighde le filíocht na Nua-Ghaeilge Clasaicí, an cineál filíocht shiollach a cumadh in Éirinn sa tréimhse idir 1200-1650. Tá sé ag obair ar eagráin chriticiúla agus aistriúcháin Bhéarla a chur ar fáil de rogha dánta as LS G 167, i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

Philip is a PhD student with the Department of Irish and Celtic Studies, who received his undergraduate degree in Modern Irish and Music at Trinity College Dublin in 2017. His current research is in the field of Classical Modern Irish poetry, the type of syllabic poetry composed in Ireland during the period 1200-1650. He is working to produce critical editions and English translations of a selection of poems from MS G 167, in the National Library of Ireland.

Support Trinity Long Room Hub

Click Here