Ról an Phropaist

Is é an Propast Ceann Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus ta sé/sí comhionann le hUachtarán, Reachtaire nó Leas-Sheansailéir in Ollscoileanna eile. Chuaigh an sealbhóir reatha, an tOllamh Patrick Prendergast, in oifig i Lúnasa 2011 agus is é an 44ú Propast é a ceapadh ó bhunaigh an Bhanríon Eilís I an Coláiste i 1592.

De réir Reachtanna reatha an Choláiste, fónann Propaist ar feadh tréimhse deich mbliana gan an seans go mbeidh atoghchán ann. Suas go dtí 1974, ní raibh teorainn ar bith ar an téarma tionachta agus d’fhan go leor Propast in oifig go dtí go bhfuair siad bás. Ó 1592 go 1692 ba chéimithe de chuid Cambridge nó Oxford a bhí sna Propaist go léir. Ó 1692 go 1991 ba chéimithe de chuid Choláiste na Tríonóide a bhí sna Propaist. Thart ar an am a bunaíodh Coláiste na Tríonóide, ba fheidhm thábhachtach de chuid na h-ollscoile ná oiliúint a chur ar shagairt agus suas go dtí 1927 ba shagairt a bhí i bPropaist an Choláiste ar fad. Ceapadh an chéad Phropast Caitliceach i 1991.

Tá ról an Phropaist tagtha chun cinn agus athraithe go mór thar na mblianta san Ollscoil, ach tá feidhm i gcónaí leis na dearbhphrionsabail. Is é ról an Phropaist ná maoirsiú a dhéanamh ar fhorbairt straitéiseach na hOllscoile agus lena chinntiú go leanann Coláiste na Tríonóide ar aghaidh ag cur lena traidisiún ceithre chéad bliana de shármhaitheas in oideachas agus i dtaighde. Is é an Propast an Príomhoifigeach Feidhmeannach atá freagrach as pleanáil, tosaíocht agus as Ollscoil ina bhfuil 17,000 mac léinn agus 3.000 comhalta foirne á bhainistiú. Is é an Propast an Príomhoifigeach Airgeadais agus déanann sé cathaoirleacht ar Bhord an Choláiste arb é an t-údarás rialála é. Déanann an Propast ionadaíocht ar an gColáiste ag an leibhéal is airde in idirchaidrimh le geallsealbhóirí seachtracha agus is é a ról é caidrimh a fhorbairt don Ollscoil ag leibhéil náisiúnta agus idirnáisiúnta. Feidhmíonn an Propast comh maith ag imeachtaí inmheánacha an Choláiste ar nós seoltaí agus comhdhálacha agus bíonn sé i dteannta an tSeansailéara ag ócáidí searmanais thábhachtacha ar nós tionscnaimh phoiblí (searmanais bronnta céimeanna).