Beathaisnéis an Phropaist

An Dr Linda Doyle, Propast,
Propaist Choláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath.

 

Tá an leathanach seo á uasdátú faoi láthair.