Comhdháil lae ar líne in onóir do Damian McManus

“Táimid thar a bheith sásta go mbeidh togha na scoláirí linn chun ceiliúradh a dhéanamh ar a bhfuil déanta ag an Ollamh McManus do léann na Gaeilge le breis is ceathracha bliain, mar thaighdeoir, mar léachtóir, mar eagarthóir agus, thar aon ní eile, mar chrann taca i gcónaí do scoláirí óga.”

Cuireann cluiche réaltachta breisithe sa seomra ranga an t-ilteangachas chun cinn

Tá cluiche réaltachta breisithe ‘Babelar’ seolta ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus a chomhpháirtithe [1] chun luach na dteangacha atá acu a thaispeáint do dhaltaí bunscoile agus chun a gcuid eolais teanga a ghníomhachtú. Tacaíonn an cluiche freisin le múinteoirí a bheith níos eolaí ar an ilteangachas i seomraí ranga agus ar an luach a bhaineann le hoideachas ilteangach.

Page 2 of 8 pages, showing 10 items out of 71 total news items.