Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideTrinity Health Kidney Centre

Is ionad eolaíochta sláinte acadúil é Ionad Sláinte Duán Choláiste na Tríonóide atá comhdhéanta den roinn acadúil Neifreolaíochta i gColáiste na Tríonóide agus de na haonaid neifreolaíochta cliniciúla in Ospidéal San Séamas agus in Ospidéal Thamhlachta.

Tá an t-aonad acadúil dírithe ar an nGrúpa Athlasta Duánach atá bunaithe san Institiúid do Leigheas Móilíneach i TCD agus ar bhithbhanc agus clárlann Shoithíochaíteas agus Ghalar Duánach Neamhchoitianta. Tá dlúthcheangal ag an tsaoráid eolaíochta bunúsaí seo leis na haonaid chliniciúla, a chuireann raon leathan seirbhísí cliniciúla ar fáil d'othair a bhfuil galar duánach orthu, lena n-áirítear haema-scagdhealú san aonad, teiripí scagdhealaithe baile (lena n-áirítear scagdhealú peireatóinéim), gníomh leantach ar thrasphlandú duánach, géar-ghortú duánach a bhainistiú (lena n-áirítear malartú plasma) agus seirbhísí duánacha d'othair sheachtracha. Is é Ionad Sláinte Duán Choláiste na Tríonóide an dara soláthraí is mó ar sheirbhísí scagdhealaithe in Éirinn.