Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideCad is Teiripe Radaíochta ann?

Tá Teiripe Radaíochta ar cheann de na príomh-mhodhanna a mbaintear leas as i gcóireáil ailse agus faigheann os cionn 60% d’othair ailse go léir í mar chuid den bhainistiú a dhéantar orthu. Tá ceadúnas gairmiúil do chleachtadh i do theiripeoir radaíochta le fáil i ndiaidh an BSc i dTeiripe Radaíochta.

Disciplín na Teiripe Radaíochta, Scoil an Leighis

Faoi Dhisciplín na Teiripe Radaíochta, Scoil an Leighis tá BSc (Onóracha) sa Teiripe Radaíochta agus MSc. múinte páirt-aimseartha ar fáil. Ardchleachtas Teiripe Radaíochta. Féadfaidh mic léinn a thugann faoin MSc in Ardchleachtas Teiripe Radaíochta an snáithe cliniciúil nó an snáithe pleanála cóireála a dhéanamh. Faoi Disciplín freisin tá oideachas MSc agus PhD taighde ar fáil, go lánaimseartha nó go páirt-aimseartha.

An Taighde s’Againne

Tá trí phríomh-shnáithe taighde sa Disciplín:

  • Radaibhitheolaíocht agus Oinceolaíocht Mhóilíneach
  • Cleachtas Teiripe Radaíochta
  • Taighde ar Sheirbhísí Sláinte

Comhoibriú agus Naisc Idirnáisiúnta:

Tá dlúthnaisc idirnáisiúnta ag an Disciplín leis na heagraíochtaí seo a leanas:

  • An Cumann Eorpach um Theiripe Radaíochta agus Oinceolaíochta (ESTRO)
  • An Eagraíocht Eorpach um Ailse (ECCO)
  • An Ghníomhaireacht Náisiúnta d’Fhuinneamh Adamhach (IAEA)
  • Ollscoil Oslo, an Iorua
  • Ollscoil Lund, an tSualainn
  • Scoil Leighis Mount Sinai, Nua Eabhrac, SAM
  • North Shore Cancer Centre, an Astráil