Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideRoinn na Sláinte Poiblí & an Chúraim Phríomhúil, Scoil an Leighis

An misean atá againn staidéar agus tuiscint ar chúrsaí sláinte a chothú trí theagasc, taighde, tacaíocht agus cúram cliniciúil, le béim faoi leith ar an tionchar a bhíonn ag díothacht ar shláinte, ar bhainistiú ar ghalair ainsealacha, agus ar fhadhbanna sláinte sochaíocha mar spleáchas ar alcól, tobac, agus drugaí neamhdhleathacha.

Foireann ildisciplíne í foireann na Roinne ina gcuireann na réimsí sláinte phoiblí, cleachtais ghinearálta, eipidéimeolaíocht, bithstaitistic agus síceolaíocht lenár gclár oibre taighde agus teagaisc.

Cuireann an roinn leis an gcuraclam fochéime leighis 4 bliana le cúrsaí a reáchtáil sa chéad bhliain agus sa cheathrú bliain. Cúrsa Forbairt an Duine  agus Eolaíocht Iompraíochta an cúrsa chéad bhliana. Cúrsa é sin ina ndéantar teagmháil le hothair go luath, agus lena sanntar mic léinn ina mbeirteanna le cuairteanna a thabhairt ar theaghlaigh a bhfuil leanaí óga acu, sa bhaile ag na teaghlaigh féin.

Cuirtear an cúrsa Daoine, Cleachtais agus Daonraí ar fáil sa cheathrú bliain leighis. Mar chuid den chúrsa seo bíonn na mic léinn in éindí le beirt chleachtóirí ginearálta éagsúla ar feadh tréimhse iomlán ceithre seachtaine.

Chomh maith leis sin, bíonn mic léinn an dara bliain rannpháirteach i dtionscadail taighde arna tairgeadh ag baill foirne na roinne.

Tá Clár Oiliúna Speisialtachta TCD/HSE sa Chleachtas Ginearálta mar chuid den roinn freisin, agus cuireann sé líonra cleachtas oiliúna ar fáil dúinn a chuireann le teagasc agus le taighde.