Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideDisciplín na Fisiteiripe

Oideachas fochéime agus iarchéime príomhghníomhaíochtaí Dhisciplín na Fisiteiripe.

Leanann BSc (Fisiteiripe) as na cláir fochéime a chuireann an disciplín ar fáil.  Is iad sin clár fochéime ceithre bliana i bhFisiteiripe nó an clár aon bhliana a thugann aitheantas don dioplóma trí bliana i bhFisiteiripe ó Polaiteicnic Nanyang i Singeapór.

Tá roinnt mac léinn iarchéime sa disciplín atá ag freastal ar chlár taighde agus ar an dá chlár iarchéime múinte a chuirtear ar fáil, eadhon an MSc i bhFisiteiripe Riospráide agus an MSc in Athshlánú Cairdiach agus Cosc.

Tá baint ag an disciplín le maoirsiú taighde agus le teagasc ar chláir eile i Scoil an Leighis (modúl Taighde agus Scileanna Cliniciúla do mhic léinn Leighis fochéime, modúl ar Oideasú Aclaíochta do mhic léinn ar an BSc i Sláinte agus Galair an Duine, teagasc agus maoirsiú ar an MSc i Míochaine Spóirt & Aclaíochta, MSc san Fhiseolaíocht Aclaíochta, MSc in Oinceolaíocht Mhóilíneach, MSc i mBainistíocht agus Beartas Sláinte).

Tá 8 lucht acadúil (triúr léachtóirí sinsearacha, ceathrar léachtóirí lánaimseartha agus comhalta taighde iardhochtúireachta amháin) agus 3 ball foirne teagaisc fisiteiripe/cliniciúil sa Disciplín. Tá na hoifigí, na saoráidí teagaisc agus na saotharlanna taighde lonnaithe i Lárionad Choláiste na Tríonóide d'Eolaíochtaí Sláinte in Ospidéal San Séamas, Baile Átha Cliath 8.