Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideFáilte

An Scoil an Leighis, a bunaíodh Coláiste na Tríonóide Colllege i 1711. Déanann an Scoil sár-iarracht, trína cláir oideachais, a bheith nuálach, taighde-bhunaithe, ildisciplíneach agus idirnáisiúnta. Cuimsíonn an Scoil na disciplíní Leigheas, Teiripe Radaíochta, Teiripe Saothair, Fisiteiripe, Cothúchán an Duine & Diaitéitic agus Sláinte & Galar an Duine.

Oideachas Fochéime

Cuireann an Scoil na cúrsaí céime seo a leanas ar fáil:

Oideachas Iarchéime

Is ceannródaí idirnáisiúnta in oideachas iarchéime í Scoil an Leighis i gColáiste na Tríonóide. Cuireann an Scoil timpeallacht bhríomhar ar fáil don staidéar iarchéime. Tá os cionn 20 clár múinte MSc/Dioplóma ag an scoil thar raon leathan disciplíní sa leigheas agus san eolaíocht, agus bíonn mic léinn ag obair i dtreo chéim PhD, MSc, MD nó MCh a bhaint amach.

Taighde

Tá cáil ar Scoil an Leighis mar Scoil Taighde cheannródaíoch i gColáiste na Tríonóide. Rinneadh sin trí chloígh le cur chuige saindírithe ar thaighde sna heolaíochtaí bithleighis. Leagtar béim faoi léith ar na réimsí taighde seo a leanas:

  • Imdhíoneolaíocht agus Ionfhabhtú
  • Leigheas Móilíneach
  • Néareolaíocht
  • Ailse
  • Sláinte an Daonra
  • Géinitic