Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideACHOIMRE AR RÓL, FEIDHMEANNA AGUS CÚRSAÍ ROINN AN LEIGHIS CHLINICIÚIL, SJH

Tá an Roinn deighilte idir dhá phríomhláthair na n-ospidéal teagaisc: Ospidéal San Séamas agus Ospidéal Thamhlachta agus na hospidéil teagaisc chleamhnaithe – Ospidéal Ginearálta an Náis agus Ospís Mhuire.

Corpraíonn Roinn an Leighis Chliniciúil Leigheas Móilíneach, Cothú agus Diaitéitic agus Fisic Liachta. Cuireann an Roinn oideachas fochéime agus iarchéime ar fáil agus tá ardán taighde láidir aici i bpríomhréimsí de phlean straitéiseach an Choláiste lena n-áirítear ailse, ionfhabhtú agus imdhíonacht agus néareolaíochtaí. Tá an Institiúid do Leigheas Móilíneach agus an Institiúid do Leigheas Coisctheach lonnaithe sa Roinn.

Bíonn mic léinn leighis fochéime ceangailte leis an roinn in Ospidéal San Séamas, in Ospidéal Thamhlachta agus in ospidéil chleamhnaithe. Téann mic léinn isteach le foireann leighis chliniciúil – a mbíonn ionadaíocht ó gach speisialtacht leighis uirthi. Tugtar léachtaí d’altraí agus do mhic léinn BSc ar Imdhíoneolaíocht chomh maith.

Reáchtálann an roinn cúrsaí múinte iarchéime freisin sna hábhair seo a leanas:

  • Cairdeolaíocht
  • Ceimic Chliniciúil
  • Eolaíochtaí Bithleighis
  • Íomháú Leighis
  • Leigheas Móilíneach

Déanann mic léinn iarchéime sa Roinn staidéar go dtí na céimeanna seo a leanas - MD, MSc agus PhD.

Déantar taighde san Institiúid do Leigheas Móilíneach in Ospidéal San Séamas agus san Institiúid do Leigheas Coisctheach i dTamhlacht. Áirítear ar ábhair spéise taighde, ach ní gá go mbeadh siad teoranta do: Ionfhabhtú agus Imdhíonacht, Néareolaíochtaí agus Ailse.