Over de Fagel Collectie

De Fagel collectie in Trinity College Dublin is een van de belangrijkste en grootste Nederlandse particuliere bibliotheken van voor 1800. De bibliotheek bevat naar schatting 11.000 titels in circa 20.000 banden, daterend van halverwege de vijftiende tot eind achttiende eeuw.

De bibliotheek was bijeengebracht door verschillende generaties van de familie Fagel, een politiek invloedrijke familie uit Den Haag. Tussen 1670 en 1795 leverden de Fagels vijf achtereenvolgende griffiers voor de Staten-Generaal van de Nederlandse Republiek. De laatste van deze griffiers, Hendrik Fagel de Jonge, zag zich in 1802 uit geldnood genoodzaakt de bibliotheek te veilen. Maar voor de veiling plaats kon vinden wist Trinity College de collectie als geheel te kopen, waardoor deze spectaculaire bibliotheek zich tegenwoordig in Dublin bevindt.

De Fagel collectie bevat handschriften, gedrukte boeken, pamfletten en kaarten en atlassen. Het oudste boek stamt uit 1460, het nieuwste uit 1799. Het merendeel van de collectie is echter achttiende-eeuws. In de Fagel collectie zijn boeken te vinden over geschiedenis, theologie, politiek, recht, geneeskunde, geologie, biologie, kunst, architectuur en talloze andere onderwerpen. Een groot deel van de boeken is geschreven in het Latijn, maar ook het Engels en het Frans zijn sterk vertegenwoordigd, net als het Nederlands en verschillende andere talen. De Fagels verzamelden boeken afkomstig uit heel Europa, van Portugal tot Letland en van Italië tot Zweden, maar de meeste zijn gedrukt in Nederland, lange tijd het centrum van de boekenwereld.

Veel van de boeken, pamfletten en kaarten in de Fagel collectie zijn bijzonder zeldzaam, en soms ook uniek. In combinatie met de bijzondere voorgeschiedenis van deze oorspronkelijk Nederlandse bibliotheek heeft Trinity College hiermee een uitzonderlijke collectie in huis.