Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideSeirbhísí TF

Na Seirbhísí TF atá freagrach as príomhshaoráidí ríomhaireachta an Choláiste a phleanáil agus a sheachadadh agus as tacú leo. Áirítear air sin córais líonra an Choláiste, infreastruchtúr gréasáin, ríomhphoist agus cúrsaí féilire, córais bainistithe faisnéise, saoráidí ríomhaireachta do mhic léinn, roinnt infreastruchtúir taighde agus Ríomhaireacht Ardfheidhmíochta. Cuirimid tacaíocht ar fáil freisin do theagasc agus d’fhoghlaim i roinnt léachtlann agus seomraí seimineáir ar an gcampas agus lasmuigh de, agus cuirimid seirbhís taifeadta/léirithe físe agus seirbhís ghrianghrafadóireachta ar fáil freisin.

Cuirtear tacaíocht TF iomlán ar fáil do bhaill foirne agus do mhic léinn trí Dheasc Chabhrach na Seirbhísí TF agus tá raon leathan oiliúna TF ar fáil freisin, ar líne nó duine ar dhuine. Tá Oifig Bainistithe Clár freisin ag an roinn do na tionscadail TF ag teacht le beartas Bhord an Choláiste agus cuireann tacaíocht shuntasach ar fáil do Straitéis chumasaithe an Choláiste (ríomhStraitéis). Tá 16 mórthionscadal TF ar bun faoi láthair. Tacaíonn an roinn le 25,000 úsáideoir ar an bpríomhchampas agus i 25 suíomh lasmuigh de, lena n-áirítear dhá lárionad mhóra leighis in ospidéil – Ospidéal San Séamas agus Ospidéal Thamhlachta, agus tacaíonn sí le os cionn 1,200 pointe rochtana gan sreang agus le 20,000 pointe líonra le sreang.

Deasc Chabhrach na Seirbhísí TF an lárphointe teagmhála do gach seirbhís, áit ar féidir fadhbanna a thuairisciú nó comhairle a lorg.