Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Seirbhísí trí Ghaeilge sa Choláiste

Tá Coláiste na Tríonóide tiomanata do chur chun cinn na Gaeilge mar ghné lárnach de shaol na hollscoile.

Seirbhísí

Thíos, gheobhaidh tú naisc chuig acmhainní gréasáin bainteach le seirbhísí agus saol na Gaeilge sa Choláiste. (Sa roghachlár ar chlé, gheobhaidh tú naisc bhreise chuig Roinn na Gaeilge, Oifig an Gaeilge agus An Cumann Gaelach).

Seirbhísí Gaeilge na Leabharlainne

Foilseacháin Ghaeilge/dátheangacha

Foirmeacha

Meáin Chumarsáide - Liosta Urlabhraithe  le Gaeilge

Preasráitis i nGaeilge-Cartlann

Gnó trí Ghaeilge

Togra abair.ie (Cabóigín/Cabógaí)

Suímh ghréasáin i nGaeilge sa Choláiste

Aontas na Mac Léinn

Bogearraí - Litreoirí agus Gramadóirí

Seomra na Gaeilge

 

Seirbhísí Gaeilge na Leabharlainne

 

Tuilleadh eolais: https://www.tcd.ie/Library/index.ga.php

Foilseacháin Ghaeilge/dátheangacha

Foirmeacha

Meáin Chumarsáide - Liosta Urlabhraithe  le Gaeilge

Féach https://www.tcd.ie/Communications/media/index.ga.php

Preasráitis i nGaeilge-Cartlann

Féach https://www.tcd.ie/Communications/irish-press-releases-archive/index.ga.php

Gnó trí Ghaeilge

Liosta de bhaill foirne ata sásta gnó a dhéanamh leat trí Ghaeilge

Togra abair.ie (Cabóigín/Cabógaí)

Tionscadal taighde ollscoile is ea abair.ie (Cabóigín/Cabógaí) chun sintéis téacs-go-hurlabhra Gaeilge a fhorbairt. Tá an tionscadal á stiúradh ag an Ollamh Ailbhe Ní Chasaide den tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra atá mar chuid d'Ionad an Léinn Teangacha agus Chumarsáide, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (TCD).

Suímh ghréasáin i nGaeilge sa Choláiste

Dámh na nEalaíon, na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Shóisialta http://ahss.tcd.ie/index.ga.php
Dámh na hInnealtóireachta, na Matamaitice agus na hEolaíochta http://ems.tcd.ie/index.ga.php
Oifig an Phropaist https://www.tcd.ie/provost/index.ga.php
Oifig an Rúnaí https://www.tcd.ie/Secretary/index.ga.php
An Oifig Cumarsáide https://www.tcd.ie/Communications/index.ga.php
An Oifig Comhionannais https://www.tcd.ie/equality/index.ga.php
An tSeirbhís Ghairmthreorach https://www.tcd.ie/Careers/index.ga.php
An Déan Sóisearach https://www.tcd.ie/Junior_Dean/index.ga.php
Luibheolaíocht https://www.tcd.ie/Botany/index.ga.php

Seirbhís na nOidí

https://www.tcd.ie/Senior_Tutor/index.ga.php
An Roinn Spóirt https://www.tcd.ie/Sport/index.ga.php
Déan na Mac Léinn https://www.tcd.ie/dean_students/index.ga.php
Seirbhís Sláinte an Choláiste https://www.tcd.ie/collegehealth/index.ga.php
Eolas faoin gColáiste https://www.tcd.ie/about/index.ga.php
Oifig an Leas-Phropaist/an Phríomhoifigigh Acadúil https://www.tcd.ie/vpcao/index.ga.php
An Leabharlann https://www.tcd.ie/Library/index.ga.php
Léinn Iarchéime https://www.tcd.ie/Graduate_Studies/index.ga.php
Oifig an Chisteora https://www.tcd.ie/Treasurers_Office/index.ga.php
An Oifig Comhlíonta Faisnéise https://www.tcd.ie/info_compliance/index.ga.php
An Oifig Fhiosrúchán https://www.tcd.ie/Secretary/enquiries/index.ga.php

An Rannóg Cóiríochta agus Seirbhísí Lónadóireachta

https://www.tcd.ie/accommodationandcatering/index.ga.php
Halla na Tríonóide- Dartraí http://www.wardentrinityhall.tcdlife.ie/index_gaeilge.php
An Seansailéar https://www.tcd.ie/chancellor/index.ga.php
Bailiúcháin Ealaíne an Choláiste https://www.tcd.ie/artcollections/index.ga.php
Scoil na Ceimice http://www.chemistry.tcd.ie/index.ga.php
Roinn na hInnealtóireachta Meicniúla agus Déantúsaíochta https://www.tcd.ie/mecheng/index.ga.php
Roinn na Zó-eolaíochta https://www.tcd.ie/Zoology/index.ga.php
Scoil an Ghnó https://www.tcd.ie/business/index.ga.php
Scoil na Fisice https://physics.tcd.ie/index.ga.php
Roinn na Sláinte Domhanda https://global-health.tcd.ie/index.ga.php
Roinn na Fiseolaíochta http://www.medicine.tcd.ie/physiology/index.ga.php
Roinn na Péidiatraice http://www.medicine.tcd.ie/paediatrics/index.ga.php
Scoil an Oideachais https://www.tcd.ie/Education/index.ga.php
Roinn na Geolaíochta https://www.tcd.ie/Geology/index.ga.php
Scoil na nEolaíochtaí Nádúrtha https://naturalscience.tcd.ie/index.ga.php

Roinn Léann na dTeangacha Gearmánacha

https://www.tcd.ie/Germanic_Studies/index.ga.php
Scoil an Bhéarla https://www.tcd.ie/English/index.ga.php
Scoil na Síceolaíochta https://psychology.tcd.ie/index.ga.php
An tSeirbhís Mhíchumais  
Seirbhís Chomhairleoireachta na Mac Léinn  
Oifig Stiurthóir na bhFoirgneamh  

Aontas na Mac Léinn

 

Bogearraí - Litreoirí agus Gramadóirí

Tá eolas ar fáil anseo faoi pacáistí Gaeilge- litreoirí agus gramadóirí- do ríomhairí. Is suíomh seachtrach atá anseo agus ní ghlacann Colaiste na Tríonóide freagracht ar bith astu. Is mar eolas amháin a chuirtear an nasc seo ar fáil. Má tá soláithreoirí eile sa mhargadh seo, beimid sásta nasc breise a chur suas.

Seomra na Gaeilge

Spás caidrimh agus comhrá do lucht na Gaeilge sa Choláiste atá ann.Beidh nuachtáin agus foilseacháin i nGaeilge ar fáil sa seomra, mar aon le háiseanna tae agus caife. Iarratar deonachán beag 25c do na sólaistí. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.

Seirbhísí Gaeilge na Leabharlainne
Foilseacháin Ghaeilge/dátheangacha
Foirmeacha
Meáin Chumarsáide - Liosta Urlabhraithe  le Gaeilge
Preasráitis i nGaeilge-Cartlann
Gnó trí Ghaeilge
Togra abair.ie (Cabóigín/Cabógaí)
Suímh ghréasáin i nGaeilge sa Choláiste
Aontas na Mac Léinn
Bogearraí - Litreoirí agus Gramadóirí
Seomra na Gaeilge
 

 

 


Nuashonraithe 21 January 2016 Aonghus Dwane (Ríomhphost).