Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Roinn na Gaeilge

Roinn na Gaeilge

Tugann an suíomh idirlín www.tcd.ie/irish eolas faoin taighde sa Roinn, na cúrsaí atá ar fáil do mhic léinn agus imeachtaí i saol na Gaeilge taobh istigh den Choláiste agus taobh amuigh de trí naisc éagsúla.


Nuashonraithe 21 January 2016 Aonghus Dwane (Ríomhphost).