Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideMaidir Linn

Is í aidhm na hOifige Chomhionannais ná an comhionannas a chur chun cinn i measc bhall foirne, mhac léinn agus cuairteoirí i gColáiste na Tríonóide, i ngach aon ghné de shaol na hollscoile. Pléann an Oifig ach go háirithe leis na forais leithcheala atá ann i reachtaíocht comhionannais na tíre.

Cuireann an Oifig Chomhionannas a cuspóirí i grích trí na gníomhaíochtaí seo a leanas:

  • comhairle a thabhairt don Choiste Chomhionannais agus don Bhord maidir le comhlíonadh na reachtaíochta comhionannais
  • cabhrú le polasaithe agus cleachtais a fhorbairt, ina gcuirtear an comhionannas chun cinn
  • pobal an choláiste a chur ar an eolas faoi chúrsaí chomhionannais trí thraenáil, chumarsáid agus imeachtaí
  • eolas a chur ar fáil do mhic léinn, bhaill foirne agus bhaill den phobal maidir le polasaithe agus cleachtais chomhionannais i gColáiste na Tríonóide
  • tuairiscí a scríobh ar chúrsaí comhionannais agus éagsúlachta i gColáiste na Tríonóide
  • feidhmiú mar rúnaí den Choiste Comhionannais agus a chuid fochoistí
  • páirt a ghlacadh i ngrúpaí taobh amuigh den Choláiste, m.s. Greásán Comhionannais Chumann Ollscoileanna na hÉireann
  • tionscadail éagsúla a chur i bhfeidhm i gColáiste na Tríonóide, ina n-áirítear an Ciste Comhionannais, Seachtain Idirnáísiúnta na mBan (le hAontas na Mac Léinn), agus Gradaim na Seaimpíní Comhionannais

Ní thugann an tOifigeach comhairle dlí ach ní miste léi eolas agus treoir ghinearálta a thabhairt do bhaill foirne agus do mhic léinn a bhfuil ceisteanna acu.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil folúntas san Oifig Chomhionannais faoi láthair. Tá Emer McLysaght ag tacú le riarachán na hoifige i rith na tréimhse seo.