Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Ról an Choimeádaí

Catherine Giltrap, Curator of the Trinity College Dublin Art Collections

Cheap Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath an chéad Choimeádaí ar Bhailiúcháin Ealaíne Choláiste na Tríonóide, Catherine Giltrap, i Samhain 2007. Tugann an post nua seo an deis bailiúcháin ealaíne an Choláiste a bhainistiú go gairmiúil, go lán-aimseartha agus ar shlí lárnach. Áirítear ann na pictiúir agus an dealbhóireacht go léir de chuid an champais atá ar taispeáint in áiteanna príobháideacha agus poiblí. Baill foirne acadúla agus riaracháin a thug aire do na bailiúcháin roimhe seo, i gcáil oinigh. Is cuid d’Oifig an Rúnaí í an Coimeádaí, agus feidhmíonn sí i gcomhairle le Grúpa Comhairleach Bhailiúcháin Ealaíne an Choláiste, a bhunaigh an tOllamh Roger Stalley agus Michael Gleeson, Stiúrthóir na dTionscnamh Straitéiseach i 2002.

I measc dhualgais an Choimeádaí tá bunachar sonraí bainistithe bailiúchán ealaíne lárnach a chruthú, ina bhfuil macasamhlacha digiteacha de na bailiúcháin, agus na bailiúcháin a chur ar taispeáint ar fud an champais. Is í Catherine an pointe teagmhála freisin maidir le taispeántais nua a chur le chéile nó cabhrú leo, chomh maith le hathruithe ar shaothair ealaíne sna hoifigí agus sna háiteanna coiteanna go léir sa Choláiste. Áirítear air sin portráidí nua nó saothar ealaíne a cheannach nó a fháil mar bhronntanais le cead ón Ghrúpa Comhairleach Bhailiúcháin Ealaíne an Choláiste.  Féadfaidh comhghleacaithe leas a bhaint as cúnamh an Choimeádaí freisin chun saothair ealaíne a chur i stóras slán sealadach fad a bhíonn athchóiriú nó athleagan amach á dhéanamh ar a gcuid oifigí. Bíonn ceisteanna cóipchirt a bhaineann le húsáid íomhánna de Bhailiúcháin Ealaíne an Choláiste, idir stairiúil agus nua-aimseartha, faoi shainchúram an Choimeádaí. 
Is mian le Catherine an fhoireann agus na mic léinn a spreagadh chun leas a bhaint as na bailiúcháin mar acmhainn teagaisc agus taighde ar an gcéad dul síos, ach mar thacaíocht físe freisin d’fhoilseacháin, d’ócáidí agus do láithreáin ghréasáin. Tá súil ag an gCoimeádaí go ndéanfar úsáid na mbailiúchán a lánpháirtiú sna cláir oideachas agus for-rochtana atá ag an gColáiste cheana féin, agus ag an am céanna na bailiúcháin a úsáid mar chomhéadan cumarsáide luachmhar idir lucht féachana an champais agus an pobal go ginearálta. Is mian léi leanúint de thimpeallacht spreagúil a chruthú do na daoine a oibríonn agus a dhéanann staidéar i gColáiste na Tríonóide agus iad sin a thugann cuairt air.


Nuashonraithe 10 January 2018 catherine.giltrap@tcd.ie (Ríomhphost).