Skip Trinity Banner Navigation

Skip to main content »

Trinity College Dublin

Skip Main Navigation

Eolas faoin Naíolann

Cuireann Naíolann Lae Choláiste na Tríonóide cúram ar fáil do leanaí mhic léinn agus bhaill foirne Choláiste na Tríonóide. Tá líon uasta de 52 áit lánaimseartha sa Naíolann agus freastalaíonn sí ar leanaí ó bhíonn siad 3 mhí go dtí ceithre bliana go leith. Bímid ar oscailt 51 seachtain den bhliain ó 8:00am – 6:00pm le linn an téarma agus ó 8:00am – 5:30pm ina dhiaidh sin.

Tá na seomraí leagtha amach de réir aoise mar seo a leanas:
Seomra na Leanaí - líon uasta de 6 leanaí. Ó 3 mhí go 12 mí.
Seomra na nGuagadán - líon uasta de 10 leanaí. Ó 12 mhí go 21 mhí.
Seomra na Lapadán - líon uasta de 12 leanaí. Ó 21 mí go 2.5 bliain.
An Seomra Spraoi - líon uasta de 12 leanaí. Ó 2.5 bliain go 3.5 bliain.
An Seomra Montessori – líon uasta de 14 leanaí. Ó 3.5 bliain go 4.5 bliain.

Déanann bainisteoir, maoirseoir agus leas-mhaoirseoir an naíolann a bhainistiú ó lá go lá. Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ar an eolas faoin Naíolann. Dochtúirí Sheirbhís Sláinte na mac léinn, FSS agus an HPSC a mholann polasaithe liachta agus polasaithe sláinte na naíolainne.

Contact: lofarrel@tcd.ie | Last updated: Oct 17 2016