Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideComhchéim Onóracha

Sa Chomhchéim Onóracha, féadfaidh mic léinn a gcuid staidéar ar an Nua-Ghaeilge a nascadh le staidéar ar ábhar ealaíona eile. Le tuilleadh eolais a fháil ar na hábhair is féidir a chomhcheangal, na pointí CAO a bhí ag teastáil, agus eile, féach na leathanaigh do Mhic Léinn Ionchasacha (Prospective Students) ar shuíomh MDÁ / CCO. Ní mór do mhic léinn ar mian leo tabhairt faoin Nua-Ghaeilge H4 ar a laghad a bheith acu sa Ghaeilge Ardleibhéil san Ardteist.

 

Nua-Ghaeilge (CCO)

Tugann an Nua-Ghaeilge traenáil do mhic léinn le stáidéar criticiúil a dhéanamh ar theanga, litríocht agus cultúr na hÉireann agus na hAlban ón dara haois déag go dtí an lá atá inniu ann. Déantar staidéar ar réimse leathan téacsanna agus údar, agus cuirtear bunscileanna na hanailíse teangeolaíche agus liteartha os comhair na mac léinn, chomh maith le gnéithe den stair shóisialta, paileagrafaíocht, agus béaloideas. Cuid lárnach is ea Gaidhlig na hAlban i sruth na Nua-Ghaeilge.

Bíonn go leor deiseanna ag mic léinn ábhair staidéir a roghnú sa Nua-Ghaeilge. Tá fáilte roimh mhic léinn na dara bliana modúl a roghnú sa Teangeolaíocht nó ón Churaclam Leathan. I mblianta na céime (Bliain 3 agus 4), roghnaítear 4 mhodúl ó liosta roghanna gach bliain. Athraíonn na roghanna seo ó bhliain go bliain agus bíonn réimse leathan topaicí ar fáil.

Sa cheathrú bliain, leanann na mic léinn lena gcuid staidéar i gceann amháin den dá ábhar, Nua-Ghaeilge nó an t-ábhar eile. Is í aidhm shainiúil an ceathrú bliain deis a thabhairt do mhic léinn díriú ar an ábhar is fearr leo. Sa tráchtas (c. 10,000 focal) ach go háirithe, a scríobhann siad faoi stiúir bhall de fhoireann na roinne, tá deis acu pé gné den Nua-Ghaeilge a scrúdú go mion agus a gcumas scolártha a fhorbairt.

Tá tuilleadh eolais ar fáil faoin nGaeilge sa Chomhchéim Onóracha anseo.

Modhnóireacht Dhá Ábhar (Luath- nó Nua-Ghaeilge)

Tá na cúrsaí seo ar fáil do mhic léinn a chláraigh in 2018 nó roimhe sin amháin.

 

Cliceáil anseo le breathnú ar imlíne de na modúil a ghabhann le MDÁ / CCO Nua-Ghaeilge.

Féach freisin an lámhleabhar do Bhliain a hAon, Bliain a Dó, Bliain a Trí agus Bliain a Ceathair.

Tiocfaidh tú ar an bhfoirm le haistí a chur isteach anseo (doiciméad Word).