Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchSCOLÁIREACHTAÍ

 

Is cúis áthais d’IASIL iarratais a lorg ar scoláireacht d’iarchéimithe le freastal ar an gcomhdháil. Is féidir eolas faoi mhionsonraí agus téarmaí na scoláireachta agus faoin bpróiseas iarratais a íoslódáil anseo:


Scoláireacht na Comhdhála: Foirm iarratais

Scoláireacht na Comhdhála: Nótaí d’iarrthóirí

Scoláireacht na Comhdhála: Foirm theistiméireachta

Scoláireacht na Comhdhála: Bandaí costais

 

Leathanach baile