Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchCLÁRÚ


Féadfar clárú don chomhdháil anois ach brú ar an gcnaipe PayPal thíos. €200 an táille cláraithe. €50 an táille laghdaithe do mhic léinn iarchéime, do dhaoine gan phá agus do thaighdeoirí atá ag tosú ar a n-aistear gairme agus a bhfuil níos lú ná 3 bliana imithe thart ó bhain siad amach PhD.

Tá tae/caife agus lóin san áireamh sa táille seo. Ní bheidh an gnáthfhéasta againn i mbliana. Ina áit sin, ar thráthnóna deiridh na comhdhála, beidh fáiltiú do na rannpháirtithe uile mar cheiliúradh ar 50 bliain ó céadbhunaíodh IASIL.

Ba chóir clárú faoi 7 Meitheamh. Ina dhiaidh sin, gearrfar pionós €50 as clárú déanach.

Rate
Attendee name