Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchCAINTEOIRÍ AG LÁNSEISIÚIN


Matthew Campbell (Ollscoil Eabhrac)
Is é Matthew Campbell Ollamh na Nualitríochta in Ollscoil Eabhrac. Ar a chuid foilseachán tá Rhythm and Will in Victorian Poetry (1999), Irish Poetry under the Union, 1801–1924 (2013) agus, mar eagarthóir, The Cambridge Companion to Modern Irish Poetry (2003). Faoi láthair, i measc tionscnamh taighde eile, tá sé ag obair ar leabhar faoi stair fhilíocht na hÉireann ó Charlotte Brooke go Seamus Heaney agus is é atá mar eagarthóir ar imleabhar na mblianta 1830–1880 sa tsraith Irish Literature in Transition atá ar na bacáin ag Cambridge University Press.

Nicholas Grene (Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath)
Ollamh Emeritus i Scoil an Bhéarla, Coláiste na Tríonóide, agus Ball d’Acadamh Ríoga na hÉireann is ea Nicholas Grene. Is é a scríobh Synge: a Critical Study of the Plays (1975), Bernard Shaw: a Critical View (1984), The Politics of Irish Drama (1999), Yeats's Poetic Codes (2008) agus The Theatre of Tom Murphy (2017), i measc saothar scoláireachta eile. Chuir sé féin agus Chris Morash The Oxford Handbook of Modern Irish Theatre (2016) in eagar.

Máirín Nic Eoin (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath)
Ollamh Emerita le Gaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath is ea Máirín Nic Eoin. Is í a scríobh An Litríocht Réigiúnach (1982), Eoghan Ó Tuairisc: Beatha agus Saothar (1988), B’Ait Leo Bean: Gnéithe den Idé-eolaíocht Inscne i dTraidisiún Liteartha na Gaeilge (1998) agus Trén bhFearann Breac: An Díláithriú Cultúir agus Nualitríocht na Gaeilge (2005). Tá a lán altanna agus caibidlí foilsithe aici faoi nualitríocht na Gaeilge, agus is eagarthóir agus comheagarthóir í ar dhíolamaí litríochta éagsúla agus ar roinnt cnuasach aistí léirmheastóireachta, ina measc Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain (2015, dhá imleabhar).  

Helen Small (Ollscoil Oxford)
Is í Helen Small Ollamh Merton le Teanga agus Litríocht an Bhéarla in Ollscoil Oxford agus is Comhalta í d’Acadamh na Breataine. Ar a cuid foilseachán tá Love's Madness: Medicine, the Novel, and Female Insanity, 1800-1865 (1996), The Long Life (2007), a thuill an Rose Mary Crawshay Prize agus an Truman Capote Award for Literary Criticism di an bhliain dar gcionn, agus The Value of the Humanities (2013). Faoi láthair tá sí ag obair ar leabhar faoi shoiniciúlacht an lae inniu.

Leathanach baile