Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchFÓRAM PhD IASIL 2019


Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Dé Luain 22 Iúil, 9:00-14:00

Ar na hOidí beidh Lucy Collins (COBÁC), Eugene McNulty (OCBÁC), Michał Lachman (Ollscoil Łódź), agus Ondřej Pilný (Tionólaí an Fhóraim, Ollscoil Shéarlais, Prág).

Gairm ar iarratais

Iarrtar iarratais ar Fhóram PhD bliantúil an Chumainn Idirnáisiúnta le Staidéar ar Litríochtaí na hÉireann (IASIL), imeacht a thugann deis do mhic léinn iarchéime an obair atá idir lámha acu a chur i láthair agus aischothú a fháil uirthi ó scoláirí socraithe. Beidh an Fóram ar siúl roimh oscailt chomhdháil an Chumainn i gColáiste na Tríonóide. Caithfidh iarrthóirí bheith ina mic léinn iarchéime le léann litríochta na hÉireann agus ina mbaill láníoctha den Chumann. Is é a theastaíonn chun cur isteach ar an deis seo: cáipéis 3000 focal ag déanamh cur síos ar thionscnamh iarchéime an iarrthóra agus ag míniú cén pointe atá sroichte ag an taighde sin go dtí seo, CV gearr (500 focal) agus dearbhú ó Chisteoir an Chumainn gur ball den Chumann é/í an t-iarrthóir.

Roghnófar na rannpháirtithe de réir an oird ina bhfaighfear iarratais inghlactha. Beidh slí ag an bhFóram do suas le deichniúr mac léinn. Roinnfear iad sin ina dhá ngrúpa de réir na réimsí taighde ina bhfuil siad ag obair. Ag an bhFóram, iarrfar ar mhic léinn a gcuid oibre a chur i láthair don ghrúpa ar feadh cúig nóiméad (ag baint úsáide as bogearraí láithreoireachta más féidir), ansin tabharfaidh beirt oidí freagra cuimsitheach agus, ar deireadh, beidh plé ginearálta ann. Cuirfear lón ar fáil do na rannpháirtithe.

Níl aon bhac ar pháirt a ghlacadh san Fhóram agus páipéar a thabhairt ag an gcomhdháil féin freisin. Tugtar faoi deara gur as Béarla a reáchtálfar an Fóram.

Beidh fáilte is fiche roimh mhic léinn iarchéime eile freastal ar an bhFóram agus páirt a ghlacadh sa phlé.

Cuirtear iarratais nó ceisteanna faoin gceannteideal ‘PhD Forum’ chuig iasil19@tcd.ie faoi 31 Bealtaine 2019. Deimhneofar faoi 7 Meitheamh 2019 cé na hiarratais ar glacadh leo.

Home page