Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideScoil na hInnealtóireachta.

Bunaíodh an Scoil in 1841 agus is í ceann de na Scoileanna Innealtóireachta is sine í in áiteanna ina labhraítear Béarla. Tá dhá chlár innealtóireachta fochéime ann, ceann amháin san Innealtóireacht (BAI) agus ceann eile in Innealtóireacht agus Bainistíocht (BSc Ing). Léiríonn an dá chlár an t-éiteas atá againn le fada an lá, is é sin gur chóir bunús leathan a bheith ann d'oideachas innealtóireachta ollscoile lena chur ar chumas céimithe forbairt a dhéanamh trína ghairm bheatha, agus teacht ar réitigh ar dhúshláin nach bhfuil le feiceáil fós.

Tá an clár BAI comhdhéanta de churaclam coiteann de mhodúil bhunúsacha don chéad dhá bhliain agus roghnaíonn mic léinn clár speisialaithe i gceann de na disciplíní seo a leanas a dhéanamh:

  • Innealtóireacht Shibhialta, Struchtúir agus Timpeallachta
  • Innealtóireacht Mheicniúil agus Déantúsaíochta
  • Innealtóireacht Leictreonach
  • Innealtóireacht Ríomhaireachta
  • Innealtóireacht Leictreonach & Ríomhaireachta
  • Innealtóireacht Bhithleighis

Cuireann an chéim BSc san Innealtóireacht agus sa Bhainistíocht (Ing) raon níos leithne ábhar ar fáil trí na gnéithe gnó agus bainistíochta. Déantar athbhreithniú agus forbairt ar na curaclaim go minic d'fhonn fiosracht agus cruthaitheacht na mac léinn a fhás agus a chothú.

Freastalaíonn Scoil na hInnealtóireachta ar raon leathan ábhar spéise taighde, agus baineann go leor den ghníomhaíocht leis na trí roinn (Roinn na hInnealtóireachta Sibhialta, Timpeallachta agus Struchtúr, Roinn na hInnealtóireachta Meicniúil agus Déantúsaíochta agus Roinn na hInnealtóireachta Leictrí agus Leictreonach). Déantar go leor den obair i gcomhar le Scoileanna eile sa Choláiste agus le comhpháirtithe náisiúnta agus idirnáisiúnta. Aithnítear roinnt grúpaí taighde mar cheannairí idirnáisiúnta ina gcuid réimsí; tá na grúpaí sin gníomhach i réimsí mar bhithinnealtóireacht, na meáin dhigiteacha; fuinneamh, iompar agus comhshaol; agus teileachumarsáid.