Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchYou are here News and Events

Seoladh Leabhar | Book Launch

Date | March 29th 2019

Venue | Global Room, Watts Building, Trinity College Dublin

Time | 5.00pm

RSVP| before 26th March| Noel Ó Murchadha

This event is supported by the (RISE) Research in School Education research group.

  • An Ghaeilge sa Nua-Aoiseacht Dhéanach: an meon i leith éagsúlacht teanga sa Ghaeilge by Noel Ó Murchadha
  • Cíorann an saothar seo an éagsúlacht theangeolaíoch sa Ghaeilge chomhaimseartha labhartha agus na luachanan a nasctar, go follasach agus go folaithe, leis an éagsúlacht sin. Bíodh is go mbaineann gradam follasach leis na canúintí traidisiúnta Gaeltachta, maítear go bhfuil luach faoi leith ar chleachtais teanga iarthraidisiúnta atá forleathan agus atá ag scaipeadh, ach nach bhfuil faoi ghradam follasach.

    This book examines linguistic variation in contemporary spoken Irish through the prism of late modernity, and the values that are linked, implicitly and explicitly, to linguistic variation in Irish. While the three main Gaeltacht dialects have traditionally been valorized, it is argued that newly emerging linguistic practices enjoy a prestige status of their own, albeit an implicit one.

  • Support, Transmission, Education and Target Varieties in the Celtic Languages, edited by Noel Ó Murchadha & Bettiina Migge
  • This book aims to shed light on some of the main issues facing the Celtic languages into the future and to showcase different approaches to studying such contexts. It presents contributions interested in explicating the modern condition of the Celtic languages. It engages with attitudinal support for the Celtic languages, modes of language transmission, choosing educational models in minority settings, pedagogical approaches for language learners and perceptions of linguistic practices. These issues are considered within the context of language shift and revitalisation in the Celtic languages.

  • An tSochtheangeolaíocht: Taighde agus Gníomh (Cois Life) by Tadhg Ó hIfearnáin
  • Saothar úr ilúdar a chuireann disciplín idirnáisiúnta na sochtheangeolaíochta os comhair léitheoirí na Gaeilge, agus cás na Gaeilge mar phríomheiseamláir i ngach caibidil. Ailt le Tadhg Ó hIfearnáin, Máire Ní Neachtain, Siobhán Ní Laoire, Noel Ó Murchadha, Peadar Ó Muircheartaigh, Iarfhlaith Watson, Helena Ní Ghearáin, John Walsh, Eoghan Mac Éinrí, Muiris Ó Laoire, Pádraig Ó Duibhir agus Laoise Ní Thuairisg.

    A new multi-author work which explains the concepts of sociolinguistics to an Irish-language audience, with each chapter showcasing the Irish language as its primary example. Essays by Tadhg Ó hIfearnáin, Máire Ní Neachtain, Siobhán Ní Laoire, Noel Ó Murchadha, Peadar Ó Muircheartaigh, Iarfhlaith Watson, Helena Ní Ghearáin, John Walsh, Eoghan Mac Éinrí, Muiris Ó Laoire, Pádraig Ó Duibhir and Laoise Ní Thuairisg.