Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchYou are here Our Research > Research Projects

Enhanced POS Tagging for NCI Corpus of Irish: Clibeáil an Chorpais

Malairt Focail ins An Foclóir Gaeilge-Béarla (Ó Dónaill, 1977, An Gúm)

 

1. Iontrálacha le “(Var: [...])” (4,491)

abartha, a3. Given to repartee. (Var: ~ch a1)

ábhaillí. 1. f. (gs. ~). Playfulness, mischievousness. Cuir uait an ~, stop playing like a child. (As vn.) Ag ~ le rudaí, tinkering with things. Páistí ag ~, children playing mischievously. 2. gsf. & comp. of ábhailleach. (Var. of 1: ábhailleacht f, ~ocht f)

ábhartha, a3. Material; relevant. (Var: ~ch a1)

abhcóideacht, f. (gs. ~a). Advocacy. (Var: abhcóidíocht)

abhcóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Scold. (Var: abhcóid f)

abhógacht, f. (gs. ~a). (Act of) jumping about, playing tricks. (Var: abhógadh m)

abhraiseach, f. (gs. -sí, npl. ~a, gpl. ~). Spinner (of wool, etc.). (Var: abhrasóir m)

abstanaid, f. (gs. ~e). Lit: Abstinence. (Var: abstaine f)

acaointeach, a1. Plaintive, doleful. Gáir ~, loud, doleful, cry. Go hard ~, loudly and plaintively. (Var: acaoineach)

ach2, int. Ah! Och! Ugh! (Var: ách)

achainí, f. (gs. ~, pl. ~ocha). 1. vn. of achainigh. 2. Request, entreaty, petition. ~ a iarraidh, to make a request, a wish. Fuair sé a ~, he got his wish. Cuirim mar ~ ort, I entreat you. Uair na h~, the psychological moment. Gan iarraidh gan ~, without any inducement. Cá mhéad ~ sa Phaidir? How many petitions are there in the Lord's Prayer? (Var: achaine f, pl. ~)

achomair1, a. (gsm. ~, gsf., npl. & comp. achoimre). 1. Concise, brief. Go h~, in brief. 2. Summary. Dlínse ~, summary jurisdiction. 3. Near, close to. (Var: ~each a1)

achomaireacht, f. (gs. ~a). 1. Conciseness, brevity. ~ chainte, brevity of speech. 2. Abstract. ~ teidil, abstract of title. 3. In ~ do, close to, near. Tar in ~, come soon, without delay. (Var. of 3: achomair2 f, achomaire f)

achrannach, a1. 1. Entangled, intricate. 2. (Of person) Quarrelsome. 3. (Of terrain) Rocky, difficult. (Var: achranntúil a2)

adhain1, v.t. & i. (pres. adhnann, fut. adhanfaidh, vn. ~t). 1. Kindle. Tine a ~t, to kindle a fire. 2. Inflame. Duine a ~t, to inflame s.o. Ná h~ fearg, troid, don't stir up anger, a fight. 3. I.C.E: Ignite. 4. ~t ar, to grate on. Tá an roth ag ~t ar a fhearsaid, the wheel is grating on its axle. (Var: ~tigh)

adhaltrach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Adulterer. (Var: adhaltraí m, adhaltranach)

adhaltrach2, a1. Adulterous. (Var: adhaltranach)

adhaltranas, m. (gs. -ais). Adultery. ~ a dhéanamh, to commit adultery. A rugadh in ~, who was born of adultery. (Var: adhaltraíocht f, adhaltras)

adharcán1, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Feeler, tentacle, antenna. (Var: adharcóg f)

adhlacadh, m. (gs. -ctha, pl. -cthaí). 1. vn. of adhlaic. 2. Burial. 3. Sepulchre; old burial ground. (Var: adhlacan m)

adhlacóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Undertaker. (Var: adhlacanach m)

adhmad, m. (gs. & npl. -aid, gpl. ~). 1. Wood, timber. ~ coill, darach, hazel-wood, oak-wood. ~ coille, standing timber. ~ taca, timber props, timbering. Clár, sail, adhmaid, timber board, beam. Soitheach, bosca, bróg, adhmaid, wooden vessel, box, shoe. ~ a leagan ar dhuine, to beat, chastise, s.o. ~ a thógáil de dhuine, to find an excuse for s.o., save s.o. from punishment. Go dté ~ orm, to my dying day. 2. Material, substance. ~ a bhaint as caint, a dhéanamh de chaint, to make sense out of what is said; to draw a conclusion from what is said. 3. Lit: Device, contrivance; composition, poem. (Var: pl. ~aí)

adhnáire, f. (gs. ~). 1. Shame. 2. Modesty. (Var: ~acht f)

adhnua, m. (gs. ~). Novelty. ~ a dhéanamh de dhuine, to make a fuss of s.o. (Var: adhnó m)

ae1, m. (gs. ~, pl. ~nna, gpl. ~ in certain phrases). Liver. A chara na n-~ istigh, dearest friend. Tá dúil na n-~ aige ann, he is passionately fond of it. Thug sé na haenna leis, he escaped with his life. Bhí a chroí agus a ~nna ag rith ar a chéile, he was labouring from exertion, with excitement. (Var: pl. ~bha)

aermaíocht, f. (gs. ~a). Pleasure-seeking. Aos ~a, pleasure-seekers. (Var: aermáil f)

aga1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Period of time, interval. Má bhíonn (aon) ~ agat air, if you have time to spare for it. Ní raibh aon ~ agam ar an leabhar a léamh, I hadn't time, leisure, to read the book. Caith ~ leis, take time at it, don't rush it. Tá ~ aoise eatarthu, there is a difference in their ages. ~ moille, time lag. 2. Distance. Tá an-~ eatarthu, they are a big distance apart. ~ reatha, (short) sprint, run (as at a jump). Ag breith ~ ar an ngaoth, going faster than the wind. (Var: f)

agaill2, f. (gs. ~e, pl. ~í). Cantankerous person. (Var: pl. ~eacha)

agh, f. (gs. aighe, npl. ~a, gpl. ~). Lit: 1. Cow, ox. ~ dára, in-calf heifer. 2. ~ alla, deer. (Var: m)

agróir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Suitor, pleader. 2. Avenger. (Var: agraitheoir)

aibhéis, f. (gs. ~e). Abyss; the deep. (Var: áibhéis1)

aibhéiseach, a1. 1. Abysmal. 2. Abyssal. (Var: áibhéiseach1)

aibhleog, f. (gs. -oige, npl. ~a, gpl. ~). Coal (of fire). ~ dhearg, ember. ~ dhóite, cinder. ~ a chur ar phíopa, to light a pipe with an ember. Tá sé dóite ina ~, it is burnt to a cinder. (Var: aibhle f)

aibhseach, a1. 1. Great, immense. Fad na hoíche is ~ linn, we think the night very long. Galar ~, a terrible disease. 2. (Of colour, tone) High. 3 = taibhseach. (Var: áibhseach)

aibhseacht, f. (gs. ~a). Immensity. ~ ár bpeacaí, the enormity of our sins. (Var: áibhseacht)

aibí, a3. 1. Ripe, mature. Tá an coirce ~, the corn is ripe. Tá an bille ~, the bill is due. Comhairle ~, mature counsel. Tá na gearrcaigh ~, the young birds are fully fledged, ready to fly. Tá sí ~ chun comóraidh, she is of marriageable age. 2. Quick, clever. Duine ~, a quick-witted person. Páiste, scoláire, ~, a clever child, pupil. Intinn ~, a lively mind, imagination. Súil ~, a keen eye. Caint ~, ready, witty, speech. 3. (In phrase) Aer ~ na maidine, the crisp air of the morning. (Var: aibidh a1)

aibrisce. 1. f. (gs. ~). Brittleness, frailty. 2. gsf., npl. & comp. of aibrisc. (Var. of 1: ~acht f)

aice2, f. (gs. ~, pl. -cí). Habitat. ~ gliomach, portán, lobsterhole, crabhole. (Var: pl. ~acha)

aicearra, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Short-cut. ~ a ghabháil, to take a short-cut. Ag gabháil ~ gach conaire, taking all the shorter paths. ~ a ghearradh ar dhuine, to steal a march on s.o. Prov: Cam díreach an ród is é an bealach mór an t-~, "the longest way round is the shortest way home'. 2. Abridgement. ~ na nAitheanta, summary of the Commandments. (Var: f)

aicíd1, f. (gs. ~e, pl. ~í). Disease; pestilence. ~ a thógáil, a tholgadh, to contract a disease. Tá dúil aige san ól. Is iomaí duine ar a ~. He is fond of drink. It is a common affliction. M'~ orthu! A plague on them! ~ na gcnámh, rheumatism. ~ an chronaithe, a wasting disease (supposed to be caused by witchcraft). An ~ dhubh, potato blight. An ~ ghasta, flux. ~ na scamhóg, pneumonia. ~ an tochais, itch. (Var: pl. ~eacha)

aicsean, m. (gs. & npl. -sin, gpl. ~). 1. Action, feat. Tá an t-~ ann, he is a man of action. Rinne tú ~, it was quite an achievement for you. 2. Mil: Action. (Var: aicseán)

aidhleann, f. (gs. -linne, npl. ~a1, gpl. ~). Rack (for tools, utensils). (Var: aidhlinn f)

aidhmeannach, a1. 1. Designing; ambitious. 2. Flighty. (Var: aidhmiúil a2)

Aifreann, m. (gs. & npl. -rinn, gpl. ~). Mass. Ag, ar, an ~, at Mass. ~ a éisteacht, a fhriotháil, to hear, serve, Mass. ~ a léamh, a rá (do dhuine), to say Mass (for s.o.'s intention). ~ mór, ard, high Mass. ~ (an) Domhnaigh, Sunday Mass. ~ an Chriosma, Mass of the Chrism. ~ na Gine, Midnight Mass on Christmas Eve. ~ an phósta, nuptial Mass. ~ na marbh, requiem Mass. ~ a chur le (hanam) duine, to say Mass for the repose of s.o.'s soul. (Var: pl. ~acha, Aifrinntí)

aigéan, m. (gs. & npl. -éin, gpl. ~). Ocean. (Var: aigéal m)

aighneasach, a1. Argumentative; talkative. (Var: aighneas(t)úil a2)

aighneasóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Argumentative person. (Var: aighneastóir)

aigne, f. (gs. ~). 1. Lit: Nature, character. 2. Mind, disposition. ~ an duine, man's mind, way of thinking. Ar aon ~, of one mind. Coimeád an méid seo i d'~, bear this in mind. Tá fios a ~ aige, he knows his own mind. Ní hé an rud a deir sé atá ina ~ aige, he is not speaking his mind. Ná lig as d'~ é, don't let it out of your mind. Cuir d'~ leis, set your mind to it. Níl m'~ leis an obair seo, I don't care for this work. Ní bhfaighinn i m'~ é a dhéanamh, I couldn't bring myself to do it. Tá mearadh ar m'~, my mind is distracted. Tá sé ar m'~ ó mhaidin, it has been on my mind all day. In aghaidh m'fhoinn agus m'~, against my wish and inclination. 3. Spirit, cheerfulness. Chuir an bia ~ ann, the food cheered him. Tháinig ~ air, he became cheerful. Faoi ~, lively, cheerful. Tá sí lán d'~, she is full of life, high-spirited. Tá a chroí agus a ~ aige, he is in good heart and spirit. Tá ~ baintrí aici, she has cast off her widow's weeds. 4. Intention. Tá sé ar ~ agam labhairt leis, I intend to speak to him. An rud atá i m'~ chugat, my intentions towards you. 5. Fig: Strong spirit, stomach. Níor mhór duit ~ láidir a bheith agat chun féachaint air, one would need a strong stomach to look at it. Chasfadh sé d'~, it would nauseate you. (Var: m)

áilghean, a. (gsm. -ghin, gsf. & comp. -ghine, npl. ~a). Lit: Mild, gentle. Mín ~, soft and mild. Go hionmhain ~, lovingly and gently. (Var: ~ach a1)

ailím, f. (gs. ~). Alum. Idir ~ is mhadar, lock, stock and barrel. Is olc an ~ é, he is a bad lot. (Var: ailiam m)

áilleagán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Toy. 2. Trinket. 3. Doll. ~ mná, a useless pretty woman. (Var: áilleacán, áilleán)

ailp1, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Lump, chunk. ~ a bhaint as rud, to take a large piece, bite, out of sth. ~ feola, chunk of meat. Grá don ~, grá na hailpe, cupboard love. F: Ag maireachtáil ar an ~, living on one's savings. ~ de dhuine, chunky person. 2. Knob. (Var: pl. ~eacha)

áilseadh, m. (gs. -sidh). Lit: Negligence, neglect. (Var: áilse)

áiméar, m. (gs. -éir). Chance, opportunity. ~ a fháil ar rud, to get an opportunity to do sth. (Var: f, áimear m)

aimhghliceas, m. (gs. -cis). Imprudence. (Var: aimhghliocas)

aimhréidh1, f. (gs. ~e). Entanglement. Dul in ~, to get entangled. Tá an snáth in ~, the thread is tangled. Lig sí a gruaig in ~, she let her hair get tousled. Ná cuir in ~ é, don't ravel it. Rud a bhaint as ~, to disentangle, unravel, sth. (Var: ~eas m)

aimhréidh2, a1. 1. (Of thread, hair, etc.) Entangled; dishevelled. 2. (Of question, statement, etc.) Involved, intricate. 3. (Of terrain) Uneven, difficult. (Var: ~each a1, aimhréiseach a1)

aimhréiteach1, m. (gs. -tigh). Lit: Discord. (Var: aimhréidhteach)

aimhrialta, a3. Irregular; anomalous. (Var: aimhriaghalta)

aimhrialtacht, f. (gs. ~a). Anomaly. (Var: aimhriaghaltacht)

aimhriarach, a1. Disobedient. (Var: aimhriartha a3)

aimlithe1, a3. 1. Sodden, spoiled by rain. Féar ~, retted hay. 2. Wretched. Aimsir ~, miserable weather. Créatúr ~, bedraggled, miserable-looking, creature. Bíonn cuma ~ ar an tír sa gheimhreadh, the country looks dreary in the winter. 3. Enfeebled, puny. Bhí lámh ~ aige, he had a deformed hand. 4. (Of meat, fish) Mawkish, rendered tasteless. (Var: aimlí)

aimsir, f. (gs. ~e). 1. Weather. ~ mhaith, chiúin, good, calm, weather. ~ mhór, gaoithe móire, stormy weather. ~ shamhraidh, summer, summer-like, weather. Má mhaireann an ~ seo, if this (kind of) weather lasts. Má bhriseann, má thógann, an ~, if the weather breaks, improves. Tá bun ar an ~, the weather is settled. I gcoinne na haimsire, against the weather, the storm. 2. Time. Ó thús, ó thosach, ~e, since the beginning of time. In ~ na bhFiann, in the time of the Fianna. In aon ~ le, contemporary with. In ~ a bháis, at the time of his death. I rith, ar feadh, na haimsire sin, during all that time. Nósanna na haimsire seo, present-day customs. Caitheamh ~e, pastime. Le h~, le himeacht ~e, in course of time. I gceann na haimsire, in due course. Tá an ~ fada againn, we have plenty of time. Is maith an scéalaí an ~, time will tell. ~ lóin, lunch-time. 3. Time of year, season. ~ na Nollag, na Cincíse, Christmastide, Whitsuntide. ~ an earraigh, an fhómhair, spring-time, harvest-time. ~ na laethanta saoire, holiday time. 4. Period of service. Ar, in, ~ ag, in service with, hired for a period by. Duine a chur ar, in, ~, to send s.o. into service, to hire out s.o. ~ a chur ar dhuine, to take s.o. into service. Lucht ~e, hired workers, servants. S.a. buachaill 3, cailín 2. 5. Period of gestation. 6. Gram: Tense. (Var: aimsear f)

ainbhios, m. (gs. -bheasa). Ignorance. (Var: ainbhfios)

ainbhiosach, a1. Ignorant; stupid. (Var: ainbhfiosach)

ainbhiosán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Ignorant person; ignoramus. (Var: ainbhfiosán, ainbh(f)iosachán)

ainbhleitheach, a1. Destitute. (Var: ainbhliach)

ainbhreith, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Unjust judgment. (Var: ainbhreath)

ainbhreitheach, a1. (Of verdict) Perverse. (Var: ainbhreathach)

ainchleachta1, a3. Unaccustomed (ar, le, to). Tá an obair seo ~ agam, I am unused to this work. (Var: ~ch a1)

aindiaga, a3. Impious. (Var: aindiadha)

aindiagacht, f. (gs. ~a). Impiety. (Var: aindiadhacht)

aindiúid, f. (gs. ~e). Obduracy, impenitence. (Var: ~e f)

aindleathach, a1. Illegal. (Var: aindlítheach)

aindlí, m. (gs. ~). Lawlessness. (Var: aindlighe)

aineolach, a1. 1. Ignorant, uninformed. ~ ar stair, ar theangacha, ignorant of history, of languages. ~ ar a chreideamh, uninstructed in his religion. 2. Inexperienced. ~ ar obair tí, ar theagasc, inexperienced at house-work, at teaching. Tá mé ~ ar na háiteanna, na daoine, seo, I am unfamiliar with these places, people. (Var: aineolgach, aineolgaiseach)

aingí, a3. 1. Malignant. 2. Peevish, fretful. Leanbh, seanduine, ~, a peevish child, old man. (Var: ~och)

ainm, m. (gs. ~, pl. ~neacha). 1. Name. (a) ~ agus sloinne, name and surname. ~ baiste, baptismal, Christian, name. ~ cleite, pen-name. ~ dílis, proper name, noun. ~ bréige, false name, alias. ~ muirne, ceana, pet name. ~ áite, place-name. ~ leabhair, name, title, of a book. ~ a thabhairt ar, to give a name to. ~ a chur ar, to name, specify. Duine, file, gan ~, a nameless, anonymous, person, poet. Brian is ~ dó, his name is Brian. Tugadh Brian mar ~ air, he was named Brian. Fear darb ~ Brian, a man named Brian. Cá h~ é? Cá h~ dó? Cad is ~ dó? Cén t-~ atá air? What is his name? Fear (de) d'~, a man of your name; your namesake. Is fear de d'~, ar d'~, é, he is a namesake of yours. Labhair ina ~ leis, speak to him by name. Is é a ~ é, (i) it is his name, (ii) it describes him perfectly. D'~ a chur le rud, to sign sth. Cuir síos d'~ leis, enter your name for it. In ~ a bheith ag obair, supposed to be working. Tá sé in ~ a bheith ina rí orthu, he is their king in name. Is leis a crochadh an t-~, he is unworthy of the name. An bhfuil scian agat? Tá an t-~ agam. Have you a knife? I have a sort of knife. Níl inti ach ~ scine, it is only a makeshift of a knife. Duine a chur as a ~, to miscall, abuse, s.o. Prov: Ná baintear an t-~ den bhairín, den bhlonag, call a spade a spade. (b) (In asseverations) In ~ Dé! In God's name! For God's sake! 2. Reputation. Tá an t-~ sin aige, air, he has that reputation. Tá ~ an léinn air, he is reputed for learning. Sin é a ~ riamh, that has always been his reputation. 3. Gram: Noun. ~ briathartha, verbal noun. ~ teibí, abstract noun. (Var: f, gs. ~e)

ainnis, a1. 1. Miserable; mean; wretched, afflicted. Tá an scéal go h~, things are in a sorry state. 2. Awkward, ungainly. (Var: ~each a1)

ainnise. 1. f. (gs. ~). (a) Misery; meanness. Gorta agus ~, hunger and want. Níor cailleadh riamh le h~ é, he was never mean. Mac na h~, skinflint. Srathair na h~, the yoke of poverty, misery. S.a. bráca1 2, cíos 2. (b) Awkwardness. 2. gsf., npl. & comp. of ainnis. (Var. of 1: ~acht f, ainnisíocht f)

ainrianaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Unbridled, licentious, person. (Var: ainrianach m)

ainriochtán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Sorry-looking creature. 2. Miserly person. (Var: ainriochtaí m)

ainscian, f. (gs. -céine). 1. Wildness, fury. 2. ~ de dhuine, wild, violent, person; huge person. ~ mná, virago. (Var: ainscéan f, ainsciath f)

ainscianta, a3. Wild, furious. (Var: ainscéanta, ainscianúil a2)

ainsciantacht, f. (gs. ~a). Wildness, fury. ~ chainte, wild talk. (Var: ainscéantacht)

airdhirc, a1. 1. Lit: Clearly visible, conspicuous; clear, manifest. 2 = oirirc. (Var: airdhearc)

aireachas1, m. (gs. -ais). 1. Attention. Bheith in ~ ruda, to have the care of sth. 2. Vigilance. Bí ar d'~, watch yourself. Duine a chur ar a ~, to put s.o. on his guard. (As vn.) Ag ~, watching. (Var: aireachán m)

aireachtáil, f. (gs. -ála). 1. vn. of airigh1. 2. Perception. (Var: aireachtaint f)

aireamh, m. (gs. & npl. -rimh, gpl. ~). Lit: Ploughman. (Var: gs. & gpl. ~an, npl. ~ain)

airgead, m. (gs. & npl. -gid, gpl. ~). 1. Silver. Ór agus ~, gold and silver. Fáinne airgid, silver ring. ~ beo, quicksilver, mercury. 2. Money, sum of money. ~ buí, geal, rua, gold, silver, copper, money. ~ bréige, bad, counterfeit, money. ~ cinn, head-money. F: ~ coirce, dues. Hist: ~ croise, money engraved with cross; florin. ~ fola, blood-money. ~ imeartha, stakes (in gambling). ~ láimhe, cash (on hand). ~ mion, small change. ~ páipéir, paper money. ~ póca, pocket-money. ~ reatha, currency. ~ síos, cash down. ~ tirim, ready cash. Fear airgid, a rich man. Leabhar, cuntas, airgid, cash book, account. Ordú airgid, money order. Pinginí (beaga) airgid, a little money. An bhfuil aon phingin airgid agat? Have you any money? ~ a dhéanamh (ar), to make, earn, money (at, on); to make a profit (on). Thug sé ~ mór air, he paid a lot of money for it. Ag carnadh airgid, making heaps of money. S.a. acra1, marbh2 5(a). 3. Bot: ~ luachra, meadow-sweet. (Var: pl. ~aí1)

airleacan, m. (gs. & npl. -ain, gpl. ~). Advance, loan. Airgead a thabhairt ar ~ do dhuine, to advance s.o. money. Tá an t-~ caite, the credit is exhausted. An t-~ a íoc, to repay a loan; to requite a favour. (Var: airleagadh m)

airneán, m. (gs. -áin). 1. Night-visiting; sitting up late at night. Oíche airneáin, a night's visiting; a social evening. Lucht airneáin, night-visitors. Teach airneáin, a house frequented by night-visitors. Suigh agus déan d'~, sit down and stay a while of the night. Rinne sibh ~ fada aréir, you sat up late last night. Tá an t-~ againn feasta, we have the long nights from now on. (As vn.) Ag ~ (ag, tigh, duine), night-visiting (with, at the house of, s.o.). 2. Working late at night. (Var: airneál m)

airneánach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). One who is fond of night-visiting, of sitting up late. (Var: airneálach, airneálaí m, airneánaí m)

airneánach2, a1. Fond of night-visiting, of sitting up late. (Var: airneálach)

aiséirí, m. (gs. as s. ~, as vn. -rithe). 1. vn. of aiséirigh. 2. Resurrection. ~ na colainne, na gcorp, the resurrection of the body. 3. Resurgence. (Var: f)

aisfhreagra, m. (gs. ~, pl. ~í). Back answer, retort. ~ a thabhairt ar dhuine, to answer back; to give impudence to s.o. (Var: aisfhreagar m, aisfhreagairt f)

aislingeach1, m. (gs. & npl. -gigh, gpl. ~). 1. Visionary. 2. Day-dreamer. (Var: aislingtheach)

aislingeacht, f. (gs. ~a). (Act of) day-dreaming; dreaminess. (Var: aislingíocht)

aiste1, f. (gs. ~, pl. -tí). 1. Peculiar quality, peculiarity. Tá aistí dá chuid féin aige, he has his own peculiar ways. 2. Way, manner. Ar an ~ sin, like that. Ar an ~ chéanna, in like manner. 3. State, condition. 4. Pattern, scheme. ~ ríme, rhyming scheme. Ar ~ bia, on a regular diet. Aistí agus ealaíona nua, new arts and crafts. 5. Composition; literary essay. ~ filíochta, poetical composition, poem. ~ cheoil, piece of music; bit of a song. ~ scoile, school composition. (Var: m)

aisteachas, m. (gs. -ais). 1. Queerness. 2. Drollery. (Var: aisteacht f)

aistear, m. (gs. & npl. -tir, gpl. ~). 1. Journey. ~ farraige, voyage. ~ uisce, journey to fetch water. 2. Roundabout way; inconvenience. An t-~ agus an cóngar, the long way and the short way. Chuir sé ~ air féin, (i) he took the roundabout way, (ii) he put himself out of his way (to do sth.). Níorbh ~ dó é, it was no trouble to him. 3. Turas in ~, a journey in vain. (Var: f, gs. aistire)

áit1, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Place. (a) Position. Rud a chur ina ~ féin, to put sth. in its proper place, position. Malairt ~e a dhéanamh, to exchange places. An ~ a bhfuil mé i mo sheasamh, the place, the spot, on which I stand. As ~, out of position; out of joint. In, ar, ~ na mbonn, on the spot; immediately. Go h~ na láimhe, to the haft. (b) Space. ~ cathaoireach, a place in which to put a chair. ~ seasaimh, standing room. ~ do thriúr, room for three persons. Déan ~ dom, make room for me. (c) Site. ~ tí, cruaiche, site for a house, for a stack. ~ aonaigh, margaidh, fair-, market-, ground. ~ tógála, building site. (d) Locality. ~ chónaithe, dwelling-place. Ó ~ go h~, from place to place. Duine as an ~, a native of the place, district. Muintir na háite, the local people. (e) Position in order or series. A ~ sa rang, his place, order, in class. A ~ sa saol, his station in life. An chéad ~ sa scrúdú, first place in the examination. (f) A particular part (in book). Ní hé sin an chiall atá leis san ~ eile, that is not what it means in the other passage, context. (g) Holding. Teach agus ~, house and holding. ~ dhá bhó, two-cow holding. (h) Situation, circumstances. Dá mbeifeá i m'~se, if you were in my situation, circumstances. Níl tú in ~ a bheith ag caint, you shouldn't speak in the circumstances. Ní raibh sé in ~ a bheith ag casaoid, he had no reason to complain. Tá sé in ~ a bhuailte, he is in danger of being beaten. Is maith an áit a bhfuil tú! Mind where you speak! (i) Position or situation with reference to its occupier. Tá sé ag teacht i m'~, he is coming to replace me. Fear a ~e, his successor, his substitute. Is fearr é ná a ~, it is better than nothing. Tá sé san ~ orm, it is in my way. 2. (Adverbial usages) (a) In ~, instead of. Ina ~ sin, instead of that. In ~ imeacht, instead of leaving. (b) ~, an ~, since, because. An ~ ar casadh orm é, as I happened to meet him. An ~ nár labhair sé liom, because he did not speak to me. (c) Cá h~? Where? (In) ~ ar bith, anywhere; nowhere. Gach, i ngach, uile ~, everywhere. (Var: pl. ~eacha)

aiteann, m. (gs. -tinn). 1. Furze, gorse, whin. ~ gaelach, mín, dwarf whin. ~ gallda, francach, tall furze. 2. ~ Muire, club moss. (Var: f, gs. aitinne)

aithnid, f. (gs. ~e). 1. Acquaintance. Buachaillí ~e dom, young men of my acquaintance. 2. Appearance. Níl a ~ maith, he doesn't look good. 3. (With copula) Is ~ dom, I know, am acquainted with. Ní h~ duit mé, you do not know me. (Var: aithnidh f)

aithnidiúil, a2. 1. Familiar. ~ ar, familiar with. 2. Well-known. Fear ~, well-known man. (Var: aithneadúil)

aithris2, v.t. & i. (pres. ~íonn). 1. Narrate, recite. Scéal a ~, to tell a story. ~ an dán dúinn, recite the poem for us. ~ ar chuala tú, repeat what you heard. Ná h~ sin orm, don't repeat, tell, that about me. 2. Imitate. Ag ~ (ar chaint, ar dhuine), imitating (speech, s.o.). 3. Mimic, mock. (Var: pres. ~eann)

aithriseach2, a1. 1. Imitative; mocking. 2. Mimetic. (Var: aithrisiúil a2)

áitreabhach. 1. m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Inhabitant. 2. m. & a1. Gram: Locative (case). (Var. of 1: áitreabhthóir m)

álainn, a. (gsm. ~, gsf., npl. & comp. áille). 1. Beautiful, lovely. Aghaidh, teach, áit, ~, beautiful face, house, place. Is ~ an aimsir í, it is beautiful weather. 2. Delightful. B'~ le mo chroí iad, they were my heart's delight. 3. Thuig sé go h~ é, he understood it perfectly. (Var: gsf., npl. & comp. ~e)

alfraitsíocht, f. (gs. ~a). Rascality. (Var: alfraitseacht)

allaíre, f. (gs. ~). Partial deafness. Tá ~ air, he is hard of hearing. Tá ~ orm ag éisteacht libh, I am deaf listening to you. (Var: allaibhre)

allasúil, a2. Sweaty. ~ roimh, fearful of. (Var: allasach a1, allasmhar a1, allasta a3)

alltacht, f. (gs. ~a). 1. Wildness. 2. ~ a chur ar dhuine, to amaze, astonish, s.o. (Var: allsacht)

almóinn, f. (gs. ~e, pl. ~í). Almond. ~ mhilis, sweet almond. ~í scilte, meilte, rósta, shelled, ground, burnt, almonds. (Var: almóid f)

almsa, f. (gs. ~n). Alms. (Var: ~in f)

alpaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Voracious eater. 2. Grabber. 3. ~ (cloiche), large stone. (Var: alpachán m)

alpaireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) bolting food; voracious eating. 2. (Act of) grabbing. (Var: alpaíl f)

alpán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Lump, chunk. 2. Chunky person. (Var: alpachán, alpóg f)

altán1, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Streamlet. 2. Ravine. 3. Hillock. (Var: áltán)

altán2, m. (gs. -áin). ~ (scine), sharp knife. (Var: altan f)

altóir, f. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Altar. Dul chun na haltóra, to attend at the altar, to receive communion. Fógraíodh, tugadh amach, ón ~ é, (i) it was announced from the altar, (ii) he was proclaimed, denounced, from the altar. 2. Funeral offering. Bhí ~ mhór air, a large sum was taken up in offerings at his funeral. (Var: gs. altórach, pl. altóracha)

altramas, m. (gs. -ais). Fosterage. (Var: altramacht f)

amadánta, a3. Foolish; fatuous. (Var: amadánach a1, amadán(t)úil a2)

amadántacht, f. (gs. ~a). (Act of) fooling; foolishness, fatuousness. (Var: amadánacht, amadántaíocht)

amaideacht, f. (gs. ~a). Idiocy. (Var: amaidíocht)

amainiris, adv. & indecl. s. & a. The second day after tomorrow. (Var: amairinis)

amanathar, adv. & indecl. s. & a. The day after tomorrow; the second day after. (Var: amanarthar)

ambaiste, int. Indeed! Really! (Var: ambaist, ambasa)

amhainse, f. (gs. ~). Lit: 1. Sharpness. 2. Astuteness. (Var: ~acht f)

amhaisc, f. (gs. ~e). Lit: Lees, dregs; inferior ale. (Var: ~e f)

ámharach, a1. Lucky, fortunate. (Var: ámhar)

ámharaí. 1. f. (In phrases) Ar ~ an tsaoil, by good fortune. A ~ a bhí sé (go), how fortunate he, it, was (that). 2. gsf. & comp. of ámharach. (Var. of 1: ~ocht f)

amhas, m. (gs. & npl. -ais, gpl. ~). 1. Lit: (a) Hireling, servant. (b) Hired soldier, mercenary. 2. (a) Hooligan. (b) (pl.) Amhais (bheaga), unruly children. (Var. of 2: ~óir m)

amhastrach, f. (gs. -aí). 1. vn. of amhastraigh. 2. Barking; barking sound. (Var: amhastraíl f)

amhdhorchacht, f. (gs. ~a). Gloaming. (Var: amhdhoircheacht)

amhlabhrach, a1. Crude of speech; inarticulate. (Var: amhlabhar)

amhrasach, a1. 1. Doubtful; suspicious. ~ ar, faoi, dhuine, rud, doubtful, suspicious, of s.o., sth. Duine ~, suspicious, distrustful, person. Fiacha ~a, doubtful debts. 2. Opinionated. (Var: amhrasta a3, amhrastúil a2)

amhsaine, f. (gs. ~). Mercenary service. (Var: amhsa f, ~acht f)

amhsán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Dim. of amhas. 2. (Of dog) Cur. (Var: amhsóg f)

amhscarthanach, f. (gs. -aí). Day-break; twilight. (Var: amhscarnach)

amóinia, f. (gs. ~). Ammonia. (Var: amóin f)

amparán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Hamper. 2. Ungainly person; helpless person. (Var: ampar m)

ampla, m. (gs. ~). 1. Hunger, famine. 2. Greed, voracity. (Var: ampall m, ampar m)

amscaí, a3. Untidy; awkward. Duine, éadach, ~, untidy person, clothes. Gruaig ~, unkempt hair. Scríobh, obair, ~, careless writing, work. (Var: ~och)

amú, adv. 1. Wasted, in vain. Rud a chur ~ (ar dhuine), to waste sth. (on, to the detriment of, s.o.). Rud a ligean ~, sa dul ~, to let sth. go to waste. Tá an lá, an obair, ~ orm, my day, my work, is wasted. Tá tú ~ againn, we have wasted your time, kept you from your work. Tá an bia ~ ort, your food is spoiled, gone to loss. Airgead ~, money wasted. Saothar ~, labour in vain. Saol a chuaigh ~, a life mis-spent. 2. Astray. Dul ~ i rud, to go wrong, make a mistake, in sth. Mura bhfuil dul ~ orm, unless I am mistaken. Duine a chur ~, to mislead, misdirect, s.o. Chuaigh sé ~ sa dorchadas, he got lost in the dark. Chuaigh an litir ~, the letter went astray. Lig sé na caoirigh ~, he let the sheep stray. Tá sé ~ ina chuid éadaigh, he is lost in his clothes. (Var: amugha)

an1, def. art. (gsf. & pl. na). (In nsf. and gsm. it lenites initial consonants b, c, f, g, m, p. Prefixes t- to initial vowel in nsm., and to initial s followed by a vowel or l, n, r in nsf., gsm. When preceded by prepositions ag, ar, faoi, le, ó, roimh, thar, trí, um eclipses (b, c, f, g, p) or lenites (b, c, f, g, m, p); lenites when preceded by de (> den), do (> don), i (> sa, san before fh vowel). Na in gsf. and npl. prefixes h, in gpl. n-, to vowels; in gpl. eclipses b, c, d, f, g, p, t) The. Some of the most common uses of the definite article are: 1. (Particularizing) An fear, the man. An bhean bheag, the little woman. An seomra cúil, the back room. An bealach amach, the way out. An chéad uair, the first time. An lá cheana, the other day. An rud is fearr liom, the thing I prefer. 2. (Exclusive) An domhan, the world. An spéir, the sky. Na flaithis, heaven. 3. (Denoting class, species) An duine, man(kind). An pobal, the public, the congregation. An fhearthainn, (the) rain. Is breá an fear é, he is a fine man. Tá an bainne maith, milk is good. Tá an t-eallach daor, cattle are dear. Tá na tithe gann, houses are scarce. Tá sé trom ar na bróga, he is hard on shoes. Is fairsinge an fheoil ná an t-iasc, meat is more plentiful than fish. 4. (With nouns followed by demonstrative) An fear seo, this man. An bhean sin, that woman. 5. (With abstract nouns, in general reference) An grá, love. An ceol, music. An t-ocras, hunger. An tsláinte, health. An fhíodóireacht, weaving. An chaint, speech. 6. (With units of time) An lá agus an oíche, day and night. An Domhnach, Sunday. An t-earrach, spring. An Bhealtaine, May. An Nollaig, Christmas. I gceann na míosa, at the end of, after, a month. Nuair a tháinig an mhaidin, when morning came. 7. (With certain names of diseases) An slaghdán, the common cold. An fiabhras dearg, scarlet fever. An eitinn, tuberculosis. An bhruitíneach, measles. 8. (With partitive expressions) Cad é an tús a bhí air? How did it begin? Cá bhfuil an deireadh aige? Where does it end? Is fada an muineál atá air, he has got such a long neck. Briseann sé an croí ionam, it breaks my heart. 9. (Denoting plurality, intensity) Na céadta leabhar, hundreds of books. An iomad daoine, many persons. An iomarca cainte, too much talk. An uile lá, every day. Is é an díogha, an togha, an scoth, é, it is the worst, the choicest, the best. Is againn a bhí an lá! What a day we had! 10. (In vivid speech) Chonaic mé an fear romham, I saw (to my surprise) a man in front of me. Chuala mé an scread san oíche, I heard a (sudden) scream in the night. 11. (Distributive use) Pingin an ceann, a penny each. Scilling an chloch, a shilling per stone. Deoch an fear, a drink for each man. 12. (With names of languages) An Ghaeilge, an Béarla, an Laidin, an Eabhrais, Irish, English, Latin, Hebrew. 13. (With certain names of places) An Fhrainc, an Spáinn, an Ostair, an Eoraip, France, Spain, Austria, Europe. An tSionainn, an Life, the Shannon, the Liffey. An Mhí, an Mhucais, an Róimh, an Mheánmhuir, Meath, Muckish, Rome, the Mediterranean. (With g. of ire, Albain, Gaillimh) Muintir na hireann, na hAlban, na Gaillimhe, the people of Ireland, of Scotland, of Galway. 14. (With titles) An tAthair Seán, Father Seán. An Ceannfort Ó Néill, Commandant O'Neill. An Breitheamh Ó Riain, Judge Ryan. An Cearrbhach Mac Cába, McCabe the card-player. 15. (With certain personal names and surnames) An Calbhach, an Feardorcha, Calvagh, Frederick. An Máilleach, an Búrcach, an Ruiséalach, Mr. O'Malley, Mr. Burke, Mr. Russell. Na Brianaigh, na Gearaltaigh, na Brúnaigh, the O'Briens, the Fitzgeralds, the Browns. 16. (In generalized name-phrases) An Choróin Mhuire, the Rosary. An Leabhar Eoin, St. John's Gospel. An ghaoth Mhárta, the March wind. Tar éis na Féile Bríde, after the feast of St. Brigid. (Var: Eclipses when preceded by de, do, i (> sa); d, t eclipsed under same circumstances as b, c, etc.)

anagal, m. (gs. -ail). 1. Corrupt matter. 2. Dull pain. (Var: anagar m)

anáil, f. (gs. -ála, pl. -álacha). 1. Breath. D'~ a tharraingt, to draw breath; to rest. ~ a ligean amach, to exhale breath. Níl tarraingt m'anála ionam, I can hardly breathe; I am very weak. Níor tharraing mé m'~ ó mhaidin, I haven't had a moment's rest since morning. Tabhair m'~ dom, let me breathe; give me breathing-space. Tóg d'~ tamall, take a breather. Baineadh an ~ díom, I lost my breath; I was dumbfounded. Nuair a fuair mé an ~ liom, when I recovered my breath, my speech. Tá an ~ ann, he is still breathing. Fad a bheidh an ~ (aníos is síos) ionam, as long as I live. Ní mó ná go bhfuil an ~ inti, she is at her last gasp. Fear gan anam gan ~, a man without spirit or strength. (Of horse) Tá an ~ briste aige; tá sé briste san ~, he is broken-winded. Tá sé rite as ~, he is out of breath. Tá a ~ i mbarr a ghoib, i mbéal a chléibh, ina dhorn, aige, leis, he is panting (from exertion). Giorra anála, shortness of breath; asthma. Níor tharraing sé (aon) ~ slán ó loiteadh é, he never recovered his health from the time he got hurt. D'fhág an ~ í, she expired. Labhair faoi d'~, speak low, in a whisper. Ná labhair thar d'~, os cionn d'anála, air; ná lig in aice, le hais, d'anála é, don't breathe a word of it. Chuaigh an bia le m'~, the food went down the wrong way, went against my breath. 2. Air. Tá ~ bhreá ag an teach, the house is airy, spacious. Tá ~ mhaith ag an simléar sin, that chimney draws well. Tabhair a h~ don bhád, let the boat off the wind. 3. Influence. D'~ a chur faoi dhuine, to influence s.o. Faoi ~ an Bhéarla, under the influence of English. (Var: gs. ~e)

anaithnid, a1. Strange, unknown. (Var: anaitheanta a3, anaithnidh a1)

anam, m. (gs. ~a, pl. ~acha). 1. Soul. ~ an duine, the human soul. ~acha na marbh, na bhfíréan, the souls of the dead, of the just. D'~ a dhéanamh, to prepare one's soul, to repent. Cuid d'~a a ghlacadh, to receive communion. Guí le h~ duine, to pray for (the repose of) the soul of s.o. Idir ~ is chorp, body and soul. Mar mhaithe le d'~, for the sake of your soul. Rud a chur le leas d'~a, to do something for the good of one's soul. Duine gan ~, unfeeling person; lifeless person. Is dubh ar d'~ é, you have done a sinful, a grievous, thing. Tá trua m'~a agam dó, from my heart I pity him. Tá a h~ istigh ann, she is devoted to him. Tabhair cead m'~a dom, let me say my prayers in peace. M'~ do Dhia, (I commend) my soul to God. Dia le m'~! God bless my soul! Dar m'~! Upon my soul! M'~ ionat! My dearest! (Mo) sheacht mh'~ thú! Bravo! Well done! M'~, m'~ le Dia, gur fíor é, by my soul (I swear) it is true. Tá, m'~! Yes, indeed! D'~ don diabhal! Go to the devil! Tá airgead le hanamacha na marbh aige, he has money to burn. 2. Life. An t-~ a choinneáil i nduine, to keep s.o. alive. D'~ a chur i gcontúirt, to risk one's life. Bhain tú an t-~ asam, you frightened the life out of me. Thit an t-~ as, d'fhág an t-~ é, he got the fright of his life. Dá mbeadh m'~ (i ngeall) air, if my life depended on it. D'imigh sé lena ~ orthu, he escaped with his life from them. Thug sé a ~ slán leis, he escaped unharmed. Rith sé lena ~; rith sé i mbarr, i dtánaiste, ar theann, a ~a, he ran for his life. Troid go himirt ~a, war to the knife. Beidh d'~ agam, I'll kill you. Ar d'~ ná habair é, don't say it if you value your life. Ag cur a ~a amach ag gáire, breaking his heart laughing. Níl ann ach gur caitheadh an t-~ ann, one would hardly notice that he is alive. Coimrí m'~a ar Dhia! God keep me from harm! 3. Liveliness, spirit; breath. ~ a chur sa chuideachta, sa cheol, to liven up the company, the music. Cuir ~ ionat féin, look alive, bestir yourself. Lán d'~, in high spirits. ~ maith gaoithe, good breath of wind. (Var: pl. ~anna; f)

anársa, a3. Young, inexperienced. (Var: ~idh a1)

anásta, a3. 1. Needy. Tá dóigh ~ orthu, they are in needy circumstances. 2. Clumsy, awkward. Coiscéim, siúl, ~, lumbering step, walk. ~ le tógáil, le hiompar, unwieldy to lift, to carry. (Var: ~ch a1)

anbhainne. 1. f. (gs. ~). Weakness, feebleness. As a ~, from his infancy. 2. gsf. & comp. of anbhann. (Var. of 1: ~acht f)

anbhann, a1. Weak, feeble. (Var: anbhainneach)

anbhuain, f. (gs. ~e). Restlessness; unease, unrest; disturbance. (Var: ~e f)

ancaire1, m. (gs. ~, pl. -rí). Anchor. Ar ~, at anchor. Dul ar ~, to come to anchor. Bád a chur ar ~, to anchor a boat. An t-~ a chur, a tharraingt, to cast, drag, anchor. An t-~ a bhaint, a ligean, a thógáil, to weigh anchor. ~ mór, tosaigh, sheet-, bower-, anchor. F: Tá sé ar ~ ann, he is settled down, married, there. F: Bhog sé a ancairí, he cleared out. S.a. iarta, leaba 5. (Var: f).

anchruthach, a1. Deformed. (Var: anchruthúil a2)

anchúinse, m. (gs. ~, pl. -sí). 1. Monster, freak. 2. Scoundrel. (Var: anchúinsí m)

anchúinseach, a1. 1. Monstrous, abnormal. 2. Scoundrelly. (Var: anchúinsiúil a2)

andóch, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -óiche, npl. ~a). Improbable. (Var: andóghach a1)

andorchacht, f. (gs. ~a). Utter, pitch, darkness. ~ na hoíche, blackness of night. (Var: andoircheacht)

anfa, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Storm, tempest. ~ gaoithe, storm of wind. ~ mara, storm at sea. 2. Stress, terror. (Var: f)

anfach, a1. Stormy, rough, tempestuous. (Var: anfadhach)

anfhortacht, f. (gs. ~a). (In phrases) Bheith in ~, to be beyond aid. Mura dté sé chun ~a téarnóidh sé, unless his condition deteriorates he will recover. (Var: anfhortas m)

angaíoch, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -íche, npl. ~a). Purulent. (Var: angadhach a1)

angarúinneach, m. (gs. & npl. -nnigh, gpl. ~). Hanger-on; miserable, wretched, creature. (Var: angarúnach)

anglán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Ill-tempered, quarrelsome, person. (Var: anglálaí m, ~aí m)

anlasánta, a3. Over-excited, over-excitable. Oibriú, gluaiseacht, ~, violent impulse. (Var: anlasúnta)

annamhacht, f. (gs. ~a). Rareness, infrequency. (Var: annamhaíocht f)

ánrata, a3. Lit: Warlike, valiant. (Var: ánradhach a1)

anróiteach, a1. Severe, inclement; distressing. Aimsir ~, inclement weather. Obair ~, distressing (outdoor) work. Saol ~, hard, wretched, life. Slí ~, difficult path. Tá cuma ~ air, he looks weather-beaten, the worse for wear. (Var: anróch)

anróiteacht, f. (gs. ~a). Severity, inclemency (of weather); wretchedness. (Var: anróití f)

ansacht, f. (gs. ~a). Love; loved one. (Var: ansa3 f)

antráthach, a1. Late, untimely. Go h~ san oíche, late at night. Amuigh go h~, out late (at night). (Var: antráthúil a2)

antrom1, m. (gs. ~a). Great weight; oppression. Tá ~ ar mo chroí, my heart is weighed down, oppressed. (Var: ~án m)

antuisceanach, a1. Inconsiderate. ~ ar, unsympathetic towards. (Var: antuigseach)

antuiscint, f. (gs. -ceana). Lack of understanding, of sympathy. (Var: antuigse f, antuisce f)

anumhlaíocht, f. (gs. ~a). 1. Disobedience. 2. Lack of humility, pride. (Var: anumhla f, anumhlacht)

aoibheallach, a1. Pleasant. (Var: aoibhill)

aoine, f. (gs. ~, pl. -nte). 1. (a) Fasting. ~ a dhéanamh ar fheoil, to abstain from meat. (b) Shortage, deficiency; scarcity, want. Beidh ~ ar an áireamh agat, you will be short in your reckoning. 2. Friday. Ar an A~, on the Friday, on Fridays. Cuid na hA~, Friday provisions. Tá troscadh ar an A~, (each) Friday is a fast day. Thit sé ar an A~, it fell on a Friday. Tá an A~ inniu ann; inniu an A~, today is Friday. Oíche A~, oíche Dé hA~, Friday night. Dé hA~ seo chugainn, seo a chuaigh thart, next, last, Friday. Tháinig, tiocfaidh, sé Dé hA~, he came, will come, on Friday (last, next). A~ (an) Chéasta, Good Friday. Ecc: Na Naoi nA~, the nine First Fridays. (Var. of 1: ~adh m)

aol2, v.t. & i. (vn. ~adh m, gs. ~ta). 1. Lime, whitewash. 2. Whiten, grow white. (Var: ~aigh)

aolmhar, a1. 1. Containing lime. 2. Lime-white. (Var: aolmhach)

aonaracht, f. (gs. ~a). Singularity; solitude. (Var: aonarachas m)

aontacht, f. (gs. ~a). 1. Oneness, unity. 2. Union. 3. Unanimity. 4. Simplicity. (Var: aontachas m)

aothú, m. (gs. -thaithe). 1. vn. of aothaigh. 2. Crisis (in sickness). Níor tháinig an t-~ fós air, he has not yet reached the critical stage (of his illness). Tá an t-~ thairis, déanta, aige, he has passed through the crisis. Fuair sé ~, he took a turn for the better. (Var: aothó m)

ara2, m. (gs. ~, pl. ~í). Anat: Temple. (Var: f, gs. & gpl. ~ch, npl. ~cha)

aragail, f. (gs. ~e, pl. ~í). Ledge. (Var: aragaint f)

arbhar, m. (gs. -air). Corn, cereals. ~ Indiach, maize. (Var: gs. arbha)

árchú, m. (gs. & gpl. -chon, npl. -choin). Lit: 1. Fierce dog, "warhound'. 2. War-dog, warrior. (Var: f)

ardchéimiúil, a2. Eminent, high-ranking. (Var: ardchéim(n)each a1)

ardintinneach, a1. High-spirited; headstrong. (Var: ardintinniúil a2)

arganach, a1. Destructive. (Var: argaineach)

argóint, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. vn. of argóin1. 2. Argument. (Var: gs. argóna)

arís, adv. 1. Again. ~ agus ~ eile, again and again. Ar ais ~, back again; all over again. Choíche ~, forever, never, again. Go brách, go deo, ~, never again. As sin ~ go barr, from there again, further, to the top. Cuir ina áit féin ~ é, put it back into its own place. Tá sé chuige féin ~, he has recovered; he is back to normal. Faoin am seo ~, by this time next year. ~! Encore! 2. Afterwards; at some future time. Rinne sé ~ é, he did it afterwards. Déanfaidh mé ~ é, I'll do it some time. Fad a mhairfidh mé ~, as long as I live. 3. Still. (In phrases such as) Níos fearr ~, better still. (Var: ~t)

armacach, a1. Loving, tender. (Var: armacúil a2)

ármhá, f. (gs. ~, pl. ~nna). Battlefield, scene of slaughter. (Var: ármhagh f, gs. armhaighe)

arracht, m. (gs. ~a, pl. ~aí). 1. Spectre, monster. 2. Giant. (Var: ~a(í) m, ~ach1 m)

arrachtach2, a1. 1. Monstrous; grotesque. 2. Huge, powerful. (Var: arrachta a3, arrachtúil a2)

arrachtas, m. (gs. -ais). 1. Grotesqueness. 2. Brawn, strength. (Var: arrachtacht f)

ársa1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Lit: Aged person; (pl.) ancients. 2. Veteran. (Var: ársaidh m, ársach m)

ársa2, a3. 1. Ancient, antique. 2. Aged; veteran. (Var: ársaidh a1)

ársaíocht, f. (gs. ~a). 1. Old age. 2. Veteran state; veteran prowess. 3. Antiquarianism. (Var: ársacht)

ársanta, a3. Ancient; inveterate. (Var: ársata)

árthach, m. (gs. -aigh, pl. -aí). 1. Vessel, ship, boat. ~ seoil, sailing craft. ~ ceannaigh, merchant ship. ~ foluaineach, hovercraft. 2. Container. ~ cré, próca, earthenware vessel. ~ boird, plate, dish. (Var: artharach, árthrach)

ásc, s. 1. (In phrases) Ar an gcéad ~, at the first attempt; in the first instance. Ar an ~ sin, there and then. 2 = fáscadh. (Var: ~a)

asclán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Something carried under arm; armful. 2. Gusset. 3. ~ (rámha), supporting oarsman. (Var: asclann m)

aspalda, a3. Apostolic(al). (Var: aspalach a1, aspalta)

ataraicse, f. (gs. ~). Ataraxy. (Var: ataráisce)

atarraingt, f. (gs. -gthe). 1. vn. of atarraing. 2. Attraction. 3. (In phrase) Tá ~ ar (airgead) aige, he has plenty of (money). (Var: atarrac m)

áthasach1, a1. Glad, joyful. Ag gáire go h~, laughing joyously. Is é sin an scéal ~ liom, I am delighted to hear that. D'inis sé go h~ é, he told it gleefully, triumphantly. (Var: áthas(t)úil a2)

athbheochan, f. (gs. ~a). 1. vn. of athbheoigh. 2. Revival. An A~; A~ an Léinn, the Renaissance. A~ na Gaeilge, the Irish revival. (Var: athbheo m, athbheochain(t) f, athbheoú m)

athbheocht, f. (gs. ~a). Renewed vigour. ~ a chur i rud, to reanimate, put new life into, sth. (Var: athbheos m)

athchairdeas, m. (gs. -dis). Reconciliation. ~ a dhéanamh idir dhaoine, to bring people together again. (Var: gs. ~a)

athchogain, v.t. & i. (pres. -gnaíonn; vn. ~t f, gs. -anta). Ruminate, chew the cud. (Var: pres. athchognann, vn. athchognadh m)

athchoilltiú, m. (gs. -ithe). Re-afforestation. (Var: athchoillteoireacht f)

athfhéachaint, f. (gs. -ana). Second glance; reflection. Ní fiú ní ar bith é in ~ na beatha thall, it is worth nothing when viewed in relation to the life to come. (Var: athfhéachadh m)

athiompú, m. (gs. -paithe). 1. vn. of athiompaigh. 2. Recurrence (of sickness); relapse. (Var: athiompáil f, athiompó m)

athleáigh, v.t. (pres. -ánn, fut. -áfaidh; vn. athleá m, gs. & pp. -ite). 1. Remelt. 2. Metall: Refine. 3. (In phrase) Bheith athleáite (ag an teas), to swelter (with heat). (Var: vn. athleaghadh m)

athmhúscail, v.t. (pres. -claíonn; vn. ~t). Reawake. (Var: athmhuscail, vn. athmhuscladh m)

athnuachan, f. (gs. ~a). 1. vn. of athnuaigh. 2. Renewal. 3. Renovation. 4. Rejuvenation. (Var: athnuachain(t) f, athnuachtadh m)

athphrátaí, spl. 1. Land in which potatoes were grown in preceding year. 2. F: Is é a athair ar ~ é! He is the very image of his father! (Var: athphréataí)

athrach1, m. (gs. -aigh). 1. Change, alteration. ~ éadaigh, change of clothes. Tá ~ ar an aimsir, there is a change in the weather. Chuir mé ~ beag ar an litriú, I have made minor alterations in the spelling. Tá ~ saoil ann, times have changed. Tá ~ scéil anois aige, now he has a different tale to tell. Tháinig an t-~ ar an ~ (agus tháinig mo chuid féin ormsa de), the times have changed utterly (and I have changed along with them). 2. Alternative. Níl a ~ agam, I have nothing else, nothing instead. Níl a ~ le rá agam, there is nothing else I can say. Tá a ~ le déanamh agam, I have sth. better to do. Tá a ~ de chiall aige (agus gan a bheith ag aithris ortsa), he has more sense (than to do as you do). Ní dhéanfaidh tú ar a ~ de dhóigh é, you will not (be able to) do it in any other way. Ní hé d'~ a rinne é, you are the very person who did it. Níor chleacht mé a ~, I was not accustomed to anything different. Chomh dócha lena ~, as likely as not. (Var: áthrach)

athraigh1, v.t. & i. 1. Change, alter. adach, béasa, a athrú, to change clothes, habits. Treo, cúrsa, a athrú, to change direction, course. Comhrá a athrú, to turn a conversation. D'intinn a athrú, to change one's mind. Do chreideamh a athrú, to change one's faith, religion. Tá an ghaoth ag athrú ó dheas, the wind is veering south. D'~ sé a chóta, he became a turncoat. Is doiligh cuid de na daoine a athrú, it is difficult to move, influence, some people. Níor ~ tú ó chonaic mé go deireanach thú, you haven't changed since I saw you last. Is mór a d'~ an tír, the country has changed a lot. Tá sé ag athrú ar an leann, he is changing over to ale. 2. Move. Troscán a athrú, to move furniture around. Cónaí a athrú, to move house. Seol a athrú, to shift sail. Duine a athrú as a phost, to transfer s.o. from his post. 3. Mth: Reduce. (Var: áthraigh)

athraitheach, a1. Changeable; movable; variant. (Var: athraíoch)

athrú, m. (gs. -raithe, pl. -ruithe). 1. vn. of athraigh1. 2. Change, alteration. ~ a chur, a dhéanamh, ar rud, to make an alteration in sth. Teacht ar ~ tuairime, to come to a different opinion. Tháinig ~ mór ort le bliain, you have greatly altered in the past year. ~ intinne, change of mind. ~ gné, cló, transfiguration. ~ crutha, deilbhe, transformation. 3. Variation. ~ maighnéadach, magnetic variation. ~ an chompáis, variation of the compass. 4. Mth: Reduction. (Var: áthrú)

athsholáthraigh, v.t. (vn. -thar). Replenish (supplies). (Var: athsholáthair)

athsmig, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Double chin. (Var: ~ead m, ~ín m)

atruach, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -aiche, npl. ~a). Compassionate. (Var: atruaghach a1)

babhla, m. (gs. ~, pl. ~í). Bowl. (Var: babhal m)

bacachas, m. (gs. -ais). (Act of) begging, sponging. (Var: bacadas)

bacadaíl, f. (gs. -íola). (Act of) limping. (Var: bacadáil)

bacadh, m. (gs. -ctha). 1. vn. of bac2. 2. Balk, hindrance. S.a. maide 1(b). (Var: bacachtáil f, bacadáil f)

bacainn, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Barrier, obstruction, obstacle. 2. Meteor: Blocking. 3 = bacadh. (Var: bacain(t) f)

bacart, m. (gs. & npl. -airt, gpl. ~). Tls: Try square. (Var: bacard)

bachall, f. (gs. -aille, npl. ~a, gpl. ~). 1. Crook, shepherd's staff. Go barra ~, in abundance. Tá féar go barra ~ ar na híochtair, there is a luxuriant growth of grass on the bottoms. 2. Crozier. 3. Ringlet. 4. (Of spade) Tramp. 5. Hooked nose. (Var: m)

baclainn, f. (gs. ~e, pl. ~eacha). Bent arm. Bhí an leanbh ina, ar a, ~ aici, she was carrying the child on her arm. ~ mhóna, armful of turf. (Var: bacla f)

bád, m. (gs. & npl. báid, gpl. ~). Boat. ~ fada, ship's boat; pinnace. ~ farantóireachta, fartha, ferry-boat. ~ iascaigh, iascaireachta, fishing-boat. ~ iomartha, rámhaíochta, rowing-boat. ~ litreacha, poist, mail-boat. ~ patróil, patrol-boat. ~ seoil, sailing-boat. ~ saighne, seine-boat. ~ tarrthála, life-boat. ~ tobair, well-boat. Tá dhá thaobh ar an mbád, there are two sides to the story. F: An ~ bán, the emigrant ship. S.a. clinse. (Var: pl. ~aí)

badán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Tuft. (Var: bad m)

badhbaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Curser, scold. (Var: badhbóir m)

badhbaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) cursing, scolding. (Var: badhbóireacht)

badhbh, f. (gs. baidhbhe, npl. ~a1, gpl. ~). 1. War-goddess. ~ chaointe, banshee. 2. ~ ~, (child-talk) bogey-man. 3. Vulture; carrion-crow. 4. Scold. (Var: badhb)

baicle, f. (gs. ~, pl. -lí). Band of people; gang, clique. (Var: ~ach f)

baige, m. (gs. ~, pl. -gí). Bagful, small heap. (Var: báig m)

bailbhe. 1. f. (gs. ~). Dumbness, muteness; stammering. 2. gsf. & comp. of balbh. (Var. of 1: ~acht f, bailbhí(ocht) f)

bailc3, a1. Strong, stout. (Var: ~each a1)

bailcimín, m. (gs. ~, pl. ~í). Knob; door-knob. (Var: bailcín)

báille, m. (gs. ~, pl. -llí). Bailiff. (Var: báillí m)

báine1. 1. f. (gs. ~). (a) Whiteness. (b) Fairness. (c) Pallor. (d) Waste, uncultivated, state. An tír ag dul i m~, chun ~, the country becoming waste, depopulated. 2. gsf. & comp. of bán3. (Var. of 1: ~acht f)

báinseach, f. (gs. -sí, npl. ~a, gpl. ~). Green; lawn. (Var: ~án m, báinseán m)

báinté, s. (In phrase) Tá an fharraige ina ~, the sea is dead calm. Tá gach aon rud ina bháinté anois, all is peace, everything is all right, now. (Var: ~ir)

baintreach, f. (gs. -rí, npl. ~a, gpl. ~). 1. ~ (mná), widow. 2. ~ (fir), widower. (Var: baintreabhach, baintreách)

baintreachas, m. (gs. -ais). Widowhood. (Var: baintreabhachas)

báirseoireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) water-, game-, keeping. 2. (Act of) scolding; annoying, incessant, talk. (Var. of 2: báirseacht, báirsíocht)

baisteadh, m. (gs. baiste, pl. -tí). 1. vn. of baist. 2. Baptism. ~ le huisce, baptism with water. ~ dúile, fola, baptism by desire, by blood. ~ tuata, urláir, lay baptism. ~ easpaig, confirmation. ~ a ghlacadh, to receive baptism. Dul chun baiste le leanbh, to stand sponsor to a child. Chuaigh, rug, an ~ air, he lived to be baptized. Leanbh gan bhaisteadh, unbaptized child, child who dies without baptism. S.a. ainm 1, eoin1 1, fuíoll1 5. 3. Christening celebration, party. Bhí ~ mór air, there was a great party at his christening. S.a. bainis 2. (Var: gs. baistidh)

baithis, f. (gs. ~e, pl. ~í). Top, crown (of head). Ó bhaithis (an chinn) go bonn (na coise), from head to foot, all over. S.a. buarach 4, screaball 2. (Var: baitheas m)

ballasta, m. (gs. ~). Ballast. (Var: ballasc m)

bambairne, s. 1. (In phrases) Tá mé i mo bhambairne (ag cos thinn, ó cailleadh an capall orm), I am in a predicament, frustrated (with a sore foot, since I lost my horse). ~ a dhéanamh de dhuine, to put s.o. in an awkward position; to make a fool of s.o. 2. ~ fir, mná, big, strong, man, woman. (Var: bambainne)

bambairneach1, f. (gs. -ní). Frustrating conduct; tiresome talk. (Var: bambarnach)

banaltracht, f. (gs. ~a). (Act of) nursing. (Var: banaltras m)

banbh, m. (gs. & npl. bainbh, gpl. ~). 1. Piglet, bonham. ~ balláin, sucking-pig. 2. Cards: Ace of hearts. (Var: pl. ~aí; ~án m)

banc1, m. (gs. & npl. bainc, gpl. ~). Bank. ~ cré, bank of earth. ~ ceo, fog-bank. ~ éisc, fishing-bank, shoal. (Var: pl. ~anna)

banc2, m. (gs. & npl. bainc, gpl. ~). 1. Fin: Bank. ~ taisce, comhstoic, savings, joint stock, bank. Fear bainc, banker. Airgead a chur sa bhanc, to lodge money in the bank. Airgead a thógáil, a tharraingt, as an m~, to draw money from the bank. ~ Ceannais na hireann, Central Bank of Ireland. S.a. nóta 3(a). 2. Gaming: Bank. (Var: pl. ~anna)

bandáil, f. (gs. -ála, pl. -álacha). Lit: Company, assembly, of women. (Var: bandál f)

banphrióir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Prioress. (Var: banphríor)

banrán, m. (gs. -áin). Discontented murmur; (act of) grumbling. (Var: banradán)

banríon, f. (gs. ~a, pl. ~acha). 1. Queen. An Bhanríon Méabh, Queen Maeve. Tá iompar ~a fúithi, she walks like a queen. 2. (a) Ent: Queen. (b) Cards: Chess: Queen. S.a. lus. (Var: gs. ~ach gpl. ~; banrín, gs. banríne)

bansióg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). Female fairy. (Var: bansíogaí f)

baog, f. (gs. -oige, pl. ~acha). Chunk (of rock). Thit sé ina bhaogacha, it fell away in bits. (Var: pl. ~racha; baodhg)

baoiteálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). 1. Bait-setter. 2. Hanger-on. (Var: baoiteachán m)

baothán1, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Fool, simpleton. 2. Fop. (Var: baothaire m)

baothántacht, f. (gs. ~a). Foolishness; fatuity. (Var: baothaireacht, baoth(ánt)aíocht)

baraíd, s. (pl. ~í). (In phrases) Ar ~í, ag ~ ar, rud a dhéanamh, on the point of doing something. Tá sé ar ~ imeacht, he is about to go. Bhí an bhó ar ~ breith, the cow was about to calve. (Var: baradaíl, baraíl)

barbartha, a3. 1. Barbarous. 2. (Of speech) Outlandish, coarse. (Var: barbardha)

barbarthacht, f. (gs. ~a). 1. Barbarity. 2. ~ chainte, coarse speech; vulgarity. (Var: barbar(dh)acht)

bárc, m. (gs. & npl. báirc, gpl. ~). Bark, ship. (Var: f)

bardaíocht, f. (gs. ~a). 1. (In phrase) Ag ~ ar dhuine, bossing s.o. 2 = bardacht. (Var: bardáil f)

barr1, m. (gs. bairr, npl. ~a, gpl. ~). 1. Tip, point. ~ méire, slaite, tip of finger, of rod. ~ bioráin, pinn, point of pin, of pen. ~ a chur ar rud, to point, sharpen point of, sth. Ná leag ~ méire air, don't lay a finger on him. Gléasta go ~ na méar, dressed to the nines. Bhí sé ar bharr mo theanga agam, I had it on the tip of my tongue, I was about to say it. Tá sé ar bharra a mhéar aige, he has it at his finger-tips. Bhí a anáil i m~ a ghoib leis, he was all out of breath. Bhí sé ag siúl ar bharra a chos, he was walking on tiptoe. Poet: Bíonn a ngrá leo ar bharra a ngéag, they wear their hearts on their sleeves. 2. Top; summit. ~ cuaille, crainn, top of pole, of tree. ~ cnoic, sléibhe, top of hill, of mountain. Seol a chur i m~ píce, to peak a sail. Tá sé i m~ píce, it is as high as it can go. Féar, airgead, go ~a bachall, plenty of grass, money. I m~ a réime, at the height of his career. I m~ a háille, at the height of her beauty. Bhí sé i m~ a mhaitheasa an uair sin, he was then at his best, in his prime. Tá ~ a chroí aige, he is in high spirits. Mhol siad go ~ bata é, they heaped praises on him. S.a. scéal 3. I m~ tráthnóna, early in the afternoon. 3. Upper part. ~ an leathanaigh, the top of the page. Ar bharr an liosta, heading the list. ~ an tí, the top storey. Seomraí, fuinneoga, bairr, upper rooms, windows. Seol bairr, topsail. ~ abhann, source, upper reaches, of river. ~ an bhóthair, the top of the road. S.a. bun1 1, ceathrú1 1(h). 4. (a) Surface. Ar bharr talaimh, overground. Ar bharr na farraige, on the surface of the sea; at sea. Ar bharr na gaoithe, flighty. Teacht ar ~ (uisce, talaimh), to break the surface (of water, soil). D'éirigh siad i m~ uisce, they rose to the surface of the water. Tá an t-iasc ar ~, the fish are shoaling. Rud a thabhairt ar ~, to bring up, refer to, sth. (b) Coating; cream, scum. An ~ a bhaint den bhainne, to skim the milk. ~ broghach, ~ casta, scum. (c) Tá an teach ar bharr (amháin) solais, lasrach, the house is all lit up, aflame. Bhí mo chasóg ina ~ poll, my coat was all in holes. 5. Crop. ~ coirce, prátaí, móna, crop of oats, of potatoes, of turf. ~ a thabhairt, to yield a crop. ~ gruaige, head of hair. ~a prátaí, tops of potatoes. ~ ar a chos, standing crop. ~ margaidh, cash crop. 6. Yield, result. Bainfidh tú ~ tairbhe as, you will profit by it, be the better for it. ~ a thurais, profit as a result of his journey. Tá a bharr go maith aige, he has done well by it. 7. (In prepositional and conjunctive phrases) De bharr, as a result of, because of. De bharr mo shaothair, as a result of my labour. Tá rud dá bharr aige, he has gained sth. by it. Is beag dá bharr a bhí agam mé féin a bhá san fhearthainn, little I gained by getting myself drenched in the rain. Dá bharr sin, consequently. De bharr go, because. 8. Addition, excess. ~ ar mhíle, ar bhliain, over a mile, a year. An oiread seo de bharr air, so much over and above it. An bhfuil aon bharr nuachta agat? Have you any special news? Tá ~ maise ar an teach aige, it has improved the appearance of the house. Rinne sé é le ~ baoise, sa inte, he did it out of sheer folly, greed. Mar bharr ar an ádh, ar an mí-ádh, as luck, ill-luck, would have it. Mar bharr ar an donas, ar an tubaiste, as a crowning misfortune. Dul i m~ ruda ar dhuine, to deprive s.o. of sth. ~ binne, surplus (grazing). 9. Superiority. ~ a bhreith, a thabhairt, ar dhuine, to surpass s.o. Ag baint bairr dá chéile, vying with each other. Bhain sé an ~ díom, he excelled me. Tá an ~ agam air, I have got the better of him. Tugaim ~ duit, I give best to you. Níl a bharr ann, le fáil, there is no one to surpass him. Thar ~, excellent. ~ áigh, ~ bua, victory, triumph. Le ~ nirt, by sheer strength. De bharr ar aon duine eile, more than, rather than, any one else. 10. Extremity. Tá mé i m~ mo chéille acu, they are driving me out of my senses. Bhí sé ina rith i m~ a anama, he was running for dear life. Tá an duine bocht ag ~, it is all up with the poor fellow. 11. Thar ~ amach, outright. Dhíol sé thar ~ amach é, he sold it outright. 12. ~ áithe, kiln-cast. ~ an mhilltigh, arrowgrass. ~ brutha, film on boiled milk. ~ buabhaill, bugle-horn. ~ cátha, oat-husks and water (drink). ~ cladaigh, seaweed growing on upper part of beach. ~ fíorach, contour, skyline; topmost mountain ridge. ~ fód, layer of sods (in turf bank). ~ (goirt), headland (in field). ~ láin (mhara), ~ taoide, high tide; high-water mark. Her: ~ scéithe, chief. (Var: gs. ~)

barrachas, m. (gs. -ais). 1. Predominance (ar, over). 2. Surplus. (Var. of 1: barracht f)

barrchonlach, m. (gs. -aigh). Seaweed growing on upper part of beach. (Var: barrchonla m, barrchuanla m)

barrúlacht, f. (gs. ~a). Gaiety; drollery. Le ~ a dúirt sé é, he said it only for fun. (Var: barrúilteacht)

básachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Dying, feeble, creature. (Var: básadán)

basadóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. F: Go-between; match-maker. 2 = ambasadóir. (Var: basadaeir)

basaíocht, f. (gs. ~a). (Act of) bossing. (Var: basaíl2 f)

bascaed, m. (gs. & npl. -eid, gpl. ~). Basket. (Var: f; bascáid f, bascaod)

bascarnach, f. (gs. -aí). (Act of) wailing, lamentation. ~ chaointe, bitter crying. (Var: bascaire m)

baslaigh, v.t. (vn. -ach2 m, gs. ~). Baste, beat. (Var: vn. baslú m)

bastall, m. (gs. -aill). 1. Bombast. 2. Captiousness. (Var: ~achas m, ~acht f)

bastard, m. (gs. & npl. -aird, gpl. ~). Bastard. ~ madra, mongrel. (Var: basta(i)rt m)

bastardaíocht, f. (gs. ~a). 1. Bastardy. 2. Blackguardism. (Var: bastairtíocht)

bastúnacht, f. (gs. ~a). Loutishness. (Var: bastúnachas m, bastúntaíocht)

batáil1, f. (gs. -ála, pl. -álacha). Bottle, bundle (of hay, straw, etc.). (Var: f)

bathlach2, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Dilapidated structure; ramshackle building. (Var: bathalach, bathalóg f)

beach, f. (gs. beiche, npl. ~a, gpl. ~). 1. Bee. ~ bhaile, fhiáin, mheala, oibre, hive-, bumble-, honey-, worker-, bee. 2. ~ chapaill, ~ ghabhair, wasp. 3. (In phrases) Phrioc an bheach é, he took a sudden notion; he was tempted. Tá sé ar nós na beiche inniu, he can't content himself today; he is a bit waspish today. Ní bhfuair sé bá na beiche, he didn't get even a drop (to satisfy his craving). Aireoidh tú ~! You'll catch it! (Var: ~óg f)

beachtaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Critical, captious, person. (Var: beachtaire m)

beagadán, m. (gs. -áin). (Hypocoristic) Diminutive person; little one. (Var: beagaidín m)

beagmhaitheas, m. (gs. ~a). Uselessness, worthlessness. (Var: beagmhaith f)

beagmhaitheasach, a1, Useless, worthless; disobliging. (Var: beagmhaitheach)

bealaíocht, f. (gs. ~a). 1. Greasiness; greasy food. 2. Condiment. (Var: bealaitheacht)

béalastán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Ranter; bletherskate. (Var: béalastrán)

béalchnáimhseáil, f. (gs. -ála). Plaintive talk, querulousness. (Var: béalchnáimhseán m)

béalfhileata, a3. Silver-tongued; smart-spoken. (Var: béalfhiliúil a2)

béalóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Small opening, gap. 2. (Of musical instrument) Mouthpiece. 3. (Of tongs, pincers) Grip. 4. (Of food, drink) Bite, mouthful. 5. (For animal) Muzzle. 6. Cards cut from pack. 7. (Of horse-riding) Ar ~, front-saddle. (Var. of 1: béalóid f)

béaloideas, m. (gs. -dis). Oral tradition; folklore. (Var: gs. ~a)

béalscaoilte, a3. Indiscreet, unable to keep a secret. Duine ~, babbler. Caint bhéalscaoilte, loose talk, babble. (Var: ~ach a1)

Bealtaine, f. (gs. ~, pl. -ní). May. Lá ~, May Day. Oíche Bhealtaine, eve of May Day. Mí na ~, month of May. Idir dhá thine Bhealtaine, in a dilemma. S.a. bearnán 3, lus. (Var: Beáltaine)

beangán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Young branch, shoot. Bain ~ slaite dom, cut a slip to make a rod for me. ~ den ádh, stroke of luck. 2. Hort: Scion, graft. ~ nódaithe, slip for grafting. 3. Heir, scion. 4. Prong. ~ foirc, píce, prong of fork. 5. Orn: Tree-creeper. (Var: beanglán)

beannacht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). 1. Blessing. (a) ~ a fháil, a thabhairt, to receive, impart, a blessing. ~ Dé, na hEaglaise, do mhuintire, the blessing of God, of the Church, of one's people. Do bheannacht a chur ar dhuine, to call a blessing on s.o. Mo bheannacht ort, bless you. Mo sheacht m~ ort! Bravo! Good for you! ~ Dé ort, God bless you. ~ Dé ort, duit, ní raibh mé ach ag magadh, bless your innocence, I was only joking. Muise, ~ Dé duit! You don't say! (b) (Valedictory) Do bheannacht a fhágáil ag, a chur le, duine, to take one's farewell of, to bid farewell to, s.o. ~, mo bheannacht, mo sheacht m~, leat, farewell; my blessings go with you. ~ Dé leat, God speed you. ~ Dé lena anam, God rest his soul. Ár m~ leis an am a bhí, God be with the good old days. Scaoil do bheannacht leo, you may say goodbye to them. (c) (As expression of kindly feeling) Tabhair mo bheannacht dó, cuir mo bheannacht chuige, give him my kind regards. S.a. ciaróg 2, gáir1 1, lámh1 1. 2. Ecc: ~ (na Naomhshacraiminte), Benediction. 3. Na hocht m~, the eight beatitudes. (Var: gpl. ~)

bearna, f. (gs. ~, pl. ~í). Gap. ~ chaoch, blind gap. ~ chánach, turnpike. ~ chustaim, toll-bar. ~ ghaoithe, wind gap. ~ ghiorria, ~ mhíl, hare-lip. An bhearna bhaoil, the Gap of danger', the breach (of battle). An bhearna a bhaint d'ainmhí, to block the escape route of an animal. Ní bhainfeadh an diabhal an bhearna de, the devil himself wouldn't get the better of him. Tá an bhearna réidh roimhe, it is all plain sailing for him. Ba bhearna réidh leis é, it was no problem for him. An bhearna bhruite, the first piece cut from a newly-baked loaf. S.a. sceach. (Var: gs. ~dh, pl. ~cha; bearn f)

beart2, m. (gs. birt, npl. ~a, gpl. ~). Covering, garment. (Var: f, gs. birte)

beart3, m. (gs. birt, npl. ~a, gpl. ~). 1. Cast, move (in game). ~ a chaitheamh, to make a throw (at dice). Caith, imir, do bhearta mar is cóir, play your cards properly; play the game. Is dona mar a chaith mé mo bheart ina measc, I got on very badly with them. Scaoil ~ tharat, don't take things too seriously. 2. Shift, plan. ~ cliste, clever manoeuvre. ~ i gcrích, ó chrích, success, failure (of project). Cuireadh go dtí a aon bheart é, he was driven to his last expedient. 3. Proceeding, action, transaction. ~ a dhéanamh de réir do bhriathair, to fit your actions to your words. Is díchéillí an ~ agat é, you are doing a senseless thing. Ní dhéanfaidh sé (an) ~, it won't do. I rith mo bheart, in all my experience. I mbearta crua, in evil plight. Dul thar na ~a le rud, to go too far with sth. Aincheart thar na ~a, exceeding injustice. Is minic a chuaigh ~ thar údar, Homer sometimes nods. Níl duine dá chríonnacht nach dtéann ~ ina aghaidh, everybody makes a mistake. ~ gan leigheas foighne is fearr air, what can't be cured must be endured. Tar éis na m~, when all is said and done. Tar éis gach ~ a aithnímid ár leas, we learn when it is too late. I ndeireadh na m~, finally. S.a. aithne1 2. (Var: f, gs. birte)

béasach2, a1. Well-behaved; mannerly, polite. (Var: béasúil a2)

béasaíocht, f. (gs. ~a). Mannerliness, politeness. (Var: béasacht, béasmhaireacht, béasúlacht)

béascna, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Mode of conduct; custom, usage. 2. Culture. (Var: ~íocht f)

beibheal2, v.t. (vn. ~adh m, gs. ~ta). Bevel. Giar, roth, ~ta, bevel-gear, -wheel. (Var: ~aigh)

béiceadán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Puff-ball. 2. Glutton. 3. Yeller, bawler. (Var. of 3: béiceachán, béicire m)

béicíl, f. (gs. -íola). (Act of) yelling, shouting. (Var: béicfeach f, béicfeadhach f)

béilteach, f. (gs. -tí). (In phrase) ~ (de) thine, great, roaring, fire. (Var: béilítheach, béiltíoch)

béim1, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Blow. ~ a thabhairt ar dhuine, ar rud, to deal a blow at s.o., sth. ~ thua, de thua, stroke of an axe. ~ ghréine, sunstroke. ~ thinnis, stroke of sickness. ~ dheataigh, pain in the eyes from smoke. ~ ar chlú, blow to reputation, to character. ~ a bhaint as crann, to fell a tree. Buille sa bhéim, felling blow. ~ (síos) a bhaint as duine, to take s.o. down a peg. Is mór an bhéim síos air é, it is a great blow to him, to his credit. Níor bhain sé ~ asam, I did not feel the kick. ~ scéithe a bhaint, to issue a challenge. 2. (a) Notch. ~ a chur i rud, to notch, mark, sth. ~ iongan, chluaise, nail-, ear-, mark. (b) Breach. Bhain sé ~ as airgead an chíosa, he used up some of the rent money. 3. Emphasis. ~ a chur, a leagan, ar rud, to stress sth. Ling: ~ ghutha, stress. 4. Ph: Beat. (Var: m)

béim2, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Beam. ~ céachta, beam of plough. 2. (Of boat) Thwart. 3. Balance. Idir dhá cheann na ~e, in the balance. (Var: m)

béimneach, a1. Striking, smiting. (Var: béimeannach)

beirfean, m. (gs. -fin). Boiling heat. ~ teasa, sweltering heat. Bhí ~ feirge, náire, air, he was burning with anger, with shame. Tá ~ ina chraiceann, his skin is at fever heat. (Var: beirbhthean)

béistiúlacht, f. (gs. ~a). Bestiality. (Var: béisteachas m)

beith1, f. (gs. ~e). 1. Phil: Being, entity. 2. Characteristic. Trí bheith an fhir mhaith, an tseanmhadra, three signs of a good man, of an old dog. Ní hé sin an t-aon bheith amháin aige, that is not the only point about him. 3. (In phrases) Tá sé de bheith orm (a bheith deireanach i gcónaí), I am fated (to be late always). Tá ~ éigin air, he is unfortunate. Fágadh an bheith sin orainn, we are fated to be like that. Gan ~ a dtuairisce a fháil, without finding any trace of their existence. 4. Lit: = bheith : bí3. (Var: m)

beith2, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Birch. ~ gheal, silver birch. ~ chlúmhach, downy birch. 2. Letter B in Ogham alphabet. (Var: ~e m & f)

beithir, f. (gs. -thre, pl. -threacha). Lit: Bear; warrior. (Var: gs. beithreach)

béitín, m. (gs. ~). Top-burnt soil. (Var: ~e m)

beochan, f. (gs. ~a). 1. vn. of beoigh. 2. Animation. (Var: beochadh m, beochaint f)

beocht, f. (gs. ~a). Life, animation. ~ a chur i nduine, to revive, animate, s.o. ~ a chur i gcuideachta, i gcomhrá, to enliven a company, a conversation. Níl ~ ar bith ann, there is no life, spirit, in him. ~ intinne, anama, liveliness of mind, spirit. ~ an earraigh, the life, breath, of spring. (Var: beodhacht f, beodhas m, beodhúlacht f)

beoga, a3. 1. Lively, sprightly. 2. Vivid. (Var: beodhúil a2, ~nta)

beoghoin2, v.t. (pp. -onta). Wound deeply; hurt to the quick. (Var: pres. beoghonann)

bhuel, int. Well. (Var: bhoil)

bibe, m. (gs. ~, pl. -bí). Bib; apron-top. (Var: bib m & f)

binb, f. (gs. ~e). Venom, fury. Labhairt le ~, to speak sharply, venomously. Duine a choinneáil ar ~, to keep s.o. on edge. (Var: binbhe f, binib)

bindealán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Swaddling cloth. 2. Bandage. 3. ~ cinn, headband. (Var: bindeal m)

binneas, m. (gs. -nnis). (Of sound) Sweetness. ~ cainte, ceoil, sweetness of speech, music. Níl ~ ná cruinneas ann, there is neither rhyme nor reason to it. (Var: binneacht f)

bíocunta, m. (gs. ~, pl. ~í). Viscount. (Var: bíocum m)

bíogaíl, f. (gs. -íola). Chirping. (Var: bíogadaíl)

bíogarnach, f. (gs. -aí). (Act of) squeaking, chirping. (Var: bíogarnaíl f)

biolar, m. (gs. -air). Cress, watercress. ~ bréige, fool's watercress. ~ garraí, garden cress. ~ gréagáin, cuckoo-flower, lady's smock. ~ Muire, brooklime. ~ trá, scurvy-grass. (Var: biolra m)

biorgha, m. (gs. ~, pl. ~thanna). 1. (Of weapon) Dart. 2. (Of pain, remorse) Dart. (Var: pl. ~oithe)

biotáille, f. (gs. ~, pl. -llí). Spirits; strong drink. (Var: biotáilte)

bithiúntas, m. (gs. -ais). Scoundrelism. (Var: bithiúntacht f, bithiúntaíl f, bithiúntaíocht f)

bitseach, f. (gs. -sí, npl. ~a, gpl. ~). Bitch. (Var: bitse f)

bitseachas, m. (gs. -ais). Bitchiness. (Var: bitsíocht f)

bladaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Cajoler; flatterer. (Var: bladarálaí m)

bladhmaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) boasting, talking big; loud talk. (Var: bladhmadóireacht, bladhmarach f)

bladhmann1, m. (gs. -ainn). 1. Blaze. 2. Boasting; bombast, rant. (Var: ~as m)

bladhrach, f. (gs. -aí). Shouting, bellowing. (Var: bladhrúch)

blagadach, a1. Bald-headed. (Var: blagaideach)

blagaid, f. (gs. ~e, pl. ~í). Bald head. Tá ~ (ag teacht) air, he is (getting) bald. Ar mhaoil a bhlagaide, on top of his bald head. (Var: blagad f, blagóid)

blaiseadh, m. (gs. -ste). 1. vn. of blais1. 2. Taste. ~ béil ní bhfuair mé, not a bite, a sup, did I get. ~ beag de rud, a little taste, bite, of sth. (Var: blaiseacht(áil) f)

blaisínteacht, f. (gs. ~a). (Act of) toying with food, drink. Ag ~ ar bhia, ar dheoch, testing food, drink, on lips. Níl tú ach ag ~ air, you are only nibbling at, sipping, it. (Var: blaismínteacht, blaispínteacht, blaisteoireacht)

blaosc1, f. (gs. -oisce, pl. ~anna). 1. (Of egg, nut, crustacea) Shell. ~ uibhe, eggshell. ~ cnó, nutshell. ~ portáin, shell of crab. 2. ~ an chinn, an chloiginn, skull, cranium. Thógfadh sé ~ an chinn díot, it would lift the head off you. Lit: ~ an aeir, the vault of heaven. (Var: pl. ~acha)

bleachtanas, m. (gs. -ais). 1. Lactation. 2. Abundance. (Var: bleachtas)

bleadrachán2, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Bletherskate. (Var: bleadrálaí m)

bleadracht, f. (gs. ~a). Blether; (act of) blethering. (Var: bleadaracht, bleadráil f)

bléin, f. (gs. ~e, pl. ~te). 1. Groin. 2. Cavity. S.a. loch 3. 3. Cove. S.a. luibh. (Var: gs. ~each)

bléineann, a1. (Of animals) White-loined. (Var: bléinfhionn)

bleitheach1, m. (gs. & npl. -thigh, gpl. ~). 1. Huge, fat, person or thing. ~ (de dhuine), corpulent person. ~ bó, fat cow. 2. Ich: Mullet. (Var: bléitheach, ~án m)

bligeardacht, f. (gs. ~a). Blackguardism; (act of) playing the blackguard. (Var: bligeardaíocht)

bligh, v.t. (pres. blíonn, fut. blífidh, vn. bleán, pp. blite). Milk. Bó a bhleán, to milk a cow. Bradán a bhleán, to strip a salmon. F: Duine a bhleán, to milk s.o. (Var: pres. ~eann)

blindeog, f. (gs. -oige, npl. ~a, gpl. ~). Lickspittle. (Var: blinndeog)

blocán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Small block. 2. ~ (de dhuine), stocky person. 3. Blockhead. 4. Coal-fish. (Var. of 2: blocaire m, ~ach m)

blogh1, f. (gs. ~a, pl. ~anna). Fragment. ~anna a dhéanamh de rud, to make bits of sth. (Var: gs. bloighe, pl. ~a, ~t(r)acha; blodh f, ~ta m)

blogh2, v.t. (vn. ~adh m, gs. ~ta). Break into bits, shatter. (Var: blodh)

bloghra, m. (gs. ~). Broken bits. (Var: ~idh f)

bobarún, m. (gs. & npl. -úin, gpl. ~). Booby. (Var: bobarán m, bobaró m)

bocaileá, m. (gs. ~, pl. ~nna). Playboy. (Var: bocailiú m, bocaileaidí m)

bocánach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Goblin. (Var: bocán3 m)

bóchna, f. (gs. ~). Ocean. Thar ~, across the sea. (Var: bóchain f)

bocht1, m. (gs. & npl. boicht, gpl. ~). Poor person. Na boicht, the poor. An ~ is an nocht, the poor and the naked. Fáilte roimh bhocht is nocht, everybody is welcome (regardless of circumstances). S.a. buí1. Ní minic a bhíos ~ greannmhar, the poor man's jokes are seldom appreciated. Nuair a théann ~ go hursain is mian leis dul go gabhal éadain, put a beggar on horseback and he will ride to the devil. Boicht Dé, God's poor. Bheith ar bhoicht Dé (le pian, etc.), to be in a bad way, in distress (with pain, etc.). Dlí, ráta, teach, na m~, poor-law, -rate, -house. (Var: npl. ~a)

bochtaigh, v.t. Impoverish. (Var: bochtanaigh)

bochtaineacht, f. (gs. ~a). 1. Poverty. Dul i m~, to become impoverished; to get into poor condition. 2. Meanness. 3. Humiliation. (Var: bochtacht, bochtaine f, bochtanacht, bochtanas m)

bochtán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Poor person; beggar. 2. Mean person. (Var: ~ach m)

bocsálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Boxer. (Var: bocsaeir m, bocsóir m)

bodalach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Big ungainly young person. ~ gasúir, lusty youth. ~ óinsí, lusty foolish woman. 2. Sea slug. (Var: bodalán m, bodair(s)each m)

bodhaire. 1. f. (gs. ~). (a) Deafness. ~ Uí Laoire, feigned deafness. (b) (Of sound) Dullness. 2 : bodhar2. (Var. of 1: ~acht f)

bodhraitheach, a1. Deafening. (Var: bodhrach)

bogadach, f. (gs. -aí). Movement, stir; rocking movement. D'airigh mé ~, I heard sth. stirring. Bhain sin ~ as, that made him shift. Tá ~ bhocht ort, you are very restless. Is maith an bhogadach go dtaga an mheigeallach, (of sleepy child) restlessness leads to crying (which is worse). (As vn.) Ag ~, stirring; rocking. (Var: bogadaíl f)

bogadúradh, m. (gs. -aidh). (Act of) trifling. Ní le ~ a dhéanfar é, trifling with it won't do it. Ag ~ thart, footling about. (Var: bogadúram m)

bogán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Soft ground. Rinne siad ~ den chreagán, they churned up the hard ground. 2. Shell-less egg. Ní fiú ~ spideoige é, it is absolutely worthless. 3. Soft substance. Bogáin phrátaí, watery potatoes. 4. Soft person; softy. 5 = bóchán. (Var: bogarlach m)

bogarnach, f. (gs. -aí). (Act of) dangling. Rud a choinneáil ar ~, to dangle sth. (Var: bogaireacht f)

bogás, m. (gs. -áis). Smugness, self-complacency. (Var: ~acht f)

boghdóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Bowman, archer. (Var: boghadóir)

boghdóireacht, f. (gs. ~a). Archery. (Var: boghadóireacht)

bogúire, f. (gs. ~). Softness; tearfulness. (Var: bogúir f)

bóibéis, f. (gs. ~e). Foolish arrogance; boastfulness. Ag déanamh ~e ar a chéile, crowing over each other. (Var: ~íocht f)

boige. 1. f. (gs. ~). Softness. Dul i m~, to become soft. Rud a chur i m~, to soften sth.; to make sth. easier (to understand, etc.). Rud a ligean uait ar ~, to let sth. go easily, foolishly. Bhí an bhoige riamh ionat, you were always easily led, imposed upon. ~ croí, soft-heartedness. ~ shíne, liberality, generosity. 2. gsf. & comp. of bog2. (Var. of 1: ~acht f)

boigeartán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Softy, namby-pamby. (Var: boigearán)

boilsc, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Bulge. ~ chloig, blister bulge. ~ ar ghlúin bríste, bulge at trouser knee. (Var: ~e f)

boilsceann, m. (gs. -cinn). Bulging part (of sth.); middle. (Var: boilscean m, boilsceán m)

boilsceannach, a1. Bulging. (Var: boilsceach, boilsceánach, boilsceanta a3)

bóín, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bó1. 2. ~ Dé, ~ samhraidh, ladybird. (Var. of 2: ~ Dia)

boinéad, m. (gs. & npl. -éid, gpl. ~). Bonnet. (Var: boinéid f)

boirbe. 1. f. (gs. ~). (a) Fierceness; rudeness. (b) Coarseness. (c) Rankness. 2. gsf. & comp. of borb1. (Var. of 1: ~acht f)

bóiricín, m. (gs. ~). 1. Bow-leggedness. 2. Bow-legged person. (Var: bóirichín)

boislichín, m. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of boslach. (Var: boislín)

boitseachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Short, thickset, person. 2. Assertive, bumptious, person. (Var: bóitseachán)

bólacht, f. (gs. ~a). Cattle, kine. (Var: bólach m)

bolaíocht, f. (gs. ~a). (Act of) smelling, sniffing. Ag ~ (ar rud), smelling, sniffing (at sth.). Ag ~ thart, nosing about. (Var: bolaireacht)

bolaistrín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bolastar. 2. ~ (de ghasúr), big lump of a lad; pudgy boy. (Var: bolaistín)

bolastar, m. (gs. & npl. -air, gpl. ~). 1. Bolster. 2. Big bulky person. (Var: bolastram m)

bóleathóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). Large halibut. (Var: bóleatha f, bóleith f)

bolgadán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Corpulent person or animal. (Var: bolgair(n)e m)

bolgam, m. (gs. & npl. -aim, gpl. ~). Mouthful. ~ bainne a ól, to drink a mouthful of milk. Bain ~ as, take a sup of it. Rinne sé aon bholgam amháin de, he swallowed it at one gulp. ~ aeir a fháil, to get a breath of air. ~ beag, (i) sip, (ii) cup of tea between meals. ~ cainte, strong statement. Iron: Is deas an ~ cainte é! What an elegant statement! Is breá an ~ Béarla é, it is very high-sounding English. (Var: pl. ~acha, ~anna)

bolmántacht, f. (gs. ~a). (Of speech) Windiness, extravagance. ~ chainte, extravagant, bragging, talk. Ag ~, talking extravagantly, bragging. (Var: bolmánacht)

bolscaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Herald; crier. ~ reaca, person crying wares for sale. 2. W.Tel: Announcer. 3. Com: Booster, publicist. 4. Ranter, blusterer. 5. Propagandist. 6. Blubberer. ~ linbh, cry-baby. (Var: bolsaire)

bolscaireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) announcing. 2. Publicity; propaganda. 3. ~ (chaointe), loud crying. Ag ~, crying aloud. (Var: bolsaireacht)

boltanaigh, v.t. (vn. -nú m, gs. -ithe). Smell; scent, track. (Var: boltnaigh)

bómántacht, f. (gs. ~a). Dullness, stupidity. (Var: bómántas m)

bonn1, m. (gs. & npl. boinn, gpl. ~). 1. Sole. (a) ~ coise, sole of foot. Faoi bhoinn do chos, under the soles of your feet, underfoot. Seas ar do bhoinn (féin), stand on your own feet, rely on yourself. Duine a chur, a thógáil, ar a bhoinn, to set, lift, s.o. on his feet. Tá mé ar mo bhoinn ó mhaidin, I have been on my feet all day. Tá sé ar a bhoinn arís, he has recovered his health, he is on his feet again. Sin an rud a chuir ar a bhoinn é, that is what set him up, made him. Dul ar do cheithre boinn, to go on all fours. Tháinig sé anuas ar a bhoinn, ar bhoinn a chos, he fell on his feet. Fear uasal, rógaire, ar a bhoinn, real gentleman, consummate rogue. Imeacht sna boinn, i do chosa boinn, to go barefoot. Ná gabh amach i do bhoinn, don't go out in your bare feet. Duine a bhaint, a chur, dá bhoinn; na boinn a bhaint ó dhuine, to knock s.o. off his feet; to trip s.o. up. Na boinn a bhaint, a thabhairt, as, to take to one's heels. Thug sé do na boinn é; bhain sé as na boinn é, he made off (on foot); he walked, ran, as fast as his legs could carry him. S.a. baithis, croí 2. (b) ~ bróige, stoca, sole of shoe, of stocking. ~ plána, sole of plane. ~ istigh, insole. (c) Hoof. 2. Footing, foothold. ~, áit ~, a ghabháil, to get a foothold. In, ar, áit na m~; láithreach ~, on the spot, immediately. Ná lig as áit na m~ é, don't let him move, get away. Teacht chun boinn, to come forward, to come up to scratch. Léim as ~, standing jump. Ar aon bhonn, on equal footing. Bheith ag cur as aon bhonn (amháin), to co-operate, work to common plan. Bheith ~ ar aon le duine, to be on equal footing, terms, with s.o. Dul ar aghaidh ~ ar aon, to advance together, in unison. ~ ar bhonn, side by side, together. Titim ~ ar bhonn le chéile, to fall side by side; to get old together. Trí lá ~ ar bhonn, three days in succession. ~ le ~, toe to toe, at close quarters. Lán do bhonn d'áit éigin a fháil, to get one's feet firmly planted somewhere. Tabhair lán a bhonn den bhóthar, den chnoc, dó, let him take the road, to the hills; send him packing. S.a. bris2 1 (f). 3. (a) Base, foundation. ~ tí, foundation of house. ~ colúin, support of column. ~ triantáin, base of triangle. ~ do chliabh, base on which to rest a creel. ~ lín, base of net. Is maith an fear ar bhonn lín é, he is a great fisherman. Ó bhonn (aníos), from the foundation, ground; radically. Thug mé ó bhonn dó é, I beat, scolded, him thoroughly. ~ a chur le, faoi, rud, to provide a base, basis, for sth. An ~ a bhaint ó rud, to undermine sth. S.a. clár1 1(a), cloch1 1(f), dath1 1(a), rópa. (b) = bun1 5. 4. Footmark, spoor. Ar bhonn giorria, on the track of a hare. Chuir siad a bhonn, they found its trail. Ní raibh aige ach boinn, the trail led him nowhere. S.a. lorg1 1(b). 5. Tyre. ~ aeir, pneumatic tyre. 6. Typ: Backing. (Var: pl. ~a(cha))

bonnaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) walking, trotting. Ag ~ thart, walking, trotting, about. (Var: bonnaíl f)

bordáil, v.t. & i. (pres. -álann; vn. ~ f, gs. -ála). 1. Board. (a) Long a bhordáil, to board a ship. Líonta a bhordáil, to take nets on board. (b) ~ i dteach, to board in a house. 2. Tack. Bád ag ~, a boat tacking. Ag ~ thart, isteach is amach, tacking about, standing off and on. 3. Bank. Feamainn a bhordáil, to bank seaweed. 4. (In phrases) Ag ~ ar, le, bordering, verging, on. Ag ~ ar chéad bliain, punt, close on a hundred years, pounds. Ag ~ le himeacht, about to depart. (Var: bordaigh)

borradh1, m. (gs. -rrtha). 1. vn. of borr3. 2. Swelling, growth. ~ agus biseach, expansion and increase. ~ farraige, srutha, swell, surge, in sea, in current. Tá ~ inniu ann, there is a swell (at sea) today. ~ feirge, rising anger. ~ ceoil, crescendo. ~ an éin gé, na raithní, na sailí, rapid growth (as of a gosling, fern, willow). Gan a bhorradh a chosc, without preventing its expansion. 3. El: Surge. Mch: Expansion. Com: ~ trádála, boom. (Var: borrachadh, borraíl f)

borradh2, m. (gs. -rrtha, pl. -rrthaí). Fulcrum. ~ a chur faoi charraig, to insert a levering stone under a rock. (Var: pl. borraíocha)

borrúil, a2. 1. (Of soil) Rich. 2. (Of plants) Fast-growing. 3. (Of persons) Go-ahead, enterprising. 4. Puffy. (Var: bórthúil)

bosaíl, f. (gs. -íola). 1. (Act of) patting. 2. ~ rámha, dipping of oar. ~ rámhaíochta, paddling. 3. Flat-footedness. (Var: bosaireacht f)

botaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Bothy. (Var: pl. ~ocha)

both, f. (gs. ~a, pl. ~anna). Booth, hut. (Var: npl. ~a, gpl. ~)

bothánaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Frequenter of neighbours' houses. (Var: bothántaí)

bothántaíocht, f. (gs. ~a). (Act of) visiting houses for pastime or gossip. (Var: bothántaíl f)

botúnach, a1. Blundering; awkward. (Var: botúnta a3)

brácáil1, f. (gs. -ála). 1. vn. of brácáil3. 2. Drudgery. (Var: brácadh m)

brachaí, a3. (Of eyes) Bleary. (Var: brachach a1)

bradaíl, f. (gs. -íola). (Act of) thieving, pilfering; (of grazing animals) trespassing on crops. (Var: bradaíocht f)

brádán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). (Act of) drizzling; drizzle. (Var: brádar m, brádarnach f, brádarsach f)

braichleann, m. (gs. ~a, pl. ~ta). Malt liquor. Cúr ~a, barm. (Var: braichlionn)

bráidín, m. (gs. ~, pl. ~í). Child's bib. (Var: bráideog f)

braighdeán1, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Halter. 2. Binding-cord. (Var: braighdeach m, braighdeachán m, braighdín m)

braighdeanach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Captive, prisoner. (Var: braighdeán2 m)

braillín, f. (gs. ~e, pl. ~í). Sheet. Dul faoin m~, to go to bed. Fear ~e, lie-abed. ~ sneachta, covering of snow. Bhainfeadh sé an bhraillín den chorp, he would rob a corpse of its winding-sheet; nothing is too mean for him. (Var: bráillín)

braimleog, f. (gs. -oige, npl. ~a, gpl. ~). Fat, awkward, woman, person. (Var: braimileog)

braine, m. (gs. ~, pl. -ní). Lit: 1. Rim, edge. ~ rotha, rim of wheel. ~ bleidhe, rim of goblet. ~ dúin, rim of fort. 2. Front, fore-part. ~ loinge, prow of ship. 3. Head, leader. ~ na mban, the foremost of women. Ár m~ saor, our noble lord. (Var. of 3: ~ach1 m)

braisle, f. (gs. ~, pl. -lí). 1. Mass, lump. 2. Cluster. (Var: braisil f)

bráisléad, m. (gs. & npl. -éid, gpl. ~). Bracelet. ~ brád, necklace. (Var: bráisleog f)

bráisléadach, a1. Braceleted, adorned. (Var: bráisleogach)

bráithreachas, m. (gs. -ais). Brotherhood. e(Var: bráithreacht f, bráithreas)

brannamh, m. (gs. -aimh). Lit: 1. A board-game (similar to chess). 2. Gaming-board. (Var: brandubh m)

braon, m. (gs. -oin, pl. ~ta). 1. Drop. (a) Single drop. ~ drúchta, dew-drop. ~ allais, bead of perspiration. ~ aithrí, repentant tear. ~ ar bhraon, drop by drop. (b) Small quantity. ~ bainne, uisce, drop of milk, of water. ~ aníos, anuas, seepage from below, above. Tá an ~ anuas againn, the roof is leaking over us. ~ coinnle, candle-drippings. An ~ crua, strong drink. ~ a ól, to take a drop. Tá ~ (maith) ar bord, sa chuircín, sa ghrágán, sa tsúil, sa stuaic, aige, he has a (good) drop taken. Chuaigh an ~ sa cheann dó, aige, the drink went to his head. An ~ fola, blue blood; manly spirit. Chorraigh sé an ~ ionam, it stirred my blood. Tá ~ sa chapall sin, that is a spirited horse. ~ i mbéal na gaoithe, blown drops of rain. Tá ~ air, it is going to rain. An ~ sinsir, senile nose-dripping. Tá an ~ nimhe sa cheann aige, he has a violent headache, hangover. S.a. broghach. 2. Gathering, pus. Cneá ag déanamh braoin, a wound suppurating. (Var: pl. ~acha)

braonach, a1. 1. Dripping. 2. Misty, wet. Lá bog ~, soft misty day. 3. Tearful. Súile ~a, dewy eyes. Ag gol go ~, crying softly, tearfully. 4. (In phrases) An mhuir, an fharraige, bhraonach, the ocean flood; the wide ocean. Ar feadh an bheatha, an domhain, an tsaoil, bhraonaigh, throughout the whole wide world. S.a. tréanlus.(Var: braonmhar)

braonaíl, f. (gs. -íola). 1. Dripping, drops. ~ fearthainne, drops of rain. 2. Bot: Guttation. (Var: braonaíocht f)

bratainn, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Pennon. 2. Rabble. (Var: brataing)

brathadóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Betrayer; spy, informer. 2. Ph: Detector. 3. F: Pointed finger, index-finger. (Var: brathaire m)

brathlang, f. (gs. -ainge, npl. ~a, gpl. ~). Lit: Cover of pitfall. (Var: brathlaing f)

breab2, v.t. (vn. ~adh m, gs. & pp. ~tha). Bribe. Duine a bhreabadh, to bribe s.o. (Var: ~aigh, ~áil)

breabaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Briber. (Var: breabálaí m)

breabhsánta, a3. 1. Hale; sprightly. 2. Spruce. (Var: breabhsach a1, breabhsanta)

breacaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. (a) Carver, engraver. (b) Quern-picker. 2. Engraving tool. 3. Scrivener, scribbler. (Var: breacadóir m)

breacaireacht, f. (gs. ~a). 1. Variegation, chequering. 2. Carving, engraving. ~ bró, tooling, picking, of quern. 3. Scribbling; doodling. 4. Fair amount; smattering. Tá ~ den tsláinte agam, I am in fairly good health. Tá ~ Ghaeilge aige, he has a smattering of Irish. ~ oibre, light, patchy, work. (Var: breacadóireacht)

breachnaigh, v.t. Variegate, mottle. (Var: breachtnaigh)

breachnú, m. (gs. -naithe, pl. -nuithe). 1. vn. of breachnaigh. 2. Variegation. 3. Mus: Variation. (Var: breachtnú)

bréagadóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Liar, deceiver. 2. Cajoler, wheedler. (Var: bréagachán m, bréagaire m)

bréagadóireacht, f. (gs. ~a). 1. Falsehood, deceit. 2. Cajolery, wheedling. (Var: bréagaí f, bréagaíl f, bréagaireacht)

bréagchrábhadh, m. (gs. -aidh). Sanctimony. (Var: bréagchráifeacht f)

breall2, f. (gs. -eille, npl. ~a, gpl. ~). 1. (Ugly) protuberance. 2. Blubber lip. Chuir sé ~ air féin, he began to sulk. 3. Blemish, defect. Is cuma leis an dall cé air a bhfuil an bhreall, what the eye sees not the heart rues not. 4. Rag, clout. 5. Blunderer, fool. 6. (In phrases) Tá ~ ort, you are making a silly mistake, making a fool of yourself. Fágadh ~ air, he was made to look very foolish. Tá ~ orm le mo chuid oibre, my work is sadly neglected, very much in arrears. 7. Bot: ~a gorma, knapweed. (Var: pl. ~acha; m, gs. breill)

breallach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Moll: Gaper, clam. 2. (pl.) Rags. (Var: breallacán m)

breallaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Silly talker, fool. (Var: breallálaí m)

breallaireacht, f. (gs. ~a). Silliness, silly talk. Ag ~ (chainte), talking nonsense. (Var: breallaí f, brealláil f)

breallán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Ragged person. 2. Blunderer, fool. 3. (pl.) Rags; scraps. 4. Bot: ~ léana, yellow loosestrife. 5 = breallach1. (Var: breallachán, breallamán)

breallánta, a3. Silly. (Var: breallánach a1)

breallántacht, f. (gs. ~a). (Act of) talking nonsense; silliness, nonsense. (Var: breallánacht, breallántaíocht)

brealsún, m. (gs. & npl. -úin, gpl. ~). Silly-looking person; blunderer, fool. (Var: brealsach m, brealsán m, brealscaire m)

brealsúnacht, f. (gs. ~a). Silliness. (Var: brealsacht, brealscaireacht, brealsún(t)aíocht)

bréan2, v.t. & i. (vn. ~adh m, gs. ~ta). 1. Pollute. 2. Putrefy. (Var: ~aigh)

breathnóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Observer, spectator. (Var: breathnadóir, breathnaitheoir)

breathnóireacht, f. (gs. ~a). (Act of) observing, looking around; observation. (Var: breathnadóireacht)

bréid1, m. (gs. ~, pl. ~eanna). 1. Frieze. 2. Cloth, canvas. ~ ciartha, cerecloth. 3. Strip of cloth, bandage. ~ a chur ar chneá, ar do mhéar, to bandage a wound, one's finger. 4. Rag. ~ ceo, patch of fog. (Var: f)

breitheamh, m. (gs. -thimh, pl. -thiúna). Judge. ~ dúiche, district justice. Dia ina bhreitheamh orm, as God is my judge. (Var: gs. & gpl. ~an, npl. ~ain)

breithiúnach, a1. 1. Jur: Judicial. 2. Judicious, discerning. 3. Severe, critical. (Var: breithiúnasach)

breithiúnas, m. (gs. -ais). Judgment. Jur: ~ achomair, easaontais, forchoimeádta, summary, dissenting, reserved, judgment. ~ mainneachtana, judgment by default. Theol: ~ coiteann agus áirithe, general and particular judgment. ~ báis, sentence of death. An ~ deireanach, the last judgment. Lá an Bhreithiúnais, Day of Judgment. ~ aithrí, (sacramental) penance. ~ a thabhairt, to pass judgment, sentence. Tabhair do bhreithiúnas air seo, let me have your verdict on this matter. Fágaim ar do bhreithiúnas féin é, I leave it to yourself to judge. Ní rachaidh mé thar do bhreithiúnas leis, I will not dispute your verdict on it. Tá ~ maith aige, he is a discerning judge. Tá ~ aige ar leabhair, ar an aimsir, he is a judge of books, of the weather. Más liom ~ a thabhairt eadraibh, if I must decide between you. ~ a bhaint as rud, to draw an inference from sth. Ní thig liom ~ a bhaint as, I cannot see the significance of it. ~ Dé orm! As God is my judge! (Var: breithiúnachas, breithiúntas)

breo2, m. (gs. as s. ~, as vn. ~ite). 1. vn. of breoigh1. 2. ~ croí, repining, heart-sickness. (Var: ~chtaint f)

breoiteachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Delicate person, invalid. (Var: breoiteán)

briathar, m. (gs. -air, pl. -thra). 1. Word. Do bhriathar a thabhairt le rud, to give one's word, promise, for sth. Briathra béil, spoken words. Dá ndéanfadh briathra béil é, if talk could do it. Briathra móra, díomhaoine, boastful, idle, words. ~ móide, solemn word, promise. ~ Dé, the word of God. An B~, the Word. Briathra an tSoiscéil, the words of the Gospel. Ní bheathaíonn, ní chothaíonn, na briathra na bráithre, fair words butter no parsnips. Ní briathra a dhearbhaíos ach gníomh, actions speak louder than words. Dar mo bhriathar; dom ~, im ~, on my word (of honour). 2. Verb. ~ saor, autonomous verb. (Var: f, gs. & pl. bréithre)

briathartha, a3. Verbal. (Var: briathardha)

bríce1, m. (gs. ~, pl. -cí). 1. Brick. ~ tine, fire-brick. 2. ~ (aráin), brick-shaped loaf. (Var: bríc f)

bricfeasta, m. (gs. ~, pl. ~í). Breakfast. (Var: bricfeast m)

bríd, f. (gs. ~e, pl. ~eacha). Lit: Maiden. (Var: ~e f)

briogaid, f. (gs. ~e, pl. ~í). Touchy, irritable, person. (Var: briogaill f)

briollacadh, m. (gs. -ctha). 1. (Act of ) peeping. 2. (Act of) groping. (Var: briollac m)

brionn, m. (gs. -inn, npl. ~a, gpl. ~). Lit: Dream. (Var: ~a m)

brioscbhruar, m. (gs. -air). 1. Crumbs, fragments. 2. Aphosphorosis. (Var: brioscbhruan m)

briotaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Lisping person. (Var: briotachán m)

briotaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) lisping; lisping speech. (Var: briotaíl f)

briotais1, f. (gs. ~e, pl. ~í). Breech, posterior. (Var: briotas m)

brisce. 1. f. (gs. ~). Brittleness, crispness. 2. gsf. & comp. of briosc. (Var. of 1: ~acht f)

broghadh, m. (gs. -aidh). Increase, addition. (In phrase) Níl breis ná ~ ag teacht air, he is not progressing in the least. (Var: broghain f)

broicleach, m. (gs. & npl. -ligh, gpl. ~). Sturdy, plump, little person. ~ linbh, sturdy child. (Var: broicealach)

broidéir, m. (gs. -éara, pl. ~í). (Kind of) limpet. (Var: broidire m)

broimseánaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Windbag; rude person. (Var: broimsilín m)

broinneann, a1. White-breasted. (Var: broinnfhionn)

bromach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Colt. 2. ~ (d'fhear, de ghasúr), strong rough man, big strong youth. 3. ~ (de dhuine), rude person, boor. (Var: ~án m, bromaistín m)

bromaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Farter. 2. Windbag, boaster. 3 = bromach 2. (Var: bromán m)

bromántacht, f. (gs. ~a). Rudeness, boorishness. (Var: bromannacht, bromántas m)

bronntanas, m. (gs. & npl. -ais, gpl. ~). 1. Gift, present. ~ Nollag, pósta, Christmas-box, wedding-present. 2. Bestowal (of gift). (Var: bronntachas, bronntas)

brostaigh, v.t. & i. (vn. -tú m, gs. -ithe). 1. Hasten, urge. Duine a bhrostú, to urge s.o. to get a move on. Brostaíonn airc intleacht, necessity is the mother of invention. 2. Hurry. Bhrostaigh siad chun siúil, they hurried away. ~ (thú féin); ~ ort, hurry up. (Var: broslaigh, brosnaigh)

brothall, m. (gs. -aill). 1. Heat, sultriness. I m~ an lae, in the heat of the day. Tá ~ ar an lá, it is going to be an oppressively hot day. 2. Exuberance. Nach ort atá an ~! Aren't you rather exuberant! (Var: ~án m, brothaíl f)

bruachadaíl, s. (In phrase) Ag ~ ar (imeacht, fhearthainn), on the verge of (departure, rain). (Var: bruachan, bruachaint)

bruan1, f. (gs. -aine, pl. ~ta). Apron. (Var: pl. ~tacha)

bruasaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Thick-lipped person. (Var: bruasachán m)

brúchtadh, m. (gs. brúchta, pl. -aí). 1. vn. of brúcht2. 2. Eructation; eruption. ~ fola, eruption, vomiting, of blood. ~ abhann, debouchment of river. ~ feirge, outburst of anger. (Var: brúchtaíl f)

brúidiúlacht, f. (gs. ~a). Brutishness; brutality. (Var: brúidreacht)

brúigh, v.t. & i. (pres. -únn, fut. -úfaidh, vn. brú, pp. -ite). 1. Press. Cnaipe a bhrú, to press a button. ~ le do mhéar é, press it with your finger. ~ isteach é, press it in. ~ síos sa mhála é, press it down in the bag. ~ an séala air, impress the seal on it. ~ an sú as, press the juice out of it. ~ a dhá thaobh ar a chéile, press the two sides of it together; flatten it out. ~ isteach liom, press close to me. Tá siad ag brú aniar orainn, they are pressing in on us from behind. 2. Push, shove. ~ romhat é, push it ahead of you. ~ i leataobh, as do bhealach, é, shove it aside, out of your way. ~ isteach an doras, push in the door. Ná bígí ag brú a chéile mar sin, don't push, crowd, each other like that. 3. Crush. Prátaí a bhrú, to mash potatoes. Clocha, salann, a bhrú, to pound stones, salt. Ná ~ mo chos, don't crush my foot. Brúfar d'easnacha ar a chéile, your ribs will be bashed in. Bhrúigh siad an t-anam asam, they squashed the life out of me. 4. (With ar) (a) Rud a bhrú ar dhuine, to press sth. on s.o. Tá sé ag brú troda orm, he is pressing me to fight him. Bhí sé ag brú comhrá orm, he was pressing his conversation on me. (Bheith ag) brú ar dhuine, to intrude on s.o. Ná ~ thú féin air, don't force yourself on him. Táimid ag brú orthu anseo, we are thrusting ourselves on them here. Ag brú aithne orthu, scraping acquaintance with them. Rud a bhrú ar d'aigne, ar do chroí, to suffer sth. in silence. (b) Tá sé ag brú ar dhaichead bliain ó tharla sé, it is close on forty years since it happened. 5. (With faoi) ~ fút, restrain yourself; have patience. ~ fút an fhearg, control your anger. ~ faoi chois é, stamp on it; suppress it. (Var: pres. ~eann)

bruíonach, a1. Quarrelsome. (Var: bruíonmhar a1, bruíontach, bruíontúil a2)

bruíonachas, m. (gs. -ais). Quarrelsomeness. Ag ~, quarrelling, causing trouble. (Var: bruíontachas, bruíontacht f)

bruith1, f. (gs. as s. ~e, as vn. -ite). 1. vn. of bruith2. 2. Boiling, cooking (by boiling). 3. Baking. 4. Broiling, grilling. ~ chasta a thabhairt ar rud, to turn sth. over whilst grilling it. 5. Burning, scorching. ~ fola, overheating of blood. ~ laidhre, inflammation between the toes. Bhí ~laidhre air ag imeacht, he was in a hurry, impatient, to get away. ~ faoi thoinn, inflammation under the skin. Bhí ~ thoinne uirthi mar nach bhfaca sí an litir, she was seething, envious, because she did not see the letter. (Var: m)

bruithean, f. (gs. -thne). Heat. Ceo bruithne, heat haze. Séideán bruithne, heat blast; warm wind. D'imigh na ba le ~, the cows gadded with the heat. Nach ort atá an bhruithean! Aren't you getting rather exuberant! (Var: bruitheal m, bruithin f)

bruithleach, m. (gs. & npl. -ligh, gpl. ~). Burly person; large thing. (Var: bruithleacán m, ~án1 m, bruithlín m)

bruithleachán2, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Spleen. 2. Splenic fever. S.a. tart 1. 3. (a) Person who sweats profusely. (b) Soft, good-for-nothing person. (Var: bruitheálach m)

bruscar, m. (gs. -air). 1. Crumbs, fragments. ~ a dhéanamh de rud, to crumble sth. ~ aráin, scraps of bread. ~ móna, turf mould. ~ adhmaid, bits of timber. 2. Refuse, rubbish. ~ tí, household refuse. 3. Rabble. (Var: brúscar m)

brúta, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Brute. 2. Huge person or animal. (Var: ~ch1 m, ~í m)

bua1, m. (gs. ~, pl. ~nna). 1. Victory, triumph. ~ catha, cluiche, troda, victory in battle, in game, in fight. ~ a fháil, a bhreith, ar dhuine, ar rud, to get the better of s.o., sth. Fuair an codladh ~ orm, mo bhua, I was overcome by sleep. Rug sin ~ ar a bhfaca mé riamh, I have never seen the like of that. ~ agus treise leat, more power to you. Beir ~ agus beannacht, I send you my best wishes. S.a. bruíon2. 2. Gift, talent. ~ cainte, ceoil, gift of speech, music. ~ ó Dhia, gift from God. Tá ~ na scéalaíochta aige, he is a gifted story-teller. Tá sé de bhua aige go n-éistear leis, he is able to command attention. Is iomaí ~ a rugadh leis, he is naturally gifted in many ways. 3. Virtue, merit. De bhua (ruda), by virtue of (sth.). Sin ~ dá bhfuil ag an léann, that is one of the advantages of learning. Is mór an ~ do dhuine an tsláinte, it is a great advantage to have one's health. 4. Special quality. Cloch bhua, precious stone. 5. Lot, destiny. Fágadh an ~ sin orainn, we can't help being like that. Tá sé de bhua orm a bheith ar an anás, I am fated to be always in need. (Var: f)

buabhallaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Bugler. (Var: buabhallach m, buabhallóir m)

buachailleacht, f. (gs. ~a). (Act of) herding (cattle). ~ bó, cowherding. Tá siad dár m~, they are keeping a watch on all our movements. (Var: buachaillíocht)

buachalán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). ~ (buí), ragweed, ragwort. ~ corraigh, marsh ragwort. ~ nach n-eascraíonn, groundsel. (Var: buachaltán)

buachan, f. (gs. ~a). 1. vn. of buaigh. 2. Gain, victory. (Var: buachtáil f, buachtaint f)

buaile1, f. (gs. ~, pl. -lte). 1. Milking-place in summer pasturage. Ní áit ~ ná seanbhaile dom é, I have no claim to the place, it is no place for me. Ní raibh an dara suí sa bhuaile ann, there was no alternative. Thug sí an damhsa ó bhuaile léi, she was well schooled in dancing. S.a. maighdean 4. 2. (a) Fold, enclosure. Do bhuaile bheag caorach is bó, your little pen, herd, of sheep and cows. (b) Small grazing field. 3. Dung-yard. 4. Astr: ~ an Bhodaigh, nebula in Orion. S.a. loscadh 2. (Var: m; buailidh f, gs. ~adh)

buaine. 1. f. (gs. ~). Permanence, durability; longevity. ~ in éadach, durability in cloth. ~ datha, fastness of colour. ~ cuimhne, lastingness, retentiveness, of memory. ~ na beatha thall, the permanence of the life to come. 2. gsf. & comp. of buan1. (Var. of 1: ~acht f, ~(ad)as m)

buairichín, m. (gs. ~, pl. ~í). Small spancel. (Var: buairín, buairthín)

bualtrach, f. (gs. -aí). Cow-dung. S.a. ciaróg 1. (Var: bualtach, ~as m)

buan1, a1. 1. Enduring, permanent. Grá ~, abiding love. Gleo ~, incessant noise. adach ~, durable cloth. Dath ~, fast colour. Lá ~ fearthainne, day of continuous rain. Do chara ~, your constant friend. Bóthar ~, long road. Más ~ dom, if I live long. Gura ~ (beo) é, long may he live. Más maith leat a bheith ~, if you wish to live long. Ní raibh aon duine acu ~, none of them had a long span (of life, office, etc.). Ní bhíonn tréan ~, violence cannot endure; easy does it. Más ~ mo chuimhne, if my memory serves me right. D'imigh sé fada ~ ó shin, he went away a long time ago. Is fada ~ a mhair a n-iomrá, they were talked about for a very long time. Prov: Ní ~ gach ní a chaitear, nothing on earth is permanent. Prov: Is beag an rud is buaine ná an duine, any little thing may outlast a human being, may serve as a reminder of s.o. Go ~, constantly, always. S.a. rith1 1(f). 2. Steadfast, solid. Chomh ~ le carraig, as solid as a rock. (Var: ~ach)

búbaire, m. (gs. ~, pl. -rí). (Of person) Booby. (Var: búbaí m, búbán m)

búcla, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Buckle. ~ bróige, shoe-buckle. 2. (Of hair) Ringlet. (Var: bucla)

búclach, a1. 1. Buckled. 2. (Of hair) Ringleted. (Var: buclach)

búcláil, v.t. (pres. -álann; vn. ~ f, gs. -ála). Buckle. (Var: bucláil)

builtéir, m. (gs. -éara, pl. ~í). 1. Sleek, fat, person. 2 = buitléir. (Var: builtéar m)

buimbiléad, m. (gs. & npl. -éid, gpl. ~). Round top; round glass float. (Var: buimléad)

buimbiléir, m. (gs. -éara, pl. ~í). Foolish talker. (Var: buimbileoir m, buimiléir)

buimpéis, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Vamp (of shoe, stocking). Tá sé ina bhuimpéisí, he is in his stockinged feet; he is on his uppers. 2. Dancing-shoe, pump. (Var: buimpís)

buíochan, f. (gs. ~a). 1. vn. of buígh. 2. Yellowing. ~ an fhómhair, the ripening of the harvest, the mellowing change of autumn. Le ~ na gréine, with the mellowing of the sunlight, in the late afternoon. (Var: buíochaint f)

buíochán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). (Usually pl.) Jaundice. Tháinig (na) buíocháin air, he took the jaundice. (Var: buíochar m)

búireach, f. (gs. -rí). (Act of) bellowing, roaring. ~ tarbh, asal, bó, bellowing of bulls, braying of donkeys, lowing of cows. ~ fear, roaring, shouting, of men. ~ na gaoithe, na dtonn, the roar of the wind, of the waves. (Var: búireadhach, búirfeach)

búireadh, m. (gs. as s. -ridh, as vn. -rthe, pl. -rthí). 1. vn. of búir2. 2. Bellow, roar. (Var: búirfeadh)

buirg, f. (gs. ~e, pl. ~í). Borough. (Var: buirg(h)éis f)

buirgéiseach1, m. (gs. & npl. -sigh, gpl. ~). Burgess. (Var: buirghéiseach)

búiste, m. (gs. ~, pl. -tí). 1. Cu: Stuffing. 2. Poultice. 3. Bulge. 4. (a) Gross object; bloated figure. (b) Large button. 5. (a) Sluggard. (b) Boor. 6. Mortise chisel. 7 = púitse. (Var: ~achán m, búistín m)

búistíocht, f. (gs. ~a). Bloatedness; laziness, sloth. (Var: búistíneacht)

bulc, m. (gs. & npl. builc, gpl. ~). 1. Bulk, mass. Tá siad ina m~, they are bulked together. ~ mór daoine, great crowd, throng, of people. 2. Bulky parcel, bundle. 3. Cargo; hold (of ship). (Var: ~a m)

bumaile, m. (gs. ~, pl. -lí). Nau: Boom. (Var: bumba m)

bumaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) bumming, bragging. (Var: bumaeireacht, bumáil f)

bumbóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Bumble-bee. 2. (Of girl) Busybody. (Var: bumbaí m)

bundlaoi, f. (gs. ~, pl. ~the). (Of thatch) Eaves. (Var: bundlach f)

bundúnacht, f. (gs. ~a). 1. (a) Moroseness. (b) Silliness. 2. Stubbornness. 3. Restlessness, fidgetiness. (Var: bundúnaíocht)

bunóc, f. (gs. -óice, npl. ~a, gpl. ~). Infant. (Var: m)

bunoscionn, adv. & a. 1. (a) Upside down. Soitheach, bord, a chur ~, to place a vessel, a table, upside down. Chuir siad an teach ~, they turned the house upside down, put the house in disorder. (b) Confused, wrong. Tá gach uile rud ~ aige, he has got everything confused, muddled. Thóg tú ~ é, you took it up wrong. Cad tá ~ (leis)? What's wrong (with him)? (c) Offensive, vulgar. 2. (a) (With le, ar) At variance with, contrary to. Tá sin ~ le réasún, that is opposed to reason. Tá sé ~ lena chomharsana, he is at variance with, different from, his neighbours. Bhí mé ~ le mo chuid, I had taken a distaste for my food. ~ air sin ar fad, as distinct from that altogether. Tá mé ~ ar do ghnóthaí, I will have nothing to do with your affairs. (b) (With le) Besides, other than. Tá rud éigin ~ leis sin á ithe aige, he is eating something besides that. 3. (As a.) Taobh ~ de rud, the wrong side of sth. Chuir sé air a chasóg taobh ~, he put on his coat inside out. (Var: bunostuaidh)

bunphá, m. (gs. ~). Basic wage. (Var: f)

buntáiste, m. (gs. ~, pl. -tí). Advantage. ~ a bhaint as rud, to turn sth. to advantage. ~ a bhreith, a ghlacadh, ar dhuine, to take advantage of s.o. ~ a thabhairt do dhuine, a ligean le duine, to give s.o. an advantage. Tá ~ agat orm, you have the advantage of me. Tá ~ na hóige aige, he has the advantage of youth. ~ na malairte, the benefit of the exchange. Ní raibh ~ ar bith aige as a mhargadh, he made nothing out of his bargain. Ag breith ~ ar a chéile, outsmarting one another. Rug sé ~ ar mo chuid cainte, he made unfair use of, was unduly critical of, what I said. Fuair sé mo bhuntáiste, he put me at a disadvantage. (Var: f)

bunúsach, a1. 1. Original, basic. 2. Well-founded, substantial. 3. Well-to-do. 4. Mth: Significant. 5. Ph: Elementary. (Var: bunúsúil a2)

búr, m. (gs. & npl. búir, gpl. ~). Boor. (Var: ~ach1 m)

burdúnacht, f. (gs. ~a). Gossiping. (Var: burdúnaíocht)

burlamán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Burly, lumpish, person. (Var: burlaimín m)

cá, interr. a., pron. & adv. 1. (Used in direct and indirect questions. Prefixes h to initial vowel of following noun) What. Cá haois é? What age is he? Cá locht orm é? What fault is it in me? Cá tairbhe duit é? What does it profit you? Cá hionadh dúinn a bheith bocht? Is it any wonder we are poor? Cá háit? (At) what place? Where? Cá huair? At what hour? When? S.a. am1 2, fios 1. 2. (Used with prep. prons.) What. Cá leis ar thóg tú é? With what did you lift it? Cá roimhe a bhfuil eagla ort? Of what are you afraid? Cá uaidh ar tháinig sin? From what did that come? Cá air a raibh sé ag caint? What was he talking about? 3. (a) (With abstract noun denoting degree; lenites) How. Cá mhinice a dúirt mé leat é? How often did I say it to you? Cá luaithe a thiocfaidh sé? How soon will he come? Cá fhad? (Of time) How long? Cá mhéad? How much? How many? (b) (With adjectives, prefixes h to vowel) Cá hard é? How high is it? Cá fearr dúinn anseo? Is it any better for us to be here? Cá beag sin? Isn't that quite enough? Cá miste duit? What does it matter to you? (c) (With vbs, including past tense of some irregular vbs; eclipses) Where. Cá bhfuil tú? Where are you? Cá ndéantar iad? Where are they made? Cá n-imreoimid an cluiche? Where will we play the game? Cá ndeachaigh sé? Where did he go? Cá bhfuair tú iad? Where did you get them? S.a. cibé 3(b). 4. (Composite form cár used with past tense of regular vb.) Where. Cár chuir tú é? Where did you put it? Cár fhág tú mo pheann? Where did you leave my pen? Cár díoladh iad? Where were they sold? 5. (Combines with copula to form cár, cárb, cárbh) (a) What. Cár locht orm é? What fault was it in me? Cár thairbhe duit é? What did, would, it profit you? Cár chás dá mbeadh ciall aige? What matter if he had sense? Cárbh aois é? What age was he? Cárbh ionadh sin? Was that to be wondered at? (b) (With prep. pron. as) Where. Cárb as é? Where is he from? Cárbh as é? Where was he from? (c) (With adjective) Cárbh ard é? How high was it? Cár bheag sin? Wasn't that quite enough? Cárbh fhearr duit fanacht anseo? Would it have been any better for you to stay here? 6. (Combines with ar bith to form adjectival and pronominal phrase cár bith) Whatever. Cár bith rud é, whatever it is. Cár bith lá is mian leat, whatever day you wish. Cár bith a dúirt sé, whatever he said. Cár bith is cúis leis, whatever is the cause of it. (Var: ca)

cabaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) babbling, chin-wagging; loquacity. (Var: cabaíl f, cabaíocht f)

cabha1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Hollow, cavity. ~ cloiche, rock cavity. 2. Hump. Chuir sé ~ air féin, he bent, hunched, his back. (Var: pl. ~nna)

cabhraigh1, v.i. (vn. -rú m, gs. -ithe). Help. Cabhrú le duine, to help s.o. Cabhrú agus neartú le duine, to aid and abet s.o. (Var: vn. cabhradh2)

cábógacht, f. (gs. ~a). Clownishness. (Var: cábógaíocht)

cadó, m. (gs. ~, pl. ~nna). Cover, wrap. (Var: cadogha m)

cadráil, f. (gs. -ála). (Act of) chattering; chatter, gossip. (Var: cadragáil f)

cadrán, m. (gs. -áin). 1. Hardness, stubbornness, obstinacy. 2 = cadráil. (Var: cadrann m)

cadránta, a3. Hard, unfeeling; stubborn, obstinate. Duine ~, obstinate, hard-hearted, person. Bhí sé ~ lena mhuintir féin, he was callous towards his own people. Is tú an fear ~, you are a hard man to deal with. Talamh ~, stubborn land. Cíbleach chadránta, tough sedgy ground. Saol crua ~, hard unfeeling world. (Var: cadránach a1, cadrasach a1)

cadrántacht, f. (gs. ~a). Hardness, stubbornness, obstinacy. (Var: cadrantacht, cadrantas m)

caduaic, f. (In phrases) Ná cuireadh sin aon chaduaic ort, don't let that trouble you. Is beag an chaduaic atá air, there is little troubling him. Mo chaduaic ort! Bother you! Mo chaduaic! Is daor a cheannaigh mé é, alas! I paid dearly for it. (Var: cadúic f)

cafarr, m. (gs. & npl. -airr, gpl. ~). 1. Headpiece, helmet. 2. Kerchief, bandage (on head). 3. Cap (of rain, fog). (Var: ~a m)

cág1, m. (gs. cáig, npl. ~a, gpl. ~). 1. Jackdaw. ~ cosdearg, deargchosach, chough. 2. Loquacious person. (Var: f)

cágaíl, f. (gs. -íola). 1. (Act of) cawing. 2. Loquacity. (Var: cágaireacht f)

caibidil, f. (gs. -dle, pl. -dlí). 1. Chapter. (a) ~ de leabhar, chapter of a book. (b) Ecc: Sagairt ar ~, priests at chapter. (c) Jur: Deliberative session for settling disputes. Ní raibh siad riamh gan dlí agus ~ eatarthu, they were forever at law with one another. 2. Debate. Cuirimis faoi chaibidil é, let us debate it. (As vn.) Rud a chaibidil, to debate sth. A leithéid de chaibidil! Such debating! Such a lot of talk! (Var: caibideal f & m, caibideáil f)

cáibleáil, f. (gs. -ála). (Act of) knocking about. Fuair sé cartadh is ~, he was pushed and shoved around. Bhí sé á cháibleáil san uisce, he was being tossed about in the water. Clú duine a cháibleáil, to drag down s.o.'s reputation. (Var: cáible m, caibleáil f)

caidir2, f. (gs. ~e, pl. ~í). Fat slovenly woman. (Var: ~seach f)

caidreamh, m. (gs. as s. -rimh, as vn. -deartha). 1. vn. of caidrigh. 2. Intercourse, intimacy. ~ a dhéanamh le duine, to associate, become intimate, with s.o. ~ a chur ar dhuine, to make up to s.o. Bheith, dul, i g~ le duine, to be, become, intimate with s.o. Tá ~ mór aige orthu, he is very intimate with them. Ná bíodh ~ ar bith agat leo, don't associate with them in any way. Is corrach an ~ atá eadraibh, you are a quarrelsome company. Ní raibh mé riamh ina chaidreamh, I was never intimate with him; I was never on speaking terms with him. D'imigh siad ó chaidreamh orm, I lost touch with them. ~ daoine, human intercourse, companionship. Oíche chaidrimh, social evening. Jur: ~ collaí, sexual intercourse. ~ mídhlisteanach, illicit intimacy. Dealú ó chuibhreann agus ó chaidreamh, separation from bed and board. Pol: ~ taidhleoireachta, idirnáisiúnta, diplomatic, international, relations. ~ poiblí, public relations. (Var: caidreadh m)

caidreamhacht, f. (gs. ~a). Sociability. (Var: caidreamhas m)

caife, m. (gs. ~, pl. -fí). 1. Coffee. 2. Café. (Var: caifé)

caifeachas, m. (gs. -ais). Prodigality, wastefulness. (Var: caifeacht f)

caighdeánach, a1. Standard. (Var: caighdeánta a3)

cailceach, a1. Chalky, cretacious; chalk-white. (Var: cailcí a3)

caile, m. (gs. ~, pl. -lí). Girl, wench. ~ daibhche, washerwoman. Anois, a chaile! Now, girl! (Var: f)

caileanta, a3. Girlish. (Var: caileanda)

caillteach, a1. 1. Losing. Is mé atá ~ leis, I am the loser by it. Bhí mé scilling ~, I was a shilling down. 2. Ruinous, perishing. Lá ~, a perishing day. (Var: caill(s)teanach)

caillteanas, m. (gs. -ais). Loss. (Var: caillteamas)

caime. 1. f. (gs. ~). Crookedness; dishonesty. 2. gsf. & comp. of cam3. (Var. of 1: ~acht f)

caimiléireacht, f. (gs. ~a). Crookedness, dishonesty. (Var: caimlínteacht)

cáinteoireacht, f. (gs. ~a). (Act of) fault-finding. (Var: cáinteachán m, cáinteacht f)

cáipéis, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Document. ~ dlí, legal document. Cuir do cháipéisí i leataobh, put aside your papers. S.a. mála 1(a). 2. (In phrases) ~ a chur ar dhuine, to serve a document on s.o.; to indict s.o. Níl ~ ar bith ort as sin, you cannot be indicted, penalized, for that. Ormsa atá an cháipéis, I am answerable, responsible. Ní chuirfidh tú an cháipéis sin díot, you won't get over that charge. (Var: cáipéas m)

cairde1, m. (gs. ~). 1. Respite. Bhí ~ míosa acu gan an bás a imirt orthu, they had a month's respite from execution. D'iarr sé ~ bliana orthu gan cath a chur leis, he asked them for a year's respite from battle. Gheobhaidh tú an ~ is dual, you will get due respite. Gan chairde, without respite, at short notice. 2. Com: Credit. Rud a fháil, a thabhairt, ar ~, to get, give, sth. on credit. ~ a fháil i siopa, to obtain credit in a shop. Plúr ~, min chairde, flour, meal, obtained on credit. Lá ~, term, day, of reckoning. Tá an ~ caite, the credit period is expired; the time of reckoning has come. Is maith an ~ go dtaga an cuntas, credit is all very well till the account is tendered. Caitear an ~ agus ní mhaitear na fiacha, procrastination is the thief of time. 3. Delay. Rud a chur ar ~, to put off sth. Ná cuir do leas ar ~, don't let opportunity slip from you. Ní huair chairde í, it is not a time for procrastination. Tagann gach maith le ~, everything comes to him who waits. (Var: f)

cairdeas, m. (gs. -dis). 1. Friendship. ~ a dhéanamh le duine, to make friends with s.o. 2. (In phrase) ~ Críost, (i) sponsorship, gossipred, (ii) godparent. (Var: gs. ~a)

cairdinéal, m. (gs. & npl. -éil, gpl. ~). 1. Ecc: Cardinal. 2. Lit: Scarlet cloak. S.a. lus. (Var: ~ach1 m)

caireacht, f. (gs. ~a). Brittleness. (Var: caire f)

cairéad, m. (gs. & npl. -éid, gpl. ~). Carrot. (Var: cáiréad)

cáiréis2, f. (gs. ~e). 1. Carefulness. ~ ar éadach, ar shláinte, carefulness about clothes, health. Tá ~ aige air, ann, féin, he has a care for himself. 2. Nicety, delicacy. ~ cheiste, smaointe, nicety of question, of thought. Tá a g~ féin acu, they have their own susceptibilities. (Var: cairéis)

cairt2, f. (gs. ~e, pl. ~eacha). 1. Cart. Fear ~e, (i) carter, (ii) hawker. Tá sé éirithe amach ón g~, he has gone off his rocker. 2. Motor-car. (Var: gs. ~each)

caisíneacht, f. (gs. ~a). (Act of) complaining, grumbling. (Var: caisínteacht)

caismirneach, f. (gs. -ní). 1. (Act of) meandering. ~ an tsrutháin, the windings of the stream. 2. Twists, torsion. An chaismirneach a bhaint as an rópa, to take the twists out of the rope. (Var: caismeacht f, caismearnach)

caismirt, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Lit: Alarm, call to arms. 2. Din, commotion; disorder, conflict. 3. Argument, contention; chatter. (Var. of 3: caismirlíneacht)

caitheamh, m. (gs. as s. -thimh, as vn. -ite). 1. vn. of caith. 2. Wear. ~ a bhaint as rud, to wear sth.; to get good wear out of sth. Rud atá ar ~, sth. that is being worn. Ball gan chaitheamh, new, unused, article. adach a bhfuil ~ ann, durable cloth. Tá cuid a chaite ann, it will stand up to hard wear. ~ agus cuimilt, wear and tear. Culaith chaite gach aon lae, suit for everyday wear. Ag déanamh stocaí caite, making stockings to wear, for family wear. Téann ~ i ngach ní, nothing is permanent. 3. Consumption. ~ earraí, consumption of goods. ~ tobac, tobacco-smoking. Lón caite na bliana, the year's supply. 4. Spending, waste. ~ airgid, spending of money; waste of money. Tá ~ is fáil aige, he is able to make ends meet. 5. Passing, course. I g~ an lae, in the course of the day. Bhí sé ag breathnú orainn i g~ na faide, he kept looking at us all the time. I g~ an domhain, while the world lasts, to the end of time. Ní tharlódh sé i g~ na gréine, it would never happen. ~ aimsire, pastime(s), recreation. 6. Throw, cast. (a) ~ cloiche, meáchain, oird, stone-, weight-, hammer-, throwing. Rud a chur ar chaitheamh díslí, to gamble sth. on throw of dice. ~ fionnaidh, (of animal) shedding of coat. (b) Tá ~ beag ina shúil, there is a slight cast in his eye. 7. Shooting, firing. Tá sé i gcontúirt a chaite, he is in danger of being shot. 8. Compulsion. Níl ~ (ar bith) ort é a dhéanamh, you are not compelled to do it. Cé a chuirfeadh an ~ orm? Who would compel me? 9. Hankering, sorrow. ~ i ndiaidh ruda, hankering after sth. Tá ~ i ndiaidh an linbh aici, she is pining after the child. Beidh ~ ina dhiaidh ort, you will regret it. Tá rud éigin ag cur caite air, there is sth. troubling him. Níl aon chaitheamh sa saol orm, I haven't a care in the world. 10. Blame, censure. Bhí ~ is cáineadh acu air, they were casting aspersions on him. Níl sa saol ach ~ is cáineadh, the world is full of censure. 11. ~ le fána, downward slope. 12. ~ amach, (of wall, cliff, etc.) projection; (of person, etc.) ejection. ~ anuas (i simléar), down-draught (in chimney). Tá ~ siar ag an ngaoth, the wind is veering to the west. ~ in airde, toss-up; pitch and toss. (Var. of 8: caitheachtáil f, caitheachtain(t) f)

caithir, f. (gs. -thre). Down, pubic hair. (Var: caithear f)

cáithleach1, f. (gs. -lí). 1. Separated husks, chaff. 2. Light seaweed. (Var: cáithleán m; of 2, cáithlíneach)

cáithnín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of cáithne. 2. Small flake, particle. (a) ~í sneachta, hailstones. ~ tobac, tobacco flake. ~ deannaigh, speck of dust. ~ ime, particle of butter. (b) (As source of irritation) Tá ~ i mo shúil, there is a mote in my eye. Tá ~ éigin faoina fhiacail, (i) there is something gritty between his teeth, (ii) there is something irritating him. Ní mó liom é ná ~ faoi m'fhiacail, I regard it merely as a petty annoyance. Bhí sin ag déanamh ~ dó, that was disturbing him. Thug mise ~ dó, I set a poser for him. 3. (pl.) Goose-flesh. Tháinig ~í ar mo chraiceann, my flesh began to creep. ~í seaca, goose-flesh from frost. (Var: cáithneán m)

caithréimeach, a1. 1. Triumphant. Laoch ~, conquering hero. 2. Exultant, boastful. Tá sé ~ as a chlann, he brags about his children. Is é atá ~ acu, they think there is nobody like him. (Var: caithréimiúil a2)

Caitliceach, m. (gs. & npl. -cigh, gpl. ~) & a1. Catholic. (Var: Caitlicí m & a3)

calc2, v.t. & i. (pp. ~tha). 1. Caulk. Bád a chalcadh, to caulk a boat. Poll a chalcadh, to plug a hole. Píopa a chalcadh, to choke a pipe. Bia a chalcadh ionat féin, to stuff oneself with food. 2. Cake. Cré a chalcadh, to tamp earth. Talamh ~tha, baked earth. Croí ~tha, obdurate heart. 3. (In phrase) ~tha leis an tart, parched with thirst. (Var: ~aigh)

calcaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Caulker. 2. Caulking-iron. 3. Glutton. (Var. of 2: calcóid f)

caldar, m. (gs. & npl. -air, gpl. ~). (In phrases) ~ fir, mná, big robust man, woman. Caldair phrátaí, large potatoes. (Var: caldaire m, ~ún m)

calm, m. (gs. cailm). Calm. 1. Tá an oíche, an fharraige, ina ~, the night, the sea, is calm, serene. Bhí an saol ina chalm, the world, everything, was calm, at peace. ~ agus dea-lá, a calm and pleasant day. 2. Geog: ~ an Ghabhair, an Phortáin, calms of Capricorn, of Cancer. (Var: ~a1 m)

calmacht, f. (gs. ~a). Stalwartness; bravery, strength. (Var: calma4)

camalanga, m. (gs. ~). 1. (In phrase) ~ a dhéanamh de rud, to bungle sth. 2. Unintelligible talk. (Var: camalama)

camánacht, f. (gs. ~a). (Act of) hurley-playing. (Var: camánaíocht)

camastaíl, f. (gs. -íola). Crookedness; fraud, dishonesty. (Var: camasaíl, camastóireacht f)

camchéachta, m. (gs. ~). Astr: An C~, the Plough. (Var: f)

camchuaifeach, m. (gs. & npl. -figh, gpl. ~). Whirlwind. (Var: camchóch m)

camchuairt, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Ramble, tour. Imeacht ar do chamchuairt, to go off on one's rambles. ~ na tíre a thabhairt, to wander about, tour, the country. Tháinig sé isteach chugam ar a chamchuairt, he called in to me on his travels. (Var: camchuaird)

camhaoir, f. (gs. ~e). Daybreak. (Var: gs. ~each; ~e f)

camhraigh, v.i. (vn. -rú m, gs. -ithe). (Of fish, meat, etc.) Become tainted. Blas camhraithe, rancid taste. (Var: pp. camhartha)

camstarrán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Anything askew. (Var: camstáca m)

canáil, f. (gs. -ála, pl. -álacha). 1. Canal. 2 = cainséal. (Var: gs. canálach; ~e f)

cancrach, a1. Cankerous; cantankerous. (Var: cancarach)

cancracht, f. (gs. ~a). Cantankerousness. (Var: cancaracht)

candam, m. (gs. & npl. -aim, gpl. ~). Quantum, amount. Tá do chandam agat, you have your share. Gheobhaidh tusa do chandam féin, you will get your own share, what is coming to you. Tá ~ maith eolais aige, he has a good share of knowledge, is well-informed. Ph: Teoiric an chandaim, the quantum theory. (Var: candal m)

canónta, a3. Canonical. (Var: canónda)

canóntacht, f. (gs. ~a). Canonry. (Var: canóndacht)

canrán, m. (gs. -áin). (Act of) muttering, murmuring, grumbling. (Var: ~acht f)

cantalóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Peevish person; grumbler, crank. (Var: cantal(ach)án m)

cantarna, f. (gs. ~). Coarse weeds. (Var: ~íl f)

cantlamh, m. (gs. -aimh). Peevishness; sorrow. (Var: cantladh m)

canúint, f. (gs. -úna, pl. ~í). 1. Speech, expression. ~ a chur ar rud, to express sth. in words. Sin mar a chuir sé ~ air, those were his very words. ~ chainte, verbal expression. Chuir sé ~ orm, he addressed me, spoke to me. Cuireadh mórán ~í ar an scéal, many versions of the story were told. Ba é sin a chanúint liom, that is what he said to me. 2. Vernacular, dialect. ~ na tíre, the vernacular. ~í na Gaeilge, the Irish dialects. 3. Accent, mode of pronunciation. Tá ~ choimhthíoch, ghalánta, ar a cuid cainte, she speaks with a strange, a genteel, accent. 4. Var. vn. of can3. (Var: canúin f, pl. canúnacha)

caochaíl, f. (gs. -íola). 1. Purblindness. 2. (Of passage, tube) Blockage. 3. (Act of) flickering. (Var: caochánta(ío)cht f, caocharnach f)

caochán1, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Purblind creature. 2. z: Mole. 3. ~ cnó, blind nut. ~ práta, eyeless potato. (Var. of 1: ~aí m)

caogaide1, m. (gs. ~, pl. -dí). (Of rosary) Large bead, paternoster. Na caogaidí a mheabhrú, to keep count of the beads. (Var: caogaidín m)

caoiche1. 1. f. (gs. ~). Blindness, purblindness. 2 : caoch3. (Var. of 1: ~acht f)

caoifeacht, f. (gs. ~a). Company, companionship. (Var: caoifeachas m)

caoile. 1. f. (gs. ~). (a) Narrowness. (b) Thinness, slenderness. (c) Meagreness. 2. gsf. & comp. of caol2. (Var. of 1: ~acht f)

caoilteamán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Thin person. (Var: caoilteachán)

caoince, f. (gs. ~, pl. -cí). Strain (of music). (Var: caoinche)

caoindeilbh, f. (gs. ~e, npl. -ealbha, gpl. -ealbh). Delicate form, figure. (Var: caoindealbh f)

caoindeilbheach, a1. Delicately formed. (Var: caoindealbhach)

caoineas, m. (gs. -nis). Smoothness, gentleness. ~ a dhéanamh le duine, le hainmhí, to speak gently to, coax, stroke, a person, an animal. (Var: caoineadas)

caoireoil, f. (gs. -ola). Mutton. (Var: caoirfheoil)

caolach, m. (gs. -aigh). 1. Coll: Osiers, twigs. 2. Wicker-, wattle-, work. Ciseán, cliabh, caolaigh, wicker basket, pannier. Cathaoir chaolaigh, wicker chair. Cliath chaolaigh, wicker hurdle. Cró caolaigh, wattle hut. ~ tí, wicker-work (under thatched roof) of house. Faoi chaolach an tí, under the roof of, within, the house. Níl greim ná deoch faoi chaolach an tí acu, they haven't a bite nor a sup in the house. (Var: f)

caolaigeanta, a3. Narrow-minded. (Var: ~ch a1)

caomh2, a1. 1. Dear, gentle. A chéile ~, his dear, gentle, spouse. Cara ~, gentle friend. Is í ba chaoimhe de mhná, she was the gentlest of women. Ba chaomh do chlú, fair was your fame. 2. Mild, pleasant. Maidin chaomh, mild morning. Lasair chaomh, pleasant flame. 3. Lovely, smooth. Sról ~, soft satin. Clár ~, smooth plain. Tlacht ~, smooth skin, surface. (Var. of 3: ~dha a3)

caomhnaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). 1. Companion. 2 = caomhnóir. (Var: caomhna m)

caomhnóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Guardian, protector; patron. (Var: caomhnaitheoir)

caomhnú, m. (gs. -naithe). 1. vn. of caomhnaigh1. 2. Preservation, conservation, protection. Áit chaomhnaithe, place of security; cache. Dul ar do chaomhnú, to seek refuge, to go "on the run'. (Var: caomhúint f)

caoth, m. (gs. -oith, npl. ~a, gpl. ~). Boghole, swamp-hole; ditch. ~ cloiche, rock cavity. (Var: pl. ~acha)

captaen, m. (gs. & npl. -ein, gpl. ~). Captain. (Var: captaoin)

cara1, m. (gs. ~d, pl. cairde, gpl. ~d in certain phrases). Friend. A chara, my friend; (my) dear sir. A chara na gcarad, my dearest friend. A dhuine na gcarad, my dear fellow. ~ cléibh, bosom friend. ~ rúin, confidant. Cairde gaoil, friends and relatives. ~ Críost; ~ as Críost, godparent. S.a. cogadh, cuid 4. (Var: f)

carabuaic, f. (gs. ~e). Noise, tumult, excitement. (Var: carabóm m, carabunca m)

carbán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Carp. (Var: ~ach m)

carbhán2, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). (In phrase) ~ carraige, sea-urchin. (Var: ~ach m)

carbhat, m. (gs. & npl. -ait, gpl. ~). Cravat, scarf; (neck-)tie. (Var: ~a m)

carcair1, f. (gs. -crach, pl. -cracha). 1. Lit: Prison, place of confinement. Príosúin nó carcracha a chur ina gcathracha, to set up prisons or jails in their cities. ~ a choimeád, to keep a prison. ~ ifrinn, hell's prison. Cuireadh i g~ ar son a chreidimh é, he was imprisoned for his faith. Anam i g~ an choirp, a soul imprisoned within the body. Théadh sé i g~ chúng chloiche do thabhairt péine dá chorp, he used to confine himself in a narrow stone cell in order to mortify his body. Teilgeadh i g~ na leon é, he was cast into the lions' den. 2. Stall, pen. An t-each a chur sa charcair, to put the horse in stall. Seacht mba fionna ina gcarcracha, seven white cows in their pens. (Var: pl. carcra)

carcair2, f. (gs. -crach, pl. -cracha). 1. Large stump; large rock. ~ ghiúise, stump of bog-deal. ~ chloiche, protruding rock. ~ driseacha, clump of briars. ~ d'ard, obstructing, steep, height. ~ d'fhocal, jaw-breaker. 2. (Steep) incline. 3. (a) ~ de dhuine, big awkward person. (b) ~ faochan, cluster of periwinkles. Bhí airgead ina charcracha aige, he had heaps of money. (Var: pl. ~eacha)

carghas, m. (gs. & npl. -ais, gpl. ~). 1. Lent. An C~ a dhéanamh, to keep the Lenten fast. Rinne mé an C~ ar an ól, I abstained from drink during Lent. 2. Abnegation, self-denial. Ba charghas liom cur suas den bhia, it pained me to refuse the food. Is ~ liom scaradh leis, it grieves me to part with it. Chuirfeadh sé ~ ort, it would grieve you. Ní ~ leis rud ar bith, he denies himself nothing, stops at nothing. (Var: cargas)

carracán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Rocky eminence, large rock. (Var: carracamán)

carraig, f. (gs. ~e, pl. ~eacha). Rock. ~ bhunaidh, bhunata, basic rock. ~ dhríodair, sedimentary rock. ~ bháite, sunken rock. ~ d'fhocal, jaw-breaker. Ag caitheamh ~eacha Béarla linn, addressing us in grandiloquent English. ~ de dhuine, strong, solidly-built, person. S.a. carbhán2, cíoch 4. (Var: carraic)

carrán3, m. (gs. -áin). Scum (on buttermilk); thick buttermilk. (Var: carraoin f)

cársán, m. (gs. -áin). Wheeze. (Var: carsán)

cártan, m. (gs. -ain). Quartan (fever). (Var: cartan)

carthanacht, f. (gs. ~a). 1. Love, charity. 2. Friendliness, friendship. (Var: carthannacht)

carthanas, m. (gs. -ais). 1. Charitable foundation. 2 = carthanacht. (Var: carthannas)

cartlainn, f. (gs. ~e). Bot: Mint. ~ gharraí, spearmint. (Var: cartláid f)

cás1, m. (gs. cáis, pl. ~anna). 1. Case. (a) Instance, circumstances, state of affairs. I g~ mar seo, in a case like this. I g~ go, nach, mbeimis ann, in case we should, should not, be there. ~ ar leith, a special case. Sa chéad chás, in the first instance. Sa chás céanna, in like circumstances. Is é an ~ céanna é, it comes to the same thing. I mo chás féin, in my own case. I do chás-sa (de), in your case, as far as you are concerned. Sa chás sin (de), in that case, if that be the case. Is é an ~ é (go), the fact of the matter is (that). Cuir(eam) i g~ (go), (let us) suppose (that). An costas beatha, cuir i g~, take the cost of living, for instance. Déan do chás féin de, suppose it were your own case. Ní hiad atá i g~ agam, I am not referring to them. Is ionann an ~ duit é, it is all the same for you. Is bocht an ~ é, it is a sad case. Tuigim do chás, I understand your case, recognize your difficulty. Is trua liom do chás, I am sorry about your trouble. An té nach ngoilleann do chás air ná déan do ghearán leis, do not bring your complaints where they are not wanted. (b) Med: ~ dochtúra, ospidéil, a case for a doctor, for hospital treatment. ~ fiabhrais, eitinne, fever, tuberculosis, case. (c) Jur: ~ dlí, cúirte, coiteann, law, court, common, case. ~ dlí a thabhairt ar dhuine, to take legal proceedings against s.o. ~ an Stáit, the case for the State. Is é an ~ atá aige go, it is his submission that. 2. Concern; matter for concern. Bheith i g~ faoi rud, to be concerned about sth. Níl ~ acu ionainn, they are not concerned about us. Níor chás é (dá, ach go), it wouldn't matter (if, except that). Is beag de chás iad, it doesn't matter about them. Dá mbeadh an tsláinte agam ba lúide (de) chás é, it wouldn't matter so much if I were in good health. An té is ~ orainn, linn, the person we are concerned about. Ní ~ orm, liom, iad, they are no concern of mine. Níor chás duit braon tae a thabhairt dó, it would be no harm for you to give him a drop of tea. Ní ~ duit! Well you may! Níl ~ ná náire air, he is quite unashamed. I g~ idir dhá chomhairle, in a state of perplexity. Mo chás! Alas! S.a. galar 2. (Var: gpl. ~)

cás2, m. (gs. cáis, pl. ~anna). 1. (Of box, etc.) Case. ~ adhmaid, gloine, wooden, glass, case. ~ earraí, case of goods. ~ seod, veidhlín, uaireadóra, jewel-, violin-, watch-, case. Typ: ~ mór, beag, upper, lower, case. S.a. scian1 1 (a). 2. Frame. ~ pictiúir, fuinneoige, picture, window, frame. 3. Cage. (Var: ~a m)

casaoid1, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. vn. of casaoid2. 2. Complaint. ~ a dhéanamh (le duine, ar dhuine), to make a complaint, state a grievance (to s.o., against s.o.). (Var: pl. ~eacha)

casla, f. (gs. ~, pl. ~í). Small harbour, creek. (Var: gs. ~ch, pl. ~cha; ~igh f)

casúr, m. (gs. & npl. -úir, gpl. ~). Hammer. ~ buailte, striking hammer. ~ ceantála, auctioneer's hammer. ~ ladhrach, claw-hammer. ~ láimhe, short-handled hammer. ~ gunna, pianó, hammer of gun, piano. (Var: f, gs. ~ach)

cath, m. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Battle. ~ a chur, a throid, a bhualadh, to wage, fight, a battle. ~ a bhriseadh ar arm, to defeat an army in battle. F: An ~ a bhriseadh, to break the ice. ~ cothrom a thabhairt, to engage in fair fight. ~ a chóiriú, to arrange forces for battle. S.a. cóiriú 2. In ord ~a, in battle order. Ag cur ~a ar choinlíní, tilting at windmills. Ní hé lá an chatha lá an chnuasaithe, a stitch in time saves nine. S.a. culaith 2, rosc2 1. 2. Conflict, trial. Chuir mé an ~ sin díom, I survived that struggle, got over that illness. 3. Battalion. (Var: npl. ~a, gpl. ~)

cathach1, m. (gs. -aigh). Battle reliquary. (Var: f)

cathartha2, a3. Civic, civil. Cogadh ~, civil war. Hist: An tArm C~, the Irish Citizen Army. (Var: cathardha, cathardhach a1)

cathmhíle, m. (gs. ~, pl. -lí). 1. Warrior, soldier. 2. Iron: Puny fellow. (Var: cathmhílidh m, gs. ~adh)

cathróir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Citizen. (Var: cathraitheoir, cathránach m)

1, f. (gs. ~, pl. ~anna). Quay. Ceann ~, pier-head. (Var: m)

ceachaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Mean, niggardly, person. (Var: ceacharán m)

ceachartha, a3. 1. Close to, near. 2. Mean, niggardly. ~ faoi airgead, stingy, close-fisted, with money. (Var: ceachardha)

ceacharthacht, f. (gs. ~a). Meanness, niggardliness. (Var: ceachaireacht, ceachardhacht)

ceachrach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Slough, quagmire. (Var: ceachlach)

ceacht, m. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Lesson. ~ a thabhairt, a léamh, a scríobh, a mhúineadh, a fhoghlaim, to give, read, write, teach, learn, a lesson. ~ Gaeilge, tiomána, rince, Irish, driving, dancing, lesson. Tá a cheacht aige, he knows his lesson. 2. Recited passage, episode. 3. Sch: Exercise. (Var: f)

céachta, m. (gs. ~, pl. ~í). Plough. ~ sneachta, snow-plough. (Var: f; céacht m, f)

ceadal, m. (gs. & npl. -ail, gpl. ~). Mus: Recital. (Var: céadal)

Céadaoin, f. (gs. ~, pl. ~eacha). Wednesday. Ar an g~, on a Wednesday; on Wednesdays. Cuid na ~, Wednesday's provisions. Inniu an Chéadaoin, today is Wednesday. Fan go ~, wait till Wednesday. Oíche Chéadaoin, oíche Dé ~, Wednesday night. Dé ~ seo chugainn, next Wednesday. Tháinig, tiocfaidh, sé Dé ~, he came, will come, on Wednesday (last, next). ~ an Bhraith, Spy Wednesday. ~ an Luaithrigh, Ash Wednesday. (Var: ~e f)

céadfa, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. (Bodily) sense. Na cúig ~í (corpartha), the five (bodily) senses. Tá a chiall is a chéadfaí aige, he is in possession of all his faculties; he is in his senses. Chaill sé a chiall is a chéadfaí, he lost, took leave of, his senses. 2. Perception, understanding. (Var: ~idh f, gs. ~dh, pl. ~dha)

céadfach, a1. 1. Sensory. 2. Perceptive, sensible. (Var: céadfaíoch)

céadfacht, f. (gs. ~a). Sensibility. (Var: céadfaíocht)

ceaig, m. (gs. ~, pl. ~eanna). Keg. ~ boilg, pot-belly. (Var: f)

ceaile, m. (gs. ~). Mashed (new) potatoes; colcannon. (Var: ceailí)

cealgach1, a1. 1. Guileful; treacherous. 2. Beguiling, alluring. (Var: cealgaí a3)

cealgaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Guileful person; beguiler, deceiver. (Var: cealgaí m)

ceallúir, f. (gs. ~e, pl. ~í). (Ancient) churchyard. (Var: ceallúnach f, ceallúrach f)

céalmhaineach, a1. Augural, prophetic. (Var: céalmhanach)

ceamach2, a1. Ragged, tattered; sluttish. (Var: ceamánta a3)

ceangailteach, a1. Binding, connecting; sticky. (Var: ceangaltach, ceanglach)

ceangal, m. (gs. as s. -ail, as vn. -ailte; npl. -ail, gpl. ~). 1. vn. of ceangail1. 2. Tie, binding. ~ a chur ar rud, to bind sth. Cuir ~ de rópa air, tie it with a rope. An bhfuil an ~ críochnaithe acu fós? Have they finished binding (the corn, etc.) yet? ~ an phósta, marriage knot. Corda ceangail, binding-cord. Slat cheangail, tie-rod, link. ~ leabhair, the binding of a book. S.a. bileog1 1, cloch1 1(f), maide 1(b). An ~ a bhaint de rud, to untie sth. Beart gan cheangal, unbound, loose, package. S.a. caol1 1(a). 3. Bond, obligation. ~ cairdis, bond of friendship. Níl ~ orm a leithéid a dhéanamh, I am not obliged to do any such thing. 4. Fetter. Ceangail chaorach, sheep-fetters. Duine a chur i g~, to tie up, fetter, s.o. 5. Surg: Ligature. 6. Mus: Tie, slur. 7. (Of poem) Envoy. 8. ~ meáin, constipation. (Var: pl. ceanglacha; ceangailt f)

ceangaltán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Truss, bundle. (Var: ceanglachán)

ceanglóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Binder. (Var: ceangaltóir)

ceannach, m. (gs. as s. -aigh, as vn. -aithe). 1. vn. of ceannaigh1. 2. Purchase. ~ a dhéanamh, to make a purchase. ~ earraí, buying of goods. Tá ~ (maith) orthu, they are in (good) demand. Níl díol ná ~ orthu, there is no market for them. Is daor an ~ é, it is dearly bought. Níor chlú gan cheannach é, the reputation was well-earned. Tabhair aire do do shláinte, níl ~ uirthi, take care of your health, it is invaluable. ~ agus breabaireacht, bribery and corruption. Airgead ceannaigh, purchase money. Árthach ceannaigh, merchant vessel. (Var: ~adh m)

ceannadhairt, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Bolster, pillow. (Var: ceannadhart m)

ceannaghaidh, f. (gs. & pl. -nnaithe). (Of face) Feature. (Usu. pl.) Na ceannaithe, the features. Ceannaithe snoite, clear-cut features. (Var: pl. ceannaighthe(acha))

ceannainne1. 1. f. (gs. ~). Blaze (on animal's forehead). 2. gsf. & comp. of ceannann2. (Var. of 1: ceannainn f)

ceannas, m. (gs. -ais). 1. Headship, sovereignty. 2. Authority, command. Dul i g~, to assume authority, command. I g~ airm, in command of an army. I g~ oibre, in charge of work. I g~ cruinnithe, ar chruinniú, presiding at a meeting. I g~ ar dhuine, in authority over s.o. Lucht ceannais, persons in authority. Oifigeach ceannais, commanding officer. An fear ceannais, the man in charge. Tá an ~ sin aige, he has that authority. Duine gan cheannas, a person without authority, without responsibility. Banc Ceannais na hireann, the Central Bank of Ireland. S.a. post3 1. 3. Forwardness, self-assertiveness. (Var: ~c m)

ceannasach, a1. 1. Ruling, sovereign. 2. Commanding, masterful. Cuma cheannasach, commanding appearance. Glór ~, commanding voice. Iompar ~, lofty bearing. Tá daoine ~a ar a chúl, he has the support of influential people. 3. Forward, self-assertive; bold, assured. Labhairt go ~, to speak boldly, with assurance. 4. Mus: Dominant. (Var: ceannascach)

ceannasaíocht, f. (gs. ~a). 1. Leadership, command. Mil: ~ an iarthair, western command. 2. Self-assertion; domineeringness. (Var: ceannas(c)acht)

ceannbheart, m. (gs. -bhirt, npl. ~a, gpl. ~). Head-gear; helmet, head-dress. (Var: f)

ceanndánacht, f. (gs. ~a). Wilfulness, stubbornness. (Var: ceanndáine f, ceanndánaíocht)

ceann-nochta, a3. Bareheaded. (Var: ceann-lomnocht, ceann-lomnochta, ceann-lomnochtaithe a3, ceann-nocht, ~ithe)

ceannsmacht, m. (gs. ~a). Mastery, the upper hand. ~ a fháil ar dhuine, to get the better, the upper hand, of s.o. (Var: ceannsmách)

ceanntréine. 1. f. (gs. ~). Wilfulness, obstinacy. 2. gsf. & comp. of ceanntréan1. (Var. of 1: ceanntréan2 m)

ceansacht, f. (gs. ~a). Gentleness, meekness; tameness. (Var: ceansa2 f, ceansaíocht)

ceantar2, m. (gs. & npl. -air, gpl. ~). Canter. ~ a bhaint as capall, to canter a horse. (Var: pl. ceantracha)

ceantrach, a1. 1. District, local. 2. Lit: On the near side. An bruach ~, the near bank. (Var: ceantarach)

cearchaill, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Pillow. 2. Shaft of bog wood; beam, log. 3. Girder. (Var: cearchall f)

ceardaíocht, f. (gs. ~a). Craft; craftwork, craftsmanship. (As vn.) Ag ~, working as a craftsman, at a trade. (Var: ceardachas m, ceardacht)

ceardchumannaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Trade-unionist. (Var: ceardchumannach m)

cearn1, f. (gs. ~a, pl. ~aí). 1. Corner, angle. Gach ~ is clúid, every nook and corner. 2. Geographical quarter. Gach ~ den domhan, every corner of the world. Gach ~ dá rachaidh tú, everywhere you go. As gach ~, from all quarters. (Var: ~a f)

cearnamhán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Droning beetle, cockchafer. S.a. bia1 1. (Var: cearnamán, cearndamhán, cearndubhán)

cearr1, f. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Injury, wrong. Bhí tú sa chearr dom, orm, you were wrong about me. Tá rud éigin ar ~ leis, something has gone wrong with him. An chearr a rinneadh ar a iníon, the wrong done to his daughter. 2. (Mental) derangement. Tá ~ (bheag) air, he is a bit gone in the head. (Var: m)

cearrbhacán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Sea rocket. (Var: cearracán)

cearthaí, f. (gs. ~). Nervousness, jitters. ~ a bheith ort, to be in a state of nerves. Tháinig ~ orm os comhair an chruinnithe, I got nervous in front of the gathering. Ná cuireadh sin ~ ort, don't let that make you nervous. Níor fhan focal agam le ~, I was so nervous that I couldn't think of a word to say. Lig mé dó titim as mo lámh le ~, I was so jittery that I let it fall out of my hand. (Var: cearthaidh f, cearthaigh f)

céasla, f. (gs. ~, pl. ~í). Paddle (for currach, etc.). (Var: ~idh f, gs. ~dh)

céaslóireacht, f. (gs. ~a). (Act of) paddling (a boat). (Var: céaslaíocht)

ceasnaí2, f. (gs. ~, pl. -aithe). 1. vn. of ceasnaigh. 2. Complaint, grumble. (Var. of 1: ~l f)

ceasnúil, a2. Complaining, querulous. Tá sé ~ ón lá a rugadh é, he has been peevish since the day he was born. (Var: ceasnach a1, ceasnaíoch)

ceast2, m. (gs. ~, pl. ~aí). Caste. (Var: gs. ~a)

ceasúil, a2. (Of food) Queasy, indigestible; cloying. (Var: ceasúch)

ceathach, a1. Showery. (Var: ceathaideach)

ceathrú1, f. (gs. ~n, pl. ~na; ds. ~in used in certain phrases). 1. Quarter. ~na a dhéanamh de rud, rud a roinnt ina cheathrúna, to quarter sth., divide sth. into quarters. (Of measurement) ~ orlaigh, míle, acra, quarter of an inch, of a mile, of an acre. Slat is ~, a yard and a quarter. (Of weight) ~ unsa, tonna, quarter of an ounce, of a ton. Tá ~ cloiche meáchain ann, it weighs a quarter of a stone. Punt is trí cheathrú de, one and three-quarter pounds of it. Nau: ~ feá, quarter. (Denoting varying amounts, according to usage) ~ (puint) tae, quarter (pound) of tea. ~ (cloiche) siúcra, quarter (stone) of sugar. ~ deargán, a quarter of a hundred (thirty) bream. (Of time) ~ uaire, uair is ~, quarter of an hour, an hour and a quarter. ~ chun, go dtí, a sé, a quarter to six. ~ tar éis, i ndiaidh, a seacht, a quarter past seven. 2. (a) Physiol: Thigh. (b) ~ caorach, sheep's haunch. S.a. (e). ~ tosaigh, deiridh, fore-, hind-, quarter. Chonaic mé ~ loin sa mhó ná do cheathrú martáin, I saw a blackbird's thigh that was bigger than your little quarter of beef. (c) Cu: ~ chaoireola, quarter of mutton. (d) Vet: ~ dhubh, ghorm, blackleg. (e) Bot: ~ chaorach, lamb's-quarters, goosefoot. (f) (Of lunar phases) Tá ~ gealaí ann, the moon is at the quarter. Tá an ghealach i mbéal ~n, the moon is entering a quarter state. Táimid ar an g~ dheireanach (den ghealach), we are in the last quarter (of the lunar period). (g) (Of ship, boat) Ar a ~, on her quarter. Do rámhaí a ligean le ~, to ship one's oar. Chuir siad an trealamh le ~, they hauled in the gear. (h) Her: ~ bairr, buin, chief, base, quarter. Tá an gníomh sin ina cheathrú liath orthu riamh ó shin, that deed is a blot on their escutcheon ever since. (i) Hist: Fourth part of a baile biataigh. See baile1 3. ~ an teampaill, na n-oileán, the church, island, quarter(-lands). 3. (ds. ~in). Mil: Quarters. ~ gheimhridh, winter quarters. Ar ~in, in quarters, lodgings. Saighdiúirí a chur ar ~in, to quarter soldiers. Dul ar ~in in áit, to take up one's quarters in a place. S.a. máistir 1(b). 4. ~ anama, quarter, exemption from death. ~ anama a iarraidh, a thabhairt, to ask for, grant, quarter. Gan ~ anama gan trócaire, without quarter or mercy. 5. Mth: ~ ciorcail, quadrant. Mus: ~ nóta, minim. Bootm: ~ (bróige), quarter (of shoe). Phot: Pláta ~n, quarter-plate. S.a. maide 1(c), seisiún 1. 6. Quatrain. ~ cheoil, d'amhrán, verse of a song. Abair ~ nó dhó, give us a stave or two. 7. ~ (páipéir), quire (of paper). 8. Cross-rope on thatch. (Var: pl. ~nacha)

ceileatram, m. (gs. -aim). Disguise, veneer. (Var: ceileatrom)

céilíoch, m. (gs. & npl. -ígh, gpl. ~). Person fond of social visits; sociable person. (Var: céilitheoir m)

ceiliúir1, v.t. & i. (pres. -úrann, vn. -úradh, pp. -úrtha). 1. Warble, sing. 2. Celebrate. Aifreann a cheiliúradh, to celebrate, sing, Mass. An Nollaig a cheiliúradh, to celebrate Christmas. Pósadh a cheiliúradh, to celebrate marriage. An ócáid a cheiliúradh, to celebrate the occasion. 3. Bid farewell. Ceiliúradh de dhuine, to say farewell to s.o. 4. Fade, vanish. Cheiliúir an taibhse, the ghost vanished. Tá an tsláinte ag ceiliúradh orm, my health is failing. Tá sé ag ceiliúradh le fada, he has been failing for a long time. Ná ~ orm, don't leave me, fail me. Ag ceiliúradh ón obair, backing out of the work. Tá an dath ag ceiliúradh, the colour is fading. (Var: vn. ~t)

ceilméartha, a3. Big-bodied, strong. (Var: ceilméarach a1)

ceilteach3, a1. Secretive; withholding. Duine ~, secretive person. Nach é atá ~ agat? Aren't you rather secretive about it? Is minic fear ~ caillteach, nothing venture nothing win. (Var: ceilteanach)

ceilteanas, m. (gs. -ais). Concealment, hugger-mugger. (Var: ceilteamas)

céim, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Step. (a) ~ (ar aghaidh, ar gcúl) a thabhairt, to take a step (forward, backward). ~ siar, retrogression. ~ siar a bhaint as duine, to set s.o. back a step. ~ suas, a step up, an uplift. ~ síos, a step down, humiliation. ~ chothrom, even step. ~ ar chéim (le), step by step, in line (with). Páirc a thomhas ina ~eanna, to step a field. Thomhais mé ire ina ~eanna miona, I have stepped every sod of, walked in every corner of, Ireland. (b) ~ staighre, dréimire, step of stairs, of ladder. ~ chloiche, stone step. (c) ~ (i gclaí, i mballa), stile. 2. Degree. (a) ~ fáis, galair, éabhlóide, stage of growth, of disease, of evolution. ~eanna na gealaí, phases of the moon. ~ teochta, degree of heat. ~ ginealaigh, genealogical degree. (b) ~ ciorcail, degree of circle. Uillinn tríocha ~, angle of thirty degrees. ~ leithid, degree of latitude. (c) ~ scriú, pitch of screw. (d) Mus: ~ (den scála), degree. (e) Gram: Degree. An chéim chothroim, chomparáide, the equative, comparative, degree. (f) Sch: ~ ollscoile, onóracha, university, honours, degree. ~ oinigh, honorary degree. ~ a fháil, a bhronnadh, to take, confer, a degree. 3. Rank. Do chéim sa saol, one's station in life. Ard, íseal, i g~, of high, low, degree. Dul i g~ (agus i gcumhacht), to attain to rank (and power). Duine a chur i g~, to exalt s.o. Sin an rud a thug i g~ é, that is what brought him up in the world. I gcoróin is i g~, in rank and sovereignty. A chéim a bhaint de dhuine, to deprive s.o. of his rank, of his dignity. ~ a bhreith ar dhuine, to rise above, surpass, s.o. Ar aon chéim le, of equal rank with; on a par with. De réir ~e, according to rank. ~ chreidiúna, a certain amount of distinction. ~ oifigigh, rank of officer. Ardú, ísliú, ~e, promotion, demotion. 4. Geog: Pass, ravine. 5. Tls: Rabbet. 6. Difficult measure, difficulty. ~ chrua, difficult situation. Rug ~ orm, I got into difficulties. Níor chéim leis é a dhéanamh, it was no trouble to him to do it. Ba chéim a gcomhaireamh, it would be tedious to count them. (Var: m)

ceimiceoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Chemist. (Var: ceimicí m)

ceirt1, f. (gs. ~e, pl. ~eacha). Piece of clothing; rag, clout. 1. Cuimil le ~ é, wipe it with a cloth. ~ chuimilte, dusting-rag. S.a. geir. Ná déan ~ de, don't make a rag of it. Cuir ~ air, wrap a piece of cloth, a bandage, round it. 2. (pl.) Cuir ort do cheirteacha, put on your clothes. Tá mo cheirteacha stróicthe, my clothes are tattered. Fear ~eacha, ragman. (Var. of 2: ~each m)

ceirtlín1, m. (gs. ~, pl. ~í). Ball, clew. 1. ~ snátha, súgáin, ball of thread, of sugan. ~ a thochras, to wind a clew. Ag tochras ar a cheirtlín féin, working in his own interest. 2. ~ cáil, cabáiste, round head of cabbage. ~ a dhéanamh, (of cabbage, etc.) to form a head. Tá sé i mbarr na gceirtlíní geala, he is on top of the world, in high spirits. I dteannta na gceirtlíní, to add to my troubles. 3. Rinne an ghráinneog ~ di féin, the hedgehog curled itself into a ball. Rinne sé ~ díom, he knocked me in a heap. 4. ~ de dhuine, rotund, well-built, person. (Var: f, pl. ~eacha; ceirtle f, ceirtleog f)

ceisneamh, m. (gs. -nimh). (Act of) complaining; complaint, plaint, grumble. ~ le galar, complaining with, afflicted by, a disease. Ag ~ ar an saol, grumbling about (the hardships of) life. Ní raibh sé i bhfad ag ~, he was not long ailing (before he died). (Var: ceisniú m)

ceistitheoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Questioner. (Var: ceisteoir)

ceobháisteach, f. (gs. -tí). Heavy drizzle; Scotch mist. (Var: ceobáisteach)

ceobhrán, m. (gs. -áin). 1. Light drizzle; mist, haze. 2. Thin layer. (Var: ceob(h)arnach f, ceob(r)án)

ceobhránach, a1. Misty, drizzly. (Var: ceob(h)arnach, ceob(r)ánach)

ceocht, f. (gs. ~a). Fogginess. (Var: ceodhacht)

ceolán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Little bell. 2. Tinkling sound. Tá ~ i mo chluasa, my ears are tingling. 3. (In reference to person) (a) Tá mé i mo cheolán de dhíobháil codlata, my head is buzzing for want of sleep. (b) Incessant, silly, talker. Ná déan ~ díot féin, don't talk yourself silly. (c) Whimperer, squealer. ~ linbh, whimpering child. An ~ de choileán sin, that squealing pup. (Var: ~aí m)

ceomhar, a1. Foggy. (Var: ~sach)

cha, neg. part. Not. 1. (With verb; lenites b, c, f, g, m, p, s; eclipses d, t; becomes chan before vowel or f followed by a vowel; becomes char with past tense of regular verbs) (a) (Used with pres. or pres. hab. of bí, to denote either habitual or future state or action) ~ bhíonn do dheifir ort, you do not hurry yourself. ~ bhím i bhfad leis, I shall not take long with it. ~ phósann siad go hóg, they do not marry young. ~ phósann sí é, she will not marry him. Chan ólaim é, I do not, will not, drink it. ~ ndéanaim a leithéid, I (will) do no such thing. (b) (With other tenses) Chan fhuil sin ceart, that is not right. ~ chreidfeá é, you would not believe it. Chan óladh sé mórán, he used not drink much. ~ raibh mé ag súil leat, I did not expect you. Char ith sé é, he did not eat it. Char bhain mé dó, I didn't touch it. 2. (a) (Form chan used with other parts of speech) Chan mé is cúis leis, I am not the cause of it. Chan tú Séamas, you are not, you are unlike, Séamas. Chan é Dia é, he is not God. Chan ort a bhíomar ag caint, we were not talking about you. Chan in aisce a fuair mé é, I did not get it for nothing. Chan díth nár mhaith leis é, it is not that he wouldn't like it; he would like it very much (but). Chan (é) amháin sin, not only that. (b) (Combines with forms ar, arbh, of copula to form char, charbh) Char chás sin (ach), that wouldn't matter (but). Char mhiste liom, I wouldn't mind. Charbh é sin é, that was not it. Charbh áil liom fearg a chur air, I did not, would not, wish to anger him. Char dhada beagán! What a lot to expect! (Var: eclipses initial consonant of verb)

cheal1. (Used as verbal particle in phrases) ~ nár imigh tú fós? Have you not gone away yet? ~ nach bhfuil a fhios sin agat! Surely you know that! (Var: cheadh)

chí. 1. var. pres. of feic2. 2. (In phrases) An rud a ~ an leanbh is é a ní an leanbh, a child imitates what it sees. ~ Dia sinn! God help us! ~ Dia sin! What a pity! (Var: ~dh)

choíche, adv. (Usually referring to future) Ever, forever; (with neg.) never. Mairfidh siad (a) ~, they will live for ever. ~ agus go deo, for ever and aye. Beidh sé ~ amhlaidh, it will always be so. Ní thiocfaidh sé ~, he will never come. Má bhíonn tú ~ gan é, should you ever be without it. ~ arís, ever, never, again. ~ feasta, from now on. Ba chóir dó ciall a bheith aige feasta ~, he is old enough now to have sense. An fhírinne ~, to be perfectly truthful. Riamh is ~, ever and always. Bhí siad ag imeacht riamh is ~ (go), they kept on going (until). An miste dom labhairt leat? Ní miste ~. May I speak to you? You may at any time. An seasfaidh tú linn? Seasfad ~. Will you stand by us? You may count on me. Déan é, dá gcailltí ~ thú, do it at all costs; do it like a man. (Var: choidhche, choidhchin)

chuige1, adv. At all. Níl sé dorcha ~, it is not dark at all. Níor thuigeas ~ é, I didn't understand him at all. (Var: chuigint, chuigis)

chun, prep. (Pron. forms: chugam, chugat, chuige m, chuici f, chugainn, chugaibh, chucu) (Followed by genitive) 1. To, towards. (a) Dul ~ an aonaigh, na cathrach, na gcruinnithe, to go to the fair, to the city, to the meetings. An bealach ~ na scoile, the way to school. Teacht ~ an tsaoil, to come into the world. Duine a chur ~ báis, to put s.o. to death. Cur ~ farraige, to put to sea. Suí ~ boird, to sit down to table. Dul ~ olcais, breoiteachta, dearmaid, to go to the bad, to get into bad health, to be forgotten. Dul ~ sochair do dhuine, to benefit s.o. irí ~ a chéile, to rise up against each other. Teacht ~ céille, to come to the use of reason. Seoladh ~ na gaoithe, (of boat) to sail close to the wind. Tá sé ~ an dorais chugainn, he is approaching our door. Dá mbeadh sé ~ mo láimhe agam, if I had it close to my hand. Níl sé ~ mo thola, it is not to my liking. Bhí sé ceathach ~ an tsléibhe, it was showery towards the mountain. (b) Tháinig sé chugam, he came to me. Chonaic mé chugam é, I saw him coming towards me. Tarraing chugat iad, pull them towards you. Gabh chugat an scian, take (hold of) the knife. Lig chugat an scéal, pay attention to the story. Cuir chuige an bainne, pass the milk to him. Cuirigí chugaibh an bia, help yourselves to the food. Níor chuir tú chuige i gceart, you did not go the right way about it. Má tá an fonn ort chuige, if you feel that way inclined. Ná tóg an focal sin chugat, don't take that expression as referring to you. Ní chugat atá mé, I am not referring to you. Seo chugainn é! Here he comes! Seo chuige! Here goes! Chuige, a fheara! Go to it, men! Chugat! Chugaibh! Chugainn! look out! Chugat an tarbh! Look out! The bull is coming at you. Chugat leat! Chugaibh libh! Be off with you! Chugat as mo bhealach! Get out of my way! Chugainn amach as seo! Let us get out of here! Chugam aniar thú! Bravo! S.a. beir 6(b), ceann1 1(g). (c) Tháinig mé chugam féin, I came to, recovered. Thug sin chuige féin é, that brought him to, to his senses. Tá sí chuici féin arís, she is her old self again. (d) Cuir chugat is uait é, let it in and out. Bíonn sé chugainn is uainn, he is in and out to us; he comes and goes. Níor chuir mé chucu ná uathu, I said nothing to, did not meddle with, them. Gan pingin chuige ná uaidh, not a penny more or less. (e) (Of time) Ceathrú ~ a sé, a quarter to six. Tá sé ~ a trí (a chlog), it is going on three (o'clock). Bliain ~ na Bealtaine, a year come May. Beidh sé déanta ~ an tSathairn, it will be done by Saturday. An bhliain seo chugainn, next year. An t-earrach a bhí chugainn, the following spring. (f) Tá an bád ~ ancaire, the boat is at anchor. 2. For. (a) Réidh ~ gearrtha, ready for cutting. Ag ullmhú ~ a bpósta, preparing for their marriage. Acra maith ~ oibre, a good working implement. An-fhear ~ cainte, a great man for chat. ~ glóire Dé, for the glory of God. ~ na mbocht, for the poor. Chuige sin, to that end. (b) Cad chuige? Why? Cad chuige sin? Why that? Why so? Cad chuige ar imigh tú? Why did you go away? Cad chuige nach suíonn tú? Why don't you sit down? Cad chuige a bhfuil sé díom? What does he want with me? 3. Fit for, suitable for. Lá ~ taistil, a suitable day for travelling. Coirce ~ bainte, oats fit for reaping. Níl mé ~ oibre fós, I am not fit, ready, for work yet. Bhí an aimsir chuige, the weather was suitable for it. 4. At. Cliste ~ na hoibre, clever at the work. Maith ~ cluichí (a imirt), good at (playing) games. 5. In order to. ~ rud a dhéanamh, in order to do sth. ~ iad a dhíbirt, in order to banish them. ~an fhírinne, na fírinne, a rá, to tell the truth. ~ go bhfeicfinn iad, so that I might see them. ~ nach mbrisfear iad, so that they will not get broken. 6. Until. ~ gur ghlaoigh an coileach, until the cock crew. 7. Rachadh cuid mhór acu ~ tonna, it would take a lot of them to make a ton. (Var: chuin, chum)

ciabhóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). Lock of hair, tress. (Var: ciabhagán m)

ciach1, m. (gs. -aigh). 1. Hoarseness. ~ slaghdáin, hoarseness from a cold. ~ ort! May you croak! 2. Gloom, sadness. Faoi chiach, gloomy, sad. Níl ~ ná mairg air, nothing troubles him. (Var: f)

ciafart, m. (gs. & npl. -airt, gpl. ~). 1. Unkempt, dishevelled, person. Cíor do cheann is ná bí i do chiafart mar sin, comb your hair and take that unkempt appearance off you. Bíonn sí ina ~ go headra, she never tidies herself in the morning. 2. Confused, bewildered, person. Tá mé i mo chiafart ag na páistí sin, those children have me moidered. Ná déan ~ den leanbh, don't get the child all mixed up. Tá sé ina chiafart le hólachán, he is fuddled with drink. (Var: ~án m)

ciallach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Dear one, friend. A chiallaigh, my dear. A Bhriain, a chiallaigh, my dear Brian. (Var: ciall2 f)

ciallaigh1, v.t. & i. 1. Mean, signify. An rud a chiallaíonn an focal, what the word means. Ciallaíonn sé (go), it means (that). 2. Explain, interpret. Rud a chiallú do dhuine, to give s.o. the gist of sth. (Var: vn. ciallachadh m)

ciallú, m. (gs. -llaithe, pl. -lluithe). 1. vn. of ciallaigh1. 2. Interpretation. (Var: ~int f)

ciamhaire.1. f. (gs. ~). Gloom; sadness. 2. gsf., npl. & comp. of ciamhair1. (Var: ciamhair2 f)

ciap, v.t. (pp. ~tha). Harass, annoy; torment. An namhaid a chiapadh, to harass the enemy. Caoirigh a chiapadh, to worry sheep. Chiap sé le ceisteanna mé, he plagued me with questions. Chiap na míoltóga iad, the midges pestered them. ~tha ag pianta, ag an imní, tormented with pains, with anxiety. ~tha ag cúraimí an tsaoil, harassed by the cares of life. (Var: ~aigh).

ciaramáboc, m. (gs. ~). Commotion, uproar, hurly-burly. (Var: ciarabúca m)

ciardhuán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Dark-complexioned person. 2. Negro. (Var: ciardhubhán)

ciarsán, m. (gs. -áin). 1. (Act of) grumbling. 2. (Act of) humming, buzzing. (Var: ciarsáil) f, ~acht f)

ciarsúr, m. (gs. & npl. -úir, gpl. ~). Kerchief, handkerchief. ~ brád, neckerchief. ~ póca, pocket-handkerchief. (Var: ciarsúir m)

cibhear, f. (gs. -bhire, npl. ~a, gpl. ~). 1. Quiver. Bhí ~ ann (le buile), he was quivering (with rage). 2. Punch (with fist). (Var: cibhir)

cic, m. (gs. ~, pl. ~eanna). Kick. ~ a thabhairt do, a bhualadh ar, rud, to give sth. a kick. (Var: f)

cifle, m. (gs. ~, pl. -lí). Tatter. ~ ceo, wisp of fog, vapour. Níl ina chuid cainte ach ciflí ceo, there is no meaning in what he says. (Var: cifile)

cigilteach, a1. Ticklish. Duine ~, ticklesome person; touchy person. Ceist chigilteach, ticklish, delicate, question. (Var: cigileach)

cigilteacht, f. (gs. ~a). Ticklishness. Cuirfidh mise as a chigilteacht é, I'll make him sit up. (Var: cigileacht, cigilteas m)

cíle2, f. (gs. ~, pl. -lí). Keel. 1. ~ chliatháin, shleamhnáin, lee-, centre-, board. ~ ruma, bilge-keel. 2. Fig: ~ sróine, long nose. (Var: cíl2 f, cile m)

cíléar, m. (gs. & npl. -éir, gpl. ~). Keeler, shallow tub. ~ bainne, ime, milk-, butter-, cooler. (Var: cíléir m)

cílíonta, a3. Bland, suave; wily, cunning. (Var: cílianta)

cílíontacht, f. (gs. ~a). Blandness, suavity; wiliness. (Var: cíliantacht)

cime, m. (gs. ~, pl. -mí). Captive, prisoner. (Var: ~ach m)

ciméara, m. (gs. ~). Chimera; mirage, delusion. B'fhéidir go bhfágfainn ~ ort, I might knock sparks out of you. (Var: ciméar)

cincíseach1, m. (gs. & npl. -sigh, gpl. ~). Person or animal born at Whitsuntide; ill-starred person. (Var: cinciseán m)

cineál, m. (gs. -áil, pl. ~acha). 1. Kind, species. D'aon chineál, of one species. De réir cineáil, according to kind. An ~ ainmhíoch, the animal world. 2. Sex, gender. An ~ fireann, fearga, the male sex. An ~ baineann, banda, the fair sex. An dá chineál, both sexes. Níl acu dá ~ ach í, she is the only girl they have. 3. Hist: Race, family. ~ Choinn, Eoghain, the descendants of Conn, of Eoghan. 4. Natural quality. Rud a thabhairt chun cineáil, to develop the natural qualities of sth. Tá siad ag teacht chun cineáil, they are developing properly, showing their quality. Thug sé an talamh chun cineáil, he brought the land to its natural state of fertility. Tá an ~ ceart iontu, they are of the right quality. Tá ~ an cheoil ann, he is musical by nature. (Of potatoes, etc.) Rite as ~, run to seed. 5. Class; sort, variety. A chineál féin, his own kind. An ~ sin duine, that kind of person. An uile chineál duine, ruda, all sorts of persons, of things. An ~ coirce a chuir sé, the variety of oats he sowed. An ~ oibre a chleacht sé, the kind of work he was used to. Ní maith liom an ~ sin cainte, I don't like that kind of talk. Aon chineál scéil, leabhair, any kind of story, of book. ~ de scoláire, a kind of scholar, a scholar of sorts. Bhain sé ~ de shásamh as, he got a kind of satisfaction out of it. Freagra den chineál sin, that kind of answer. 6. Log: Genus. An ~ agus an difríocht, the genus and differentia. 7. (Of food, drink) Treat, delicacy; kind favour. ~ a dhéanamh ar dhuine, to give s.o. a treat, a delicacy (as a favour). Níor cheil sé a chineál orm, he shared with me whatever good things he had. Níl de chineál againn ach é, it is our only luxury. ~ a thabhairt d'ainmhí, to give special feeding to an animal. 8. (As adv.) ~ fuar, tuirseach, somewhat cold, tired. (Var: cinéal)

cineálach, a1. 1. Generic. Ainm, téarma, ~, generic name, term. 2. Qualitative. (Var: cinéalach)

cineálta, a3. 1. Kind. Duine, focal, ~ , kind person, word. ~ le, kind to. Ba chineálta uait é, it was kind of you. 2. Pleasant, mild. Aimsir chineálta, kindly weather. Deoch chineálta, mild drink. Bia ~, pleasant, agreeable, food. D'íosfainn, d'ólfainn, go ~ é, I would eat, drink, it with relish. 3. True to kind; of good quality. Ainmhí ~, good breed of animal. 4. Tame. Is é an capall ~ é, he is a very willing horse. (Var: cinéalta)

cineáltas, m. (gs. & npl. -ais, gpl. ~). 1. Kindness. Tá an ~ ann, he is kind by nature. ~ le, kindness towards. Na cineáltais a rinne siad orm, the kindnesses they showed me; the good things they offered me. 2. Natural quality. (Var: cineáltacht f, cinéaltacht f, cinéaltas)

cinnteacht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). 1. Certainty. Níl ~ ar bith leis, it cannot be regarded as certain. 2. Stinginess. Ní den chríonnacht an chinnteacht, it is not wise to be too sparing. 3. Jur: Limitation. (Var: cinntíocht, cinntíos m)

cíochach, a1. Mammary. (Var: cíochmhar)

cíocrach, a1. Greedy, eager (for food, etc.). Leanbh ~, greedy child. Conairt chíocrach, ravenous dogs. Súil chíocrach, hungry look. Léitheoir ~, voracious reader. Saothraí ~, avaricious worker; glutton for work. (Var: cíocrasach)

cíocrachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Greedy, hungry, person or animal; glutton. (Var: cíocrasán)

cíocras, m. (gs. -ais). Greed, eagerness (for food, etc.). ~ a chur ar dhuine, to make s.o. hungry for something. Chuir an boladh ~ orm, the smell made me ravenous. Tá ~ milseán, tobac, air, he is craving for sweets, for tobacco. ~ léinn, thirst for learning. ~ fola, bloodthirstiness. ~ (chun) airgid, greed for money. (Var: cíocraíocht f)

ciolartán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Untidy person. (Var: ciollartán)

cion3, m. (gs. ~a, pl. ~ta). Offence, transgression; blame. 1. Duine a chur i gcionta le rud, to lay the blame for sth. on s.o. Maith dúinn ár gcionta, forgive us our trespasses. Tá a chionta le haithint air, his looks condemn him. ~ báis, díotála, capital, indictable, offence. ~ faillí, culpable negligence. ~ focail, slip of the tongue. Trí mo chion féin, through my own fault. ~ sa chion, an eye for an eye. ~ a dhearmaid air! Let him pay for his mistakes! ~ a thomhais ort! Guess! 2. (Plural form used instead of singular) Is é a chionta féin é, it is his own fault. Bíodh a choir agus a chionta ort, you must take all the blame for it. Níl lá dá chionta air, he is not in the least to blame for it. (Var: gs. & gpl. ~adh)

cíoná, m. (gs. ~). 1. Cards: Five of trumps (at game of twenty-five, etc.). 2. Chief, champion; star. ~ na cuideachta, the star of the company. ~ na mban, the fairest of women. (Var: cíonaí m)

cionmhaireacht, f. (gs. ~a). Proportion, share. (Var: cionmhaire f)

ciontacht, f. (gs. ~a). Guilt, guiltiness. (Var: ciontaíl f, ciontaíocht, ciontas m)

ciontóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Offender. (Var: ciontaitheoir)

ciorcad, m. (gs. & npl. -aid, gpl. ~). Circuit. ~ iata, closed circuit. ~ a scor, to break a circuit. Ar a chiorcad, on his rounds. (Var: ciorcaid f)

ciorclach, a1. 1. Circular. 2. Geom: Cyclic. (Var: ciorcalach, ciorcalda a3)

ciorraigh, v.t. & i. 1. Cut; hack, maim. Lámh, cos, a chiorrú, to maim a hand, a foot. Corp a chiorrú, to mutilate a body. Ag ciorrú le claíomh, hacking with a sword. 2. Cut short, curtail. Saol duine a chiorrú, to cut short s.o.'s life. Ó chiorraigh an chinniúint ár leoin, since fate cut off our warriors. Focal a chiorrú, to clip a word. Comhrá a chiorrú, to curtail a conversation. Chiorraigh sé punt mé, he left me a pound short. Bád, canbhás, a chiorrú, to lower sails. Is fearr dúinn a bheith ag ciorrú an bhóthair, we had better be off. Ciorróidh sé an bóthar dúinn, it will shorten the journey for us. Ag ciorrú chun an tí, making straight for the house. 3. Overlook, cast evil eye on. (Var: ciorrbhaigh)

ciorrú, m. (gs. -rraithe). 1. vn. of ciorraigh. 2. Mutilation. 3. Curtailment. 4. Deformation attributed to evil eye. ~ air! Damn him! 5. Jur: ~ coil, incest. 6. Lit: ~ cine, genocide. (Var: ciorrbhadh m, ciorrbhú)

ciotaí1, f. (gs. ~). 1. Left-handedness. Is fearr ~ ná spadaí, it is better to be left-handed than heavy-footed. 2. Awkwardness, inconvenience. ~ a dhéanamh do dhuine, to cause s.o. inconvenience. Is mór an chiotaí air, dó, é, it is very awkward for him. Cuir uait an chiotaí sin, don't be so awkward, so shy. 3. (As vn.) Ag ~ do dhuine, making things awkward for s.o. 4. gsf. & comp. of ciotach. (Var: ~l f, ~ocht f)

ciotrúntacht, f. (gs. ~a). 1. Clumsiness, maladroitness. 2. Contrariness, obstinacy. (Var: ciotrúnacht, ciotrúntaíocht)

cipiléireacht, f. (gs. ~a). (Act of) trifling. ~ chainte, flippant speech. Ag ~ (le rud), trifling (with sth.). (Var: cipeadáil f)

cipíneach1, m. (gs. -nigh). 1. Broken sticks; matchwood. ~ a dhéanamh de rud, to make matchwood of sth. 2. Commotion, fighting. 3. Ent: Stick-insect. (Var: f; cipineach f)

circeoil, f. (gs. -ola). Cu: Chicken. (Var: circfheoil)

cirte. 1. f. (gs. ~). Rightness, correctness. 2. gsf. & comp. of ceart2. (Var. of 1: ~acht f)

ciseal, m. (gs. & npl. -sil, gpl. ~). 1. Layer, course (in building). 2. Biol: Layer. ~ pailise, palisade layer. 3. Geol: ~ láiste, eluvial layer. ~ léaslíneach, horizon soil. (Var: ciséal)

cith, m. (gs. ceatha, pl. ceathanna). Shower. 1. ~ fearthainne, sneachta, cloch sneachta, shower of rain, of snow, of hailstones. ~ toirní, thunder-shower. ~ gealáin, sunny shower. ~ meala, soft, fragrant, shower. Chuir, chaith, rinne, sé ~, there was a shower. S.a. néal 1. 2. ~ cloch, drithlí, shower of stones, of sparks. ~ piléar, hail of bullets. ~ buillí, rain of blows. Chaith siad ~ geatairí linn, they showered missiles on us. 3. Dul faoi uisce an cheatha, (i) to go with the (foolish) majority, (ii) F: to join company in a drink. Tháinig mo chuid d'uisce an cheatha orm, I had my share of misfortune; I got soaked like the rest. Sin ~ a d'fhliuch an saol, it is a universal failing. Aon chith amháin a d'fhliuch iad uile, they are all tarred with the same brush. Tá ~ ar an áit seo, this place is unlucky. (Var: f)

ciumhais, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Border, edge, edging. (a) ~ éadaigh, edging, selvage, of cloth. Chuir sí ~ línéadaigh leis, she bordered it with linen. (b) ~ leathanaigh, margin of page. Ar chiumhais na trá, na mara, on the edge of the strand, of the sea. ~ na coille, the fringe of the wood. 2. Strip. ~ talaimh, strip of land. ~ bhlaincéid, phluide, strip of blanket; single blanket. Dul faoin g~, to get under the blanket, to go to bed. (Var: pl. ciumhsa; ciumhas m & f)

ciumhsóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Narrow border. 2. Small blanket. 3. (pl.) Trimmings. ~a a chur le scéal, to add to, adorn, a story. (Var: ciumhaiseog)

ciúnas, m. (gs. -ais). Calmness; stillness, silence. Dul, titim, chun ciúnais, to become calm, still. I g~ na hoíche, in the still of the night. Tá ~ ar muir agus ar tír, there is a calm on sea and land. Tá an saol mór faoi chiúnas, all the world is hushed. (Var: ciúntas)

clabaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Open-mouthed person. 2. Garrulous person. 3. Clapper. ~ muilinn, mill-clapper. (Var. of 1, 2: clabachán m)

clabaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) prattling, talking volubly; garrulousness. (Var: clabaíl f, clabáil f)

clabhar, m. (gs. & npl. -air, gpl. ~). 1. Mantel-tree; mantelpiece. 2. Damper (attached to mantel-tree). (Var: clabhan m)

clabhca, m. (gs. ~, pl. ~í). Flat foot. (Var: clabhcán m)

clabhta1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Clout, blow. 2. Chunk. ~ aráin, chunk of bread. 3. Clodhopper, lout. (Var: clabht m)

cladhartha, a3. 1. Villainous. 2. Spineless; cowardly. (Var: cladhairiúil a2, cladhardha)

cladrach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Stony place; stony beach. (Var: cladram m)

clagairt, f. (gs. -artha). (Act of) Clattering; pelting. ~ cos, clattering of feet. Ag ~ (báistí, cloch sneachta), (pelting rain, hailstones). (Var: clagar m)

clagairt, f. (gs. -artha). (Act of) clattering; pelting. ~ cos, clattering of feet. Ag ~ báistí, cloch sneachta, pelting rain, hailstones. (Var: clagar m)

clagarnach, f. (gs. -aí). Clatter. ~ iarainn, clatter of iron. ~ bháistí, pelting rain. ~ chainte, noisy talk. (As vn.) Ag ~ ar an díon, clattering, pattering on the roof. (Var: clagairneach, clagarnadh m, clagarnaíl f)

claidhreacht, f. (gs. ~a). 1. Villainy, roguery. 2. Cowardice. (Var: claidhreachas m)

claimhe, f. (gs. ~, pl. ~anna). 1. Manginess, scurvy. 2. Plague, pest. ~ mhíol, mhíoltóg, plague of lice, of midges. Is iad an chlaimhe (i dtír) iad, they are a pest. (Var: claimh f)

claimhseog, f. (gs. -oige, npl. ~a, gpl. ~). Mangy, dirty, female. (Var: claimhsín f)

claimhteoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Swordsman. (Var: claimhtheoir)

claimhteoireacht, f. (gs. ~a). Sword-play; swordsmanship. (Var: claimhtheoireacht)

cláiríneach1, m. (gs. & npl. -nigh, gpl. ~). Deformed person, cripple. (Var: cláirineach)

clamhairt, f. (gs. -artha). 1. vn. of clamhair. 2. Tearing, mangling. 3 = sclamhairt. (Var: clamhradh m)

clampaigh, v.t. & i. (vn. pú m, gs. -ithe). Clamp. (Var: clampáil)

clamprach, a1. Wrangling, quarrelsome; noisy, disorderly. (Var: clamprúil a2)

clampróir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Wrangler, trouble-maker. (Var: clampaire m, clamprán m)

clannach, a1. Having many children; prolific; luxuriant. (Var: clannmhar)

claochlaigh, v.t. & i. 1. Change for the worse, deteriorate. Chlaochlaigh an aimsir, the weather broke. Chlaochlaigh an spéir, the sky became overcast. Chlaochlaigh mo lúth, mo neart, my vigour, my strength, declined. 2. Change character of, metamorphose. Teas a chlaochlú go fuinneamh, to transform heat into energy. Ling: Claochlaíonn na gutaí, the vowels are graded. (Var: claochlóigh)

claochlaitheach, a1. Changing; variable, unsettled. (Var: claochlóideach, claochmaitheach)

claochlú, m. (gs. -laithe). 1. vn. of claochlaigh. 2. Change, deterioration. ~ aimsire, break in weather. ~ ar neart, ar aoibhneas, ar chuideachta, decline in strength, in happiness, in companionship. 3. Metamorphosis, transformation. (Var: claochló, claochmú)

claonachas, m. (gs. -ais). 1. Deviationism. 2. Inclination to evil. (Var: claonacht f)

claonaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Deviationist. (Var: claonaire m)

claonbhreitheach, a1. Perverse in judgment; partial, prejudiced. (Var: claonbhreathach)

claonta, a3. 1. pp. of claon3. 2. Partial, prejudiced. 3: claon1, claonadh. (Var. of 2: ~ch a1)

clár1, m. (gs. & npl. -áir, gpl. ~). 1. Board. (a) ~ darach, giúise, oak, pine, board. ~ aráin, bread-board. ~ binne, barge-board. An ~ binne a chur ar rud, to put the finishing touches to sth. Const: ~ boinn, groundsel. ~ deiridh, tail-board. ~ dubh, blackboard. ~ fógraí, notice-board. Const: ~ gabhála, templet. ~ líníochta, drawing-board. ~ matail, mantelshelf. ~ sceithe, mould-board. ~ scóir, score-board. ~ seanma, (of organ) console. ~ silte, weather-board. ~ siopa, (shop) sign-board. ~ smúdála, ironing-board. ~ speile, scythe-board. ~ srathrach, straddle-board. ~ taois, paste-board. ~ tine, mantel-board. ~ toinne, surf-board. ~ urláir, floor-board. Bosca cláir, wooden box. Cónra chláir, wooden coffin. Rinneadh cláir den bhád, the boat was smashed. S.a. fuinneog 1. (b) ~ fichille, chess-board. ~ táiplise, draught-board. ~ agus foireann, (gaming-)board and set. D'fhág sé an ~ is an fhoireann acu, he left them the whole caboodle, cleared out. 2. Stave. ~ bairille, tobáin, stave of barrel, of tub. 3. Table; counter. Bia, deoch, ar ~, food, drink, on table. adach cláir, table-cloth. ~ na mionn, witness-box. ~ an óil, bar-table, -counter. Ag bualadh an chláir, thumping the table, the counter. Airgead ar ~, money on the table, in the pool. Cárta a thabhairt le ~, to lead a card. Tháinig an t-aon le ~, the ace was led. Rud a rá, a dhéanamh, os coinne cláir, to say, do, sth. openly. Rud a shocrú ar chlár na himeartha, ar cheann cláir, to settle sth. at the gaming-table, on the spot. D'éirigh sé béal na g~ as, he gave it up suddenly, completely. Ná déan ceann ar ~ díot féin, don't make a show of yourself. 4. Bheith os cionn cláir, (of dead person) to be laid out. Bheith faoi chlár, to be coffined. Go dté mé faoi chlár, to my dying day. 5. ~ (béil), lid. ~ pota, bosca, lid of pot, of box. ~ méise, dish-cover. Tá ~ ar a shúile, his eyes are heavy-lidded. Chuirfeadh sé ~ ar do chluasa ag éisteacht leis, it would stun your ears, gravely offend your susceptibilities, to listen to him. Tá sé san áit nach mbaineann an cat an ~ de, it is well secured, locked up. 6. Flattish shell. ~ ruacain, breallaigh, cockle-, clam-, shell. 7. Flat surface. (a) ~ éadain, forehead. Bhuail sé ~ a uchta, he thumped his chest, beat his breast. Thit sé ar chlár a dhroma, he fell on the flat of his back. Cuir ar chlár do bhoise é, place it on the palm of your hand; out with it. Chaith sé faoi chlár na súile chugam é, he let me have it between the eyes, straight. ~ na fírinne, the plain truth. (b) Plain. ~ (na) Banbhan, (na) Fódla, Choinn, Loirc, (in reference to Ireland) the plain of Banba, Fódla, Conn, Lorc. ~ na Mí, the plains of Meath. (c) (Of wide regions) An domhan cláir, the wide world. Ar ~ talún, on the face of the earth. (d) Tá an fharraige ina ~, the sea is dead calm. 8. Geol: Table, plane, platform. ~ trá, beach platform. 9. Table, list. ~ ábhair, table of contents. ~ aibítreach, alphabetical list. ~ ainmneacha, index of names. ~ ama, time-table. ~ breitheanna, póstaí, básanna, register of births, of marriages, of deaths. ~ cánacha, schedule of taxes. ~ comhardaithe, balance sheet. ~ leabhar, bibliography. ~ meáchan (agus tomhas), table of weights (and measures). ~ oibre, work-schedule; agenda. 10. Programme. (Var: pl. ~acha, ~aí)

cláraitheoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). 1. Registrar; recorder. 2. ~ ríomhaireachta, computer programmer. (Var: cláradóir)

clármhachaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Level plain. (Var: clármhagh f)

clasán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Small channel, gully; fissure. (Var: clascán)

cleamaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Strawboy, mummer. (Var: cleamadóir m)

cleamhnas, m. (gs. & npl. -ais, gpl. ~). 1. Relationship by marriage. Dul i g~ (le), to form a marriage alliance (with). Tá siad i g~ (le chéile), they are related by marriage. Tá sé i g~ leo, ina g~, he is connected with them by marriage. Gaol agus ~, blood and marriage relationship. 2. Marriage arrangement, match. ~ a dhéanamh (idir, le), to make a match (between, with). Rinneadh ~ di, a marriage was arranged for her. (Var: pl. cleamhnaistí)

cleas1, m. (gs. clis, npl. ~a, gpl. ~). 1. Trick. ~ a imirt ar dhuine, to play a trick on s.o. ~ gasta, suarach, clever, mean, trick. ~a imeartha, scríbhneoireachta, na ceirde, tricks of play, of writing, of the trade. ~ cogaidh, stratagem. ~ magaidh, practical joke. ~ na méaracán, thimble-rigging. Tá ~ éigin ar na díslí aige, he is up to sth. Tá ~ is fearr ná sin agam, I can go one better than that. S.a. comha 1. 2. Feat. ~ airm, gaile, feat of arms, of valour. ~a lúith, athletic exercises; athletics. ~ an chuaille, somersault (using pole, stick). ~ na slise, (form of) tip-cat. Fear ~, juggler; acrobat; trickster. S.a. caor 2, crann 7. 3. Knack. Tá ~ air, there is a knack in doing it. 4. Act. Déanadh gach aon duine a chleas féin, let everyone do his own turn, performance. An ~ céanna a dhéanamh arís, to do the same thing over again. Rinne mise an ~ céanna, I did the same thing. Tharla an ~ céanna dom féin, the same thing happened to myself. Mar bharr ar an g~, to cap it all. (Var: gs. ~a)

cleasaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). 1. Playful person or animal. ~ páiste, coileáin, playful child, pup. An ~ beag, the little play-actor, rogue. 2. Trickster, crafty person. 3. Juggler; acrobat. 4. Cards: Joker. (Var: cleasa(ío)dóir m, cleasamh(n)ach m)

cleasaíocht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) playing, tricking; playfulness, trickery. Ag ~ orm, playing tricks on me. Le ~, by means of trickery. 2. (Act of) juggling; dexterous feats, acrobatics. Ag ~ le rudaí, juggling with things. (Var: cleasamh(n)acht)

cléireach, m. (gs. & npl. -righ, gpl. ~). 1. Clerk. ~ baile, bainc, cúirte, oifige, town, bank, court, office, clerk. 2. Hist: Cleric. 3. Altar-boy. 4. Sexton. (Var: cléirceach)

cléireachas, m. (gs. -ais). Clerkship. ~, obair chléireachais, clerical work. (Var: cléireacht f)

cleite, m. (gs. ~, pl. -tí). 1. Feather. Níor baineadh ~ as, he didn't lose a feather, he was unscathed. Tá a chleití síos leis, his feathers are drooping; he is crestfallen. Chuir mé ~ ina shrón, I put a stop to his antics. Baineadh dá chleití, his feathers were cropped. An ~ is fearr ina sciathán, his mainstay. Ní raibh barr ~ isteach ná bun ~ amach, everything was perfectly arranged; there wasn't a hair out of place. Rugadh air idir chorp chleite is sciathán, he was seized bodily. Cleití crutha, contour feathers. 2. Quill. ~ gé, goose-quill. Peann ~, quill pen. Níor chuir sé scríob chleite chugam, he never wrote me a line. Do chleite a chur i rud, to interfere in sth. ~ comhrá, subject of conversation. S.a. ainm 1(a), beadaí2, lá 2 (d). 3. Plume. 4. Bot: Pinna. 5. ~ an mhaotháin, ensiform cartilage. 6. ~ (de dhuine, de bhean), feather-weight. (Var: pl. ~acha)

cleitheog, f. (gs. -oige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Stout rod. 2. Work-basket. (Var: cléitheog)

cléithín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Surg: Splint. 2. Thatching: Splint, "scallop'. 3. Physiol: ~ (uchta), ensiform cartilage. (Var: cleithín; of 3, ~each m)

cliabh, m. (gs. & npl. cléibh, gpl. ~). 1. Ribbed frame. ~ curaí, ribs, frame, of currach. 2. Body; chest, bosom. A chroí ina chliabh, his heart within him. Dar m'anam atá i mo chliabh, upon my very soul. Cara cléibh, bosom friend. Leanbh do chléibh, your own darling child. A dhuine, a bhean, chléibh, man, woman, dear. Béal an chléibh, pit of the stomach. I gcompar a chléibh, within his breast. Tuirse chléibh, weariness of heart. S.a. neascóid 1, osna. 3. (a) Creel; pannier basket. ~ rotháin, creel with movable bottom. (b) (On cart) Creel. 5 = cliabhán. (Var: pl. ~acha; f, gs. cléibhe)

cliabhrach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. (a) Bodily frame, chest. (b) Inner body. 2. (Person of) large frame. (Var: cliabhlach, cliabhradh m)

cliant, m. (gs. & npl. -aint, gpl. ~). Client. (Var: pl. ~aí)

cliathach1, f. (gs. -aí, npl. ~a, gpl. ~). 1. Ribbed frame. 2. Engagement, battle. (Var. of 2: cliathadh m)

clíbhéar, m. (gs. & npl. -éir, gpl. ~). Cleaver. (Var: clíbhéir m)

clibirt, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Scrimmage. 2. Sp: Scrum(mage). S.a. leathchúlaí. (Var: clibis f)

climirt, f. (gs. -meartha). 1. vn. of climir. 2. (Of milk) Strippings. 3. Best of anything, choice part. (Var: climreadh m, climseáil f)

cling2, v.t. & i. (vn. ~eadh m, gs. & pp. ~the). Clink; tinkle, ring. (Var: ~eáil)

clingeach, a1. Clinking; tinkling, ringing. (Var: clingíneach)

clingireacht, f. (gs. ~a). (Act of) ringing, tinkling; ringing sound. (Var: clingíneacht)

cliobach, f. (gs. -aí). Uproarious play, uproar. (Var: cliob m, cliobrach, cliobram m, cliobar(am) hob)

clipe, f. (gs. ~, pl. -pí). 1. Ich: ~ droma, spine. 2. Z: Pinnule. 3. ~ féasóige, prickly beard. 4. Fish: Barbed spear. ~ a chur i nduine, to prick, torment, s.o. Tá ~ (feirge) air, he is needled. Tá ~ ar an tráthnóna, there is a sharp sting in the evening. 5 = clibirt. (Var: m, pl. ~acha)

clisiam, m. (gs. ~). Confused talk, din. (Var: f)

cliútach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Playboy, trickster. (Var: cliútaire m, cliútrálaí m)

clóbh, m. (gs. & npl. -óibh, gpl. ~). Clove. (Var: ~as m)

clochra, m. (gs. ~, pl. ~í). Stony place; stony beach. (Var: ~ch f)

clogad, m. (gs. & npl. -aid, gpl. ~). 1. Helmet. ~ cruach, cosanta, deataigh, gréine, steel, crash-, smoke-, sun-, helmet. 2. ~ gloine, bell-jar. 3. (Of cabbage) Head. 4. Dunce. (Var: f, clogaid(e) f)

cloigeann, m. (gs. -ginn, pl. -gne). 1. Skull. 2. Head. ~ duine, ainmhí, human, animal, head. ~ tairne, bata, head of nail, of stick. Tá an ~ agat air, you are taller by a head than him. D'éirigh an deoch sa chloigeann aige, the drink went to his head. Tá sé tógtha sa chloigeann; tá a chloigeann tógtha, he is light in the head. Céard atá ar do chloigeann? What's wrong with your head? What are you thinking about? A chloigeann (pota)! You blockhead! S.a. ceann1 1 (b). 3. ~ píopa, bowl of pipe. 4. (In reckoning persons) One. Trí cloigne déag fear, thirteen men. Bhí siad seacht gcloigne (déag), seacht gcloigne is fiche, ann, there were seven(-teen), twenty-seven, of them. S.a. cruachán 3. 5. Roof. 6. End. Dhá chloigeann an bhaile, the two ends of the townland. (Var: f, gs. cloigne)

cloigneach1, f. (gs. -ní, npl. ~a, gpl. ~). Dunce. (Var: ~án m)

cloisteáil, f. (gs. -ála). 1. vn. of clois. 2. Hearing, listening. ~ fuaime, cainte, hearing of sound, of speech. Sin é mo chloisteáil, that is what I hear. (Var: cloisint f, cloistin(t) f)

clós, m. (gs. & npl. -óis, gpl. ~). 1. Close, enclosure; yard. ~ feirme, stoic, éanlaithe, farm-, stock-, poultry-, yard. ~ scoile, séipéil, príosúin, school-, chapel-, prison-, yard. ~ long, shipyard. ~ caisleáin, courtyard. Ainmhithe clóis, éanlaith chlóis, farmyard, domestic, animals, fowl. 2. (In street names) Court. (Var: pl. ~anna)

clóscríobh1, m. (gs. -ofa). 1. vn. of clóscríobh2. 2. Typing, typewriting. Dearmad clóscríofa, typing error. (Var: ~adh m)

cloth1, m. (gs. & npl. -oith, gpl. ~). Lit: 1. Report, rumour. 2. Fame, renown. (Var: f, ~aí f)

clú, m. (gs. ~). Reputation; honour, renown. ~ a thabhú (duit féin), to earn a reputation (for oneself). Tharraing sé ~ air féin, he distinguished himself. An té is mó ~ , the person of highest reputation. Is mór an ~ duit é, it does you great credit. Tá an ~ sin air, he has that name. Tá a chlú i ngeall air, his honour is at stake in it. Do chlú a chailleadh, to lose one's good name. A chlú a bhaint de dhuine, ~ duine a bhriseadh, to take away, destroy, the good name of s.o. Mhill, scaip, siad a chlú, they defamed his character. Chuir mise a chlú leis, (often ironically) I gave him a testimony of his character. Prov: Is fearr ~ ná conách, a good name is better than riches. Prov: Is fuar an rud ~ gan chara, fame without friends is a cheerless thing. Prov: An té a chailleas a chlú cailleann sé a náire, he who becomes lost to honour becomes lost to shame. S.a. cuid 4. (Var: f)

cluanaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Deceiver, flatterer. (Var: cluanaí m)

cluanaireacht, f. (gs. ~a). Deceitfulness; flattery, coquetry. (Var: cluanaíocht)

cluasaíocht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) eavesdropping. 2. (Act of) whispering; listening, talking, in a furtive manner. Bhí siad ag ~ le chéile, they were whispering in each other's ears. (Var: cluasáil f)

cluasánach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Listless, inattentive, person; dullard. (Var: cluasánaí m)

cluasántacht, f. (gs. ~a). Listlessness, inattention; dull-wittedness. (Var: cluasánacht, cluasántaíocht)

clúdach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~, gs. as vn. -aithe). 1. vn. of clúdaigh1. 2. Covering; cover, wrap; lid. ~ boird, cathaoireach, leabhair, table-, chair-, book-, cover. ~ leapa, piliúir, bed-cover, pillow-case. ~ buidéil, casing of bottle. ~ litreach, envelope. ~ féir ar ghort, covering, overgrowth, of grass on a field. Níl ~ an chorráin san arbhar, the corn is too short for reaping. Cuir ~ ort féin, cover, wrap, yourself up. (Var: clúdadh m)

cluichiúil, a2. 1 = cluicheach. 2. Ludicrous. (Var: cluichí a3)

cluimhreach, f. (gs. -rí). 1. Feathers, plumage. in ag cur cluimhrí, birds feathering (out). Ceo cluimhrí, shower of feathers. Leaba chluimhrí, feather bed. 2. (Of beard) ~ féasóige, scrubby beard. Tá ~ seachtaine air, he has a week's growth of beard. 3. Meteor: ~ ghabhair, mare's-tails. (Var: m)

cluin, v.t. & i. (p. chuala, p. aut. chualathas; vn. ~stin f, gs. ~stine). Hear. Rud a chluinstin, to hear sth. ~im go bhfuil an tsláinte aige, I hear he is in good health. Níl agam ach an rud a chuala mé, I only know what I have heard. Chuala mé iomrá orthu, I heard of them, heard them mentioned. Ní chluinfeadh sé iomrá air, he wouldn't hear of it. Ná ~im focal uait, don't let me hear a word from you. An rud nach binn le duine ní chluineann sé é, we only hear what we want to hear. Scéal a chluineas tír is a cheileas muintir, (of shameful or painful happening) what everybody but one's own talks about. (Var: pres. ~, p. aut. ~eadh, ~theas, vn. ~s(t)ean, ~s(t)int, ~t)

clúiteach, a1. Of good repute; honoured, renowned. (Var: clúitiúil a2)

clúmhnachán, m. (gs. -áin). Down, downy growth. (Var: clúmhnán)

clupaid, f. (gs. ~e, pl. ~í). Fold, tuck (in cloth). ~í a chur in éadach, to pucker, wrinkle, cloth. Tá sé leat i do chlupaidí, you are carrying it in the folds of your clothing. Beidh an teach leis ina chlupaidí, he will drag everything in the house along with him. Tá sé i gclupaidí an diabhail, he is in the toils of the devil. (Var: ~e f)

cluthaireacht, f. (gs. ~a). 1. Shelter; warmth, comfort. 2. Secrecy. (Var: cluthairt f, cluthmhaireacht)

cluthar, a1. 1. Sheltered; warm, comfortable. 2. Secretive. (Var: cluthmhar)

clutharaigh, v.t. (vn. -rú m, gs. -ithe). 1. Shelter; make warm, comfortable. Tú féin a chlutharú, to make oneself cosy, comfortable; to put on warm clothes. Chlutharaigh sí í féin faoin éadach, she tucked herself under the (bed-)clothes. ~ isteach le chéile iad, put them snugly together. 2. Keep secret. (Var: cluthmharaigh)

cnádaigh, v.i. (vn. -dú m, gs. -ithe). (Of fire) Smoulder. (Var: cnád)

cnáfairt, f. (gs. ~e, pl. ~í1). 1. Bones, remains (of food). Níl san iasc sin ach ~ , that fish is all bones. Tabhair an chnáfairt don mhadra, give the scraps to the dog. 2. ~ (de dhuine), bony, emaciated, person. 3. ~ (tine), smouldering (of fire). 4. ~ (chainte), muttering (speech). 5. ~ (píopa, méire), dry sucking (of pipe, of finger). 6. (As vn.) Ag ~, (i) (of eating) picking bones, (ii) (of fire) smouldering, (iii) (of speech) muttering, (iv) (of person) fading away, becoming emaciated, (v) (dry) sucking. Ag ~ a mhéar, a phíopa, sucking his fingers, his pipe. Gamhain ag ~ na bó, calf sucking the cow. (Var: cnáfartach f)

cnag1, m. (gs. -aig, npl. ~a, gpl. ~). 1. Knock, crack; blow. Buail ~ ar an doras, knock at the door. ~ de bhata, a (cracking) blow with a stick. 2. Cracking sound; crunch. ~ a bhaint as do mhéar, to crack one's finger(-joint). ~ fiacla, crunch of teeth. Tá ~ san úll sin, there is a good bite in that apple. Fág ~ san fheoil, leave something to bite on in the meat, don't overdo the meat. Prátaí ~, underdone potatoes. 3. Mec. E: Knock. ~ in inneall, knock in an engine. 4. Lump, knob. ~ adhmaid, cloiche, lump of wood, of stone. 5. (Hard) ball. ~ (iomána), hurling-ball. An ~ a thógáil, a bhualadh, to lift, strike, the (hurling-)ball. 6. "Nut', head. (Var: f)

cnagaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) knocking, striking; cracking, crunching. (Var: cnagaíl f, cnagairt f)

cnáib, f. (gs. ~e). 1. Hemp. adach, sacán, snáth, rópa, ~e, hemp cloth, sack, thread, rope. 2. Hempen, hangman's, rope. S.a. cladhaire 2. 3. Bot: ~ uisce, hemp agrimony. (Var: cnáibh f)

cnáideach, a1. Jeering, jibing; disagreeable, sarcastic. (Var: cnáidiúil a2)

cnaígh, v.t. & i. (pres. -íonn, vn. cnaí, pp. -íte). 1. Gnaw, corrode. Rud a chnaí, to gnaw at sth. Crann cnaíte, cankered tree. Miotal a chnaí, to corrode metal. 2. Waste, wear away. Tá sí á cnaí le buairt, le breoiteacht, she is wearing away with sorrow, with sickness. (Var: cnáidh)

cnáimhseáil, f. (gs. -ála). (Act of) grumbling, complaining. (Var: cnáimhseán m)

cnáimhseálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Grumbler. (Var: cnáimhseánaí)

cnaiste, m. (gs. ~, pl. -tí). 1. (Of bed) Stretcher, side rail. Leaba chnaiste, timber-bottomed bed with side rail. 2. (In phrases) ~ fir, mná, big lazy man, woman. ~ (bata), long stout stick; cudgel. ~ práta, uibhe, large potato, egg. (Var. of 2: cnaist f, cnaistir(n)e m, cnaistín m)

cnámh, f. (gs. -áimhe, npl. ~a, gpl. ~). 1. Bone. (a) ~ duine, ainmhí, éisc, human, animal, fish, bone. ~a na marbh, the bones of the dead. ~ brollaigh, uchta, breastbone. ~ corróige, cromáin, hip-bone. ~ droma, backbone. Má tá ~ droma ionat, if you have any gumption in you. ~ géill, jaw-bone. ~ grua, leicinn, cheek-bone. ~ (na) leise, thigh-bone, femur. ~ (na) lorga, shin-bone, tibia; (of horse) cannon-bone. ~ murnáin, an mhurnáin, ankle-bone. ~ radúil, radius. ~ smeara, marrowbone. Smior i do chnámh! Good for you! ~ (an) smiolgadáin, collar-bone. ~ uillinne, na huillinne, ulna. Má théann an chúis go ~ na huillinne, if it comes to the crucial test. ~ uisinne, na huisinne, temporal bone. Na ~a a bhaint as rud, to bone sth. Tá na ~a aige, he has plenty of bone. Cuirfidh an bia maith ~ ann, good food will strengthen his bones. Fear i gcumas a chnámh, a man in all his strength, a full-grown man. Níl air ach na ~a, (of bird, etc.) there is nothing on it but bones to pick. Níl ann ach na ~a agus an craiceann, he is only skin and bone. Tá na ~a ag teacht tríd an gcraiceann aige, his bones are protruding through his skin. Allas na g~ a chur, to sweat from work, to work slavishly. Bhain sé as a chnámha é, he worked himself to the bone for it. Níl sé aige gan fhios dá chnámha, he has had to work hard for it. Má tá sé i do cheithre ~a, if you can summon up the strength for it. Roinnfear do cheithre ~a ar a chéile, every bone in your body will be broken. Tá an fuacht ag dul sna ~a aige, he feels the cold in his bones. Tá na ~a ag cur air, he is stiff in the joints, suffers from rheumatism. Chuaigh an buille sin i ndeas don chnámh, that thrust went home. Prov: Téann focal le gaoth ach téann buille le ~, actions speak louder than words. S.a. aicíd1, cual, fear1 1 (a), fiabhras, lus, tine1 1(a). (b) Fig: ~ ghaoil a bheith agat le duine, to be related by blood to s.o. Gaol na g~ , close relationship, kinship. ~ spairne, bone of contention. ~ an scadáin, herring-bone (pattern). ~ dhearg na fírinne, the naked truth. An rud atá sa chnámh (is doiligh a bhaint as an bhfeoil), what is bred in the bone (is difficult to get rid of). Níor chuir sé ~ ann, he made no bones about it. Ná lig do chnámh leis an madra, don't be imposed upon. S.a. creim1 1. (c) ~a scéil, the framework of a story. Sin ~a an scéil agat, those are the main facts of the story for you. ~a na ceimice, synopsis of chemistry. (d) Mus: ~a, bones. 2. Strip (in ploughing). 3. Submerged reef. (Var: m; gs. & pl. ~a)

cnámhach, a1. 1. Bony; big-boned. 2. (Of vegetables) Coarse-ribbed. (Var: cnámhar a1)

cnap1, m. (gs. -aip, pl. ~anna). 1. Lit: Button; boss, stud. 2. Lump. ~ cloiche, lump of stone. ~ de bhuachaill, big lump of a boy. Bhí ~ ina scornach, there was a lump in his throat. 3. Heap. ~ cloch, gainimh, airgid, heap of stones, of sand, of money. Thit sé ina chnap, he fell in a heap. Tá sé ina chnap codlata, he is fast asleep. 4. Dense mass. ~ bolcáin, volcanic bomb. ~ scamall, mass of cloud. ~ farraige, swelling wave. ~ gaoithe, burst of wind. ~ báistí, uisce, sudden downpour. 5. Knock. Fuair sé ~ sa chúl, he was struck in the back. Thug sé ~ dá chionn, he took a knock over it, suffered for it. (Var: npl. cnaip, gpl. ~)

cnap2, v.t. (vn. ~adh m, gs. & pp. ~tha). 1. Heap, gather up. 2. Knock, raise lump(s) on. 3 = crap1. (Var: vn. ~áil f, ~aíl f)

cnat, m. (gs. & npl. -ait, gpl. ~). 1. Gnat. 2. Mean, niggardly, person. (Var: ~achán)

cneadach, f. (gs. -aí). 1. vn. of cnead2. 2. Panting, groaning. (Var: cneadaíl f)

cneáigh, v.t. (vn. cneá m, gs. -ite). Wound. (Var: cneadhaigh)

cneáireacht, f. (gs. ~a). (Act of) moaning, complaining. (Var: cneadhaireacht, cneáirseáil f)

cneámhaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Mean person; rogue, crook. (Var: cneamhaire, cnéamhaire)

cneas, m. (gs. cnis, npl. ~a, gpl. ~). 1. Skin; Fig: side, body. Léine chnis, under-shirt. adach cnis, under-wear. Goin chnis, skin wound. Cara cnis, bosom-friend. Namhaid cnis, domestic enemy. Le ~, next to the skin; close to. S.a. céile 1, sail3 1. 2. Surface. Ceithre ~a an domhain, the four corners of the earth. 3. Good appearance. (Var: f, gs. cneise, cnise)

cnó, m. (gs. ~, pl. ~nna). Nut. 1. (Fruit) ~ airéice, beitil, areca-nut, betel-nut. ~ arcáin, pig-nut. ~ Brasaíleach, Brazil nut. ~ capaill, horse-chestnut. Crann ~ capaill, horse-chestnut tree. ~ cócó, coconut. ~ coill, gaelach, hazel-nut. ~ francach, gallda, walnut. ~ caoch, blind nut. ~ cnuasaigh, garnered nut; (of person) treasure. ~ mogaill, clustered nut; (of person) beloved. ~ mullaigh, topmost nut; (of person) chief, noblest. ~ talún, earth-nut. I g~ mo chroí, in my heart's core. 2. Metal nut. ~ caisealta, castle-nut. ~ eiteach, wing-nut. 3. ~ sinséir, ginger(bread) nut. (Var: f)

cnocadóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Hillman, hillclimber. (Var: cnocaire m)

cnocadóireacht, f. (gs. ~a). (Act of) hill-climbing. (Var: cnocaireacht)

cnuaisciúin, f. (gs. -úna). 1. Providence, thrift. ~ a chur ar rud, to store sth., to put sth. in a safe place. 2. Tidiness, efficiency. (Var: ~t f. cnuaisciún m)

cnuaisciúnach, a1. 1. Provident, thrifty; sparing. 2. Tidy at work, efficient. (Var: cnuaisciúnta a3)

cnuasach, m. (gs. -aigh1). 1. vn. of cnuasaigh2. 2. Garnered food. ~ coille, trá, gleanings of woodland, of seashore. ~ trá a bhreith go hInse, carrying coals to Newcastle. ~ mara agus tíre, food gathered from sea and land. Pota cnuasaigh, pot for cooking shell-fish, etc. Ag déanamh cnuasaigh, gathering shell-fish, dulse, etc. Tá an ~ críochnaithe acu, they have finished the picking (of potatoes, etc.) S.a. cnó 1. 3. Collection, store. 4. Mth: ~ tacar, family of sets. (Var: ~t)

cnuasaitheoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Food gatherer; collector, hoarder. (Var: cnuasaire m, cnuastóir)

cobhsaí, a3. Stable; firm, resolute. ~ daingean, firm and strong. (Var: cobhsaidh a1)

cocaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Cocky, cheeky, person. (Var: cocailín m)

cocaireacht, f. (gs. ~a). Cockiness; impertinence. Ag ~ le chéile, sparring at each other. (Var: cocaíl f, cocaíocht)

codail, v.i. (pres. -dlaíonn, vn. -dladh, pp. -alta). Sleep. Dul a chodladh, to go to sleep. Duine a chur a chodladh, to put s.o. to sleep. Codladh go sámh, to sleep soundly. An lá a chodladh, to sleep away the day. Chodail sé amach é, he had a long sleep, overslept. Ná ~ ar do ghnó, don't sleep over your business, neglect your affairs. Codladh amuigh, to sleep out, in the open. Duine a chodail amuigh, a poor sort of person. Is í do chabhair a chodail amuigh, you were very slow to help; you gave poor help indeed. S.a. cluas 1, eadra 3, néal 4. (Var: pp. ~te, vn. ~t f)

codarsnach1, a1. Contrary; contrasting, opposite. (Var: codarsna a3)

codarsnacht, f. (gs. ~a). 1. Contrariety, contrast. I g~ , in opposition. 2. Contrariness. ~ agus cealg, perversity and deceit. (Var: codarsna f)

codlatán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Sleeper, sleepy-head. 2. Hibernating creature. Na seacht gcodlatáin, (in reference to certain birds and insects supposed to hibernate) the seven sleepers. (Var: ~ach m)

cogain, v.t. & i. (pres. -gnaíonn, vn. ~t, pp. -anta). 1. Chew, masticate. Bia a chogaint, to chew food. Ag ~t na círe, chewing the cud. Ag ~t a chuid ingne, biting his nails. An ordóg a chogaint, to cogitate. 2. Gnaw, grind. Na fiacla a chogaint, to grind one's teeth. An rud atá ag ~t an chroí aige, what is gnawing at his heart. 3. (Of speech) Slur, mutter. Caint a chogaint, to slur speech, mutter. (Var: pp. ~te)

cogarnach1, f. (gs. -aí). 1. (Act of) whispering. F: Domhnach na cogarnaí, the Sunday before Lent. 2. Secret, conspiring, talk. (Var: cogarnaíl f)

coguasach, a1. 1. Ling: Velar. 2. Concave. (Var: coguasta a3)

cogús, m. (gs. & npl. -úis, gpl. ~). Conscience. (Var: cogubhas)

cogúsach, a1. Conscientious. (Var: cogubh(a)sach)

coibhéis, f. (gs. ~e). Equivalence, equivalent. Ch: ~ uisce, water equivalent. (Var: ~eacht f)

coibhneas, m. (gs. -nis, npl. ~a, gpl. ~). Relationship. 1. Kinship, affinity. Craobh choibhnis, genealogical tree. ~ spioradálta, spiritual affinity. 2. Comparative relation, proportion. I g~ a chéile, in relation to each other. An dá rud i g~, the two things in (due) proportion. ~ cothroime, relation of equality. (Var: gs. ~a; coibhne f)

coibhneasach, a1. Related. (Var: coibhneach)

coibhneasacht, f. (gs. ~a). Relativity. Phil: Relativism. (Var: coibhneasaíocht)

coicheán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1 = cochán. 2. (a) Wisp of straw or hay. (b) Small hay rope. 3. Torch. (Var: coichín)

coicís, f. (gs. ~e, pl. ~í). Fortnight. S.a. cúil1 2. (Var: coicíos m, cóicí(o)s, coicthighis)

cóideabhaid, f. (gs. ~e, pl. ~í). Discussion, chat. Ag ~, discussing, chatting. (Var: cóid i bhfaid)

coigeal, f. (gs. -gile, npl. ~a, gpl. ~). 1. Distaff. Ag cur abhrais ar do choigeal féin, bringing grist to one's own mill. S.a. abhras 2, dual1 2. 2. Cluiche na coigile, stick-play, cudgelling. 3. Bot: ~ na mban sí, reed-mace, cat's tail. 4. Narrow channel. 5 = coigealach 2. (Var: coigeál f, coigéal f)

coigealach, f. (gs. -aí, npl. ~a, gpl. ~). 1. Quantity of wool or flax on distaff. 2. Tall unkempt person; scarecrow. 3. Mock effigy. 4 = coigeal. (Var: coigeálach, coigearlach)

coigríoch1, f. (gs. -íche, npl. ~a, gpl. ~). 1. Lit: Neighbouring territory. 2. Strange place; foreign country. Ar an g~, abroad. Ál gach cránach coigríche, the brood of every foreign sow. (Var: gs. coigrí)

coigríochach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Stranger, foreigner. (Var: coigríoch2 m)

coigríochach2, a1. Strange, foreign. (Var: coigríochta a3)

coiléar1, m. (gs. & npl. -éir, gpl. ~). Collar. ~ bog, crua, soft, stiff, collar. ~ cóta, fionnaidh, coat, fur, collar. ~ capaill, madra, horse-, dog-, collar. Nau: ~ (giordáin), (yard) truss. (Var: coileár)

coiliceam, m. (gs. -cim). Colic, gripes. (Var: coilice f)

coilíneach1, m. (gs. & npl. -nigh, gpl. ~). 1. Colonist. 2. Outsider; black sheep. (Var: cóilíneach)

coilíneach2, a1. Colonial. (Var: cóilíneach)

coilíneacht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). Colony. (Var: cóilíneacht)

coilleasc, f. (gs. -eisce, npl. ~a, gpl. ~). 1. Hazel switch. 2. (Of horse) Jade. (Var: coillfhleasc)

coillteán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Eunuch. (Var: ~ach m)

coim1, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Waist, middle. Do lámh a chur faoi choim duine, to put one's hand round s.o.'s waist. Bhí an t-uisce go ~ air, the water came up to his middle. I g~ sléibhe, in a mountain recess. ~ cláirsí, body of harp. 2. Cloak, cover. (a) ~ gan mhuinchillí, sleeveless garment. Bhí scian faoina choim leis, he had a knife under his cloak, concealed on his person. (b) Faoi choim, under cover, in secret. Rud a dhéanamh faoi choim, to do sth. on the quiet. Cuairt, comhrá, faoi choim, secret visit, conversation. Thug sé leis faoi choim é, he took it on the sly. Faoi choim na hoíche, under cover of night. I g~ na hoíche, in the middle of the night. Le ~ na hoíche, at nightfall. (Var: pl. ~e)

coimeádaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Keeper, custodian; conservator. (Var: coimeádóir m)

coimhéad1, m. (gs. ~ta). 1. vn. of coimhéad2. 2. Watch, guard. ~ a chur ar rud, to put a watch, a guard, on sth. ~ eallaigh, curaíochta, cattle-, tillage-, watching. Is air atá ~ na gcuanta, his job is to watch the harbours. Bí ar do choimhéad (ar), be on your guard (against). Chuir tú thar mo choimhéad mé, you put me off my guard. Prov: Den imirt an ~, forewarned is forearmed. 3. Watching, observation. (Var: coimheád)

coimhéad2, v.t. & i. 1. Watch over, guard. Tú féin a choimhéad (ar), to watch, guard, oneself (against). An leanbh a choimhéad ar an tine, to guard the child from the fire. An barr a choimhéad ar na caoirigh, to keep the sheep away from the crops. 2. Attend to, mind. Do ghnó a choimhéad, to mind one's business. An teach, an áit, a choimhéad, to look after the house, the place. 3. Look out for. An fhaill a choimhéad, to watch for an opportunity. An chontúirt a choimhéad, to beware of danger. 4. Follow observantly, keep under observation. An cluiche, an imirt, a choimhéad, to watch the game, the play. Bhí na gardaí á g~, the guards were watching them. 5. (With ar) Look (at). Tá siad ag ~ orainn, they are watching, looking at, us. (Var: coimheád)

coimhirseach, a1. Friendly, sociable. (Var: coimhirseanach)

coimhlint, f. (gs. ~e, pl. ~í). Race, contest; rivalry, competition. ~ reatha, running contest. ~ choraíochta, iomartha, wrestling, rowing, contest. ~ chatha, battle rivalry. Bhí ~ chrua eatarthu, they strove hard against each other. Is fearr cuid ar leith ná ~, it is better to share things round than to scramble for them. Bheith ar ~, to be rushing. (As vn.) Ag ~ (le) (i) competing (with), (ii) passing one's share of work (to). Ag ~ leis an am, leis an aimsir, working against time. (Var: coimhling f)

coimhthíoch2, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -íche, npl. ~a). 1. Alien, foreign. Tíortha ~a, foreign lands. Déithe ~a, alien, strange, gods. an ~, strange, migratory, bird. 2. Unfamiliar. Aghaidh choimhthíoch, strange, foreign-looking, face. Caint choimhthíoch, strange, outlandish, speech. Bhí an chathair ~ acu, they were unfamiliar with the (ways of the) city. 3. Exotic. Bia ~, exotic food. Tá blas ~ air, it has a peculiar taste. 4. (Of weather) Unseasonable. 5. Wild, remote. Tailte ~a, wild, unreclaimed, tracts of land. Ní fhásann sé ach i gcriathraigh choimhthíocha, it grows only in remote swamps. An fharraige choimhthíoch, the open sea. 6. Extraneous. 7. Distant, aloof, shy. Bheith ~ le duine, to be distant, stand-offish, with s.o.; (of child) to "make strange' with s.o. Nach tú atá ~? Aren't you very reserved? Are you too shy to speak to anyone? (Var: coimhtheach a1)

coimhthíos, m. (gs. -ís). Strangeness; aloofness, shyness. ~ a dhéanamh le duine, to "make strange' with s.o.; to keep aloof from, be shy in the presence of, s.o. Rinne an leanbh ~ liom, the child made strange with me, was afraid to come near me. Bíonn ~ air le daoine, he is uneasy in the presence of people. Níl ~ ar bith ann, he is in no way bashful. (Var: gs. ~a; coimhthíocht f)

coimíneacht, f. (gs. ~a). Commonage. (Var: coimíneas m)

coimpléasc, m. (gs. & npl. -éisc, gpl. ~). 1. Physical constitution; digestive system. Tá ~ capaill aige, he is as strong as a horse; he can eat anything. 2. Girth, circumference. As ~ na cruaiche, from the centre of the stack. 3. Ch: Biol: Psy: Complex. ~ comhluadair, cumainn, associative, community, complex. 4. Geol: Complex. ~ bunúsach, fundamental complex. (Var: coimpléas m)

coimre. 1. f. (gs. ~). (a) (Of figure) Neatness, trimness. (b) (Of style) Brevity, conciseness. (c) Brief, summary. 2 : comair. (Var. of 1: ~acht f)

coinbhleacht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). Conflict. (Var: coinbhliocht)

coinghleic, f. (gs. ~e, pl. -eaca). Struggle, contest. (As vn.) Ag ~, struggling, wrestling. (Var: gs. coinghleaca)

coinicéar, m. (gs. & npl. -éir, gpl. ~). Rabbit-warren. Poll, súil, coinicéir, rabbit-hole. (Var: f, gs. ~ach; coinigéar)

coinlín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Cut (corn-)stalk. Píopa a ghlanadh le ~, to clear a pipe with a straw. ~ ceoil, Pan's pipe. Diúl as ~, to sip through a straw. S.a. cath 1. 2. (Single) stubble. ~ féasóige, stub of beard. 3. ~ reo, oidhreoige, icicle. 4. Orn: ~ cáithe, chaffinch. (Var: coinleog f)

coinneal, f. (gs. & pl. -nnle). 1. Candle. ~ chéarach, gheire, feaga, wax, tallow, rush, candle. ~ choisricthe, blessed candle. An choinneal airneáin a chaitheamh, to keep late hours, to talk far into the night; to burn the midnight oil. Ó loisc tú an choinneal loisc an t-orlach, as you have gone so far with it finish it. S.a. muire 1. Solas coinnle, candlelight. 2. Torch. ~ ghiúise, torch of bog fir. Lit: ~ adhanta, (of person) torch of valour. 3. Light, glint. Tháinig coinnle ar a shúile, ina radharc (le lúcháir, le fearg), his eyes lit (with joy), blazed (with anger). Téann siad ar a gcoinnle faoi sholas na gréine, they glitter in the sunlight. 4. ~ bhraonáin, ~ reo, icicle. 5. Bot: (Usu. pl.) Coinnle corra, wild hyacinth, bluebell. Coinnle Muire, mullein. (Var: gpl. ~)

coinnealbhá, m. (gs. ~ite, pl. ~ití). 1. vn. of coinnealbháigh. 2. Excommunication. (Var: ~dhadh m, ~thadh m)

coinníoll, m. (gs. -íll, pl. ~acha). 1. Condition, stipulation. ~acha conartha, margaidh, conditions of a contract, of a bargain. ~acha a chur ar dhuine, to impose conditions on s.o. ~ a dhéanamh de rud, to stipulate for sth. Ar choinníoll go, on condition that. Gan choinníoll, unconditionally. 2. Covenant, pledge; word of honour; diligence. Dá dtugadh sé a choinníoll dom, had he given me his word. Níl aon choinníoll san fhear sin, that man does not keep his word. Dar mo choinníoll, on my honour. S.a. gá1. (Var: f)

coinníollach2, a1. 1. Conditional. Ordú ~, conditional order. Gram: Modh ~, conditional mood. 2. Covenanted; faithful, reliable; diligent. (Var: coinníolta a3)

coinscleoch, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -oiche, npl. ~a). Attacking, tumultuous. (Var: coinscleodhach a1)

coinsias, m. (gs. ~a, pl. ~aí). Conscience. In aghaidh a choinsiasa, against his conscience. Ní ligfeadh a choinsias dó é a dhéanamh, his conscience would not allow him to do it. Leag lámh ar do choinsias, cross your heart. Dar mo choinsias! By my troth! Iron: Forsooth! (Ar) mo choinsias (le Dia) go, I declare (to God) that. (Var: gs. coinsiais; ~a m)

coipeadh, m. (gs. -pthe). 1. vn. of coip. 2. Fermentation; froth, foam, lather. ~ leachta, fermentation of liquid. ~ cúir, uanáin, froth. Bhí ~ cúir lena bhéal, he was foaming at the mouth. Cuir ~ maith den ghallúnach orthu, lather them well with soap. Tháinig ~ ar lucht an chruinnithe, the people at the meeting became agitated. Tháinig leá choipeadh na habhann orthu, they melted away (like foam on the river). (Var: coipe f, coipeáil1 f)

cóir4, (In adverbial phrase) ~ máireach, right or wrong, at all costs. Beidh sé agam (más) ~ máireach (é), I will have it by fair means or foul. Shíl sé ~ máireach go mbainfeadh sé díom é, he thought he would take it from me whether I wished it or not. Bí liom ~ máireach, come with me by all means. (Var: ~ amáireach)

coirce, m. (gs. ~, pl. -cí). 1. Oats. ~ faoilleach, faoillí, early spring oats. ~ cuaiche, late-sown oats. ~ dubh, black oats. ~ scilligthe, hulled oats. Go dtuga an diabhal ~ duit! The devil mend you! S.a. arán 1, craobh 7. 2. ~ fia, fiáin, móinéir, scéine, wild oats, oat-grass. ~ préacháin, rye-grass. 3. Bot: ~ gorm, blue-bottle. (Var: pl. coircíocha, coircíonta)

coirnéal2, m. (gs. & npl. -éil, gpl. ~). Colonel. (Var: ~ach m)

coirpe2, a3. Corrupt, vicious. (Var: ~ach1 a1)

coirpeach2, m. (gs. & npl. -pigh, gpl. ~). Corrupt, vicious, person; malefactor, criminal; mischief-maker. (Var: coirpeoir m)

coirpeacht, f. (gs. ~a). Viciousness, criminality. (Var: coirpeoireacht)

coisbheart, m. (gs. -bhirt, npl. ~a, gpl. ~). Footgear, footwear. (Var: f)

coiscéim, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Footstep; pace. ~ a thabhairt, to take a step. ~ chun tosaigh, ar gcúl, do leataobh, a step forward, backward, to one side. ~ a choinneáil (le), to keep step (with). Ar aon choiscéim (le), in step (with). ~ a bhaint de, as, to start walking, get going. Géarú, fadú, ar do choiscéim, to hurry, lengthen, one's footsteps; to step it out. Filleadh ar do choiscéim, to turn, walk, back. Tá sé trom, éadrom, ar a choiscéim, he is heavy, light, of step. Bhí ~ éadrom aige, leis, he walked lightly. Ba dheas an choiscéim siúil a bhí aici, léi, she stepped it out nicely. Níl ~ ann, he can't, can hardly, walk. D'aithin mé ar a choiscéim é, I recognized him by his walk. Casadh orm ar mo choiscéim é, I met him along the way, as I walked along. Tháinig sé isteach ar a choiscéim, he came in as he was passing. Ar gach ~, at every step. ~ thomhaiste, measured step, tread. Talamh, fad, a thomhas ina choiscéimeanna, to step (off) land, a distance. Tá ~ coiligh ar an lá, the day is noticeably longer. ~ coiligh ar charn aoiligh, arrogant step. ~ bhacaí, limp. (Var: pl. ~í, ~neacha; m)

coiscriú, m. (gs. -ithe). Alarm, disturbance. ~ a chur faoi dhuine, to disturb s.o. Chuir sé ~ faoi na héin, he alarmed the birds. Chodlóinn dá mbeifeá gan ~ a chur fúm, I would have slept if you hadn't startled me. (Var: coiscreadh m, coiscreamh m)

coisí, m. (gs. ~, pl. -sithe). 1. Walker, pedestrian; (foot-)traveller. ~ maith, good walker, goer. Is maith an ~ an bhréag, a lie travels far. Is í an ~ mná í, she is a woman who gets around, visits, a lot; she is a gadabout. An ~ coileáin sin, that roving pup. 2. Foot-soldier, infantryman. Idir mharcaigh is choisithe, both horse and foot. Ceithre chéad ~, four hundred foot. (Var: ~och m)

coisinne. 1. f. (gs. ~). Whiteness of leg, of fetlock. 2. gsf. & comp. of coiseann. (Var. of 1: coisfhinne)

cóisir, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. (Wedding-)feast, banquet. Halla ~e, banqueting hall. ~ chraois, gluttonous feast. Gorta nó ~, feast or famine. 2. Festive party; social gathering. ~ bhainise, wedding-party, -guests. ~ chártaí, card-party. ~ dhamhsa, dance-party. ~ gharraí, garden-party. ~ shamhraidh, picnic-party. ~ shochraide, funeral-party. Bhí ~ ag na páistí, the children had a party. Bheith ar ~ ag duine, to be at s.o.'s party, to be the guest of s.o. Ní bhfaighfeá duine ar chóisir mar é, he is the life and soul of a party. Ní bhíonn ~ ar bith gan amadán, there is a fool at every party. S.a. caochóg. 3. Retinue, suite; attendant group. (a) Tá a chóisir leis, he has brought his party along. Bhí ~ mhór leo an lá a pósadh iad, they had a great retinue of guests on their wedding day. Ní duine dá chóisir mé, I am not in his train; I am not one of his set. Prov: An chóisir i ndiaidh na hóinsí, every fool has his following. (b) (Of family group) A chóisir chlainne, his retinue of children. Is breá an chóisir iníonacha atá aige, he has a fine troupe of daughters. An cat is a chóisir, the cat and its (train of) kittens. An chearc is a ~, the hen with her chicks. 4. Large group, assembly. Tháinig siad ~ mhór acu, a large crowd of them came. Tá ~ ag barr an bhóthair, there is a concourse of people at the top of the road. Bhí ~ ríchártaí agam, I had a suit, a lot, of court cards. (Var: gs. ~each1, pl. ~eacha; ~e f)

coisreacan, m. (gs. -ain). 1. vn. of coisric. 2. Consecration. ~ na habhlainne, consecration of the host. ~ eaglaise, easpaig, consecration of a church, of a bishop. Briathra coisreacain, words of consecration. Talamh gan choisreacan, unconsecrated ground. 3. ~ (mná), churching. 4. Blessing. ~ tithe, bád, scaball, blessing of houses, boats, scapulars. ~ Dé a chur ort féin, to invoke God's blessing on oneself. ~ Dé orainn! God bless us! Uisce coisreacain, holy water. (Var: coisreacadh m, coisreagadh m, coisreagan)

coláiste, m. (gs. ~, pl. -tí). College. ~ ollscoile, oiliúna, university, training, college. ~ ealaíon, eolaíochta, talmhaíochta, college of art, of science, of agriculture. ~ cairdinéal, máinlianna, college of cardinals, of surgeons. Ar ~, i g~, at college; at a higher, secondary, school. (Var: f)

colbha1, m. (gs. ~, pl. ~í). (Outer) edge, side; ledge. 1. ~ leapa, edge of bed. Ar cholbha na leapa, on the edge of the bed. Luí ar ~, to lie on the outside (of bed). Ag ~ mo leapa, by my bedside. 2. ~ bóthair, cuain, edge of road, of harbour. ~ líonáin, ledge of reef. Ar cholbha na cathrach, on the outer fringe of the city. Thar cholbha na mara, beyond the rim of the sea. Ar cholbha na huaighe, on the edge of the grave. Ar cholbha crua carraige, on a hard ledge of rock. S.a. méar1 1(a). (Var: colbh m)

colgach1, a1. Bearded; bristling, angry. Líon ~, bearded flax. Eorna cholgach, awny barley. Gaoth cholgach, sharp wind. Aimsir, maidin, cholgach, bitterly cold weather, morning. Spéir cholgach, angry sky. Chomh ~ le gráinneog, as prickly as a hedgehog. Bhí dreach ~ air, there was an angry look on his face. Labhair sé go ~, he spoke sharply, angrily. D'éirigh sé ~ liom, he bristled, flared up, at me. Is é an duine ~ é, he is such an irascible person. S.a. cearc 2. (Var: colgánta a3, colgdha a3)

colgaí. 1. f. (gs. ~). Prickliness, irritability. 2. gsf. & comp. of colgach1. (Var. of 1: ~ocht f)

colpa1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. ~ (coise), calf (of leg). 2. ~ (súiste), handle (of flail); cudgel. (Var: f)

com1, m. (gs. coim, pl. ~anna). 1. Coomb, cirque, mountain recess. 2 = coim1. (Var: gs. ~a)

comaoin1, f. (gs. ~e, pl. ~eacha). 1. Favour, obligation. ~ a chur ar dhuine, to do s.o. a favour, put s.o. under an obligation. Bheith faoi chomaoin ag duine, to be under a compliment, beholden, to s.o. Tá mé faoi chomaoin agat, I am obliged to you. Mar chomaoin orm a rinne sé é, he did it to oblige me. Chaith sé ~ liom, he did me a favour, put himself out on my account. ~ gan chúiteamh, an unrequited favour. ~ gan chaillteanas, a good turn that costs nothing; a cheap favour. 2. Return for favour, recompense. ~ a chineáltais a dhéanamh ar dhuine, to requite s.o.'s kindness. I g~ a ndearna sé dom, in return for what he did for me. Is é mo chomaoin gar a dhéanamh dó, I owe him a good turn. B'olc an chomaoin dom gan cuidiú leat, it would be very ungrateful of me not to help you. Is deas an chomaoin orm mo pheann a thabhairt leat, it is a nice way you repay me by taking my pen. Thug mé ~ a bhuille dó, I returned his blow, struck him back. Tabhair ~ a láimhe féin dó, pay him back in kind. An chomaoin chéanna ort! The same to you! 3. Enhancement. ~ a chur ar rud, to do something to enhance the appearance, the value, of sth. ~ ar scéimh seoda, jewels set off beauty. Ba chomaoin ar d'aghaidh boiseog uisce a chur uirthi, your face could do with a little washing. Tháinig ~ mhór ar an lá as sin amach, the day improved greatly from that on. 4. Consideration; offering. ~ a ghlacadh ó dhuine, to accept a consideration from s.o. ~ Aifrinn, Mass offering, honorarium. (Var: ~e f)

Comaoin2, f. (gs. ~e, pl. ~eacha). Communion. 1. ~ na Naomh, the Communion of Saints. ~ spioradálta, spiritual communion. 2 = comaoineach2. (Var: gs. ~each1; ~e f)

comaoineoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Communicant. (Var: comaoineach4 m)

comh-airde, f. (gs. ~). Equal height. Tá siad ~, ar ~, they are of equal height. S.a. léarscáil, líne 1(a). (Var: ~acht f)

comhairle, f. (gs. ~, pl. -lí). 1. Advice, counsel; direction, influence. ~ a thabhairt, a ghlacadh, to give, to take, advice. ~ a dhéanamh, to take counsel; to come to a decision. Dul i g~ le duine, to take counsel with s.o. Bhí siad i g~ le chéile, they were in consultation with each other. Chuir siad a gcomhairlí i gceann a chéile, they consulted, put their heads, together. Rud a chur i g~ duine, to ask s.o.'s advice about sth. ~ a chur ar dhuine, to advise s.o.; to direct, influence, s.o. Is furasta ~ a chur air, he is easily advised, led. Bheith ar chomhairle duine, to be influenced, led, by s.o. D'fhan sé ar chomhairle a athar, he let his father direct him. Dul thar chomhairle duine, to spurn the advice, get beyond the control, of s.o. (Is é ) mo chomhairle duit fanacht uathu, I advise you to stay away from them. Más ar mo chomhairle atá, if it is for me to advise. An té nach bhfuil ~ air, he who is not amenable to reason. Níl ~ ar bith aige ar na páistí, he has no influence over the children. Do chomhairle féin a dhéanamh, to be one's own counsellor, to do as one pleases. Tabhair a chomhairle féin dó, let him have his own way. Tá siad ar a g~ féin, they do as they like. Fágaim faoi do chomhairle (féin) é, I leave it to your (own) discretion. ~ carad, a friend's advice. ~ ina ham féin, timely advice. Rinne tú ~ do leasa, you consulted your own interest, acted on good advice. Bheith idir dhá chomhairle faoi rud, to be in two minds about sth. S.a. cinn2. 2. Council. ~ baile, contae, town, county, council. ~ Stáit, State Council. Dul i ndáil chomhairle, to meet in council. (Var: pl. ~acha)

cómhalartacht, f. (gs. ~a). Mutuality, reciprocity; commutation. (Var: cómhalartaíocht)

comhall, m. (gs. -aill). 1. vn. of comhaill1. 2. Fulfilment, performance. ~ briathair, the keeping of one's word. ~ gealltanais, fulfilment of a promise. ~ dualgais, discharge of duty. ~ crábhaidh, rialach, reachta, observance of piety, of rule, of law. (Var: ~adh m)

comhalta2, a3. Jointed, articulated. Cláir chomhalta, match-boards. (Var: ~ithe)

comhaois, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Equal, corresponding, age. Bheith ~, ar ~, le duine, to be of the same age as s.o. Mhair siad i g~, they lived in the same age, as contemporaries. 2. Person of same age; contemporary. ~ iad, they are of one age. Tá do chomhaois anseo, there is one of your own age here. Mo chomhaoiseanna, my contemporaries. (Var: pl. ~eacha, ~tí)

comharbas, m. (gs. -ais). 1. Ecc: Jur: Biol: Succession. 2. Inheritance. (Var: comharbacht f)

comh-ardacht, f. (gs. ~a). 1. Phil: Agreement. 2. Balance. (Var: comhardaíocht f, comhardas m)

comhardú, m. (gs. -daithe, pl. -duithe). 1. vn. of comhardaigh. 2. Equalization; adjustment, balance. ~ íocaíochtaí, tráchtála, balance of payments, of trade. Is é seo ~ na droch-aimsire, this (fine spell) is to compensate for the bad weather we have had. Tá an ~ amuigh aige orm, I owe him a good turn. (Var: comhardamh m)

comharsa, f. (gs. & gpl. ~n, npl. ~na). 1. Neighbour. ~ bhéal dorais, next-door neighbour. Grá na ~n, love of one's neighbour. Cuid do chomharsan, thy neighbour's goods, other people's belongings. 2. Neighbourhood. Fear, bean, na ~n, neighbouring man, woman. (Var: npl. ~in)

comharsanacht, f. (gs. ~a). 1. Neighbourhood, vicinity. Sa chomharsanacht, in the neighbourhood. 2. Neighbourliness. ~ mhaith a thabhairt do dhuine, a dhéanamh le duine, to act in good neighbourly fashion towards s.o. 3. (As vn.) Ag ~ le duine, living near s.o.; behaving in neighbourly fashion towards s.o. (Var: comharsantacht)

comhbhá1, f. (gs. ~). Fellow-feeling, sympathy; close friendship, alliance. (Var: ~idh f)

comhbhách, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -áiche, npl. ~a). Sympathetic, friendly. (Var: comhbháidheach a1)

comhbhiathú, m. (gs. -thaithe). Common table, common feeding. (Var: comhbhia(thadh) m)

comhbhráithreachas, m. (gs. & npl. -ais, gpl. ~). Confraternity. (Var: comhbhráithreacht f, comhbhráithreas m)

comhchoiteann, a1. General, collective. (Var: comhchoitianta a3)

comhfhoisce, f. (gs. ~). Lit: Nearness, neighbourhood. I g~, near, close to. (Var: comhfhoigse(acht) f)

comhghairdeas, m. (gs. -dis). Congratulation. ~ a dhéanamh le duine faoi rud, to congratulate s.o. on sth. Litir chomhghairdis, congratulatory letter. (Var: comhghairdeachas)

comhla, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. ~ (dorais), door-leaf. ~ bheag, half-door. ~ ar insí, hinged door(-leaf). ~ shleamhnáin, sliding door. ~ thógála, trap-door. ~ haiste, hatch-cover. 2. Shutter. ~ fuinneoige, window-shutter. ~ ceamara, shutter of camera. ~ orgáin, shutter of organ. 3. Valve. (a) ~ loic, uisce, sluice-valve, floodgate. S.a. poll1 10. (b) ~ croí, cuisle, valve of heart, of vein. ~ scamhóige, pulmonary valve. ~ bheannach, mitral valve. (c) ~ choigeartaithe, chumhachta, ghreadta, ionraoin, mhuinchille, rialaithe, sceite, shúite, rectifying, power-, clack-, inlet-, sleeve-, governor-, safety-, suction-, valve. (d) Bot: Conch: Valve. 4. Fig: ~ chatha, mainstay in battle. (Var: gs. ~ch1, ~dh; pl. ~cha, ~in)

comhleagan, m. (gs. -ain). Wr: Dog-fall. (Var: comhleagadh m)

comhraic2, v.t. & i. (vn. -rac). Encounter; fight, fall in with. Ag comhrac na mara, na dtonn, combating the sea, the waves. Ag comhrac na ceiste, leis an gceist, struggling with the question. An áit a gcomhraiceann na taoidí, where the tides meet. (Var: pres. ~íonn)

comhraiceach, a1. Combatant; meeting, (of waters) confluent. (Var: comhracach, comhraiciúil a2)

comhraiceoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Combatant, fighter. (Var: comhraicí m)

comhráiteach1, m. (gs. & npl. -tigh, gpl. ~). Conversationalist. (Var: comhráidhteach, comhrái(dh)tí m)

comhráiteach2, a1. Conversational. (Var: comhráidhteach)

comóradh, m. (gs. as s. -aidh, as vn. -rtha). 1. vn. of comóir. 2. Gathering, assembly. Láthair an chomóraidh, the place of assembly. 3. Celebration. ~ bainise, baiste, wedding, christening, celebration. ~ na Cásca, the Easter festival. 4. Accompaniment, escort of honour. ~ na lánúine, the retinue of wedding guests, the bridal party. Bhí ~ mór leis an lá a d'imigh sé, he had a great send-off on the day he left. (Var: comórú m)

compal, m. (gs. & npl. -ail, gpl. ~). 1. Ring, enclosure. ~ a chur ar áit, to enclose a place. Istigh sa chompal, in the enclosed space. I g~ na heangaí, within the sweep of the net. 2. Surroundings, environs. Sa chompal, faoi na compail, seo, in this locality. 3. (Traffic) roundabout. (Var: compall m)

compánach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Companion. Scaradh na g~, the parting of comrades. (Var: compán m)

compord, m. (gs. -oird). Comfort. Bheith ar do chompord, to be comfortable, at one's ease. Is beag an ~ atá orainn, we have little comfort; we are not much at ease. Ba mhór an ~ di é, it was a great comfort, consolation, to her. Tá ~ sa chathaoir seo, this is a comfortable chair. (Var: compoird m, compóirt f, ~acht f)

compordach, a1. 1. (a) Comfortable. Leaba chompordach, comfortable bed. (b) In comfortable circumstances. 2. Comforting; agreeable, pleasant. Litir chompordach, pleasant, consoling, letter. (Var: compoirdeach, compóirteach, compordúil a2)

comrádaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). 1. Comrade. 2. Mate, consort. 3. Match (of similar object). (Var: comráda m)

cónaí1, m. (gs. & pl. -aithe). 1. vn. of cónaigh1. 2. Dwelling, residence. Áit chónaithe, place of residence. Teach cónaithe, dwelling-house. Scoil chónaithe, boarding school. Ceantar cónaithe, residential district. A mbailte cónaithe, their inhabited towns; the towns in which they live. Áit, teach, gan chónaí, uninhabited place, house. ~ a dhéanamh in áit, to reside in a place. Dul chun cónaithe, dul a chónai, ann, to take up residence there. Is ann atá ~ orthu, it is where they reside. Tá siad ina g~ ann go fóill, they are still living there. Bhí ~ ann tráth, it was once inhabited. Bhí fiche ~ ar an oileán sin, there were twenty habitations on that island. 3. State of rest. Dul faoi chónaí, to go to rest. Chuir siad na páistí faoi chónaí, they got the children off to sleep. Tá an saol faoi chónaí, the world is in repose. Cuireadh an taibhse faoi chónaí, the ghost was laid. Cuir an boc sin ina chónaí, make that fellow shut up. Tá sé ina chónaí inniu, he is doing nothing today. Duine ag obair is duine ina chónaí, one person working and another idle. Do chroí a chur ina áit chónaithe, to possess one's soul in patience. 4. Stop, stay. Ní dhearna sé stad (mara) ná ~, fos ná ~, sos ná ~, (go), he neither stopped nor stayed (until). 5. I g~, always, still. I g~ ag caint, always talking. I g~ ag gabháil dom, forever at me. Tá sé anseo i g~, he is here all the time, still. Is tú atá ann i g~, you have not changed a bit. I g~, riamh is i g~, ever and always. (Var: gs. ~)

cónaitheoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Dweller, resident. (Var: cónaitheach2 m)

confach, a1. 1. Rabid. 2. Irate, ill-tempered; angry. Duine beag ~, testy little person. Labhairt go ~ le duine, to speak sharply, irritably, to s.o. Chomh ~ le mac tíre, as fierce as a wolf. Spéir, farraige, chonfach, sullen sky, sea. S.a. ceann1 1(i). 3. Ravenously hungry. (Var: confadhach, confadhamhail a2)

congbháil, f. (gs. -ála, pl. -álacha). 1. Hist: Holding, settlement; (church) establishment. Cathair agus ~, enclosure and church; (monastic) city and settlement. 2 = coinneáil. (Var: pl. congbhála)

conghail, f. (gs. & npl. -ala). Lit: Conflict, strife. (Var: conghal f)

connailbhe, f. (gs. ~). Love of kind; attachment, affection. Taom, eall, ~, fit of nostalgia. (Var: connalbhas m)

cónra, f. (gs. ~, pl. ~í). Coffin. ~ chláir, luaidhe, wooden, lead, coffin. (Var: gs. ~ch, npl. ~cha)

conróideach, a1. (Of person) Difficult to deal with. (Var: conráideach)

conspóideacht, f. (gs. ~a). Argumentativeness; controversialism, polemics. (Var: conspóidíocht)

construáil1, f. (gs. -ála, pl. -álacha). 1. vn. of construáil2. 2. Construction. ~ a chur ar rud, to construe, put one's own construction on, sth; to twist the meaning of sth. 3. Argument, bickering. (Var: constrabháil, constráil)

construáil2, v.t. & i. (pres. -álann). 1. Construe. 2. Argue, oppose. Rud a chonstruáil le duine, to argue out the meaning of sth. with s.o. Ag ~ orm, posing problems for me; opposing, arguing with, me. (Var: constrabháil, constráil)

construálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Argumentative person; bickerer. (Var: constrabhálaí, constrálaí)

contae, m. (gs. ~, pl. ~tha). County. (Var: f)

contrártha, a3. Contrary, opposite (le, to). Sa treo ~, in the opposite direction. San ord ~, in the reverse order. I gcomhréir chontrártha le, inversely proportional to. Go ~, conversely. (Var: contrárdha)

contrárthacht, f. (gs. ~a). Contrariety, contrast. ~ ruda, the opposite of sth. I g~ le, in contrast with. (Var: contrárdha m, contrárdhacht)

contráth, m. (gs. ~a). Dusk, gloaming. Le ~ na hoíche, at nightfall. (Var: f)

contúirteach, a1. Dangerous. (Var: contúrt(h)ach)

coparás, m. (gs. -áis). Copperas; copper sulphate. (Var: coparas, coparós)

copóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Large leaf. 2. Bot: Dock. ~ shráide, common dock. ~ thuathail, burdock. ~ shleamhain, medicinal dock(-leaf). ~ uisce, water dock. S.a. gearrán 4. 3. Large ear. ~ an chroí, auricle of heart. (Var: ~ach1 f)

coráiste, m. (gs. ~). Courage; boldness, effrontery. (Var: f)

coráistiúil, a2. Courageous, bold. (Var: coráisteach a1)

corcra1, a3. Purple. Med: An galar ~, purpura. (Var: corcardha)

corn1, m. (gs. & npl. coirn, gpl. ~). 1. Mus: Horn. 2. ~ (óil), (drinking-)horn. ~ na bhfuíoll, horn of plenty, cornucopia. S.a. cuach2 5, faocha1 1. 3. Sp. Cup. 4. Rac: Plate. (Var: f)

corn2, v.t. (vn. ~adh m, gs. & pp. ~tha). Roll, coil. adach, páipéar, a chornadh, to roll cloth, paper. Rópa a chornadh, to coil a rope. Seol a chornadh, to furl a sail. Do mhuinchillí a chornadh, to roll up one's sleeves. Rudaí a chornadh ar a chéile, to roll things together. Chorn sé i mála iad, he wrapped them in a bag. Chorn sé leis iad, he wrapped them up and took them away. (Var: ~aigh, ~áil)

coróin1, f. (gs. -ónach, pl. -ónacha). 1. Crown. (a) Bheith i g~, to wear a crown, to reign. Teacht i g~, to come to the crown, accede to the throne. Duine a thabhairt, a chur, i g~, to bring s.o. to the throne. Cíos, tailte, corónach, crown rent, lands. An Choróin Spíne, the Crown of Thorns. (b) C~ Mhuire, rosary; rosary beads. An Choróin Mhuire a rá, to tell one's beads, say the rosary. (c) (Of money) ~ (airgid ghil), (silver) crown. Bonn, píosa, corónach, crown, five-shilling, piece. 2. Corona. ~ na gréine, the sun's corona. (Var: gs. ~e, ~each; npl. ~eacha)

corónaigh1, v.t. Crown. Duine a chorónú (ina rí), to crown s.o. (king). Scéal a chorónú, to cap a story. (Var: coróinnigh)

corpanta, a3. 1. Big-bodied, corpulent. 2. Pej: Total, out and out. Bithiúnach ~, a thorough scoundrel. Bréag chorpanta, a huge lie. (Var: corpaí, corpánta)

corparáil, f. (gs. -ála, pl. -álacha). Ecc: Corporal. (Var: corparás m)

corr1, f. (gs. coirre, npl. ~a, gpl. ~). 1. Projecting point; angle, edge. ~ tábla, cathaoireach, corner, edge, of table, of chair. ~ diallaite, pommel of saddle. ~ inneonach, ~ an chip, horn of anvil. ~ srathrach, shoulder of straddle. Bhuail sé a cheann ar chorr na carraige, he struck his head against the projecting edge of the rock. Cloch a chur ar a ~, to lay a stone on its edge, on its narrow end. Chuir sé an bairille ar a chorr, he tilted the barrel. Tá na pinginí ar a g~ aige, he is rolling in the pennies, making money fast. (Of person) Tá sé ar a chorr, he is on the alert. Chuir sé é féin ar a chorr leis, he over-reached himself with it. S.a. daoirse 1. 2. Corr shúgáin, chasta, throw-crook, rope-twister. S.a. cochall 6. 3. ~ cláirsí, neck of harp. (Var: m, gs. ~)

corraghiob, s. (In phrase) Ar do chorraghiob, on one's hunkers. (Var: corraduanóg)

corraí1, m. (gs. -aithe). 1. vn. of corraigh1. 2. Movement; stir, excitement. (a) ~ a bhaint as duine, as rud, to move s.o., sth. Níl ~ as, there is not a stir out of him. Níl ~ ann, he is unable to move. Ní raibh ~ coise ná láimhe ionam, I couldn't move hand or foot. Níl ~ amach as an teach ann, he can't stir out of the house. Tá ~ borrtha san fharraige, there is a swelling movement in the sea. Gan chorraí, motionless. (b) ~ a bheith ort, to be moved, stirred; to be vexed. Ná cuir ~ air, don't vex him. Tháinig ~ (feirge) air, he was moved to anger. Tá ~ croí air, his heart is stirred. Tháinig ~ ar a raibh ag éisteacht leis, all who heard him were stirred, became agitated. Tháinig ~ ina gcuid fola, their blood was stirred. (Var: f)

corraic, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Projection; obstacle. 2 = curca. (Var: ~e f, ~eog f)

corraiceacht, f. (gs. ~a). Unevenness, ruggedness. (Var: corraicíocht)

corrmhéineach, a1. Odd, eccentric; ill-tempered. (Var: corrmhéiniúil a2)

corrmhíol, m. (gs. -íl, pl. ~ta). Midge. (Var: ~tóg f)

corthair, f. (gs. ~e, pl. ~í). Fringe, border. (Var: gs. & pl. corthar(th)a)

cosc1, m. (gs. as s. coisc, as vn. coiscthe). 1. vn. of coisc1. 2. Check, restraint; prevention, prohibition. ~ a chur ar dhuine, to check, restrain, s.o. ~ a chur le rud, to put a stop to sth. ~ ar ólachán, prohibition against drinking. ~ ar leabhair, ban on books. ~ tine, cruála, troda, prevention of fire, of cruelty, of fighting. ~ tarta, slaking of thirst. Gan chosc, unchecked, unrestrained. Gan chosc gan cheangal, without let or hindrance. (Var: ~adh m)

coscrach, a1. 1. Cutting, shattering; distressing, shocking. Buille ~, shattering blow. Caoineadh ~, distressful crying. Scread choscrach, harrowing screech. Scéal ~, heart-rending story. Bás ~, agonizing death. 2. Victorious, triumphant. ~ ó bhás agus ó dhiabhal, victorious over death and the devil. (Var: coscarthach)

costasach, a1. Costly, expensive; sumptuous. (Var: costaiseach, costasúil a2)

costasacht, f. (gs. ~a). Costliness; sumptuousness. (Var: costasúlacht)

cosúlacht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). Likeness; appearance, resemblance. 1. (Of look, appearance) Tá ~ na fírinne air, it looks like the truth. Tá ~ na sláinte air, he has a healthy appearance. Bhí ~ na haoise ag teacht air, he was beginning to look old. Ní raibh ~ air go raibh an anáil ann, he did not appear to be breathing. Tá ~ bhreá fir air, he looks a fine man. Fear breá ina chosúlacht, a fine man in appearance. Áit fhiáin i g~, a wild-looking place. Cuir ~ na hoibre ort féin, give yourself a workmanlike appearance. Chuir sé ~ éigin air féin, he smartened himself up a bit. Cad é an chosúlacht iad? What do they look like? Dá mbeidís ag cur lena g~, if they were as good as they look. Tá siad féin is a g~ ag dul in aghaidh a chéile, they belie their appearance. Prov: Dhá dtrian den damhsa an chosúlacht, appearances count. De réir ~a, to all appearances. Tá a chosúlacht lena chois, it is self-evident. 2. (Of likelihood, promise) Tá ~ báistí air, it looks like rain. Tá ~ mhaith ar na barra, the crops look promising. Níl ~ imeachta air, there is no sign of his leaving. Dá mbeadh ~ ar bith orthu, if they showed any promise. Sin an chosúlacht atá air, it looks like it. 3. (Of likeness, similitude) Thug sí a chosúlacht dom, she gave me a picture, a description, of him. Tá a chosúlacht agat, you have described him. Tá a chosúlacht anseo agam, I have his picture here. Tú féin nó do chosúlacht a bhí ann, it was either you or your double. Bíonn an chosúlacht ann, there are strange similitudes; queer things happen. 4. (With le) Rudaí a chur i g~ le chéile, to liken things to each other. Ní do do chur i g~ leis é, not to compare you with him. 5. (Of something comparable with average) Bó a mbeadh ~ bainne aici, a cow that would give a fair amount of milk. D'ól siad ~, they drank a fair amount. (Var: cosúilt f)

cothaitheacht, f. (gs. ~a). Fatness, obesity. (Var: cothaíocht)

cothroime. 1. f. (gs. ~). (a) Evenness, balance. (b) Fairness, equity. (c) Parity. 2. gsf. & comp. of cothrom2. (Var. of 1: ~acht f)

cothrom2, a1. 1. Even; level, balanced. (a) Talamh ~, level ground. Chomh ~ le clár, as flat as a board. Meá chothrom, balanced measure. Cuir ort ~ é, put it on straight. (b) Bheith ~ le, to be even, level, with. ~ sa choimhlint, level in the contest. Airgead, punt, scór, ~, even money, pound, score. I gcuid chothrom le, on level terms with. Tá sé ~ lena chuid oibre, he is up to date with his work. S.a. cluiche 1(a). (c) (Adverbially of time) Uair, seachtain, ~, an hour, a week, exactly. Le mí ~, for a whole month now. Bliain ~ ó shin, exactly a year ago. 2. Fair, equable; average. Lá ~ oibre, average day's work. Barr ~ cruithneachta, fair crop of wheat. Luach ~ saothair, fair return for work. Fear ~ tíre, ordinary (country)man; average man. Duine ~ ar bith, any ordinary person. Tá cloigeann ~ air, he is level-headed. Dhéanfadh sé rud ~ ar bith duit, he would do anything within reason for you. Bí ~ leis anois, be fair to him now. (Var: ~ach)

crabhaitéal, m. (gs. & npl. -éil, gpl. ~). Puny, miserable, creature. (Var: crabhait f)

crágálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). 1. Clawer, pawer. 2. Awkward walker. (Var: crágaire m)

craicneach, a1. 1. Covered with skin; smooth-skinned. Duine ~, smooth-complexioned person. Ainmhí ~, sleek animal. 2. Well-finished, polished. Obair chraicneach, well-finished work. Scéal ~, polished, plausible, story. (Var: craicniúil a2)

cráifisc, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Crawfish. (Var: pl. ~eacha; cráifis f)

cráiteachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Sad, tormented, person; miserable creature, wretch. ~ linbh, vexatious child. ~ de sheanduine, fretful old man. 2. Miser. Crústa ó chráiteachán, a crust from a miser. (Var: cráiteálaí m, cráiteán, cráiteánach m, cráiteánaí m)

crandán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Stunted, underdeveloped, person; withered old person. (Var: crandachán, crandailín m)

crandúir, m. (gs. -úra, pl. ~í). Withered old man. (Var: crandóir)

crannaíl, f. (gs. -íola). 1. Timbering, timbers; lattice-work. S.a. droichead. 2. Ship's masts. (Var: crannaíolach f)

craobh, f. (gs. -oibhe, pl. ~acha; gpl. ~ used in certain phrases). 1. Branch, bough; tree. (a) ~ crainn, branch of tree. Ar bharr na gcraobh(acha), on top of the branches; on the tree-tops. S.a. ogham 1. (b) ~ troim, liathchorcra, elder, lilac, tree. S.a. sú2. (c) (Vintner's) bush. ~ aonaigh, centre of attraction, cynosure. (d) ~ ghinealaigh, choibhneasa, genealogical tree, pedigree. (e) Dul, imeacht, le ~acha, to go wild, mad. Tá sé ar, le, ~acha, he is raging mad. (f) Palm, laurels. An chraobh a bhreith leat, to bear (off) the palm. Tugadh an chraobh dó, he was awarded the palm, declared the winner. Lig siad an chraobh leis, they yielded the palm to him. ~ choscair, battle laurels, victory. ~ óir, airgid, golden, silver, wreath (of distinction). ~ na hireann, an domhain, the championship of Ireland, of the world. S.a. cluiche 1 (a). (g) (Of person) ~ chosanta, chief defender, champion. (h) (Of organisation) Branch. ~ de Chonradh na Gaeilge, a branch of the Gaelic League. 2. Hort: ~ altrama, stock. 3. ~ eolais, sign-post. 4. (a) ~ cheoil, woodwind instrument. (b) (pl.) Embellishments (of music, speech). 5. ~ (ghruaige), tress, flowing lock (of hair). 6. Bot: Ling, Scotch heather. 7. Arbhar, coirce, craoibhe, reared corn, oats. Tá an coirce i g~, the oats are in the ear. Thug sé coirce craoibhe do na ba, he fed eared, unthreshed, oats to the cows. 8. (In phrase) Tá ~ fhliuch ar an lá, the day portends rain. (Var: npl. ~a, gpl. ~)

craobhraic, f. (gs. ~e). Samphire. (Var: craobhracán m)

craobhscaoilte2, a3. 1. pp. of craobhscaoil. 2. (Of person) Open, frank; talkative. (Var: ~ach a1)

craodó, s. (In phrase) Ar do chraodó, lounging, at one's ease. Bhí sé sínte ar a chraodó, he was reclining lazily. (Var: ~g)

craol, v.t. & i. 1. Announce, proclaim. Rud a chraoladh ón altóir, to announce sth. from the altar. 2. W.Tel: Broadcast. (Var: craoil)

craorag, a1. Blood-red, crimson. Fuisce a ól ~, to drink whiskey neat. (Var: craorac)

craosaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Glutton. 2. ~ gorm, blue shark. (Var: craosach2 m, craosachán m, craosaí m, craosánach m)

creachlaois, f. (gs. ~e, pl. ~í). Light work, petty chore. Ag déanamh ~e, ~í oibre, timpeall an tí, doing odd jobs about the house. (Var: pl. ~eacha; creachnaois)

creagaireacht, f. (gs. ~a). Hardness; niggardliness. Prov: Ní críonnacht ~, "miserliness is not thrift', it does not pay to be mean. (Var: creagairneacht)

creagánta, a3. 1. Stony, barren. 2. (Of hands) Hard, callous. 3. (Of person) Small and hardy; mean. (Var: creagánach a1, creaganta)

crean, v.t. & i. (vn. ~adh m, gs. ~ta). 1. Obtain, purchase. 2. Bestow, spend. Mura gcreana tú cabhair dom, unless you grant me help. An té nach gcreanann leis féin, he who does not spend anything on himself, look after himself. Ná ~ do chuid leo, don't waste your substance on them. An lá a chreanadh leis, to take all day at it. (Var: vn. ~úint f)

creasa1, s.gs. (In phrase) Tine chreasa, flint-fire; spark. Tine chreasa a bhaint as clocha, to strike sparks from stones. (Var: creas)

creat, m. (gs. ~a, pl. ~aí). 1. Frame; shape, appearance. ~ duine, ainmhí, human, animal, frame. ~ báid, foirgnimh, framework of boat, of building. ~ a chur ar rud, to get sth. into shape. Obair a bhfuil ~ uirthi, well-finished work. Tá sé i g~ go maith agat, you have put it together very well, made a good job of it. Tá ~ maith air, he, it, is in good shape, looks well. Bainfear as do chreataí é, your body will suffer for it; you will pay dearly for it. Bhain sé a chreat dó, he salted him (at cards). 2. Rib of house-roof. Dá mbeadh sé faoi chreataí an tí agam, if I had it anywhere in the house. In airde sna ~aí, up in the roof. (Var: pl. ~acha; f, gs. creite; ~a m)

creathadach, f. (gs. -aí). (Act of) trembling, quivering, fluttering. (Var: creathadaíl f)

creathnach2, a1. Frightful, terrifying. Rud ~, sth. terrifying, sth. to make one quake. (Var: creathnaitheach)

creatlach, f. (gs. -aí, npl. ~a, gpl. ~). Framework, skeleton. ~ duine, human frame. Níl ann ach an chreatlach, he is a mere skeleton. ~ tí, framework of house. Níl fágtha ach ~ an tí, only the walls of the house remain. Faoi chreatlach an tí, anywhere in the house. ~ báid, frame, shell, of boat. ~ seanloinge, the hulk of an old ship. ~ coille, thinned-out, skeleton, forest. ~ scéil, outline of story. (Var: m)

créatúr, m, (gs. & npl. -úir, gpl. ~). Creature. 1. Created thing. Guí ar gach ~, to pray for all creatures. Mar atá Dia lena chréatúir, as God is to His creatures. 2. (As expression of sympathy) An ~, an ~ bocht, the poor thing. Na créatúir atá ina mhuinín, the unfortunate people who depend on him. Ba mhaith é, an ~, he was good, the poor fellow. 3. (Contemptuously) Níl ann ach ~ (gan mhaith), he is only a (good-for-nothing) creature. (Var: créatúir m, pl. créatúireacha)

creideamh, m. (gs. & npl. -dimh, gpl. ~). Belief, faith; religion, creed. ~ i nDia, belief in (the existence of) God. ~ sna sacraimintí, belief in (the validity of) the sacraments. ~ i luibheanna, belief in (the efficacy of) herbs An ~ fíor, the true faith. Ár g~ a admháil, to profess our faith. Níl ~ ná coinsias aige, he has neither faith nor conscience. A lucht an chreidimh bhig, you of little faith. Duine a thabhairt chun creidimh, to bring s.o. to the faith; to bring s.o. round to one's point of view. Tá siad ar aon chreideamh amháin, they are of one faith, persuasion. Is é mo chreideamh go, it is my belief, conviction, that. An ~ Caitliceach, Protastúnach, the Catholic, Protestant, faith, religion. Saoirse chreidimh, religious freedom. ~ polaitíochta, political creed. (Var: pl. creidíocha)

creidiúnacht, f. (gs. ~a). 1. (a) Creditableness. (b) Jur: Credit. 2. Respectability. (Var: creidiún(ach)as m)

creidte, a3. 1. pp. of creid. 2. Credible. Más ~ a ndúirt sé, if one may believe all he said. Ní ~ focal de, one should not believe a word of it. (Var: creidthe)

creig, f. (gs. ~e, pl. creaga). 1. Crag; rocky eminence, rock. 2. Stony, barren, ground. 3. Rocky shore. 4. Geog: ~ is earr, crag and tail. (Var: pl. ~eacha, ~eanna)

creim1, v.t. & i. (pp. ~the). 1. Gnaw. Rud a chreimeadh, to gnaw at sth. Cnámh a chreimeadh, to pick a bone. Thug mé cnámh le ~eadh dó, I gave him something to chew upon. An luch ag ~eadh an urláir, the mouse gnawing at the floor. An capall ag ~eadh bhéalbhaí, the horse fretting its bit. Ag ~eadh mo chroí, gnawing at my heart. 2. Corrode, erode. Iarann a chreimeadh, to corrode iron. An fharraige ag ~eadh an chósta, the sea eroding the coast. (Var: créim1, ~igh)

creimneach2, a1. 1. Gnawing; corrosive, erosive. 2. Corroded; time-worn, decayed. (Var: creimeannach, creim(i)theach)

críne. 1. f. (gs. ~). Old age, decrepitude. Ag titim dá chríne, withering with age. 2 : críon2. (Var. of 1: ~acht f)

cringleach, m. (gs. & npl. -ligh, gpl. ~). 1. Cringle. 2. Thin skinny person or animal, scrag. (Var: crincleach)

críochadóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Marker of boundaries. (Var: críochaire m)

críochadóireacht, f. (gs. ~a). (Act of) demarcation, marking of boundaries. (Var: críochaireacht)

críochantacht, f. (gs. ~a). Bounding, bordering (tailte, tíortha, of lands, of countries). Ag ~ le, bordering on. Tá sé ag ~ liom, his land adjoins mine. (Var: críochantóireacht)

críon3, v.t. & i. Age; wither, decay. (Var: ~aigh)

críonach, m. (gs. -aigh). Decayed wood. Ualach críonaigh, a load of faggots. Tá an t-adhmad ina chríonach, the timber is decayed, crumbling with age. (Var: ~án m)

críontachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Withered old person. (Var: críontach m)

crios, m. (gs. creasa, pl. ~anna). Girdle, belt; band; zone. 1. ~ boilg, abdominal belt. ~ cabhlach, swaddling-band. ~ cartús, cartridge-belt. ~ ceangail, baby's binder. ~ crochóg, suspender belt. ~ gualainne, shoulder-belt, baldric. ~ punainne, sheaf-tie. ~ snátha, band of thread; wound layer of thread. ~ tarrthála, life-belt. ~ uchta, breast-band. Ailb agus ~, alb and cincture. Anat: ~ peilbheach, pelvic girdle. 2. Mch: ~ iompair, conveyor-belt. ~ tógála, assembly conveyor. 3. Slata creasa, rods in weaver's loom. 4. Geog: ~ fuar, measartha, brothallach, frigid, temperate, torrid, zone. ~ (meáin) na cruinne, equator. ~ an ama, standard-time belt. ~ arúlachta, agrarian zone. ~ an arbhair, an chadáis, corn, cotton, belt. ~ cladaigh, cladachúil, littoral zone. An ~ teirmeach, the thermal belt. 5. Astr: ~anna Iúpatair, the belts of Jupiter. 6. Blow, belt. (Var: gs. ~a)

Críost, m. (gs. ~). Christ. (Var: ~a)

criostalta, a3. Crystalline. (Var: criostalach a1)

crísce, s. (In asseveration) Dar ~! By the holy! (Var: crísc)

crith1, m. (gs. creatha, pl. creathanna). 1. vn. of crith2. 2. Tremble, shiver; tremor, shudder; vibration, quiver. Bheith ar ~, to be trembling. Ar ~ le heagla, le fuacht, trembling with fear, with cold. Ar ~ ina chraiceann, quaking in his boots. Ar bharra, ar bharr amháin, creatha, all of a tremble. Duine a chur ar ~; ~ a chur ar dhuine, to make s.o. tremble. Bhí ~ ar a, ina, lámh, ghlór, his hand, his voice, was shaking. Bhí ~ ball, ~ cos is lámh, air, he was trembling in all his limbs. Chuir sé an croí ar ~ ionam, it made my heart quake. ~ a bhaint as duine, to make s.o. shudder. Creathanna fuachta, creatha as fuacht, cold shivers. Bhí sé ag cur creathanna fuachta de, there were cold shivers passing through him. ~ talún, earthquake. (Var: pl. ~eacha; f; ~eadh m)

criú, m. (gs. ~, pl. ~nna). Crew. (Var: f)

crobh, m. (gs. & npl. -oibh, gpl. ~). 1. Hand; clawed foot, paw; talons. Ar do cheithre croibh, on all fours. Ar a chroibh in airde, with his paws in the air, on his back. Tugadh a chroibh os a chionn, he was sent sprawling. Lán do chroibh de rud, a handful of sth. ~ airgid, handful of money. Rug an seabhac leis ina chrobh é, the hawk carried it off in its talons. 2. Bot: ~ dearg, geal, gioblach, gorm, (kinds of) crane's-bill. ~ fola, geranium. ~ préacháin, crowfoot. (Var: f, gs. croibhe)

crobhaing, f. (gs. ~e, pl. ~í). Cluster. (Var: crobhang f)

croca, m. (gs. ~, pl. ~í). Crock. (Var: croc m, cróca m)

crochadh, m. (gs. -chta). 1. vn. of croch2. 2. Hanging. Ar ~, hanging. ~ duine, the hanging of a person. Coir, cúis, chrochta, hanging offence, case. 3. Raising, erection. ~ seoil, brataí, the hoisting of a sail, of a flag. 4. Mec. E: Suspension. 5. Pitch. ~ áirse, dín, the pitch of an arch, of a roof. 6. Pothook. (Var: gs. crochaidh)

crochadóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Hangman. 2. Gallows-bird. Tá aghaidh, gnúis, crochadóra air, he has a villainous look. 3. Loafer. 4 = crochadh 6. (Var: crochaire m)

crochadóireacht, f. (gs. ~a). (Act of) loafing. Ag ~ (thart), loafing about, loitering. (Var: crochaireacht)

crócharnaid, f. (gs. ~e, pl. ~í). Phantom funeral. (Var: crócharn m, crócharnán m, cróchnaid, cróchrann f)

crodh, m. (gs. & npl. -oidh, gpl. ~). 1. Lit: Cattle, wealth (in cattle). 2. Dowry. (Var: pl. ~anna)

cróga, a3. 1. Brave. 2. Hardy; lively, spirited. Seanduine ~, hardy, active, old man. Tá sé go ~ inniu, he is lively, in good spirits, today. (Var: ~ch a1, ~nta)

croíbhriste2, a3. Heart-broken; heart-breaking. (Var: ~ach a1)

croíleacán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Core. (Var: croíleachán)

cróilí2, a3. Bed-ridden; disabled, infirm. (Var: ~och, cróilithe, cróilitheach a1)

croiméal, m. (gs. & npl. -éil, gpl. ~). Moustache. (Var: croimbéal)

croinic, f. (gs. ~e, pl. ~í). Chronicle. (Var: ~il f)

croiniceoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Chronicler. (Var: croinicí m)

croiniceacht, f. (gs. ~a). (Act of) chronicling. (Var: croinicíocht)

cróiseáil, v.t. & i. (pres. -álann; vn. ~ f, gs. -ála). Crochet. (Var: cróisiáil)

croisínteacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) walking on crutches. 2. (Act of) gathering seaweed with pole having a hook and crosspiece. (Var: croisíneacht)

croithleán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Shivering, cold-looking, person; weakling. (Var: croitheal m, croithleamán)

crólinnteach, a1. Gory, bloody. (Var: crólinnte a3)

cromadach, f. (gs. -aí). (Act of) crouching; crouching movement. (Var: cromadaíl f, cromaíl f)

crománach, a1. 1. (Large-)hipped. 2. Mec. E: Cranked. (Var: crománta a3)

crónachan, f. (gs. -ana). Dusk, night-fall. (As vn.) Ag ~, growing dark. (Var: crónachán m)

crónán, m. (gs. -áin). (Act of) humming; hum, murmur, drone, purr. ~ feithide, beiche, the hum of an insect, of a bee. ~ píbe, the drone of a pipe. ~ easa, the boom of a waterfall. ~ na sruthán, na dtonn, the murmuring of the streams, of the waves. ~ cait, the purr of a cat. Cad é an ~ atá ort? What are you murmuring, muttering, about? Ag ~ dó féin, humming, murmuring, to himself. Tá an citeal ag ~, the kettle is singing. S.a. cat 1. (Var: ~acht f)

crónstaig, f. (gs. ~e, pl. ~í). Old crone. (Var: crónstaic f)

crosta1, a3. 1. pp. of cros2. 2. Fractious; troublesome, difficult. Ceist chrosta, complicated question. Teacht ~ ar dhuine, to fall foul of s.o. Tháinig na bealaí ~ orm, I was uncertain which way to take. Tá sé ~ ina, ar a, mheisce, he is troublesome when drunk. 3. (Of child) Mischievous, contrary. 4 : crosadh. (Var. of 3: crostáilte)

crostacht, f. (gs. ~a). 1. Fractiousness, troublesomeness, complicatedness. 2. Mischievousness. (Var: crostáil f, crostáltacht)

crostóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Fractious person; mischievous child. (Var: crostálaí m)

crotal, m. (gs. & npl. -ail, gpl. ~). 1. Rind, husk. ~ cnó, nutshell. ~ coirce, oat-husk. ~ bachlóige, scale of bud. Tá mo chroí ina chrotal cnó, my heart has grown callous. 2. Dyer's moss, lichen. Bot: ~ coille, lungwort. (Var. of 2: crotar m)

crú1, m. (gs. ~, pl. ~ite). 1. Shoe (for animal's hoof). (a) ~ capaill, horseshoe. ~ seaca, frost-shoe. ~ a chur ar, faoi, chapall, to shoe a horse. ~ a scoitheadh, to cast a shoe. (b) (In phrases) Nuair a tháinig an ~ ar an tairne, when it came to the test. ~ a chur ina thosach, to get going, to hurry. 2. ~ bróige, heel-plate for boot. (Var: f)

cruachan, f. (gs. ~a). 1. vn. of cruaigh. 2. Hardening. (Var: cruachaint f)

cruaiteachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Hard substance; dry, meagre, thing. ~ talún, hard, barren, land. ~ de phlanda, hardy, underdeveloped, plant. 2. (Act of) hardening, drying. Leac chruaiteacháin, drying-stone. 3. Stingy person. (Var: cruaiteán1)

cruatan, m. (gs. -ain). Hardship, want. ~ a fhulaingt, to endure hardship. ~ an tsaoil, the hardships of life. ~ éadaigh, tine, want of clothes, of fire. ~ geimhridh, the rigours of winter. Prov: Tagann an ~ i ndiaidh an chaite, waste makes want. (Var: cruatalán)

cruib, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Crib. (Var: gs. ~each, pl. ~eacha)

cruidín, m. (gs. ~, pl. ~í). Kingfisher. (Var: cruideán m)

crúigh1, v.t. (pres. -únn, fut. -úfaidh, vn. crú, pp. -ite). 1. Milk. Bó a chrú, to milk a cow. F: Duine a chrú, to get money, information, out of s.o. Tá an bairille crúite acu, they have drunk the contents of the barrel. 2. Lit: Comhairle a chrú, to seek, take, counsel. (Var: crúidh)

crúigh2, v.t. (pres. -únn, fut. -úfaidh; vn. crú m, gs. & pp. -ite). Farr: Shoe. Capall a chrú, to shoe a horse. (Var: crúidh)

cruimh, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Maggot; larva, grub. ~ cháise, cheese-maggot. ~ chapaill, grub of tiger moth. ~ ithreach, larva of beetle. Ag obair chomh dian le ~ ithreach, working very hard. ~ snáthaide móire, crane-fly grub, leather-jacket. Tá an chruimh faoin bhfiacail, sa tsróin, aige dúinn, he has it in for us, he nurses a resentment against us. 2. Tiny insect, worm. ~ arbhair, chadáis, corn-, boll-, weevil. ~ phucháin, fluke-worm. (Var: pl. ~e)

cruinneasach, a1. Exact; sparing. Bean tí chruinneasach, frugal housewife. (Var: cruinneasúil a2)

cruinniú, m. (gs. & pl. -ithe). 1. vn. of cruinnigh. 2. Gathering. (a) Meeting, assemblage. ~ daoine, a gathering of people. ~ a chur ar dhaoine, to call people together, summon people to a meeting. ~ a thionól, to hold a meeting. Bhí ~ againn aréir, we had a meeting last night. ~ coiste, de choiste, committee meeting. Labhairt le ~, to address a meeting. (b) Work-gathering. B'éigean di ~ a chur ar an obair, she had to gather help for the work. (c) Needlew: Pucker, gather. Cruinnithe a chur in éadach, to pucker cloth. (d) Focussing. (e) Forming. S.a. pláta 1(c). (Var: pl. ~cha)

cruipinneach, a1. (Of hair) Wavy. (Var: cruip-eannach, cruipíneach)

cruithneacht, f. (gs. ~a). Wheat. ~ earraigh, gheimhridh, spring, winter, wheat. S.a. cogal1, lúb1 4. (Var: gs. ~an; ~a f)

crunca, m. (gs. ~, pl. ~í). Doubled-up, decrepit, person or animal. Tá sé ina chrunca ag an aois, he is bent double with age. Rinneadh ~ de le buille, he was doubled up with a blow. An ~ asail sin, that decrepit old ass. Bhí sé ina chrunca gúngach, he was crouched on his hunkers. (Var: crúnca)

crupach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Shrunken, stiff-jointed, person or animal. (Var: crupaide m, crupaire m)

crúsca, m. (gs. ~, pl. ~í). Jug; jar. (Var: crúscán m)

cruthanta, a3. 1. Life-like, exact. Is í a máthair go ~ í, she is exactly like her mother. Tá sé go ~ os comhair mo shúl, I have a perfect image of him. 2. Real, complete. ireannach ~, a real Irishman. Ealaíontóir ~, a consummate artist. Rógaire ~, a proper rogue. Gadaíocht chruthanta, sheer robbery. Is í an bhréag is ~ í, it is a barefaced lie. (Var: ~iseach a1)

cú, m. (gs. ~, pl. ~nna, gs. & gpl. con used in certain phrases) 1. Hound, greyhound. Prov: Mar a bhíos an ~ mór bíonn an coileán, like father like son. Prov: I gcosa ~ a bhíos a chuid, a hound depends on its speed for food. Prov: Is minic a bhí ~ mall sona, "a lagging hound was often lucky', better late than never. Prov: Is olc an ~ nach fiú fead a ligean air, "it is a poor hound that is not worth whistling for', anything is better than nothing. S.a. glam1, lúb1 1(a), sailchuach, teith1 2. 2. ~ allta, wolf. ~ cosanta, watch-dog. ~ dobhráin, otter. ~ fola, bloodhound. ~ seilge, hunting dog. S.a. cuachma. 3. Fig: Hero, champion. (Var: f)

cuach2, m. (gs. ~, npl. ~a, gpl. ~). 1. Bowl; goblet, drinking-cup. S.a. líon3 2. 2. ~ abhlann, altóra, ciborium. 3. Anat: (Of head) Dome. 4. Bot: ~ Phádraig, plantain. 5. Moll: ~ coirn, auger-shell. (Var: f)

cuaire. 1. f. (gs. ~). Curvature; camber. 2. gsf. & comp. of cuar2. (Var. of 1: ~acht f)

cual, m. (gs. & npl. -ail, gpl. ~). Faggot; bundle, heap. ~ connaidh, bundle of firewood. Ag baint cuail, cutting fire-wood. ~ cnámh, heap of bones. Tá sé ina chual cnámh, he is worn to a skeleton. ~ adhmaid, pile of timber. ~ beannacht a chur ar dhuine, to heap blessings on s.o. Tá ~ acu ann, there is quite a collection of them. (Var: f, gs. ~a, pl. ~a, ~acha)

cuar2, a1. 1. Curved. 2. Bent, slanted; hooped. (Var: ~ach)

cuas, m. (gs. -ais, npl. ~a, gpl. ~). 1. Cavity; hollow, recess. ~ crainn, hollow of tree. ~ aille, hole in cliff. 2. Cove, creek. 3. Anat: Sinus, cup. ~ coirp, sróine, body, nasal, cavity. S.a. alt1 1 (b). (Var: gs. ~a)

cuasach, a1. Cavernous, hollow; concave. (Var: cuasaithe a3)

cúb2, v.t. & i. (vn. ~adh m, gs. & pp. ~tha). 1. Coop. 2. Bend. Bata a chúbadh, to bend a stick. Leathanach a chúbadh, to dog-ear a page. Do mhuineál a chúbadh, to bend one's neck. Chúb a shúile, his eyes fell. ~ (chugat) do chosa, draw in your legs. 3. Cower, shrink. ~adh chugat, to draw oneself together; to shrink into oneself. ~adh siar ó dhuine, to shrink back from s.o. ~adh fút, to cower; to curl oneself up. (Var: ~áil)

cuchtair, f. (gs. -trach, pl. -tracha). Lit: Kitchen. (Var: cuchtar f)

cuchtróir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Lit: Kitchener. (Var: cuchtaire m)

cuibheas, m. (gs. -bhis). Fitness, propriety; seemliness, decency. ~ a bheith ionat, to have a sense of propriety. Duine gan chuibheas, one who lacks decency, moderation. Focal gan chuibheas, unseemly word. Is den chuibheas é, it is proper. (Var: gs. ~a; cuibhdheas, cuibheacht f)

cuibheasach, a1. 1. Fair, middling. ~ maith, fairly good. Tá siad ~ gan a bheith maíteach, they are fair to middling. 2 = cuibhiúil. (Var: cuibhdheasach)

cuibheasacht, f. (gs. ~a). Fair amount, moderation. (Var: cuibhdheasacht)

cuibhreach, m. (gs. & npl. -righ, gpl. ~). Binding, fetter; trammel. Duine a chur i g~, to shackle s.o. Níl ceangal ná ~ air, there is nothing to hinder him. ~ a chur ar chapall, to trammel a horse. ~ a chur ar phuball, to guy a tent. ~ punainne, the binding of a sheaf. (Var: f)

cuid, f. (gs. coda, pl. codanna). Part; share, portion. 1. Part of whole, some. Codanna a dhéanamh de rud, to divide sth. into parts. Déanta ina chodanna, made in parts, sections. Dhá, trí, chuid, two, three, parts. An dara, an deichiú, ~, the second, the tenth, part. ~ den lá, den obair, part of the day, of the work. ~ de na daoine, some of the people. ~ againn, some of us. ~ eile agaibh, den teaghlach, others of you, of the family. An chuid eile den scéal, the rest of the story. Tá ~ den cheart agat, you are partly right. ~ ag teacht agus ~ ag imeacht, some coming and others going. An chuid is mó, the greater, greatest, part. An chuid is measa de, the worst part of it. An chuid is lú de is é is fearr, the less of it the better. Ar an g~ is mó de, for the most part. ~ mhaith airgid, den airgead, a good deal of money, of the money. ~ mhór páipéir, scríbhinní, a lot of paper, of writings. Tá ~ mhór le rá aige, he has a lot to say, he talks a lot. An chuid ghlas, the green part; the green ones. Codanna cothroma, equal parts. I g~ chothrom le, even with. Táimid i g~ chothrom leis an lá, we have done a fair day's work. Chuardaigh mé ina chodanna beaga é, I searched it minutely. Bhí siad ina gcodanna beaga, ina gcéad ~, air, they were all over him. Bhí siad ina dhá g~ déag le chéile, they were very friendly. Níl aithreachas ná ~ d'aithreachas orm, I am not in the least repentant. An bhfuil tú sásta? Níl ná ~ de shásta. Are you satisfied? Not in the least. Bhí ionadh ~ mhaith air, he was rather surprised. 2. Individual portion. Do chuid a bhaint as rud, to take one's share of sth.; to make sth. suffice for one's needs. Do chuid a bheith agat de rud, to have one's share of sth.; to partake in sth. Bíodh do chuid den spórt agat, join in the sport. Mo chuid den obair, my part of the work. Mo chuid den chomhrá, den bhainis, my share in the conversation, in the wedding festivities. Fuair tú do chuid de, that is all you'll get of it. Mo chuid éadaigh, bróg, my clothes, shoes. Do chuid leabhar, eolais, your books, knowledge. Ár g~ saothair, trioblóide, our labour, trouble. A chuid fear, saighdiúirí, his men, soldiers. A g~ mac, aithreacha, their sons, fathers. ~ fíona an tsagairt, the priest's wine. Iníon dá ~, one of her daughters. Long de chuid na Fraince, one of the French ships; a French ship. Mo chuid féin, my own. Rinne sé a chuid féin, he played his part. Gach lá ag baint a chuid féin asainn, each day taking its toll of us. Tá dóigheanna dá chuid féin aige, he has peculiar mannerisms. Bhí ~ aige di, he had sexual intercourse with her. 3. (a) ~ amhrais, iontais, é, it is a matter for suspicion, for surprise. Ní ~ bhuíochais dó é, it is nothing for which he should be thanked. Thar, amach ó, chuid ghrinn de, except in so far as it may be regarded as a joke. Tá ~ súl inti, she is good-looking. ~ chuideachta a dhéanamh de dhuine, to make a laughing-stock of s.o. (b) Níl ~ (na) ranna ann, there is not enough of it to go round. Dá mbeadh ~ bhuailte ionat, if you were worth beating. Níl ~ an tsagairt ann, he will be dead before the priest comes. ~ an bheagáin, mere pittance. ~ is mó, is lú, ná, greater, lesser, amount than. (c) Chuir sé an scian go ~ a dhoirn ann, he plunged the knife to the handle in him. (d) Tá ~ chaite ann, (of cloth) it wears well. Tá ~ mhaireachtála ann, (of person) he is in no danger of death. 4. (Of means of subsistence) Ár g~ a shaothrú, to earn our bread, our living. Do chuid a chaitheamh (ar, le), to spend one's substance (on). ~ do chomharsan, thy neighbour's goods. Bheith beo ar chuid na muintire eile, to live at other people's expense. Tá ár g~ ar Dhia, we rely on God for support. Níl mo chuid ort, I am not dependent on you. ~ d'anama a ghlacadh, to take spiritual sustenance; to receive Communion. ~ na maidine, na hoíche, provision for the morning, for the night; breakfast, supper. Tá ~ na seachtaine istigh aici, she has laid in provisions for the week. Tá a chuid is a chostas aige, he is able to meet all his charges; he is well off. Tá do chuid is do bhuíochas (do chlú, d'oineach) agat, "you have your meat and your manners,' thanks for your offer. Ag bisiú i g~ is i ndaoine, increasing in wealth and population. Ná tréig do chara ar do chuid, don't forsake a friend for gain, stick to your principles. Mo chuid den saol, my earthly store, my all. Is é a chuid den saol a bheith ag imirt, his only interest is in gambling. A chuid! My dear! S.a. buíochas 1, cú 1, súil 2 (a). 5. (Of food, meals) Do chuid a dhéanamh, to take one's meal(s), to eat. A chuid a thabhairt do dhuine, to give s.o. his meal(s), to feed s.o. Ina suí ag a g~, sitting down to their meal. Tá lorg, rian, a choda air, he has a well-fed look about him. Ní fiú a chuid é, he is not worth his salt. Ar aon chuid, subsisting on one meal (a day). In aimsir a choda a rugadh é, he always comes at meal-time. S.a. cum 6 (b). (Var: ~e f)

cuideachta, f. (gs. ~). 1. Company. (a) Bheith i g~, to be in company. I g~ duine, in s.o.'s company, along with s.o. I dteach ~, in a house where there is company. I lúb chuideachta, in the midst of company. I gcead don chuideachta, with due respect to those present. Tá a chuideachta leis, he has brought his companions along. I g~ a chéile, together. I g~ na ~, along with the rest. (b) Companionship. ~ a choinneáil, a choimeád, le duine, to keep s.o. company. Is breá an chuideachta iad, they are fine company, very sociable. De ghrá na ~, for company's sake, in order to be sociable. Tá sin féin ina chuideachta aici, even that is company for her, occupies her mind. Ní ~ d'aon duine iad, they are not fit company for anybody; they are not sociable in any way. Prov: Is fearr uaigneas maith ná droch-chuideachta, it is better to be alone than in bad company. (c) Jur: Com: Company. 2. Social amusement, fun. ~ a dhéanamh, to have fun; (of children) to play. Rinne sé ~ dúinn, he kept us amused. Is againn a bhí an chuideachta, we had such fun. Tá ~ agaibh orm, you are poking fun at me. Níl ann ach ~, it is only fun. Ní ~ ar bith a leithéid sin, that kind of thing is no joke. (Var: gs. ~n; ~nas m)

cuidiúil, a2. 1. Helpful. 2. Cocky, conceited. (Var: cuiditheach a1)

cúig, num. s. & a. Five. 1. m. (gs. ~, pl. ~eanna). (a) (In counting; usually preceded by particle a. See a3) A ~ déag, fifteen. Fiche a ~, ~ is fiche, twenty-five. Céad is a ~, one hundred and five. A ~ is a ~, five and five. (A) ~ nó (a) sé de (bhlianta), five or six (years). A ~ a chlog, five o'clock. Uimhir, cuid, a ~, number, part, five. (b) Trí chúig, three fives. Faoi chúig, five times, fivefold. (c) (Of figure, series) Tá an ~ agam, I have the five. Fág an ~ ar lár, omit the five. (d) Score of five in certain card games, trick. ~ a fháil, to gain a trick, score a five (in game of twenty-five, etc.). Leatsa an ~ sin, that is your trick. Bheith trí chúig, to have scored three tricks, be fifteen up. (e) Trick, stratagem. Beidh ~ éigin aige i gcónaí, he is up to every trick. Tá gach aon chúig iompaithe aige, he has tried every stratagem. Níl aon chúig ann, there are no wiles in him. 2. (a) (Followed by sg. or pl. of noun & pl. of a.; lenites initial consonant of sg. noun, prefixes h to initial vowel of pl. noun) ~ troithe, ~ mhíle, five feet, five miles. ~ scadán ghoirte, five salt herrings. ~ seachtaine déag, ~ mhí dhéag, fifteen weeks, fifteen months. ~ huaire fichead, (i) twenty-five times, (ii) twenty-five hours. ~ fichid, five score, one hundred, ~ chéad, ~ mhíle, five hundred, five thousand. (b) ~ fichead, (card-game of twenty-five. (Var. of 1: f)

cúige1, m. (gs. ~, pl. -gí). 1. Hist: One of five divisions of Ireland. Cúig cúigí na hireann, the five fifths, the whole, of Ireland. 2. Province. ~ Chonnacht, Laighean, Mumhan, Uladh, (the Province of) Connacht, Leinster, Munster, Ulster. (Var: f)

cuileann, m. (gs. -linn). Holly. Crann cuilinn, holly-tree. ~ duimhche, trá, sea-holly. ~ Muire, withered Christmas holly. (Var: f)

cúiléith, f. (gs. ~e). Ligament at back of neck. Titim siar ar do chúiléith, to fall on the back of one's head. Tá an chúiléith i bhfad siar aige, his head is screwed on the right way. (Var: cúilfhéith)

cuilithe, f. (gs. ~, pl. -thí). 1. Eddying current; vortex. ~ ghuairneáin, whirlpool. ~ stoirme, storm-centre. I g~ na habhann, in the central current of the river, in mid-stream. Prov: Breathnaigh, féach, an abhainn sula dtéir ina ~, look before you leap. ~ an tsaoil, the whirligig of life. ~ cainte, circulation of talk, of rumour. 2. (Of sickness) Throes. I g~ tinnis, fiabhrais, in the throes of sickness, of fever. 3. Centre, core. (Var: cuilith f)

cuimhneamh, m. (gs. -nimh). 1. vn. of cuimhnigh1. 2. Remembrance; recollection, thought. Bhí mo chuimhneamh ort, I was thinking of you. ~ míosa, month's mind. Beidh ~ míosa air, it will be specially remembered. Gan ~ ar chostas, without regard to cost. An bhfuil aon chuimhneamh ar imeacht agaibh? Have you any thought of leaving? Gan chuimhneamh, inadvertently. 3. Conception, plan. Is maith an ~ é, it is a good idea. (Var: cuimhneachtáil f, cuimhneachtain f, cuimhniú m)

cuimseach1, a1. 1. Proportionable, moderate. 2. Competent (ar, to). 3. Neat, tidy. (Var: cuimse2 a3, cuimsí a3)

cuimseartha, a3. 1. Neat, tidy. 2. Moderate. (Var: cuimseata)

cúinge. 1. f. (gs. ~). Narrowness, tightness. 2 : cúng2. (Var. of 1: ~acht f)

cuingir1, f. (gs. -greach, pl. -greacha). 1. Yoke. (a) (Of harness) ~ a chur ar ainmhithe, to yoke, couple, animals. (b) (Of animals) ~ chapall, dhamh, yoke of horses, of oxen. 2. Pair, couple. ~ chaorach, ghabhar, pair of sheep, of goats, tied together. ~ de ghadhair fiaigh, couple of hunting dogs. 3. Group, herd. (Var: f, cuingreach f)

cúinse, m. (gs. ~, pl. -sí). 1. Countenance. ~ a thabhairt do rud, to countenance sth. Bheith gan chúinse, to be out of countenance, disconcerted. Rud gan chúinsí, featureless thing. Ba mhór an ~ dó é, it was very bold of him. Níor dhiúltaigh siad ~ i ngleo, they did not refuse to show their face in battle. Nár dhiúltaigh do chúinsí na dtréan, who did not shirk from facing the warriors. 2. Show, circumstance; (pl.) affairs. Le cúinsí móra a ghlac sé é, he accepted it after a lot of fuss, of coaxing. Bíonn mórán cúinsí ar siúl aige, he makes a great show of doing things, busies himself with a lot of things. Bhí sé ag cur cúinsí orainn, he was enquiring about our affairs. 3. Pretext, condition. Ar aon chúinse, in any, under no, circumstances. Ar an g~ sin a tháinig sé, (it was) on that pretext he came. Beidh ~ éigin aige lena dhéanamh, he will find some pretext for doing it. Ar chúinse go, on condition that. Ghlac sé leis gan chúinse, he accepted it unconditionally. 4. Wile, trick. Tá cúinsí agat, a mhic ó, you are up to something, my boyo. Is iomaí ~ ann, he is full of wiles. (Var: cuinse2)

cúinseach, a1. Wily, tricky. (Var: cúinsiúil a2)

cúinseacht, f. (gs. ~a). Wiliness, trickery. (Var: cúinsiúlacht)

cúirialtacht, f. (gs. ~a). 1. Neatness. 2. Daintiness; finicality. ~ chainte, nicety of speech. 3. Courtliness. (Var: cúirialtas m)

cúirtéis, f. gs. ~e, pl. ~í). 1. Courtesy. 2. Mil: Salute. ~ a dhéanamh, a fhreagairt, a scaoileadh, to give, acknowledge, fire, a salute. Seasamh ar ~, to stand at the salute. (Var: ~í f)

cuirtín, m. (gs. ~, pl. ~í). Curtain. ~ fuinneoige, dorais, window-, door-, curtain. ~í leapa, bed-hangings. ~ sábhála, safety-curtain. Th: ~ cúlra, anuas, back-drop, drop-curtain. ~ a chur ar rud, to curtain sth. Pol: An C~ Iarainn, the Iron Curtain. (Var: cúirtín)

cuiscreach, f. (gs. -rí). Coll: Reeds. (Var: cuiscear(n)ach, cuiscireach)

cuisle1, f. (gs. ~, pl. -lí). 1. Vein. An fhuil ag rith trína chuislí, the blood coursing through his veins. Má tá aon deoir fhola i do chuislí, if there is a drop of blood in your veins, any manliness in you. ~ mhór, artery. ~ na héigse, the fount of poetry. Tá ~ ghaoil againn le chéile, we are related by blood to each other. Scaoil ~ (na féile) ann, he had a generous impulse. 2. Pulse. ~ duine a fhéachaint, a bhrath, to feel s.o.'s pulse. Tá ~ ar mo chroí, my heart is throbbing. A chuisle mo chroí! My heart's beloved! 3. Forearm, wrist; (of horse) forearm. Bhí a chasóg ar a chuisle aige, he had his coat on his arm. Bheadh do chuisle cortha ina dhiaidh, it would make you wrist-weary. Tá ~ ag an mbás air, he is in the grip of death. 4. ~ farraige, narrow arm of sea. ~ uisce, cuain, water, harbour, channel. ~ sléibhe, overgrown mountain stream. 5. Geol: Seam, thread. 6. Flute. (a) Mus: Ceol ~, flute music. (b) Arch: ~ a chur i gcolún, to flute a column. (Var: gs. & gpl. ~ann; npl. ~acha, ~anna)

cuisneoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Refrigerator. (Var: cuisneán m)

cúl1, m. (gs. & npl. cúil, gpl. ~; pl. ~a used in certain phrases). 1. Back. (a) ~ tí, back of house. ~ cathaoireach, scátháin, back of chair, of mirror. ~ cluaise, muiníl, back of ear, of neck. ~ scine, faobhair, back of knife, of sharp instrument. ~ na tíre, the back, remoter part, of the country. I g~ an chnoic, at the back of the hill. I g~ an ghluaisteáin, in the back of the car. Crochta ar chúl an dorais, hanging on the back, inside, of the door. I g~ a dhoirn, in his closed fist. S.a. cluiche 1(a). Ar chúl na gaoithe, sheltered from the wind. Ar chúl na gréine, cut off from the sun. ~ a chur ar thine, to build up the back of a fire (with fresh fuel). Bhí an teach lán ó chúl go doras, the house was packed out. Do chúl a bheith le rud, to have one's back turned to sth. Dul ar chúl duine, ruda, to get, shelter, behind s.o., sth. Bhí sé ina sheasamh ar mo chúl, he was standing behind me. Bhí an ghaoth inár g~, we had a following wind. An dream atá ar a chúl, the people who are behind him, backing him up. Tá rud éigin ar a chúl sin aige, he has some ulterior motive for that; (of statement) there is some hidden significance in what he has said. Do chúl a thabhairt do, le, rud, to turn one's back on sth., to abandon sth. Thug sé ~ lena mhuintir, he forsook his people. Thug sé ~ don spórt, he gave up sport, his sporting habits. Thug siad a dhá g~ dá chéile, they turned their backs on each other, went their separate ways. Dul ar do chúl i rud, to go back on sth. Thit sé i ndiaidh a chúil, he fell backwards. Cuireadh i ndiaidh a chúil é, he was sent reeling backwards. S.a. dorn 1, faobhar1 4, lámh1 11, 19 (d), lorg1 2(c), sciath1 1(a), teann1 2(a). (b) ~ cinn, back of head. An rud atá i g~ a chinn aige, what is at the back of his mind. Tá ~ a chinn leis an scéal, he has got the story all wrong. Níl a fhios aige ach oiread le ~ a chinn, he hasn't the remotest idea. Nuair a fuair siad ~ mo chinn leo, when they got my back turned. Ag caint orm ar chúl mo chinn, talking about me behind my back. Ina luí ar chúl a chinn, lying on his back. Tá sé ar chúl a chinn le ráithe, he has been laid up for three months. S.a. súil 1. (c) Ar g~, backwards. Dul ar g~, to go back; to recede, decline. Seasamh ar g~, to stand back. Thug sé coiscéim ar g~, he took a step back. Rud a chur ar g~, to put sth. back, to postpone sth. Cuir an clog ar g~, put back the clock. Duine a choinneáil ar g~, to keep s.o. back, to delay s.o. I bhfad ar g~, far back, primitive. (d) (Of check, delay, decline) ~ a chur ar dhuine, ar rud, to set back s.o., sth. Chuir sé ~ orm le mo chuid oibre, it left me late with my work. Chuir an triomach ~ ar na barra, the drought retarded the growth of the crops. Tá ~ ag teacht air, he is beginning to fail. Tá ~ ar an ngealach, the moon is on the wane. Choinnigh sí ~ ar na deora, she held back her tears. (e) (Marcaíocht) ar ~a, (riding) pillion. Bhí a bhean ar a chúla leis, his wife was riding pillion with him. Ar chúla téarmaí, in secret. (f) Doras, ballaí, seomra, cúil, back-door, -wall, -room. Sráid chúil, back street. Tír chúil, back-country. Coillte cúil, backwoods. S.a. bairéad 2, cárta1 1. 2. (Of person, thing) (a) Reserve, support. ~ airgid, reserve of money. ~ cosanta, ~ daortha, defence to fall back on, mainstay. ~ dídine, dín, refuge, sanctuary; one used as a foil. Rinne sí ~ dín de, she made a cat's-paw of him. ~ taca, ~ toraic, backing; backer. S.a. éag1 2 (c), 4. (b) Sp: (i) back, (ii) goal. ~ a chur isteach, to score a goal. S.a. báire 3. (c) (With le) Forsaker. ~ le ceird, one who abandons his trade. ~ le rath, ne'er-do-well. S.a. cine 1. 3. Mil: Rear. 4. (Of coin, medal) Reverse. 5. Bootm: Counter. 6. ~ fionn, gristly outer fat of steak. 7. ~ gruaige, head of hair; hair done up at back. ~ a chur suas, to do up hair (at back). ~ a bhearradh, to cut hair (at back). ~ catach, curly locks. F: ~ naoi ribe, scanty locks. S.a. biorán1 2, cíor1 1(a). (Var: pl. ~a)

cúláisean, m. (gs. & npl. -sin, gpl. ~). Secluded place; nook, snuggery. (Var: cúláis f)

cúlriascach, a1. (Of mountainy place) Remote, outlandish. (Var: cúlriascmhar, cúlriascúil a2)

cumá, interr. adv. (With ná, nach) Why (not)? ~ nach suíonn tú? Why don't you sit down? (Var: cuma3)

cumannaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Communist. (Var: cumannach m)

cumasc1, m. (gs. & npl. -aisc, gpl. ~). 1. vn. of cumaisc1. 2. Mixture; blend, compound. Geog: Tírdhreach cumaisc, composite landscape. Pirimid chumaisc, compound pyramid. Needlew: Greamanna cumaisc, composite stitches. S.a. cloch1 1(a). 3. Com: Merger. (Var: ~adh m)

cumhacht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). Power. 1. Authority, influence. Dul, teacht, i g~, to come into power. ~ a ghabháil, a bheith agat, to assume, to have, power. Duine a chur i g~, to put s.o. in power. Dia na n-uile chumhacht, God almighty. Is beag ár g~ ar ár gcinniúint, we have little control over our destiny. Cad é an chumhacht atá aigesean? What authority, influence, has he got? S.a. crann 9. 2. Authorization. ~ dlí, judicial powers. ~ aturnae, power of attorney. 3. Might, strength. Ní dhéanfadh do chumhacht (chinn) é, it is not in your power to do it. Prov: Dhá dtrian córa cumhacht, might is (two-thirds) right. 4. (Of state, body) Na ~í móra, the great powers. 5. Magical, supernatural, power. 6. (Mechanical) energy. ~ a ghiniúint, a ídiú, to generate, consume, energy. ~ ardaithe, ghluaiste, lifting, motive, power. ~ tarraingthe, tractive power. ~ uisce, water-power. Aonad ~a, power unit. 7. Mth: A trí i g~ a seacht, i g~ n, three to the seventh, to the nth, power. 8. Rud a dhéanamh le ~ an lae, to do sth. with the advantage of daylight. (Var: ~a f; gpl. ~)

cumhachtach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Lit: Person with supernatural power; magician. (Var: cumhachtaidh m)

cumhal1, f. (gs. -aile, npl. ~a, gpl. ~). 1. Hist: Bondmaid. Lit: ~ Dé, the handmaid of the Lord. 2. Hist: (Of monetary unit) Price of bondmaid. (Var. of 1: ~ach f)

cumhsanú, m. (gs. -naithe). 1. vn. of cumhsanaigh. 2. Rest, repose. (Var: cumhsanadh m)

cumhscaigh, v.t. & i. 1. Move, shift. 2. Stir, agitate. (Var: cumhscail)

cumhscú, m. (gs. -caithe). 1. vn. of cumhscaigh. 2. Movement; stir. (Var: cumhscal m, cumhscladh m)

cumtha1, a3. 1. pp. of cum. 2. Shapely, comely. Cailín ~, comely girl. 3. Invented. Scéal ~, made-up story. 4 : cumadh. (Var. of 2, 3: cumúil a2)

cumthacht, f. (gs. ~a). Shapeliness, comeliness. (Var: cumúlacht)

cúngach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1 = cúinge 1. 2. Narrow space, congestion. Bheith sa chúngach, to be pressed for space; to be in a tight place, in a difficult situation. ~ a dhéanamh ar dhuine, to encroach on s.o. ~ cléibh, constriction of chest, congestion. ~ croí, meanness of heart, miserliness. Prov: Is fairsing Dia sa chúngach, the Lord will provide. (Var: ~t f, cúngaraíocht f)

cúngaigh1, v.t. & i. 1. Narrow. Bearna, poll, a chúngú, to narrow a gap, a hole. Chúngaigh sí an gúna, she took in the dress. Cumhacht a chúngú, to restrict power. Do chroí, d'intinn, a chúngú, to harden one's heart, to close one's mind. 2. (With ar) Encroach on. Cúngú ar cheart duine, to encroach on s.o.'s rights. Ní maith liom (a bheith ag) cúngú oraibh, I don't like to encroach on you, to leave you short of room. (Var: cúngail)

cuntasóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Accountant. 2. Book-keeper. (Var: cuntasaí m)

cuntasóireacht, f. (gs. ~a). 1. Accountancy. 2. Book-keeping. (Var: cuntasaíocht)

cúpláil2, v.t. & i. (pres. -álann). Couple. 1. Mec: Link together. Carráistí a chúpláil, to couple carriages. 2. Unite, associate. Cártaí a chúpláil, to suit cards. 3. (a) (Of animals) Copulate. (b) (Of birds) Mate, pair. (Var: cúplaigh)

cúplaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Coupler. (Var: cúplálaí m)

curach, f. (gs. -aí, npl. ~a, gpl. ~). Currach; coracle. (Var: m)

curata, a3. Brave, heroic. (Var: curanta)

cúrsaigh1, v.t. (vn. -sú m, gs. -ithe). Lit: Reprimand, chastise. (Var: vn. cúrsa(cha)dh m)

custaiméir, m. (gs. -éara, pl. ~í). Customer. (Var: custamóir)

custaiméireacht, f. (gs. ~a). (Of shop, etc.) Custom, dealing. ~ a dhéanamh in áit, le duine, to bring one's custom to a place, to s.o. (Var: custamóireacht)

cuthach, m. (gs. -aigh). Rage, fury. Bheith, dul, le ~, to be in, get into, a rage. Duine a chur le ~, to enrage s.o. ~ feirge, frenzy of anger. Tá ~ troda air, he is spoiling for a fight. ~ oibre, over-eagerness for work. Fear cuthaigh, angry man, madman. Leon cuthaigh, raging lion. (Var: f)

cúthail, a1. 1. Bashful, shy. Bheith ~ le daoine, to be shy in front of people. Duine ~, shy person. 2. Diffident, modest; quiet. Ag obair go ~, working quietly, without fuss. (Var: cúthal(ach), cúthalta a3)

cúthaileacht, f. (gs. ~a). Shyness; diffidence. (Var: cúthaltacht, cúthaileadas m)

dabhach, f. (gs. daibhche, pl. dabhcha). 1. Vat, tub. ~ folctha, bath-tub. Shuigh an ~ air, (of brewer) the vat failed to ferment for him; Fig: his plan miscarried. 2. Deep water-hole; pool, pond. ~ lín, flax-pond. ~ éisc, fish-pond. 3. Holy well. 4. ~ tine, round low-built fire. (Var: gs. dabhcha, pl. dabhchanna; dabhaich f, dabhaigh f)

dabhaid, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Piece, section. 2. (Thick) portion, chunk. ~ aráin, feola, hunk of bread, of meat. ~eanna cré, lumps of clay. (Var: pl. ~(r)eacha; dabhad f, pl. dabhada)

dabht, m. (gs. ~, pl. ~anna). Doubt. Bheith i n~ faoi rud, ~ a bheith agat i rud, to be in doubt about sth. Níl ~ air (ná go), there is no doubt (that). Tá ~ agam gur fíor é, I'm afraid it's true. Gan ~ (ar domhan), without (a shadow of) doubt. Ní dhéanfainn ~ díot! Just like you! (Var: ~a m)

dada, m. (gs. ~). 1 = adamh. 2. Iota, jot, whit, tittle. (a) (With negative) Very little, nothing. Níl (aon) ~ ann, there is nothing there; it amounts to nothing. Ní ~ é, it is nothing. Níl ~ bainne acu, they have very little, no, milk. Níl ~ le déanamh aige, he has nothing to do. Ní raibh ~ dá bharr agam, I gained nothing by it. Níor dhada beagán! What a lot! (b) Something, anything. Má tá ~ ann, if there is anything there. S.a. lán3 1. Má bhíonn ~ ag cur ort, if anything troubles you. An bhfuil ~ le rá agat? Have you anything to say? Déarfaidh sé ~ a smaoinfidh sé air, he will say anything that comes into his head. (Var: ~í m, ~idh m, ~mh m)

daibhir2, a. (gsm. ~, gsf., npl. & comp. -bhre). Poor, indigent. Chomh ~ le daol dubh, as poor as a church mouse. (Var: daibhreach a1)

daibhreas, m. (gs. -ris). Poverty, indigence. (Var: daibhre f)

daigheartha, a3. 1. Igneous, fiery. 2. Stabbing, painful. (Var: daighreach a1)

dáileamh, m. (gs. -limh, pl. -liúna). Cupbearer, server (at table). (Var: gs. & gpl. ~an, ds. & npl. ~ain)

daille, 1. f. (gs. ~). (a) Blindness. ~ agus bodhaire, blindness and deafness. (b) Dimness, obscurity. ~ radhairc, dimness of vision. (c) Dullness, stupidity. ~ intinne, intellectual blindness, ignorance. 2. gsf. & comp. of dall2. (Var. of 1: ~acht f)

dailtín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of dalta. 2. (Of child) Brat. 3. (Of grown-up person) Impudent fellow, cad. (Var: ~each1 m)

dailtíneacht, f. (gs. ~a). Impudence, caddishness. (Var: dailtíneas m, dailtínteacht)

dáimhiúil, a2. 1. Fond of kind; friendly, affectionate. 2. Having many relations. (Var: dáimheach a1)

daingne,1. 1. f. (gs. ~). Strength, security, firmness, solidity. 2 : daingean2. (Var. of 1: ~acht f)

daingniú1, m. (gs. & pl. -ithe). 1. vn. of daingnigh. 2. Fortification; stabilization, consolidation; confirmation, ratification. (Var: ~chán m)

dainséarach, a1. Dangerous. (Var: dainséartha a3)

daireach, a1. Lit: Planted with, full of, oaks. (Var: dairgheach)

dairín, m. (gs. ~, pl. ~í). Bot: Germander. (Var: dairghin f)

dáiríre2, adv. & a3. Earnest, serious; in earnest, in reality. 1. Bheith ~ (faoi rud), to be in earnest (about sth.). ~ a bhí mé, I meant it. Ag magadh nó ~, joking or in earnest. Lom ~, in real earnest. ~ fíre, ~ píre, really and truly. 2. Is é a bhí ina cheann orthu ~, he was really their leader. Is tú atá ann ~, it is really you. Tá siad ag troid anois ~, now they are really fighting. 3. Duine ~, earnest, serious-minded, person. Caint dháiríre, serious talk. Thug sé gealltanas ~ dom, he made me a real promise. (Var: dáirírí, dáiríribh)

dairt2, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Games: Dressm: Dart. 2. Clod (as missile). ~ a chaitheamh le duine, to throw a clod at s.o. Níl ann ach caitheamh ~eanna (le taobh), it is only child's-play (compared to). ~ sneachta, (cast of) snowball. 3. Pang, sting; fit. ~ (chodlata), fit of sleepiness. ~ den teanga a thabhairt do dhuine, to speak sharply to s.o. (Var: pl. ~eacha)

dalbhadh, m. (gs. -aidh). Delusion, falsehood, confusion. ~ a chur ar dhuine, to delude s.o. Ná bíodh (aon) ~ ort faoi, don't be under any illusion about it. (Var: dalbh m)

dallacáil, f. (gs. -ála). Blind searching; (act of) groping. (Var: dallacháil)

dallacán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Purblind person. 2. Dim-witted person, fool. 3. Mask. (Var: dallachán)

dallacántacht, f. (gs. ~a). 1. Purblindness. 2. Dim-wittedness. (Var: dallac(h)ántaíocht f)

dallachar, m. (gs. -air). Dazzle. ~ a chur ar dhuine, to dazzle s.o. (Var: dallacar)

dallamlán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Stupid fool, dolt. (Var: dallamhlán)

dallintinneach, a1. Dull-witted, stupid. (Var: dallintinniúil a2)

dálta1, a3. Betrothed, engaged (le, to). Tá siad ~ (le chéile), they are engaged to be married. (Var: ~ch a1)

daltachas, m. (gs. -ais). 1. Fosterage. Bheith ar ~(ag duine), to be in fosterage (with s.o.). 2. Pupilage; discipleship. (Var: daltacht f)

damáiste, m. (gs. ~, pl. -tí). Damage. 1. Harm, injury. ~ a dhéanamh do rud, to damage sth. 2. Jur: Damáistí, damages. Damáistí eiseamláireacha, iarmhartacha, leachtaithe, pionósacha, speisialta, exemplary, consequential, liquidated, punitive, special, damages. (Var: f)

damanta, a3. 1. Damned. Anam ~, lost soul. Breith dhamanta, sentence of damnation. 2. Damnable; wicked, terrible. Is ~ an dream iad, they are a wicked lot. Tá gleo ~ agaibh, you are making an infernal din. Nach ~ an aimsir í? Isn't it terrible weather? Bréag dhamanta, a damnable lie. 3. (As intensifying adv.) Tá sé ~ glic, míréasúnta, he is damned sly, unreasonable. Tá siad ~ daor, they are terribly dear. (Var: ~ch1 a1)

damantóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Damnable, wicked, person. (Var: damantán m)

dámhachtain, f. (gs. -ana, pl. ~í). 1. vn. of dámh2. 2. Jur: Award. (Var: dámhadh m)

damhra, m. (gs. ~, pl. ~í). Coll: 1. Oxen; yoke of oxen. 2. Stags; herd of deer. (Var: ~idh f)

damhsóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Dancer. (Var: damhsaire m)

dán1, m. (gs. dáin, lit: ~a; pl. ~ta). 1. Lit: Gift, offering. 2. Lit: Craft, calling: allotted task. 3. Art, faculty; art of poetry. ~ draíochta, druidic art. ~ ceoil, art of music. Fear ~a, minstrel, poet. ~ diaga, sacred poetry. ~ díreach, (Irish) syllabic poetry. ~ saor, vers libre. 4. Poem. ~ grá, love poem. ~ a chumadh, to compose a poem. 5. Lot, fate. ~ de dhánta an tsaoil, one of the things that life has in store for us. Más é a dhán é, if it be his fate. An té ar ~ dó an donas, he who is condemned to misery. Ba é an ~ doiligh leis imeacht, he bemoaned his fate that he had to go, was most reluctant to go. I n~ (do), fated, in store (for). An rud atá i n~ dúinn, what is in store for us. Bhí an bás i n~ dó, he was fated to die. Ní hé a bhí i n~ dó, it was not to happen to him. Bhí sé i n~ is i dtairngreacht (go), it was fated and foretold (that). Má tá i n~ (is) go, if it turns out that. Dá mba i n~ (is) go, if it should happen that. Mura i n~ is nach bhfeicfinn arís é, in case I shouldn't see him again. (Var: pl. ~a)

dánacht, f. (gs. ~a). Boldness; daring, confidence; forwardness, audacity. ~ a dhéanamh ar dhuine, ar rud, to make bold, free, with s.o., sth. Tá siad ag déanamh ~a ar na beanna, they are venturing (too) close to the cliffs. Tá sé ag dul i n~ ar an trácht, he is becoming confident in traffic. Níl sé de dhánacht ann é a rá amach, he hasn't the courage to say it out. Bhí sé de dhánacht ann labhairt liom, he made so bold as to speak to me; he had the effrontery to speak to me. Ná tóg orm an ~, pardon my presumption. (Var: dána3 m, dánadas m)

danaideach, a1. Grievous, sad. Is ~ mo scéal, my story is sad. (Var: danaid2 a1)

danartha, a3. 1. Cruel, barbarous. Gníomh ~, cruel, heartless, deed. 2. Unsociable, inhospitable. (Var: danardha)

danarthacht, f. (gs. ~a). 1. Cruelty, barbarity. 2. Unsociability, inhospitality. (Var: danardhacht)

daoire. 1. f. (gs. ~). Dearness, costliness. Rudaí a chur chun ~, to make things dearer. Ag dul chun ~, i n~, getting dearer. 2 = daoirse 1. 3. gsf. & comp. of daor2. (Var. of 1: ~acht f)

daoirse, f. (gs. ~). 1. Slavery, bondage; servitude, oppression. Duine a chur i n~, to enslave, oppress, s.o. Tá sé faoi dhaoirse na gcorr, he has his nose to the grindstone. Néalta ~, oppressive clouds. 2 = daoire 1. (Var: ~acht f, daoirsine f)

daoirseach, m. (gs. & npl. -sigh1, gpl. ~). Serf, slave. (Var: daoirsineach)

daoiste, m. (gs. ~, pl. -tí). Boor, clown. (Var: ~ach m)

daol, m. (gs. & npl. -oil, gpl. ~). 1. Beetle. Chomh dubh leis an ~, as black as a beetle, jet-black. Tá dath na n~ air (le fuacht), he is blue in the face (from the cold). ~ uisce, water beetle. 2. Insect, worm. I measc na n~, among the worms, in the grave. 3. (Usually with buail) Sharp sting; sudden start; fit, whim. Bhuail ~ caointe í, she took a sudden notion to cry. Cibé ~ a bhuail é, whatever got into him. (Var: pl. ~a, ~anna)

daonchaire, f. (gs. ~). Lit: 1. Human kindness. 2. Sociability. (Var: ~acht f)

daonlathach, a1. Democratic. (Var: daonfhlathach)

daonlathas, m. (gs. -ais). Democracy. (Var: daonfhlaitheas)

daonnachtúil, a2. 1. Humane, kindly. 2. Generous, philanthropic. (Var: daonnachtach a1)

daoradh2, m. (gs. -rtha, pl. -rthaí). 1. (Stone indicating) base in rounders. ~ buailte, clis, reatha, teacht abhaile, striking, first, running, home, base. 2. (pl.) Rounders. (Var: daora m, pl. daoracha, daoraí1)

daoraí2, s. (In phrase). Ar an ~, in a rage, infuriated. Bheith, dul, ar an ~ le duine, to be, become, furious with s.o. Duine a chur ar an ~, to infuriate s.o. (Var: daoraidh)

daoscaire. 1. f. (gs. ~). Meanness, vulgarity. 2. gsf., npl. & comp. of daoscair1. (Var. of 1: ~acht f)

dásachtach, a1. 1. Daring, audacious. 2. Mad, furious. Go dian ~, vehemently and furiously. Tarbh ~, frenzied bull. Tuile dhásachtach, raging flood. (Var: dásach)

dáta1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Date; time, period. ~ a chur ar, le, rud, to date sth. ~ a thabhairt le rud, to give a date for sth. (Dul) as ~, (to go) out of date. Ar an ~, on the due date. ~ blianta, term of years. Níor tugadh de dháta ach sin dom, that was all the time I was given. Tá an ~ caite, the time has expired. Níl aon bhanna nach dtagann a dháta, there must always be a day of reckoning. 2. Interval. I gceann gach aon ~, at regular intervals. (Var: dát2 m)

dátaigh, v.t. (vn. -tú m, gs. -ithe). Date. (Var: dátáil)

dath1, m. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Colour. (a) ~ dearg, donn, red, brown, colour. ~ boinn, basic colour. Tá ~ gorm air, it is a blue colour. Tá sé ar dhath an óir, an róis, an fhéich, na fola, na gcaor, it is golden-, rose-, raven-, blood-, berry-, coloured. Is deas liom an ~ éadaigh, capaill, sin, I like cloth, a horse, of that colour. An ~ a chailleadh, a thréigean, to lose colour, fade. Tá an spéir, an fharraige, ag caitheamh ~anna, the sky, the sea, is changing hues. Ag lorg an ghadhair is gan tásc a dhatha agat, doing something without knowing what it is about. (b) (Of colouring material) ~ a chur ar rud, to colour sth; to dye, paint, sth. An ~ a bhaint as rud, to remove the colouring matter from sth. ~ a thógáil, to take colour. Tógfaidh ~ dubh ach ní thógfaidh dubh ~, it is easier "to blacken colour than to colour black', to blacken character than to restore it. ~ crotail, mádair, dye obtained from lichen, madder. Bosca ~anna, box of paints. (c) (Of complexion) Tá ~ bán, dubh, (san aghaidh) air, he is pale-, black-, faced. Bhí ~ na léithe air, he was (ashen) grey in the face. Bhí ~ an bháis, na húire, air, he had a deathly pallor. Chuir sé ~anna, trí dhath, na seacht n~, de féin, he kept changing colour (repeatedly). Duine a chur ina dhath féin, to restore s.o.'s colour. Tá a dhath féin air arís, he has got back his colour, looks well, again. (d) (Of semblance) ~ na fírinne a chur ar rud, to give sth. a semblance of truth. Tá ~ ar do scéal, your story is plausible. Níl ~ ná dealramh air, it hasn't the least appearance of probability. Scéal gan ~, an unlikely story. (e) (Of cards) Suit. An ~ a imirt, to follow suit. (f) Trace. ~ na gainne, slight trace. 2. (In phrase) A dhath, any, anything, (with neg.) nothing. Má tá a dhath bainne agat, if you have any milk. Níl a dhath céille acu, they have no sense. Nuair a bhí a dhath (de) le fáil, when there was any (of it) to be had. Dá mbeadh a dhath den fhear ann, if he had any manliness in him. Níl a dhath mór acu, they are up to anything. An bhfuil a dhath le rá agat? Have you anything to say? Níl mé a dhath níos measa leis, I am none the worse for it. Nuair nach bhfuil a dhath eile le déanamh aige, since he has nothing else to do. Níl a dhath air, there is nothing the matter with him. A dhath ar bith, anything, nothing, at all. Dheamhan a dhath! Devil a bit! (Var: npl. ~a, gpl. ~)

dathadóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Colourist; dyer, painter. ~ éadaigh, cloth-dyer. ~ fógraí, sign-painter. 2. (Of story-teller) Exaggerator, fictionist. Is tú an ~! You are the one to spin a yarn! ~ cruthanta é, he is a born liar. (Var: dathaire m)

dathadóireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) dyeing, painting. 2. (Of story-telling) (Act of) colouring; exaggeration. (Var: dathaireacht)

deabhadh, m. (gs. -aidh). Haste, hurry. ~ a bheith ort, to be in a hurry. ~ a dhéanamh (le rud), to make haste (with sth.). Prov: Moill ar tí, in aghaidh, le linn, (an) Deabhaidh, more hurry less speed. (Var: deabha f)

dea-bhéasaíocht, f. (gs. ~a). Mannerliness. (Var: dea-bhéasacht)

deacair1, f. (gs. & pl. -cra). Difficulty; hardship, distress. ~ anála, difficulty in breathing. I n~ íota, suffering from thirst. Prov: Is mairg a mbeadh doicheall roimh dheacair aige, one should face up to one's troubles. ~ air! Confound it! (Mo dhíth agus) mo dheacair! Alas! (Var: ~e f)

deacair2, a. (gsm. ~, gsf., npl. & comp. -cra). Hard, difficult. 1. (a) ~ a dhéanamh, hard to do. Is ~ a rá, it is hard to say. Is ~ dó iad a shásamh, it is hard for him to please them. Bhí sé ~ air, it was hard for him. Is ~ nó tiocfaidh sé, it will go hard with him or he will come, he will surely come. (b) (With le) Reluctant. Is ~ leis fanacht, he is reluctant to stay. Ba dheacair liom dul thart gan labhairt leo, I didn't want to pass by without speaking to them. 2. Lit: An giolla ~, the troublesome fellow. (Var: gsf., npl. & comp. ~e)

deachtóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Dictator. (Var: deachtaitheoir)

déad, m. (gs. déid, npl. ~a, gpl. ~). 1. Tooth. Lit: ~ feasa, tooth of knowledge. 2. Set of teeth. ~ cailce, bréige, pearly, false, teeth. 3. Ivory. Colg déid, ivory-hilted sword. Mar an ~, like ivory. 4 = déideadh. (Var: f)

dealraitheach, a1. 1. Shining, resplendent. Chomh ~ le solas na gréine, as resplendent as the light of the sun. 2. Likely-looking; of good appearance, handsome. Capall ~, a likely-looking horse. Fear breá ~, a fine handsome man. Is minic a bhí ~ cailliúnach, never judge by appearances. 3. (With le) Looking like. Is ~ lena athair é, he looks like his father. Is ~ leat é! It is just like you! 4. Apparent, likely; seeming, plausible. Is ~ go bhfuil ciall leis, it appears to make sense. Chomh ~ lena athrach, as likely as not. Is dealraithí le fínéagar ná le fíon é, it is more like vinegar than wine. Scéal ~, a likely story. (Var: dealramhach, dealratach, dealrúil a2)

dealraithí. 1. f. (gs. ~). Likelihood; good appearance. Tá an lá ag dul i n~, the day is picking up. 2. gsf. & comp. of dealraitheach. (Var: dealrataí)

deamhanta, a3. Demoniac(al); fiendish. (Used intensively) Is ~ an bréagadóir é, he is an awful liar. Tá sé ~ fuar, it is extremely cold. (Var: deamhanda, ~í)

deamhas1, m. (gs. & npl. -ais, gpl. ~). Slap, blow. (Var: pl. ~anna)

dea-mheasta, a3. Of good esteem, estimable. Fear ~ air féin, a self-respecting man. (Var: dea-mheas(t)úil a2)

deamhnacht, f. (gs. ~a). Demonism; devilry, demoniacal agency. (Var: deamhnachas m, deamhnaíocht)

déanaí. 1. f. (gs. ~). Lateness. (a) I n~ an lae, late in the day. Ag dul i n~, chun ~, getting late. Bhí an ~ ag teacht, it was getting late. Ná lig an ~ ort féin, don't let the night overtake you. (b) Ar a dhéanaí, at the latest. Faoi dheireadh is faoi dhéanaí, at long last. (c) Le ~, of late. Go dtí le ~, until lately. 2. gsf. & comp. of déanach2. (Var. of 1: ~ocht f)

déanáir, m. (gs. -ára, pl. ~í). 1. Hist: Num: Denarius. 2. B: Penny. (Var: déanar)

déanfas, m. (gs. -ais). 1. Industriousness. 2. Officiousness; self-conceit. (Var: deánfas)

déanfasach, a1. 1. Industrious. 2. Officious; self-conceited. (Var: deánfasach)

deannach, m. (gs. -aigh). Dust. ~ muilinn, mill-dust. Claibín, cóta, díon, deannaigh, dust-cap, -coat, -guard. ~ a dhéanamh de rud, to reduce sth. to dust. (Var: deann4)

déantóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Maker, manufacturer. ~ cáise, cheese-maker. ~ earraí, producer of goods. 2. ~ cártaí, card-dealer. (Var: déantaí m, déantasóir)

déantús, m. (gs. & npl. -úis, gpl. ~). Make, manufacture. ~ Dé a lochtú, to find fault with God's handiwork, creation. De dhéantús iasachta, na hireann, of foreign, Irish, make. Dán dá dhéantús féin, a poem of his own composition. Déantúis olla, woollen manufactures. Bróga den ~ céanna, shoes of the same make or pattern. Níl aon ~ maitheasa ann, he will never make good. (Var: déantas m)

deara, s. (In phrase) Faoi ~. 1. (a) Rud a thabhairt faoi ~, to notice sth. Thug mé faoi ~ (go), I noticed (that). Ní thabharfá faoi ~ é, you wouldn't notice it, it is not noticeable. Tabhairt faoi ~, notice, perception. Tá tabhairt faoi ~ ann, he is perceptive. (b) Tabhair faoi ~ (go), note (that); bear in mind (that). 2. Rud a chur faoi ~ do dhuine, to cause s.o. to do sth. Is é faoi ~ dom labhairt leat (go), what causes, caused, me to speak to you is, was, (that). Tú féin faoi ~ é, you are the cause of it yourself, you have brought it on yourself. (Var: fá dear, fé ndear(a), fé ndeár)

dearcadh, m. (gs. as s. -aidh, as vn. -ctha). 1. vn. of dearc3. 2. Look, gaze. Is dubh an ~ a thug sé orm, such a black look he gave me. 3. Outlook, viewpoint. An ~ atá ag duine ar an saol, one's outlook on life. Tá a dhearcadh féin aige, he has his own point of view. Is é sin an ~ atá acu air, that is how they look at it. De réir an dearcaidh a bhíonn ag duine, according to one's point of view. Ar feadh mo dhearcaidh, as far as I can see. Ní hé sin mo dhearcadh air, that is not how I see it. 4. Foresight, vision; consideration. Duine a bhfuil ~ ann, one who looks to the future; one who considers circumstances. Díobháil dearcaidh, lack of vision; want of consideration. Dá mbeadh ~ agat ar mo chás, if you were able to see, sympathize with, my case. (Var: dearcaint f)

dearcaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Look-out man, watchman. (Var: dearcaidh m, dearcadóir m)

deardan, f. (gs. -aine). Rough weather. (Var: m; deardain, deardal, déardal)

Déardaoin, m. (gs. ~). Thursday. Ar an ~, on a Thursday; on Thursdays. Inniu an ~, today is Thursday. Tráthnóna ~, Thursday evening. ~ seo chugainn, next Thursday. An ~ ina dhiaidh sin, the following Thursday. Tháinig, tiocfaidh, sé ~, he came, will come, on Thursday (last, next). ~ Deascabhála, Ascension Thursday. ~ Mandála, Maundy Thursday. ~ Chorp Chríost, (the Thursday of) Corpus Christi. S.a. caplaid. (Var: f, gs. ~e, ~each)

deargna, a3. Lit: Ordinary, undistinguished; undiscerning. (Var: ~í, ~idh a1)

dearlacadh, m. (gs. & pl. -laicthe). 1. vn. of dearlaic2. 2. Gift, bounty. (Var: dearlagadh)

dearlaic2, v.t. (pres. -acann, vn. -acadh, pp. ~the). Grant, bestow. (Var: dearlaig)

dearlaiceach, a1. Bounteous, generous. (Var: dearlaigtheach)

dearmad1, m. (gs. & npl. -aid, gpl. ~). 1. vn. of dearmad2. 2. Forgetfulness, negligence. ~ a dhéanamh ar dhuine, ar rud, to forget about s.o., sth. Duine, rud, a ligean ar ~, i n~, chun dearmaid, to let s.o., sth., be forgotten, slip into oblivion. Rinne mé ~ de mo hata, I forgot (to take) my hat. Níorbh é a dhearmad gan paidir a chur leo, he didn't forget, was sure, to say a prayer for them. Ní hé sin do dhearmad, you never forget that. Mo dhearmad! By the way! I forgot! Mo chuimhne (agus) mo dhearmad, which reminds me of what I had forgotten (to ask). Rud a fhágáil i do dhiaidh i n~, to leave sth. behind through oversight. Cion do dhearmaid ort, you may blame yourself for your negligence. Prov: ~ bhean an tí ag an gcat, the cat benefits by the housewife's negligence. 3. Omission; mistake, error. ~ a dhéanamh i rud, to make a mistake in sth. Rud a thógáil i n~, to take sth. inadvertently, by mistake. Tá ~ éigin sa scéal, there is some error, omission, in the story. Mura bhfuil ~ orm, unless I am mistaken. ~ pinn, cló, clerical, printer's, error. (Var: dearmhad)

dearmad2, v.t. Forget; overlook, omit. Rud a dhearmad, to forget sth. Ná ~ scríobh chuige, don't forget to write to him. Dhearmad sé na pinginí, he overlooked, omitted, the pence. (Var: dearmaid, dearmadaigh, dearmhad)

dearmadach, a1. 1. Forgetful; absent-minded. Duine ~, forgetful person. Prov: Tá Dia foighneach ach níl Sé ~, God is patient but He does not forget. 2. Omissive; faulty. Mura bhfuil mo chluasa ~, unless my ears deceive me. (Var: dearmadúil a2, dearmhadach)

dearmháil, a1. Lit: Great, immense. (Var: dearmháir)

dearmháile. 1. f. (gs. ~). Lit: Greatness, immensity. 2. gsf., npl. & comp. of dearmháil. (Var. of 1: dearmháire)

dearna1, f. (gs. ~n, pl. ~na). 1. Palm (of hand). Ar chroí mo dhearnan, in the hollow of my hand. 2. Slap; thump. ~ a thabhairt sa droim do dhuine, to thump s.o. on the back. ~ leat! Let me clap you (on the back)! Good for you! 3. (In phrase) (Ag siúl) ar a dhearnana, (walking) on his hands and knees. 4. Bot: ~ Mhuire, lady's mantle. (Var: gs. ~ch, pl. ~cha)

dearóile. 1. f. (gs. ~). (a) Puniness, insignificance. (b) (Sensitivity to) cold. (c) Meanness, lowliness; poverty, wretchedness. 2. gsf., npl. & comp. of dearóil. (Var. of 1: ~acht)

dearraide. 1. f. (gs. ~). Lit: Secrecy, seclusion. 2. gsf., npl. & comp. of dearraid. (Var. of 1: ~acht f, ~as m)

dearscnaigh, v.t. & i. (vn. -nú m, gs. -ithe). 1. (With ar, thar, de) Excel, transcend; prevail over. 2. Make clear, distinctive. 3. Give prominence, pre-eminence, to. (Var: dearscaigh)

dearscnaitheach, a1. Excellent, transcendent; clear, distinctive; prominent, pre-eminent. (Var: dearscaitheach, dearscna(idh), dearscnach, dearscnaíoch)

dearscnaitheacht, f. (gs. ~a). Excellence; distinctiveness; prominence, pre-eminence. (Var: dearscaitheacht, dearscnacht, dearscnaíocht)

deartháir, m. (gs. -ár, pl. ~eacha). 1. Blood-brother. ~ mór, older brother. ~ beag, óg, younger brother. ~ athar, máthar, paternal, maternal, uncle. ~ céile, brother-in-law. S.a. clann 1. 2. (In comparisons) ~ don bhréag an béal bán, flattery is akin to falsehood. ~ don sac an mála, it comes to the same thing. ~ do Thadhg (riabhach) Dónall (gránna), they are both alike; one is as bad as the other. Is é ~ an bheagáin é! It looks small, indeed! 3. (As term of address) A dheartháir, (my dear) brother; (my dear) friend; my dear man. A Sheáin, a dheartháir, my dear Seán. A dheartháir m'anama! Man alive! (Var: gs. dearthára, npl. deartháracha, gpl. dearthár, dearthárach)

deasagán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Trinket, toy; plaything. (Var: deasachán, deasaí m)

deasghnách, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -áiche, pl. ~a). Ceremonial; formal. (Var: deasghnáthach a1)

dea-shampla, m. (gs. ~). Good example. ~ a thabhairt, to give good example. (Var: dea-shompla)

dea-shamplach, a1. Exemplary. Duine ~, one who gives good example. (Var: dea-shomplach)

deaslámhaí. 1. f. (gs. ~). Handiness, dexterity. 2. gsf. & comp. of deaslámhach. (Var: deasláimhe f, deaslámhachaí, deaslámhacht f)

deatúil, a2. Smoky; vaporous. (Var: deatmhar a1)

deibhí, m. (gs. ~). Syllabic metre featuring end-rhyme of stressed with unstressed syllable. ~ scaoilte, loose (form of) deibhí. (Var: deibhidhe)

deichiú, m. (gs. ~, pl. -chithe) & a3. Tenth. 1. a. (Prefixes h to vowels; in gs. either nom. or gen. of article and accompanying noun may be used) An ~ fear, bean, háit, the tenth man, woman, place. Cuid an ~ fear, an ~ fir, the tenth man's share. Cuid an ~ bean, na ~ mná, the tenth woman's share. An ~ duine fichead, the thirtieth person. 2. Tenth part. Trí dheichiú de rud, three-tenths of sth. (Var: deicheamhadh m & a1)

deichniúr, m. (gs. & npl. -úir, gpl. ~). 1. Ten. (a) (Of persons) ~ fear, ban, páistí, ten men, women, children. ~ againn, den teaghlach, de na buachaillí, ten of us, of the family, of the boys. Coiste deichniúir, committee of ten. (b) (Of things, without dependent noun) ~ de na caoirigh, ten of the sheep. 2. ~ den Phaidrín, decade of the Rosary. (Var: deichear, deichneabhar)

deideighe, m. (gs. ~, pl. ~anna). Bauble, toy. (Var: deideagha)

deilbhíocht2, f. (gs. ~a). Bareness, scantiness, poverty. (Var: deilbhís f)

deilf1, f. (gs. ~e). Delft. (Var: m, gs. ~)

deilgneach1, f. (gs. -ní). Chicken-pox. (Var: deilgíneach)

deilgneach2, a1. Thorny, prickly; barbed. (Var: deilgíneach)

deilgthe, a3. (Of place) Difficult to traverse, hazardous. (Var: deilice)

deilínteacht, f. (gs. ~a). (Act of) talking in sing-song fashion; rigmarole. (Var: deilíneacht)

deimheastóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Shearer. 2. ~ (mná), shrew. (Var: deimheasadóir, deimheasóirí m)

deimhneacht, f. (gs. ~a). Sureness, certainty; positiveness. (Var: deimhníocht)

déine1. 1. f. (gs. ~). Swiftness; vehemence, intensity; hardness, severity. Dul i n~, to intensify. ~ tine, tuile, stoirme, intensity of fire, of flood, of storm. ~ siúil, oibre, troda, strenuousness of walking, of work, of fighting. ~ urnaí, fervour of prayer. ~ an dlí, the rigour of the law. ~ an tsaoil, the rigours of life. A bhfuair mé dá dhéine agus dá dhua, all the effort and trouble it cost me. 2 : dian2. (Var. of 1: ~acht f, ~as m)

déirc, f. (gs. ~e). Charity, alms(-giving). ~ a dhéanamh ar dhuine, to perform an act of charity towards s.o.; to give alms to s.o. Déan ~ ar an duine bocht, take pity on, help, the poor fellow in his need. Ag iarraidh na ~e, seeking alms, begging. Tabhair ~ dó, give him alms. Bheith ar an ~, to be living on charity, reduced to beggary. I muinín na ~e, depending on charity. Chuir siad ar an ~ é, they beggared him. Díol ~e, object of charity. Is é an ~ é, he is deserving of charity, to be pitied; he is such a beggar. Is mór an ~ duit é, (sometimes ironically) it is a great act of charity on your part. Ba dhéirc leis sin féin a fháil, he was humbly grateful to get even that. Altú na ~e, thanksgiving for alms, beggar's thanks. Prov: ~ dá chuid féin (a thabhairt) don amadán, (to) feed a dog with his own tail. ~ don phocán lán, undeserving charity. Prov: ~ an Domhnaigh a bhriseas droim an diabhail, ['Sunday charity overloads the devil's back', occasional almsgiving is not charity in the true sense. Fear, bean, ~e, beggar (-man, -woman). S.a. ord2 1(b). (Var: ~e f)

déirceach1, m. (gs. & npl. -rcigh, gpl. ~). 1. Almsgiver, charitable person. 2. Alms-seeker, mendicant. (Var: déirceoir m)

déircín, m. (gs. ~, pl. ~í). Beggarly, importunate, person. (Var: déirceánach m, ~each m)

déircínteach, a1. Beggarly, importunate. (Var: déirceánach, déircíneach)

déircínteacht, f. (gs. ~a). (Act of) begging. importuning; beggarliness, importunity. (Var: déirceánacht, déircíneacht)

deireanach, a1. 1. Last. An ceann ~, the last one. An focal ~ a dúirt sé, the last word he said. An duine ~ den teaghlach, the last, youngest, member of the family. Is é an fear ~ é a dhéanfadh a leithéid, he is the most unlikely man to do such a thing. D'íoc sé an phingin dheireanach a bhí agam air, he paid every penny he owed me. An lá ~, the last day; the Day of Judgment. Shíl mé gurbh é mo lá ~ é, I thought my last day had come. 2. Late. (a) After proper time. Bheith ~ ag rud, to be late for sth. Prov: Is minic a bhí an fear ~ díobhálach, He who comes late has often to go without', one should not leave things too late. (b) Advanced in time. ~ sa lá, late in the day. An ceann ~ den lá, the latter part, end, of the day. Go ~ aréir, late last night. Moch ~, early and, or, late. 3. (a) Latter, recent. Ar na blianta ~a, in recent years. An scéala is deireanaí, the latest news. (b) Last, latest. An uair dheireanach a tháinig sé, the last time he came. Ó bhí tú anseo go ~, since you were here last. (Var: deireannach)

deireanaí. 1. f. (gs. ~). Lateness. (a) Leis an ~, late in the evening, at nightfall. Le drúcht is ~, when the evening dew began to fall. Faoi dheireadh agus faoi dheireanaí, at long last. (b) Le ~, recently. 2. gsf. & comp. of deireanach. (Var. of 1: ~ocht f)

deireanas, m. (gs. -ais). Lateness. 1. Tá sé ag dul chun deireanais; tá an ~ ag teacht, it is getting late, the night is coming on. Rug, tháinig, an ~ orm, I was caught out late. Thug sé an ~ leis, he came at a late hour. Tá ~ oibre orainn, we are making a late start, are behindhand, with the work. 2. Le ~, recently. (Var: deireannas, deirean(n)adas)

deirfiúr, f. (gs. -féar, pl. ~acha). Sister. 1. Sister-german. Mo dheirfiúr, my sister. ~ athar, máthar, paternal, maternal, aunt. ~ céile, sister-in-law. S.a. clann 1. 2. (As term of address) A dheirfiúr, (my dear) sister; (my dear) friend; my dear (woman). A Mháire, a dheirfiúr, my dear Máire. (Var: gs. deirfíre)

deirge. 1. f. (gs. ~). (a) Redness. Dul i n~, to redden. ~ fola, the redness of blood. ~ an róis, the blush of the rose. ~ grua, the flush of a cheek. Thug sé ~ ar bháine, he turned pale. Tá sé i leith na ~, it is of a reddish hue. (b) Glow. (c) Rawness. (d) (Of soil) Fallowness. 2 : gsf. & comp. of dearg2. 3 : dearg1 5. (Var. of 1: ~acht f, ~adas m)

deiric, f. (gs. ~e, pl. ~í). Derrick. (Var: gs. ~each, pl. ~eacha)

déis1, f. (gs. & npl. ~e). Lit: 1. Tenant, vassal. 2. Rent-paying community. 3. Domain, district. (Var: m)

deisbhéalaí. 1. f. (gs. ~). Readiness of speech, wittiness. 2. gsf. & comp. of deisbhéalach. (Var. of 1: deisbhéala(ío)cht f)

deismíneacht, f. (gs. ~a). Refinement; primness, nicety, preciosity. (Var: deismínteacht)

deismir, a1. 1. Fine, exemplary. 2. Neat; trim, tidy. 3. Refined, pretty. (Var: deismear a1, ~each a1)

deismireacht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). 1. Example, illustration. ~ a thabhairt do dhuine ar rud, to give s.o. a neat example of sth. ~ chainte, nice turn of speech. 2. Neatness, tidiness. 3. Refinement, prettiness. 4. Incantation, spell. (Var: deismire f)

déistin, f. (gs. ~e). Distaste, nausea; disgust, loathing. ~ a bheith ort le rud, to be nauseated, disgusted, with sth. ~ a chur ar dhuine, to nauseate, disgust, s.o. Cuireann sé ~ orm, it revolts me. (Var: déistean f)

déistineach, a1. Distasteful, nauseating; disgusting, loathsome. (Var: déisteanach)

deithideach, a1. Lit: Careful, attentive; solicitous. (Var: deithidneach)

deoch1, f. (gs. dí, pl. ~anna). 1. Drink; draught, potion. ~ a ól, to take a drink. ~ a thabhairt do dhuine, to give s.o. a drink. ~ uisce, bhainne, leanna, drink of water, of milk, of ale. ~ mheisciúil, intoxicating drink. ~ leighis, healing potion. ~ shláinte, pick-me-up. ~ chodlata, ~ shuain, sleeping-draught. ~ dhearmaid, (mythical) drink of forgetfulness. ~ an dorais, stirrup-cup. D'aon ~, at a draught. ~ a ól ar dhuine, to drink a toast to s.o. Ól na dí seirbhe a thabhairt ar rud, to face up to an unpleasant situation, to get a disagreeable task over and done with. Lucht dí, drinkers. Prov: Is túisce ~ ná scéal, one should offer a drink before asking for news. Ar ~, in one's cups. 2. Quantity of liquid; infusion, wash. ~ a chur faoi rud, to immerse sth.; to cover sth. with colouring or washing liquid. ~ óir a chur faoi mhiotal, to wash a metal with gold. Chuir sí ~ den chorcair faoin éadach, she immersed the cloth in purple dye. Nuair a fuair na fréamhacha trí dheoch den Aibreán, when three April showers had infused the roots. (Var: npl. ~a, gpl. ~)

deochain, m. (gs. & gpl. ~, npl. ~e). Lit: Deacon. (Var: deochan, deochán)

deoiríneacht, f. (gs. ~a). (Act of) shedding tears, being tearfully sentimental; Tearfulness; maudlinism. (Var: deoirínteacht)

deoise2, f. (gs. ~, pl. -sí). Diocese. (Var: ~as m)

deoiseach, m. (gs. & npl. -sigh, gpl. ~) & a1. Diocesan. (Var. of s: deoisean m)

deoladh1, m. (gs. -aidh, pl. -aí). 1. Favour, bounty. ~ a choinneáil le duine, to dole out help to s.o. 2. Morsel, snack; titbit. ~ éigin a chaitheamh, to take a morsel of sth. (Var: pl. deolaíocha)

deolcach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Suckling. (Var: ~án m)

deoraí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). 1. Stranger, wanderer; exile. Aíocht don ~, hospitality for the stranger. Filleadh an ~, the wanderer's return. Bhí sé ina dheoraí eatarthu, he was (like) a stranger among them. ~ Dé, pilgrim. 2. Aloof, lonely, person; pitiable person. 3. (In phrases) Ní raibh ~, duine ná ~, ~ an bhéil bheo, ann, there wasn't a soul there. (Var: deora(i)dh m)

deoranta, a3. Strange, foreign, unfamiliar; adventive; aloof. Duine ~, strange, alien, person; distant, aloof, person. an ~, strange, peregrine, bird. Rud, focal, ~, strange, unfamiliar, thing, word. Codladh i dteach ~, to sleep in a strange house. Bheith ~ le duine, to be distant with s.o.; (of child) to Make strange' with s.o. (Var: deora(s)ta)

déthoiseach, a1. Two-dimensional. (Var: déthoimhseach)

dhera, int. expressing disbelief, indifference, etc. Yerra! (Var: dherú)

dia1, m. (gs. dé, pl. déithe). God. 1. Deity. Déithe adhartha, gods of (pagan) worship. ~ bréige, false god, idol. ~ beag a dhéanamh de dhuine, to make a (little tin) god of s.o. 2. D~ an tAthair, an Mac, an Spiorad Naomh, God the Father, the Son, the Holy Ghost. D~ Uilechumhachtach, God Almighty. A Dhia (dhílis)! O (dear) God! A Dhia (mhór) na glóire! (Great) God of glory! (Go mbeannaí) D~ duit, daoibh! God save you! ~ anseo, sa teach! God bless all here! ~ liom, leat, linn! God bless me, you, us! ~ (go deo) leat! Bravo! Well done! Ba é D~ a bhí leis nár loiteadh é, it was the mercy of God that he was not hurt. In ainm Dé, in God's name. In onóir, as ucht, i gcuntas, ar son, Dé, for God's, heaven's, sake. Rud a dhéanamh de gheall ar Dhia, to do sth. for God's sake. Tá a fhios ag D~ (go), God knows (that). Ag D~ (féin) atá a fhios, God only knows. Níl a fhios agam faoi Dhia, ó Dhia anuas, I don't know under heaven. Faoi Dhia cad é a dhéanfaimid? What on earth are we to do! Idir mé is D~, I swear to God. Mura bhfuil ag D~, unless God has decreed otherwise. Más toil, más áil, le D~ (go), if God wills (that). B'fhéidir, b'fhurasta, le D~ sin, please God. B'fholláin Dé duit nár rug sé ort, you were lucky (it was God's will) that he did not catch you. Go dtuga D~ sin, God grant it. Thug D~ dom gur éalaigh mé orthu, providentially I escaped from them. Chí D~ sin! What a pity! Bhí sé mar a chonaic D~ é, he was in a pitiable state. Nár fheice, nár lige, D~ (go), God forbid (that). Go lige D~ do shláinte leat, God grant you health. Go gcuire D~ rath ort, God prosper you. Is é D~ a chuir chugam é, it was a godsend to me. Go méadaí D~ thú, do stór, God grant you abundance. Go gcúití D~ leat é, God requite you for it. Go saolaí D~ é, God grant him length of life. Go sábhála D~ sinn; D~ ár sábháil, God save us. D~ ár gcumhdach, ár gcoisreacan, God protect, bless, us. Duine a fhágáil ag D~, to let God deal with s.o. Fágaim faoi Dhia iad, I leave them to God to judge. Do chuid a bheith ar Dhia, to be dependent on God for subsistence, rely on God's gifts. Cibé a dhéanfas D~ linn, whatever God has in store for us. Prov: Tá D~ láidir (agus tá máthair mhaith aige), God is strong, a powerful ally in distress. Prov: Is maith D~ go lá (agus ní fearr ná go brách), God's help is always near. Prov: Is fada siar an rud a chuirfeadh D~ aniar, nothing is impossible in the sight of God. Prov: Níor dhún D~ doras riamh nár oscail Sé ceann eile, ['God never closed one door without opening another', God never shuts out opportunity. Is tú a dúirt agus ní hé D~, man proposes, God disposes. Fad a bheas D~ ina Dhia, while there is a God above. Ba mhór an tslí chun Dé é, it would be a great act of mercy. S.a. aoibhinn, bóín 2, bolgach1, dallán1 4, deoir1 3, deoraí1 1, duine 1, gairid 4, grá 2, 3(b), 6, lámh 12 (b), suáilce 1(b), súil 2 (a), trócaire. (Var: gs. ~)

diabhal, m. (gs. & npl. -ail, gpl. ~). Devil. 1. An D~, the Devil. An ~ mór, the arch-fiend. Chomh dubh, glic, bréagach, leis an ~, as black, cunning, false, as Satan. Dul chun an diabhail, to go to the devil, to the bad. An ~ a dhéanamh ar rud, to play the devil with sth. An ~ a thabhairt le hithe do dhuine, to give s.o. an unmerciful scolding. Saoire a thabhairt don ~, to Give the devil a rest', stop swearing. Tá an ~ gnóthach, there is mischief afoot. Prov: Ná beannaigh don ~ go mbeannaí sé duit, one should not go out of one's way to look for trouble. Prov: An rud a thig thar dhroim an diabhail imíonn sé faoina bholg, what is got over the devil's back is spent under his belly; ill got, ill spent. S.a. beag2 1(a), deamhan 1. 2. (Of wicked or mischievous person) ~ saolta, earthly devil. An ~ gasúir, capaill, sin, that devil of a boy, of a horse. An ~ mic, ~ de mhac, sin aige, that son of his who is such a trouble-maker. Tá sé ina dhiabhal; is é an ~ buí é; tá an ~ istigh ann, ina bholg, he is a devil, the very devil, a real mischief-maker. Tá an ~ (ina sheasamh) idir a dhá shúil, there is a wicked, a roguish, look about him. Tá an ~ ina chosa, he is forever on the go, seeking out mischief. D'imigh an ~ air; thóg an ~ leis é, he is gone to the devil. Tá an ~ ar an obair seo, this is devilishly hard work. An ~ bocht! The poor devil! 3. (In expletive phrases) D'anam, do chorp, don ~! Damn you! Go mbeire, go dtuga, an ~ leis iad, the devil take them. Cead an diabhail acu, bíodh an ~ acu, the devil guide them, let them have their own way. Téigh tigh, i dtigh, diabhail! Go to blazes! Ní miste liom sa ~, I don't care a damn. Ag imeacht, ag obair, in ainm an diabhail, going, working, like the devil. D'imigh sé mar a bheadh an ~ ann, he ran like blazes. Déanfaidh sé an ~ is a mháthair, an ~ i bpocán, he will do the devil and all, work wonders with his tongue. Conas sa ~? How the devil? Cad é an ~ atá ort? What the devil is wrong with you? 4. (In negative expressions) (Don) ~ ceann, greim, focal, devil a one, a bite, a word. (Ná) don ~ é! Devil a bit! ~ a bhfuil air, there is nothing the matter with him. ~ a mbeadh a fhios agat, you would never know. 5. (Intensive) Gleo, trioblóid, an diabhail, devilish din, trouble. Tá casachtach an diabhail air, he has a wicked cough. Cailleach an diabhail! The infernal hag! S.a. snáthaid 4. (Var: diabhar)

diabhaldánacht, f. (gs. ~a). Devilry, diabolic art. (Var: diabhaldán m)

diabhalta, a3. 1. (a) = diabhlaí 1. (b) Mischievous. Páistí ~, mischievous children. 2. (Used intensively as adv.) Very. ~ láidir, te, greannmhar, devilish, extremely, strong, hot, funny. (Var: ~ch a1, ~í)

diabhlaí, a3. 1. Diabolic, devilish. 2 = diabhalta 2. (Var: diablaí, diablásach a1)

diabhlaíocht, f. (gs. ~a). 1. Devilry; wizardry, witchcraft. 2. Devilment, mischievousness. Ag ~, making mischief. 3. Cursing (using the word Devil'). (Var: diablaíocht, diab(h)lóireacht)

diabhlánach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Mischievous person; rogue, rascal. (Var: diabhlán m)

diabhlóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Wicked person. 2. Mischievous person. ~ linbh, mischievous child. (Var: diablóir)

diachta, a3. (In phrase) Ba ~ dó é a dhéanamh, it was surprising that he managed to do it; it went hard with him to do it. (Var: diacht2)

diaganta, a3. Godly, pious. Duine ~, pious, religious, person. Focal ~, pious expression. (Var: diagánta, diagaithe, diagasúil a2)

diagantacht, f. (gs. ~a). Godliness, piety. (Var: diagaitheacht, diagántacht, diagantas m, diagasúlacht)

dí-áirithe, a3. Countless, innumerable. (Var: dí-áirimh, dí-áirmhe, dí-áirmhidhe, dí-áirmhithe)

diallait, f. (gs. ~e, pl. ~í). Saddle. 1. ~ a chur ar chapall, to saddle a horse. Capall ~e, saddle-horse. Dul sa ~, to get into the saddle, to mount. Duine a chur as an ~, to unseat s.o. An ~ a chur ar an each cóir, to saddle the right horse, put the blame where it belongs. ~ phaca, pack-saddle. 2. Top: Saddle. S.a. díon1 3 (b), srathair. (Var: diallaid)

diamhair2, a. (gsm. ~, gsf. & comp. ~e, npl. -mhra). Dark, obscure; occult, mysterious; secluded, solitary; eerie, weird, lonely; fearsome. Coill dhiamhair, dark forest. Gleann ~, secluded glen. Oileán ~, solitary island. Solas ~, eerie light. Áiteanna diamhra do-eolais, remote and unknown places. Rudaí atá ~ orainn, things that are obscure to us. (Var: ~each a1)

diamhaslóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Blasphemer. (Var: diamhaslaitheoir)

diamhracht, f. (gs. ~a). Darkness, obscurity; mysteriousness; eeriness, weirdness, bewitchment. (Var: diamhraíocht)

dianas, m. (gs. -ais). Intensity, vehemence; severity. (Var: dianadas)

diardanach, a1. 1. Rough, angry. 2 = deardanach. (Var: diardain2 a1)

díbhe, f. (gs. ~). 1. vn. of díbh1. 2. Jur: Dismissal. (Var. of 2: ~acht f)

díchairdiúil, a2. Friendless, destitute. (Var: díchairdeach a1)

dícheall2, m. (gs. -chill). Lit: Neglect. ~ agus dearmad, negligence and forgetfulness. Gan ~, without fail. (Var: f)

dícheannadh, m. (gs. -nnta). 1. vn. of dícheann1. 2. Decapitation. (Var: dícheannú m)

díchollaigh, v.t. (vn. -llú m, gs. -ithe). Disembody. (Var: dícholnaigh)

dide, f. (gs. ~, pl. -dí). Nipple. (Var: did f)

díleá, m. (gs. as s. ~, as vn. ~ite). 1. vn. of díleáigh. 2. Dissolution. Tháinig, d'imigh, ~ orthu, they melted away. Tá ~ ar a chuid, his substance is being wasted. 3. Digestion. (Var: díleaghadh m)

díleách, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -áiche, npl. ~a). Digestive. (Var: díleaghthach a1)

díleáigh, v.t. & i. (pres. -ánn, vn. díleá, pp. -ite1). 1. Dissolve. 2. Digest. (Var: díleaigh)

díleáiteacht, f. (gs. ~a). Digestibility. (Var: díleaighteacht)

dílleachta, m. (gs. ~, pl. ~í). Orphan. ~ linbh, orphan child. (Var: ~í m)

dímheabhair, f. (gs. -bhrach1). 1. Loss of memory, forgetfulness. 2. Lack of intelligence, weak-mindedness. 3. Jur: Idiocy. (Var: dímeabhair)

dímheasúil, a2. Disrespectful, contemptuous. (Var: dímheasach a1, dímheastúil)

dímhiadh, m. (gs. ~a). Lit: Indignity, dishonour. (Var: gs. dímhiaidh)

dímhigin, f. (gs. -gne). Lit: Condemnation, disparagement; contempt. (Var: dímhigean f)

dínit, f. (gs. ~e). Dignity; high estate. (Var: ~e f)

díniteach, a1. Dignified. (Var: dínitiúil a2)

dinnéar, m. (gs. & npl. -éir, gpl. ~). Dinner. Do dhinnéar a dhéanamh, a chaitheamh, a ithe, to take one's dinner. Bheith, dul, ar ~, to be at, go to, a dinner. Tar, suigh, chuig do dhinnéar, chun do dhinnéir, come, sit down, to your dinner. Am dinnéir, dinner-time. (Var: gs. ~a, pl. ~acha)

dintiúr, m. (gs. & npl. -úir, gpl. ~). Indenture; (pl.) indentures, credentials. Do dhintiúir a tharraingt, a bhaint amach, to take up one's indentures. Tá a dhintiúir aige, he has his indentures, is fully qualified; he is a master of his trade. Ná caith do dhintiúir leis, don't waste your talents, your time, at it. (Var: dintiúir m)

díobhadh1, m. (gs. as s. -aidh, as vn. -ofa). 1. vn. of díobh1. 2. Elimination, extinction. Duine, rud, a thabhairt don ~, to do away with, destroy, s.o., sth. (Var. of 2: díobhaidh)

díobhlás, m. (gs. -áis). Prodigality; profligacy. Lucht díobhláis, profligates. (Var: díobhal m, díobhlacht f, díobhlas m)

díobhlásach, a1. Prodigal, profligate. An mac ~, the prodigal son. (Var: díobhlachtach, díobhla(i)s(e)ach)

díobhóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). Mountain rill (becoming dry in summer). (Var: diobhóg)

díochra, a3. Intense, vehement; fervent, passionate. (Var: ~ch a1)

díog1, f. (gs. díge, npl. ~a, gpl. ~). Ditch, trench; drain. (Var: pl. ~acha)

díogarnach, f. (gs. -aí). 1. (Act of) gasping; gasp, breath. ~ anála, gasping for breath. Níl ann ach go bhfuil an ~ ionam, I am barely alive. 2. Glimmer. ~ sholais, lae, glimmer of light, of daylight. Bhí ~ bheag ar an tine, there was a faint glow from the fire. (Var: díogarnaíl f)

díoghail1, f. (gs. & pl. -ghla). 1. vn. of díoghail2. 2. Lit: Vengeance; retribution, punishment. (Var: ~t f)

díoghainne. Lit: 1. f. (gs. ~). Abundance, plenty; density, thickness; solidity, firmness. 2. gsf., npl. & comp. of díoghainn1. (Var. of 1: díoghainn2 f, ~acht f)

díograis, f. (gs. ~e). 1. Fervour, zeal; fervent love; kindred affection. Bheith i n~ le duine, to be closely attached to s.o. Le ~ dá mhuintir, through close affection for his people. Racht ~e, fit of devotion. ~ dhiaga, divine fervour. Gnúis a dhúisíodh ~, a face that inspired love. 2. Beloved person; dear friend. Ba dhíograis dúinn é, he was a close friend of ours. Mo dhíograis, my dear one. Prov: Gach ~ go deireadh, blood is thicker than water. (Var: dioghrais, díoghrais, díog(h)ras f)

díograiseach, a1. 1. Fervent, zealous; devoted, loving; attached to kind. 2. Lit: Peerless, splendid. (Var: dioghraiseach, díoghraiseach)

díol1, m. (gs. as s. ~a, as vn. ~ta). 1. vn. of díol2. 2. Selling, sale. ~ earraí, sale of goods. ~ agus ceannach, buying and selling. ~ maith a dhéanamh, to make a good sale. Tá ~ maith orthu, they are selling well. 3. Payment; recompense, requital. ~ cíosa, costais, payment of rent, of cost. I n~ ruda, in payment, in return, for sth. ~ fiach a thabhairt do dhuine, to repay a debt to s.o.; to requite s.o. I n~ a ndearna sé, in return for what he did. Sin an ~ a thug sé dom, that is how he repaid me. Is é do dhíol é, it serves you right. Is maith an ~ ort é, you well deserve it; you are well worth it. B'olc an ~ air é, little he deserved it. Is fada óna dhíol é, it is far from his deserts. ~ an pheaca, atonement for sin. 4. Deserving object. ~ trua é, he deserves to be pitied. 5. Enough, sufficiency. ~ duine de rud, enough of sth. for a person's needs. ~ beirte de bhia, enough food for two. ~ míosa de lón, a month's supply of provisions. Tá ~ mo cháis agam, I have enough to serve my purpose. Níl ~ a roinnte ann, there is not enough of it to go round. Tá ~ rí ann, it is fit for a king. Fuair sí a ~ d'fhear, she got a husband worthy of her. Faoina n~ capall, with their complement of horses. An bhfuil do dhíol agat? Have you enough? 6. Treatment; fate. Gach ~ dár fhulaing sé, every treatment that he endured. Ní fios a n~ ó shin, it is not known how they have fared since. (Var: ~adh m)

díolaim2, v.t. (pres. ~íonn). Glean, gather; collect, compile. Diasa a dhíolaim, to glean ears of corn. Eolas a dhíolaim, to gather knowledge. Leabhar a dhíolaim, to compile a book. (Var: pres. ~eann)

díolamóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Gleaner. 2. Anthologist. (Var: díolamaí1 m)

díolghadh, m. (gs. -aidh). Lit: Forgiveness, remission. (Var: gs. ~a)

díoltasach, a1. Vengeful, vindictive. (Var: díoltaiseach)

díolúnas, m. (gs. -ais). 1. Immunity, licence. 2. Hist: Free soldiering. 3. Licentiousness, rascality. (Var: díolúnta(ío)cht f)

díomá, f. (gs. ~). Disappointment, sorrow. ~ a bheith ort, a chur ar dhuine, to be disappointed, to disappoint s.o. Is mór an ~ dó é, it is a great disappointment to him. Is fearr deimhin ná ~, better be sure than sorry. (Var: diomá)

díomách, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -áiche, npl. ~a). Disappointed, sorry. (Var: diomách)

diomachroíoch, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -íche, npl. ~a). Despondent, dejected. (Var: diomachroidheach a1)

diomaí, f. (gs. ~). Ingratitude. (Var: diomachas m)

diomaibhse, f. (gs. ~). Insubstantiality, insignificance. Is beag idir a aibhse agus a dhiomaibhse, there is little in it one way or the other. (Var: ~acht f, diomaidhbhse, diomaidhbhseacht f)

diomaibhseach, a1. Insubstantial, insignificant. Coirce ~, stunted oats. (Var: diomaidhbhseach)

diomailt, f. (gs. ~e). 1. vn. of diomail1. 2. Waste, extravagance. ~ a dhéanamh ar rud, to waste, squander, sth. ~ airgid, aimsire, waste of money, of time. (Var: diomail2 f, díomailt)

diomailteacht, f. (gs. ~a). Wastefulness. (Var: diomaileacht)

díomhaoin, a1. 1. Idle. (a) Worthless, vain. Briathra, smaointe, ~e, idle words, thoughts. Is ~ do ghnó, do thuras, your work, your journey, is in vain. Ba dhíomhaoin mo ghlór, my voice went unheeded. (b) Unoccupied, unemployed. An lá a chaitheamh go ~, to spend the day in idleness. Lá ag obair agus lá ~, working one day and idle the next. Coinnigh do theanga ~, keep a quiet tongue in your head. Tá droim ~ aige, he has no load on his back; he is an idler. Chomh ~ le bacach an mhála, le lúidín an phíobaire, le damh san eadra, as idle as a pedlar, as a piper's little finger, as an ox at milking-time. (c) Unused, waste. Seomra ~, unused room. Tá a chuid talaimh ~, his land is lying waste. (d) (As s.) Lit: Dul ar ~, to go to waste. 2. Unmarried. Pósta nó ~, married or single. (Var: ~each1 a1)

díomhaointeas, m. (gs. -tis). 1. Idleness. (a) Worthlessness, vanity. ~ an tsaoil, the vanity of the world. ~ na n~, vanity of vanities. Is é barr gach díomhaointis é, it is the height of futility. (b) Unemployment. Do shaol a chaitheamh le ~, to spend one's life in idleness. In am an díomhaointis, in times of idleness, of unemployment. 2. Unmarried state. (a) Bheith i do dhíomhaointeas, to be single. (b) Leanbh, mac, díomhaointis, illegitimate child, son. Bhí duine clainne ar ~ aici, she had an illegitimate child. (Var: díomhaoineas, díomhnas)

diomú, m. (gs. ~). Displeasure, dissatisfaction. ~ a chur ar dhuine, to displease s.o. Mo dhiomú dó! Bad cess to him! (Var: f)

díomua, m. (gs. ~, pl. ~nna). 1. Defeat. ~ catha, defeat in battle. S.a. bruíon2 2; 2. Drawback, disability. 3. Demerit. (Var: f; diomua)

díomuach, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -aiche, npl. ~a). Defeated. (Var: diomuach)

díomuachas, m. (gs. -ais). Defeatism. (Var: diomuachas)

díon1, m. (gs. dín, pl. ~ta). 1. vn. of díon3. 2. Protection, shelter. (a) (From elements, from infiltration of water) Dul faoi dhíon, ar ~, to take cover; to seek shelter. ~ a chur i rud, to make sth. watertight. ~ in éadach, i mbróga, waterproof quality in clothes, in shoes. Níl ~ deoire ann, it gives no protection from water, from rain; it is porous, leaky. Prov: Is ~ an crann fad is ~ dó féin é, a tree provides shelter, but only until it becomes saturated. (b) (From harm) ~ agus dídean, shelter and refuge. ~ agus daingean, a protection and a bulwark. Dul ar, faoi, dhíon duine, to place oneself under the protection of s.o.; to shelter in s.o.'s house. Go ndéana Dia ~ dúinn, God protect us. (c) (Of person) Bheith i do dhíon do dhuine, to be a protector of s.o., to afford shelter to s.o. ~ na lag agus na ndeoraithe, shelterer of the weak and the wanderer. S.a. brat1 2 (b), dos1 1. 3. (a) Covering. ~ a chur ar rud, to cover sth. against the elements. (b) Roof. ~ tuí, slinne, leacán, thatched, slate, tiled, roof. ~ diallaite, saddle-backed roof. Chuir sé ~ ar an teach, he roofed the house. S.a. cloch1 1(f). (Var: gs. & pl. ~a)

díonadóireacht, f. (gs. ~a). (Act of) roofing, thatching. (Var: díonachán m)

diongaibh, v.t. (pres. -gbhann, vn. -gbháil, pp. -gbháilte). Lit: Ward off, repel; cope with, be a match for. Fear comhlainn a dhiongbháil, to stand up to a fighting man. An géibheann seo a dhiongbháil dínn, to avert this danger from us. (Var: diongbhaigh, diongbháil1)

diongbháilte, a3. 1. pp. of diongaibh. 2. Worthy, fitting. 3. Firm, steadfast; constant, stable; fixed, secure. Seasamh go ~ (le duine, le rud), to stand fast (by s.o., sth.). Bheith ~ i do chreideamh, to be steadfast in one's faith. Creidim go ~ (go), I firmly believe (that). Rún ~ a bheith agat, to have a firm resolution. Rialacha ~, definite rules. Cara ~, staunch friend. Dúnta go ~, securely closed. Go Daingean ~, strong and secure. 4. Confirmed, positive. Ordú ~, strict order. Tuairimí ~, decided opinions. Glór ~, decided tone of voice. Labhairt go ~, to speak in a decisive manner. 5. Well-set, solid. Fear beag ~, a low thickset man. Is maith ~ an chruach í, it is a good solidly-built stack. 6. Self-assured, cocky. (Var: diongbhálta)

dionla, m. (gs. ~). Harshness (of weather). (Var: dionnladh)

díorthach, m. (gs. & npl. -aigh1, gpl. ~) & a1. Derivative. (Var: díorthaíoch)

díospóid1, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. vn. of díospóid2. 2. Dispute. (Var: diospóid)

díospóid2, v.t. & i. Dispute. (Var: diospóid)

díospóideach, a1. Disputative, contentious. (Var: diospóideach)

díospóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Disputant; arguer, debater. (Var: diospóir)

díospóireacht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). (Act of) disputing, debating; argument, debate, discussion. (Var: diospóireacht)

dírí. 1. f. (gs. ~). Straightness; directness, uprightness. 2. gsf. & comp. of díreach2. (Var: dírghe f)

dísc, f. (gs. ~e). Dryness, barrenness. Dul i n~, to run dry. Chuaigh an tobar i n~, the well dried up. Tá an bhó i n~, the cow has gone dry. Tá mo lón ag dul i n~, my provisions are running out. Idir an tuile is an ~, between the deluge and the drought. An ~ nach mbeireann, the barren that beareth not. (Var: ~e f)

díscéil, gs. as a. Newsless, uninformative. (Var: dísceoil)

díscire. 1. f. (gs. ~). Fierceness, wildness; boldness, impetuosity. 2. gsf., npl. & comp. of díscir. (Var. of 1: ~acht f)

discréid1, f. (gs. ~e). 1. Discretion. Aois ~e, age of discretion. ~ a bheith ionat, to be discreet, to use discretion. 2. Reserve, secrecy. Rud a rá i n~, to say sth. in confidence. An ~ é? Is it a secret? Nach mór an ~ eadraibh é? Must you keep it all to yourselves? (Var: ~e f)

discréideach1, a1. 1. Discreet. Breithiúnas ~, discreet, discerning, judgment. Iompar ~, discreet, prudent, bearing. 2. Reserved, secret. ~ ina chomhrá, reserved in his speech. Scéal ~, confidential story. Chomh ~ le bosca na faoistine, as secret as the confessional. (Var: discréid2)

dithneasach, a1. Urgent, hurried. (Var: dithneasúil a2)

díthoghla, a3. Lit: Impregnable. (Var: díthoghail, ~í)

díthreabh, f. (gs. -eibhe, npl. ~a, gpl. ~). 1. Uninhabited place; waste, wilderness. 2. Retreat, hermitage. (Var: díthreibh f)

díthreabhach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Recluse, hermit. 2. Homeless person; (of child) waif. 3. Puny, miserable-looking, creature. (Var: díthriúch)

diúg2, v.t. (pp. ~tha). 1. Drain, drink to the dregs. Cupán, gloine, a dhiúgadh, to drain a cup, a glass. ~ siar é, drink it off. Tá sé ~tha aige, he has drunk it to the last drop. ~ann sé an braon, he tipples. 2. Suck, sponge on. Tá siad do mo dhiúgadh, they are draining me dry, sponging on me. (Var: ~áil)

diúide. 1. f. (gs. ~). (a) Simplicity; sincerity. (b) Simple-mindedness, silliness. 2. gsf., npl. & comp. of diúid1. (Var. of 1: ~acht f, ~as m)

diúlcach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Suckling; baby. (Var: ~án m)

diúlfaíoch, m. (gs. & npl. -ígh, gpl. ~). 1. Alimentary canal. 2. Throat. Rug sé ar dhiúlfaíoch air, he caught him by the throat. Tá an ~ réidh aige, he has a strong voice. (Var: f)

diúltach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Gram: El: Negative. (Var: diúltaí m)

diúltach2, a1. 1. Inclined to deny or refuse. Bheith ~ do rud, to (be disposed to) refuse sth., to be averse to sth. Bheith ~ le duine faoi rud, to (be inclined to) refuse sth. to s.o.; to begrudge sth. to s.o. Bhí sé ~ romhainn, he did not want to receive us; he shrank from us. Dreach ~, forbidding aspect. Glór ~, dissentient voice. Go dubhach ~, morose and averse to company. 2. Negative. (a) Freagra, vóta, ~, negative answer, vote. (b) Comhartha ~, negative sign. Costas ~, negative expenses. Páirteagal ~, negative particle. Leictreoid dhiúltach, negative electrode. (c) Cainníocht dhiúltach, minus quantity. (Var: diúlta(i)dh(e)ach, diúltaitheach)

diúltaigh1, v.t. & i. 1. Deny, refuse. (a) Duine, rud, a dhiúltú, to refuse s.o., sth. Dhiúltaigh sé m'iarratas, he refused my application. Ná ~ mé faoi m'achainí, don't deny me my request. D'iarr sé í agus dhiúltaigh sí é, he asked her (in marriage) and she refused him. Ní dhiúltódh sé braon beag, he wouldn't refuse, be averse to, a little drop. Tá sé ag diúltú an bhia, an tobac, he is going off his food, smoking. Diúltú rud a dhéanamh, to refuse to do sth. Dhiúltaigh sé an cíos a íoc, he refused to pay the rent. Dhiúltaigh sé a luach (a ghlacadh) uaim, he declined to accept the price of it from me. (b) Tú féin a dhiúltú (faoi rud), to deny oneself (in respect of sth.). Ní dhiúltófá d'athair féin, you would not deny your own father. 2. (With do) (a) Renounce, repudiate. Diúltú don diabhal, d'eiriceacht, do phiseoga, to renounce the devil, heresy, superstitious practices. Diúltaím duit! I renounce you! Keep away from me! An Fear Dubh, diúltaímid dó! The Devil, far be he from us! (b) Refuse, reject. Diúltú do bhia is do bheatha, to reject food and sustenance. (c) Decline, shirk. Diúltú do throid, do chuideachta, to shun fight, company. (d) Resist. Diúltú do chathú, to resist temptation. (e) (Of day, sun) Decline. Tá an ghrian ag diúltú, the sun is declining. Tá an lá ag diúltú dá sholas, the daylight is fading. 3. (With roimh) Decline company of, shrink from. Diúltú roimh dhuine, to shrink from s.o. Tá siad ag diúltú romhainn ina dtithe, they decline to accept us in their houses. Mhothaigh mé mé féin ag diúltú roimhe, I found myself taking a dislike to him. (Var: diúlt)

diúltú, m. (gs. -taithe). 1. vn. of diúltaigh1. 2. Denial, refusal. ~ a thabhairt do dhuine, to give a refusal to s.o. ~ airgid, comhairle, refusal to give, to accept, money, advice. 3. Renunciation. ~ creidimh, renunciation of faith. ~ d'údarás, refusal to accept authority. (Var: diúltamh m)

dí-umhal, a1. Disobedient; arrogant, intransigent. (Var: ~ta a3)

dí-umhlaíocht, f. (gs. ~a). Lack of humility; arrogance, intransigence. (Var: dí-umhla f, dí-umhlacht)

diúraic1, v.t. & i. (pres. -acann, vn. -acadh, pp. -actha). 1. Cast, shoot, project (missile). S.a. arm1 1(a). Saighead, piléar, a dhiúracadh, to shoot an arrow, a bullet. Ga, cloch, a dhiúracadh, to hurl a dart, a stone. 2. Brandish. (Var: pp. ~the)

diurnaigh, v.t. (vn. -nú m, gs. -ithe). 1. Drain, swallow. Gloine a dhiurnú, to drain a glass. Dhiurnaigh sé an deoir dheireanach de, he drank every drop of it. 2. Embrace. Ag pógadh is ag diurnú a chéile, kissing and hugging each other. (Var: diurn, diurnáil)

dlaíóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). 1. (Little) wisp. ~ fhéir, olla, thuí, wisp of grass, of wool, of thatch. ~ ghruaige, lock of hair. An ~ mhullaigh a chur ar rud, to put the finishing touches to sth. 2. Single stalk, blade; strand (of hair, rope); strip (of bark). (Var: dlaoinín m)

dlaoi, f. (gs. ~, pl. ~the). 1. Wisp, tuft; lock, tress. ~ fhéir, wisp of grass. ~ choirce, handful of oats. ~ ghruaige, lock of hair. ~ fhéasóige, tuft of beard. ~ chorráin, handful (of grass, etc.) cut with sickle. 2. Bundle of thatch; covering (of thatch, hair). ~ bhuin, mhullaigh, eaves, ridge, thatch. An ~ mhullaigh a chur ar rud, to put the finishing touches to sth.; to cap sth. Tá sé ag an ~ mhullaigh leis, he has it (the thatching, job of work) almost completed. Faoi dhlaoi, thatched, covered over, hidden away. Dul faoi dhlaoi, to become obscured. Bain cuid den ~ díot féin, remove some of your thatch, get yourself a hair-cut. 3. Strand. ~ de rópa, strand of rope. ~ róin, strand of horse-hair. 4. (a) Strip (of bark, of skin). ~ de chraiceann sailí, strip of willow-bark. Bain anuas ina dhlaoithe é, remove it in strips. (b) Anat: Hymen. 5. (pl.) Wiles. ~the agus meang, wiles and cunning. (Var: pl. ~theacha, ~theanna; dlagh f, pl. dlaghthacha)

dlaoithigh, v.t. (vn. -iú m, gs. -ithe). 1. Form into locks. Gruaig a dhlaoithiú, to tress hair. Olann a dhlaoithiú, to tuft wool. 2 = dluigh. (Var: dlaoithnigh)

dleacht, f. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Due. (a) Lawful right. Is é mo dhleacht é, it is my lawful right; it is due to me. (b) Lawful impost, duty. ~ bháis, chomharbais, chustaim, eastáit, leagáide, mháil, death, succession, customs, estate, legacy, excise, duty. ~anna calafoirt, port dues. Saor ó dhleacht, duty-free. 2. Royalty. ~ chumadóra, údair, composer's, author's, royalty. ~ mhianra, phaitinne, mining, patent, royalty. 3. (Used as a. with copula) Is dom is ~ é, it is my due; it is my lawful duty; it is proper for me. An onóir is ~ dó, the honour to which he is lawfully entitled. Ba é Cormac an comharba ba dhleacht dó, Cormac was his legitimate successor. Mar is ~, as is proper. (Var: pl. ~a)

dleachtach, a1. Lawful, due, proper. (Var: dleachtanach a1)

dleathach, a1. 1. Lawful, legal. Ceart, teideal, ~ (ar rud), legal right, title (to sth.). Fianaise dhleathach, legal evidence. Seachadadh ~, legal tender. 2. Valid, genuine. 3. Just, proper. (Var: dleathúil a2)

dleathaíocht, f. (gs. ~a). Legality; justice, propriety. (Var: dleathacht)

dlí1, m. (gs. ~, pl. ~the). Law. 1. Binding principle. ~ an nádúir, the law of nature. 2. Divine precept. ~ Dé, the law of God, the divine law. 3. Jur: ~ na tíre, the law of the land. De réir ~, according to law, legally. An ~ a choimeád, a bhriseadh, to keep, to break, the law. Níl ~ ar an éigean, ar an riachtanas, necessity knows no law. 4. Branch of law. ~ bunreachtúil, canónta, coiriúil, coiteann, idirnáisiúnta, míleata, sibhialta, constitutional, canon, criminal, common, international, martial, civil, law. ~ na fianaise, the law of evidence. ~ na féine, ancient law system (of Ireland). 5. Scientific principle. ~the na ceimice, na gluaiseachta, the laws of chemistry, of motion. ~ Bhoyle, Boyle's law. 6. Accepted rule of action. ~ na háite, an mhargaidh, local, marketing, regulations. ~ atá againn féin, a rule which we observe among ourselves. Tá a dhlí féin aige, he is a law unto himself; he has his own procedure. Ag déanamh ~, laying down the law. Gheobhaidh sé an ~ céanna a thug sé uaidh, he will be judged by his own standard. 7. Study, practice, of law. An ~ a chleachtadh, to practise law. Bheith ag gabháil don ~, ag foghlaim ~, to be in the law, to study law. Fear ~, lawyer. Feidhmeannach, cléireach, mac léinn, ~, law-officer, -clerk, -student. 8. Litigation. Dul chun (an) ~, to go to law. An ~ a chur ar dhuine, to take legal proceedings against s.o. Bheith i n~, ag ~, le duine, to be at law with s.o. Duine a thabhairt chun an ~, to bring s.o. to court. Cás, cúis, ~, action at law. Lá ~, court day. 9. Lit: Lawful right, due; tax, tribute. An laoch dar dhlí an smior, the warrior who was lawfully entitled to the marrow. Cíos agus ~ na hireann, the rent and tribute of Ireland. ~ an mhuilinn, mill-tax. (Var: f)

dligh, v.t. (pres. dlíonn, fut. dlífidh; vn. dlí m, gs. & pp. -ite). 1. Be entitled to, have a right to, deserve, merit. Dlíonn aoi a riar, a guest is entitled to attention. Dlíonn sé onóir, there is honour due to him. Dhligh sé beannacht, he deserved a blessing. 2. Be incumbent on, be liable to, ought to. Dlímid Dia a ghuí, we ought to pray to God. Dlíonn fiacha a n-aisíoc, debts should be repaid. Dlitear fíneáil a chur air, he is liable to be fined. 3. (a) (With do) Dlitear dom é, I am entitled to it, it is due to me. An rud atá dlite do dhuine, what is lawfully due to s.o. Níl an t-airgead sin dlite dó, he has no right to that money. (b) (With de) (i) Dlitear díom é, it is incumbent on me; I owe it. Dlím mo cheart díot, you owe me my rights. (ii) Ní dhlífinn a mhalairt díot, I would expect nothing else from you. (c) (With ar) Tá sé dlite ort é a dhéanamh, you are under an obligation to do it. (Var: pres. ~, ~eann; vn. ~eachtáil f)

dlisteanacht, f. (gs. ~a). 1. Lawfulness, legitimacy. 2. Loyalty, faithfulness. (Var: dlisteanas m)

dlochtán1, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Lit: Bunch, tuft. ~ creamha, bunch of wild garlic. (Var: dlocht m)

dluigh, v.t. (pres. -uíonn, fut. -uífidh; vn. dluí m, gs. & pp. -ite). 1. Cleave, split; part, divide. 2. Peel, cut in strips. (Var: pres. ~eann; vn. ~e, ~iú)

dlúithe. 1. f. (gs. ~). Closeness, compactness. 2. gsf. & comp. of dlúth2. (Var. of 1: ~acht f)

dlúmhaí, a3. Massive, dense (as of cloud). (Var: dlúmhdha)

dlús, m. (gs. -úis). 1. Closeness, compactness; density. ~ in éadach, close texture in cloth. ~ i scríbhinn, compactness in writing. Adhmad a bhfuil ~ ann, close-grained timber. Sin an fear a bhfuil an ~ ann, there is a strongly-built man. Rudaí a chur i n~, to put things in close order. ~ daonra, density of population. 2. Fulness, abundance. ~ ruda a bheith agat, to have an abundance of sth. An bhfuil aon ~ airgid agat? Have you much money? 3. Close application; expedition, speed. ~ a chur le rud, to speed up sth. Cuir ~ leis an obair, get a move on with the work. Is tú a chuir ~ leis an troid, it was you who precipitated the fight. Níor chuir sé ~ lena rá, he was in no hurry to say it. (Var: dlúitheas)

dlúsúil, a2. Diligent, industrious; expeditious, fast. Ag obair go ~, working diligently and quickly. Bheith ~ le rud, to apply oneself to, hurry up with, sth. Tá an obair seo ~, this work needs urgent attention. (Var: dlúsach a1)

dlúth2, a1. 1. Close, compact; dense, solid. Fite go ~, closely woven. adach ~, closely-woven cloth. Snáithe ~ (in adhmad), close grain (in timber). Cnámha ~a, well-knit bones. Doire ~, dense grove. Ceo ~, thick fog. Cathanna ~a, close battalions. 2. Close, tight; near. Rudaí a chur go ~ le chéile, to put things close together. Bheith ~ dá, le, chéile, (of persons) to be close together, closely associated, closely related. Bheith ~ do choill, do bhalla, do chontúirt, to be close to a wood, to a wall, to danger. Bearrtha go ~, closely shaved. Pacáilte go ~, tightly packed. Go ~ ina dhiaidh sin, shortly after that. 3. Intense, earnest. (Var: ~ach a1)

do-áirithe, a3. Countless, myriad. (Var: do-áirimh, do-áirmheach, do-áirmhidhe, do-áirmhithe)

do-aisnéise, gs. as a. Inexpressible, ineffable. (Var: do-aisnéidhe)

dóbartaíl, f. (gs. -íola). Hesitation, indecision. Cén ~ atá ort? What are you hesitating about, waiting for? Why don't you make up your mind? (As vn.) Ag ~, hesitating, putting off decision, waiting on off-chance. Bheith ag ~ ar rud, to be hesitant, undecided, about sth; to be hoping that sth. will turn up. (Var: dobartaíl)

dobharchú, m. (gs. ~, pl. ~nna). Otter. (Var: gs. & gpl. domharchon, npl. domharchoin; f)

dobhrán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Otter. 2. Dull-witted, stupid, person. S.a. ball 8. (Var: dobhramán)

dobhrántacht, f. (gs. ~a). Dull-wittedness, stupidity. (Var: dobhrántas m)

dobuar, m. (gs. -air). Vet: Scour. (Var: dobuan m)

dócha, a. (comp. dóichí). (Used with copula) Likely, probable. Is ~ (go), it is likely (that). Is ~ é, it is probably so. Chomh ~ lena athrach, as likely as not. Is é is dóichí (de) go, it is most likely that. Níor dhóichí(de) scéal, rud, de (ná go), it would not be in the least surprising (if). (Var: comp. ~í)

dóchasach, a1. Hopeful; confident, optimistic. Bheith ~ as duine, as rud, to be hopeful of, have confidence in, s.o., sth. Tá sé ~ as féin, he is self-confident. (Var: dóchasúil a2, dóchastúil a2)

dóchasúlacht, f. (gs. ~a). Hopefulness. (Var: dóchasacht, dóchasaí f)

dochéadfach, a1. Insensible. (Var: dochéadfaithe a3)

docheansaithe, a3. Unappeasable, untameable, unmanageable. Duine ~, unmanageable person. Capall ~, untameable horse. Fearg dhocheansaithe, uncontrollable anger. (Var: docheansa)

docheansaitheacht, f. (gs. ~a). Unappeasableness, unmanageableness, intractability. (Var: docheansacht)

dochloíte, a3. Indomitable, invincible, indefatigable. Gaiscíoch ~, invincible warrior. Oibrí ~, tireless worker. Meanma dhochloíte, irrepressible spirit. Cathú ~, irresistible temptation. Fianaise dhochloíte, irrefutable evidence. (Var: dochlaoidhte)

dochma1, m. (gs. ~). 1. Privation, hardship; discomfort. ~ agus gorta, privation and hunger. Obair gan ~, easy, light, work. 2. Moroseness, gloom; repression. Is ~ don mheanma é, it oppresses the spirit. Croí gan ~, a light heart. 3. Aversion, reluctance. ~ a bheith ort rud a dhéanamh, to be averse to doing sth. (Var: ~cht f)

dochma2, a3. Distressed, uncomfortable; morose, gloomy; reluctant. (Var: ~ch a1, dochmúil a2)

dochorraithe, a3. Immovable, imperturbable. (Var: ~ach a1)

dochraí1, a3. Unsightly, unseemly, ugly. (Var: dochra)

dochraide, f. (gs. ~). 1. Lit: Friendlessness. 2. Hardship, oppression; distress, discomfort. (Var: dochraid f)

dochuimseacht, f. (gs. ~a). Boundlessness, illimitability. (Var: dochuimsitheacht)

dochumhscaithe, a3. Lit: Immovable, unshakeable. (Var: dochumhscanta)

dócúlach, a1. Uncomfortable; painful, distressing. (Var: dócúil a2)

dodaireacht, f. (gs. ~a). 1. Sullenness, sulkiness. 2. Jibbing, restiveness. 3. Sputtering; stuttering. Ag ~ le fearg, stuttering with anger. (Var: dodaí f, dodaíl f, dodarnaíl f)

dofheicthe, a3. Invisible, indiscernible. (Var: dofheicse, dofheicseana)

dofhulaingthe, a3. Unbearable, unendurable. Ualach ~, intolerable burden. Pian dhofhulaingthe, insufferable pain. (Var: dofhulaing, dofhuilingt(h)e, dofhulachta, dofhuilsteanach a1)

do-ghafa, a3. Impregnable. (Var: do-ghabhála)

doghrainn, f. (gs. ~e). Distress, affliction; strait, difficulty. Dua agus ~, difficulty and distress. Doilíos agus ~, sorrow and affliction. Bheith i n~, to be in dire straits, in distress. Tá ~ mhór air, he is in great affliction, very ill. Lit: Fear a bhriseadh gach ~ rompu, a man who used to remove all obstacles from their path. (Var: doghraing)

doghrainneach, a1. Distressful, afflicted; hard to bear, difficult. (Var: doghranta)

doic1, f. (gs. ~e). 1. Difficulty, impediment. ~ a chur i rud, to impede sth. ~ i gcaint, i bpósadh, an impediment in speech, to marriage. 2. Hesitation, reluctance. Gan ~, unhesitatingly. (Var: ~e f)

dóigh2, f. (gs. ~e). 1. Hope, expectation; trust, confidence. Do dhóigh a chur i nduine, i rud, to set one's hopes on s.o., sth. Tá ~ agam (go), I am confident (that). An fear ar mhó ~ daoine as, the man from whom people expected most. I n~ go ndéanfadh Dia trócaire air, hoping that God would have mercy on him. 2. Source of expectation; likely subject, mark. (a) ~ a dhéanamh de rud, to take sth. for granted. (b) ~ déirce, person likely to give alms, generous almsgiver. Is maith an ~ mná é, he is a good catch for a woman. Is olc an ~ cruithneachta an sliabh, the mountain is not a very likely place for wheat. (c) ~ magaidh, butt for ridicule. Ní haon ~ an fear sin, that man is not to be trifled with. Ní ~ agat mise, you will not find me an easy mark. S.a. andóigh 2, freastail1 2. 3. (a) Likelihood; supposition, certainty. De mo dhóigh, in my opinion. (b) Dar n~, ar n~, of course. Ar n~ níl neart air, sure it can't be helped. 4. (Used adjectivally with copula, comp. dóiche) Likely, probable. An rud is ~ le duine, what one thinks likely. Is ~ liom (go), I am of opinion (that). Is ~ gur fíor é, it is probably true. Ní ~ go dtiocfaidh sé, he is unlikely to come. Is ~ é, it is probably so. Tá, is ~, it is, I suppose. An rud is dóiche éirí dó, the likeliest thing to happen to him. An áit is dóiche aige, the likeliest place for him. Is tú is dóiche, ba dhóiche, it is, would be, just like you; it would be just your luck. (Var: comp. of 4: ~chí)

dóigh4, v.t. & i. (pres. dónn, fut. dófaidh, vn. dó, pp. -ite). 1. Burn; sear, scorch. Rud a dhó sa tine, to burn sth. in the fire. Teach a dhó, to burn (down) a house. Gual, ola, a dhó, to burn coal, oil. Coinneal a dhó, to burn a candle. Talamh a dhó, to burn, scorch, earth. Do mhéara a dhó, to burn one's fingers. Rud a dhó le hiarann, to brand sth. with iron. Corp a dhó, to cremate a body. Dhóigh an ghrian, an sioc, iad, the sun, the frost, burned, seared, them. Dhóigh sé an goile ionam, it burned up my stomach. Dhóigh sé an croí ionam, it seared, embittered, my heart. Tá an choinneal ag dó léi, the candle is burning away. Dhóigh an bolgán, an fiús, the bulb, the fuse, burned out, blew. Dhóigh sí an t-arán, she burned the bread. Fig: Dódh é, he burned his fingers. Prov: Bíonn eagla ar an té a dhóitear, a burnt child dreads the fire. S.a. gearb 1. 2. An lá a dhó, to spend the day idly. 3. Games: Put out. (Var: pres. ~eann)

doighripeach2, a1. Surly. (Var: doighripiúil a2)

doilbh1, a1. Dark, gloomy; melancholy, sad. (Var: ~each a1)

doilbhe. 1. f. (gs. ~). Darkness, gloom; melancholy, sadness. 2. gsf., npl. & comp. of doilbh1. (Var. of 1: ~acht f, ~as m)

doilbhreas, m. (gs. -ris). Darkness, gloom, unpleasantness; slowness of speech. (Var: doilbhreacht f)

doiléire. 1. f. (gs. ~). Dimness, obscurity; vagueness, indistinctness. 2. gsf., npl. & comp. of doiléir. (Var. of 1: ~acht f)

doilfe1, a3. Occult, mystic, magical; illusive. (Var: ~ach a1)

doiligh, a. (gsm. ~, gsf., npl. & comp. -lí). 1. Hard, difficult. Rud ~, difficult thing. ~ a dhéanamh, hard to do. Is ~ caint a bhaint as, it is hard to make him talk. Is ~ leis imeacht, he is reluctant to go. Is ~ liom sin a chreidiúint, I find it hard to believe that. Is ~ liom a rá leat, it pains me to say it to you. Is ~ dó obair a fháil, it is hard for him to get work. 2. Hard to bear, distressing. An rud is doilí le duine ná a bhás (b'fhéidir gurb é lár a leasa é), what one thinks to be a fate worse than death (may be a blessing in disguise). S.a. dán1 5. 3. (Of person) Hard to deal with; difficult, intractable. (Var: gsf., npl. & comp. doilghe; comp. doilgheacha)

doilíos, m. (gs. -ís). 1. Sorrow, affliction; remorse, penitence; melancholy. ~ croí, heartfelt sorrow, contrition. Theol: ~ iomlán, neamhiomlán, perfect, imperfect, contrition. 2. Difficulty; reluctance. (Var: gs. ~a)

doimhneacht, f. (gs. ~a). 1. Depth. (a) ~ uisce, poill, depth of water, of a hole. ~ balla, cláir, depth of a wall, of a board. Dul i n~, to deepen. Orlach, míle, ar ~, an inch, a mile, deep. (b) ~ fuaime, gutha, depth of sound, of voice. ~ datha, depth of colour. (c) ~ smaointe, intinne, depth of thought, of mind. Tá ~ ina chuid cainte, there is substance in what he says. Níl ~ ar bith iontu, they are shallow, superficial. 2. Deep place. Dul (amach) ar an ~, to go out into deep water, on the deep (sea). Ag snámh ar an ~, swimming in deep water. (Var: doimhneas m)

dóing1, f. (gs. ~e, pl. ~í). Hardship, difficulty. (Var: ~e f)

dóingeach, a1. Hard, difficult. (Var: dóing2)

doinmhí. 1. f. (gs. ~). Ill-success, adversity, misfortune. 2. gsf. & comp. of doinmheach1. (Var: doin(n)mhe f)

doirbh1, a1. Hard, unpleasant; (of person) sullen, depressed, dissatisfied. (Var: ~fanach a1)

doirbheas, m. (gs. -bhis). Sullenness, unpleasantness, dissatisfaction. (Var: gs. ~a; doirbheadas)

doirbhshíon, f. (gs. -íne). Unpleasant weather. (Var: m)

doirneálach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1 = dornálaí. 2. Rugged person; rough countryman, rustic. (Var: doirneálaí m)

doirse1, int. (Addressed to cow) Keep quiet! Stay where you are! (Var: doirs)

doirt1, v.t. & i. (pp. ~e1). 1. Pour. Uisce a dhoirteadh ar, as, (isteach) i, rud, to pour water on, from, into, sth. ~ amach, isteach, é, pour it out, in. Ag ~eadh thar, leis, na carraigeacha, pouring over, down, the rocks. ~eadh ina chraos é, it was poured down his throat. Tá sé ag ~eadh (fearthainne), it is pouring (rain). Dhoirt sé an díle, the rain fell in torrents. 2. Spill. Bainne, salann, fuil, a dhoirteadh, to spill milk, salt, blood. Ná ~ ar an éadach é, don't spill it on the cloth. Tá an bainne, an brachán, ~e, the harm is done, offence has been given. Tá an ceol ~e, there is a rift in the lute. Prov: ~ do dheoch is beidh tart ort, Spill your drink and you will thirst', wilful waste makes woeful want. Prov: Níl maith a bheith ag caint faoi bhainne ~e, there is no use crying over spilt milk. 3. (a) Shed. Deora a dhoirteadh, to shed tears. Dhoirt sé a chuid fola ar ár son, he shed his blood for us. Tá an bhó ag ~eadh a cuid bainne, the cow is shedding her milk. (b) (Of colour) Run. Dhoirt an dath, an gorm, sa níochán, the colour, the blue, ran in the washing. 4. Fig: An ghrian ag ~eadh ar na beanna, the sun beating down on the peaks. Dhoirt sé a ghrá orthu, he poured out his love on them. ~ do ghrásta i mo chroí, instil your grace into my heart. Dhoirt sé a neart, he poured out, exhausted, his strength. Dhoirt anró agus eagla orthu, hardship and fear descended on them. Dhoirt siad orainn, they swooped upon us. Dhoirt siad iad féin ar Dhia, they poured out their love to God. Tá sí ~e don leanbh, she is devoted to the child. Tá siad ~e ann, they are very fond of him. Bhí siad ~e dá chéile, they loved each other very much. 5. Lit: Submerge, extinguish. (Var: dóirt)

doirteadh, m. (gs. doirte). 1. vn. of doirt1. 2. Pouring, spilling, shedding; effusion. ~ uisce, pouring, spilling, of water. ~ fola, bloodshed. ~ datha, running of colour. ~ fearthainne, downpour of rain. Tá ~ dí, airgid, aige, he has lashings of drink, of money. Lit: ~ flaithis, shedding, loss, of sovereignty. 3. Watershed, slope. (Var: dóirteadh)

doirteal, m. (gs. & npl. -til, gpl. ~). (Kitchen) sink. (Var: dóirteal)

doirteoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Pourer. (Var: dóirteoir)

dóisceanta, a3. Swarthy, dark-visaged; unpleasant. (Var: ~ch a1)

dóiteánacht, f. (gs. ~a). Fire-raising. (Var: dóiteánaíocht)

doithimh, a1. Uneasy, unquiet; surly, unpleasant. (Var: gsf., npl. & comp. doithmhe)

dolaíocht, f. (gs. ~a). (Act of) snaring, netting, draughting. ~ éisc, draughting of fish. (Var: dolaireacht)

doleigheasta, a3. Incurable. (Var: doleighis)

doleithscéil, gs. as attrib.a. Inexcusable. (Var: doleithscéalda)

domhain2, a. (gsm. ~, gsf., npl. & comp. doimhne). Deep. 1. Going far down. Poll, gearradh, ~, deep hole, cut. (Go) ~ san uisce, sa bhairille, deep, low down, in the water, in the barrel. 2. Deeply embedded. (Go) ~ sa talamh, sa chnámh, deep in the ground, in the bone. Tá an aicíd go ~ ann, the disease has got a firm hold of him. 3. Deeply committed. Tá sé go ~ i bhfiacha, he is sunk in debt. Bhí siad go ~ i gceilg, they were engaged in deep conspiracy. Is ~ leis ina bhás é, it is like a mortal blow to him. 4. Deeply absorbed. Go ~ sa mhachnamh, deep in thought. Tá sé go ~ sa leabhar, he is engrossed in the book. Nach tú atá ~ ar na gnóthaí? Aren't you deeply interested in such matters? 5. Deep penetration. Dul go ~ i scéal, to probe deeply into a story. 6. Profound; hard to fathom. Staidéar, eolas, ~, deep study, knowledge. Codladh, tost, ~, deep sleep, silence. Ag meabhrú go ~, pondering deeply. Is ~ an intinn atá aige, he has a profound mind. Is ~ an duine é, he is a deep-thinking person; he is hard to fathom. Caint dhomhain, profound, recondite, speech. 7. Intense, vivid. Dath ~, deep colour. 8. Low-pitched, from deep down. Glór ~, deep voice. Osna dhomhain, deep sigh. 9. Sunken, hollow. ~ sa droim, hollow-backed. Leicne doimhne, sunken cheeks. 10. Far. Dul ~ sa sliabh, to go far into the mountains. ~ i bhfarraige, far out to sea. 11. Late. ~ san oíche, deep in the night. Am luí ~, late bedtime. (Var: gsf., npl. & comp. ~e)

do-mhaite, a3. 1. Unforgiveable. 2. Unforgiving. (Var: ~ach a1)

domhaoin, f. (gs. ~e). Lit: Lack, loss, of property. (Var: ~e f, ~eas m)

do-mharaithe, a3. Immortal; hard to kill. (Var: do-mharfa)

do-mharaitheacht, f. (gs. ~a). Immortality. (Var: do-mharfacht)

domhothaithe, a3. Impalpable, imperceptible. (Var: ~ach a1)

domlas, m. (gs. -ais). 1. Gall, bile. (a) Anat: ~ (ae), bile. (b) Gall-bladder and contents. ~ mór, (disease characterized by) enlarged gall-bladder. Is é fuadach an chait ar an ~ aige é, he has caught a Tartar. (c) (Of taste) Bitterness; (of temperament) rancour. ~ dí, acerbity of drink. Dul chun domlais le rud, to take an intense dislike to sth. ~ a chur ar dhuine, to stir s.o.'s gall. Bhí an ~ riamh ann, he was always bitter. Cibé ~ a tháinig ar an seanduine, whatever made the old man peevish. (d) Bitter substance; obnoxious thing. Tá an scéal ina dhomlas, the matter has become nauseating. 2. Bitter, rancorous, person. (Var: ~c m)

domlasta, a3. 1. Bilious. 2. Bitter, rancorous; obnoxious. Rud ~, bitter, unsavoury, thing. Duine ~, rancorous person; peevish person. (Var: domlasach a1)

donnán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). (Small species of) rock-fish, rockling. ~ langa, rockling. (Var: ~ach m)

dorcha2, a3. Dark. 1. Without light. Oíche, uaimh, dhorcha, dark night, cave. irí ~, to get dark. Chomh ~ is nár léir duit méar á chur i do shúil, (of pitch-dark night or place) so dark that one could not see a finger being poked in one's eye. 2. Dark-coloured. adach, gloiní, ~, dark cloth, glasses. 3. Dark-complexioned. ~ sa chraiceann, dark-skinned, swarthy. 4. Obscure. Briathar ~ dochiallach, obscure inexplicable word. 5. Blind. Seanduine bocht ~, poor blind old man. Bheith ~ ar rud, to be blind to, ignorant of, sth. 6. Secretive. Is ~ an duine é, he is such a secretive, reserved, person. 7. (With other adjs.) ~ donn, ~ gorm, dark brown, dark blue. (Var: comp. ~í)

dordánach, a1. (Of voice) Deep, bass; humming, murmuring, droning. (Var: dordach)

dordánacht, f. (gs. ~a). (Act of) humming, buzzing, murmuring, droning. (Var: dordsan(t)acht)

dordveidhil, f. (gs. -dhle, pl. -dhlí). Bass viol. (Var: dordbheidhil, dordbhíol)

dorialaithe, a3. Ungovernable. (Var: doriala, dorialta)

doriartha, a3. Intractable, unruly, disobedient; insatiable. (Var: doriarach a1)

doriarthacht, f. (gs. ~a). Unruliness, disobedience; insatiability. (Var: doriar f)

dorn, m. (gs. doirn, npl. doirne, gpl. ~). 1. Fist. Breith i do dhorn ar rud, to catch sth. in one's fist. Bhí bata ina dhorn aige, he held a stick in his hand. Do dhorn a dhúnadh (ar rud), to close one's fist (over, round, sth.). ~ dúnta, closed fist; close-fisted person. Prov: Ní fhaigheann lámh iata ach ~ dúnta, (i) if you don't give you won't get, (ii) violence begets violence. Rud a bheith i gcúl do dhoirn agat, to have sth. enclosed in one's fist, secure in one's possession. Chomh cinnte is dá mbeadh sé i gcúl do dhoirn agat, as surely as if you had it in the hollow of your hand. Chuir sé punt i gcúl mo dhoirn, he slipped a pound into my hand. Bhí a anam i gcúl a dhoirn aige, leis, he was terrified of his life. Rud a chuardach faoi do dhoirne, to grope for sth. Bhí sí ag fuáil faoina doirne, she was sewing in the dark. ~ dubh, guessing game with hands placed behind back; Fig: dishonest dealing. Rinne sé ~ dubh orm, he cheated me. S.a. cluiche 1(a). 2. Punch. ~ a thabhairt do dhuine, to punch s.o. ~ a bhualadh, a bhagairt, ar dhuine, to strike, threaten, s.o. with one's fist. Dul sna doirne, ar na doirne, le duine, to engage in fisticuffs with s.o. Ghabh sé de dhoirne orm, he attacked me with his fists. Is iomaí ~ a bhuail sé ar clár, (of gambler, drinker) many a time he E BOARD. IS.a. tomhais1 1(e). 3. Fistful, small quantity. ~, lán doirn, de rud, fistful, handful, of sth. Cuir ~ mine air, add a handful of meal to it. Lán do dhoirn de dhuine, de pháiste, a tiny person, child. S.a. ceird. 4. Meas: Width of hand with thumb extended, equated to six inches. 5. Handle, grip. ~ spáide, cross-handle of spade. ~ speile, grip of scythe. ~ claímh, handle of sword. Chuir sé an scian go cuid a dhoirn ann, he stuck the knife to the haft in him. (Var: pl. ~a, ~aí; ~a f)

dornáil1, f. (gs. -ála). 1. vn. of dornáil2. 2. Fist-fighting, boxing. Babhta dornála, bout, round, of boxing. Cluiche dornála, boxing-match. (Var: dornaíl f)

dornasc, m. (gs. & npl. -aisc, gpl. ~). 1 = ordnasc. 2. Handcuff. (Var: f)

dornásc, m. (gs. -áisc). 1. (Act of) feeling with hands, groping. Ag ~ oíche, groping in the dark (le rud, at sth.). 2. Hand-fishing, (trout-) tickling. (Var: dornfhásc)

dornchla, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Hilt. ~ claímh, sword-hilt. 2. Anat: Manubrium. (Var: dornchar m, dornchúl m)

dorrga, a3. Surly, gruff. (Var: dorrdha, dorrdhach a1)

dorrgacht, f. (gs. ~a). Surliness, gruffness. (Var: dorrdhacht)

dorú, m. (gs. ~, pl. -ruithe). 1. (Cord-)line. (a) ~ (iascaireachta), fishing-line. ~ grinnill, ground-line. (Ag) iascaireacht le ~, line-fishing. Cailleadh an ~ (agus an duáin) ort! Worse luck to you! (b) Marking-line, levelling-line. ~ ingir, pluma, plumb-line. ~ feádóireachta, (swinging) plumb-line. ~ aigigh, luaidhe, plummet-, lead-, line. ~ talún, marking-line (in trenching, etc.). Coirdín ~, cord-line; light rope. ~ a chur le rud, to mark sth. with a line. As ~, out of alignment. 2. (Of seaweed) Doruithe Briain, sailors' laces. (Var: dorug(h)a)

dosaen, m. (gs. ~, pl. ~acha). Dozen. ~ snátha, hank (consisting of twelve cuts) of yarn. (Var: gs. & pl. dosaein)

doscaí1, f. (gs. ~). Extravagance, prodigality; recklessness. (Var: dosca, doscaidh f)

doscaí2, a3. Extravagant, reckless. (Var: doscaidh a1, doscaidheach a1, ~och, doscaitheach a1)

doscaíocht, f. (gs. ~a). Extravagance, prodigality; recklessness. (Var: doscaidheacht)

doshamhlaithe, a3. Unimaginable, inconceivable. (Var: doshamhalta)

doshroichte, a3. Inaccessible; unattainable. (Var: doshroiste)

dóthain, f. (gs. ~). Enough, sufficiency. Do dhóthain a bheith agat de rud, to have enough of sth. Do dhóthain a bhaint as rud, to take as much as one needs of sth. Do dhóthain a bheith le déanamh agat, to have enough to do. Tá mo dhóthain mhór agam, I have more than enough. Tá a dhá dhóthain le déanamh aige, he has his hands full. Tá a seacht n~ le rá acu, they talk far too much. Tá ~ fir ann, it is enough for a man; it is as much as a man can do. Dóthain rí de bhéile, a meal fit for a king. Thug sé mo dhóthain (le déanamh) dom, it was as much as I could do. Fuair siad a n~ den anás, they had their share of poverty. Ní mór a dhóthain, he is easily satisfied. Nach bhfuil sé maith do dhóthain duit? Is it not good enough for you? (Var: m; gs. dóthana)

dothuisceanach, a1. Lacking in understanding; lacking in sympathy. (Var: dothuisceana a3)

drádán, m. (gs. -áin). 1. Continuous wrangling, endless talk. 2. (Drunken) gabbler. (Var: drádamán)

draein, f. (gs. -aenach, pl. -aenacha). Drain. (Var: draen m, pl. draenta)

draganta1, a3. 1. Dragon-like. 2. Fig: Warlike. (Var: draganda)

draig, f. (gs. ~e). 1 = dragan1. 2. Lit: Fire. (Var: m)

draíocht, f. (gs. & pl. ~a). 1. Druidic art, druidism. Lit: ~a druadh, druidic arts. 2. Witchcraft, magic; charm, enchantment. Briocht, cochall, slat, ceo, ~a, magic spell, cloak, wand, mist. Ceol ~a, magical, entrancing, music. Lucht ~a, magicians, enchanters. Le ~, by magic. ~ a bheith agat, to have magical powers. ~ a bheith ort le rud, to be entranced with sth. Tá ~ ar an áit, the place is bewitched. Mar a bheadh ~ ar an iarann, as if the iron had magical properties. Duine, rud, a chur faoi dhraíocht, to cast a magic spell over s.o., sth. ~ a chur ar dhuine, to enchant s.o. Bheith faoi dhraíocht, to be under a spell. Tá sé faoi dhraíocht ag na soilse, he is entranced with the lights. Cibé ~ a d'imir sí air, whatever way she infatuated him. ~ a chur do dhuine, to cast a charm for s.o. (Var: ~a f)

draíochtach, a1. Magical, bewitching, entrancing. (Var: draíochtúil a2)

draíodóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Magician. ~ fir, wizard; enchanter. ~ mná, witch; enchantress. 2. Crafty, sly, person; rogue, hypocrite; trickster. 3. Secretive person. (Var: draíodaí m)

drámata, a3. Dramatic. (Var: drámatúil a2)

drámh, m. (gs. -áimh, pl. -áite). 1. Non-trump card; inferior card. S.a. madra1 4(b), mámh. 2. Inferior stuff. ~ ar an margadh, drug in the market. 3. Geol: Detritus. 4. Drawback, misfortune. An ~ a bheith ort, to get the worst of something, be unfortunate. Bheith faoi dhrámh, to be out of favour, held in contempt; to be in an inferior, an unfortunate, position. (Var: pl. ~asaí)

drannaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) grinning, snarling (le, at). (Var: drannaíl f)

draonánach, a1. Drizzly. (Var: draonánta a3, draonántach)

drár, m. (gs. & npl. -áir, gpl. ~). 1. Drawer (of table, etc.). 2. Cost: Drawers. (Var: pl. ~anna, ~tha)

dréacht1, m. (gs. ~a, pl. ~aí). 1. Lit: Part, portion; draft, detachment; number (de, of). ~ den oíche, part of the night. Le ~ dá mhuintir, with a number of his people. ~ mór de shaighdiúirí, large detachment of soldiers. 2. (Literary, musical,) piece, composition; tract, number; poem, song, story; contribution. ~ filíochta, ceoil, piece of poetry, of music. ~ molta, eulogy. ~ diaganta, (religious) tract. Duanta agus ~aí, poems and compositions. ~ do pháipéar nuachta, contribution to a newspaper. 3. Draft. ~ conartha, litreach, draft of agreement, of letter. (Var: pl. ~a)

dream, m. (gs. ~a, pl. ~anna). Body of people; group, tribe, set; some. ~ daoine, group of people; set, class, tribe, of people. An ~ óg, the young people. ~anna polaitíochta, political groups. ~ den lucht oibre, dá mhuintir féin, a section of the workers, of his own people. An ~ seo againne, our family group; our party, set. An ~ ar díobh é, his people. D'aon ~ iad, they are all connected. Ní dár n~ é, he is not one of us. An ~ isteach, the people coming in. An ~ a chreid ann, the (kind of) people who believed in him. An ~ a deir é, those who say it. I measc ~anna áirithe, in certain circles. Is olc an ~ iad, they are a bad lot. ~ ag teacht agus ~ ag imeacht, some coming and some going. Chuaigh ~ soir agus ~ siar, some went one way, some another. Duine nó ~ anaithnid, person or persons unknown. (Var: f, npl. ~a)

dreancaid, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Flea. ~ mhara, sand-hopper. 2. F: Flea-bitten creature; diminutive creature. (Var: ~e m)

dreapa, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Climb, place suitable for climbing. 2. Ledge or crevice in cliff. Bheith i n~, to be caught on a cliff-face, on a ledge; to be stuck, in a difficulty. 3. Stile. (Var: dreap2 m)

dreapadóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Climber. (Var: dreapaire m)

dreapadóireacht, f. (gs. ~a). (Act of) climbing. ~ sléibhe, mountain-climbing. Iarainn ~a, climbing-irons. Dréimire ~a, scaling-ladder. (Var: dreapadach f, dreapaireacht)

dreas1, m. (gs. & npl. ~a, gpl. ~). 1. Turn, spell, while, bout. ~ oibre, cainte, a dhéanamh, to do a spell of work, of talking. ~ a chodladh, to sleep a while. Bhí mé ~ ag foghlaim, I was learning for a while. ~ a bhualadh ar dhuine, to take a turn at beating s.o.; to give s.o. a beating. ~ ar chuigeann, ar chláirseach, a turn at churning, at (playing) the harp. Tabhair ~ den tine dó, (i) heat it over the fire for a spell, (ii) let him sit by the fire for a while. Bhí gach uile dhreas acu air, they were all at it in turn. ~ ag gol ~ ag gáire, weeping and laughing by turns. Tá ~ maith siúlta aige, he has walked quite a bit. ~ a bhaint as rud, to make sth. serve one's turn. Thug sé ~ den chéachta dom, he let me have the plough for a while. Le ~ de laethanta, for a number of days past. I dtosach mo dhreasa, just as I was getting down to work. Más maith praiseach is leor ~ di, (ironically) enough is as good as a feast. 2. Sp: Round. Rac: Heat. Ten: Rally. Cr: ~ istigh, innings. (Var: f, gs. dreise)

dréimeach, a1. Climbing; striving, aspiring; emulous; expectant. (Var: dréimneach)

dréimire, m. (gs. ~, pl. -rí). Ladder. 1. ~ taca, step-ladder. Nau: ~ teile, accommodation ladder. Ní fheicfeadh sé poll sa ~, he is completely blind, blind drunk. ~ fir, tall thin man. 2. ~ a dhéanamh de dhuine, to climb (to power) over s.o. 3. Bot: ~ Mhuire, ~ buí, (kinds of) centaury. ~ gorm, bittersweet. (Var: dréimide, dréimre)

dreo, m. (gs. ~ite). 1. vn. of dreoigh. 2. Decomposition, decay. ~ a dhéanamh, to become decayed; (of hay, etc.) to rot, to wither. Boladh ~ite, musty smell. (Var: ~ghadh m)

dreochan, f. (gs. ~a). Decomposition, decay. (Var: dreo(gh)ch(t)aint f)

dreoigh, v.t. & i. (pres. -onn, fut. -ofaidh, vn. dreo, pp. -ite). Decompose, decay. Ag dreo san uaigh, mouldering in the grave. Dhreoigh an féar sna cruacha, the hay rotted in the stacks. Luachair dhreoite, withered rushes. (Var: pres. dreoghann, ~eann)

dríodáil, f. (gs. -ála). Draining, dredging; messing. ~ oibre, inferior work; odd jobs. (Var: dríodaráil)

drisleach1, m. (gs. -ligh). Coll: Brambles, briars. (Var: f, drisle f)

drithle, f. (gs. ~, pl. -lí). 1. Spark, sparkle. ~ thine, sholais, spark of fire, of light. ~ ar uisce, gleam on water. Chomh dearg le ~, sparkling red. Drithlí a chaitheamh, to emit sparks; to sparkle. 2. Titillation. (Var: pl. ~acha)

driúcaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Cold and miserable-looking person. (Var: pl. ~ocha)

driúraic, s. (In phrase) Codladh ~ : codladh 3. (Var: driúlaic, driúilic, driúilicín)

drochbheartach, a1. Evil-doing. (Var: drochbheartúil a2)

drochbhéasach, a1. 1. Having bad habits; addicted to vice. 2. Ill-mannered. (Var: drochbhéasúil a2)

droch-chruthach, a1. Of bad appearance. (Var: droch-chrotach)

drochdhathach, a1. Having a bad colour; pale, sallow, sickly-looking. (Var: drochdhaite a3, drochdhaiteach)

drochghnáthú, m. (gs. -thaithe, pl. -thuithe). Bad habit, bad practice, vice. (Var: drochghnáth m)

drochiarraidh, f. (gs. -ata, pl. -ataí). 1. Bad attempt. 2. Bad attack. ~ (de shlaghdán) a fháil, to get a bad attack (of a cold). Fuair sé ~ leis an léim sin, he got a bad knock at that jump. 3. Indecent assault. Thug sé ~ uirthi, he made an indecent attack on her. (Var: drochiarracht f)

drochlabhartha, a3. Evil-tongued. (Var: ~ch a1)

drochmheasúil, a2. 1. Contemptuous. Bheith ~ ar dhuine, to be contemptuous of s.o. Labhairt go ~ le duine, faoi dhuine, to speak scornfully to s.o., of s.o. Ní bheinn chomh ~ orm féin, I would not so demean myself. 2. Contemptible. (Var: drochmheasta a3, drochmheastúil)

droimeann1, f. (gs. -minne, npl. ~a, gpl. ~). White-backed cow (Var: droimfhionn).

droimeann2, a1. White-backed. (Var: ~ach a1)

drolmhach1, a1. Looped, loop-handled. (Var: drolmhánach)

dromach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Harn: Back-band. (Var: dromacán m, ~án m)

dromchla, m. (gs. ~, pl. ~í). Top, ridge, crest; (raised) surface. Ar dhromchla na talún, an domhain, on the face of the earth. Thar dhromchla na díleann, na mara, over the crest, surface, of the sea. (Var: ~idhe m)

dromhlaíoch, m. (gs. & npl. -ígh, gpl. ~). Stooped, gaunt, old person. (Var: dromhlach2)

dronnachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Hunchback. (Var: dronnán, dronnaire m)

drualus, m. (gs. ~a). Mistletoe. (Var: druadhlus)

drúcht, m. (gs. ~a). 1. Dew. ~ (na) maidine, (an) tráthnóna, morning, evening, dew. Le titim an ~a, at dew-fall, in the evening. ~ (beag) fearthainne, fine, dewy, rain. Ní dúirt sé ~ ná báisteach, he was non-committal. S.a. cupán1 3, seilide. 2. Dewdrop. (Var: f)

drúchtín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Light dew. 2. Dewdrop; bead, bubble. ~í allais, beads of perspiration. ~ ar ghloine, drops of moisture on glass. ~í a dhéanamh, to pearl. 3. Moll: White slug. Chuaigh sí ar lorg a ~, she went to try her fortune, to seek her prospects in marriage. 4. Bot: ~ móna, sundew. 5. Gearradh ~, chaps between toes. (Var: drúchtán m)

druid1, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Starling. (Var: ~eog f)

druid2, v.t. & i. (vn. ~im). 1. Close, shut. Doras, do dhorn, leabhar, a dhruidim, to close a door, one's fist, a book. Teach a dhruidim, to close up a house. Bhí na súile ag ~im air, he was heavy-eyed (with sleep). Ní dhruideann a bhéal (ach ag caint), he never stops talking. 2. (a) (With le) Move close to, draw near, approach. ~im le duine, to move close to s.o. Tá siad ag ~im linn, leis an teach, they are drawing near us, near the house. Ag ~im leis an oíche, leis na trí scór, leis an aois, approaching nightfall, the three score, old age. Bhí an t-ocras ag ~im liom, I was beginning to feel hungry. Tá an bás ag ~im leis, he is near death. ~ isteach liom, leis an tine, come in close to me, to the fire. ~ aníos, aniar, anall, (liom), move up, forward, over, (towards me). Dhruid siad isteach leis an mbord, they moved, sat, in close to the table. ~igí isteach leis an namhaid, close, grapple, with the enemy. Rud a dhruidim le duine, to move sth. close(r) to s.o. ~ anall liom é, move it over towards me. (b) (With ar) Close upon. Tá an ceo ag ~im isteach orainn, the mist is closing in upon us. ~igí thart orm, gather round me. (c) (With ó) Move away from. ~im amach ó dhuine, to move away from s.o. ~ siar, anonn, uaim, move back, over, from me. Dhruid siad amach ón gcé, ón gcladach, they stood off from the quay, from the shore. Riamh nár dhruid ó spairn lann, who never shirked the clash of swords. (d) (With de) ~im de dhuine, to move off, away from, s.o. (e) ~im i leataobh, to move off to one side. (Var: vn. ~, ~eadh m)

druineach2, a1. Lit: Skilful with the hands, skilled at embroidery. (Var: druin a1, ~dha a3)

drúiseach1, m. (gs. & npl. -sigh, gpl. ~). Lustful, lascivious, person. (Var: drúiseoir m)

drúisiúil, a2. Lustful, lascivious. (Var: drúiseach2 a1)

druncaeir, m. (gs. -era, pl. ~í). Drunkard. (Var: druncaire m)

druncaeireacht, f. (gs. ~a). Drunkenness. Ag ~, boozing. (Var: druncaireacht)

drúth3, a1. Lit: Unchaste, wanton. (Var: ~úil a2)

dua, m. (gs. ~). Labour, toil; difficulty, trouble, hardship. ~ ruda a fháil; ~ a fháil le, ó, rud, to work hard at, be painstaking with, sth.; to put oneself out to do sth. Bhí a lán dá dhua agam, I had to work hard for it, had a lot of difficulty with it. Ba mhór an ~ a chaith sé leis, he took a lot of trouble with it. ~ a chur ar dhuine le rud, to make s.o. exert himself, put s.o. to trouble, to do sth. Chuir sé ~ air féin leis, he took pains with it. Rud a dhéanamh le ~, to do sth. with difficulty. ~ oibre, the strain, stress, of work. ~ na farraige, the hardships of seafaring. Fuair mé ~ mór uaidh, it was a great strain on me. Obair gan ~, effortless work. Ní gan ~ a rinneadh é, it was not done easily. Ní haon ~ liom é, it is no trouble to me. ~ agus deacair; ~ agus doghrainn, difficulty and distress. ~ agus doilíos; ~ agus duais, travail and sorrow. (Var: ~dh m).

duairc, a1. Morose, cheerless, joyless, gloomy. (Var: ~each a1)

duaiseach2, a1. 1. Gloomy, darksome; cheerless, dejected; grim, repulsive. 2 = duaisiúil. (Var: duaiseanta a3)

duaithní, a3. Lit: Indistinct, inconspicuous; obscure, unknown. (Var: duaithnidh a1)

dualaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Interlacer, plaiter; filigree worker. (Var: dualadóir m)

duamhar, a1. 1. Toilsome, troublesome, trying. 2. Hard-working. (Var: duamhail a2)

duan, m. (gs. -ain, pl. ~ta). Poem, song. ~ molta, caithréime, song of praise, of triumph. Níl scéal ná ~ agam, I have nothing to say or sing. Ní bhfuair mé scéal ná ~ uaidh, I heard nothing from him; I have got neither tale nor tidings of him. Tá ~ deas aici, she has a nice singing-voice. S.a. duainicín. (Var: f)

duanaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) verse-making; recitation of poetry; singing, crooning; (of child) whimpering. (Var: duanaíocht, duanaíl f)

dúbailt, f. (gs. ~e). 1. vn. of dúbail1. 2. Double. Rud ar a dhúbailt, sth. twice over, two-fold. Fuair sé ~ airgid, he got twice as much money. Tá (an) ~ agat liom, you have twice as much as I have. ~ nó cothrom, double or quits. 3. Duplication (of services, etc.). (Var: dúbail2 f)

dúbailte, a3. 1. pp. of dúbail1. 2. Doubled, double. (a) Spás ~, double spacing. Línte ~, double lines. Glas ~, double-lock. Lionsa ~, doublet lens. Adhaint dhúbailte, double ignition. Cóta ~, double-breasted coat. Claí ~, double bank. (b) adach, páipéar, ~, doubled, folded, cloth, paper. (c) Deceitful, cunning. Duine ~, two-faced person. S.a. fead1 1(a). (Var: dúbalta1)

dubhachas, m. (gs. -ais). Gloom, sorrow. (Var: dubhacht f)

dubhoighear, m. (gs. -ghir). Black frost. (Var: f)

dúchan, f. (gs. ~a). 1. vn. of dubhaigh1. 2. Blackening, darkening. (a) ~ gnúise, darkening of countenance. Le ~ na hoíche, at nightfall. (b) (Of great numbers) Bhí ~ na mbóithre de dhaoine ann, the roads were crowded with people. ~ na gcnoc, na mbánta, na sléibhte, na gcoillte, d'éanlaith, vast flocks of birds. 3. Agr: (On grain) Black rust; (on potatoes) blight. 4. Sadness, oppression of spirits. (Var: dúchaint f)

dúchrónachan, f. (gs. ~a). Dusk. (Var: dúchrónach2 m)

dúdaireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) neck-craning, eavesdropping. 2. (Act of) gulping, swallowing; puffing (at pipe). 3. (Act of) humming, crooning; (of kettle) singing. (Var: dúdarnaíl f)

duga, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dock (for ships). ~ grábhála, snámha, tirim, graving, floating, dry, dock. ~í, docks, dockyard. 2. (Of canal) Basin. (Var: dug m; pl. ~nna)

duibhe. 1. f. (gs. ~). Blackness, swarthiness; darkness, gloom; melancholy, oppression (of spirit); malevolence. 2. gsf. & comp. of dubh2. 3 : dubh1 5. (Var: duibhche f)

duibheaca, f. (gs. ~). Bitter, wintry, cold. (Var: duibhche f, duibheac(h)adh m)

duibheacúil, a2. 1. Dark, overcast. 2 = duibheacach. (Var: duibheachúil)

duibheagánach1, a1. 1. Deep, abysmal. 2. Profound, abstruse; hard to fathom. Ceist dhuibheagánach, abstruse question. Smaointe ~a, unfathomable thoughts. Cúiseanna ~a, deep-lying causes. Comhcheilg dhuibheagánach, deep-laid conspiracy. Rún ~, deep dark secret. Duine ~, Deep one', deviously secretive person. (Var: duibheagánta a3)

dúid, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Stump. Rud a ghearradh (amach, aníos) ón ~, ó bhun na ~e, to cut sth. right down to the stump. Chuir an tarbh an adharc go bun na ~e, go filleadh ~e, ann, the bull stuck his horn right into him. 2. (a) Stumpy object, protuberant part; (short) horn, (cropped) ear, tail. (b) Short-stemmed (clay) pipe. 3. (Craned) neck, throat. ~ a chur ort féin, to crane one's neck; to turn one's head shyly away; to eavesdrop; to mope around. Greim ~e a fháil ar dhuine, to grasp s.o. by the neck, to fasten on s.o. Rud a chur ar do dhúid, to swallow hard at sth., to gulp sth. down one's throat. 4. (a) Stumpy person. (b) Mopish, shy person; numbskull. (Var: ~eán m)

dúileamh, m. (gs. -limh). (Of God) Creator. (Var: gs. ~an)

duileascar, m. (gs. -air). ~ (cloch), rock moss; dyer's moss. (Var: ~nach m)

duineata, a3. Human, kindly. (Var: duineanda)

dúire. 1. f. (gs. ~). (a) Lit: Hardness, rigidity. (b) Dourness, hardness, stubbornness, obduracy. (c) Dullness, density, stupidity. (d) Gloominess, sullenness. 2. gsf. & comp. of dúr1. (Var. of 1: ~acht f)

dúiripí, m. (gs. ~, pl. -pithe). Dense, stupid, person. (Var: dúiripeach m, dúiripeoir m)

dúirse, s. (In phrase) ~ dáirse, gossip, tittle-tattle. (Var: dúirt sé, dáirt sé)

dúiseacht, f. (gs. ~a). 1. vn. of dúisigh. 2. State of being awake, aroused. Bheith i do dhúiseacht, to be awake. Idir chodladh is dhúiseacht, between sleeping and waking. Duine a chur ina dhúiseacht, to waken, rouse, s.o. ~ a bhaint as duine, to rouse, stir up, startle, s.o. ~ a bhaint as rudaí, to make things go, hum. ~ a bhaint as giorria, to start a hare. Le ~ an lae, at daybreak. S.a. madra1 1(a). (Var: dúisceadh m, ~áil f)

dúisigh, v.t. & i. (vn. -seacht). Wake, awake; rouse, stir, start. Duine a dhúiseacht as a chodladh, to wake s.o. from sleep. Dúiseacht (as do chodladh), to awaken (from sleep). ~ (suas) thú féin, wake, stir, yourself up. Giorria, sionnach, a dhúiseacht, to start a hare, a fox. Taibhse a dhúiseacht, to raise a ghost. Inneall a dhúiseacht, to start an engine. Seanchuimhní a dhúiseacht, to evoke old memories. Léann a dhúiseacht, to inspire learning. (Var: dúis(c))

dul1, m. (gs. ~a). 1. vn. of téigh2. 2. Going, passing, departure. ~ agus teacht, going and coming. Níl ~ ná teacht agam, I can neither come nor go, I am cramped for space. Níl ~ níos faide aige, it is as far as he can go. Cá bhfuil do dhul? Where are you going? Do dhul a bhuair sinn, your passing grieved us. 3. Way, method; means, capability. Tá ~ air, there is a way of doing, of saying, it. Tá ~ aige orthu, he has a way of dealing with them, is (well) able for them. Dá mbeadh ~ agam air, if I could get at it (properly). Dá mbeadh ~ agam ar a dhéanamh, if I could manage to do it. Níl ~ agam teacht air, I can't find it. Níl ~ aige teacht, there is something that prevents him from coming. 4. Proper, natural, order. Tá sé in aghaidh ~a, it is against nature, against reason. In aghaidh an ~a, against the grain. 5. Arrangement, construction, style, version. ~ cainte, construction (of speech). Tá ~ an Bhéarla air, it follows the English construction, is an English turn of phrase. Níor chuala mé ar an ~ sin é, I have not heard it expressed in that way. Tá ~ eile ar an scéal, there is another version of the story. 6. Condition, state. Ar an ~ ina bhfaca mé é, in the condition in which I saw him. 7. Time, occasion. Den ~ seo, this time, on this occasion. 8. (In phrases) ~ amach (as áit), egress, exit from a place. Rún gan ~ amach air, unrevealed secret. Bithiúnach gan ~ amach air, undetected villain. Sa chéad, ar an gcéad, ~ amach, in the first instance. ~ ar aghaidh, ~ chun cinn, progress. ~ chun cinn a bheith ionat, to be progressive. ~ ar gcúl, retreat; recession, decline. ~ ar gcúl na teanga, the decline of the language. Níl ~ ar a chúl ná ar a aghaidh aige, he can neither advance nor retreat, he must face up to it. ~ ar bord, embarkation. ~ ar ceal, disappearance, passing, lapse. ~ as, escape, evasion. Rud nach bhfuil ~ as ag duine, sth. which one cannot escape. Níl (aon) ~ as, there is no way out of it. ~ faoi na gréine, sunset. ~ faoi lámh easpaig, (sacrament of) confirmation. ~ i léig, decline. ~ i bhfolach, hide-and-seek. ~ idir dhaoine, interference between people. Níl ~ eatarthu, they are inseparable. ~ isteach, entry, entrance. ~ ó rud, escape from, avoidance of, sth. Níl ~ againn ón éag, we can't escape death. Níl ~ uaidh agat, you can't get away from it. ~ ó sholas, nightfall. ~ siar a bheith agat i rud, to be able to withdraw from sth. Níl ~ siar agat ann, you can't back out of it. Dá mbeadh ~ siar aige ar a fhocal, if he could modify his statement, qualify his promise. ~ síos, descent. Ar an gcéad, den chéad, ~ síos, in the first instance. ~ suas, ascent. Ní haon ~ suas duit é, it is no way for you to grow up. Níl an dara ~ suas againn (ach), we have no alternative (but). Níl ~ thairis, it can't be surmounted. Níl ~ thar a, ~ taobh anonn dá, fhocal, one can't go beyond his statement; he can't be gainsaid. ~ thart an tsaoil, the passing scene. ~ thart an ama, the passing of time. Níl ~ abhaile aige (go, mura), he will never hear the end of it (until, unless). S.a. amú. (Var: ~adh m)

dúlionnach, a1. Melancholic, morose. (Var: dúlionntach)

dúlra, m. (gs. ~). An ~, the elements, nature. (Var: ~idh f)

dúlsáith, f. (gs. ~e). What satisfies appetite or craving, fill. Do dhúlsáith a bhaint as rud, to take one's fill of sth. (Var: dúlsháith)

dumha, m. (gs. ~, pl. ~í). Mound, tumulus. ~ cré, cloch, mound of earth, of stones. ~ dála, assembly mound. Lit: ~ seilge, "hunting-mound', look-out place for leader of hunt. ~ sí, fairy mound. ~ na marbh, grave-mound. (Var: gs. ~dh, pl. ~dha)

dumhach1, f. (gs. duimhche, pl. -mhcha). 1. Sand-hill, dune. S.a. barrach1, cuileann. 2. (Usually pl.) Sandy ground, (sand-)links. (Var: gs. ~a, dumhaí, pl. ~a; dumhaigh f)

dún1, m. (gs. dúin, pl. ~ta). 1. Fort; fortress. 2. Place of refuge, haven. ~ long, haven for ships. 3. (Secure) residence, house. ~ Dé, God's house, heaven. Sa ~ seo, in this house (of security). 4. Promontory fort; bluff. (Var: gs. & pl. ~a)

dundarlán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Thickset, stocky, dumpy, person. 2. Dunderhead, blockhead. 3. Resounding blow of fist. (Var: dundalán, dundarmán)

dúnmharaigh, v.t. Murder. (Var: dúnmharbh)

dúnmharfach1, a1. Murderous. (Var: dúnmharaitheach, dúnmharbhthach)

dúnmharfóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Murderer. (Var: dúnmharaitheoir, dúnmharbhthóir, dúnmharfach2 m)

dúnorgain, f. (gs. -ana). Jur: Manslaughter. (Var: dúnoircne f)

dúrantacht, f. (gs. ~a). Dourness, sullenness. (Var: dúrantas m)

durdáil, v.i. (pres. -álann; vn. ~ f, gs. -ála). Coo. (Var: vn. durdal m)

dursan, s. Lit: Calamity. ~ a bhás, his death is a calamity. ~ an scéal é, it is woeful news. ~ nach bhfuil sé linn, what a pity he is not with us. ~ dó bheith i gcróilí, it is hard on him to be disabled. ~ liom a ndul in éag, woe is me that they have passed away. (Var: dursain)

dúrúnda, a3. Deeply secretive, mysterious. (Var: dúrúnta1)

dúshraith, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Base, foundation; substratum, basis. ~ tí, bóthair, foundation of house, of road. ~ fírinne, substratum of truth. ~ an chreidimh, the basis of religion. ~ a thógáil, a chur (síos), to build, lay (down), a foundation. Dul go ~ ruda, to get to the bottom of sth. Sin an ~ atá agam leis, I put it on that basis. An ~ a bhaint de rud, to take away the basis for sth. Cloch dhúshraithe, foundation stone. (Var: ~e f)

dusma, m. (gs. ~). Blur, haze. (Var: ~s m)

dúthracht, f. (gs. ~a). 1. Devotion, fervour; earnestness, diligence. Do dhúthracht a chaitheamh le rud, to devote oneself, apply one's zeal, to sth.; to do one's very best with sth. ~ a bheith ionat (do rud), to be zealous (for sth.). ~ a dhéanamh do Dhia, to serve God with zeal; to pray fervently to God. ~ (chun) oibre, devotion to work. Dícheall is ~, diligence and zeal. ~ gan dearcadh, mistaken zeal. 2. Goodwill; goodwill offering, favour. ~ a dhéanamh le duine, a thabhairt do dhuine, to bestow a favour on s.o.; to give something extra to s.o. Thug mé ~ bheag airgid dó, I gave him a little extra money (out of goodwill). Rinne mé ~ leis mar go raibh lá mór oibre roimhe, I gave him something extra (to eat) because he had a hard day's work ahead of him. (Var: m)

eabhar, m. (gs. -air). Ivory. ~ glas, raw ivory. Cíor eabhair, ivory comb. (Var: eabhair f, gs. eabhra, eabhaire; éabhar m)

eabhartha, a3. Ivory. (Var: eabhardha)

Eabhrach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~) & a1. Hebrew. (Var: Eabhraíoch)

eachaí2, a3. Equine. (Var: eachdha)

eachlach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Courier. 2. Attendant, messenger. (Var: f)

eachlasc, f. (gs. -aisce, npl. ~a, gpl. ~). Horsewhip. (Var: eachlaisc f, eachfhleasc f)

eachmairt, f. (gs. ~e). 1. (Of horses) Copulation. Ag ~, copulating. 2. (Of horses, donkeys) Heat. Faoi ~, (of mare) in heat. (Var: eachmairc)

eachra, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Team, stud, stable, of horses. 2. Coll: Mil: Horse. (Var: ~(i)dh f)

éacht1, m. (gs. ~a, pl. ~aí). 1. Lit: (a) Killing, slaying; slaughter. Cú mo chéad ~, a dog was the first thing I slew. (b) Slain person; casualty. 2. Feat, exploit; achievement. A chuid ~aí a aithris, to recount his exploits. Is iomaí ~ a rinne sé, many a feat he performed. ~ oibre, prodigious work. Rinne tú ~, it was quite an achievement for you. Rugadh san ~ orthu, they were caught in the act. (Var: ~a m)

eachtartha, a3. Outside, outlying, foreign. (Var: eachtardha)

eachtra, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Adventure, adventurous journey, expedition. Dul ar ~, to go on an expedition. 2. Unexpected incident, event, experience; wonderful occurrence. Do chuid ~í a aithris, to relate one's experiences. Ní haon ~ é, it is nothing extraordinary. 3. Story of adventure; tale, anecdote. ~ ar Fhionn, a story about (the adventures of) Fionn. An bhfuil aon ~ agat? Have you anything strange to relate? ~í díomhaoine, idle tales. (Var: m)

eachtrannach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Alien, foreigner, stranger. (Var: eachtrann m)

eachtrannach2, a1. Alien, foreign, strange. (Var: eachtrann a1)

eacnamaíoch, a. (gsm. ~, gsf. -íche, npl. ~a). Economic(al). (Var: eacnamúil a2)

éadaingne. 1. f. (gs. ~). Insecurity, unsteadiness; weakness, instability; infirmity of purpose, irresolution. 2 : éadaingean. (Var. of 1: ~acht f)

éadairbhe, f. (gs. ~). Unprofitableness, fruitlessness; uselessness, futility. (Var: m)

éadairiseach, a1. Untrustworthy, inconstant, disloyal. (Var: éadairise2 a3)

eadhon, adv. Lit: Namely. (Var: eadhón)

éadlás, m. (gs. -áis). Roughness, harshness, severity. (Var: éadláthas)

éadóigh, f. (gs. ~e). 1. Unlikely thing, place; unlikelihood. 2. (comp. -iche). (Used adjectivally with copula). Unlikely, improbable. Is ~ go, it is unlikely that. Is ~ liom é, I think it unlikely. Is ~ a bhás, his death is unlikely. Rud ab éadóiche ná sin féin, what would be even more unlikely than that. (Var: éadóiche, comp. éadóichí)

éadoimhneacht, f. (gs. ~a). Shallowness. (Var: éadoimhneas m)

eadra, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. (Late morning) milking-time. San ~, in am ~, at milking-time (following spell of morning grazing). Cuid an daimh den ~, "the ox's part in the milking operations', absolute lack of concern with proceedings. S.a. díomhaoin 1(b). 2. Spell of morning grazing (before milking). An t-~ a dhéanamh, to tend cattle during morning grazing spell. 3. Late morning, noon. Codladh go h~, to sleep till milking-time, late into the day. A chodladh go h~! You sleepy-head! 4. Interval, idle spell; long spell (of talk, etc.). Rinne siad ~ cainte, they spent a long time talking. ~ gáire a dhéanamh faoi dhuine, to laugh long, inordinately, at s.o. Rinne sé ~ mór ar an aonach, he loitered a long time at the fair. Ní théann na paidreacha agus na headraí le chéile, Prayers and idle chatter don't mix', work must come before play. Glaonn an coileach trí ~, the cock crows three times at intervals. (Var: ~dh m, gs. eadartha)

eadráin, f. (gs. -ána). 1. (a) Separation of combatants; intervention in dispute; mediation, conciliation. ~ a dhéanamh, to separate combatants, to intervene in dispute, to mediate. Rinne sé ~ eatarthu, he came between them, separated them. Fear eadrána, intervener in quarrels, mediator. Cúirt eadrána, conciliation, arbitration, court. (b) (As vn). Daoine a ~, to interpose oneself between, to separate, people (fighting, quarrelling). Duine a ~ ar chontúirt, to interpose oneself between s.o. and danger; to ward off danger from s.o. 2. Interposition. Talamh eadrána, no man's land. Stát eadrána, buffer state. (Var. of 1: eadragáin, eadraiscín m)

éadroime. 1. f. (gs. ~). (a) (Of colour, weight) Lightness. (b) Slightness, mildness. (c) Levity, airiness; giddiness, dizziness; craziness. 2. gsf. & comp. of éadrom2. (Var. of 1: éadrom1 m, éadromacht f)

éadromaigeanta, a3. Light of spirit, light-hearted. (Var: ~ch a1)

éadromántacht, f. (gs. ~a). Light-headedness, frivolity. (Var: éadromántaíocht)

éag2, v.i. Die; expire, die out, become extinct. (Var: vn. ~adh m)

éaganta, a3. Senseless, silly, giddy, scatter-brained. (Var: ~ch a1)

éagaointeach, a1. Mournful, plaintive; querulous. (Var: éagaoineach)

eagaois, f. (gs. ~e, pl. ~í). Gizzard. (Var: pl. ~eacha)

eagla, f. (gs. ~). Fear. ~ a bheith ort roimh dhuine, to be afraid of s.o. Bheith faoi ~ ruda, to be in fear of sth. ~ a chur ar dhuine, to make s.o. afraid. Tháinig ~ air, he became afraid. Bhuail ~ é, he was seized with fear. ~ Dé, an Tiarna, the fear of God, of the Lord. ~ an bháis, na tine, na tubaiste, fear of death, of the fire, of disaster. ~ a athar, roimh a athair, fear of his father. Tá ~ a bháis, a anama, air (go), he is in mortal dread (that). Bhí ~ mo chroí orm, I was terrified at heart. Chuir tú ~ a choirp, a chraicinn, air, you made him shake in his shoes. Má ligeann an ~ duit é, if you dare. Tá ~ orm (go), I am afraid (that). Is é an ~ atá orm (go), what I fear is (that). Níl orm ach an ~, it is merely an apprehension on my part. Ar ~, le h~, ruda, for fear of sth. Ar ~ go, for fear that, lest. Ar ~ a dhóite, for fear he should get burned. Ar ~ na bréige, lest a lie be told. Ar ~ na h~, to be on the safe side, just in case. Ná bíodh ~ ort (go), don't be afraid (that). Ní thitfidh mé, ná bíodh ~ ort, I won't fall, never fear. (Var: m)

eaglais1, f. (gs. ~e, pl. ~í). Church. 1. An E~ Chaitliceach, Anglacánach, Cheartchreidmheach, Liútarach, the Catholic, Anglican, Orthodox, Lutheran, Church. ~ bhunaithe, dhíbhunaithe, established, disestablished, church. ~ uachtarach, íochtarach, high, low, church. Seirbhís ~e, church service. Amuigh as An E~, outside the Church. 2. (Of church organization, clergy) Cearta ~e, church dues. S.a. pearsa 1. 3. Church building. (Var: pl. ~eacha)

éagmais, f. (gs. ~e). 1. Absence; lack, want. ~ eolais, na fírinne, absence, lack, of knowledge, of truth. Cairde ~e, absent friends. Grá ~e, Love in absence', love of person one has not seen. 2. (With i, de) (a) In the absence of, without. Teacht, déanamh, in ~, d'~, ruda, to do without sth. Bheith in ~ duine, ruda, to be without s.o., sth. In ~ a thíre agus a mhuintire, away from his country and people. Bí dá ~, be without it. (b) Apart from, besides, as well as. Ní dhéanaim mórán in ~ a bheith ag siúl thart, I do little except to walk about. Tá áit eile acu in ~ na feirme seo, they have another place apart from this farm. In ~ go bhfuil an t-ainm céanna air liom féin, apart from the fact that he has the same name as myself. Ina ~ sin, as well as that, besides. 3. Sense of absence; lonesomeness, longing. ~ a bheith ort i ndiaidh duine, to feel the loss of, feel lonely after, s.o. ~ agus ansacht, longing and love. (Var: éagmhais)

éagóirigh, v.t. (vn. -iú m, gs. -ithe1). Wrong. (Var: éagóir3)

éagoiteann, a1. Uncommon, unusual. (Var: éagoitianta a3)

éagothroime. 1. f. (gs. ~). Unevenness, unbalance; unfairness, inequality. 2. gsf. & comp. of éagothrom2. (Var. of 1: éagothromacht f, éagothromaíocht f)

eagraigh, v.t. 1. Arrange, organize. Rudaí a eagrú, to arrange things in order. Daoine, gluaiseacht, a eagrú, to organize people, a movement. Córas eagraithe, organized system. 2. Set, ornament. Rud a eagrú le seoda, to set sth. with jewels. (Var: vn. eagradh, gs. eagartha)

eagraíocht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). Organization. (Var: eagras m)

éagsúlach, a1. Strange, uncommon. Ar mhodh chomh h~ sin, in such an uncommon fashion. Nach ~ an duine thú? Aren't you a peculiar person? (Var: éagsúlta a3)

éaguibhiúil, a2. Improper, unseemly; immoderate. (Var: éaguibheasach a1)

ealaín, f. (gs. ~e, npl. -íona, gpl. -íon). 1. Art; science, skill. (a) Lit: Poetic art; minstrelsy. Aos ealaíon, poets, minstrels. (b) ~ an dáin, na filíochta, the art of poetry. ~ an leighis, the art of healing; medical science. ~ na dornála, boxing skill. (c) Sch: Cúrsa san ~, arts course. Baitsiléir, Máistir, Ealaíne, Bachelor, Master, of Arts. (d) Na healaíona uaisle, the fine arts. (e) An ~ dhubh, black art. Tá (an) ~ dhubh aici, she has black magic. Chuir sí an ~ dhubh air, she bewitched him. 2. Applied skill, workmanship; craft. Idir ábhar agus ~, both material and workmanship. Tiocfaidh sé isteach ar an ~, he will acquire the necessary skill. Lit: ~ a dhéanamh, to practise a skilled trade. 3. Fitting occupation; proper proceeding. Gach uile dhuine agus a ~ féin aige, everyone to his trade. ~ bheatha, livelihood. Ní h~ duit é, it is no fit occupation for you, no way for you to carry on. Níorbh ~ dom gan a dhéanamh, it was the proper thing for me to do, I made sure to do it. 4. (Often pl.) Tricks, antics, capers, wiles. Tá sé lán ealaíon, he is full of tricks, wiles. Bhí an ~ riamh ann, he was always a tricky customer. Is fada an lá ar an ~ sin é, he has been at that game for a long time. Dá bhfeicfeá an ~, na healaíona, a bhí air, you should have seen his antics. Cad é an ~ atá anois air? What is he up to now? Bhí sé ar an ~ chéanna liom féin, he tried the same dodge on me. Stad den ~, de na healaíona, sin, stop that game. (As vn.) Ag ~, playing, capering. (Var: pl. ~eacha; ealaí f)

ealaíonta, a3. 1. Artistic, skilful; graceful, elegant. Obair ~, artistic work. Soitheach ~, beautifully-wrought vessel. Rinne tú go h~ é, you did it skilfully, cleverly. Bhí sí cóirithe go h~, she was elegantly dressed. Tá a cheird go h~ aige, he is an artist at his work. 2. Artful, tricky. (Var: bealaíonach2 a1)

ealaíontacht, f. (gs. ~a). 1. Artistry, skilfulness. 2. Artfulness, trickery. (Var: ealaíonacht, ealaíontóireacht)

éalaitheach1, m. (gs. & npl. -thigh, gpl. ~). 1. Escapee; absconder; fugitive. ~ príosúin, prison-breaker. ~ ón dlí, fugitive from the law. ~ oíche, fly-by-night. 2. Survivor. ~ ón mbás, one who escapes death. Ní gnách ár gan ~, generally somebody survives a massacre. (Var: éalaitheoir m).

éalang, f. (gs. -ainge, npl. ~a, gpl. ~). Flaw, defect; weakness, weak spot. ~ ar rud, a flaw in sth. ~ nó easpa, flaw or defect. Bean gan ~, flawless woman. D'fhág an aicíd ~ air, the disease debilitated him. ~ a fháil ar dhuine, to find the weak spot in s.o.; to take s.o. at an unguarded moment, at a disadvantage. ~ mheabhrach, mental deficiency. (Var: éalann f)

éalangach, a1. Flawed, defective; weak, debilitated. (Var: éalannach)

éalárnach, a1. Mth: Eccentric. (Var: éalárach)

ealbha, f. (gs. ~, pl. ~í). Flock, herd. (Var: ealbhán m)

eallach, m. (gs. -aigh, pl. -aí). 1. Lit: Chattels, goods. 2. Cattle. ~ a thógáil, to rear cattle. ~ óg, seasc, ramhar, young, dry, fat, cattle. ~ bainne, milch cows. ~ agus caoirigh, cattle and sheep. 3. (a) Livestock. (b) Poultry. (Var: pl. eallaigh)

ealta, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Orn: Flock. ~ éan, flock of birds. Prov: Sciurdann éan as gach ~, "a bird darts out of every flock', exceptional characters are to be found in all communities. 2. (Of persons, animals) Flock, multitude. (Var: npl. ~in, gs. & gpl. ~n; ealt f)

ealtach, a1. Abounding in flocks (of birds). (Var: ealtanach)

éamh1, m. (gs. éimh, npl. ~a, gpl. ~). 1. vn. of éigh. 2. Cry, scream, entreaty. 3. Complaint. (Var: f)

eamhnaigh, v.i. 1. Double. 2. Sprout, pullulate. 3. Ph: Fission. (Var: eamhain)

éan1, m. (gs. & npl. éin, gpl. ~). Bird. 1. in na spéire, birds of the air. in tí, domestic fowl. in uisce, waterfowl. ~ aille, mara, cliff-, sea-, bird. ~ ceoil, song-bird. ~ creiche, bird of prey. ~ dearg, puffin. ~ gualainne, pet bird. ~ dubh, blackbird. ~ beannaithe, wagtail; Fig: giddy person. ~ i gcliabhán, bird in a cage. S.a. anró 1, ealta 1, labhair 3, scaipeadh 2. 2. Young bird. ~ circe, lachan, gé, chick, duckling, gosling. ~ coilm ar cheansa, as gentle as a young dove. S.a. barrach1, borradh1 2. 3. (Of young generally) ~ róin, baby seal. ~ (na) cuaiche (duibhe), an only child. An t-~ deireanach, the last of the brood. 4. (Of person) ~ corr, outsider, odd man out. Bheith i d'~ aonair, dearg, scoite, to be companionless. S.a. cuideáin. (Var: pl. ~acha)

éanlaitheacht, f. (gs. ~a). 1. Poultry-farming. 2 = éanadóireacht. (Var: éanlaíocht)

earc, m. (gs. eirc, npl. ~a, gpl. ~). 1. Lizard. ~ luachra, sléibhe, newt, eft. 2. Reptile. 3 = arc1. (Var: f)

éargnaí, a3. Discerning, understanding, intelligent, clever. (Var: éargna2 a3, éargnaidh a1)

earnáil, f. (gs. -ála, pl. -álacha). Lit: Part, share; branch, division; class, category, kind. (Var: earnail f)

earra1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Coll: Goods; ware, merchandise. ~, ~í, a cheannach, a dhíol, to buy, sell, goods. Luach ~í, the value, price, of goods. ~í cré, cruachré, stáin, earthenware, stoneware, tinware. 2. Article of trade, commodity. ~ dodhíolta, unsaleable item, commodity. 3. Accoutrement(s), trappings; apparel. Airm agus ~ agus éide, arms and equipment and uniform. ~í onóra, insignia of honour. Gan ~ gan éadach, destitute (of clothing). 4. Fig: Article, thing. Is olc an t-~ é, he is a Bad article', a bad lot. Is maith an t-~ an tsíocháin, peace is something worth having. S.a. goid2 2(a). (Var: f)

eas1, m. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Waterfall; cascade, cataract. Foghar, géim, ~a, the sound, roar, of a waterfall. 2. Swift current, rapid. S.a. snámh2 1(a). (Var: npl. ~a, gpl. ~)

easca, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Wet, sedgy, bog. 2. Depression, hollow. (Var: easc f)

eascaine, f. (gs. ~, pl. -ní1). Imprecation; swear-word, curse. ~ a rá, to utter an imprecation. ~ a chur, a dhéanamh, ar dhuine, to curse, swear at, s.o. Thit an ~ air, the curse fell on him. (Var: eascain2 f)

eascairdiúil, a2. 1. Unfriendly, hostile. 2. (Of place) Distant, isolated. (Var: eascairdeach a1)

eascaoine. 1. f. (gs. ~). Ungentleness, roughness. ~ ruda, the rough side, rough surface, of sth. 2. gsf., npl. & comp. of eascaoin1. (Var. of 1: eascaoin2 f)

easlán1, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Sick person, invalid. (Var: easláinteach2 m)

easmailt, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. vn. of easmail. 2. Reproach; abuse, revilement. (Var: pl. ~eacha)

easmailteach, a1. Reproachful; abusive, reviling. (Var: easmal(t)ach)

easna, f. (gs. ~, pl. ~cha). Rib. 1. ~cha tinne a fhágáil ag duine, to trounce s.o. (about the ribs). Chuaigh an buille sin go h~, that blow was sorely felt. Níl ann ach na heasnacha, he is worn to a skeleton. ~ mhairteola, rib of beef. S.a. cluaisín 2 (d). 2. ~cha curaí, cross-laths of currach. ~cha gráta, bars of grate. ~cha scáth fearthainne, ribs of umbrella. ~cha cóirséid, steels of corset. (Var: pl. ~í(ocha))

easnach, a1. Costal, ribbed. (Var: easnadhach, easnata a3)

easómós, m. (gs. -óis). Lack of homage, disrespect. (Var: easómáid f, easómóid f)

easpag2, m. (gs. -aig). ~ speatháin, ox-eyed daisy. (Var: ~án m)

easraigh, v.t. (vn. -rú m, gs. -ithe). Litter, strew; scatter, sprinkle. Bóitheach a easrú, to litter, put bedding for cattle in, a byre. Urlár a easrú, to strew a floor with rushes; to scatter things all over a floor to be trampled on. (Var: vn. easradh m, gs. easartha)

easumhal, a. (gsm. -ail, gsf. & comp. -aile, npl. -mhla). Disobedient; insubordinate, rebellious. (Var: easumhlach a1)

easumhlaíocht, f. (gs. ~a). Disobedience; insubordination, rebelliousness. Dul in ~ ar dhuine, to become disobedient to, rebel against, s.o. ~ a thabhairt do dhuine, to be insubordinate to s.o. (Var: easumhla f, easumhlacht f)

easurraim, f. (gs. ~e). Irreverence, disrespect. ~ a thabhairt do dhuine, to show disrespect to s.o. (Var: gs. easurrama)

easurramach, a1. Irreverent, disrespectful; undutiful, disobedient. (Var: easurramúil a2)

eatal, f. (gs. -aile). 1 = aiteall. 2 = eitilt. 3. Fit, impulse. ~ bhá, fit of tenderness. ~ feirge, fit of anger. ~ ghaoithe, gust of wind. Bhí ~ agus áthas air, he was jumping for joy. (Var: m, eatail f)

eathar, m. (gs. & npl. -air, gpl. ~). (River-, ferry-) boat; vessel. (Var: pl. eathracha)

eibhear, m. (gs. -bhir). Granite. Cloch eibhir, a granite stone; granite. Chomh crua le cloch eibhir, as hard as granite. (Var: éibhear)

éide, f. (gs. ~, pl. -dí). 1. Clothes, clothing; garment(s). 2. Distinctive dress; vestment(s), livery, uniform. ~ baiste, baptismal robes. ~ bróin, mourning (clothes). ~ sagairt, Aifrinn, priest's, Mass, vestments. Sagart a cuireadh as a ~, an unfrocked priest. ~ easpaig, pontificals. ~ Mhuire, scapular (of B.V.M.). In ~ banaltra, garda, saighdiúra, in nurse's, garda, soldier's, uniform. Faoi ~, dressed in uniform. In ~ fir tíre, in plain clothes. S.a. arm1 2. 3. Hist: Armour, panoply. ~ chatha, battle armour. ~ phláta, plate-armour. I dtruaill ~, encased in armour. (Var: m)

éidearbhú, m. (gs. -bhaithe). Lack of confirmaation, of assurance; doubt, uncertainty. ~ a dhéanamh ar rud, to cast doubts on sth. (Var: éidearbhadh m)

éidearfa, a3. Unconfirmed, uncertain. (Var: éidearbh a1)

éideimhne2. 1. f. (gs. ~). Unsureness, uncertainty. 2 : éideimhin. (Var. of 1: ~acht f, éideimhníocht f)

eidhneán, m. (gs. -áin). 1. Ivy. ~ nimhe, talún, poison, ground, ivy. 2. Ivy branch. (Var: eidhneachán)

eidhneánach, a1. Ivied, ivy-clad. (Var: eidhneach)

éigean1, m. (gs. -gin). 1. Force, violence. ~ a dhéanamh ar dhuine, to do violence to s.o. ~ mná, rape. An uile ~ dá ndearna siad, every violent deed done by them. ~ agus slad, violence and plunder. Coinmheadh éigin, forcible billeting. Le h~ uabhair, through sheer pride. (As vn.) Ag ~, forcing, violating, ravishing. 2. (a) Necessity, compulsion. D'~, of necessity. Ní h~ a thug ann é, he did not go there of necessity. S.a. ais3. (b) Strait, difficulty; want, distress. Bheith in ~, to be in difficulty, in distress. In am an éigin, in time of need. ~ airgid, need of money. Le h~ iomartha, by dint of rowing. 3. (With copula) Is ~ (do, go), it is necessary (for, that). An rud is ~, ab ~, a dhéanamh, what has, had, to be done. Déan é más ~ duit, do it if you must. B'~ dom imeacht, I had to go. Níorbh ~ dó focal a rá, he hadn't to say a word. B'~ dó gur chuala sé é, he must have heard it. An ~ dul ann? Is it necessary to go there? Ná loic más ~ duit, if you must do it, then don't fail at it. Ós ~ dó an bás, since he must die. 4. (In adverbial phrase) Ar ~, hardly, barely, with difficulty. (Is) ar ~ a chreid sé mé, he hardly believed me. Ar ~ a rinne sé é, he barely did it. (Is) ar ~ atá a fhios agam, I hardly know. Tá sé le feiceáil ar ~, it is barely visible. Tá a dhóthain ar ~ aige, he has scarcely enough. Tá sé beo ar ~, he is barely alive. Níl sí bliain d'aois ach ar ~, she is hardly a year old. D'imigh siad ar ~ air, they barely escaped from him. Ní raibh ann ach ar ~, it was a narrow shave. Ar ~ báis, ar ~ Dé, a thug mé m'anam liom, it was only by the merest chance that I escaped with my life. Ar ~ báis is beatha a rinne sé é, he barely managed to do it. D'imigh an capall ar ~, the horse broke loose, bolted. S.a. cíb1. (Var: f, gs. éigne)

eighdeán, m. (gs. -áin). Moan, murmur, complaint. Chuir sé ~ as sa chúinne, he muttered something in the corner. (Var: éighdeán)

éigiallta, a3. Senseless, irrational; foolish, imbecile. (Var: éigiallaí2, éigiallda)

éigin1, indecl. a. 1. Some. Duine ~, someone. Rud ~, something. Ar dhóigh ~, in some way, somehow. Áit ~ in irinn, some place, somewhere, in Ireland. Lá ~ gan mhoill, some day soon. Scéal ~ eile, some other story. Duine ~ agaibh, one or another of you. Gheobhaidh tú obair ~, you will get work of some kind. Tá múineadh ~ orthu, they have some manners. 2. Approximately. Fiche ~ bliain ó shin, some twenty years ago. Céad ~ punt, a hundred pounds or so. (Var: ~each)

éiginnte, a3. 1. Uncertain, undetermined; indefinite, vague; undecided. Bheith ~ de rud, to be uncertain of sth. Ceist ~, vague question. Uimhir ~, indefinite number. Focal ~, ambiguous word. Barúil ~, undecided opinion. Gram: Ainmfhocal, alt, ~, indefinite noun, article. 2. Lit: Unlimited, infinite. (Var: ~ach a1)

eilifint, f. (gs. ~e, pl. ~í). Elephant. (Var: m)

éilliú, m. (gs. -ithe). 1. vn. of éilligh. 2. Corruption; defilement, pollution. 3. Jur: Subornation. (Var: éilneadh m)

éimear, m. (gs. -mir). Emery. adach, páipéar, roth, éimir, emery-cloth, -paper, -wheel. (Var: eimear)

éimheoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Bawler, crier. (Var: éimhtheoir)

éindí, s. (In phrase) In ~ (le), together (with). Bheith, dul, in ~ le duine, to be, to go, along with s.o. Tá siad in ~, they are together. Ceann eile in ~ leis, another along with it. (Var: éindigh)

eineachlann, f. (gs. -ainne). Lit: "Honour-price', proportionate compensation, satisfaction for injury, etc. (Var: eineachlógh m)

éineart, m. (gs. -nirt). Want of strength, feebleness. Lucht éinirt, feeble persons. (Var: éinirte f)

eire, m. (gs. ~, pl. -rí). Load, burden. ~ droma, back-load. Tá sé ina ~ orm, it is a burden on me. Beidh sé d'~, ar ~, agat (é a dhéanamh), it will take you all your time (to do it). Tá ~ a dhroma d'fhiacha air, he is weighed down with debt. (Var: f)

eireog, f. (gs. -oige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Pullet, chicken. 2. Young girl; tiny woman. (Var: éireog1)

éirí, m. (gs. ~). 1. vn. of éirigh. 2. Rising, rise. (a) Tráth, am, éirithe, time to get up. ~ luath, early rising. An chéad ~ dó le mí, the first time he has been on his feet in a month. Slán faoi d'~, it is good to see you on your feet again. S.a. luí 2(a). (b) ~ (na) gréine, (na) gealaí, sunrise, moonrise. Le h~ (na) gréine, na maidine, at sunrise, at dawn. (c) ~ na tuile, na gaoithe, na stoirme, the rising of the flood, of the wind, of the storm. ~ an tsúlaigh sa phlanda, the rise of the sap in a plant. (d) (In jumping) An t-~, the take-off. Tá ~ ar an iasc, the fish are rising. (e) ~ i mbóthar, i dtalamh, rise in a road, in ground. (f) ~ a dhéanamh sa saol, to rise in the world. Níl ~ an tsaoil leis, he is not getting on in the world. (g) Sexual excitement. (h) (In phrases) ~ amach, outing, pleasure-trip; first visit of bride to old home; muster, levy; up-rising, insurrection, revolt. An tirí Amach, the (Easter Week) Rising. ~ in airde, high spirits, exuberance; airs, uppishness. Tá ~ in airde ann, he puts on airs. ~ ó thalamh, spring, start; exuberance; uppishness. ~ croí, elation, excitement; palpitation (of the heart). ~ bealaigh, slí, waylaying, hold-up, highway robbery; cheating, robbery. ~ slí a dhéanamh ar dhuine, to waylay s.o.; to rob, cheat, s.o. (Var: éirghe, éirghiú)

eiriceach, m. (gs. & npl. -icigh, gpl. ~). Heretic. (Var: eirice m, éiriceach, eiricí m)

eiriceacht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). Heresy. (Var: éiriceacht)

eiriciúil, a2. Heretical. (Var: éiriciúil)

éirimiúil, a2. 1. Lively, spirited; sprightly. 2. Talented, gifted; intelligent. (Var: éirimeach a1)

eirisiarc, m. (gs. ~, pl. ~aí). Heresiarch. (Var: eirisearc)

éis2, s. (In phrases) D'~, tar ~, after. 1. Tar ~ duine, after s.o.; in succession to s.o. Tar m'~, after me, after my time. Tar ~ a bháis, after his death. Tar ~ an lae, after, at the end of, the day. Tar ~ an tsaoil, after all. Tar ~ a trí, after three. Tar (a) ~ sin, dá ~ sin, after that, afterwards. An bhliain dá ~, the following year. D'fhág sé ag a mhac dá ~ é, he left it to his son after him. D'~ a chéile, one after another; by degrees. Tar ~ titim dó, after he had fallen. Tar ~ a dhéanta, after its completion. Tá siad tar ~ imeacht, they have just left. Ní raibh mé ach tar ~ éirí, I had only just got up. 2. Although, notwithstanding. Tar ~ gur crosadh air é, even though he had been forbidden to do it. Dá ~ sin is uile, in spite of all that. (Var: ar ~, dar ~, thar ~; in ~)

eiseamláir, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Exemplar. ~ na geanmnaíochta, model of chastity. Chun go mbeidís ina n-eiseamláirí don tréad, so that they might serve as examples for their flock. 2. Example. ~ duine a leanúint, to follow the example of s.o. 3. Illustration. Rud a mhíniú le h~, to explain sth. by example. 4. Wretched example; wretch. (Var: m, gs. eiseamlára)

eiseamláirigh1, v.t. Exemplify. (Var: eiseamlaigh, eiseamláraigh)

eiseamláiriú, m. (gs. -ithe). 1. vn. of eiseamláirigh1. 2. Exemplification. (Var: eiseamlárú, eiseamlú)

eisinnill, a1. Insecure. (Var: eisinill)

eisinnille. 1. f. (gs. ~). Insecurity. 2. gsf., npl. & comp. of eisinnill. (Var: eisinille)

eisint, f. (gs. ~e). Phil: Essence. (Var: eisinn f)

eisíon, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -íne, npl. ~a). Impure, unclean, foul. (Var: eisiodhan a1)

eisíontas, m. (gs. -ais). Impurity. (Var: eisíona f, eisíonacht f)

eisíth, f. (gs. ~e). Lack of peace; dissension, strife, quarrel. Bheith in ~ le duine, to be in conflict with s.o. (Var: eisíoth f)

eisítheach, a1. Unpeaceful, quarrelsome. (Var: eisíothach)

éislinneach, a1. 1. Insecure, unsafe; vulnerable. 2. Unsound, defective. (Var: éislinn2 a1)

eisreachtaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Proscribed person, outlaw. (Var: eisreacht m)

Disperse, scatter; spread; sprinkle. (Var: eisréidhigh)

éisteacht, f. (gs. ~a). 1. vn. of éist. 2. Hearing. (a) ~ a bheith agat, to be able to hear. Tá ~ mhaith aige, he has a good sense of hearing. Tá ~ mo chluas agam, my ears can hear. I m'~, in ~ mo chluas, in my hearing, within earshot of me. Ar, as, m'~, within, beyond, the range of my hearing. S.a. cluas 1. (b) ~ a thabhairt do dhuine, to grant a hearing, to listen, to s.o. Ní thugann sé ~ ar bith dom, he pays no attention to what I say. Tabhair ~ don cheol, listen to the music. Bhí fonn ~a orm, I wanted to hear. ~ a fháil, to get a hearing, an audience. Thug sé ~ na cluaise bodhaire dom, he turned a deaf ear to me. An lucht ~a, the audience. (c) Formal hearing. ~ cúise, the hearing of a case. ~ i gcúirt, hearing in court. Ecc: Tá ~ anseo inniu, confessions are being heard here today. (d) Granting. ~ urnaí, impí, the hearing, granting, of a prayer, of an entreaty. 3. Silence; patience, forbearance. Duine a chur ina ~, to reduce s.o. to silence. Tá sé ina ~ faoi dheireadh, he is silent at last. Is fada an ~ a bhí agam, a rinne mé, leis, I held my peace with him for a long time. (Var: im, éisteach2 m, éisteachán m)

eiteach2, m. (gs. -tigh). 1. vn. of eitigh1. 2. Refusal. An t-~ a thabhairt do dhuine, to refuse s.o. Ní bheidh d'~ orm, I won't refuse you. Ná glac ~ uaidh, don't take no for an answer from him. ~ dearg, a flat refusal. (Var: ~táil f)

éitheoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Liar; perjurer. (Var: éitheachtóir, éitheadóir, éithíodóir)

eithiar, m. (gs. & npl. -air, gpl. ~). Lit: 1. Ether, (upper) air. 2. Airy spirit, demon (of the air). (Var: gs. eitheoir)

eitinneach, a1. Consumptive, tubercular. (Var: eitinniúil a2)

eochraí1, f. (gs. ~). Ich: Roe. ~ bhradáin, salmon-roe. ~ ghliomaigh, lobster-roe, coral. Scadán ~, ripe herring. Tá a cuid ~ ar bharr an duáin aici, she is all out to hook a man. (Var: eochrach4 f, eochrais f)

eolaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). 1. Knowledgeable, well-informed, person; learned man, expert. ~ ar rud, one with particular knowledge of sth. ~ mianach, mining expert. ~ teangacha, linguist. ~ fíona, connoisseur in wines. ~ éan, bird-fancier. Níl mé i m'~ ar na gnóthaí seo, I am not well versed in these matters. 2. Guide. (a) (Of person) Bhí ~ maith linn, we had a good guide. (b) (Of book, manual) ~ an phoist, post-office guide. ~ an teileafóin, telephone directory. 3. Scientist. (Var: eolach2 m)

eolchaire, f. (gs. ~). Lit: 1. Longing, yearning, homesickness. 2. Sadness, grief, lamentation. (Var: eolchair f, ~acht f)

eorna, f. (gs. ~). Barley. ~ bheag, bere. Gráinne ~, barleycorn. An ~ nua, the new (season's) barley; welcome change of food. Is é an ~ nua sibh a fheiceáil arís, it is just wonderful to see you again. An ~, John Barleycorn. Sú na h~, spirits distilled from barley. Uisce ~, barley-water. (Var: gs. ~n)

fabhal, f. (gs. & pl. faibhle). Fable. (Var: fabhall1, fábhall m, f)

fabhar1, m. (gs. & npl. -air, gpl. ~). Favour; favouritism, influence. Bheith i bh~ duine, ruda, le duine, le rud, to be in favour of s.o., sth. Tá ~ aige linn, he favours, looks with favour on, us. Tá ~ aige, he has influence, is favoured in high places. Sin nó tá Dia i bh~ aige, or else he has gained favour with God. ~ a dhéanamh do dhuine, to do s.o. a favour. to discriminate in favour of s.o. ~ a lorg, to curry favour. Cothrom na Féinne agus gan aon fhabhar, fair play and no favouritism. (Var: fábhar)

fabhrach1, a1. 1. Favourable; partial. Bheith ~ do dhuine, le duine, to be favourably disposed towards s.o.; to be partial to s.o. Bhí Dia ~ dó, God looked with favour on him, spared him. Má bhíonn an breitheamh ~ dó, if the judge is lenient with him. Bhí tú riamh ~ dom, you were always on my side. Tá an lá ~, the day is favourable. Fear ~ é, he is a man who favours one side more than another. Tá sé ~ lena mhuintir féin, he is partial to his own people. 2. Bí ~ ar an im, go easy with the butter. (Var: fábhrach)

fabht, m. (gs. ~, pl. ~anna). Fault, flaw; hidden defect; unsoundness at core. ~ i bpráta, hollow core in potato. ~ in adhmad, shake in timber. An ~ san éide, the chink in the armour. ~ in ainmhí, i nduine, hidden defect in animal, in person. Bí ar d'fhaichill air, tá ~ ann, beware of him, he is deceptive. ~ a aimsiú, to locate a fault. (Var: ~a m)

fabhtach, a1. 1. Faulty, flawed; hollow at core, unsound. Croí ~, hollow core; weak heart. Miotal ~, honeycombed metal. Práta ~, hollow potato. Adhmad ~, flawed timber. 2. Deceptive; treacherous. Buille ~, foul blow. Rinne sé go ~ é, it was a rotten thing for him to do. (Var: fabhtaithe a3, fabhtúil a2)

fabhtacht, f. (gs. ~a). Hollowness, unsoundness; deceptiveness. (Var: fabhtaíl f)

fachain, f. (gs. & npl. faichne). Lit: Cause, occasion. ~ na troda, the cause of the fight. Fágaim a fhachain ort, I blame you for it. Trí fhachain duine, because of s.o. (Var: fachainn f, fachann f, m)

fachmaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Cocky person. (Var: fachairne)

fachnaoid, f. (gs. ~e). Derision, mockery; (act of) chaffing, joking. Ag ~ faoi dhuine, scoffing at s.o.; chaffing s.o. (Var: fachnaid f)

fadaraí, f. (gs. ~). 1. Long-suffering, forbearance, patience. 2. Long-headedness. (Var: fadaradha f, ~onacht f)

fadaraíonach, a1. 1. Long-suffering, patient. 2. Long-headed. (Var: fadaradhnach)

fad-droimneach, a1. Long-backed. (Var: fad-dromanach)

fad-dúiseacht, f. (gs. ~a). Wakefulness; long vigil. (Var: fad-dúscadh m)

fadfhulaingt, f. (gs. -gthe). Long-suffering, endurance, forbearance. (Var: fadfhula(n)g)

fadhbáil, f. (gs. -ála). (Act of) striking, slogging. Ag ~ ar na clocha, hammering away at the stones. Tá sé ag ~ leis, he is slogging along. (Var: fadhbadh m)

fadhbálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Slogger. (Var: fadhbaí)

fadhbh1, f. (gs. faidhbhe, npl. ~a, gpl. ~). Lit: Dead man's possessions; plunder, spoils. (Var: m)

fadhbnósach, a1. Delicate-looking, sickly. (Var: fadhbhnósach)

fadscéalach, a1. Talkative, gossipy; long-winded. (Var: fadscéaltach)

fág1, m. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Large wave, swell. 2. Trough of waves. (Var: ~a m)

fágáil, f. (gs. -ála, pl. -álacha). 1. vn. of fág2. 2. Weakness, failing. Tá ~ éigin ann, he is wanting in some respect. 3. Parting injunction; bequest. D'fhág sé na fágálacha sin orainn, he enjoined those things upon us. (Var: fágaint f)

fágálach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Laggard, slow-moving person or animal. 2. Backward, unprogressive, person; helpless creature, weakling; changeling. (Var: fágálaí m)

faghartha, a3. 1. pp. of faghair. 2. (Of metal) Tempered; (of person) fiery, mettlesome; (of eyes) glinting. 3 : faghairt. (Var. of 2: ~ch a1)

fagóid, f. (gs. ~e, pl. ~í). Faggot. (Var: pl. ~eacha)

faichill1, f. (gs. ~e). 1. vn. of faichill2. 2. Care, caution; wariness, guardedness. Bheith ar d'fhaichill, to be cautious; to be wary, to beware (ar dhuine, ar rud, of s.o., of sth.). Duine a chur ar a fhaichill (ar), to put s.o. on his guard (against). Bhí sé ar a fhaichill romhainn, he was guarded in our presence. Dá mbeadh ~ aige ar a theanga, if only he would guard his tongue. Níl ~ ar bith ann, he takes no precautions. ~ a thóna féin ar gach fear, let every man guard his own rear, every man for himself. (Var: faichilt f)

faichilleach, a1. Careful, cautious. Bheith ~ le rud, to be careful of sth. Bí ~ leis nó doirtfidh tú é, be careful of it or you will spill it. Bheith ~ ar rud, to be wary of sth. Tá sé ~ ar a, faoina, shláinte, he guards his health. Bhí sé chomh ~ ag caint, he was so guarded in his speech. Tiomáin go ~, drive carefully. Nach tú atá ~! How cautious you are! (Var: faichleach)

faicseanacht, f. (gs. ~a). Factionism. (Var: faicseanachas m, faicseanaíocht)

faide. 1. f. (gs. ~). Length. 2 : fada. (Var. of 1: ~acht f)

fáidheadóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Prophet; predictor, soothsayer. 2. Profound speaker, sage. (Var: fáidheoir)

fáidheadóireacht, f. (gs. ~a). 1. Prophecy, prediction. ~ a dhéanamh, to predict course of events, to prophesy. 2. Wise, sagacious, speech. 3. (As vn.) Ag ~, prophesying, predicting events; talking sagaciously. (Var: fáidheoireacht)

faighin, f. (gs. -ghne, pl. -ghneacha). 1. Sheath, scabbard; shell, case. ~ mheala, honeycomb. 2. Vagina. (Var: faighean f)

faillitheach, a1. Negligent. (Var: faillíoch)

fáiméad, m. (gs. & npl. -éid, gpl. ~). 1. Bulky object, anything large. ~ cloiche, large stone. ~ de phunann, de chruach, huge sheaf, stack. ~ mór d'fhear, great hulk of a man. 2. (Of blow, kiss) Smacker. 3. Pen, paddock; yard, enclosure. (Var: fáiméar m)

fainge, m. (gs. ~, pl. -gí). Lanky person. ~ díomhaoin, long lazy person. ~ fionn gléigeal, tall white-skinned person. (Var: faing f)

fainic1, f. (gs. ~e, pl. ~í). Warning, caution. ~ a chur ar dhuine, to warn s.o. (to beware). (Var: faince f)

fáinleog1, f. (gs. -oige, npl. ~a, gpl. ~). Orn: Swallow. (Var: fáinle f)

fainnéirí, m. (gs. ~). Convalescence. Ar ~, convalescing. (Var: fainnéiriú m)

fairchín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of farcha 1. 2. Door knocker. 3. Castor (on horse's leg). (Var: faircín)

fairgsin, f. (gs. -seana). Lit: 1. (Act of) viewing, watching. 2. (Range of) view, vision. 3. Aspect, appearance. (Var: fairgse f)

fairsing, a1. 1. (a) Wide, extensive; ample, spacious. Doras ~, wide door. Muinchille fhairsing, wide sleeve. Teach ~, spacious house. Machaire ~, broad plain. Radharc ~, extensive view. Níl an áit ~ go leor acu, there is not enough room for them in the place. Tá an blár fada ~ agaibh, you have plenty of space out in the open. Chuaigh an gháir go fada ~, the report spread far and wide. Tá an bád ag imeacht go ~, the boat is sailing large. Bhuamar go ~ orthu, we beat them by a wide margin. (b) Broad, general. Eolas ~, wide knowledge. Is ~ an cheist í, it is a broad question. Guí fhairsing ar son na marbh, a general prayer for the dead. 2. (a) Plentiful, abundant. Fómhar ~, abundant harvest. Seilg fhairsing, extensive hunting. Tá an t-airgead ~, money is plentiful. Chomh ~ le móin, le féar, le gaineamh na trá, as plentiful as turf, as grass, as the sand on the sea-shore. (b) Liberal, lavish, bountiful. Tá croí ~ aici, she is open-hearted. Tá bord ~ aige, he keeps a bounteous table. Roinn siad go fial ~ linn, they shared munificently with us. Dhíol tú an comhar go ~ liom, you requited me handsomely. (Var: fairsea(n)g a1, ~iúil a2)

fairsinge. 1. f. (gs. ~). (a) Width, extent; amplitude, spaciousness. ~ a dhéanamh (do rud), to make room (for sth.). ~ a chur le rud, to widen sth. ~ éadaigh, fullness of cloth. ~ críche, breadth of territory. ~ ciorcail, extent of circle. Tabhair ~ slí duit féin, allow yourself freedom of movement. Mar fhairsinge dó féin, to give himself scope. Tá fad is ~ ann, it is long and spacious. (b) Breadth, generality, comprehensiveness. ~ intleachta, dearcaidh, smaointe, breadth of intellect, of vision, of ideas. ~ cumhachta, extent of power. (c) Wide area, open space, expanse. Amuigh ar an bh~, out in the open. Ar fhairsinge na farraige, an tsléibhe, on the open sea, mountain. (d) Plenty, abundance. ~ féir, éisc, maoine, plenty of grass, of fish, of wealth. Tá ~ de gach ní acu, they have plenty of everything. An té nár chleacht an fhairsinge, he who is not used to abundance. Altú do Dhia ar son na ~, thank God for His bounty. (e) Liberality, lavishness. Bean na ~, bounteous woman. A féile agus a ~ do na boicht, her generosity and liberality towards the poor. 2. gsf., npl. & comp. of fairsing. (Var. of 1: ~ ach(as) m, ~acht f)

faisean, m. (gs. & npl. -sin, gpl. ~). 1. Fashion. I bh~, san fhaisean, in fashion. As ~, out of fashion, out of date. Ag teacht i bh~, coming into fashion. Is den fhaisean é, it is fashionable; it is customary. Fág an tír nó bí san fhaisean, when at Rome do as the Romans do. 2. Habit, mannerism. An ~ atá aige, a fuair sé, the habit he has got, acquired. Ná tabhair an ~ sin do na páistí, don't give the children that habit. Is gránna an ~ é, it is an ugly habit. Ní lia tír ná ~, customs vary. (Var: faiseán)

faiseanta, a3. Fashionable; fashionably dressed, stylish. (Var: faiseánta)

faisnéis1, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. vn. of faisnéis2. 2. Information; intelligence, report. ~ a thabhairt faoi rud, to give information about sth. ~ a chur faoi rud, to seek information about sth. Bhí sé ag cur d'fhaisnéise, he was inquiring about you. Níl fios ná ~ agam orthu, I know nothing about them, have neither tale nor tidings of them. Jur: ~ a dhiúltú, to refuse information. ~ na haimsire, weather report. ~ loingis, shipping intelligence. ~ ioncaim, return of income. ~í trádála, trade returns. Fear ~e, informant. Litir ~e, letter of advice. Mil: Oifigeach, rannóg, ~e, intelligence officer, department. 3. Gram: Predicate. (Var: faisnéidh f, faisníocht f)

faisnéis2, v.t. & i. 1. Relate, recount, narrate. Rud a fhaisnéis (do dhuine), to relate sth. (to s.o.). 2. Inquire. Bheith ag ~, to be seeking information. (Var: faisnéidh, faisnigh)

faisnéiseoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Informant. ~ aimsire, weather observer. (Var: faisnéisí m)

fáistineach1, m. (gs. & npl. -nigh, gpl. ~). 1. Prophet, soothsayer. 2. Gram: Future (tense). (Var: fáisteanach)

fáistineach2, a1. 1. Prophetic. 2. Gram: Future. An aimsir fháistineach, the future tense. (Var: fáisteanach)

fáistineacht, f. (gs. ~a). 1 = fáistine. 2. Fortune-telling. (Var: fáistiníocht)

faiteach, a1. Fearful, apprehensive; timid, shy. Capall ~, skittish horse. Chomh ~ le coinín, as timid as a rabbit. Gáire ~, timid smile. Leanbh ~, shy child. ~ le strainséirí, shy of strangers. (Var: faitcheach, faitcheasach)

fáiteallaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Provider; hunter, forager, food-gatherer. (Var: fáiteallach2 m)

faithne, m. (gs. ~, pl. -ní). 1. Wart. ~ ailse, Cancer wart', cancerous growth. 2. (In phrase) Na faithní a bhaint de shúile duine, to open s.o.'s eyes for him. (Var: pl. ~acha, faithníocha)

falaireacht, f. (gs. ~a). (Of horse) (Act of) ambling; amble. (Var: falaire2 f)

falartha1, a3. Ambling. (Var: ~ch a1)

falsa, a3. 1. False. Dia, fáidh, ~, false god, prophet. Airgead, tomhas, ~, counterfeit money, measure. Míniú ~, false explanation. Aithrí fhalsa, false penitence. 2. Lazy. Ag siúl, ag obair, go ~, walking, working, lazily. ~ ag éirí, lazy to get up. Bheith ~ i rud, to be remiss in sth. (Var: ~ch a1)

falscaí, f. (gs. ~, pl. -aithe). Mountain fire; fire in heather, gorse, grass, etc. ~ a chur sa fhraoch, to set fire to, scorch, the heather. Mar a bheadh ~ ann, like wildfire. (Var: falscaidh, falscaoth m)

falsóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Lazy person. Bíonn an ~ gnóthach tráthnóna, the laggard is always trying to make up for lost time. An t-uisce fuar a scallas an ~, a douche of cold water is a cure for sluggishness. 2 = falsaitheoir. (Var: falsán m)

fáltasach, a1. 1. Gainful, profitable. 2. Prosperous. (Var: fáltaiseach)

fánaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). 1. Wanderer, vagrant. 2. Casual worker; potterer. 3. Odd, chance, casual, person. Níor imigh ach ~ orthu, only an odd person escaped from them. (Var: fánadóir m)

fánaíocht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) wandering, vagrancy; (act of) rambling, roving; hiking. 2. Casualness, haphazardness. 3. Aimlessness, purposelessness. Níl ach ~ duit a bheith á chuardach, you are wasting your time looking for it. 4. Diminishment, decline. Ag dul i bh~, dwindling. 5. ~ chainte, rambling talk. 6. Biol: Drift. (Var: fánaireacht)

fanntais, f. (gs. ~e, pl. ~í). Faint, swoon; fainting-fit. Bheith i bh~, to be in a faint. Titim i bh~, to fall down in a faint. Bhí sí ag dul i bhfanntaisí, she was taking fainting-fits. Tháinig ~ air, he was overcome with weakness, he fainted. (Var: ~e1 f, ~ne f)

fantaise, f. (gs. ~, pl. -sí). 1. Phantom, spectre, phantasm. 2. Fantasia. (Var: fantais f)

faobach, m. (gs. -aigh). 1. Spoliation, plunder. 2. Bustle, haste, eagerness. Tá ~ oibre air, he is working like mad. Tháinig ~ cainte air, he became very talkative. Nach oraibh atá an ~? Aren't you in a terrible rush? (Var: faobhach)

faobhar1, m. (gs. & npl. -air, gpl. ~). 1. Sharp edge. (a) (Of blade) ~ scine, speile, rásúir, sharpened edge of knife, of scythe, of razor. ~ a chur ar rud, to sharpen sth. Má tá maith ionat ag cur faobhair, if you are any good at sharpening things. An ~ a bhaint de rud, to take the edge off sth. (Is é an) ~ a bhaineas (an) féar, a scythe is no better than its edge. S.a. arm1 1(a), cloch1 1(h). (b) Fig: ~ a chur ort féin, to sharpen, smarten, oneself. Tá ~ ar a teanga, she has a sharp tongue. Ná tarraing a ~ ort, don't let her get her knife into you. Bhí ~ ar a shúile liom, he looked daggers at me. Tháinig ~ ar a ghuth, his voice hardened. Tá ~ ar an lá, the day is bitterly cold. Má tá ~ troda ort, if you are keen on fighting. Le fuinneamh is le ~, with energy and zest. Fear faobhair, keen, determined, man. Cuirfidh sé ~ ar do ghoile, it will whet your appetite. 2. Edge. ~ aille, edge of cliff. ~ soithigh, lip of vessel. Rud a chur ar a fhaobhar, to set sth. on its edge. Bhuail sé a cheann ar fhaobhar an bhoird, he struck his head against the edge of the table. Tá an bád ag imeacht ar a ~, the boat is keeling over. Le ~ na hoíche, at nightfall. 3. Sharp-edged instrument; bladed weapon, sword. Bás le ~, death by the sword. Le tine is le ~, with fire and sword. 4. (In phrase) Cúl le ~, out of the way; remote, secluded. (Var: pl. faobhra)

faobhrach, a1. 1. Sharp-edged; sharp, keen. 2. Cutting, biting. 3. Eager. (Var: faobhrúil a2)

faocha1, f. (gs. & gpl. ~n, npl. ~in). 1. Moll: Periwinkle. ~ chapaill, ~ choirn, whelk. ~ bhiorach, wentletrap. 2. ~ ghliomaigh, hermit-crab. 3. ~ sheilide, (spiral-shelled) snail. (Var. of 1: faochóg f)

faoileán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Seagull. ~ bán, common gull. ~ ceanndubh, ~ an chaipín, black-headed gull. ~ droma duibh, black-backed gull. (Var: faoile f, faoileadán, faoileagán, faoileannán, faoileog f)

faoilleach, m. (gs. & npl. -lligh, gpl. ~). (Usu. pl.) February. Mí na bh~ , month of February. S.a. coirce. (Var: pl. faoillí, faoillte)

faoine. 1. f. (gs. ~). Supineness; limpness, languidness. 2. gsf. & comp. of faon1. (Var. of 1: ~acht f, ~as m)

faoisceán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Moulting crab; hen crab. (Var: ~ach m, faoiscne(án) m)

faoistin, f. (gs. ~e, pl. ~í). Confession. ~ a dhéanamh i rud; rud a chur i bh~, to confess sth. ~ a dhéanamh le sagart, to confess one's sins to a priest. Dul chuig an bh~, chun ~e, ar ~, to go to confession. ~ a éisteacht, to hear a confession. ~ a thabhairt do dhuine, to confess s.o. ~ bheatha, ghinearálta, general confession. ~ bhéil, oral confession. ~ ghlan a dhéanamh i rud, to make a clean breast of sth. An Fhaoistin Choiteann, the Confiteor. (Var: faoiside f, faoisidin, faoiste2 f, faoistean f, ~e f)

faoithin, s. (In phrase) Ó mhaidin go ~, from morning till night. (Var: faoithe)

faol, m. (gs. -oil, pl. ~ta). Lit: Wolf. (Var: gs. ~adh)

faolchú, m. (gs. ~, pl. ~nna). Wild dog, wolf. (Var: gs. & gpl. faolchon, npl. faolchoin)

faon1, a1. Supine; limp, languid. Ina luí go ~, lying helplessly on his back. Bláth, folt, ~, limp flower, hair. Guth ~, languid voice. (Var: ~ach a1)

faon2, v.t. (vn. ~adh m, gs. ~ta). Lit: Lay flat on back; prostrate, lay low. (Var: ~aigh)

faraor, int. Alas. ~ (cráite, dóite, géar)! Woe is me! (As s.) Bheith ar an bh~, to be in a bad way, in a state of woe. Níl aige ach an ~, he is forever bemoaning his lot. Tá sé imithe ar ~, ar an bh~, he has gone to the dogs. Is é an ~ é, he is such a wretch. Baistim ~ ort, you are not worth a damn. (Var: faraoil, faraoir)

farcha, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Beetle, mallet. 2. ~ tintrí, thunderbolt. (Var: farca)

farradh, s. 1. (In phrase) I bh~, in the company of, along with, beside. Bheith i bh~ duine, to be along with s.o. Ina fharradh sin, along with that. 2. (In phrases) ~ is, i bh~ is, compared with, besides. Is breá an saol atá aige i bh~ is a chomharsa, he has such a fine life in comparison with his neighbour. I bh~ is mar a bhí sé, compared with how he was. I bh~ is a bheith istigh i rith an lae, compared with being in all day. Tá go leor le déanamh agat i bh~ is a bheith ag cur do chuid ama amú, you have plenty to do besides wasting your time. (Var: farraid)

fárthainn1, f. (gs. ~e, pl. ~í). Vet: Warble. (Var: fárthain(e))

fasach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Jur: Precedent. (Var: fásach1)

fásaigh1, v.t. (vn. -sú m, gs. -ithe). Lay waste; leave uncultivated, uninhabited; empty. (Var: vn. fásachadh m, fásaíocht f)

fáschíle, f. (gs. ~, pl. -lí). False keel. (Var: fáscíl(l)e)

fásmhar, a1. Growing, thriving; growth-producing; vegetative. (Var: fástach a1)

fastaím, f. (gs. ~). Pastime, amusement; nonsense. ~ a dhéanamh, to amuse oneself. Bhuail mé isteach ar ~, I called in to pass the time, for amusement. (As vn.) Ag ~, amusing oneself; talking nonsense. ~! Nonsense! (Var: fastaoim)

feá1, m. (gs. as s. ~, as vn. ~ite; pl. ~nna). 1. vn. of feáigh. 2. Fathom. Fad ~, fathom's length. (Var: f)

Feabhra, f. (gs. ~, pl. ~í). February. Mí ~, the month of February. (Var: m)

feabhrán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Cow-parsnip, hogweed. (Var: ~ach m)

feac1, m. (gs. ~, pl. ~anna). 1. (Of spade, shovel) Handle. ~ láí, handle of spade. 2. Spade. (Var: f, gs. feice)

féachaint, f. (gs. -ana, pl. ~í). 1. vn. of féach. 2. Look. ~ a thabhairt ar rud, to take a look at sth. Thug mé ~ amháin orthu, I took one glance at them. Thug sé ~ mhillte orm, he gave me a killing look. Níl ~ roimhe ann, he lacks foresight. Lucht féachana, onlookers. 3. Appearance. Is olc an fhéachaint atá air, he looks bad. 4. Aspect. Tá ~ soir ag an teach, the house faces east. 5. Trial, test. ~ a chur ar dhuine; duine a chur ar a fhéachaint, to try s.o. (out). Nuair a cuireadh ~ air, when he was put to the test. Cuireadh ~ chrua orm, I was sorely tried. Ní raibh siad ach ag cur féachana ort, they only wanted to know how you would react. Cuirtear chun féachana é, let it be put to the test. 6. Taste, small portion. ~ den fheoil (a fháil), (to get) a taste of the meat. (Var: féacháil f)

feadaíl, f. (gs. -íola). (Act of) whistling. Tá sé ag ~ ar na madraí, he is whistling up the dogs. Bhí siad ag ~ linn, fúinn, they were whistling at us. Ag ~ ar lorg gaoithe, whistling for a wind; passing the time in idleness. Téigh ag ~! Go whistle! Port feadaíola, a whistled tune. Prov: Ní féidir le duine a bheith ag ~ agus ag ithe mine, a man can't whistle and drink at the same time. (Var: feadalach f)

feadh1, m. (gs. ~a). 1. Extent, distance, space, duration. An ~ idir dhá rud, the space between two things. ~ urchair uaim, a stone's throw away from me. ~ a radhairc, the extent of his vision, as far as his eye could see. ~ míle, for a mile. Ar an bh~ seo, all this while. Ní raibh duine ar an bh~ sin nár aithin é, he was recognized by everybody all along that line. An ~ is cuimhin liom é, as long as I remember him. 2. ~, ar ~. (a) During, throughout. Ar ~ an lae, during the day, all day. Ar ~ bliana, for the space of a year. Ar ~ tamaill, for a while. Ar ~ an ama, na haimsire, sin, during all that time. Ar ~ i bhfad, for a long time. Ar ~ na faide, all along. (b) Along the length of. ~ an bhóthair, an chladaigh, (all) along the road, the shore. Ar ~ na tíre, throughout the country. Buaileadh ar ~ an bhéil é, he was struck across the mouth. (c) To the extent of. Ar ~ m'eolais, mo chuimhne, as far as I know, remember. Ar ~ a acmhainne, according to his means. (Deprecatory) Ar ~ a bhfuil de thalamh aige, for all the land he has. Ar ~ a ndearnadh de dhochar duit, for all the harm that was done to you. (d) Ar ~ mé a bheith réidh leis, as soon as I have done with it. (Var: f)

feadhain, f. (gs. & pl. -dhna). Band, troop, company. ~ fear, band of men. ~ marcach, troop of horsemen. Bheith ar an bh~, to be one of the band. Níl aon fhear ar an bh~ inchurtha leis, he is the best of the lot. Ceann feadhna, leader, commander; ringleader. Bhí sé ina cheann feadhna ar na hÓglaigh, he was a leader of the Volunteers. An ceann feadhna ar na gasúir, the ringleader of the boys. (Var: feadhan m & f)

feadhán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. (Combined segments of) felloe. 2. Rim (of wheel); cylinder (of drum). (Var: feadhan m)

feadhnach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Band, troop. 2. Pannier; pannier-load. ~ móna, pannier (-load) of turf. 3. Vessel, pail. ~ uisce, pail of water. 4. Large quantity. D'ól sé ~ bláthaí, he drank a large quantity of buttermilk. (Var. of 2: feadhnóg f)

feall1, m. (gs. fill). Deceit, treachery; let-down, failure. ~ a dhéanamh, a imirt, ar dhuine, to play false with s.o. Buille, gníomh, fill, treacherous blow, deed. Tá an ~ istigh ann, he is treacherous at heart; he is utterly untrustworthy. Lucht cogair agus fill, treasonable conspirators. Rinne tú ~ air nár thug léann dó, you failed him when you did not educate him. ~ ar iontaoibh, betrayal of trust. Is é an ~ é! What a shame! Prov: Más ~ fillfidh, treachery brings its own punishment. (Var: f, gs. feille)

feallaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Deceiver, betrayer. (Var: fealladóir m, feallaí m)

fealsúnach, a1. Philosophical. (Var: fealsúnta a3)

féan, m. (gs. & npl. féin, gpl. ~). Lit: Wain, wagon. (Var: feán)

fearán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). ~ (breac, eidhinn), turtle-dove. ~ baicdhubh, collared turtle-dove. ~ binne, rock-dove. (Var: féarán)

fearann1, m. (gs. & npl. -ainn, gpl. ~). 1. Land, territory, domain; field, farm, grounds. ~ boird, mensal land. ~ cairte, charter-land. ~ claímh, ~ gaisce, sword-land, conquered territory. ~ claímh a dhéanamh, to win land by the sword. ~ críche, march-land. ~ dílis, landed estate. ~ eaglaise, ~ fónaimh, church land, glebe. ~ pósta, dowry-land. ~ saor, free land. ~ talaimh, parcel of land. Déanann ~ fianaise, seeing is believing. S.a. baile1 2. 2. Hist:~, seisreach fearainn, ploughland, "quarter' of land. 3. Quarter, portion. ~ aráin choirce, section of oatmeal cake. 4. Physiol: Region. Fearainn an chroí, the region of the heart; the inner regions. (Var: pl. ~ta)

fearannas, m. (gs. -ais). Occupation of land; landed property, estate, domain. (Var: fearannacht f)

fearantas, m. (gs. -ais). 1 = fearannas. 2. Manly estate, manhood. (Var: fearántas)

fearb2, f. (gs. feirbe, npl. ~a, gpl. ~). 1. Weal, welt. D'fhág sé ~a sna lámha agam le slat, he welted me on the hands with a rod. 2. Lit: Blister on face (from satire or disgrace). 3. (Of violin) Beaded edge, purfling. (Var: pl. ~acha)

fearbán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. (Small) weal, welt. 2. (Of land) Strip, stripe. 3. Bot: (Creeping) buttercup. ~ féir, meadow-buttercup. (Var: fearbóg1 f)

fearga, a3. 1. Male, masculine. Ball ~, penis. 2. Manly, virile. (Var: feardha)

féarmhá, f. (gs. ~, pl. ~nna). Grassy plain. (Var: féarmhagh f)

fearsaid, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Spindle; shaft, axle(-tree). ~ (sníomha, tuirne), spindle (of spinning-wheel). ~ carbaid, shaft of chariot. ~ tiomána, driving axle, driving-shaft. Crann ~e, axle-tree. ~ (caisil), peg (of top). Ar dhéanamh ~e, spindle-shaped. Níl ann ach na ~í, he is only skin and bone. 2. Ridge of sand in tidal waters, tidal ford. 3. Passage; piece of poetry, verse, ditty. 4. Astr: An Fhearsaid, Orion's belt. (Var: fearsad f)

fearthainn, f. (gs. ~e). 1. Rain. Ag cur ~e, raining. (As vn.) Ag ~, raining. 2. Rainfall. ~ na bliana, the annual rainfall. (Var: fearthain2, gs. fearthana)

fearthainneach, a1. Rainy, showery. (Var: fearthainniúil a2)

fearúlacht, f. (gs. ~a). Manliness, manly spirit. (Var: fearúla f)

feascairt, f. (gs. -artha, pl. ~í). Shrinking, warping. (Var: feascar1 m)

feascartha1, a3. Vespertine, late (in the day). (Var: feascrach a1)

féasrach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Muzzle. S.a. srian1 1(a). (Var: f)

feiceálacht, f. (gs. ~a). Conspicuousness; showiness. (Var: feiceálaí f)

féichiúnaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Debtor. Mar mhaithimidne dár bhféichiúnaithe féin, as we forgive those who trespass against us. (Var: féichiúnach m)

féideartha, a3. Feasible, possible. (Var: ~ch a1)

féige, f. (gs. ~, pl. -gí). 1. ~ (tí), roof-tree. 2. Top, summit; acme. ~ crainn, tree-top. ~ dorais, top, lintel, of door. ~ an ghrá, the utmost degree of love. (Var: féig f)

feileastram, m. (gs. -aim). (Wild) iris, flag. ~ cumhra, sweet calamus. ~ dearg, montbretia. (Var: feileastar m, feileastrom)

féinní, m. (gs. ~, pl. -nnithe). Lit: 1. Member of legendary Fianna. 2. (Roving) warrior; soldier. 3. Champion. (Var: féinnidh m, gs. & npl. féinneadha; féinneadhach m, féinníoch m)

feiste, f. (gs. ~, pl. -tí). 1. Arrangement, adjustment; fastening. ~ a chur ar rudaí; rudaí a chur i bh~, to arrange, tidy, things; to secure things. Bád a chur ar ~, to moor a boat. Cuir ~ éigin ort féin, tidy yourself up a bit. 2. Device, installation. 3. Treatment. (Var: feist f, ~adh m)

feisteoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). 1. Fitter. 2. Outfitter. 3. Rigger, trimmer. (Var: feisteasóir, feistitheoir)

feistiúlacht, f. (gs. ~a). Orderly arrangement, tidiness. (Var: feistíocht f)

féitheog, f. (gs. -oige, npl. ~a, gpl. ~). 1. (Small) sinew; muscle. 2. (Small) vein. 3 = féithleog 3. (Var: féitheán m)

feithid, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. (a) Tiny creature, insect. (b) Fig: Puny, insignificant, person. 2. Wild creature, beast. 3. Repulsive creature, adder, serpent. (Var: ~e f)

féithleann, m. (gs. -linn). Woodbine, honeysuckle. (Var: féithle f, gs. ~)

féithleannach, a1. 1. Covered with honeysuckle. 2. (Of plant) Climbing, twining, viny. (Var: féithleanta a3)

feochair, a. (gsm. ~, gsf., npl. & comp. -chra). Lit: Fiery, fierce. (Var: feochartha a3, feochrach a1)

feochracht, f. (gs. ~a). Lit: Fieriness, fierceness. (Var: feochaire f, feochaireacht, feochra f)

feoigh, v.i. (pres. -onn, fut. -ofaidh, vn. feo, pp. -ite). Wither, decay. (Var: feoidh, feodhaigh)

feolmhach, m. (gs. -aigh). Fleshmeat; raw flesh. ~ a dhéanamh de bheithíoch, to slaughter, make fleshmeat of, an animal. Bhí a aghaidh ina ~ (dearg), his face was a mass of raw flesh. (Var: feolbhach)

feolmhar, a1. Fleshy; fat, flabby. (Var: ~ach a1)

feorainn, f. (gs. -ann, pl. -anna). 1. Grassy place; grassy riverside or shore. 2. Creeping bent-grass, fiorin. (Var: pl. feorna; feora f, feorthainn)

feosachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Shrivelled, wizened, person. (Var: feosaí1 m)

feosaí2, a3. (Of person) Wizened, shrivelled, weedy. (Var: feosach a1)

feothan, m. (gs. & npl. -ain, gpl. ~). 1. Gust. ~ gaoithe, gust of wind. ~ geimhridh, wintry gust. 2. Breeze. ~ farraige, sea-breeze. ~ seoltóireachta, sailing breeze. 3. Puff (of pipe); sip (of drink). S.a. madra. (Var: feothán m)

feothanach, a1. Gusty; breezy. (Var: feothnach)

fiabhrasach, a1. Feverish. (Var: fiabhrasta a3, fiabhrasúil a2)

fiacail, f. (gs. ~e, pl. -cla). 1. Tooth. (a) ~ diúil, forais, milk-, wisdom, tooth. Fiacla bréige, false teeth. ~ a ghearradh, to cut a tooth. ~ a tharraingt, a stoitheadh, to pull a tooth. ~ a bhaint as duine, to knock a tooth out of s.o.'s mouth. Uisce a chur le fiacla duine, to make s.o.'s mouth water. Ní bhfaighidh tú é dá dtitfeadh na fiacla asat, you won't get it no matter how much you crave it. Rud a chur faoi d'fhiacail, to hold sth. in one's mouth and chew it; to ponder on sth. Cuir sin faoi d'fhiacail (agus cogain é), put that in your pipe and smoke it. Leag mé faoin bh~ aige é; dúirt mé suas lena fhiacla é, I cast it in his teeth. Bhí siad ag tabhairt na bhfiacla dá chéile, they were snapping at each other. Rud a rá faoi d'fhiacla, to mutter sth. Níor chuir sé ~ ann; níor leag sé ~ air, he did not mince his words. Dúirt sé trína fhiacla é, he said it between his teeth. Prov: Ní mhilleann dea-ghlór ~; níor bhris focal maith ~ riamh, a kind word is always welcome. (b) Fiacla círe, sáibh, teeth of comb, of saw. Fiacla cléithe, bráca, tusks of harrow. Fiacla rotha, cogs of wheel. Fiacla eochrach, steps of key. Fiacla a chur i rud, to tooth sth. Is deacair fiacla a chur i gcúl corráin, It is hard to put teeth in the back of a reaping-hook', to reason with a numskull. (c) ~ (charraige), projecting, toothlike, rock. (d) Bot: ~ chú, dog's-tooth. 2. Edge, verge. ~ aille, edge of cliff. Ba chúng ~ leis nó dul tríd, he was determined to push his way through. (Var: gpl. fiacal)

fia-chailleach, f. (gs. -llí, npl. ~a, gpl. ~). Hag, witch; unruly woman. (Var: fia-chaile m)

fiafraí, m. (gs. & pl. -aithe). 1. vn. of fiafraigh. 2. Inquiry, question. (a) ~ a dhéanamh faoi dhuine, faoi rud, to inquire about s.o., sth. An chéad fhiafraí a rinne sé, the first thing he asked about. Gan chead gan ~, without a "by your leave'. Cé na fiafraithe sin ort? Why all these questions? Ní bhfaighidh tú faisnéis mura ndéana tú ~, one must ask in order to learn. S.a. don1, tubaiste. (b) Tá ~ orthu, they are sought after, are in demand. Níl ~ siar (nó aniar) orthu, nobody ever asks for them. (Var: fiafraighe)

fiagaí2, s. (In phrase) Dar ~! By Jove! (Var: fiagaistí)

fiaile, f. (gs. ~, pl. -lí). Coll: Weeds. (Var: fiail f, gs. fialach)

fialmhaitheas, f. (gs. ~a). Goodness of heart, generosity. (Var: m, gs. fialmhaithis)

fianaise, f. (gs. ~, pl. -sí). 1. Witness, testimony, evidence. ~ a dhéanamh le rud, to bear witness to sth. ~ a thabhairt i, ar, le, rud, to give evidence in regard to sth. Thug sé ~ sa chúis, i m'aghaidh, he gave evidence in the case, against me. Rinne sé ~, chuaigh sé i bh~, dom, he bore witness, gave evidence, for me. I bh~ air sin, as evidence of that; in witness whereof. Mar fhianaise lena ionracas, as evidence of his honesty. Fágaim a fhianaise ort (go), I call you to witness (that). Bíodh a fhianaise sin ar mo chomharsa, my neighbour can corroborate that. Níl d'fhianaise leis ach d'fhocal féin, there is no evidence for it except your own statement. ~ bhéil, chlostráchta, imthoisceach, nithiúil, phríomha, thánaisteach, oral, hearsay, circumstantial, real, primary, secondary, evidence. ~ bhréige, false witness. 2. Presence. I bh~ duine, in the presence of s.o. Dúirt sé i m'fhianaise é, he said it in my presence. I bh~ Dé, before God; as God is my witness. I bh~ a bhfuil ráite agat, in view of what you have said. I bh~ na tine, in front of the fire. I bh~ an uisce, at the water's edge. Tá tú i m'fhianaise, you are shutting me off (from the light, the fire, the view). 3. (Of person) Witness. Bheith i d'fhianaise le rud, to be a witness to sth. I láthair ~, in the presence of a witness. Tá beirt fhianaisí agam leis, I have two witnesses to prove it. (Var: pl. fianaistí)

fianchoscairt, f. (gs. -artha). Game-killing. (Var: fianchoscar m)

fianscar, m. (gs. & npl. -air, gpl. ~). 1. (Act of) fanning out over hunting ground; round-up of game. 2. Scattered rush, stampede. Ar ~, chasing game; running wildly around. (Var: ~adh m, ~aíocht f)

fiántas, m. (gs. -ais). 1. Wildness, fierceness, savageness. 2. Wilderness. (Var: fiántacht f)

fiarsceabha, m. (gs. ~). Slant, inclination to one side. Ar ~, askew. (Var: fiarsceo m)

fiarsceabhach, a1. Slantwise, askew. (Var: fiarsceoch)

fiasheilg, f. (gs. ~e, pl. ~í). (Act of) stag-hunting. (Var: gs. & npl. fiashealga)

fíbíneacht, f. (gs. ~a). Gadding; capriciousness. (Var: fibínteacht)

ficheallaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Chess-player. (Var: ficheallach m, ficheallóir m)

fichiú, m. (gs. ~, pl. -ithe) & a3. Twentieth. 1. a. (Prefixes h to vowel; in gs. either nom. or gen. of article & accompanying noun may be used) An ~ fear, bean, huair, the twentieth man, woman, time. Cuid an ~ fear, an ~ fir, the twentieth man's share. 2. Twentieth part. Trí fhichiú de rud, three-twentieths of sth. (Var: ficheamhadh m & a1)

fidil1, f. (gs. -dle, pl. -dleacha). Fiddle. (Var: gs. ~e, pl. ~í)

fidléireacht, f. (gs. ~a). 1. Fiddle-playing. 2. (Act of) fiddling, trifling. (Var: fidleáil f)

fige, f. (gs. ~, pl. -gí). Fig. Crann figí, fig-tree. (Var: fíge1)

fimíneacht, f. (gs. ~a). Hypocrisy. (Var: fimínteacht)

fíneach, int. ~! ~! Call to ducks. (Var: fín, fíne)

fínéagar, m. (gs. -air). Vinegar. (Var: fínéagra m, finéagra)

fíneáltacht, f. (gs. ~a). Fineness, subtlety, delicacy. (Var: fíneáltas m)

fínicín, m. (gs. ~, pl. ~í). Cowrie. (Var: finicín)

finne, 1. f. (gs. ~). (a) Whiteness, fairness. ~ gruaige, scéimhe, fairness of hair, of complexion. Fig: Bláth bán na ~, fair maiden. Thug sí craobh na ~ léi, she was the fairest of women. (b) (Of ripening corn) Ag dul chun ~, mellowing. Ar fhinne an fhómhair, like ripening corn; straw-coloured. 2. gsf. & comp. of fionn3. (Var. of 1: ~acht f)

finné, m. (gs. ~, pl. ~ithe). 1. (a) (Of person) Witness. ~ an chúisimh, na cosanta, witness for prosecution, for defence. ~ súl, eyewitness. (b) ~ fir, best man (at wedding), groomsman. 2. Presence. Gan dul i bhfeiste ná i bh~ duine, not to go next or near a person. (Var: fínné, fínne)

finnéacht, f. (gs. ~a). (Act of) testifying. (Var: fínnéacht)

fíoch1, m. (gs. fích, npl. ~a, gpl. ~). Feud; anger, fury. Bheith i bh~ le duine, to be at feud with s.o. ~ a bheith ort le duine, to be furious with s.o. Bhí ~ troda air, he was spoiling for a fight. ~ fola, blood feud; lust for blood. S.a. bunadh 4. (Var: gs. ~a)

fíochmhaire. 1. f. (gs. ~). Ferocity, fury. 2. gsf. & comp. of fíochmhar. (Var. of 1: ~acht f)

fíochmhar, a1. Furious, ferocious. Cath ~, fierce battle. Tíoránach ~, ferocious tyrant. Duine a ionsaí go ~, to attack s.o. furiously. (Var: ~ach a1)

fiodhach, a1. Abounding in trees, wooded. (Var: fiodhbhach)

fionaíl, f. (gs. -íola). Fratricide, parricide; murder. (Var: fionaíolacht f)

fionnachruth, m. (gs. ~a). 1. Appearance. 2. Old, worn-out, appearance. (Var: fionnachló m)

fionnachtaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Finder, discoverer. (Var: fionnachtóir m)

fionnán, m. (gs. -áin). Coarse mountain grass, purple moor grass. (Var: ~ach m)

fionnuaire. 1. f. (gs. ~). (a) (Of air) Coolness, freshness. ~ an tráthnóna, the cool of the evening. Faoi fhionnuaire na gcrann, in the cool shade of the trees. Tá ~ air, it is turning cool, freshening. (b) Cooling off, respite (from fever). 2. gsf. & comp. of fionnuar. (Var. of 1: ~acht f, fionnuartas m)

fiosracht, f. (gs. ~a). Inquisitiveness. Le teann ~a, out of sheer curiosity. (Var: fiosraíl f, fiosraitheacht)

fiosraitheoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). 1. Inquirer; inquisitive person. 2. Visitor. (Var: fiosróir)

fiothnaise, f. (gs. ~). Lit: Malignant spell; sorcery. (Var: fiothnais f)

fíre1. 1. f. (gs. ~). Truthfulness, sincerity; genuineness, fidelity. 2. (As attrib. a.) True, genuine. 3. gsf. & comp. of fíor3. (Var. of 1: ~acht f)

fíréan1, m. (gs. & npl. -éin, gpl. ~). 1. Just person. Na fíréin, the just, the faithful, the elect. 2. True, faithful, sincere, person. 3. Rare person. (Var: ~ach m)

fíréan2, a1. Just, righteous; true, genuine. S.a. iolar1 1(a). (Var: ~ach a1)

fíréanta, a3. 1. Just, righteous. 2. True, genuine; faithful, sincere. (Var: fíreata, fíriánta)

fíréantacht, f. (gs. ~a). 1. Justness, righteousness. 2. Faithfulness, sincerity. (Var: fíréantas m, fíriántacht)

fís1, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Vision. 1. ~ oíche, nocturnal vision, dream. Rud a fheiceáil i bh~, to see something in a vision. 2. Rud a chur i bh~ ar dhuine, to open s.o.'s eyes to sth. Chuaigh sé i bh~ air sa deireadh, it finally dawned on him. 3. Vision tale. (Var: pl. ~e)

fisiceach, a1. Phil: Physical. (Var: fisiciúil a2)

fisiceoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Physicist. (Var: fisicí m)

fisigeach, m. (gs. & npl. -gigh, gpl. ~). Physician. Ní leigheasfadh lia ná ~ é, he is beyond cure. (Var: fisige m, fisigidh m)

fithis, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Path, passage. ~ nó conair, path or passage. ~í talún, underground passages. ~ na cluaise, auditory meatus. ~ (na súile), orbit (of eye). Thug sé faoi na ~í dó é, he boxed him on the ears. 2. Course, orbit. (Var: pl. ~eacha)

fiuch, v.t. & i. Boil. Rud a fhiuchadh, to boil sth. Uisce ~ta, boiling water. Ag ~adh aníos as an talamh, bubbling up out of the ground. Ag ~adh le fearg, seething with anger. (Var: vn. ~aíl f)

fiúir1, f. (gs. ~e). 1. Fury; bristling anger. ~ Dé, the wrath of God. ~ na gaoithe, the fury of the wind. ~ (chun) troda, eagerness for fight. 2. Prickliness. ~ ar chuileann, prickly edges on holly(-leaves). (Var: fiughair)

fiúntas, m. (gs. -ais). Worth, merit; decency, seemliness; generosity. ~ an duine, human decency. ~ cainte, decency of speech. ~ na hoibre, the merit of the work. ~ a dhéanamh, to do a decent thing. Rinne sé ~ linn, he was generous with us. Ag déanamh fiúntais a bhí sé, he was being Decent', observing the proprieties. D'fhiúntas a sheasamh, to stand one's round (of drink). Dá mbeadh cuid an fhiúntais agam, if I had enough to meet my expenses in company. Bhí ~ duit ansin! How decent of you! (Var: fiúnas)

flaidireacht, f. (gs. ~a). 1. Fly-fishing. 2. (Act of) flying around. (Var: flaghdaireacht, flaighdireacht, flaighdeoireacht)

flaith. 1. f. (gs. ~e). Lit: Lordship, sovereignty. 2. m. (gs. & pl. -atha). Ruler, prince; lord, chief. (Var. of 2: ~eamh m)

flaitheas, m. (gs. & npl. -this, gpl. ~). 1. (a) Rule, sovereignty. (b) Kingdom, realm. ~ Dé, the Kingdom of God. 2. (pl.) Na flaithis, heaven. Bheith sna flaithis, to be in heaven. Sna flaithis bheaga, óga, in the seventh heaven. Dul chun na bh~, to go to heaven. Solas, suaimhneas, na bh~, the light, the peace, of heaven. Anuas as na flaithis, down from heaven. Ó na flaithis anuas, under heaven. (Var: pl. ~a)

flaithiúnas, m. (gs. & npl. -ais, gpl. ~). 1. Rule, sovereignty. 2. (a) Kingdom, realm. (b) Kingdom of heaven, heaven. An ghlóir fhlaithiúnais, heavenly glory. (Var: flaithiúnachas, flaithiúnacht f)

fleascach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Stripling, youth; immature person. 2. Rascal, trickster; playboy, clown. (Var: ~án m, fleascánach)

fleascach2, a1. 1. Rodlike. 2. Wreathed, garlanded. 3. (a) Slender, pliant. (b) Youthful, sportive. (Var: fleascúil a2)

fliche. 1. f. (gs. ~). Wetness, dampness, moisture. 2 : fliuch1. (Var. of 1: ~acht f, flichíocht f)

flichne, f. (gs. ~). Sleet, sleetiness. (Var: ~adh m)

fliodh, f. (gs. -idhe). Chickweed. ~ uisce, water-crowfoot. (Var: m, gs. ~a; flidh f, flig f, flíoch f)

flíp, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Flip; (heavy) blow. ~ de bhata, swipe of a stick. Le ~ dá sciathán, with a stroke of its wing. (Var: flip2)

flípeáil2, v.t. (pres. -álann). Flip, strike; beat severely. Duine a fhlípeáil, to trounce s.o. (Var: flipeáil)

flípear, m. (gs. & npl. -pir, gpl. ~). 1. Flipper. 2. Blow. (Var: flipear)

fliuchánta, a3. Wet, wettish. (Var: fliuchánach a1)

fliuchras, m. (gs. -ais). Wetness, moisture; rainfall. (Var: fliuchnas, fliuchra m)

flúirse, f. (gs. ~). Abundance, plenty. (Var: ~acht f, flúirsí f)

fluparnach, f. (gs. -aí). (Act of) flopping, splashing; splashing movement or sound. (Var: fluparnaíl f)

fochaid, f. (gs. ~e). Mocking, derision. Ag ~ (ar, faoi), mocking, ridiculing. (Var: ~eadh m)

fochall, m. (gs. & npl. -aill, gpl. ~). 1. Corrupt matter; corruption, filth. 2. Hollow (in core of tuber, fruit). (Var. of 2: focham m)

fochlac, m. (gs. & npl. -aic, gpl. ~). Lit: Young poet; novice, pupil. (Var: ~án m)

fód, m. (gs. & npl. fóid, gpl. ~). Sod. 1. ~ a bhaint, to cut a sod. Fig: Bhí sé ag baint ~, he was preparing the ground, preparing to broach the subject. ~ talún, móna, sod of ground, of turf. Níl ~ talún, spáide, fuiseoige, aige, he is a landless man. ~ coise, lighted sod carried to field. Ag caitheamh ~, throwing sods. 2. Strip of ground. ~ baic, ~ ar bac, first strip turned in ploughing lea. ~ bealaigh mhóir, strip of grass along side of road. Ar fhód an bhealaigh mhóir, on the side of the road. Áit a shiúl ina fóid chaola, to go over every inch of a place. 3. Layer of sods. ~ bairr, láir, íochtair, top, middle, lower, sod. Port, bachta, ocht bh~, bank (of turf) eight sods in depth. An ~ feannóige, the top layer of sods on a turf-stack. 4. Layer of earth. An ~ glas, the upper layer of grass land, the greensward. An ~ beo, (of lea) sod. An ~ dearg a chur in uachtar, to turn up the fallow earth. ~ a chur ar phrátaí, to cover potatoes (in ridge) with soil. Talamh gan ~, shallow ground. Fig: Duine gan ~, person lacking depth or stability. Tá ~ maith ar an ngort sin, there is a good depth of soil in that field. Dul i bh~, to penetrate the surface of the earth, to go deep. Chuaigh mo chuid cainte i bh~ air, my words had their effect on him. 5. Spot of ground, place. Ar an bh~, on the spot; immediately. Teacht ar an bh~, to come on the scene. Dul ar an bh~ le duine, to oppose s.o. in fight, in competition. An ~ a sheasamh, to stand one's ground. Ní raibh seasamh an fhóid iontu, they were unable to stand up for themselves. ~ catha, field of battle. I bh~ ar leith, ar fhód faoi leith, in a place apart. An ~ dúchais, one's native place. ~ seachráin, place where one might go astray. ~ an bháis, place where one is fated to die. Lit: ~ le haltóir, land given to church. S.a. aithrí 2. 6. (Of grave) Bheith faoi fhód, to be under the sod, buried. Tá sé ag iompar na bh~, he is in his grave. Cuirfidh mé luí na bh~ ort, I'll have your life. 7. Piece, chunk. ~ aráin, chunk of bread. (Var: pl. ~a)

foghail1, f. (gs. -ghla, pl. -ghlacha). 1. (Act of) plundering, pillaging; depredation, trespass. (a) ~ a dhéanamh ar áit, to plunder a place; to cause wanton destruction to a place. Rinneadh ~ ar an teach, the house was pillaged. Dhéanfaidís ~ ar an arbhar, they would ravage the corn. Tá siad san fhoghail ar na barra, they are trespassing on the crops. Jur: ~ ar thalamh, ar earraí, ar an bpearsa, trespass to lands, to goods, to the person. ~ chorráin, reaping of unripe corn, etc. Lucht foghla, marauders, plunderers. Prov: Bíonn cluas bhodhar ag fear na foghla, a culprit turns a deaf ear to accusation. Prov: Fál ar an ngort tar éis na foghla, locking the stable door after the horse has been stolen. S.a. beir 5. (b) Fig: Is beag d'fhoghail ar an mbia, you haven't taken much of the food. Tá sé thar m'fhoghail, it is more than I can do. 2. Spoils. An fhoghail a bhreith leat, to carry off the spoils. 3. Scene of destruction. Tá an gairdín ina fhoghail acu, they have destroyed the garden. (Var: gs. ~e, pl. ~eanna)

foghlaeir, m. (gs. -aera, pl. ~í). 1. Fowler. 2. F: Idle stroller. (Var. of 2: foghlaerdaí m)

foghlaim2, v.t. & i. (pres. ~íonn, pp. -amtha). 1. Learn. Rud a fhoghlaim, to learn sth. Ag ~ léitheoireachta, snámha, learning to read, to swim. Ag ~ dlí, filíochta, studying law, poetry. D'fhoghlaim sé an teanga, he learned the language. Rud a fhoghlaim ar do theanga, de ghlanmheabhair, to learn sth. (off) by heart. Ag ~ rud a dhéanamh, conas rud a dhéanamh, learning to do sth. 2. Experience. Ag ~ an bháis, at death's door. 3. Instruct, teach. Rud a fhoghlaim do dhuine, to teach sth. to s.o. (Var: ~(n)igh, foghlamaigh)

foghlaimeoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Learner. (Var: foghlaimtheoir)

fóifíneach, m. (gs. & npl. -nigh, gpl. ~). Aloe. (Var: fóifín m)

foighe, f. (gs. ~). Lit: 1. Supplicating, begging. 2. Donation, alms. 3. Free lodging, entertainment. (Var: foighdhe)

foigheach, m. (gs. & npl. -ghigh, gpl. ~). Lit: Supplicant, beggar. (Var: foighdheach)

foighne, f. (gs. ~). Patience. ~ a bheith agat, to have patience. ~ a dhéanamh, to exercise patience. Rinne sé ~ mhór leo, he was extremely patient with them. ~ a chur i nduine, to teach s.o. patience; to pacify s.o. ~ ort! Have patience! Duine a chur go bun na ~, to try s.o.'s patience. Chaith siad an fhoighne agam, they exhausted my patience. Tá briste ar an bh~ aige, he has lost patience. Faigheann ~ fortacht, patience is rewarded. Tagann grásta Dé le ~, patience wins the grace of God. Beart gan leigheas, ~ is fearr air, what can't be cured must be endured. (Var: foighid f, foighidne)

fóill, a1. 1. Lit: Light, slight, subtle, tenuous. 2. (a) Lit: Easy, gentle, quiet, still. (b) (As int.) ~! (~!) Easy! Gently! (c) (As vb.) ~ ort! Go easy! Wait. ~ ar do lámh, stay your hand. 3. (In adv. phrase) Go ~, yet, still. Tá sé anseo go ~, he is still here. Níor imigh sé go ~, he hasn't left yet. Tá sé le déanamh go ~, it has yet to be done. An bhfaca tú go ~ é? Have you seen it yet? Is cuimhin liom go ~ é, I remember it yet. Fan go ~, wait a while; just you wait. Fan againn go ~ beag, stay with us for a little while yet. Íocfaidh tú go ~ é, you will pay for it yet. Riamh go ~, never yet. (Var. of 3: ~each)

foilsceadh, m. (gs. -cidh). 1. Stir, flurry, flutter. ~ a chur faoi dhuine, to stir up s.o.; to put s.o. in a flutter. Bhí ~ scaollmhar fúithi, she was in a fearful flutter. 2. Quickness, speed. (Var. of 2: foilsceacht f)

foilse. 1. f. (gs. ~). Clearness, obviousness. 2 : follas. (Var. of 1: ~acht f)

foiltnín, m. (gs. ~, pl. ~í). (Little strand of) hair. (Var: foiltín)

fóinteach2, a1. 1 = fónta. 2. Practical, helpful. Duine ~, practical, helpful, person. Bheith ~ ag duine, to be of service to s.o. Bhí sé an-fhóinteach dom, he was most helpful to me. (Var: fóintiúil a2)

foirb1, f. (gs. ~e, pl. ~eacha). Knot, knurr; (of tools) knurl. (Var: ~e)

foirfeacht, f. (gs. ~a). 1. Completeness, perfection. Rud a thabhairt chun ~a, to bring sth. to perfection. 2. Age, maturity; old age. (Var: foirfíocht)

foirgneamh, m. (gs. & npl. -nimh, gpl. ~). 1. Building, structure. 2. Collection of buildings. Idir thalamh is fhoirgneamh, both land and buildings. 3. Nesting-place (as on cliff face). (Var: pl. foirgeanta; foirgint f, foirgneadh m)

foirgneoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Builder. (Var: foirgeantóir)

foirgneoireacht, f. (gs. ~a). Building, construction. ~ mhaith a dhéanamh, to build well. (Var: foirgeantóireacht)

foirgníocht, f. (gs. ~a). (Art, trade, of) building. Áit, conradh, cumann, léas, ~a, building site, contract, society, lease. (Var: foirgnitheacht)

fóiritheach, a1. Helpful, succouring. (Var: fóirinteach, fóirithneach)

fóirithint, f. (gs. ~e). 1. vn. of fóir4. 2. Help, succour, relief. ~ a dhéanamh, a thabhairt, ar dhuine, to help, succour, s.o. Teacht chun ~e ar dhuine, to come to the aid of s.o. ~ ar phian, ar ocras, ar anás, relief from pain, from hunger, from want. Oifigeach ~e, relieving officer. Ciste ~e, relief fund. Bheith thar ~, to be beyond aid. (Var: fóirithin f, fóirint, fóiriúint)

foirneach1, m. (gs. & npl. -nigh, gpl. ~). Rolling stone. (Var: ~án m)

foirneáil, f. (gs. -ála). 1. (Act of) rolling. 2. (Act of) gadding about, idling. (Var: foirneadh m)

foirteagal, m. (gs. -ail). 1 = foirceadal. 2. (In phrase) ~ a chur ar, (thaibhse, an diabhal), to command, address (a ghost, the devil) in God's name. (Var: foirteacal)

foirtil, a1. Strong. (Var: ~l)

foirtile1. 1. f. (gs. ~). Strength; fortitude. 2. gsf., npl. & comp. of foirtil. (Var. of 1: foirtil(l)eacht f)

fóisc, f. (gs. ~e, pl. ~eacha). Yearling ewe. (Var: pl. ~e, ~eanna)

foiscealach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. (Large) measure, quantity. ~ féir, éisc, bainne, quantity of hay, of fish, of milk. ~ a ithe, a ól, to eat, drink, a fair amount. 2. Bundle, swag. Imeacht le ~ de rud, to carry off a bundle of sth. (Var: f)

foisteanach, a1. Restful; composed, steady; deliberate, solemn. (Var: foistineach)

foistine, f. (gs. ~). Rest, repose; composure, steadiness. (Var: ~acht f)

foitheach, m. (gs. & npl. -thigh, gpl. ~). Orn: Diver; grebe. ~ rua, red-throated diver. ~ mór, great crested grebe. ~ cluasach, Slavonian grebe. (Var: foithíoch m)

folamh, a. (gsm. -aimh, gsf. & comp. foilmhe, npl. -lmha). Empty. 1. Soitheach ~, empty vessel. Spás ~, vacant space. Leathanach ~, blank page. Paiste ~, bald patch. Goile ~, empty stomach. Bus ~, empty bus. Post ~, vacant post. Tá an áit ~ go fóill, the vacancy is still unfilled. 2. Teach ~, empty house; vacant house. Ballaí fuara folmha, bleak and bare walls. 3. Bheith ~ ó rud, to be destitute of sth. Níl sé ~ ó airgead, he is not without money. Níor tháinig tú ~, you did not come empty-handed. Bheith ar phócaí folmha, to have empty pockets. Fuair sí litir fholamh as Meiriceá, she got a letter without a remittance from America. S.a. blár 1, trá1 1. 4. Úllord ~, barren orchard. Aistear ~, fruitless journey. Gáire ~, vacant smile. Tá sé ~ ó chiall, he is devoid of sense. Tá a intinn ~, he has a vacant mind. Mórtas ~, vain boasting. 5. Buille ~, missed blow. Thug sé coiscéim fholamh, he missed his step. Chuaigh an t-urchar ~, the shot went wide. (Var: pl. ~a)

folc1, f. (gs. foilce, npl. ~a, gpl. ~). Downpour, flood. ~ fearthainne, downpour of rain. ~ deor, flood of tears. Chuir, rinne, sé ~, there was a downpour. Ghoil sí ~, she wept profusely. (Var: m)

folcadán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Bath. Folcadáin phoiblí, public baths. (Var: folcán)

folcanta, a3. Strong, stout. Folk: (Of waves, creatures in the sea) Ag teacht go ~ falcanta, coming with great force and strength. (Var: folcánta falcánta)

folláine. 1. f. (gs. ~). Healthiness; wholesomeness, soundness. ~ an duine, a person's well-being. ~ ruda, soundness, wholesomeness, of sth. Is den fholláine é, it is good for the health. 2. gsf., npl. & comp. of folláin. (Var. of 1: ~acht f, follántacht f, follántas m)

follasach, a1. Clear, evident, open, plain. Is ~, tá sé ~ (go), it is clear (that). Mar is ~ duit, as you can clearly see. Tá sé ~ agam anois, it is plain to me now. Is ~ gur leis é, it obviously belongs to him. Rud a dhéanamh, dul in aghaidh duine, go ~, to do sth., to oppose s.o., openly. Comhartha ~, manifest sign. agóir fhollasach, blatant injustice. Cleasa ~a, obvious tricks. Tréithe ~a, strongly-marked characteristics. Ní fhaca mé na cnoic chomh ~ sin le fada, I haven't seen the hills so clearly defined this long time. (Var: follasta a3)

follúnacht, f. (gs. ~a). Rule, government; direction, guidance. (Var: follúnas m)

folradh, m. (gs. -aidh). Bleeding; blood, gore. (Var: folrú m)

foluain, f. (gs. -ana). (Act of) fluttering, flying; hovering; floating, gliding (in air). Dul ar ~, to flutter, fly about, hover, glide. Ar ~ san aer, floating about in the air. Ag ~ os ár gcionn, floating over us. Bratach ag ~ le gaoth, a flag fluttering in the breeze. Ag ~ thart, timpeall, fluttering about. Líonta a chur ar ~, to float nets. (Var: foluamhain)

fómhas, m. (gs. -ais). 1. vn. of fómhais1. 2. Lit: Calculation, estimate. 3. Jur: (Of costs) Taxation. (Var: fomhas)

fondúir, m. (gs. -úra, pl. ~í). Founder (of community, of institution). (Var: fondaire m)

fonnmhaireacht, f. (gs. ~a). Desirousness, wishfulness, eagerness, willingness. (Var: fonnmhaire f, fonnmharacht)

fonsaigh1, v.t. (vn. -sú m, gs. -ithe). Hoop; encircle, gird. (Var: vn. fonsadh m)

foracan, m. (gs. -ain). (Of food, drink) Large quantity. ~ a ithe, a ól, to eat, drink, a large quantity. ~ maith bia, large helping of food. ~ ceapairí, feed of sandwiches. (Var: foracún m)

foráiste, m. (gs. ~). Forage. ~ a sholáthar (do), to provide forage (for). Dul ar thóir ~, to go on the forage. (Var: f)

foraois, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Forest. 2. Retreat, recess; lair, den. (Var: pl. ~eacha)

forba2, m. (gs. ~). 1. Cutting, excision; cut, gash. 2. (In phrase) ~ a dhéanamh, to tear into sth., to work wonders. (Var: forb m)

forbhais, f. (gs. ~e, pl. ~í). (Act of) beleaguering; siege. I bh~, ag ~, ar, encamped against, besieging. S.a. suí 6. (Var: ~e f)

forbhfáilte, f. (gs. ~). 1. Joyous welcome. 2. Joyousness, friendliness. (Var. of 2: ~achas m, ~as m)

forbhrí, f. (gs. ~). Lit: Great force; overbearingness, tyranny; excess, exaggeration. (Var: ~gh f)

forbhríoch, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -íche, npl. ~a). 1. Lit: Forceful, overbearing, excessive. 2. Gram: Emphatic. (Var: forbhríoghach)

forcamás, m. (gs. -áis). 1. Watchfulness, attention. Aire agus ~, care and attention. (As vn.) Ag ~ ar, looking to, attending to; on the look-out for; relying on. Ag ~ ar an bhféar, attending to the hay. Ag ~ ar an bhfear thall, depending on one's neighbour. 2. Attention to appearance; airs, affectation. irí in airde agus ~, uppishness and affectation. ~ cainte, affected speech, pedantry. An ~ a bhaint de dhuine, to take s.o. down a peg. (Var: forcamhás)

forchongra, m. (gs. ~, pl. ~í). Lit: Command, summons; proclamation, notice. (Var: forchongar m)

forcra, f. (gs. ~). Lit: Excess, superfluity. (Var: ~idh f)

foréigean, m. (gs. -gin). Violence, force, compulsion. ~ a dhéanamh (ar), to do violence (to). Géilleadh don fhoréigean, to yield to force. Le ~, by force; violently. (Var: f, gs. foréigne)

foréigneach, a1. Violent, forcible. (Var: foréigeantach)

foréigní. 1. f. (gs. ~). Forcibleness, violence. 2. gsf. & comp. of foréigneach. (Var. of 1: foréigeantacht f)

forlao, m. (gs. ~). (Of cattle) Abortion. (Var: ~gh)

forleitheadach, a1. Wide, expansive; broad, ample; widespread, general. (Var: forleitheadúil a2)

forleithne. 1. f. (gs. ~). Extensiveness, prevalence. 2 : forleathan. (Var. of 1: ~acht f)

formadach2, a1. 1. Envious. 2. Emulous. (Var: formadúil a2)

formálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Lit: Hired person, hireling. (Var: formálach2 m)

forneartach, a1. Forcible, violent. (Var: forneartmhar)

forórga, a3. Gilt; golden, glorious. (Var: forórdha)

forránach2, a1. 1. Lit: Violent, aggressive. 2. Bold, forward, assertive. (Var: forránta a3)

fortacht, f. (gs. ~a). 1. vn. of fortaigh. 2. Aid, succour; relief, comfort. ~ a thabhairt ar, do, dhuine, to come to the aid of, to succour, s.o. ~ a fháil ó rud, to get relief from sth. S.a. foighne. (Var. of 1: ~ú m)

fortaigh, v.t. & i. (vn. -acht). Aid, succour; relieve, comfort. Fortacht ar, do, dhuine, to aid, succour, s.o. Duine a fhortacht ó phian, to relieve s.o. from pain. Go bhfortaí Dia ort, God comfort you. (Var: fortachtaigh)

fortaitheoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Helper, comforter. ~ na ndobrónach, comforter of the afflicted. (Var: fortachtaí m)

fosaidh2, a1. Lit: Steady, firm; steadfast, persevering; controlled, restrained. (Var: fosadh2)

foscadh, m. (gs. -aidh, pl. -aí). 1. Lit: Shade, shadow; shadowy form; adumbration. 2. Shelter. (a) ~ a dhéanamh do dhuine, to shelter, make a shelter for, s.o. Dul ar ~, to take shelter. Ar ~ faoi charraig, sheltering under a rock. Ar fhoscadh na gcrann, in the shelter of the trees. ~ ón stoirm, shelter from the storm. Gan ~ gan dídean, without shelter or protection; homeless. Taobh an fhoscaidh, sheltered, lee, side. Briseadh foscaidh, screen (of trees, etc.), shelter belt. (b) (Of discretion) ~ a bheith ionat, to be discreet in speech. (Var: foscaine f) f 35580 1 foscDEL

foscain, v.t. (vn. -cnamh m., gs. -cnaimh). Lit: Fan, winnow. (Var: vn. ~t f)

foscain, v.t. (vn. -cnamh m, gs. -cnaimh). Lit: Fan, winnow. (Var: vn. ~t f)

foscladh, m. (gs. -aidh, pl. -aí). 1 = oscailt. 2. (pl.) Sheet lightning. (Var: pl. fosclaíocha)

fostóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Employer. (Var: fostaitheoir)

fostú, m. (gs. -taithe). 1. vn. of fostaigh. 2. Catching, entanglement. Bheith, dul, i bh~ i rud, to be, become, entangled in sth. I bh~ i dtairne, i ndris, caught on a nail, in a briar. Chuaigh an duán i bh~ ann, the hook caught in it. Chuaigh an slaghdán i bh~ ann, his cold became chronic. Chuaigh an bheirt acu i bh~ ina chéile, the two of them came to grips. Níor mhaith liom dul i bh~ ann, san obair sin, I wouldn't like to tackle him, that job. Rud a bhaint as ~, to disengage, disentangle, sth. 3. Engagement, hire, employment. ~ a dhéanamh le duine, to take service with s.o. Dul ar ~ (in áit, ag duine), to enter service (in a place, with s.o.). San áit a raibh sé ar ~, where he was hired. ~ oibrithe, engaging of workmen. ~ gluaisteán, hiring of cars. Chuir sé san fhostú (go), he made it a part of the engagement (that). (Var: fostó m)

fothrach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). (Of building) Ruin. ~ tí, caisleáin, ruined house, castle. Tá sé ina fhothrach, (of structure) it is in ruins; (of person) he is a wreck. (Var: f)

fothragadh, m. (gs. -gtha). 1. vn. of fothraig. 2. Bath; immersion, drenching. 3. Bustle, fuss, flurry. (Var: gs. fothraigthe)

fothram1, m. (gs. -aim). 1. Noise; din, tumult. 2. ~ na sláinte, the lustiness of health. (Var: ~án m, fothrann m)

fothramach, a1. Noisy; discordant. (Var: fothramánach)

fothú, m. (gs. -thaithe, pl. -thuithe). 1. vn. of fothaigh1. 2. Foundation, establishment. 3. Support. (Var. of 2, 3: ~chán m)

fraigh, f. (gs. ~e, pl. -itheacha). 1. (Interior of) wall. Droim le ~, with back to the wall. Idir é is ~, between him and the wall. Le ~ na huaimhe, against the wall of the cave. Fraitheacha an aeir, na firmiminte, the vault of heaven. Macalla a bhaint as fraitheacha na firmiminte, to make the welkin ring. In airde ar na, sna, fraitheacha, on top of the (side-) walls, between the wall and the roof. Faoi fhraitheacha an tí, within the house. Tá sé faoi na fraitheacha in áit éigin, it is somewhere in the house. 2. (pl.) Rafters, roof. Crochta as na fraitheacha, hanging from the rafters. Shíl mé go dtógfaidís na fraitheacha den teach, I thought they would raise the roof off the house. (Var: pl. ~the)

fraighfhliuchras, m. (gs. -ais). Wall dampness. (Var: fraighfhliuchadh m)

fraisín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of fras1. 2. (In phrase) ~ den ádh, a bit of luck. (Var. of 2: fraiscín)

fraoch1, m. (gs. -oigh). 1. Heather. ~ bán, white heather. ~ camógach, Mediterranean heather. ~ cloigíneach, fireann, Lochlannach, bell-heather. ~ (coitianta), ~ mór, Scotch heather, ling. ~ naoscaí, cross-leaved heath. Ligean do rud dul sa fhraoch ort, to let oneself become confused about sth. Spáráil na circe fraoigh ar an bh~, "the grouse sparing the heather', unnecessary frugality. S.a. cearc 1(b), dallóg 2(a), luch 1. 2. Heath, moor. (Var: f, gs. fraoighe)

freagairt, f. (gs. -artha). 1. vn. of freagair. 2. (a) Answering, answer. I bh~ ar, in answer to. Litir gan fhreagairt, unacknowledged letter. (b) Correspondence. I bh~ dá chéile, in harmony with each other. (c) Responsibility. Níl ~ agam ann, I am not answerable for it. (d) Reaction, response. Gníomh agus ~, action and reaction. 3. Fish: Rise; bite. ~ a fháil, to get a bite. Níl ~ ar an iasc, the fish are not taking. 4. Attention, observance. ~ gnó, attention to business. ~ na dtráthanna, observance of the (canonical) hours; regularity, punctuality. ~ na talún, attention to, cultivation of, the land. S.a. guth 1(d). 5. Geol: Outcrop. (Var. of 4: freagar m)

freagrach, a1. 1. Answerable, accountable. Bheith ~ do dhuine i rud, as rud, to be answerable to s.o. for sth. ~ san airgead, accountable for the money. ~ as an rud a dúirt sé, liable for what he said. Tá sé ~ san uile ní, he bears the responsibility for everything. 2. (a) Responsive. Talamh ~, land that repays attention. (b) Suitable, convenient. Má bhíonn an lá ~, if the day is suitable. Dá mbeadh an bus ~ dúinn, if we had a suitable bus service. 3. Corresponding (do, to). (Var: freagarthach)

freagracht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). 1. Responsibility. ~ a bheith ort as rud, to have a responsibility for sth. ~ phearsanta, i bpáirt, personal, joint, liability. Séanadh ~a, disclaimer of responsibility. 2. Responsiveness. 3. Correspondence (do, to). (Var: freagarthacht)

freagróir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Answerer, respondent. (Var: freagraí m)

freanga, f. (gs. ~, pl. ~í). Twist, contortion; wince, twitch, spasm. ~ a bhaint as duine, to make s.o. writhe. Chuir sé ~ ionam, it gave me a wrench. Tá sé lán de fhreangaí, he is twitching all over. D'fhág mé ~í ar a dhroim, I left him with pains in his back. ~í tinnis, twitches of pain. ~í cinn, spasms of headache. (Var: freang2 f)

fríd1, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Flesh-worm, mite. Oiread na ~e de rud, the least little bit of sth.; a diminutive thing. Níl oiread na ~e ann, there is practically nothing in it; he is just a midget. Ní raibh oiread na ~e air, he was hardly marked; there was scarcely anything the matter with him. Níl faic na ~e le déanamh acu, they have nothing whatever to do. Bhí sé chomh solasmhar is go bhfeicfeá ~ a bhaint, it was so bright that one could pick out the tiniest speck. Prov: Is lú ná ~ máthair an oilc (na cointinne, an drochábhair), a small spark kindles a large fire. 2. ~ an gháire, faint smile. (Var: ~eog f)

frigháire, m. (gs. ~, pl. -rí). Slight smile. (Var: frigh-gháire)

frimheardán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Flesh-worm; itch. (Var: frighmheardán)

friochanta, a3. 1. Active, lively. 2. Quick, observant. 3. Quick-tempered. (Var: friochmúil a2)

friotháil1, f. (gs. as s. -ála, as vn. ~te). 1. vn. of friotháil2. 2. Attention (to needs), ministry, service. ~ a dhéanamh ar dhuine, to attend to s.o.'s needs. ~ na hEaglaise, the ministrations of the Church. Lucht friothála, attendants, servers, ministrants. (Var: ~t f)

friotháileamh, m. (gs. -lte). 1. Lit: (a) Expectation of, preparation for. (b) Reception, entertainment (as of guest). 2 = friotháil1. (Var: friotháileadh m)

froc, m. (gs. ~, pl. ~anna). (Frock-)coat, jacket. (Var: f)

frog1, m. (gs. -oig, pl. ~anna). Z: Frog. (Var: f)

fuad, m. (gs. & npl. -aid, gpl. ~). Thief, vagrant, wretch. (Var: f)

fuafaireacht, f. (gs. ~a). Hatefulness, hideousness. (Var: fuafaire f)

fuaice, m. (gs. ~, pl. -cí). Wretch, clown. (Var: fuaicle)

fuaidrimín, m. (gs. ~, pl. ~í). Flighty woman. (Var: fuaidrín m)

fuaimneacht, f. (gs. ~a). Sonorousness, resonance. (Var: fuaimiúlacht)

fuaire, f. (gs. ~). 1. Cold, coldness. (a) ~ na cré, an tseaca, na cruach, the coldness of clay, of ice, of steel. Tá an lá ag dul i bh~, the day is getting cool. Dá fhuaire an aimsir, however cold the weather. Rud a ól as a fhuaire, to drink sth. cold. (b) (Of indifference, neglect) ~ fáilte, cainte, carthanachta, coldness of welcome, of speech, of friendship. Gnó a ligean i bh~, to let an affair lose interest, be neglected. Obair na ~, poor, indifferent, work. S.a. fad 5. 2. gsf. & comp. of fuar1. (Var. of 1: ~acht f)

fuairnéalach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Cold, listless, apathetic, person; good-for-nothing person. (Var: fuairnéal m)

fuaiscneach, a1. Agitated, excited; easily frightened. (Var: fuaisneach)

fuaiscneamh, m. (gs. -nimh). Agitation, excitement; fearfulness, disquiet. (Var: fuais(c)neadh m, fuais(c)neacht f)

fuaraigeanta, a3. Cool-headed, imperturbable. (Var: ~ch a1)

fuaraigeantacht, f. (gs. ~a). Coolness, imperturbability. (Var: fuaraigne f)

fuaránta, a3. Frigid, indifferent; listless, apathetic. (Var: fuaramánta)

fuarchaoineadh, m. (gs. -nte). (Act of) whining, whimpering. (Var: fuarchaoineachán m)

fuarsceirdiúil, a2. Bleak and exposed. (Var: fuarsceirdeach a1)

fuascailteach, a1. Delivering, liberating; redeeming; helpful in distress. (Var: fuascaltach)

fuascailteacht, f. (gs. ~a). Helpfulness in distress. (Var: fuascaltacht)

fuascailteoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Deliverer, liberator, emancipator; redeemer, ransomer. (Var: fuascaltaí m, fuascaltóir, fuasclóir)

fuath1, m. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Lit: Form, shape. ~ fir, the form of a man. ~ na croiche, semblance of the cross. 2. Phantom, spectre. ~ nó arracht, spectre or monster. (Var: npl. ~a, gpl. ~)

fuileachtach, a1. 1. (Of complexion) Ruddy, rosy. 2 = fuileata. (Var: fuileachta a3)

fuilleamh, m. (gs. & npl. -llimh, gpl. ~). 1. Lit: vn. of fuill. 2. (a) Increase, interest. (b) Fin: Investment. Airgead fuillimh, invested money. Fuillimh rialtais, government securities. (Var: fuilleadh m)

fuineadh1, m. (gs. -nte). 1. vn. of fuin1. 2. Lit: Cooking; baking, roasting. 3. (a) Kneading. ~ aráin, the kneading of bread. (b) Níl ~ ná fáscadh air, he can hardly hold himself together. S.a. crann 5 (a). (Var: fuine m)

fuineadh2, m. (gs. -nidh). 1. vn. of fuin2. 2. (a) Setting of sun, etc. ~ gréine, sunset. Go ~ néal nóna, till the shades of evening gather. (b) End, passing. ~ lae, the end of the day, eventide. Go ~ a bheatha, to the end of his life. (c) Lit: (Of west) Fia fuinidh, the land of the setting sun, the west; the western land, Ireland. Fir fuinidh, the men of the west. (Var: fuine m)

fuiníoch2, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -íche, npl. ~a). Western. (Var: fuineata a3)

fuinniúil, a2. Energetic; forceful, vigorous. (Var: fuinní a3, fuinnmhí a3)

fuinseog, f. (gs. -oige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Arb: Ash. Crann fuinseoige, ash-tree. 2. Ash-plant; ash-handled implement. S.a. fás1 3. (Var: fuinse f, fuinseann m)

fuireach, m. (gs. -righ). 1. vn. of fuirigh1. 2. Wait, delay. ~ a bheith ort, to have to wait. Beidh ~ fada orainn, we will have a long wait. ~ lae, a day's wait. Nau: ~ calaidh, delay in port (due to weather conditions). Fig: ~ calaidh a bheith ort, to be stormbound. (Var: ~t m)

fuireachas, m. (gs. -ais). 1. (Act of) waiting, wait; expectation. ~ fada a bheith ort, to have a long wait. Bheith i bh~ le duine, to be in wait for s.o. Mil: Ar ~, standing by, standing to (arms). Ag ~ le duine, le rud, waiting for s.o., sth.; eagerly expecting s.o., sth. 2. Watchfulness, vigilance. Bheith le ~ duine, to be on the look-out for s.o. Tá sé le m'fhuireachas, he is watching me closely. 3. Deliberateness, cautiousness. (Var: fuireachan, fuireachras)

fuirseoir2, m. (gs. -ora, pl. ~í). 1. Lit: Jester, buffoon. 2. Th: Comedian, entertainer. (Var: fuirsire m)

fuirseoireacht1, f. (gs. ~a). 1. (Act of) harrowing. 2. (Act of) fussing, scrambling, plodding, struggling; rummaging, fumbling. (Var: fuirseáil f)

fuirseoireacht2, f. (gs. ~a). 1. Lit: (Act of) jesting; buffoonery. 2. Th: Burlesque, comedy. (Var: fuirsireacht)

fuirsigh, v.t. & i. (pres. -seann, vn. -seadh, pp. -ste). 1. Harrow. 2. Fuss, bustle; tussle, scramble; plod, struggle; rummage, fumble. Ag fuirseadh agus ag fadhbáil, slogging away, toiling and moiling. Ag fuirseadh agus ag stracadh, pulling and tearing. Ag fuirseadh an tsaoil, leis an saol, struggling to make a living. Ag fuirseadh na déirce, scrambling for alms. Ag fuirseadh tríd an lathach, plodding through the mud. Ag fuirseadh thall agus abhus, rummaging here and there; fussing about the place; trying to do this and that. Bíonn sé ag fuirseadh leis, he keeps tearing along. S.a. fíolta. (Var: pres. fuirsíonn, pp. fuirsithe)

fuisce, m. (gs. ~). Whiskey. (Var: fuiscí m)

fuit, int. Tut-tut! (Var: fúit)

fulacht, m. (gs. ~a, pl. ~í). 1. Lit: Archaeol: (a) Cooking-pit, cooking-place. (b) ~, ~ fia, ~ fiann, clinkered bed of ancient cooking-place. 2. (Act of) cooking. Bia a fhulacht, to cook food. (Var. of 2: ~adh m)

fulaingt, f. (gs. -gthe). 1. vn. of fulaing1. 2. (Capacity for) suffering; endurance, tolerance, forbearance. ~ a bheith agat ar rud, to be able to endure sth. ~ péine, géarleanúna, endurance of pain, of persecution. ~ oibre, ualaigh, capacity to endure work, to bear a load. Fear a bhfuil ~ ann, a man of endurance. Dul thar d'fhulaingt, to strain oneself. Duine a chur thar a fhulaingt, to overstrain s.o. Tá ~ fhada aige, he is a long-suffering man; he has great patience. 3. Lit: Support, prop. (Var: fulachtain f, fulaing2 f, fula(n)g m)

fulangach1, a1. Suffering; enduring, patient, passive; tolerant, forbearing. Bheith ~ ar rud, to be able to endure sth.; to put up with sth. (Var: fulaing(th)each, fulangthach)

fulangacht, f. (gs. ~a). Capacity for suffering; passiveness, toleration. (Var: fulaing(th)eacht, fulangthacht)

fundaimint, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Lit: Foundation. 2 = fuaimint1. (Var: fundaiméad m, fundaiméid f)

furasta, a3. (comp. fusa). Easy. (Used with substantive vb. or copula) 1. ~ a dhéanamh, easy to do. Bhí sé ~ go leor, it was easy enough. Is ~ fearg a chur air, he is easily angered. An rud is fusa a dhéanamh, the easiest thing to do. B'fhurasta iad a mholadh, it was easy to praise them; there was little to be said in their favour. Is ~ duit ceann eile a fháil, you can easily get another one. Is ~ leis achrann a thógáil, he is apt to cause a quarrel. Is dó is fusa! So well he may! Is ~ a aithint air (go), it is easy to tell by him (that). B'fhurasta le Dia (go), God (might well) grant (that). B'fhusa liom bás a fháil (ná), I would rather die (than). Is fusa a rá ná a dhéanamh, it is easier said than done. 2. (Comp. combined with de3) Is fusaide é a dhéanamh, it is the more easily done. (Var: furas, furast)

futa, s. (In phrase) ~ fata, confused talk, babble of excitement. (Var: fut fat)

fútar, m. (gs. & npl. -air, gpl. ~). Fidgety, inexpert person, bungler. (Var: fútrálaí m)

gábh, m. (gs. gáibh, npl. ~a, gpl. ~). 1. Danger, peril. Bheith i n~, to be in a dangerous situation. Teacht (slán) as ~, to survive danger, get out of a difficult situation. Is iomaí ~ a raibh sé ann, he came through many dangers, was in many a tight corner. 2 = gá1. (Var: gs. ~a)

gabháil1, f. (gs. -ála, pl. -álacha). 1. vn. of gabh. 2. (a) Catch, seizure, capture. ~ i ngreim, gripping. ~ dúin, capture of a fort. ~ éisc, catch of fish. Cluichí gabhála, catching games. ~ earraí, seizure of goods. ~ giall, taking of hostages. ~ duine, capture, arrest, of person. Faoi ghabháil, under arrest. (Of footballer, etc.) Tá an-ghabháil aige, he has a great catch. (b) Assumption (of authority); occupation (of territory). ~ ceannais, assumption of authority. ~ seilbhe, taking of possession. ~ gall ar irinn, foreign occupation of Ireland. (c) Acceptance. ~ onóra, acceptance of an honour. (d) Undertaking. ~ do láimh, taking in hand; undertaking. (e) ~ (gine), conception. (f) Tolerance. ~ le fuacht a bheith agat, to be able to bear cold. (g) ~ féir, mhóna, armful of hay, of turf. Tá sé ina ghabháil aige, he is carrying it in his arms, in front of him. Beidh an áit ina ghabháil leis, he will carry everything in the place along with him. 3. (a) Fitting, adjustment. (b) Yoke, harness. ~ capaill, the harnessing of a horse. (c) Attire. A ghabháil éadaigh, his rig-out. (d) Control. ~ báid, control of boat. (e) Prop, support. S.a. cloch1 1(d). 3. Mus: Poet: Rendering, ~ amhráin, the singing of a song. ~ véarsaí, recitation of verse. ~ cheoil, fhoinn, singing. 4. Barm, yeast, leaven. (Var: ~t f)

gabhal, m. (gs. & npl. -ail, gpl. ~). 1. Fork, crotch. (a) ~ crainn, céachta, dhá bhóthar, fork of tree, of plough, of two roads. ~ portaigh, cut-away section of bog. I n~ a chéile, thrown together in confusion. Thit siad i n~ a chéile, they fell down on top of each other. (b) Fork of legs. Bheith ar scaradh gabhail ar rud, to be astride sth. Bhí a eireaball ina ghabhal leis, he had his tail between his legs. (c) (Forked) branch. ~ ginealaigh, genealogical branch. Tá ~ gaoil agam leis, he and I belong to separate branches of the same family; I am distantly related to him. (d) Forked structure. ~ coire, forked beams from which to hang cauldron. ~ éadain, (space under) end-rafters of hip-roofed house. Teach gabhail éadain, hip-roofed house. 2. Forked inlet, creek. (Var: f, gs. gaibhle, npl. gabhla)

gabhann1, m. (gs. & npl. -ainn, gpl. ~). 1. (Cattle-) pound. Beithígh a chur i n~, to impound animals. S.a. garraí2, gathán 2. 2. Enclosure, pen. ~ (cúirte), dock. 3. Duress, imprisonment. (Var: gabhang m)

gabhar2, f. (gs. & npl. -bhra, gpl. ~). Lit: (White) horse. Fig: Gabhra lir, réin, white-crested waves. (Var: m)

gabhgaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Gaper, onlooker (at cards); hanger-on. (Var: gabhgaide)

gadhraíl, f. (gs. -íola). (Act of) snarling, fighting (like dogs). (Var: gadhraíocht f)

gadrach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Coll: Withes; (pl.) osiers, hazel twigs, furze roots. 2. Looped or coiled withe; loop, noose, halter. 3. (a) Tough, hardy, person. (b) Stubborn, reluctant, person. (Var: f. npl. ~a1)

gadsaide, m. (gs. ~, pl. -dí). Youngster, child. (Var: gadsáda, gadsáide)

Gaeilge, f. (gs. ~, pl. -gí). 1. Ling: Irish. ~ na hAlban, Mhanann, Scottish Gaelic, Manx. 2. Lit: Speech, utterance. 3. (pl.) Forms, dialects, of Irish; Gaelic languages. (Var: Gaedhealg f, Gaedhilg(e), Gaedhealaing f, Gaeilic f)

Gaeilgeoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). 1. Irish speaker. 2. Learner of Irish. (Var: Gaedhilgeoir)

Gael, m. (gs. & npl. -eil, gpl. ~). 1. Irishman, Irishwoman. 2. (Scottish) highlander. (Var: Gaedheal)

Gaelach, a1. 1. Irish. 2. Attached to Irish, to Irish culture. 3. (Usually with lower-case initial) (a) Native to Ireland. (b) Homely, pleasant. (c) Common, ordinary. S.a. aiteann, cnó, míle1. (Var: Gaedhealach)

gafa, a3. 1. pp. of gabh. 2. (a) Taken, caught, held. Bheith ~ i ngreim (ag rud), to be held in a grip (by sth.). ~ i bpríosún, held in prison. Tá sé ~ ag na gardaí, he has been arrested by the guards. ~ sa dris, caught in the briar. ~ sa cheo, held up in the fog. (b) Gripped by infection. ~ ag slaghdán, in the grip of a cold. ~ san ucht, caught in the chest. Tá an anáil ~ aige, his breath is caught. (c) Occupied, absorbed, wholly engaged. Bheith ~ in obair, to be caught up, engrossed, in work. ~ ag a smaointe, occupied with his thoughts. Tá siad ~ ina chéile, they are wrapped up in each other. Tá mé ~ leis an rud seo, I am stuck with this thing. Ní bheinn ~ leis, I wouldn't be bothered with it. (d) Engaged. Tá an suíochán ~, the seat is engaged. (e) Mth: Contained. Tá B ~ in A, A contains B. 3. Fitted, harnessed; dressed, arrayed. ~ gléasta, (of implement) fitted and ready; (of horse) yoked and harnessed; (of person) all dressed up. ~ go foirmiúil, formally dressed. (Var. of 2: ~ch a1)

gág1, f. (gs. gáige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Crack, chink, crevice. ~a i gcarraigeacha, fissures in rocks. S.a. deil1. 2. Crack in skin, chap. ~a i lámha, chaps on hands. ~ chrúibe, sand-crack (in horse's hoof). S.a. fóidín. 3. Narrow creek. 4. Thin leg. (Var: m)

gágaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Thin-legged person or animal. (Var: gágartach m)

gáibéal, m. (gs. & npl. -éil, gpl. ~). Gap, opening; chasm. (Var: gaibhéal)

gaibhneacht, f. (gs. ~a). Smith's work, metalwork. Miotal gan ghaibhneacht, unwrought metal. Ag ~, forging, working in, metal. (Var: gaibhneoireacht, gaibhníocht)

gaige, m. (gs. ~, pl. -gí). Dandy, fop. (Var: gaigín m)

gaigíocht, f. (gs. ~a). (Act of) showing off; dandyism, foppishness. (Var: gaigín(t)eacht, gaigiúlacht)

gaigiúil, a2. Dandified, foppish. (Var: gaigíneach a1)

gailbh, f. (gs. ~e, pl. ~eacha). Gale, storm; windy shower. (Var: ~each1 f)

gailearaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Gallery. (Var: gailéirí)

gailfeanach, a1. Blustery, stormy. (Var: gailearánta a3)

gáilleog, f. (gs. -oige, npl. ~a, gpl. ~). Mouthful. 1. ~ a ól, to take a mouthful of drink, a swig. Bhí ~ (mhaith) ólta aige, he had a good drop taken. 2. ~ (bhréige) a insint, to tell a whopping lie. (Var: gailleog)

gaineamh, m. (gs. -nimh). Sand. ~ beo, reatha, súraic, quicksand. ~ séidte, séideáin, síobtha, síobáin, faoi shiúl, blown, drifting, sand. S.a. cloch1 1(a), gabhlán3 1, gad1 2, maide 1(c), scadán 2, spéirlint 1. (Var: f, gs. gainimhe, gainmhe)

gainmheach, a1. 1. Sandy. 2. Med: Sabulous. (Var: gainiúil a2, gainmhí a3)

gáinneálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Dealer, huckster. (Var: gáinnéir m)

gairbhe. 1. f. (gs. ~). (a) Roughness, coarseness. ~ aimsire, roughness, harshness, of weather. ~ sléibhe, ruggedness of mountain. ~ éadaigh, coarseness of cloth. ~ glóir, roughness of voice. ~ teanga, cainte, coarseness, crudeness, of tongue, of speech. ~ béas, roughness of manners. (b) Grossness, largeness. 2. gsf. & comp. of garbh1. (Var. of 1: ~acht f, ~adas m)

gairdeas, m. (gs. -dis). Joy, gladness, rejoicing. ~ a dhéanamh (le duine), to rejoice (with s.o.). Rinneadh ~ romhainn, we were received with joy. Déanaimis ~ dó, let us cheer him on. ~ poiblí, public rejoicings. Ábhar gairdis, cause for gratification. (Var: gairdeachas)

gairge. 1. f. (gs. ~). (a) (Of manner) Harshness, gruffness, irritability. (b) (Of taste) Harshness, pungency. 2. gsf. & comp. of garg. (Var. of 1: ~acht f)

gairide. 1. f. (gs. ~). Shortness, brevity; nearness, closeness. 2. gsf., npl. & comp. of gairid. (Var. of 1: ~acht f)

gáirsiúil, a2. Lewd, obscene, filthy. Duine ~, lewd person. Caint gháirsiúil, bawdy talk. Amhrán ~, ribald song. Scéal ~, smutty story. Greann ~, blue jokes. (Var: gáirseálta a3, gáirseanta a3)

gáirsiúlacht, f. (gs. ~a). Lewdness, obscenity, filthiness. ~ chainte, filthy language, bawdy talk. Ag ~, talking smut. (Var: gáirse f, gáirseacht, gáirseantacht)

gairtéar, m. (gs. & npl. -éir, gpl. ~). 1. (a) Garter. (b) String used to tie mouth of bag. 2. (adach) ina ghairtéir, (clothing) in tatters. (Var: gairtéal m)

gaisce, m. (gs. ~, pl. -cí). 1. Coll: Arms, weapons; martial equipment. ~ a ghabháil, to assume arms, become a warrior. Ar ~, at arms. Rogha ~, choice of weapons. Lit: Cath go n~ nó cath go mbriathra, an armed battle or a battle of words. S.a. fearann1 1. 2. Feat (of arms); prowess (in arms). ~ a dhéanamh, to perform a feat; (sometimes ironical) to work wonders. Gníomh ~, deed of valour. Ní haon ghaisce é, it is no great achievement. Grád ~, order of chivalry. 3. Boasting, bravado; showing off, swank. ~ a dhéanamh as rud, to boast about sth. Bhí sé ag déanamh ~ de, he was showing it off. Níl ann ach ~ aige, it is only a swagger on his part. S.a. culaith 2. (Var: ~adh m, gs. gaiscidh)

gaiscéad, m. (gs. & npl. -éid, gpl. ~). Gasket. (Var: pl. gaiscéidí)

gaisceoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Boaster, swaggerer; swank. (Var: gaisceachán m)

gaiscíoch, m. (gs. & npl. -ígh, gpl. ~). 1. Man of prowess (in arms); warrior, hero. 2. Boaster. ~ teallaigh, armchair hero. (Var: gaisceadhach, gaiscidheach)

gaisneas, s. (In phrase) Do ghaisneas a bhaint as rud, to make sth. serve one's purpose, to make do with sth. (Var: gaisne)

gaisteoireacht, f. (gs. ~a). Trap-setting, (act of) trapping. (Var: gaistíocht)

gaithleann, f. (gs. -linne, npl. ~a, gpl. ~). Lit: Spear. (Var: gaithle f, gs. ~)

gal1, f. (gs. gaile, npl. ~a, gpl. ~). 1. (Warlike) ardour; valour, fury. ~ agus gaisce, valour and prowess. A lá gaile, his day of valour. Dul ar ghala aonair le duine, to engage s.o. in single combat. Gur íslíodh a n~, until they cooled off. 2. Vapour, steam; boiling heat. ~ uisce, water vapour. D'imigh sé ina ghal, it boiled away, evaporated. ~ a thógáil, to raise steam. ~ a dhéanamh d'uisce, to convert water into steam. Inneall gaile, steam-engine. Bád gaile, steamboat. Faoi iomlán gaile, under full steam. ~ bheirithe, steam from boiling water. Rud a ithe (amach) as an n~ bheirithe, to eat sth. steaming hot. Bhí ~ teasa ag éirí asainn, we were steaming with the heat. ~ mhianaigh, fire-damp. 3. (a) Puff, whiff (of smoke, of hot air). ~ ghaoithe, blast of hot wind. ~ tobac, a smoke of tobacco. Bíodh ~ (de thoitín, den phíopa) agat, have a smoke (of a cigarette, of the pipe). ~ soip, smoke from a wisp of straw; transitory thing. Ní raibh ann ach ~ soip, it was only a flash in the pan. D'imigh sé mar ghal soip, it ended in smoke. (b) ~ phiútair, dry easterly wind. 4. Fit, bout, turn. ~ tinnis, fit of illness. 5. Demand. Tá an-ghal ar mhuca, pigs are in great demand. 6. m. Lit: An ~ gréine, "the sunburst', banner of ancient Fianna (of Fionn). (Var: m)

galaban, m. (gs. & npl. -ain, gpl. ~). 1 = gulba. 2. Tentacle (of sea-anemone). (Var: galabán)

galamaisíocht, f. (gs. ~a). Playfulness, capriciousness, histrionics. ~ chainte, playful, eccentric, affected, talk. Ag ~, cutting capers; fawning. (Var: galamás m)

galldachas, m. (gs. -ais). Foreign ways; Anglicization. Dul le ~, to become Anglicized. Tá an ~ ag brú orthu, they are being influenced by English ways. (Var: galldacht f)

gámaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Gaum, booby, dolt. (Var: gám m)

gamal, m. (gs. & npl. -ail, gpl. ~). Gomeral, lout, simpleton, fool. (Var: ~achán m)

gamalacht, f. (gs. ~a). Loutishness, silliness. (Var: gamalaíocht)

gangaideacht, f. (gs. ~a). Spitefulness, bitterness. (Var: gangaidíocht)

gannchúisí. 1. f. (gs. ~). Scarceness; penuriousness. 2. gsf. & comp. of gannchúiseach. (Var. of 1: gannchúiseacht f, ~ocht f)

ganntanas, m. (gs. & npl. -ais, gpl. ~). Shortage; scarcity, want. ~ ruda, shortage, scarcity, of sth. Bliain ghanntanais, lean year. Ar an n~, in want. (Var: ganntan m)

gaofar, a1. Windy. 1. Lá ~, windy day. 2. Caint ghaofar, windy, verbose, speech. 3. Med: Flatulent. S.a. garbhán1 2. (Var: ~ach a1)

gaoiseach, a1. Wise, sagacious; shrewd, intelligent. (Var: gaoisiúil a2, gaoismhear)

gaoth2, m. (gs. -oith, npl. ~a, gpl. ~). Inlet of sea, estuary. (Var: gs. ~a)

garastún, m. (gs. & npl. -úin, gpl. ~). Garrison. ~ a sheasamh (ar dhuine), to garrison oneself, defend oneself against encroachment (by s.o.). (Var: garas(t)an, garasún)

garbhántacht, f. (gs. ~a). 1. Coarseness (of grain, fibre). 2. Roughness, wildness. ~ aimsire, storminess of weather. (Var: garbhántaíocht)

gargaigh, v.t. (vn. -rgú m, gs. -ithe). (Of drink, etc.) Make harsh, bitter; (of anger, heat, etc.) exacerbate, intensify; (of wound, sore etc.) make raw, irritate; (of surface) roughen. (Var: vn. gargaint f)

garlach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Child, kid; brat, urchin. Folk: An G~ Coileánach, mischievous elf. (Var: ~án m)

garma1, f. (gs. ~n, pl. ~na). 1. Tex: Beam. ~ fíodóra, weaver's beam. ~ an tsnátha, an dlúith, warp beam. ~ an éadaigh, an raicín, cloth beam. S.a. claíomh 2, maide 1(b). 2. ~ croiche, cross-beam of gallows. F: ~ ghleacaíochta, gallows-tree. ~ geata, gate-post. 3. ~ (curaí), gunwale (of currach). (Var: ~in f)

garraíodóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Gardener. (Var: garrantóir)

garraíodóireacht, f. (gs. ~a). (Act of) gardening. (Var: garrantóireacht)

garsún, m. (gs. & npl. -úin, gpl. ~). Boy. (Var: gs. ~a)

garta2, m. (gs. ~, pl. ~í). Wart. (Var: gart2 m)

gárthach1, f. (gs. -aí). (Act of) crying, shouting. (Var: gárthaíl f)

garuncail, m. (gs. ~, pl. ~í). Grand-uncle. (Var: garuncal, gs. & npl. -ail)

gas, m. (gs. & npl. gais, gpl. ~). 1. Stalk, stem. ~ arbhair, prátaí, stalk of corn, of potatoes. ~ féir, blade of grass. 2. Sprig, shoot, frond. ~ biolair, fraoigh, sprig of cress, of heather. ~ raithní, frond of fern. 3. Fig: Stripling; scion. (Var: pl. ~a)

gásaigh1, v.t. (vn. -sú m, gs. -ithe). Gas. (Var: gásáil)

gasra, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Lit: (Band of) young warriors; band of (young) men, of soldiers. 2. Group of people; branch of organization. 3. Mil: Section. (Var: ~(i)dh f)

gasúr, m. (gs. & npl. -úir, gpl. ~). 1. Boy. 2. Youngster, child. F: Ó bhí an saol ina ghasúr, since the world was young. (Var: gs. ~a, pl. ~aí)

gathaigh2, v.t. (vn. -thú m, gs. -ithe). Gaff. (Var: gatháil)

1, f. (gs. ~, pl. ~anna). Goose. 1. ~ bhánéadanach, ~ (bheag) fhionn, white-fronted goose. ~ dhubh, (dark-breasted) brent goose. ~ ghobghearr, pink-footed goose. ~ ghiúrainn, barnacle goose. ~ ghlas, greylag goose. ~ fhiáin, (i) wild goose, (ii) F: wanderer, vagrant, (iii) Hist: na Géanna Fiáine, the Wild Geese. Prov: Ní faide gob na ~ ná gob an ghandail, what is sauce for the goose is sauce for the gander. S.a. borradh1 2, craiceann 5. 2. Cu: An ghé bheag, goose giblets. 3. F: Tóin na ~, ace of hearts. S.a. crúb 4, 5. (Var: m)

geabaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Loquacious person, chatterbox. ~ linbh, prattling child. (Var: geabadán m)

geabaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) gabbing, chattering, chin-wagging; incessant talk, loquacity. (Var: geabairlíneacht)

geábh, m. (gs. ~a, pl. ~anna). (Short) run, (quick) trip, (hurried) spell of activity. ~ a thabhairt ar áit, to make a flying visit to a place. ~ amach faoin tír, a trip out into the country. Thugamar ~ abhaile, we took a run home. Den chéad gheábh, at the first go. ~ siúil a dhéanamh, to do a spell of walking. (Var: npl. ~a)

géagachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Long-limbed, spare, person. (Var: géagaí m)

géagscaoilte, a3. Loose-limbed. (Var: ~ach a1)

geáitsíoch, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -íche, npl. ~a). Gesturing, gesticulatory. (Var: geáitsiúil a2)

geáitsíocht, f. (gs. ~a). (Act of) gesturing, play-acting. Dráma ~a, dumb show. (Var: geáitséireacht, geáitsíl f)

gealas2, m. (gs. -ais, pl. ~acha). Suspender for trousers; (pl.) braces. (Var: pl. ~aí)

gealgháireach, a1. Having pleasant smile; sunny, radiant; cheerful, joyous. (Var: gealgháiriteach)

gealgháirí1. 1. f. (gs. ~). Pleasant laughter; cheerfulness. Ag ~, laughing, smiling, pleasantly, cheerfully. 2. gsf. & comp. of gealgháireach. (Var: gealgháirití)

gealltanas, m. (gs. & npl. -ais, gpl. ~). Pledge, promise. ~ a thabhairt do dhuine, to make a promise to s.o. ~ a chomhlíonadh, a bhriseadh, to keep, to break, a promise. Cur le do ghealltanas, to abide by one's promise. Bhain sé ~ díom (go), he made me promise (that). Shéan sé a ghealltanas, he went back on his promise. ~ pósta, promise of marriage; engagement. Fáinne gealltanais, engagement ring. Sárú gealltanais, breach of promise. Tá sé maith faoina ghealltanas, he is free with his promises. (Var: gealltas)

gealra, m. (gs. ~, pl. ~í). Coruscation; sparkle, glitter. (Var: f)

gealtacht, f. (gs. ~a). Lunacy, insanity; wildness, panic. Bheith, dul, ar ~, to be, to go, mad; to be terror-stricken, to run away in terror. (Var: gealtaí(ocht) f)

geam, m. (gs. ~a, pl. ~anna). Gem. (Var: f, gs. geime)

geamaí1, spl. Games, tricks, capers, gestures. (Var: geámaí)

geamaíl, f. (gs. -íola). (Act of) capering, gesturing, posing. (Var: geámaíl)

geancachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Snub-nosed person. 2. Snuffler. (Var: geancaide m, geancaire m)

geancaíocht, f. (gs. ~a). 1. Nasality. 2. Snubbiness, surliness, rudeness. (Var: geancaí f, geancas m)

geancánach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1 = geancachán. 2. Folk: Fairy cobbler. S.a. píopa 4. (Var: geancán m)

gearánaíl, f. (gs. -íola). (Act of) complaining. (Var: gearántóireacht f)

géarghoileach, a1. Sharp-set, hungry. Bíonn daoine óga ~, young people have keen appetites. Tá an fharraige ~, the sea air sharpens the appetite. Tá sé ~ gan a bheith mórshách, he eats little and often. (Var: géarghoilíoch)

gearraidín, m. (gs. ~, pl. ~í). Fry (of trout). (Var: gearraide f)

géibheann, m. (gs. & npl. -bhinn, gpl. ~). 1. Bond, fetter. Glais agus géibhinn, bolts and chains. 2. Bondage, captivity; strait, difficulty; distress, need. I n~, in captivity; in sore distress; in pressing need (ruda, of sth.). S.a. campa 1. (Var: géibh f, géibhinn f)

géillsine, f. (gs. ~). 1. Lit: (a) Hostageship. (b) Service, vassalage. 2. Subjection, allegiance. (Var:~acht f)

geimheal, f. (gs. & pl. -mhle). Fetter, shackle, chain. Duine a chur i n~, i ngeimhle, to fetter s.o. I n~ a chéile, linked together; locked arm in arm. Is air atá na geimhle agat, you have tied it very tightly. Glais agus geimhle, bolts and chains. (Var: pl. geimhleacha, geimhlí)

geimhreadh, m. (gs. -ridh, pl. -rí). Winter. Lá geimhridh, winter's day. Aimsir gheimhridh, winter, wintry, weather. Codladh geimhridh, winter sleep, hibernation. Lón geimhridh, winter supply. ~ agus samhradh, winter and summer, all the year round. Ar an treas lá de gheimhreadh, on the third day of winter, of November. S.a. ceathrú1 3. (Var: pl. geimhríocha)

géimneach, f. (gs. -ní). 1. vn. of géim3. 2. Lowing, bellowing; shouting, roaring; trumpeting. (Var: géimreach)

géire1, 1. f. (gs. ~). (a) Sharpness. (b) Steepness. (c) Keenness. (d) Shrillness. (e) Sourness. (f) Briskness. 2. gsf. & comp. of géar2. (Var. of 1: ~acht f)

géis1, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Swan. (Var: pl. ~e)

géis2, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Lit: Cry, scream; bellow, roar; groan. (Var: ~e f)

geocach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Strolling musician; mime, mummer. 2. Shrill-voiced person. 3. Mountebank, vagrant; cadger, parasite. (Var. of 2: ~án m, geocaire m)

geocaíl, f. (gs. -íola). 1. (Act of) piping, squeaking, talking shrilly. 2. Silly talk. (Var: geocaireacht f)

geografaíocht, f. (gs. ~a). Geography. (Var: geograife f)

geonaíl, f. (gs. -íola). (Act of) droning, murmuring; whining, whimpering; rumble in bowels. (Var: geonlach f)

geosadán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. (a) Soft thistle. (b) Thin, withered, stalk (of thistle, ragweed). 2. (a) Thin, weedy, person. (b) Vain, showy, person. (Var: geosandán)

geospal, m. (gs. & npl. -ail, gpl. ~). Puny, underdeveloped, person. (Var: ~(t)án m)

geospalach, a1. (Of person) Puny, underdeveloped. (Var: geospaltach)

geospalacht, f. (gs. ~a). Puniness. (Var: geospaltacht)

giallacht, f. (gs. ~a). Hostageship, bondage. (Var: giallachas m, giallaí f, giallaíocht, giallas m)

gibiris, f. (gs. ~e). Gibberish. ~ chainte, unintelligible speech. (Var: ~c f)

gibléid, spl. (gpl. -éad). 1. Giblets. 2. Bits, scraps (of meat, etc.). (Var: gibléadaí, gibleataí)

gile. 1. f. (gs. ~). (a) Whiteness, brightness. ~ na gréine, the brightness of the sun. ~ an lae, the bright light of day; the dawn. ~ déad, whiteness of teeth. ~ níocháin, brightness of wash. ~ uisce, clearness of water. Ar ghile an tsneachta, na lile, as white as snow, as a lily. (b) Fairness; purity. ~ na ~, the fairest of the fair. Maighdean na ~, the pure maiden. (c) Gladness, fondness. Iontas na ~, glad wonder. A ghile mo chroí, my heart's beloved. S.a. lus. 2. gsf. & comp. of geal2. (Var. of 1: ~acht f)

gilidín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Fry (of trout or salmon). 2. Diminutive person; child. 3 = ginidín. (Var: gilibín, gilicín, gilide m, gilimín)

ginearál, m. (gs. & npl. -áil, gpl. ~). Mil: Ecc: General. (Var: ~aí m)

ginideach1, m. (gs. & npl. -digh, gpl. ~). Gram: Genitive (case). (Var: ginide f)

gintlíocht, f. (gs. ~a). 1. Gentilism, paganism. 2. Gentile lore; heathen craft; sorcery. (Var: gintleacht)

giob1, m. (gs. ~, pl. ~anna). 1. Pick, morsel; bit, scrap. ~ de rud, a pick, a scrap, of sth.; a plucked handful of sth. Níor fágadh ~ feola ar na cnámha, not a scrap of meat was left on the bones. 2. ~ geab, (i) pecking, (ii) chit-chat. Bhí ~ geab aici orm, she kept pecking at me. Bhí ~ geab acu eatarthu féin, they were chattering away among themselves. Ní raibh ~ ná geab as, there wasn't a squeak out of him. (Var: pl. ~acha)

gioblacht, f. (gs. ~a). Raggedness; untidiness. (Var: gioblachas m, gioblaíocht)

giobús, m. (gs. & npl. -úis, gpl. ~). Gullet, throat. Greim giobúis a bhreith ar dhuine, to seize s.o. by the throat. (Var: giobúis f)

gíoglach, f. (gs. -aí). (Act of) cheeping, chirping; squeaking, squealing. (Var: gíogaíl f, gíogalach, gíogarnach, gíogarnaíl f, gíogladh m)

giolc1, m. (gs. ~a, pl. ~acha). 1. Reed. 2. Tall, reed-like, grass. (Var: giol m)

giolcach1, f. (gs. -aí, npl. ~a1, gpl. ~). 1. Coll: Reeds. Páirc na giolcaí, the reed field. Móin ghiolcaí, turf cut in reedy or sedgy ground. S.a. ceolaire, gealbhan 2, gealóg1 2. 2. Reed; cane. 3. ~ (shléibhe), broom. ~ nimhe, butcher's-broom, knee holly. (Var: m)

giolcadh1, m. (gs. -ctha). 1. vn. of giolc3. 2. Caning, beating. ~ a thabhairt do dhuine, to give s.o. a caning. (Var: giolcáil f)

giollacht, f. (gs. ~a). 1. vn. of giollaigh. 2. Lit: Youth; age of service. Ina mhacacht agus ina ghiollacht, in his boyhood and youth. 3. Attendance, service; leading, guidance. ~ a dhéanamh ar chapall, to lead a horse. ~ a dhéanamh ar dhuine, to act as guide to s.o.; to attend to s.o.'s needs. ~ a dhéanamh ar bharra, ar eallach, to attend to crops, to cattle. ~ a dhéanamh ar bhia, to attend to the preparation of food. ~ an daill ar an dall, the blind leading the blind. (Var: giollaíocht, giollachan f)

giollanra, m. (gs. ~). Coll: Youths, attendants. (Var: giolla(n)raidh f)

gíománach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Hist: Yeoman. 2. Coachman. 3. Attendant, lackey. 4. Tall sinewy man. 5. Impudent, ill-mannered, fellow. (Var: gíománaí m)

giongacht, f. (gs. ~a). Restlessness, fidgetiness; skittishness. (Var: giongaíl f, giongaireacht)

giorradán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Rump, posterior; (painful) swelling. (Var: giorraide m)

giorraisc, a1. Short, abrupt, curt, snappish. Bheith ~ le duine, to be short with s.o. Labhairt go ~, to speak abruptly, snappishly. Ordú ~, curt order. Freagra ~, short answer. Dóigh ghiorraisc, brusque manner. Duine ~, short-spoken, snappish, person. (Var: ~each a1, giorraeiseach a1)

giorria, m. (gs. ~, pl. ~cha). Hare. ~ a chur ina shuí, to start a hare; to bring up a matter for discussion, to start an argument. S.a. bearna, beatha1 1, pis1 1(b). (Var: pl. giorraithe)

gíotáil1, f. (gs. -ála). (Act of) pottering, trifling; fumbling. (Var: giotamáil)

gíotam, m. (gs. -aim). Scuffle, scuffling. (Var: giotam)

gírle guairle, m. Hurly-burly. (Var: gírle má guairle)

girseach, f. (gs. -sí, npl. ~a, gpl. ~). Young girl. (Var: girrseach)

giúiré, m. (gs. ~, pl. ~ithe). Jury. (Var: f)

giúistíseacht, f. (gs. ~a). Magistracy. (Var: giúistíocht)

giúrann, m. (gs. & npl. -ainn, gpl. ~). 1. Crust: Barnacle. 2. Shipworm, teredo. 3. Breac giúrainn, wreckfish. 4. Orn: Barnacle (goose). (Var: giúrainn f, pl. giúrainneacha)

giúrannach, a1. Encrusted with barnacles. (Var: giúrainneach)

giurnáil, f. (gs. -ála). 1. Light work, chores. Ag ~, doing odd jobs. 2. Restlessness. (Var: giurnálaíocht f)

giústa1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. (a) Tankard. (b) Large can. 2. (a) (Derogatory) Fundament, bottom. (b) Big-bottomed, lazy, person. (Var. of 2: ~ch m)

giústa2, a3. Pertaining to pine; pine-forested. (Var: giúsda)

glacaireacht, f. (gs. ~a). Handling; grasping, touching, pawing with hands. ~ thruaillí, immodest touching. (Var: glacaíocht)

glacán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Small hand. 2. (Small) handful. 3. Rowlock. (Var: glacóg f)

glacóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1 = glacadóir. 2. Ch: Acceptor. (Var: glacthóir)

glae, m. (gs. as s. ~, as vn. ~ite; pl. ~nna). 1. vn. of glaeigh. 2. Glue. 3. Gluey, sticky, substance; slime. 4. ~ glas, bird-lime. (Var: pl. ~cha)

glaeúil, a2. Gluey; slimy. (Var: glaech)

glafaireacht, f. (gs. ~a). 1. Barking; snapping, snappishness. 2. Inarticulate speech; jargon. 3. Loud talk; prating. (Var: glafaíl f, glafairt f, glafar m)

glagarnach, f. (gs. -aí). (Act of) cackling. (Var: glágarnach, glágarnaíl f, gláglach)

glaigíneacht, f. (gs. ~a). Empty, silly, talk. (Var: glaigínteacht)

gláimínteacht, f. (gs. ~a). (Act of) bawling, squalling; loud-mouthed talk. (Var: gláimíneacht)

glaineacht, f. (gs. ~a). 1. Cleanliness. Den ghlóir an ghlaineacht, cleanliness is next to godliness. 2. Clarity, purity. (Var. of 1: glainíneacht)

glaise1, f. (gs. ~, pl. -sí). 1. Rivulet, stream. 2 = clais. (Var: glais f)

glaise2. 1. f. (gs. ~). (a) Greenness. ~ féir, greenness of grass. (b) Greyness. ~ olla, greyness of wool. (c) Steeliness, brightness. ~ lann, brightness of blades. ~ súl, lustre of eyes. (d) Rawness, chilliness. ~ aimsire, rawness of weather. Tá an lá ag dul i n~, the day is turning damp and chilly. (e) Inexperience. 2. gsf. & comp. of glas4. (Var. of 1: ~acht f)

glaisin, f. (gs. ~e). Lit: Woad. (Var: glaisean f, glaisín1 m)

glaisneach, m. (gs. & npl. -nigh, gpl. ~). 1. Sallow-complexioned, sickly-looking, person. 2. Bird or animal of greyish colour. 3. Fieldfare. (Var: glaisne2 m)

glámadh, m. (gs. -mtha). 1. vn. of glám2. 2. Grab, clutch. (Var: glámáil f)

glamaireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) barking, howling. 2. Clamour, uproar, loud-mouthedness. (Var: glamairt f)

glantachas, m. (gs. -ais). Cleanliness. (Var: glantas)

glaoch, m. (gs. as s. -oigh, as vn. -oite). 1. vn. of glaoigh1. 2. Calling, call. (a) Tháinig ~ orm, I received a call. ~ tinnis, sick-call. ~ ola, (priest's) sick-call. ~ na mara, the call of the sea. ~ ar earraí, demand for goods. ~ isteach ar airgead, call in of money. Is iomaí ~ orm, I have many claims on my time. (b) ~ a bhaint as téada, to make strings hum. (Var: ~an f, gs. ~ana; glaodhach)

glaoigh1, v.t. & i. (pres. -onn, fut. -ofaidh, vn. -och, pp. -ite). Call. 1. Cry out, shout. (a) Glaoch os ard, to call out, aloud. Coileach ag glaoch, a cock crowing. (b) Glaoch ar dhuine ina ainm, to call s.o. by name. Ná ~ as a ainm air, don't miscall him. Rolla a ghlaoch, to call a roll. Ghlaoigh sé orm ar an teileafón, he called me up on the telephone. 2. Call for, invoke, summon. (a) Glaoch isteach, anall, ar dhuine, to call s.o. in, over. Glaoch ar dheoch; deoch a ghlaoch, to call for a drink. Glaoch ar chabhair, to call for, summon, help. Glaoch ar Dhia, to call upon, invoke, God. (b) Duine a ghlaoch chun an bharra, to call s.o. to the bar. Dá nglaofadh Dia orm, if God should call me. 3. (Of demand) (a) Airgead a ghlaoch isteach, to call in money. Caipiteal glaoite, called-up capital. (b) Tá an cíos ag glaoch orm, I am being called upon to pay the rent. Is iomaí rud ag glaoch air, he has many things to attend to. Níl pingin le glaoch orainn, nobody can claim a penny from us. 4. (Of short visit) Glaoch chun áite, to call to a place. 5. Cards: Trí mhuileata a ghlaoch, to bid three diamonds. (Var: glaoidh)

glasaigh, v.t. & i. (vn. -sú m, gs. -ithe). 1. (a) (Of vegetation) Become green. (b) (Of appearance) Become sickly. (c) (Of hair, fur, etc.) Become grey. (d) (Of weather) Become raw, chill. 2. Make, colour, green. (Var: vn. glasachan f, glasadh m)

glasdíol, m. (gs. ~a). Part payment; part reparation. (Var: ~aíocht f)

glasíoc, m. (gs. ~a, pl. ~aí). Part payment, instalment. (Var: ~aíocht f)

glasuaine, a3. Vivid green. Dath, ribín, ~, bright green colour, ribbon. (Var: glasuain a1, glasuaithne)

gleacaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). 1. (a) Wrestler, fighter. (b) Acrobat; gymnast. 2. Trickster, twister, dissembler. ~ milis, plausible scoundrel. (Var: gleacaire m)

gleadhrach, a1. 1. Noisy, resounding; tumultuous. 2. Leaping, dancing; blazing merrily. Sruthán ~, dancing stream. Tine ghleadhrach, blazing, cheerful, fire. (Var: gleaghrach)

glean, v.t. & i. (vn. ~úint). 1. Lit: Stick, adhere. Ghlean cnámh ina bhráid, a bone stuck in his throat. Ghlean an t-ainm de, the name stuck to him. 2. Ling: Agglutinate. (Var: ~aigh)

gleann, m. (gs. ~a, pl. ~ta). 1. Glen. Cnoc is ~, hill and glen. ~ seo na ndeor, this vale of tears. ~ na bpian, the pit (of hell). An ~ is a bhfuil ann, the whole caboodle. D'fhág sé an ~ is a raibh ann acu, he left the whole lot to them, cleared out. 2. Hollow. (a) ~ i ndroim, i ndíon, hollow in back, in roof. ~ a dhá ghualann, the hollow between his shoulders. (b) I n~ toinne, in the trough of a wave. (c) Chuir sé ~ ann, he put a dint in it. 3. (In phrase) ~ toite, cloud of smoke. (Var: f, gs. glinne, pl. glinnte)

gleannach, a1. 1. Abounding in glens. Tír ghleannach, land of glens. 2. Hollow-backed. Capall ~, hollow-backed horse. 3. (Of hair) Wavy. (Var: gleannmhar a1)

gléasadh, m. (gs. -sta). 1. vn. of gléas3. 2. Adjustment, equipment, preparation. S.a. crann 5(b). 3. Get-up, attire. (Var: gléas4 m)

gléine, f. (gs. ~). Clearness, lucidity, transparence, brightness. (Var: ~acht f)

gléire, f. (gs. ~). 1 = gléine. 2. Pick, choice. (Var: ~acht f)

ilphobal, m. (gs. & npl. -ail, gpl. t, battle. Dul sa ghleo, to join in the fighting. Thit sé sa ghleo, he fell in battle. Do cheann a thabhairt as ~, to survive battle, danger. Throid siad ~ gáifeach, they fought a fierce battle. 2. Noise, clamour, uproar, tumult. ~ a dhéanamh, to make a noise, to kick up a row. ~ páistí, noise of children. ~ a thógáil faoi rud, to raise a ruction about sth. Is tú a tharraing an ~ orainn, you brought the disturbance on us. Is beag an ~ a bhí timpeall air, he didn't make much of a stir; he was a quiet man. 3. (As vn.) Ag ~, fighting, contending; making a noise, an uproar. (Var: gs. ~idh)

gleoisín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Orn: ~ cúldearg, redpoll. 2. Babbler, chatterer. (Var: ~each m)

gleoisíneacht, f. (gs. ~a). (Act of) babbling; babble, chatter. (Var: gleoisínteacht)

gliadaire1, m. (gs. ~, pl. -rí). Gleeful, mirthful, jovial, person; jester, joker. (Var: gliadramán m)

gliaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Gladiator. (Var: gliadhaire)

gliaireach, a1. Gladiatorial. (Var: gliadhaireach)

gliaireacht, f. (gs. ~a). Gladiatorial combat. (Var: gliadhaireacht)

glibire, m. (gs. ~, pl. -rí). Shaggy, unkempt, person. (Var: glibí m)

gliceas, m. (gs. -cis). Cleverness, ingenuity; shrewdness, sagacity; craftiness, cunning. (Var: gliceacht f, glicíl f, gliciúlacht f)

gligín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. (a) Little bell, tinkler, rattle(r). (b) Tinkle. 2. Rattle-brained person. (Var. of 2: ~each1 m)

gligíneacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) tinkling. 2. (Act of) prattling; empty-headedness. (Var: gligínteacht)

glinniúint, f. (gs. -úna). 1. vn. of glinnigh2. 2. Scrutiny. 3. Glint, sparkle. (Var: glinnireacht f)

glinnte1, spl. (In phrases) ~ an aeir, the vault of heaven, the upper regions. Ag imeacht sna ~, going at a furious rate. (Var: glinnt(r)eacha)

gliobachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Dishevelled person; shaggy animal. (Var: gliobach3)

gliodaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Wheedler, coaxer. (Var: gliodaire m)

gliodaíocht, f. (gs. ~a). (Act of) wheedling, coaxing. Ag ~ le duine, ingratiating oneself with s.o. (Var: gliodaireacht)

gliogaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) clicking, clacking; jingling, rattling; prating, prattling. (Var: gliogaíl f)

gliogarnach, f. (gs. -aí). (Act of) rattling; tinkling, rattling, sound; prattle. (Var: gliogarnáil f. gliogarnaíl f, gliogarsnach)

gliograch, a1. Jingling, rattling; (of person) prattling, rattlebrained. (Var: gliogrúil a2)

gliúcach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Peering, purblind, person. 2. Curious, furtive, prying, person. (Var: gliúcaí m, gliúcálaí m)

gliúcaíocht, f. (gs. ~a). (Act of) peering; furtiveness. (Var: gliúcáil f)

gliúrach, f. (gs. -aí, npl. ~a, gpl. ~). 1. Large thing, large quantity. ~ a ithe, to stuff oneself with food. ~ bhainise, enormous wedding feast. ~ chasachta, bad cough. 2. Huge, paunchy, person. (Var: ~ án m)

gliúrascnach, f. (gs. -aí). (Act of) creaking. ~ adhmaid, rothaí, bróg, cnámh, creaking of timber, of wheels, of shoes, of bones. (Var: gliúrascach, gliúrascáil f, gliúscáil f, gliúscairt f)

gloine1, f. (gs. ~, pl. -ní). Glass. 1. ~ dhaite, coloured, stained, glass. ~ leatháin, mheilte, shioctha, shnoite, shreangaithe, sheet, ground, frozen, cut-, wired, glass. ~ chloch thine, flint-glass. ~ antamóin, glass of antimony. Earraí ~, glassware. Cás, doras, ~, glass case, door. Teach ~, glasshouse. Séidteoir, gearrthóir ~, glass-blower, glass-cutter. Tex: adach ~, glass-cloth. adach gloiní, (of towel) glass-cloth. 2. (Of pane, lens, etc.) ~ fuinneoige, (pane of) window-glass. ~ uaireadóra, watch-glass. ~ formhéadúcháin, magnifying glass. ~ spéaclaí, optical glass. Gloiní a chaitheamh, to wear glasses. Gloiní gréine, sun-glasses. ~ frithne, object-glass. ~ féachana, spy-glass. Féachaint trí na gloiní, to look through the glasses, the binoculars. Féachaint sa ghloine, to look in the glass, in the mirror. ~ aimsire, weather-glass, barometer. Tá an ghloine ag gabháil síos, the glass is falling. ~ lampa, globe (of lamp). 3. (Of container, measure) ~ choise, goblet. Gloiní boird, table glasses. ~ fíona, wine-glass; glass of wine. ~ leanna a ól, to drink a glass of ale. Prov: Ól ~ is caoin dabhach, sow the wind and reap the whirlwind. 4. Mus: Gloiní ceoil, musical glasses, glass harmonica. (Var: m)

glóir1, f. (gs. ~e). 1. Glory. An ghlóir fhlaithiúnais, shíoraí, heavenly, eternal, glory. Dia na ~e, God of glory. ~ a thabhairt do Dhia, to glorify God. ~ do Dhia (in airde, sna harda), glory be to God (on high). Chun ~e Dé, for the glory of God. An ghlóir a chaitheamh, to partake of glory, to enjoy heavenly bliss. Bheith sa ghlóir, to be in heavenly glory; to be in one's glory, in a state of exaltation. ~ na gréine, the glory of the sun. ~ an tsaoil seo, mundane glory. ~ dhíomhaoin, vainglory. Lán de ghlóir, covered with glory. Go dtuga Dia an ghlóir dóibh; ar dheis na ~e go raibh siad, may they share in God's glory; may they sit at the right hand of God. 2. (pl. ~eanna). Gloria. (Var: ~e f)

glonnmhar, a1. 1. Lit: Doughty; fierce, violent. 2. Odious, disgusting. (Var: glonnach)

glórmhaireacht, f. (gs. ~a). Gloriousness. (Var: glórdhacht)

glórmhar, a1. Glorious. (Var: glórdha a3)

glota, f. (gs. ~n). Recess, cavity; maw, belly. (Var: ~in f)

gluaire. 1. f. (gs. ~). (a) Clearness, brightness. (b) Loudness, resonance. (c) Harshness, shrillness. 2. gsf., npl. & comp. of gluair1. (Var. of 1: gluair2 f)

gluaiseacht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). 1. vn. of gluais2. 2. Movement. (a) Motion. ~ na bpláinéad, na mara, tráchta, the movement of the planets, of the sea, of traffic. Rud a chur ar a ghluaiseacht, to set sth. in motion. (b) Impulse. ~ lasánta, fiery impulse. Le ~ an Spioraid Naoimh, inspired by the Holy Spirit. (c) Rhythm. ~ chainte, rhythm of speech. (d) Organized movement. ~ na saoirse, na teanga, an lucht oibre, the freedom, language, labour, movement. (e) Mus: Movement. (Var: gluais3 f)

glugaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Soft, flabby, person. (Var: glugaire m, glugrachán m)

glugarnach, f. (gs. -aí). Squelching, gurgling (sound). (Var: glugaíl f, glugarnaíl f)

gnaíúil, a2. 1. Beautiful, comely. Cailín ~, good-looking girl. Aghaidh ghnaíúil, comely face. Tá cuma ghnaíúil uirthi, she looks pretty. 2. Decent, generous. Bheith ~ le duine, to be decent to s.o. Tú féin a iompar go ~, to behave decently. Roinn sé go ~ linn, he treated us generously. (Var: gnaíúlach a1)

gnás1, m. (gs. -áis, pl. ~anna; pl. ~a used in certain phrases). 1. (a) Lit: Intercourse, association; companionship, company. Dul i n~ daoine, to associate with people. Gan duine i mo ghnás, without anyone to keep me company. Bhéarfainn uile ar ghnás Naoise, I would give all for the companionship of Naoise. (b) Lit: Cohabitation. (c) Frequentation. ~ na sacraimintí, frequentation of the sacraments. 2. (a) Lit: Habitation. Ba mhaith liom mo ghnás i nGartán, I should like to dwell in Gartan. (b) Haunt, resort. A ngnása samhraidh, their summer resorts. (c) Bed, lair, den. ~ giorria, hare's couch. ~a faolchon, wolves' dens. 3. Custom, usage. ~ na tíre, na haimsire, the custom of the country, of the time. Ní lia tír ná ~, so many countries, so many customs. ~ dlí, legal convention. Is é an ~ é, it is the usual practice. Is é an ~ atá ann (go), it is the rule (that). Ba é sin an ~ a bhí acu, that was their custom. Ligeadh as ~ é, it was abandoned as a custom. Níl sé de ghnás agam a bheith ag sáraíocht ar dhaoine, I don't make a habit of contradicting people. De réir gnáis, in the customary manner. (Var: f)

gnáth1, m. (gs. -áith, npl. ~a, gpl. ~). 1. Custom, usage; customary thing. ~ a dhéanamh de rud, to make a habit of sth. Is searbh gach ~, familiarity breeds contempt. As an n~, out of the ordinary. De ghnáth, as a rule. 2. Frequentation. ~ a dhéanamh ar áit, to frequent a place. Bhí ~ againn ar an teach, we were in the habit of visiting the house. 3. Haunt, resort. 4. Lit: (pl.) Intimates, associates. Idir a ghnátha ionmhaine, among his dear companions. 5. (gs. as attrib. a) Coimhéad gnáith, constant watch. Ná tréig do dhuine gnáith, don't desert your constant companion. (Var: npl. gnáith)

gníomh, m. (gs. -ímh, pl. ~artha). 1. Lit: (a) (Act of) doing, performing; working, exercising. Maith, olc, do ghníomh, to do good, evil. Ag ~ a thola, doing his will. Ag ~ a n-each, exercising their horses. (b) Work, function. ~ an ghabha, the smith's work. 2. (a) ~ uchta, breastwork. ~ caolaigh, wattle construction. (b) "clamp', built-up sods on stack of turf. ~ a chur ar mhóin, to build up turf. 3. Action. Rud a chur i n~, to put sth. into action. Má chuireann tú mo chomhairle i n~, if you act on my advice. Fear gnímh, man of action. Ní briathar a dhearbhaíos ach ~, actions speak louder than words. 4. Act, deed. (a) ~ cóir, amaideach, wise, foolish, act. ~ follas, overt act. ~ gaile, deed of valour. ~ gaisce, feat of arms. ~ nirt a dhéanamh, to perform a feat of strength. Ní raibh a fhios agam go raibh an ~ reatha sin ionat, I didn't know that you were capable of such a feat of running. Ba mhór an ~ dó é, it was a great achievement on his part. Is beag an ~ atá sa ghasúr sin go fóill, that boy is not fit to do much yet. (b) (Of occurrence) ~ Dé, Act of God. Ná déan ~ suite de, don't take it for an accomplished fact. (c) ~ fill, act of treachery. Ba ghránna an ~ é, it was an ugly deed. Is millteanach an ~ duine a mharú, it is a terrible deed to kill a person. (d) ~ nuachair, conjugal act. (e) (Of prayer) ~ creidimh, dóchais, grá, act of faith, of hope, of charity. ~ dóláis, act of contrition. (f) Gníomhartha na nAspal, the Acts of the Apostles. (g) Peaca, grásta, gnímh, actual sin, grace. 5. Th: Act. An chéad ghníomh den dráma, the first act of the play. 6. (Of land measure) Twelfth part of ploughland; grass of one cow. 7. Jur: Fact. (Var: gs. & npl. ~a, gpl. ~)

gníomhaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1 = gníomhaí1 1. 2. (Of person) Agent. ~ fostaithe, ginearálta, údaraithe, appointed, general, recognized, agent. ~ eastáit, estate agent. ~ riachtanais, agent of necessity. (Var: gníomhaitheoir m)

gniúdán, m. (gs. -áin). (Act of) complaining, whimpering. (Var: gniúdáil2 f, gniúdaíl f)

gnóthachan, m. (gs. -ain). 1. (Act of) winning. Ag ~ (ar rud), winning, gaining (by sth.). 2. Gain, benefit. Ba bheag an ~ dó é, he gained little by it. Dá mhéad ár n~ air, much as we benefit by it. Níl ~ ar bith ag a mhuintir air, he is of no help to his people. (Var: gnóthachtáil f)

gnúis, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Face; mien, countenance. (a) ~ mhaorga, gentle mien. Bhánaigh a ghnúis, he got white in the face. Thug siad a n~ le lár, they turned their faces to the ground. Ní fheicfidh sé ~ Dé go deo, he will never see the face of God. (b) Ar ghnúis na gréine, na talún, on the face of the sun, of the earth. (c) Lit: ~ le ~, face to face. Ar ghnúis duine, in front of s.o. I n~ an Spioraid Naoimh, in the presence of the Holy Spirit. 2. Sour expression, frown. ~ a chur ort féin, to pull a wry face. Aithním ar a ghnúis é, I can see it by the frown on his face. 3. Lit: Aspect; kind, form. (Var: pl. ~e)

gnúsacht, f. (gs. ~a). Grunt. ~ a dhéanamh, to grunt. Lig sé ~, chuir sé, ~ as, he grunted. (Var: gnús m, gnúiseacht f)

gnúsachtach, f. (gs. -aí). 1. (Act of) grunting. 2 = gnúsacht. (Var. of 1: gnúsaíl f, gnúsarnach)

go2, prep. (Eclipses; combines with poss. adjs. a, ár, to form gona, gonár) 1. Lit: With, having. Fear go lí, a handsome man. Scian go mbua, a charmed knife. Cath go ndíth, a destructive battle. Flaith go ngail, a valorous prince. Go n-aghaidh suilt, with a pleasant face. Go n-onóir, with honour. Each gona shrian, a horse plus its bridle. 2. (In measurement, chiefly with leith) Troigh, míle, acra, go leith, a foot, a mile, an acre, and a half. Cloch, tonna, go leith, one and a half stone, tons. Dhá bhliain go leith, two and a half years. Trí chéad go leith punt, three hundred and fifty pounds. 3. Lit: Lá go n-oíche, a day and a night. 4. (In phrases) Go bhfios dom, as far as I know. Go gcuimhin liom, as far as I remember. Go gclos dom, from what I hear. (Var. of 4: non-eclipsing)

gobachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Sharp-featured person; beak-nosed person. 2. Sharp-tongued person; inquisitive, interfering, person. 3. Chatterer, gossip. (Var: gobadóir m)

gobharnóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Governor. (Var: gobhairnéir)

gocarsach, f. (gs. -aí). 1. (Of fowl) (Act of) chucking, clucking. 2. (Of person) (Act of) whimpering. (Var: gocarnach)

gogaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). (Child's name for) egg. (Var: f)

gogaide1, m. (gs. ~, pl. -dí). 1. Hunkers. (Suí) ar do ghogaide, (to sit) on one's hunkers. Bhí sé craptha ar a ghogaide, he was squatting down. Leaba an ghogaide, apple-pie bed. 2 = gogaire. (Var: f)

gogalach, f. (gs. -aí). (Act of) gobbling, gaggling, cackling; gabbling. (Var: gogarlach)

goiciúil, a2. Cocked, slanted; swaggering, perky. (Var: goiceach a1)

goill1, v.i. (vn. ~eadh m, gs. ~te). (With ar) Grieve, pain; afflict, distress; vex, hurt. Ghoill an buille air, the blow hurt him. Ghoill an focal orm, the remark distressed me. Ghoill a bhás orainn, his death grieved us. Ní ghoilleann an teas air, he doesn't suffer from the heat. Ghoill an solas ar na súile aige, the light affected his eyes. Ní ghoilleann ár gcás orthu, they are not concerned about our case. Ná lig dó ~eadh mar sin ort, don't take it so much to heart. (Var: vn. ~iúint f)

goilliúnach, a1. 1. Painful, distressing, hurtful to feelings. ~ ar dhuine, distressing to s.o. Focal ~, hurtful remark. 2. Easily hurt, sensitive. Duine ~, sensitive person. Ná bí chomh ~ sin, don't be so touchy. (Var: goillsteanach)

goilliúnacht, f. (gs. ~a). Sensitiveness, sensitivity; touchiness. (Var: goilliúnaí f)

goimhiúil, a2. Stinging, venomous. Gaoth ghoimhiúil, biting wind. Focal ~, stinging remark. Pian ghoimhiúil, virulent pain. Bheith ~ le duine, to be sore at s.o.; to make stinging remarks to s.o. (Var: goimheach a1)

goirín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Pimple, pustule. ~ dubh, blackhead. 2. Wen, lump. Fágfaidh sé ~ ort, it will leave a lump on you. (Var: góirín)

goirme. 1. f. (gs. ~). Blueness. 2. gsf. & comp. of gorm2. (Var. of 1: ~acht f)

goirte. 1. f. (gs. ~). Saltiness, salinity; (of water) brackishness; bitterness. 2. gsf., npl. & comp. of goirt1. (Var. of 1: ~acht f)

goirteamas, m. (gs. -ais). 1. Saltiness, bitterness. ~ feola, saltiness of meat. ~ deor, bitterness of tears. 2. Salt food. 3. (Of person) Loutishness. (Var: goirteas)

góislín, m. (gs. ~, pl. ~í). Gosling. (Var: goislín)

goiste1, m. (gs. ~, pl. -tí). Gossip, godparent. (Var: goistibhe)

gol, m. (gs. goil). 1. vn. of goil1. 2. Weeping, crying. Racht goil a chur díot, to have a fit of crying. Bhris a ~ uirthi, she burst into tears. Ní fada óna ghol a gháire, his moods change rapidly. (Var: gs. ~a1)

golfairt, f. (gs. ~e). (Act of) weeping, wailing; lamentation. (Var: gs. golfarta; golfadhach f, golghaire f)

gorta1, m. (gs. ~). 1. Hunger, famine. Bliain ghorta, year of famine. Bheith ar an n~, to be starving, destitute. Bhí ~ orm, I was weak from hunger. Duine a chur do ghorta, i n~, to starve s.o.; to ruin s.o. Bás den ghorta, death from starvation. 2. Meanness, niggardliness. ~ a bheith ionat, to be mean, miserly. Ní ligfeadh an ~ dó é a dhéanamh, he was too stingy to do it. Ruidín ~, miserable little thing. (Var: f)

gortachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Hungry, starved, person. 2. Stingy person, niggard. (Var: gortán)

gósta, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Ghost. ~ garbh-Bhéarla, an uncouth smattering of English. 2. Reflection. (Var: góstán m, góstóg f)

grabhar, m. (gs. -air). Crumbled matter, crumbs, fragments. ~ móna, turf-mould. ~ a dhéanamh de rud, to crumble sth. An ~ beag airgid a bhí agam, the little bit of money I had. (Var: grabhal m, grabhlach m)

graeipe, f. (gs. ~, pl. -pí). Graip, (digging-)fork. (Var: graeip f)

graf1, m. (gs. & npl. -aif, gpl. ~). Graph, chart. (Var: pl. ~anna)

grafainn, f. (gs. & pl. graifne). Lit: 1. Horse race. 2. Group of horsemen, of running horses. 3. Tumult of chase. 4. Alarming, menacing, noise. 5. Grunting, squealing, cackling, sound. (Var: grafann f)

grágaíl, f. (gs. -íola). (Act of) cawing, croaking; braying; cackling; squawking. (Var: grágadaíl, grágáil f, grágalach f, grágalaíocht f)

grágaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Cawer, croaker, crier; raucous-voiced person. (Var: grágalaí m, grágálaí m)

grágarsach, f. (gs. -aí). (Of bird) (Act of) cackling. (Var: grágarnach)

grainceach, a1. Frowning, grimacing. (Var: grainciúil a2)

gráiniúil, a2. 1. Hateful, abhorrent. Gníomh ~, foul deed. Coir ghráiniúil, heinous crime. Bheith ~ ar rud, to abhor sth. 2. Ugly, disfiguring. Gearradh ~, ugly cut. 3. Loathsome, abominable. Aicíd ghráiniúil, loathsome disease. 4. Fearful, terrible. Ollphéist ghráiniúil, fearful monster. (Var: gráinmhear a1)

gráinne1, m. (gs. ~, pl. -nní). Grain. 1. Single grain. (a) (Of corn) ~ coirce, cruithneachta, a grain of oats, of wheat. ~ piobair, peppercorn. Is é an ~ mullaigh é, it is the pick of the grain, the best. S.a. eorna. (b) (Hard) particle. ~ gainimh, salainn, a grain of sand, of salt. (c) ~ (coise), corn (on foot). 2. (a) (Of granules in rock) Cloch ghráinne, granular stone; granite. (b) ~ adhmaid, grain of timber. (c) (Of line of fibre) I gcoinne an ghráinne, against the grain. 3. Meas: ~ óir, airgid, a grain of gold, of silver. 4. Small quantity. ~ tae, siúcra, a grain of tea, of sugar. (Var: pl. ~acha)

gráiscín, m. (gs. ~, pl. ~í). Foul-mouthed, obscene, person. (Var: ~each1 m)

gráisciúlacht, f. (gs. ~a). Vulgarity, obscenity. (Var: gráistiúlacht)

gramaisc, f. (gs. ~e). Rabble, mob. (Var: gramaraisc)

gramhas, m. (gs. -ais). Grin, grimace; ugly expression. ~ a chur ort féin le, chun, duine, to grimace, make faces, at s.o. Is gránna an ~ atá air, he has an ugly grin on his face. (Var: gramhais f)

gramhsáil, f. (gs. -ála). (Act of) grinning, grimacing. (Var: gramhsaíl)

grampar, m. (gs. & npl. -air, gpl. ~). 1. Grampus. 2. Big coarse woman. (Var: ~d m)

graosta, a3. Lewd, obscene, filthy. Duine ~, lewd person. Caint ghraosta, bawdy talk. Scéal ~, smutty story. Amhrán ~, ribald song. (Var: graostúil a2)

grástúil, a2. Gracious, 1. Endowed with grace. An bheatha ghrástúil a chaitheamh, to live a life of grace. Bean ghrástúil, gracious, serenely pious, woman. 2. Benignant, merciful. Bheith ~ le duine, to be merciful, to show kindness, to s.o. (Var: grásmhar a1, grásúil)

grástúlacht, f. (gs. ~a). Graciousness, mercifulness. (Var: grásmhaireacht, grásúlacht)

greadán1, m. (gs. -áin). 1. Beating, fighting; stir-up, hullabaloo. 2. Stinging pain, smart. Mo ghreadán! Alas! (Var: greadáil f, greadaíl f)

greadánach, a1. 1. Lashing, stinging, smarting. 2. Fighting, noisy. 3. Bright, intense. (Var: greadánta a3)

greadfach, f. (gs. -aí). Stinging pain, smart. ~ ó bhuille, ó theas, smarting from a blow, from heat. Chuir an ghaoth ~ ina aghaidh, the wind stung his face. Bhí ~ i mo shúile ag an toit, the smoke made my eyes smart. Cuirfidh mise ~ ionat, I'll warm your hide for you. (Var: m)

greadhain, f. (gs. ~e). 1. Noise, clamour, rattle, din. 2. Shouts of revelry, of exultation; merriment, hilarity, joy. 3 = graidhin 2. (Var: greadhal m, greadhan m)

greadhnach2, a1. 1. Noisy, rattling, clamorous. 2. Merry, exulting, cheerful, joyous. 3. Bright, sparkling. (Var: greadhanmhar )

Gréagach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Greek. (Var: Gréag m)

greamastúil, a2. Tight-fisted. (Var: greamasúil)

greamús, m. (gs. -úis). 1. Tenacity. 2. Secretiveness. (Var: ~aí f)

greanach1, m. (gs. -aigh). Gravel, gravelly soil. (Var: f)

greannmhaireacht, f. (gs. ~a). 1. Funniness. (a) Humorousness, comicality. (b) Oddness, strangeness, queerness. Tháinig ~ orm, I felt queer. 2. Lovingness, amiability. (Var: greannmhaire f)

gréibhlí, spl. Knick-knacks, trinkets. Faoi iomlán a cuid ~, in all her adornments. (Var: gréibhíní)

gréithe , spl. 1. (a) Lit: Valuables. (b) Ornaments, trinkets. 2. (a) Presents. ~ síthe, peace-offerings. ~ geanúla, love-tokens. (b) Natural endowments. ~ d'fhreagair dá scéimh, talents that matched her beauty. ~ móra na háilleachta agus na hóige, the great gifts of loveliness and youth. 3. Ware; crockery, delf. ~ airgid, poircealláin, silverware, china. ~ tí, cócaireachta, household, cooking, utensils. (Var: gréithre)

grianánach, a1. Having sunny rooms, a sunny aspect; sunny, bright, pleasant. (Var: grianánda a3, grianánta a3)

grideall, f. (gs. -dille, pl. -dillí). Griddle. Arán gridille, griddle-cake. Ní ar do ghrideall a bruitheadh é, "it was not baked on your griddle', it doesn't concern you. (Var: m)

grifín : codladh 3. (Var: grífín)

griobaltach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Surly, churlish, person. (Var: griobalach)

griofadach1, m. (gs. -aigh). Stinging, prickling, sensation; tingle. ~ a chur i nduine, to make s.o. tingle. ~ i súile, i méara, tingling in eyes, in fingers. Bhí ~ teasa iontu, they were tingling with heat, in a glow. (Var: f)

griogadh, m. (gs. -gtha). 1. vn. of griog2. 2. Teasing, tantalization; petty annoyance. 3. Titillation, excitation. (Var: griogáil f, griogan f)

griolladh, m. (gs. -llta). 1. vn. of grioll. 2. Broil, broiled meat. 3. Grilling, severe treatment; fight, quarrel. (Var. of 3: griolla m)

griolsa1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Broil, brawl, fracas; commotion. 2. Merry-making, jamboree. (Var: griollsa)

griongalach, a1. 1. Diligent, zealous; solicitous. 2. Plucky. (Var: griongalóideach)

gríos1, m. (gs. -ís). 1. Hot ashes, embers. 2. Heat, glow; ardour. 3. Rash; blotches (on skin). (Var: gs. ~a; f, gs. gríse)

gríosc, v.t. & i. (pp. ~tha). Broil, grill. (Var: ~áil)

gríoscadh, m. (gs. -ctha). 1. vn. of gríosc. 2. Grilling, grill. Branra gríosctha, gridiron, griller. Seomra gríosctha, grill-room. (Var: gríoscáil f)

griotháil1, f. (gs. -ála). 1. vn. of griotháil2. 2. Grunt, grunting. (Var: griothaíl f)

grodmhear, a1. Swift and sudden. (Var: grodmhar)

gróigeán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Small heap of footed turf. 2. Huddled figure; dumpy person. 3. Mullach gróigeáin a dhéanamh, to turn a somersault. (Var: gróigín m)

gruamaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Gloomy, morose, person. (Var: gruamachán m)

grugaill, f. (gs. ~e, pl. ~í). Grub of beetle. (Var: grugaid2 f)

grúnlach, m. (gs. -aigh). Dregs, refuse, heel-tap. (Var: grúnlais f)

grúnta, m. (gs. ~). Nau: Bottom, depth, sounding. Cad é do ghrúnta? What are the soundings? (Var: grunda)

gruth, m. (gs. ~a). 1. Curds. ~ agus meadhg, curds and whey. Ní thig leat é a bheith ina ghruth is ina mheadhg agat, you can't have it both ways, have everything to suit your whims. Níl ~ ná meadhg aige, nothing is right with him, he has nothing. An ~ do Thadhg is an meadhg do na cailíní, the son of the house gets all the attention (at the expense of the girls). ~ cáise, cheese curds. ~ liomóidí, lemon-curd. 2. ~ buí, ~ núis, ~ thúis, beestings. (Var: f)

guagacht, f. (gs. ~a). Unsteadiness, instability; wavering, vacillation; capriciousness, fickleness. (Var: guagaíl f, guagaíocht)

guaigín, m. (gs. ~, pl. ~í). Restless, fidgety, capricious, person. (Var: guagán m)

guaillí1, m. (gs. ~, pl. -llithe). Companion. (Var: guailní)

guaillíocht, f. (gs. ~a). Companionship. (Var: guailníocht)

guaire1, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Bristle. 2 = guaireach1. (Var: pl. ~acha)

guaiseach, a1. Dangerous, hazardous. (Var: ~tach, guaisiúil a2)

gualainn, f. (gs. ~e, pl. guaillí). Shoulder. 1. Rud a chur ar do ghualainn, to place sth. on one's shoulder. Caith thar do ghualainn é, throw, sling, it over your shoulder. Airm a chur le ~, to shoulder arms. Chuir sé an gunna lena ghualainn, he brought the gun to his shoulder. Caitheamh ón n~, to cast from the shoulder. Amach óna ghualainn, straight from his shoulder. Do ghualainn a chur le rud, to set one's shoulder to sth. An ghualainn a thabhairt do dhuine, to shoulder, jostle, s.o. Seasamh ar ghualainn duine, to stand at s.o.'s shoulder, side by side with s.o. ~ ar ghualainn, shoulder to shoulder. Chuir siad a nguaillí le chéile, they shouldered the burden together, made a combined effort. Idir an dá ghualainn, between the shoulders. Féachaint thar do ghualainn, i ndiaidh do ghualainne, to look over one's shoulder. Bhí an ceann is na guaillí aige orthu, he stood head and shoulders above them. Ní hualach ar do ghualainn é, you can easily carry, bear, it. S.a. cloch1 1(d), crios1, éan1 1, maoil1 3(c), maol2 1(b). 2. ~ cnoic, sléibhe, shoulder of hill, of mountain. ~ buidéil, siséil, shoulder of bottle, of chisel. ~ báid, loinge, bow of boat, of ship. Ar an n~ chlé, on the port bow. 3. Cu: ~ chaoireola, bhagúin, shoulder of mutton, of bacon. 4. (In phrases) De, ar, ghualainn ruda, beside, compared with, sth. Níl ionam ach leanbh ar a ghualainn, I am only a child compared to him. (Var: gs. gualann, gualanna, pl. ~eacha, ~í)

guamach, a1. Planned, orderly; comfortable. (Var: guamáiseach)

guasach, a1. 1. Lit: Danger-loving, adventurous. 2 = guaiseach. (Var: ~tach, guasmhar)

gubhach, a1. Weeping, mourning, sorrowful. (Var: gubhadhach)

guí, f. (gs. ~, pl. ~onna). 1. vn. of guigh. 2. Prayer. (a) ~ Dé a dhéanamh, to pray to God. ist le mo ghuí, hear my prayer. Do ghuí a fháil, to get an answer to one's prayer. ~ an phobail, the prayers of the congregation. ~ an phobail a chur le duine; duine a chur faoi ghuí an phobail, to have public prayers said for (the repose of the soul of) s.o. Duine a chur faoi bhrí na ~, to include s.o. in one's prayers; to pray for s.o.'s soul. Chuir sé an t-iomlán againn faoi bhrí na ~, he castigated the whole lot of us. Is é mo ghuí (go), it is my fervent wish (that). (b) Entreaty. ~ duine a dhéanamh faoi rud, to entreat s.o. about sth. (c) Níl aon ghuí ort, there is no need for thanks, don't mention it. (d) Imprecation. Is mór an fear ~onna é, he swears a lot. Dia, aingil Dé, in aghaidh do ghuí, God preserve us from such talk. ~ dheacair ort! Bad scran to you! (Var: guibhe, guidhe, pl. guidhte)

guigh, v.t. & i. (pres. guíonn, vn. guí). Pray. Dia a ghuí, to pray to God. Ag guí go dúthrachtach, praying earnestly. Guím Dia (go), I pray God (that). Guím thú, I beseech you. Guí ar dhuine, ar son duine, to pray for s.o. Rud a ghuí do dhuine, to wish sth. fervently for s.o. Guím sonas duit, I wish you happiness. Ag guí le hanamacha na marbh, praying for the souls of the dead. Guím an t-ádh leat, may good luck go with you. (Var: guidh, pres. guidheann)

guíodóireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) praying, petitioning. 2. Iron: (Act of) cursing, swearing. (Var: guíochan f, guíoch(t)aint f)

gunail, f. (gs. ~e, pl. ~í). Gunwale. An ghunail a chur faoi uisce, to roll gunwale under. Lán go ~, full to the gunwale. Síos go ~, heavily laden; (of person) loaded with drink. (Var: gunbhál m)

gúngáil, f. (gs. -ála). (Act of) swaying, staggering; unsteady, awkward, gait. (Var: gúngaíl f, gúngaireacht f)

gunnadóireacht, f. (gs. ~a). 1. Gunnery. 2. F: Rapid-fire speech. (Var: gunnaeireacht, gunnaireacht)

gusmhar, a1. Forceful, enterprising, spirited; self-important. (Var: gusach a1)

gutachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Guttersnipe. (Var: gutálaí m)

guth, m. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Voice. (a) Human voice. Chuala mé ~ duine, I heard s.o.'s voice, a human voice. Is é do ghuth a bhí ann, it was your voice. ~ cinn, head-voice; loud, clear, voice. In ard (a chinn agus) a ghutha, at the very top of his voice. Níl an ~ cinn agam atá agatsa, my voice is not as good as yours. S.a. téad 2(b). (b) Singing-voice. ~ a bheith agat, to have a voice, be able to sing. ~ a chur le rud, to sing sth. Is breá an ~ atá aici, she has a fine singing-voice. Chaill mé mo ghuth, I have lost my voice. Níl a ghuth aige, he is not in voice. (c) Note, sound. ~ na cuaiche, the cuckoo's call. ~ gadhar, the cry of beagles. ~ na gaoithe, the sound of the wind. ~ goil, sobbing voice. (d) Utterance. ~ a chur ar rud, to utter sth. Ní thig liom ~ a chur air, I can't say, pronounce, it. Tháinig a ghuth faoin ngairm aige, his prediction came true. Sin an ~ a fuair a fhreagairt, that call was readily answered; it was done like a shot. Chomh luath is a fuaireamar an ~, as soon as we got word. (e) Expressed opinion. ~ an phobail, the voice of the people. ~ a thabhairt ar son, in aghaidh, ruda, to voice an opinion in favour of, against, sth. D'aon ghuth, with one voice, unanimously. (f) Voice, vote. ~ a thabhairt do dhuine i rud, to give s.o. a voice in sth. Do ghuth a thabhairt, to vote. 2. Blame, reproach, censure. ~ a thabhairt ar dhuine, to censure s.o. Ní ~ air é, it is no reproach to him. Níl ~ agam ort, I don't blame you. Ní bhfaighidh tú ~ ná náire as, you will be neither reproached nor disgraced for it. Is baol gur ~ a dheireadh, I am afraid it will end in recriminations. 3 = guta2. (Var: f)

háilléar, m. (gs. & npl. -éir, gpl. ~). Halyard. (Var: hailéar)

haras, spl. Horrors. Sna ~, in the horrors. ~ óil, horrors of drink. ~ tobac, wild craving for tobacco. (Var: ~aí)

hart, m. (gs. & npl. hairt, gpl. ~). Cards: Heart. An t-aon ~, the ace of hearts. (Var: ~as m)

heits, m. (gs. ~, pl. ~eanna). Hitch, noose, knot. (Var: f)

hoibín host, s. 1. (a) Load carried on back. (b) Child being carried pick-a-back. 2. Bheith i do ~ ag duine, to be a burden-bearer, a drudge, for s.o. (Var: hoibín hos)

holam halam, s. Commotion, uproar; confusion. (Var: hólam tró)

hurlamaboc, m. (gs. ~). Commotion, uproar; noise of chase. (Var: hurla harla, hurlama giúrlama)

husá, int. Huzza! (Var: husae)

husáireacht, f. (gs. ~a). (Act of) huzzaing. (Var: husaeireacht)

í1, f. (gs. ~). Lit: Geog: Island. Í Cholm Cille, Oileán Í, Iona. (Var: gs. ia)

iaigh, v.t. & i. (pres. iann, fut. iafaidh, vn. iamh, pp. iata). 1. Close, shut. Bosca, doras, a iamh, to close a box, a door. Poll a iamh, to stop a hole. Bhí na súile ag iamh air (le codladh), he could not keep his eyes open (with sleep). Iatar an bhearna orthu, let the gap be closed against them. D'~ sé a dhorn air, he closed his fist over it, kept a tight hold on it. Ná h~ do chroí orainn, don't harden your heart against us. 2. Stop, dam. Sruthán a iamh, to dam a stream. 3. Enclose, encompass; gather about. Iafar i gcarcair iad, they will be shut up in a prison. D'~ siad um an dún, they closed in on, surrounded, the fort. Iaigí air, close in on, seize, him. Lit: Is umainn iafaid uile, they will all rally round us. 4. ~ le, join, unite, with. D'~ siad leis na gaill, they allied themselves with the foreigners. D' ~ sé i gcealg leo, he joined in a conspiracy with them. (Var: iaidh)

iallchrann, m. (gs. & npl. -ainn, gpl. ~). Sandal. (Var: iallacrann)

ialtóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). Z: ~ (leathair), bat. (Var: ialtán m)

iarann1, m. (gs. & npl. -ainn, gpl. ~). Iron. 1. ~ leatháin, múnla, saoirsithe, sheet, cast, wrought, iron. ~ bandaí, fonsaí, tairní, strip-, hoop-, stub-, iron. ~ rocach, corrugated iron. Chomh crua leis an ~, as hard as nails. Tá sé ina ~, it is iron-hard. Chaithfeadh sé an t-~, it would wear out iron; (of person) he is very hard on clothes, on shoes. 2. Iron part of tool. (a) ~ céachta, coulter (of wooden plough). ~ rotha, iron rim of wheel. ~ scine, spáide, blade of knife, of spade. ~ locair, plána, plane-iron. ~ a chur ar bhróg, to tip a shoe with iron. Tá ~ ag teastáil ón gcapall, the horse needs shoeing. ~ seaca, calkin. An t-~ a thabhairt dó, (of horse, fig. of person) to spur him on. (b) ~ brandála, forloiscthe, branding-, searing-, iron. ~ rásála, fuller. Iarainn tine, fire-irons. ~ dearg, red-hot iron, red-hot poker. Ar iarainn theo, on hot irons, on a griddle. Tá an dá ~ déag sa teallach aige, he has (too) many irons in the fire. An t-~ fuar, cold steel. (c) ~ bláthnaithe, gofrála, smúdála, laundry, goffering, smoothing, iron. ~ táilliúra, tailor's goose. An t-~ a chur ar éadach, to iron cloth. (d) ~ coise, leg-irons. ~ dreapadóireachta, climbing iron. Iarainn a chur ar dhuine, to fetter, handcuff, s.o. Iarainn a chur le fuinneog, to bar a window. (e) Golf: ~ tiomána, driving iron. An ceathrú h~, No. 4 iron. 3. Med: ~ san fhuil, iron in the blood. 4. F: "Brass', money. (Var: pl. ~acha, ~aí)

iarchomaoineach, f. (gs. ~). Post-communion. (Var: iarchomaoin(e) f)

iarchomharc, m. (gs. & npl. -airc, gpl. ~). Lit: Last word of poem repeating first word; binding stanza of poem. (Var: iarchomhrac)

iardraí, m. (gs. ~). Lit: 1. (a) Result, consequence. (b) Ending, fate. 2. Issue, progeny. (Var: iardhraigheacht, f, iardhraoi)

iarghnó, m. (gs. ~). Grief, regret; vexation, annoyance. ~ a bheith ort faoi rud, to regret sth.; to be vexed about sth. ~ a chur ar dhuine, to distress, to annoy, s.o. Níor chuir sé lá ~ air, he wasn't in the least put out by it. (Var: iargnó, iargnú)

iarghnóch, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -óiche, npl. ~a). Vexed, distressed, unhappy. (Var: iar-ghnóitheach a1)

iargúlta, a3. 1. Backward, remote, isolated. Áit ~, remote, isolated, place. 2. Outlandish, wild, terrible. ide ~, outlandish dress. Focal, gníomh, ~, awful word, deed. Aimsir ~, wild, dreadful, weather. Bhí cuma ~ air, he looked terrible. Tá méid ~ ann, he is terribly big. (Var: iargúil2 a2, iargúlach a1)

iarlacht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). Earldom. (Var: iarlaíocht)

iarlaitheach, a1. Haughty, arrogant, presumptive. (Var: iarlaithe a3)

iarmhéirí, m. (gs. ~). Ecc: Matins. ~ an mheán oíche, midnight matins. (Var: iarmhéirghe f)

iarmhóracht, f. (gs. ~a). Lit: (Act of) pursuing, seeking; pursuit, search. (Var: iarmhóireacht)

iarraidh, f. (gs. -ata, pl. -ataí). 1. vn. of iarr. 2. (a) Request, demand. Tá ~ ar an leabhar sin, that book is in demand. Níl ~ acu ar an obair, they don't want work. Níl ~ anseo orthu, they are not wanted here. Rachainn ann dá mbeadh ~ orm, I would go there if I were asked. Tá ~ a choda ann, he is well able to claim his share. Gan ~, unasked, unbidden, unwanted. Comhairle gan ~, unsought-for advice. Giolla gan ~, unwanted attendant, meddler. (b) Thing sought. D'~ a fháil, to get what one asks for, one's wish. Níl a ~ mór, he is not asking for much. 3. Attempt, attack. ~ a thabhairt ar rud a dhéanamh, to attempt to do sth. Tabhair ~ air, have a go at it. Thug sé ~ mhór air, he made a great effort to do it. ~ a thabhairt ar dhuine, to try to reach s.o.; to attempt to attack s.o. Tugadh ~ tharrthála air, an attempt was made to rescue him. Thug sé ~ bhuailte orm, he made an attempt to strike me. Thug siad ~ ar an doras, they made for the door. Fuair sé ~ mhór, he had a severe attack. ~ oibre a dhéanamh, to try to do a spot of work. 4. Ar ~, sought for, missing. Tá an leanbh ar ~, the child is missing. Tá siad ar ~ ón tseilf, they are missing from the shelf. Bhí sé ar ~ ina cheirteacha, his clothes were much too big for him. Tá a bhiseach ar ~, he is past recovery. Bhí sé faoi m'~, it was within my reach but I couldn't find it. 5. Turn, time. An ~ seo, this time. Fan le d'~, wait your turn. D'aon ~, at one go, outright; at once. (Var: pl. iarranta, iarratacha)

iarratach2, a1. Asking, petitioning; begging, importunate. (Var: iarratasach, iarr(a)thach)

iarrthóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Petitioner, suppliant. 2. Candidate; entrant, examinee. (Var: iarrthach m)

iarsma, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Remainder, remnant; (pl.) relics, remains. An t-~ anama atá ionam, what little of life remains in me. Níl fágtha ach ~ den bhia, there are only scraps of the food left. ~í an tseansaoil, the relics of the past. ~í iontaiseacha, fossilized remains. 2. Survivor, surviving progeny. A n-iarsmaí nó a sliocht, their survivors or descendants. Beidh sé gan ~ ina dhiaidh, there will be no one to come after him. Lit: Beidh ~ i mbliana ar Ghráinne Mhaol, Granuaile's descendants will rise up this year. 3. After-effect; ill-effect, (evil) consequence. ~í galair, an Drochshaoil, the after-effects of a disease, of the Famine. ~ an drochbhirt, the consequence of an evil deed. 4. Mark, trace. ~ cneá, trace of wound. Ní fhacamar ~ díobh, we saw no trace of them. Buille a d'fhág ~ air, a blow that left its mark on him. 5. Resultant burden, encumbrance. Chuir sé ~ air féin lena chaiteachas, his spending led him into debt. 6. Hansel, new-year's gift. Fógraím m'~ ort! What about my new-year's gift? F: Lá na n-iarsmaí, New Year's Day. (Var: f; ~ir f, ~ire f, ~r m)

iartharach2, a1. 1. Western, occidental; (of wind) westerly. 2. Back; backward, remote. (Var: iarthrach)

iasacht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). 1. (a) Lending, borrowing; loan. ~ (ruda) a thabhairt do dhuine, to lend (sth.) to s.o. ~ (ruda) a fháil, to borrow (sth.). Ar ~, on loan. Fuair mé airgead ar ~, I got money on loan. Iarr ~ a ghluaisteáin air, ask him for the loan of his car. Bheith ar an ~, ar na hiasachtaí, to be dependent on borrowing. (b) (Of thing lent or borrowed) An ~ a fháil, a thabhairt, ar ais, to get, give, back the loan. Cuir abhaile an ~, return what you borrowed. ~ na hiasachta, the lending of a borrowed article. ~ stáit, state loan. ~ morgáiste, loan on mortgage. 2. (In phrase) Ón ~, from outside, from abroad. 3. (gs. as attrib.a.) (a) Borrowed, lent. Ball ~a, borrowed article. Focal ~a, loan-word. (b) Strange, foreign. Duine ~a, person from outside, stranger, foreigner. Teach ~a, strange house, house other than one's own. Ainm ~a, strange, unfamiliar, name. Tír, teanga, ~a, foreign country, language. (c) Lit: Transitory. Seal aithghearr ~a, a short passing while. (Var: m)

iascúil, a2. 1. Abounding in fish; easy, profitable, to fish. Banc ~, good fishing-bank. 2. Good for, at, fishing. Líon ~, good fishing-net. Bhí sé riamh ~, he was always good at catching fish. 3. Piscatory, piscatorial. 4. (Of taste, smell) Fishy. (Var. of 1: iascmhar a1)

iath, f. (gs. iaithe, npl. ~a, gpl. ~). Lit: Land, meadow; estate, territory; country. (Var: m)

ibh1, v.t. & i. (vn. ~e, pp. ife). Lit: Drink. (Var: íbh)

íceach, a1. Healing, curative. (Var: íciúil a2)

idir1, prep. (pl. pron. forms: eadrainn, eadraibh, eatarthu) (Lenites except in certain phrases with agus; does not affect noun preceded by article) Between. 1. (a) (Of space, time) ~ dhá bhruach, an dá thaobh den abhainn, between two banks, the two sides of the river. ~ thithe, pháirceanna, between houses, fields. Ag taisteal ~ thíortha, travelling between countries. ~ dhá cheann an bhaile, from one end of the town to the other. Tá míle eatarthu, they are a mile apart. ~ bhéilí, threallanna oibre, between meals, spells of work. ~ an dá linn, in the meantime. ~ amanna, between times, now and again. ~ an bun agus an barr, between the bottom and the top. ~ Baile Átha Cliath agus Corcaigh, between Dublin and Cork. (b) (Of distinction, difference, separation, conflict) Aithint ~ rudaí, to distinguish between things. Teacht, cur, ~ dhaoine, to come, interfere, between people. Chuaigh sé eatarthu, he separated them. D'éirigh eadrainn, we fell out. Is beag, is mór, eatarthu, they differ little, greatly. Tá bliain eadraibh, there is a year between you. A bhfuil ~ pingin agus punt, all the difference between a penny and a pound. Eatarthu féin atá sé, let them settle it among themselves. S.a. comhairle 1. (c) (Of sharing, partaking, inclusion) Cheannaigh siad eatarthu é, they bought it between them. Roinn ~ an péire acu é, divide it between the pair of them. Bhí punt againn eadrainn, we had a pound between us. ~ gach uile rud, including everything. S.a. focal 5. (d) (Of exclusiveness) Eadrainn féin an chaint seo, let us keep this talk to ourselves. Rún ~ mhná, a secret confined to women. ~ mise agus tusa (agus an bac), between you and me (and the wall). (e) (Among) Is beannaithe thú ~ mhná, blessed art thou among women. Faiteach ~ dhaoine, shy among people. (f) (Used as adv.) Bheith ~ eatarthu, to be betwixt and between. 2. (a) ~ . . . agus . . . , partly . . . partly . . . . ~ shúgradh is dáiríre, half in joke, half in earnest. ~ gháire agus ghol, between laughing and weeping. ~ a bheith donn agus dearg, part brown and part red. (b) ~ . . . agus . . . , both . . . and . . . ~ chorp agus anam, (both) body and soul. ~ bheag agus mhór, fhir agus mhná, shean agus óg, both little and great, men and women, old and young. (Var: Lenites following noun in all cases)

idircheart1, m. (gs. ~a). Lit: 1. vn. of idircheart2. 2. Interpretation; investigation, discussion, arbitration. (Var: idircheirt f)

idir-ríocht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). Interregnum. (Var: idir-righe f)

idirshuí, m. (gs. as s. ~, as vn. -uite; pl. -uite). 1. vn. of idirshuigh. 2. Interposition, interpolation. (Var: ~omh m)

ifreanda, a3. Hellish, infernal. (Var: ifreannaí)

ildathach, a1. Multicoloured, variegated, iridescent. (Var: ildaite a3)

iliach, a. (gsm. ~, gsf. -aiche, npl. ~a). Iliac. (Var: iliaca a3)

imchian1, f. (ds. -chéin, gs. -chéine, npl. ~a, gpl. ~). Lit: Great distance; far distance, far-away place. ~ críche, great expanse of territory. In ~, in imchéin, in ~a = in imigéin : imigéin. (Var: imchéine f)

imchomharcach, a1. Lit: Questioning, inquisitive; pleading. (Var: imchomhairceach)

imchosaint, f. (gs. -anta). 1. vn. of imchosain. 2. (All-round) defence. 3. Mutual striving, contention. (Var: imchosnamh m)

imeacht, m. (gs. ~a, pl. ~aí). 1. vn. of imigh. 2. Going, departure. ~ duine as an mbaile, s.o.'s departure from home. Am ~a na traenach, the time of departure of the train. Hist: I~ na nIarlaí, the flight of the Earls. Le h~ an earraigh, with the passing of Spring. ~ na taoide, the ebbing of the tide. Tá sé chun ~a, he is ready to go; he is fit to make a start in life. Bhí an t-~ air, he had to go; his span of life was up. Is é an t-~ é, it is time to part. ~ gan teacht air! I hope he is gone for good! Níl ~ agat air, you can't get away from it. 3. Demand (ar, for). Bhí an-~ ar eallach seasc, dry cattle were selling fast. 4. Elopement. Ba mhór an lá ~a é, it was a day of many elopements. Níl tóir ar an ~ anois, runaway matches are not so popular now. 5. (a) Course, passage. ~ cúrsaí, current of events. In ~ an lae, in the course of the day. In ~ achair, after a while. Le h~ aimsire, with the passage of time. (b) (Rate of) progress. Ar an ~ atá fúinn, at the rate we are going. Tá an-~ faoi, he is going very fast. Ar aon ~ amháin, at a uniform pace. Bhí a cosa agus an ceol ar aon ~, her feet kept time with the music. (c) Tá ~ an tí fúthu, they have the run of the house. 6. Gait, bearing, demeanour. Is breá an t-~ atá faoi, he bears himself well; (of horse, etc.) he has a fine action. Tá ~ aerach fúthu, they are inclined to be flighty. Má bhíonn tú i bhfad eile ar an ~ sin, if you carry on like that much longer. Conas tá sibh? An t-~ céanna i gcónaí. How are you? Getting along as usual. 7. Proceeding, transaction. ~aí an lae, the events of the day. ~aí na Dála, the Dáil proceedings. Nós ~a, procedure. Tús a chur ar na himeachtaí, to open the proceedings. Jur: ~aí a thionscnamh, to institute proceedings. 8. (pl.) Ways, directions. Sna himeachtaí seo, in these parts. (Var: f)

imigéiniúil, a2. Far-away, remote. (Var: imigéineach a1)

imirce, f. (gs. ~, pl. -cí). 1. Change of abode; migration, emigration. ~ a dhéanamh, to change abode, to move out; to migrate, to emigrate. ~ oíche, moonlight flitting. ~ uabhair a dhéanamh, to go away in a huff. ~ amach, out-migration. ~ isteach, in-migration. an ~, migratory bird. Bheith ar ~, to be shifting, flitting, on a migratory journey. ~ a bhaint as duine, to make s.o. change his abode, to shift s.o. Go n-éirí bhur n-~ libh, may you be lucky in your new home. An ~ go Sasana, the emigration to England. ag agus ~, death and departure. Lit: ~ nirt, forcible migration. 2. Transfer of movable property. Lit: ~ longfoirt, shifting of camp. 3. Lit: Moving household, migratory body, band of emigrants. Maois gona ~, Moses with his migrating people. (Var: imirche, imirghe, imirí)

imirceach1, m. (gs. & npl. -cigh, gpl. ~). Person changing abode; migrant, emigrant. (Var: imirceoir m)

imleacán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Navel. S.a. caol1 1(b), caolán 5. 2. Central point, centre, hub. (Var: imleagán)

imlinn, f. (gs. -leann, pl. -leanna). Lit: 1 = imleacán. 2. (Of shield, etc.) Boss, stud. (Var: imleog f)

imní, f. (gs. ~). 1. Anxiety, concern. ~ a bheith ort faoi rud, to be anxious about sth. Bheith in ~, faoi ~, to be in a state of anxiety. ~ a dhéanamh de rud, to treat sth. as a matter of concern. Bhuail ~ í, she became anxious. Tá sé ag dul in ~ dom, ag déanamh ~ dom, it is causing me concern. Ná cuireadh sin ~ ort, don't let that worry you. Ná bíodh ~ ort, don't fret. ~ as ort! Bad luck to your fretting! 2. Eagerness, diligence, care. Tá ~ oibre air, he is anxious to get to work. Déan ~ anois, bestir yourself now. A leithéid d'~! Such fluster! Prov: Bhuafadh an ~ ar an gcinniúint, "care could overcome fate', accidents can be avoided with care. (Var: imneadh m)

imníoch, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -íche, npl. ~a). 1. Anxious, concerned. Bheith ~ faoi rud, to be anxious about sth. Tá sí ~ faoina clann, she is concerned about her children. ~ faoina shláinte, solicitous about his health. 2. Eager, diligent, careful. Oibrí ~, diligent, attentive, worker. 3. Lit: Causing apprehension, fearful. Ceann ~ na fleisce, the sore end of the stick. Gabha ~ ifrinn, the fearful smith of Hades. (Var: imneadhach a1, imníteach a1, imniúil a2)

impire, m. (gs. ~, pl. -rí). Emperor. (Var: ~oir m)

imreasach, a1. Contentious, quarrelsome. (Var: imreasánach)

imreasaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Quarrelsome person. (Var: imreasánaí)

imreasc1, m. (gs. & npl. -risc, gpl. ~). 1. (Of eye) Iris. 2. Mac imrisc, pupil (of eye). (Var: gs. & npl. ~a; of 2: mac imreasa(i)n2, mac imris)

inc, m. (gs. ~, pl. ~eanna). Ink. (Var: f)

inchinn, f. (gs. ~e, pl. ~í). Brain. 1. ~ an duine, the human brain. Síobadh, stealladh, an ~ as, his brains were blown, dashed, out. ~ chéarach, srutha, retentive, unretentive, brain. ~ chúil, cerebellum; level-headedness. Níl ~ ghealbhain aige, he has no more brains than a sparrow. Fiabhras, obair, tuirse, ~e, brain-fever, -work, -fag. 2. Bot: ~ sléibhe, bog-jelly. (Var: gs. incheann; of 2: ~each f)

inchleith, f. (gs. ~e). Lit: Concealment, secrecy. In ~, in concealment. Ainimh ~e, secret blemish. (Var: ~e f)

infheidhme, gs. as a. Fit for service; able to function; fit, able-bodied. (Var: infheadhma)

inghreim1, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. vn. of inghreim2. 2. Persecution. (Var: m, gs. inghreama, pl. inghreamanna)

inghreim2, v.t. (pp. ~the). Prey upon, persecute. (Var: pres. inghreamann, vn. inghreamadh m)

inghreimtheach2, a1. Preying, persecuting. (Var: inghreamthach)

iniarrtha, a3. 1. Askable. 2. Attemptable. Bhí sé ~ agat féin (a dhéanamh), you should have set about (doing) it yourself. (Var: iniarrata)

iniompartha, a3. Portable. (Var: iniompair)

iníon, f. (gs. -íne, pl. ~acha). 1. Daughter. ~ dearthár, deirféar, brother's, sister's, daughter; niece. ~ mic, iníne, son's, daughter's, daughter; grand-daughter. (gs. as attrib. a.) Leanbh iníne, female child. Grá ~e, daughterly love. 2. (a) Girl, maiden; (young) woman. A ~ ó! My dear girl! My dear woman! (b) Miss. I~ Mhic Ruairí, Uí Bhriain, Miss McRory, O'Brien. Máire I~ Uí Néill, Miss Mary O'Neill. (Var: npl. ~a, gpl. ~)

iníonacht, f. (gs. ~a). Daughterhood, girlhood, maidenhood. (Var: iníonas m)

inis1, f. (gs. inse, pl. insí). 1. Island. 2 = inse2. (Var: gs. ~e)

inis2, v.t. (pres. insíonn, vn. insint, pp. inste). Tell. 1. Relate. Scéal a insint, to tell a story. D'~ sé a chuid eachtraí dúinn, he related his adventures to us. Tá scéal le hinsint aige, he has a story to tell, wonders to relate. Ós á insint duit é, while I am on the subject. ~ leat, continue with your story. 2. Utter. An fhírinne a insint, to tell the truth. D'~ tú bréag dom, you told me a lie. Níor ~ mé a athrach, I said nothing to the contrary. 3. Make known. An scéala a insint, to tell the news. D'~ sé a thrioblóid dom, he told me what his trouble was. D'~ sé a pheacaí, he confessed his sins. ~ dó faoin taisme, tell him about the accident. Níor ~ tú dom cá raibh tú, you didn't tell me where you were. Ná h~ don talamh é, don't say a word about it. 4. Recount, describe. D'~ mé duit an chuma a bhí air, I told you what he looked like. Ní inseofar an ghlóir fhlaithiúnais, heavenly glory can never be described. Inseoidh sin duit cad é ab fhiú é, that will show you how much it was worth. Lit: ~ dúinn ríthe Fódla, recount for us the Kings of Ireland. 5. Inform. D'~ tú orm é, you informed on me about it. Ná h~ orm, don't tell on me. Tá sibh i gcónaí ag insint ar a chéile, you are forever telling stories about one another. D'~ sé do m'athair mé, he reported me to my father. 6. Rud a thabhairt le hinsint do dhuine, to make s.o. realize sth.; to give s.o. a piece of one's mind about sth. Thug mise a ghnóthaí le hinsint dó, I set him right about his affairs, told him what I thought of his goings-on. 7. (In phrases) Slán mar a hinstear! Slán mar a n-instear! God save us from the like of it! Dó féin a hinstear é! God preserve us from the misfortune that befell him! (Var: pres. ~eann)

inneachadh, m. (gs. -aidh). Lit: Retribution, punishment. ~ Dé, divine retribution. Claíomh an inneachaidh, the avenging sword. Thug Dia ~ air, God punished him. (Var: gs. inneachta)

inneall, m. (gs. & npl. innill, gpl. ~). 1. Arrangement, adjustment; order, array. ~ a chur ar rud, to arrange, adjust, sth. Chuir siad ~ catha orthu féin, they arranged themselves for battle. Ar ~ máirseála, in marching order. 2. Furnishings, trappings; attire, dress. ~ tí, house furnishings. ~ suain, sleeping facilities. ~ imeachta, travelling equipment. ~ a chur ort féin, to get oneself ready; to dress, tidy, oneself. 3. (Proper) state, condition. Bheith in ~, ar ~, to be in good condition; to be ready, set. In ord agus in ~, in proper working order, in excellent condition. Ar an ~ sin, in that condition. Ní fheadar d'~, I don't know how you are fixed. 4. Contrivance, trap, snare. ~ a chur, to set a trap. ~ oilc, evil contrivance. Chuir siad ~ ina choinne, they laid a trap for him. 5. Machine, engine. ~ bainte, buailte, crúite, cniotála, fuála, reaping-, threshing-, milking-, knitting-, sewing-, machine. ~ gluaisteáin, car engine. ~ gáis, gas-engine. ~ umair, tank engine. ~ dóiteáin, fire-engine. ~ crochta, outboard engine. 6. Var. vn. of innill2. (Var: f)

inneoin, f. (gs. -onach, pl. -onacha). 1. Anvil. (a) Iarann a bhualadh ar ~, to beat iron on an anvil. Buille oird ar ~, the striking of a hammer on an anvil, a resounding blow. Ceap, soc, inneonach, base, horn, of anvil. Fig: Ar ~ na hurchóide, on the anvil of iniquity. (b) Anat: ~ (na cluaise), anvil. 2. Lit: (a) Nether millstone. (b) Base-block; base, support. ~ fhorais do dhíbheargach, a sustaining base for a marauder. 3. Geog: (a) Bluff. (b) Small landing creek. (Var: gs. inneona; inneoir f, gs. inneora)

inniu, adv. & indecl. s. & a. Today. 1. Tá sé anseo ~, he is here today. Ar maidin ~, this morning. ~ is an lá sin, then and now, ever since that day. Go dtí an lá atá ~ ann, to this very day, right up to the present. Sa lá atá ~ ann, at the present time, in the present-day world. Mise ~ agus tusa amárach, it is my turn today and yours tomorrow; we must all await our call. Go bhféacha Dia orm ~ (libh), God help me this day (because of you); I am in a sorry plight now (on your account). S.a. inné. 2. Macasamhail an lae ~, (on) a day like today. Mí is an lá ~, a month ago today. Chuirfeadh sé an lá ~ ar an lá amárach, he would do wonders. 3. ~ an Chéadaoin, today is Wednesday. Bliain ó ~, a year from today, hence. Níl ann ach ó inné go dtí ~, ó ~ go dtí amárach, we are only creatures of a day. (Var: ~bh, gs. innibh)

inráite, a3. Fit to be said; mentionable, expressible, pronounceable. Focal ~, a word that may be spoken, pronounced; a remark that may be made. Ní raibh sé ~ agat, you shouldn't have said it. Ná bíodh sé ~ leat, let it not be said of you. (Var: inrá)

insamhail1, v.t. (vn. -mhladh m, gs. -alta). Lit: 1. Liken, compare (le, with). 2. Simulate, imitate. (Var: insamhlaigh)

insamhlaithe, a3. Imaginable; comparable (le, with). (Var: insamhalta, ~ach a1)

inse2, f. (gs. ~, pl. -sí). 1. Inch, holm, water-meadow. Insí cnoc, grassy places (along streams, etc.) in hills. Tá féar go hinsí cnoc aige, he has all kinds of grazing, grass in plenty. 2 = inis1. (Var: pl. ~acha)

insint, f. (gs. as s. ~e, as vn. -ste; pl. ~í). 1. vn. of inis2. 2. Relation, narration, utterance; version. Bíonn dhá ~ ar scéal, there are two ways of telling a story, two sides to an argument. Níl ach aon ~ amháin ar an scéal sin, the facts of that case are not to be denied. Níl an dara h~ air, there is no gainsaying the fact. Malairt d'~, different version. Chuala mé ~ eile air, I heard another version of it. Ní hé sin an ~ a thug sé domsa air, that is not how he told it to me. Beidh ~ scéil air, it will excite wonder, become wondrous in the telling. Chuaigh sé thar ~ scéil, it became indescribable. Níl léamh ná scríobh ná ~ béil air, it defies all description. Fear inste scéil, (i) storyteller, (ii) surviving witness. 3. Gram: ~ dhíreach, neamhdhíreach, direct, indirect, speech. (Var: insin)

intinneach, a1. 1. Lit: (a) Willing. (b) Intent. 2. Intentional. 3. Strong-willed. 4. Spirited, in high spirits. ~ suairc, merry and gay. (Var: intinniúil a2)

intleachtach2, a1. 1. Intellectual, intelligent. 2. Ingenious. (Var: intleachtúil a2)

íobairt, f. (gs. -artha, pl. ~í). 1. vn. of íobair. 2. Sacrifice. ~ a ofráil; rud a ofráil mar ~, to offer a sacrifice, to offer (up) sth. as a sacrifice. ~ loiscthe, burnt offering. ~ na Croiche, the Crucifixion. ~ an Aifrinn, the sacrifice of the Mass. Altóir, tine, íobartha, sacrificial altar, fire. 3. Lit: Religious, pious, offering. (Var: gs. íobarta)

íobartach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Victim (of sacrifice). (Var: íobarthach, íobarthaí m)

íobartach2, a1. Sacrificial, sacrificing. (Var: íobarthach)

íoc1, m. (gs. as s. ~a, as vn. ~tha; pl. ~aí). 1. vn. of íoc3. 2. Payment. ~ fiach, deachúna, payment of debts, of tithes. In ~ a shaothair, in recompense for his work. Mar ~ iomlán sa chaill, in full compensation for the loss. Déanadh a rogha duine an t-~, no matter who bears the expense. Is maith an t-ól go dtaga an t-~, one must pay for one's whistle. 3. Charge, rate, tax. Cíos is ~, rent and rates. Gan chíos gan ~, free of charges. Fear ~a, tax-, debt-, collector. 4. Requital, atonement. In ~ ár bpeacaí, in atonement for our sins. Mar ~ ina oilc, in requital for his evil doings. In ~ a athar, in revenge for his father. Lit: ~ an Chrainn, the atonement on the Cross. (Var: f)

íoc2, f. (gs. íce, npl. ~a, gpl. ~). 1. vn. of íoc4. 2. Healing, cure. ~ leighis, salve, medicament. Milse na híce, the balm of healing. Luibh íce, healing herb. 3. Lit: Salvation, redemption. Beidh ~ d'Iosrael, there will be redemption for Israel. (Var: gs. ~a)

iocht, f. (gs. ~a). Lit: 1. Kindness, clemency; pity, mercy. 2. Trust, confidence. ~ asat féin, confidence in oneself. Ní raibh ~ aige as a eascairde, he didn't trust his enemies. 3. Ar ~, in care of, dependent on, at the mercy of. Tháinig mé ar d'~, a Thiarna, I have put myself in thy charge, O Lord. Ar ~ dínite an tsagairt, depending on the dignity of the priest. Ar ~ na mbarbarach, at the mercy of the barbarians. (Var: m)

iochtmhar, a1. Lit: Kind, clement, merciful. (Var: iochtúil a2)

íocshláinteach, a1. Balmy, remedial, refreshing. (Var: íocshláintiúil a2)

iodhlann, f. (gs. -ainne, npl. ~a, gpl. ~). Lit: Bound, burst, spurt, blast. ~a móra in airde, great leaps on high. ~ ghaoithe, blast of wind. ~ ghréine, burst of sunshine. ~ fheirge, fit of anger. ~ fhoghla, rush for plunder. (Var: iodhlang f)

íogaireacht, f. (gs. ~a). Delicacy, sensitivity; touchiness. (Var: íogaire f)

iolartha, a3. Manifold, numerous; varied, abundant. (Var: iolardha)

iolarthacht, f. (gs. ~a). Multiplicity; variety, abundance. (Var: iolardhacht)

iomad, indecl.s. 1. Great number or quantity; abundance, excess. ~ na dtoirbhirtí, na ngrást, the abundance of gifts, of grace. ~ ár n-olc, our excess of woes. Sular tháinig ~ dá aois, before he was advanced in years. ~ maoine, éada, excess of wealth, of jealousy. 2. (Used with article) (a) Many, much. (Followed by sg. or pl.) An ~ uair, many times. Ar an ~ slí, in many ways. An ~ daoine, many people. Síleann an ~ (díobh, acu) é, a great many (of them) think so. (b) Too many, too much. An ~ airgid, too much money. An ~ den aithne, too much familiarity. Tá an ~ le rá agat, you talk too much. 3. (In phrases) ~ a bhí ann, it was more than could normally be expected, it was exceptional. ~ ba ea an lá inné le fearthainn, yesterday was an exceptionally rainy day. (Var: ~a, ~aí)

iomaircí, a3. Lit: Fitting, appropriate. (Var: iomaircidhe)

iomaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Ridge. 1. Agr: ~ treafa, ridge in ploughing. ~ bán, untilled strip, balk. ~ cinn, críche, headland, boundary, strip. ~ prátaí, glasraí, ridge of potatoes, of vegetables. Rudaí a chur in iomairí; iomairí a dhéanamh de rudaí, to sow things in ridges. An t-~ atá romhat a threabhadh, to face the task confronting you. Is é a ~ é, it is his line of work. Níl sé ar aon ~ leat, he is not to be compared with you. Ní chuirfinn ar an ~ le fear é go fóill, I wouldn't expect him to do a man's work, consider him a man, yet. Fig: Ag treabhadh an ~ fhada, "ploughing the long ridge', dying. S.a. roinn1 1, slán1 5, sraith1 1. 2. ~ i ngaineamh, ridge in sand. ~ sliogáin, rib of shell. Iomairí a dhéanamh i rud, to raise ridges on, to furrow, sth. 3. Meteor: ~ ardbhrú, ridge, wedge, of high pressure. (Var: pl. ~acha; f)

iomarbhá1, f. (gs. ~, pl. ~nna). 1. (Act of) contending, disputing; contention, contest; dispute, controversy. ~ reatha, running contest. ~ chainte, wordy dispute, wrangle. Bheith in ~ le duine, to be engaged in a dispute with s.o. Ag ~ leis an mbás, struggling with death. Ag ~ leis na filí, wrangling with the poets. 2. Lit: Comparative adjective. (Var: ~(i)gh f)

iomarca, f. (gs. ~). 1. Excess, superfluity; too many, too much. (Often preceded by article) (An) ~ cainte, oibre, codlata, too much talk, work, sleep. (An) ~ daoine, focal, too many people, words. An ~ de rud a bheith agat, to have too much of sth. Bhí an ~ deifre ort leis, you were in too great a hurry with it. Tá an ~ le rá aige, he talks too much. Gan ~ gan easpa, neither too much nor too little. 2. (a) Advantage, superiority. ~ a bhreith, a ghabháil, ó dhuine, to gain an advantage over s.o. Níor dhligh siad ~ uainn, they were not entitled to claim superiority over us. (b) Arrogance, presumption; oppression, injustice. Uabhar agus ~, pride and arrogance. ~ agus éagóir, oppression and injustice. (c) D'~, in addition, over and above. Tá briseadh na haithne d'~ ann, in addition to that it violates the commandment. (Var: ~idh f)

iomarcach1, a1. 1. (a) Excessive, superfluous, redundant. Obair ~, excessive work. Meastachán ~, over-estimate. Siolla ~, superfluous syllable. (b) Superabundant. Grásta ~, superabundant grace. D'fhoilsigh Dia go h~ é, God revealed it in abundance. 2. Arrogant, presumptuous; overbearing. Mustrach ~, boastful and arrogant. Breith ~, exceedingly harsh judgment. Is ~ an rud duit é, it is presumptuous of you. (Var: iomarcr(adh)ach, iomarcúil a2)

iomchuí, a3. 1. Appropriate, fitting. Ar ócáid ~, on a suitable occasion. ~ do, appropriate to. Mar is ~, as is proper. 2. Mth: Congruent. Is ~ A do B, A is congruent to B. (Var: iomchubhaidh a1, iomchuibhe)

íomhá, f. (gs. ~, pl. ~nna). 1. Image, statue. ~ ghrábháilte, graven image. ~ den Mhaighdean Mhuire, statue of the Virgin Mary. 2. Likeness, representation, reflection. ~ glóire Dé, reflection of God's glory. A ~ sa scáthán, his reflection in the mirror. 3. Opt: ~ shamhalta, virtual image. 4. Puny, insignificant, creature; mere semblance. Nach é an ~ é? What a ghost! (Var: m; ~ighean m, ~ighin f)

íomháineachas, m. (gs. -ais). Imagery. (Var: íomháineas m)

íomháineacht, f. (gs. ~a). Imagination. (Var: íomháíocht)

iomláine. 1. f. (gs. ~). Fullness, entirety. Ina ~, as a ~, in its entirety. Tabhair leat ina ~ é, take it all together. 2. gsf. & comp. of iomlán2. (Var. of 1: ~acht f)

iomlasc, m. (gs. as s. -aisc, as vn. ~tha). 1. vn. of iomlaisc1. 2. Rolling, tumbling, wallowing, floundering. Poll iomlaisc, wallow-hole. (Var: ~adh m)

iompairc, f. (gs. ~e). (Act of) vying; jealous rivalry. Ag ~ le duine faoi rud, vying with s.o. about sth. Bíonn siad ag ~ le chéile, they try to pass on their obligations to one another. D'fhág an ~ gan déanamh é, it was left undone because each person wanted the other to do it. (Var: iompairt)

iomprán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Mec: Carrier. ~ deile, carrier of lathe. ~ bagáiste, luggage-carrier. ~ ar rothar, carrier on bicycle. (Var:iomprachán)

iomrá, m. (gs. ~). 1. Rumour, report; mention, discussion; repute. Tá ~ leis, it is being reported, talked about. ~ a chur le rud, to have a report spread about sth. Chuaigh ~ amach air (go), it was rumoured of him (that). Chuala mé ~ air, I heard a rumour of it; I heard talk of it. Tá an t-~ go bhfuil sé marbh, it is reported that he is dead. An bhfuil ~ aige ar phósadh? Has he any word of getting married? Tá an t-~ sin ann, there is such a rumour. Níl ~ ar bith ar a theacht abhaile, there is no word of his coming home. Bheith faoi ~, to be talked about, in the news. Tá ~ mór leo, they are much talked about; they are in great repute. Bhí ~ an airgid orthu, they were reputed to have money. Níl lá ~ ar na himeachtaí sin anois, those events are now quite forgotten. Duine gan ~, little-known, obscure, person. Tagann gach aon rud lena ~ (ach an madra rua is an marbhán), talk of the devil and he will appear. 2. Lit: Deliberation, consideration; thought, intention. (Var: ~dhadh m, gs. ~idhte)

iomramh, m. (gs. as s. -aimh, as vn. -martha). 1. vn. of iomair. 2. Rowing. ~ báid, the rowing of a boat. Bád iomartha, rowing-boat. Leaba iomartha, rowlock. Pionna iomartha, thole-pin. Rás iomartha, rowing contest. 3. Lit: (a) (Rowing) voyage; voyage tale. ~ curaigh Maoile Dúin, Maeldun's currach voyage. (b) Riding, coursing, journeying. ~ stéad, coursing of steeds. (Var: gs. ~a)

iomramhach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Rower. 2. Lit: (a) Voyager. (b) Rover, wanderer. (Var: iomramhaí m)

ionad, m. (gs. & npl. -aid, gpl. ~). Place. 1. (a) Recognized or appointed place, position. ~ coinne, trysting-place, rendezvous. ~ faire, watching-place. ~ cosanta, defence post. ~ dídine, place of refuge. ~ catha, scene of battle. ~ troda, fight venue. ~ siamsa, place of amusement. ~ saoire, holiday resort. ~ léinn, centre of learning. Nau: ~ comhraic, action station. ~ tine, fireplace. ~ aicíde, plague spot. Rud a chur ina ~ féin, to put sth. in its proper place. Cuir an bia in ~ a chaite, set the food on the table, serve the food. As ~, out of place; out of joint. Cuireadh as a n-ionaid iad, they were moved from their places. Tá a ghualainn as ~, his shoulder is dislocated. (b) Site. ~ tí, site of house. (c) Mark, trace. ~ iomaire, trace of ridge. ~ coise sa ghaineamh, footprint in the sand. (d) Particular part (in book). In ~ eile sna Soiscéil, in another part of the Gospels. San ~ thuas, in the above passage. (e) Natural, native, place. Lit: An tír seo ní hí m'~, this country is not my homeland. (f) Space. ~ dhá bhó, place for two cows. 2. Station, rank, post. (a) ~ ard a bhaint amach, to attain a high place. A ~ sa saol, his station in life. Lit: Cuireadh in ~ ríona í, she was given a place befitting a princess. (b) Tá ~ sa Dáil aige, he has a seat in the Dáil. Fuair sí ~ aimsire, she got a position as a servant. 3. Substitution, succession. ~ duine, ruda, a dhéanamh, to take the place of s.o., sth. Rud a chur in ~ ruda eile, to substitute one thing for another. Déanfaidh sé ~ boird (dúinn), it will do (us) for a table. Rinne sí ~ máthar dó, she was like a mother to him. Tá tú ag déanamh ~ do choda féin de, you are treating it as if it were your own. Tháinig sé i m'~, he came in my place. Fear ionaid, deputy. Fear ionaid rí, viceroy. Fear ionaid Chríost ar talamh, Christ's vicar on earth. 4. (a) In ~, in place of, instead of. In ~ labhairt liom, instead of speaking to me. In ~ a mhic, instead of his son. (b) Lit: In return for. In ~ marfa a dhá iníon, as indemnity for the killing of his two daughters. Bó ar ~ bó, a cow for a cow. (Var: pl. ~a, ~acha)

ionadh1, m. (gs. -aidh, pl. -aí). Wonder, surprise. ~ a bheith ort faoi rud, to be surprised at sth. ~ a chur ar dhuine, to astonish s.o. ~ a dhéanamh de rud, to treat sth. as a matter for surprise. Tháinig ~ (mo chroí, an domhain) orm, I became (exceedingly) astonished. Is ~ liom (go), I am surprised (that). Is mór an t-~ (go), it is a great wonder (that). Ná bíodh ~ ort faoi sin, don't be surprised about that. Is beag an t-~ dó a bheith bocht, little wonder he is poor. Ní h~ ar bith é, it is no wonder. Cá h~ sin? What wonder? Rud a chur in ~, to wonder at sth. Dá mbeadh in ~ ar aon duine cár ghabh sé, if any one should wonder where he went. Tá sé ar ionaí an domhain, it is one of the wonders of the world. Bhí fearg air linn, ní nach ~, he was angry with us, and no wonder. (Var: f)

ionathar, m. (gs. -air). Entrails, bowels, intestines. An t-~ a bhaint as rud, to gut sth. Cuas an ionathair, visceral cavity. (Var: ionathrach m)

ionchollaigh, v.t. Incarnate. Dia ionchollaithe, God incarnate. (Var: ioncholnaigh)

ionchollú, m. (gs. -llaithe). 1. vn. of ionchollaigh. 2. Incarnation. ~ Chríost, the Incarnation (of Christ). (Var: ioncholnú)

ionladh, m. (gs. ionnalta). 1. vn. of ionnail1. 2. Washing, ablutions. Uisce ionnalta, water for washing. (Var: gs. ionlaidh)

ionmhardha, a3. Lit: (Of food) Rich, juicy. (Var: ionmhar2 a1)

ionnarbadh, m. (gs. -btha). 1. vn. of ionnarb. 2. Expulsion, banishment, exile. Dul ar ~, to go into exile. Duine a chur ar ~, to drive out, banish, s.o. (Var: ionnarba m)

ionraic, a1. 1. Upright, honest. Bheith ~ le duine, to be honest with s.o. Tá sé chomh h~ leis an ngrian, he is as honest as the day is long. Solas geal ~ an lae, the clear unadulterated light of day. 2. Artless, guileless. (Var: ~e a3)

ionsaí, m. (gs. & pl. -aithe). 1. vn. of ionsaigh. 2. Advance, approach, attack. ~ a dhéanamh ar áit, to advance upon, attack, a place. Dul ar (an) ~, to take the offensive. ~ mígheanasach, indecent assault. Mth: Uillinn an ionsaithe, angle of incidence. 3. Attempt. Thug sé ~ ar imeacht, he made to go. Bhí ~ faoi ag imeacht, he was set, eager, to go. Chuaigh sé ann dá shiúl ionsaithe, he made the journey there on foot. 4. (a) D'~, to, towards. D'~ na farraige, towards the sea. Tháinig sé do m'~, he came towards me, approached me. Ná tar do m'~ níos mó, don't come near me any more. (b) D'~ ar = ionsar. (Var: ionsaighe m)

iontlas, m. (gs. -ais). 1. Lit: Animation, mirth. ~ meanman, rousing of spirits. Ceol agus ~, music and merry song. Ól agus ~, drinking and merriment. 2 = antlás2. (Var: iontlás)

ionúine. 1. f. (gs. ~). Dearness, affection. 2. gsf., npl. & comp. of ionúin. (Var. of 1: ~acht f)

íorthacht, f. (gs. ~a). Derangement, madness; folly. (Var: íorthachánacht)

ioscadán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Spindle-shanks; knock-kneed person. (Var: ioscadach2 m, ioscadachán, ioscadánaí m)

ioscaid, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Hollow at back of knee. Beidh mise sna hioscaidí agat, I'll be following right behind you. S.a. bealadh. Bhí na hioscaidí ag lúbadh fúm, I was giving at the knees. Ní lúbann sé ~, he never sits, rests. ~í caola, spindle-shanks. 2. (a) Tiny amount. ~ tobac, little bit of tobacco. ~ tae, little grain of tea. (b) (Of relationship) Degree. ~ ghaoil a bheith agat le duine, to be distantly related to s.o. (Var: ioscad f, pl. ioscadaí)

íospairt, f. (gs. -artha, pl. ~í). 1. vn. of íospair. 2. Ill-treatment, ill-usage. ~ a thabhairt do, a dhéanamh ar, dhuine, rud, to ill-use s.o., sth. Fuair sé ~ bhocht, he was sadly abused. Rinne siad ~ ar an tréad, they ravaged the flock. Rinneadh ~ ar na coirp, the bodies were mutilated. (Var: gs. ~e)

íota, f. (gs. ~). (Great) thirst; ardent desire, avidity. D'~ a chosc, to quench one's thirst. ~ tarta, devouring thirst. ~ óil a bheith ort, to have a thirst, a craving, for drink. ~ (chun) eolais, thirst for knowledge. Bhí ~ an bháis air, his body was becoming parched before death. (Var: m)

íoth, f. (gs. íthe). Lard, grease. (Var: gs. ~a)

iothlainn, f. (gs. ~e, pl. ~eacha). Haggard, rickyard. ~ gan arbhar, empty haggard; poor husbandry. Bheith in ~ an anró, to be in dire poverty. (Var: pl. ~tí; iothla f, gs. iothlann)

ithe, m. (gs. as s. ~, as vn. ite). 1. vn. of ith1. 2. Eating. (a) ~ agus ól, eating and drinking. Tá ~ agus ól ann, (of thick soup, etc.) it is both meat and drink. Is maith an t-~ é, it makes good eating. (b) Thug mé ~ na páirce dóibh, I let them graze the field. Níor chuir sé ~ ar an bhféar go fóill, he hasn't had the grass grazed yet. (c) Tá ~ ar an iasc, the fish are biting. (d) ~ na meirge, corrosion by rust. ~ croí, remorse of heart. ~ na taoide, tide-rip. ~ amhrais, torment of doubt. ~ na gcomharsan, reviling of neighbours. Fuair mé ~ uathu, they ate me alive. (Var: f)

itheachán, m. (gs. -áin). 1. (Act of) eating. Teach itheacháin, eating-house. 2. (Act of) scolding, reviling, backbiting. (Var. of 2: itheánadh m)

iúrach2, a1. 1. Abounding in yew-trees. 2. Made of yew. (Var. of 2: iúraí a3)

jabaire, m. (gs. ~, pl. -rí). (Cattle-)jobber. (Var: jabaeir m, jabóir m)

jabaireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) Cattle-jobbing. 2. ~ (oibre), doing jobs. (Var: jabaeireacht, jabóireacht)

lábánach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Muddy, grimy, person. 2. Boor. 3. Male of fish; milter. (Var. of 1: lábachán m)

lábánacht, f. (gs. ~a). 1. Muddiness; muddy work. 2. Vulgarity. (Var: lábántacht)

labhras, m. (gs. & npl. -ais, gpl. ~). (Bay) laurel. Crann labhrais, bay-tree, laurel-tree. ~ silíní, cherry laurel. Craobh, fleasc, labhrais, laurel branch, wreath. (Var: labhral m, labhran m)

lacha, f. (gs. & gpl. ~n, npl. ~in). Duck. 1. ~ tí, domestic duck. ~ fhiáin, wild-duck. ~ bhadánach, dhubh, tufted duck. ~ bhreac, ~ chriosrua, shelduck. ~ iascán, scaup-duck. ~ mhásach, pochard. ~ rua, widgeon. ~ stiúrach, pintail. 2. Fig: Comely girl. (Var: lach f)

láchan, f. (gs. ~a). 1. vn. of láigh. 2. Dawning. Ar, leis, an ~, at daybreak. (Var: láchaint f)

ladar2, m. (gs. & npl. -air, gpl. ~). 1. Lather. ~ gallúnaí, lather of soap. ~ allais, lather of sweat. 2. Thick coating. Chuir sé ~ ime air, he spread the butter thickly on it. 3. ~ a dhéanamh ar rud, to lay into sth. (Var: ~áil f)

ladhar, f. (gs. laidhre, pl. ladhracha). 1. Space between toes or fingers. Scaoil sé trína ladhracha é, he let it slip through his fingers. Bruith, dó, laidhre, inflammation of the toes. S.a. bruith1 5. 2. Toe. ~ mhór, bheag, big, little, toe. 3. Claw. (a) ~ gliomaigh, claw of lobster. (b) ~ ancaire, fluke of anchor. ~ casúir, claw of hammer. Bheith i ~ an chasúir, to be in a fix. 4. Prong. Píce dhá ~, two-pronged fork. 6. Fork, crotch. ~ bóthair, fork of road. 5. (a) (Clawed) hand. Do ~ a chur sa lathach, to dirty one's hands, to engage in menial work. Ní raibh ~ ná lámh agam ann, I had nothing to do with it. (b) Handful. ~ mhine, handful of meal. Fuair sé lán na laidhre d'airgead air, he got a fistful of money for it. (Var: ladhair f, npl. ladhra, gpl. ~)

ladhg, m. (gs. laidhg). Snow. (Var: f, gs. laidhge)

ladhrálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Clawer, clutcher; groper, fumbler; meddler. (Var: ladhraí)

ladrannach, a1. Thievish. (Var: ladranta a3)

lagáiseach, a1. Faint, feeble; qualmish, squeamish. (Var: lagáisiúil a2)

lagáisí. 1. f. (gs. ~). Faintness, feebleness; qualmishness, squeamishness. 2. gsf. & comp. of lagáiseach. (Var. of 1: lagáisean m, ~ocht f)

lagdhromach, a1. Weak-backed. (Var: lagdhromannach)

lagmheasúil, a2. Contemptuous (ar, of). (Var: lagmheastúil)

lagsprid, f. (gs. ~e). 1. Lowness of spirits, despondency. 2. Want of spirit, pusillanimity. (Var: lagspiorad m)

lagspridiúil, a2. 1. Low-spirited, despondent. 2. Spiritless, pusillanimous. (Var: lagspioradúil, lagsprideach a1)

laige. 1. f. (gs. ~, pl. -gí). (a) Weakness. ~ an duine, human frailty. ~ na colainne, weakness of the body, of the flesh. ~ na ngéag, na gcéadfaí, feebleness of the limbs, of the senses. ~ intinne, weakness of mind. ~ cumaisc, weakness of mixture. ~ gutha, weakness of voice. ~ argóinte, weakness of argument. ~ solais, dimness of light. ~ gruaige, lankness of hair. An áit a bhfuil an ~, where the weakness lies. (b) Tender youth. Chothaigh sé iad ó ~ go neart, he provided for them from childhood to maturity. Bhí siad mar sin ó ~ go neart, they were like that both as children and adults, all their lives. (c) Faint, swoon. Dul, titim, i ~, to faint, to go off in a swoon. Tagann laigí uirthi, she is subject to fainting fits. Teacht as ~, to come out of a swoon. Bhí ~ chabhlach orm leis an ocras, I was faint from hunger. 2. gsf. & comp. of lag2. (Var. of 1: ~acht f)

láimhtheach, a1. Lit: Daring. (Var: láimhtheanach)

laincis, f. (gs. ~e, pl. ~í). Fetter; hobble, spancel. ~ a chur ar ainmhí, faoi ainmhí, to fetter an animal. Fig: ~ a bheith ort, to be fettered, restricted. (Var: laincide f)

lainne1, f. (gs. ~). Eagerness, keenness; rapture, joy. ~ agus lúcháir, eagerness and delight. ~ áthais, ecstasy of delight. (Var: ~achas m)

láinnéar, m. (gs. & npl. -éir, gpl. ~). 1. Lanyard. 2. (a) Tatter. (b) Person in tatters. (Var: lainnéir m)

láireog, f. (gs. -oige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Little mare; young mare, filly. 2. F: Well-built girl, woman. (Var: láireachán m)

láirig, f. (gs. ~e, pl. ~eacha). Thigh. Cnámh na ~e, thigh-bone, femur. Cuas na ~e, pelvis. Cu: ~ circe, leg of chicken. S.a. meall1 2(a). (Var: láirg, láiric f)

láirigeach1, m. (gs. & npl. -gigh, gpl. ~). Large-thighed person or animal; large-legged bird. (Var: láiriceach, láirigeán m)

láirigeach2, a1. Large-thighed. (Var: láiriceach)

laiste1, m. (gs. ~, pl. -tí). 1. Latch. An ~ a chur ar an, a bhaint den, doras, to latch, unlatch, the door. ~ cip, wooden latch. 2. String-piece; binding. (Var: laist f)

láithreán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Piece of ground; place, site. ~ tógála, building site. ~ fuílligh, dumping ground for refuse. ~ gairbhéil, gravel patch. ~ guail, coal diggings. Tá ~ maith móna ann, it is a good place for cutting turf. Ar an ~, on the site. 2. Ruined, vacated, site. ~ seantí, the remains of an old house. ~ neide, old empty nest. 3. Floor, space. ~ buailte, threshing-floor. 4. Th: Cin: Set. 5. ~ féir, windrow. (Var: láithreachán)

laitís, f. (gs. ~e, pl. ~í). Lattice, lattice-work. ~ a chur ar rud, to lattice sth. Fuinneog ~e, lattice window. (Var: pl. ~eacha)

lámhacánaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Creeping child; crawler. (Var: lámhacánach m)

lámhach2, v.t. & i. Shoot. Duine a ~, to shoot s.o. Déanfar sinn uile a ~, we will all be shot, slaughtered. (Var: vn. ~adh m, ~tain(t) f)

lánaigh, v.t. & i. (vn. -nú m. gs. -ithe). 1. Fill out, give volume to. Lánú ar an ton, to give volume to the tone. 2. Mould (with earth). Prátaí a lánú, to mould potatoes. (Var: vn. lánadh m)

landair, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Partition. 2. Recess. 3. Storeroom, pantry. (Var: landa f, landaíl f, landaoir)

langach1, m. (gs. -aigh). Algae: Tangle. (Var: langa2 m)

lannach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Nat.Hist: Operculum, lid. 2. Ich: Mullet. ~ glas, grey mullet. (Var. of 2: lannaíl f)

lánscód, m. (gs. -óid). Nau: Free sheet. ~ a thabhairt do bhád, to free the sheet, sail free-sheet. (Var: f)

lánúin, f. (gs. ~e, pl. ~eacha). 1. (Married or engaged) couple. ~ phósta, married couple. An ~ óg, nuaphósta, the young, newly-married, couple. 2. Tex: Pair of threads set side by side in loom. (Var: gs. lánúna, pl. lánúnacha)

lánúnas, m. (gs. -ais). Partnership in marriage; cohabitation, mating. (Var: lánúnachas, lánúineachas)

laoch, m. (gs. -oich, pl. ~ra). 1. Lit: Layman. Idir ~ is chléireach, both layman and cleric. 2. Warrior, hero. (Var: gpl. ~)

laochasach, a1. Boastful. (Var: laochaiseach)

laochta, a3. Valorous, heroic. (Var: laochúil a2)

laomtha, a3. Blazing, glowing; brilliant, splendid; fiery. (Var: laomdha)

laomthacht, f. (gs. ~a). Brilliance, splendour. (Var: laomdhacht)

lapadaíl, f. (gs. -íola). 1. (Act of) paddling, splashing, wading. Ag ~ san uisce, splashing about in the water. 2. Lapping (of water). ~ na dtonn ar na carraigeacha, the lapping of the waves on the rocks. (Var: lapadáil f, lapaíl, lapáil f)

lapadán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1 = lapadaíl. 2. (a) (Of child) Toddling. Ag ~ thart ar an urlár, toddling about the floor. (b) Waddling. (c) Flopping about, floundering. 3. (a) Toddler. ~ linbh, toddling child. (b) Waddler; fat short-legged person. (c) Flounderer. ~ lathaí, flounderer in the mud. 4. Water animal or reptile with flippers. S.a. lupadán. (Var. of 3: lapadálaí m)

lapairín, m. (gs. ~, pl. í). 1. Dim. of lapaire. 2. Orn: ~ locha, little grebe, dabchick. (Var: laparán m)

lapóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Little paw. 2. (a) Toddler. (b) Little waddler; fat low-sized woman. (Var: lapróg)

laprachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Toddler; waddler. (Var: laprachánaí m)

lásáil, f. (gs. -ála). (Act of) lacing. ~ seoil, lacing, lashing, of sail. ~ a thabhairt do dhuine, to lace, lash, s.o. (Var: lásadh m)

lasántacht, f. (gs. ~a). 1. Fieriness; irritability. 2. Floridity. (Var: lasántaíocht)

lasartha, a3. Flaming, burning; fiery, ardent. (Var: lasardha)

lasc2, v.t. & i. (pp. ~tha). 1. Lash. Duine a ~adh (le fuip), to whip, flog, s.o. ~ sí lena teanga iad, she lashed them with her tongue. ~ sé a ndígeantacht, he lashed their obduracy. Ag ~adh fearthainne, lashing rain. 2. Lash out at, kick, strike. Liathróid a ~adh, to lash at a ball; to punt a ball. ~ sé an capall lena bhróg, he made a kick at the horse with his boot. 3. Dash, rush. ~adh leat, romhat, to dash off, along. Ag ~adh chun bóthair, chun siúil, speeding away. 4. El.E: Switch. ~ ann, as, switch on, off. 5. Bootm: Tail: Welt. (Var: ~áil)

lascadh, m. (gs. -ctha, pl. -cthaí). 1. vn. of lasc2. 2. Lashing, whipping, flogging. 3. Kick. ~ (de) thruip, sweeping kick. 4. Mec.E: Thrashing. 5. Bootm: Tail: Welting. (Var: lascáil f)

lascaine, f. (gs. ~, pl. -ní). 1. Abatement, discount. ~ a thabhairt i rud, to allow a discount on sth. Lig sé ~ liom ann, he allowed me a discount on it. ~ i gcíos, abatement of rent. Ar ~, at a reduced price. Banc ~, discount bank. 2. Easement (of weather conditions); respite (from storm, from wind). (Var: lascain f, lascán m)

lascaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Whipper. 2. Kicker. 3. Dashing fellow. (Var: lascálaí m)

lasúil, a2. Flaming, fiery, ardent. (Var: lasúin a2, lasúnach a1)

láth1, m. (gs. láith). Heat (in animals), rut. Faoi ~, in heat. Aimsir láith, rutting season. Ag ~, rutting. (Var: ~adh m, ~aíocht f)

lathach, f. (gs. -aí, pl. ~a). Mud, slush; slime. Ag únfairt sa ~, wallowing in the mud. ~ ar bhallaí, slime on walls. S.a. maidrín 2. (Var: lathaigh f)

latrach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). (Piece of) rough, scrubby, ground. (Var: f)

leaba, f. (gs. leapa, pl. leapacha). Bed. 1. ~ shingil, dhúbailte, single, double, bed. ~ chlúimh, feather bed. ~ chocháin, shoip, thuí, straw bed, pallet. ~ bheag, small bed, pallet (on ground). ~ linbh, child's cot. ~ lánúine, marriage bed. ~ dhruidte, bed in alcove. ~ iompair, (of vehicle) litter. ~ luascáin, hammock. ~ raca, ~ shuíocháin, settle-bed. Bheith ar do ~, to be abed; to be laid up. ~ théastair, tester-bed. S.a. cnaiste 1. Ar ~ bhreoiteachta, leighis, on a sick-bed, convalescing in bed. ~ luí, bed of repose; resting-place. ~ luí seoil, childbed. Tá sí ina ~ luí seoil, she is in confinement. ~ chláir, bed of boards. F: Tá sé ar ~ chláir, he is doing a stretch in prison. ~ shínteáin, stretcher(-bed). An ~ a thabhairt ort féin, to take to one's bed. An ~ a choinneáil, a choimeád, to keep one's bed. irí as an ~, to get out of bed. ~ a chóiriú, to make a bed. Is furasta a ~ a chóiriú, he is easily accommodated. An ~ a chóirigh sé dó féin luíodh sé uirthi, as he has made his bed so he must lie on it. Bheith idir an tine is an ~, (of sick person) to be in and out of bed. Rinne siad ~ thart thart, they lay around in a circle. 2. ~ dhearg, animal's lair. irí as a ~ dhearg, (of hare, etc.) to break cover. Tá an áit ina ~ dhearg acu, they have turned the place into a den; they are haunting the place. 3. Folk: ~ Dhiarmada agus Ghráinne, ancient passage-grave, tumulus. 4. ~ abhann, bed of river. ~ uisce, water-course. 5. ~ loinge, ship's berth. ~ ancaire, anchoring-berth, anchorage. 6. ~ ghlasraí, phrátaí, vegetable-, potato-, bed. ~ na dúlach, first-dug ridge of early potatoes. ~ the, hot-bed. 7. ~ chloiche, bedding of stone. ~ sheoide, setting of jewel. ~ innill, engine bed. ~ iomartha, rowlock. ~ thaomtha, bilge (of boat). Rail: ~ ráille, chair. Anat: ~ an duáin, lumbar region. 8. Teacht i ~ an dáiríre (le rud), to get down to brass tacks (with sth.). S.a. dáiríre1. 9. I ~ ruda, in place, instead, of sth. I ~ a chéile, by degrees. I ~ an rud a d'iarr mé air a dhéanamh, instead, of doing what I asked him. (Var: ~idh f)

leabhaireacht, f. (gs. ~a). Longness, slenderness; suppleness, pliancy. (Var: leabhaire3 f)

leabhar1, m. (gs. & npl. -air, gpl. ~). Book. 1. (a) ~ amhrán, scéalta, staire, song-, story-, history-, book. ~ léitheoireachta, scoile, ranga, reading-, school-, class-, book. An chéad, an dara, ~, the first, second, (reading-)book. Tá sé sa tríú ~ ar scoil, he is doing the third book, in the third class, at school. ~ pictiúr, picture-book. ~ tagartha, reference book. ~ don aos óg, juvenile book. Bheith os cionn na ~, to be poring over books, studying. Tá (léann agus) leabhair air, one could write volumes about it; it is a remarkable thing. ~ Aifrinn, Mass-book, missal. ~ iomann, urnaí, hymn-, prayer-, book. L~ na dTráthanna, the Book of Hours. ~ comharthaí, signal-book. ~ foirmlí, formulary. ~ ginealaigh, (i) book of genealogies, (i) stud-book. ~ teileafóin, telephone book. L~ Cheanannais, the Book of Kells. An L~ Gabhála, the Book of Invasions. L~ na hUidhre, the Book of the Dun Cow. S.a. eoin1. (b) (Of main division of literary work) An chéad ~ den Íliad, the first book of the Iliad. (c) (Of Bible, oath) An ~ a thabhairt (i rud), to swear by the book (to sth.). Tabhair an ~ ann, (you may) take your oath on it. Thug sé lán an leabhair (go), he swore volubly (that). An ~ a chur ar dhuine, to put s.o. on his oath. Tá an ~ orm (gan labhairt air), I am bound by oath (not to speak of it). ~ éithigh a thabhairt, to swear falsely, to perjure oneself. Dar an ~! Dar an ~ de! By the book! Indeed, I assure you! Ar mo ~ breac! On my solemn oath! (d) ~ cleachta, meabhrán, nótaí, sceitseála, exercise-, memorandum-, note-, sketch-, book. ~ miontuairisce, minute-book. ~ póca, gearrthóg, pocket-, scrap-, book. Cards: ~ scóir, marker. Nau: Av: Aut: ~ loinge, eitilte, turais, log-book. (e) ~ stampaí, ticéad, stamp-, ticket-, book. ~ seiceanna, cheque-book. (f) ~ cuntas, account-book. ~ bainc, bank-book. ~ airgid, cash-book. Book-k: ~ cuntas, journal. ~ mór, tome; ledger. Cuir sa ~ é, mark it down. An ~ a ghlanadh, to clear one's account. (g) Turf: ~ (geallta) a dhéanamh, to make a book. (h) Duine a chur sa ~ dubh, to black-list s.o. ~ na marbh, the book of the dead. Tá sé i ~ na seandaoine feasta, he may be accounted an old person from now on. An raibh sin i do ~? Did you know that? S.a. fiach2 1. 2. (Of anything folded in sheets to resemble a book) Chuir sí an flainín ina ~ sa chorcán, she folded the flannel into the pot. S.a. goile 1. 3. Bot: ~ teile, inner bark of lime, bast. (Var: f)

leac, f. (gs. leice, npl. ~a1, gpl. ~). 1. Flat stone or rock; flagstone, slab. (a) ~ chloiche, flat stone; stone slab. ~ phábhála, paving flag. ~ urláir, floor slab; floor tile. Urlár, cosán, ~, paved floor, path. Ar ~a na sráide, on the paved street, on the pavement. ~ tine, teallaigh, tinteáin, hearthstone. Ar ~ na tine, on the hearthstone, in front of the fire. ~ an dorais, the threshold(-stone). ~ na fuinneoige, the window-sill. (b) ~ bhuailte, cháite, chruaite, flat rock used as floor for threshing, winnowing, drying, grain. ~ an bháid, flat shore-rock used as landing-stage for boat. Chomh lom leis an ~, as bare as a rock. (c) (Of sedimentary rock) ~a dearga, glasa, (red, grey) bedrock layers. Síos go dtí an ~ liath, down to the living rock. ~ mhara, flat-topped rock in seabed. (d) ~ ifrinn, na bpian, (pit of) hell. B'fhearr liom ar ~a (dearga) ifrinn é, I'd see him damned first. (e) (Of monumental slab) ~ uaighe, thuama, gravestone, tombstone. Tá sé faoi ~, he is in his grave. Go dté ~ os mo chionn, till I am dead and gone. Tá ~ lena cheann, he is dead and buried. Go lá na leice, till Tibb's Eve. ~ chuimhneacháin, memorial stone, tablet. (f) ~ fuinte, baking slab. ~ is losaid, (baking) slab and (dough) tray. S.a. losaid 1. (g) Typ: ~ shuite, imposing stone. (h) ~ ar tinneall, trap-fall. (i) Fig: Brú ar ~ an doichill ag duine, to impose oneself on s.o. 2. (a) Flat hardened surface. ~ a dhéanamh de rud, to beat sth. flat. Tá an talamh ina ~ ag an triomach, the ground is rock-hard from the drought. (b) Hard patch, callus. Tá ~ in úth na bó, there is a hard patch in the cow's udder. Bhí mo chroí ina ~, my heart was like stone. 3. (a) Flat covering, lid. ~ soithigh, pota, (flat) lid of vessel, of pot. (b) Platter. Tá a ~ lite, he has "licked his plate', finished his meal, his supper. Tá a ~ lite agus a chosa nite, he is prepared for bed; he is ready to take his last rest. (c) Opt: ~ optúil, optical flat. 4. ~ oighir, (sheet of) ice. Tá ~ oighir ar an linn, the pool is frozen over. Ag sleamhnú ar an ~ oighir, sliding on the ice. 5. Cards: (Silver piece used as) kitty. Bheith sa ~, to have a share in the kitty, to be in the game. Cá mhéad atá tú sa ~? How much are you owed from the kitty? Tá an ~ buailte, the kitty is exhausted. Bain as an ~ dó é, give it to him out of the kitty; pay him off. 6. Fig: Rud a chur ar an ~ do dhuine, to make sth. quite clear to s.o., to tell s.o. off about sth. (Var: pl. ~acha)

leaca2, f. (gs. & gpl. ~n, npl. leicne). 1. Side of face, cheek. Bhí a ~ mar an rós, her cheek was like the rose. 2. Side, slope (of hill). Ar ~ an chnoic, on the hillside. 3. Side of leaf. Iompaigh an ~ eile (den duilleog), turn the other side of the leaf. (Var: m, gs. ~)

leacht1, m. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Grave, grave-mound. Lit: Lia os ~, memorial stone on burial-mound. 2. Memorial cairn. Cloch a chur i ~ duine, to place a stone on a cairn commemorating the (tragic) death of s.o. Fágfaidh tú do ~ ann, you will meet your fate, die, there. 3. ~ (cuimhneacháin), memorial, monument. 4. Heap, mound; large amount. (Var: ~a m)

leadaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Idler, loafer, good-for-nothing. ~ na luath, sit-by-the-fire. ~ an mheán oíche, night-wanderer, one who keeps late hours. (Var: leadaire m)

leadaíocht, f. (gs. ~a). (Act of) idling, loafing; idleness, laziness. (Var: leadaireacht)

leadhb1, f. (gs. leidhbe, pl. ~anna). 1. Strip. (a) Strip of hide; hide, pelt. ~ a leasú, to cure a hide. Lot leidhbe gan leasú air! May he rot in his pelt! (b) Strip of surface, of covering. Ag tógáil leidhbe den bhán, stripping surface of lea. Tá an choirt, an craiceann, an clúdach, ag imeacht ina ~anna, the bark, the skin, the cover, is peeling off. Ní fhágfaidh siad ~ air, they won't leave a patch (of skin, of clothing) on him. (c) ~ éadaigh, pháipéir, strip of cloth, of paper. ~ thalún, strip of land. ~anna a dhéanamh de rud, to make strips of sth. (d) Piece cut off sth. ~ aráin, feola, chunk of bread, of meat. (e) (Strip of) tongue. Ciorraigh do ~! Curb your tongue! 2. Tattered thing; rag, clout. ~ de sheanchasóg, tattered old coat. Tá sé ina liobar is ina ~ agat, you have torn it to shreds. 3. (a) ragged, slovenly, person; slattern, slut. (b) Silly person, clown. 4. (a) Stroke, blow. ~ de mhaide a thabhairt do dhuine, to strike a person with a stick. ~ den fhuip, a stroke of the whip. Thug sí ~ dá teanga dó, she lashed out at him with her tongue. (b) Lit: Weal, welt. 5. Bot: ~ ghadhair, dog's tongue. (Var: pl. ~a ~acha)

leadhb2, v.t. (vn. ~adh m, gs. & pp. ~tha). 1. Tear in strips, rend asunder. ~ na madraí é, the dogs tor it apart. Gearrtha ~tha ag na driseacha, torn and rent by briars. 2. Beat, thrash. Ag ~adh a chéile le bataí coill, trouncing each other with hazel sticks. 3. Lap, lick. Bainne a ~adh siar, to lap up milk. Bhí an madra ag ~adh air, the dog was licking, fawning on, him. (Var: ~áil)

leadhbánach, a1. 1. Ragged, tattered. 2. Silly, clownish. 3. (Of fish) Having milt. (Var: leadhbánta a3)

leadóg1, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). Slap, skelp, clout. ~ sa leiceann, clout on the cheek. 2. Big stout person or animal. 3. (Lawn) tennis. ~ bhoird, table tennis, ping-pong. (Var. of 3: ~aíocht f)

leadránacht, f. (gs. ~a). Dilatoriness; tediousness. (Var: leadránaí1 f)

leagáid1, m. (gs. ~, pl. ~í). Legate. (Var: léagáid, ~each m)

leamhas, m. (gs. -ais). 1. Softness; tastelessness, insipidity. 2. Ineffectualness. 3. Inanity, silliness. (Var: leamhchas)

leamhnacht, f. (gs. ~a). New milk. Ní bhainfeadh sé an cúr den ~, (of feeble person) "he couldn't skim milk'. (Var: leamhlacht)

leanbaí, a3. 1. Child-like, innocent. Go béasach ~, mannerly and child-like. 2. Childish. (a) Puerile. Bheith ~ faoi rud, to be childish about sth. irí ~ le duine, to grow childish, pettish, with s.o. Cleas ~, childish trick. (b) Doting. An aois ~, second childhood. Tá sé ag dul san aois ~, he is beginning to dote. (Var: leanbach a1, leanbhaí, leanb(h)aíoch)

leanbaíocht, f. (gs. ~a). 1. Childhood. As mo ~, ó aois mo ~a, since my childhood (days). S.a. 2(b). 2. Childishness. (a) Puerility. ~ a bheith ort, to be childish, to act like a child. (b) Dotage. ~ na haoise, na seanaoise, the childishness of old age. An aois ~a, second childhood. 3. (As vn.) Ag ~, acting childishly; doting. (Var: leanbacht, leanbán(t)acht, leanbhaíocht)

leanbán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Little child, baby; darling. (Var: leanbhán)

leanbh, m. (gs. linbh, pl. -naí). Child. ~ fir, mná, male, female, child. ~ mic, iníne, young son, daughter. An ~, the child; the baby of the family. Ó (dhuine) liath go ~; idir liath agus ~, both old and young. Chomh soineanta leis an ~ a rugadh aréir, as innocent as a new-born babe. Nach é an ~ agat mé? Do you take me for a child? Lánúin gan ~, childless couple. ~ tabhartha, illegitimate child. A ~! My child! My darling! S.a. aois 1, aréir. (Var: npl. ~aí, gpl. ~)

leanbhaois, f. (gs. ~e). 1. (Age of) childhood. 2. Dotage. (Var: leanbaois)

leann1, m. (gs. ~a, pl. ~ta). 1. (a) (Pale) ale; beer. ~ dubh, porter, stout. Teach ~a, ale-house. S.a. lus. (b) ~ úll, cider. ~ pailme, toddy. ~ piorra, perry. Folk: ~ fraoigh, heather-ale. ~ sinséir, ginger ale. 2. Liquid, fluid. ~ bó, milk. Glan an ~ de do leiceann, wipe the tears off your cheek. 3. Lit: ~ táith, binding influence. 4 = lionn. (Var: f)

léanscach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Tall thin person or animal. (Var: léanscaire m)

leanúnachas, m. (gs. -ais). 1. Continuity. 2. Attachment, faithfulness. ~ a bheith agat ar dhuine, to be attached to s.o. Tá ~ acu ar an áit, they are fond of the place. Lucht leanúnachais, followers. (Var: leanúnacht f, leanúnas)

lear3, m. (gs. ~). Great number, great amount. ~ (mór) daoine, capall, leabhar, great number of people, of horses, of books. ~ talún, éisc, large amount of land, of fish. Is mór an ~ airgid é, it is a great deal of money. (Var: léar1 m)

learg, f. (gs. leirge, npl. ~a, gpl. ~). 1. Tract of rising ground; sloping expanse, slope, side. ~ sléibhe, cnoic, (stretch of) mountainside, hillside. ~ thalún, piece of sloping ground, of smooth pasture (on hillside). ~ a grua, the side of her face. D'iompair sé ar ~ a dhroma é, he carried it slung along his back. Ag seoladh ar ~ na gaoithe, sailing down the wind. 2 = lorg1. (Var: pl. ~acha; ~a f, ~aidh f, gs. ~adh; ~ain f, gs. ~an; ~án m)

leasaitheoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). 1. Reformer, improver. 2. Dresser, curer. ~ bagúin, bacon curer. ~ seithí, skin-dresser. (Var: leasaire m)

léaspartaíocht, f. (gs. ~a). Humorous talk, witticism, drollery. (As vn.) Ag ~, telling droll stories, spinning yarns. (Var: léaspairtíocht, léaspairtíl f)

leathach1, m. (gs. -aigh). Coll: Broad seaweed, sea-wrack. (Var: f)

leathanach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Page. ~ leabhair, de pháipéar nuachta, page of a book, of a newspaper. ~ tosaigh, teidil, front, title-, page. 2. Sheet. ~ cúir, sheet of foam. (Var: f)

leathdhosaen, m. (gs. ~, pl. ~acha). Half-dozen. (Var: leathdosaen)

leathghine, m. (gs. ~, pl. -ní). 1. Half-guinea. 2. (Old money) Ten shillings. (Var: leathghiní)

leathmhaig, f. (gs. ~e). Lopsidedness, tilt. Cuir ~ air, tilt it. Ar ~, tilted. (Var: leathmhaing f)

leathphionta, m. (gs. ~, pl. ~í). Half-pint. (Var: leathphiont m)

leathphunt, m. (gs. & npl. -uint, gpl. ~). Half-pound. (Var: ~a m)

leath-thonna, m. (gs. ~, pl. ~í). Half-ton. (Var: leathtonna)

leath-throigh, f. (gs. ~e, pl. -ithe). 1. Meas: Half-foot. 2. One of two feet. (Var. of 1: leathtroigh)

leatrom1, m. (gs. -oim). 1. Uneven weight, uneven balance. Tá ~ san, ar an, ualach, the load is overweighted on one side, lopsided. Fulaing an ~ dom, bear up the heavy side for me. Tá ~ ar cheann de na capaill aige, he is putting an undue strain on one of the horses. 2. Unevenness, inequality; oppression, affliction. ~ suain, uneven, uneasy, sleep. ~ na haoise, the afflictions of old age. ~ a dhéanamh ar dhuine, to cause undue distress to s.o.; to wrong s.o. ~ ar na boicht, oppression of the poor. Faoi ~, distressed, afflicted. ~ a leasú, to redress a grievance. 3. Bowls: Bias. (Var: leatroime f, ~acht f, ~adh m)

leatromach, a1. 1. Heavier on one side, unevenly balanced, lopsided. Fórsaí ~a, unbalanced forces. 2. One-sided, partial; oppressive. Breithiúnas ~, biased, unfair, judgment. Dlíthe ~a, uneven, oppressive, laws. Obair ~, distressing work. Grá ~, unrequited love. 3. Oppressed; distressed, afflicted. Seandaoine bochta ~a, poor afflicted old people. 4. Unevenly spread, scattered. Báisteach ~, local rain. 5. Heavy (with child), pregnant. (Var: leatrom2 a1)

leibide, f. (gs. ~, pl. -dí). Careless, slovenly, person; softy, fool. (Var: leibid f, ~og f, leibiste)

leibideach, a1. Slack, slovenly; soft, foolish. (Var: leibidiúil a2, leibisteach)

leibideacht, f. (gs. ~a). Carelessness, slovenliness, slackness; softness, foolishness. (Var: leibidiúlacht)

leice1, a3. Sickly, delicate. (Var: léice3)

leiceacht, f. (gs. ~a). Sickliness, delicacy. (Var: léiceacht)

leiceann, m. (gs. -cinn, npl. -cne, gpl. ~). Cheek. 1. Leicne fada, plucacha, long, rounded, cheeks. Cló leicinn, side-view, profile. D'fhéach sé i ndiaidh a leicinn orm, he looked sideways at me. Bain an chluas ón ~ díom má tharlaíonn a leithéid, I'll bet you anything that it won't come to pass. 2. Cu: ~ muice, pig's cheek. 3. ~ cnoic, side, slope, of hill. 4. Rac: De ~, by a short head. (Var: f)

leicneán1, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Sickly, delicate, person. (Var: ~aí m)

leicneán2, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Cotter, wedge. 2. Washer. ~ coca, sprionga, tap, spring, washer. (Var: leicnín m)

leid1, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Hint, inkling; prompt; pointer, clue. ~ a thabhairt do dhuine faoi rud, to give s.o. a hint about, an inkling of, sth. Níor tugadh ~ dá laghad dom faoi, I wasn't given the least indication of it. Thug sé ~ dúinn imeacht, he hinted that we should leave. Is leor ~ dó, he knows how to take a hint. ~ a thabhairt d'aisteoir, to prompt an actor. Dá bhfaighimis ~ chórach, if we got any indication of a fair wind. Ní raibh ~ as aon duine, no one made any sign of movement, spoke a word. (Var: ~e m, ~eadh m)

leidhce, m. (gs. ~, pl. -cí). 1. Limp, flaccid, thing; weak, worn-out, thing; weak, delicate person. 2. Blow, slap, buffet. (Var: leidhcide f, leidhcín m)

léigear, m. (gs. & npl. -gir, gpl. ~). Beleaguerment, siege. ~ a dhéanamh ar áit, to besiege a place. ~ a bhriseadh, a thógáil, to raise a siege. Faoi ~, beleaguered, besieged. (Var: f)

leigheasach, a1. Healing, curative, medicinal. (Var: leigheasúil a2)

léim2, v.t. & i. Jump. 1. Leap, bound. ~ de bhalla, thar gheata, in airde ar bhruach, amach as an leaba, to jump off a wall, over a gate, up on a bank, out of bed. ~ sé an fál, he jumped the fence. ~ ar do chosa, jump to your feet. Ná ~ as do chorp, as do chabhail, don't jump out of your skin. ~ sé i ndiaidh a chinn isteach san uisce, he plunged head first into the water. ~ mo chroí le lúcháir, my heart jumped for joy. 2. Start. ~ sí as a codladh, she started out of her sleep. ~ mé den talamh le scanradh, I jumped off the ground with fright. 3. Fly up, out. ~ na lasracha in airde, the flames shot up. ~ an choinneal, the candle flickered. ~ an corc as an mbuidéal, the cork flew out of the bottle. Ag ~ ó chrann go crann, flying from tree to tree. 4. Rush at, attack. ~ siad orainn, they sprang at us. ~ sé isteach sa teagmháil, he hurled himself into the fray. 5. Skip over. ~ tú leathanach, you skipped a page. ~eann sé ó scéal go scéal, he skips from one story to another. (Var: vn. ~eadh m, ~int f)

leimhe. 1. f. (gs. ~). (a) Tastelessness, insipidity; silliness, inanity. (b) Lit: Impotence, futility. 2 : leamh1. (Var. of 1: ~as m, leimhne f)

léimneach1, f. (gs. -ní). (Act of) jumping. Rith is ~, running and jumping. ~ láimhe, vaulting. ~ na mbradán, the leaping of salmon. Ag ~ thart, jumping about. ~ ó thom go tom, flitting from bush to bush. Ag ~ sa bhéal orm, jumping up into my face. (Var: léimreach)

léimneach2, a1. Jumping, leaping, bounding; flitting, changeable. Each ~, prancing steed. Liathróid ~, bouncing, hopping, ball. Coinneal ~, flickering candle. Gaoth ~, rapidly-changing wind. Laoch ~, nimble warrior. (Var: léimreach)

léimneoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). (Of person, animal) Jumper. (Var: léimreoir, léimt(r)eoir)

léine, f. (gs. ~, pl. -nte). 1. Shirt. ~ chaol, fine linen shirt. ~ chrua, stiff shirt. ~ chnis, (under)vest. ~ oíche, night-shirt, night-dress. ~ róin, hair-shirt. ~ chruach, ~ mháilleach, shirt of mail. Ina ~ is ina bhríste, in his shirt-sleeves. Thug tú lán a ~ dó, you were quite a match for him. Bhí lán a ~ d'fhearg air, he was in a raging temper. S.a. cóta1. 2. ~ (Aifrinn), alb, surplice. An ~ a bhaint de shagart, to silence a priest. 3. Bot: ~ Mhuire, Lady's-smock, cuckoo-flower. (Var: pl. léinteacha; léinidh f, gs. ~adh)

léinteog, f. (gs. -oige, npl. ~a, gpl. ~). Little shirt. (Var: léintín m)

leircín, m. (gs. ~, pl. ~í). Crushed, squashed, object. ~ a dhéanamh de rud, de dhuine, to squash, flatten, sth., s.o. Tá mo lámh ina ~ agat, you have crushed my hand. Rinne sé ~ de, he sent him sprawling. (Var: ~each1 m)

léire. 1. f. (gs. ~). Clearness, distinctness; clear-headedness; accuracy. ~ intinne, lucidity of mind. Rud a chur i ~ do dhuine, to elucidate sth. for s.o. Rud a thabhairt chun ~, to bring sth. into relief. Prov: Ní thig luas le ~, speed is not conducive to accuracy. Gliceas agus ~, cunning and subtlety. 2. gsf., npl. & comp. of léir2. (Var. of 1: ~acht f)

léirstean, f. (gs. -tine). Perception, insight. ~ a bheith agat ar rud, to be able to perceive, to apprehend, sth. (Var: léirstin(t) f)

leisce, f. (gs. ~). 1. Laziness, sloth. ~ a dhéanamh, to laze, to give way to sloth. Giolla na ~, idle fellow, lazy-bones. Ualach ghiolla na ~, lazy man's load. 2. Disinclination, reluctance. ~ a bheith ort rud a dhéanamh, to be loath to do sth. Ná bíodh ~ ar bith ort labhairt leis, don't be in the least backward about speaking to him. 3. Shyness, embarrassment. ~ a chur ar dhuine, to make s.o. feel abashed. 4. (De) ~, lest, for fear that. ~ na bréige, an dearmaid, for fear of falsehood, of mistakes. ~ fearg a chur air, being loath to anger him. ~ achrann a thógáil, rather than create a disturbance. 5 : leasc. (Var: leisc f; of 1,2: ~acht f)

leisceoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Lazy person, idler. (Var: leisceadóir)

leisíneach, m. (gs. & npl. -nigh, gpl. ~). 1. Person with game leg. 2. Person with limping gait; tardy person. (Var: leisire m)

leitheadach2, a1. 1. Broad, wide. S.a. corr3 3. 2. Of wide range, of great extent; widespread, prevalent. (Go) fada ~, far and wide. Cáil ~, wide fame. Galar ~, widespread disease. Tá an dearcadh sin ag éirí ~, that view is becoming prevalent. 3. Conceited, vain, self-important. Chomh ~ leis na cuacha, as proud as a peacock. (Var. of 1: leitheadúil a2)

leithleach, a1. 1. Apart; peculiar, distinct; (of manner) stand-offish, distant. Duine ~, a person apart; stand-offish person. Stíl ~, individual, particular, style. 2. Jur: Cúnant ~, several covenant. I gcomhpháirt agus go ~, jointly and severally. 3. Selfish, egotistic. (Var: ~asach, ~asúil a2, leithleasach, leithleastach)

leithleachas, m. (gs. -ais). 1. State of being apart. 2. Peculiarity, distinctiveness; idiosyncrasy, particularity. 3. Stand-offishness. 4. Selfishness, egotism. (Var: leithleas m)

leithne. 1. f. (gs. ~). Broadness, breadth. 2 : leathan2. (Var. of 1: ~acht f)

leochaileach, a1. Frail, fragile, tender, susceptible (to pain, cold, grief). (Var: leochail a1)

leomh, v.t. & i. (vn. ~adh m, gs. & pp. -ofa). 1. Allow. ~adh do dhuine rud a dhéanamh, to allow s.o. to do sth. 2. Dare, presume. Ní ~fainn bacadh leis, I wouldn't dare to interfere with it. (Var: pp. ~aite; ~aigh)

leon1, m. (gs. & npl. -oin, gpl. ~). Lion. ~ fir, a lion of a man. ~ catha, lion in battle, warrior. Ag troid mar a bheadh leoin ann, fighting like lions. (Var: leomhan m)

lia1, m. (gs. ~, npl. ~ga, gpl. ~g). Stone; pillar-stone. ~ cloiche, (flat) stone. ~ láimhe, casting-stone. ~ binne, corner-stone. ~ longadáin, logan-stone. ~ bró = liabró. S.a. leacht1 1. (Var: lí5)

liacharnach, f. (gs. -aí). (Act of) screeching, crying, sorrowing. (Var: liachadh m)

liacht2, s. (In phrases) A ~, so many. Dá ~, however many. Agus a ~ uair a chonaic mé iad, after all the times I saw them. Agus a ~ lá breá fada (a), and all the fine long days (that). Dá ~ uair a déarfá é, no matter how many times you said it. (Var: ~aí)

liachtain, f. (gs. & npl. -ana). Lit: Lesson, reading from scripture. ~ aspal, soiscéil, epistle, gospel, reading. (Var: liachta f)

liag1, f. (gs. léige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Stone; headstone. ~a lómhara, precious stones. S.a. liath3 1(b). 2. ~ dhrandail, gumboil. 3. (In phrase) Tuile ~, torrent, torrential rain. Tá sé ina thuile ~, there is a downpour. 4 = lia1. (Var: pl. ~acha)

liathadh, m. (gs. liata). 1. vn. of liath3. 2. Greyness. An ~ luath, early greyness. Cromadh is ~, bending and greying with age. (Leonadh is) ~ ort! Bad cess to you! 3. Grey colouring matter. ~ (beag) a chur ar an tae, to add (a little) milk to the tea. Níl ~ an tae acu, they are destitute. (Var: liathachan f, liathachtaint f)

liatráisc, f. (gs. ~e, pl. ~í). Missel thrush. (Var: liath-thruisc)

libhré, m. (gs. ~, pl. ~ithe). 1. (Of dress) Livery. 2. Liveried attendant(s). 3. Party, gang. (Var: f)

lile, f. (gs. ~, pl. -lí). Lily. ~ bhreac, tiger-lily. ~ an earraigh, (i) Easter lily, madonna lily, (ii) daffodil. ~ na ngleanntán, lily of the valley. (Var: lilí f, pl. lilíocha)

lilíoch, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -íche, npl. ~a). 1. Lily-like, liliaceous. 2. Lily-white. (Var: lileach a1, liliúil a2)

limistéar, m. (gs. & npl. -éir, gpl. ~). 1. Area, tract, territory. ~ tíre, tract of country. 2. Sphere of action, district. ~ údaráis, sphere of authority. (Var: limistéir f, límistéireacht f)

linneach, a1. Full of pools, watery. (Var: linní a3)

linntreach, m. (gs. -righ). Coll: Pools. (Var: linnteach2)

liobarnacht, f. (gs. ~a). 1. Looseness, limpness. 2. Raggedness, slovenliness. 3. Lubberliness, clumsiness. 4. Blubbering. (Var: liobarnach2 f, liobarnaíl f, liobarnaíocht)

liocras, m. (gs. -ais). Liquorice. (Var: liocairis m)

liodán1, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Litany. L~ na Naomh, the Litany of the Saints. An ~ a léamh do dhuine, to read a lecture to, enumerate his faults for, s.o. Léadh na liodáin os a chionn, the prayers for the dying were recited over him; his life was despaired of. Tá sé ina ~ agat, you are repeating it parrot fashion. Chuir sé a ~ féin ann, he added his own trimmings to it. (Var: liodáin f, gs. & npl. ~a)

líofacht, f. (gs. ~a). Sharpness, polish; fluency, glibness; keenness, alacrity. (Var: líofa2 m)

líoga, a3. Colourful, lustrous. (Var: líoghdha, líoghdhach a1)

líomatáiste, m. (gs. ~, pl. -tí). Limit, extent; area, district; tract of land, countryside. (Var: f)

líomh, v.t. (pp. -ofa). 1. Grind, sharpen; file, smooth, polish. Miotal a ~adh, to file, smooth, metal. Tua a ~adh, to give a smooth edge to, sharpen, an axe. Comhla a ~adh, to reseat a valve. Caint a ~adh, to polish a speech. 2. Erode, destroy. (Var: ~aigh)

liongán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Wobbly, rickety, thing. 2. Unsteady, tottering, person. 3 = longadán. (Var. of 2: liongálaí m)

líonmhaireacht, f. (gs. ~a). Numerousness, plentifulness, abundance. Dul i ~, to increase in numbers. (Var: líonmhaire f)

lionndubhach, a1. Melancholy, depressed. (Var: lionndubhasach)

líonra2, f. (gs. ~). Fullness, overflowing. (Var: ~idh f)

líonrith, m. (gs. ~). Palpitation; agitation, excitement, panic, terror. ~ a theacht ort, to get palpitations; to become agitated; to take fright, to panic. Chuir sé ~ orm, it made my heart throb; it terrified me. (Var: líonraith, líonrú m)

líonritheach, a1. Terrifying. (Var: líonraitheach)

liopasta, a3. Untidy; ungainly, clumsy. (Var: ~ch a1)

liosta2, m. (gs. ~, pl. ~í). List. 1. ~ aibítre, alphabetical list. ~ ainmneacha, list of names. ~ cúiseanna, case-list. ~ earraí, inventory of goods. ~ na marbh, obituary list. Ar ~ na laochra, on the roll of honour. ~ a dhéanamh de rudaí, to list things. 2. ~ dochtúra, doctor's panel. ~ othar, sick list. Ar an ~ feidhme, on the active list. (Var: liost2 m)

liosta4, a3. Slow, tedious; irksome, tiresome; persistent, importunate. Obair ~, slow, tedious, work. Cainteoir ~, long-winded, wearisome, speaker. Stíl ~, dull, monotonous, style. Duine ~, persistent, importunate, person. Ba ~ lena áireamh a raibh ann, it would take too long to enumerate all who were there. (Var: ~ch a1)

líreac, m. (gs. -ric). (Act of) licking. (Var: ~as m)

liúch, m. (gs. -úigh). 1. Yelling, shouting. 2. Shout. (Var: ~taint f)

liúireach, f. (gs. -rí). (Act of) yelling, shouting. (Var: ~t f)

liúradh, m. (gs. -rtha). 1. vn. of liúr2. 2. Beating, trouncing. ~ de bhata a thabhairt do dhuine, to wallop s.o. with a stick. Thug sé ~ Chonáin dó, he gave him a sound thrashing. (Var: liúráil f)

lobh, v.t. & i. (pp. lofa). Rot, decay. Feoil, coirp, ag ~adh, meat, bodies, decomposing. Adhmad, síol, ag ~adh, wood, seed, decaying. ~ an chneá, the wound festered. ~ siad den ghas, they rotted from the stem. Rud a ~adh, to decompose sth. Ubh lofa, rotten egg. Tá sé lofa le hairgead, he is "rotten with money', exceedingly rich. (Var: pp. ~aite)

lobhra, f. (gs. ~). 1. Leprosy. 2. Lit: Weakness, infirmity, affliction. (Var: ~cht f)

loch, m. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Lake. (a) ~ sáile, sea-water lake, lagoon. ~ salainn, salt lake. ~ goirt, bitter lake. (b) Pool. ~ uisce, fola, pool of water, of blood. Tá an áit ina ~, the place is flooded. (c) (Body of) water. Dul faoi ~, to become submerged, to sink. Chuir sé a cheann faoi ~, he dipped his head in the water. Bheith faoi ~, to be submerged; Fig: to be sunk in debt. 2. (a) Arm of the sea, lough, fiord. (b) Sea. Dul thar ~ amach, to leave by sea, to cross the sea. Thug sé an ~ amach air féin, he went overseas, emigrated. Cuireadh an ~ amach iad, they were banished beyond the sea. S.a. fadaigh1. 3. Med: Bubo. ~ ascaille, bhléine, glandular swelling in armpit, in groin. (Var: npl. ~a, gpl. ~; f)

lochall1, m. (gs. -aill). Brooklime. (Var: f)

lóchrannach, a1. Bright, shining (like a torch). (Var: lóchrach, lóchranta a3)

locht, m. (gs. ~a1, pl. ~anna). Fault. ~ a fháil ar dhuine, ar rud, to find fault with s.o., sth. Is é sin mo ~ ort, that is what I find wrong with you. Is mór an ~ air é, it is a serious fault in him. Tá a ~ féin air, he has his limitations. Níl ~ air, it is not bad; it will do fine. An ~ a chur ar dhuine faoi rud, to lay the blame on s.o. for sth. Ort féin (atá) an ~ as sin, you yourself are to blame for that. Ná cuir an ~ ormsa, don't put the blame on me. Cá ~ air é? Who would blame him for it? Níl ~ aici ar bhraon fíona, she is not averse to a drop of wine. Tá ~ sa bhó, there is a defect in the cow. Níor fhás sé gan ~, he has his faults (like all of us). Ní léir do dhuine a ~ féin, we find it hard to see our own faults. S.a. saoi1. (Var: npl. ~a)

lodartha, a3. 1. lodair1. 2. Muddy, slushy, slobby. 3. (Of person) (a) Soft, flabby. (b) Grovelling, abject; base, vulgar. (Var. of 2,3: lodarach a1)

lofacht, f. (gs. ~a). Rottenness, decay. (Var: lofadas m)

log, m. (gs. & npl. loig, gpl. ~). 1. Lit: Place. ~ catha, site of battle. ~ margaidh, market-place. ~ codlata, sleeping-place. ~ do Dhia an croí seo, this heart is a place in which God may dwell. 2. Hollow. ~ i sliabh, i mbóthar, i ndroim, hollow in mountain, in road, in back. ~ toinne, trough of wave. ~ uisce, hollow place covered with water, pool of water. ~ salainn, salt pan, salina, saline. ~ súile, eye-socket. ~ an ghoile, pit of stomach. ~ staighre, (well of) staircase. ~ deice, well-deck. ~ dín, valley (in roof). ~ tine, fire-box. ~ tógála, hoisting-shaft. ~ amharclainne, pit of theatre. Thíos sa ~, down in the hollow. I ~ na hoíche, in the depths of the night. Bhí ~ den oíche caite, it was getting late in the night. (Var: f, gs. loige)

loghaíocht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). 1. Act of remitting; remission. 2 = luaíocht. (Var: loghdhacht)

loglach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Hollow place, hollow ground. (Var: lograch m & f)

loime. 1. f. (gs. ~). Bareness. ~ na tíre, bareness, bleakness, of the countryside. ~ éadaigh, threadbareness, scantiness, of clothing. ~ géag, bareness, thinness, of limbs. ~ beatha, meagreness of living standard. ~ stíle, baldness of style. ~ teanga, sharpness of tongue. ~ gaoithe, bleakness of wind; openness to wind. 2. gsf. & comp. of lom2. (Var. of 1: ~acht f)

loimíneach, m. (gs. & npl. -nigh, gpl. ~). Thin, skinny, creature. (Var: loimirceach)

loimpre2, f. (gs. ~, pl. -rí). 1. Bare place; thin pasture. 2. Thin person. (Var: loimpré)

loingeas, m. (gs. & npl. -gis, gpl. ~). 1. Coll: Ships, shipping; fleet. ~ cogaidh, naval armament, warships. ~ tráchtála, merchant shipping. Cléireach, gníomhaire, loingis, shipping-clerk, -agent. Innealtóir loingis, naval engineer. 2. Lit: (a) Naval expedition. (b) (Band of) sea-rovers. 3. Lit: (a) Banishment, exile. Dul ar ~, to go into exile. (b) Band of exiles. 4 = long1 1. (Var: gs. & npl. ~a; f, gs. loingse)

loingseach2, a1. Abounding in ships. (Var: loingeasach)

loinsiún, m. (gs. & npl. -úin, gpl. ~). Luncheon. (Var: lóinse m)

lóipín1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Vampless stocking. 2. (Of animal or bird) (White) stocking. 3. Crude, defective, thing; defect. ~ ar obair, defect, lack of finish, in work. Níl aon ~ ar a chuid cainte, his speech is faultless. (Var: lóipéis f)

lóistéir, m. (gs. -éara, pl. ~í). Lodger, boarder. (Var: lóistíneach m)

lóma, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Orn: Loon, diver. ~ mór, great northern diver. ~ rua, red-throated diver. 2. Boor, clown. (Var. of 2: ~ch1 m)

lomaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. (a) Shearer. (b) Fig: Fleecer, shark. 2. ~ faiche, lawn-mower. (Var: lomadóir m)

lomartha, a3. 1. pp. of lomair. 2. (In phrase) ~ lamartha, shorn naked. 3 : lomairt. (Var. of 2: lomanta, lomarta)

lomnocht, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -oichte, npl. ~a). Stark naked, nude. (Var: ~a1 a3, ~ach a1)

lomrachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Shorn sheep. 2. Naked person; poor, ill-clad, person. (Var. of 2: ~ m)

loncaird, f. (gs. ~e, pl. ~í). Spancel. (Var: loncairt f)

lorg2, v.t. & i. (vn. ~adh m, gs. & pp. ~tha). Track, trace; seek, search for. 1. Ag ~ sna coillte, tracking in the woods. Stáisiún ~tha, tracking station. 2. Obair a ~, to look for work. Cuideachta a ~, to seek company. Ag ~ trioblóide, courting trouble. Ag ~ pléisiúir, in pursuit of pleasure. Rud a ~ ar dhuine, to ask s.o. for sth. Cad tá á ~ agat? What are you after? (Var: ~air)

lorga, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Staff, stick; club, cudgel. Lit: ~ a ghabháil, to take a staff, to go on pilgrimage. Lit: ~ fosaithe, stick to lean on, prop. Lit: ~ áine, hurley. ~ iarnaí, iron-tipped cudgel. 2. Shin. ~í breaca, dóite, speckled, burnt, shins; (of person) sit-by-the-fire. ~ éin, drumstick of bird. Cnámh na ~, shin-bone, tibia; (of horse) cannon-bone. 3. Shank, shaft, stem. ~ planda, crainn, stem of plant, of tree. ~ ancaire, stem of anchor. ~ sáfaí, handle of axe. (Var: lorg3 f)

lorgbheart, m. (gs. -bhirt, npl. ~a, gpl. ~). Shin-covering, shin-guard. (Var: f)

losainn, f. (gs. ~e, pl. ~í). (Of sweet) Lozenge. (Var: losainséir m)

loscann, m. (gs. & npl. -ainn, gpl. ~). 1. Frog. 2. Tadpole. (Var: loscán m)

luadhaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Lit: Fuller. (Var: luadhaighe m)

luadráil, f. (gs. -ála). (Act of) gossiping, spreading rumours; report, gossip. (Var: luadradh m)

luaineach, a1. 1. Fast-moving, nimble; restless, unsteady; changeable, vacillating, inconstant. Each ~, nimble steed. Solas ~, flickering light. Súile ~a, darting eyes. Aimsir ~, variable weather. Intinn ~, fickle mind. Baraiméadar ~, change-barometer. Go ~ ar leaba, shifting about in bed. Is ~ an duine é, he can never keep steady; he is such a weathercock. Chomh ~ le dreancaid, as jumpy as a flea. 2. Ch: Volatile. (Var: luaim(h)neach)

luaithghríosach, f. (gs. -aí). Hot ashes. (Var: luaithghríos m)

luaithreach1, m. (gs. -righ). Coll: Ashes; dust. ~ a dhéanamh de rud, to reduce sth. to ashes; to pulverize sth. ~ na marbh, the ashes of the dead. Cré ag imeacht ina ~, clay turning to dust. S.a. próca. (Var: luaithreadh m)

luaithreamhán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Ashes; heap of ashes. ~ bolcáin, volcanic ash. (Var: luaithreamán, luaithreán)

luarga, a3. Coarse, vulgar. (Var: luardha)

luargacht, f. (gs. ~a). Coarseness, vulgarity. (Var: luardhacht)

luascán1, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. (Act of) swinging, swaying, rocking; wavering, unsteadiness. (b) Impetuousness, haste. (c) Bád, cliabhán, luascáin, swing-boat, -cot. Capall, cathaoir, luascáin, rocking-horse, -chair. S.a. leaba 1, maide 1(b). 2. (a) (Play) swing. (b) Rocker. 3. Armful (of hay, etc.). (Var. of 1: ~acht f, luascarnach f)

luascánach, a1. 1. Swinging, swaying, rocking; wavering, unsteady. 2. Hasty, impetuous. (Var: luascánta a3)

luathaigeanta, a3. Light-minded, fickle. (Var: ~ch a1)

luathlámhacht, f. (gs. ~a). 1. (a) Dexterity, deftness. (b) Jugglery. 2. Propensity for stealing. (Var: luathlámhas m)

lúbarnaíl, f. (gs. -íola). 1. (Act of) twisting, writhing, wriggling. ~ eascainne, the wriggling of an eel. Ag ~ le pian, writhing in agony. 2 = lúbaireacht. (Var: lúbarnach2 f)

lucharachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Puny creature, pigmy, dwarf; elf. ~ (linbh), tiny tot, toddler. ~ (éin), tiny nestling. S.a. práta. (Var: lucharbán, luchargán, lucharpán, luchramán)

luchtaigh, v.t. Charge, fill; lade, load. Soitheach a luchtú, to load a vessel. Bataire a luchtú, to charge a battery. Tú féin a luchtú le bia, to gorge oneself with food. Bhí sé luchtaithe le fearg, le deora, he was ready to break out in anger, in tears. (Var: lucht2)

lúfaireacht, f. (gs. ~a). Agility, suppleness. (Var: lúfaire f)

lugach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Lug(-worm); lobworm. (Var: lug3 m, luga m, lugán m)

lúidín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Little finger. 2. ~ (coise), little toe. (Var: lúideog f)

lúircín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dwarfish creature; weak stunted person. ~ cheann an teallaigh, useless sit-by-the-fire. 2 = lucharachán. (Var: ~each m, lúiricín(each) m, lúiridín m)

lúireach, f. (gs. -rí, npl. ~a, gpl. ~). 1. (a) Breastplate, cuirass. (b) Protective coat, protection. 2. Hymn, prayer for protection. 3. Big hulking person. (Var: m)

luisniúil, a2. Blushing, glowing; ruddy, flushed. (Var: luisneach a1)

luiteach, a1. 1. Well-fitting. Ball ~ éadaigh, close-fitting garment. 2. Attached, addicted (le, to). ~ leis an mbaile, fond of home. ~ le staidéar, inclined to study. Níl sé ~ leis an obair, he is not inclined to exert himself at work. (Var: luiteanach)

luiteamas, m. (gs. -ais). Attachment, fondness. ~ a bheith agat le rud, to be attached to, fond of, sth. (Var: luiteachas, luiteacht f, luiteanas)

lumpar, m. (gs. -air). Lumber. ~ agus lampar, collection of odds and ends. (Var: ~nach f)

Lúnasa, m. (gs. ~, pl. ~í). August. Lá ~, first of August, Lammas. Mí ~, month of August. (Var: Lúna m, Lúnasna f)

luspairt, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Soft young thing. ~ linbh, soft young child. 2. Remains, dregs. ~ phrátaí, small worthless potatoes. 3. Rabble. (Var. of 1: luspartán m)

lusra, m. (gs. ~). Coll: Herbs; herbage. (Var: ~ch(án) m, lusrán m)

lústar, m. (gs. -air). 1. (Act of) fawning; obsequiousness, flattery. Madra ag ~ le duine, a dog fawning on s.o. ~ coileáin, the capering of a pup. Ná bí ag ~ liom mar sin, don't be making up to me like that. 2. Agitated movement. Maide lústair, treadle (of spinning-wheel). ~ flústar, flurry of excitement. S.a. roth 3. (Var. of 1: lústaireacht f)

lútáil2, f. (gs. -ála). 1. vn. of lútáil3. 2. Obsequiousness, toadyism. (Var: lútaíl f)

lútálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Obsequious person, cringer, toady. (Var: lútaí)

lúth, m. (gs. lúith). 1. (a) (Power of) movement, agility; activity, vigour. ~ na ngéag, power to move the limbs. Tá ~ na gcos leis, he can use his legs; he is fast on his feet. Le ~ na méar, with supple fingers. ~ na teanga, power of speech. Tá ~ na teanga léi, she is well able to talk. Dá mbeadh ~ i mo chnámha, if I were able to move about. Ar ~, bounding, at speed. Ó chaill mé mo ~ is mo neart, since I lost my vigour and strength. Tá sé ar a léim lúith arís, he is in bouncing health again. ~ meanman, high spirits. S.a. cleas1 2. tromán2 1. (b) Sinew, tendon. Shíl mé go gcuirfeadh sé a ~ amach, I thought he would strain himself. 2. Lit: Joy, rejoicing. Ghabh ~ é, he rejoiced. (Var: gs. ~a; ~áil f)

macán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Little son; young boy, youngster; pet child. (Var: macadán, macaidín m)

macántacht, f. (gs. ~a). 1. Boyhood, childhood. In aois a mhacántachta, in his boyhood days. 2. Gentleness, meekness, mildness. 3. Honesty. ~ chainte, plain speaking. An mhacántacht a dhéanamh le duine, to be honest with s.o. (Var: macántas m)

macaomhacht, f. (gs. ~a). 1. Youth, youthfulness. 2. Youthful beauty. (Var: macaomhnacht)

macasamhail, f. (gs. & pl. -mhla). 1. Like, equal, counterpart. Tá a mhacasamhail agam, I have one like it. ~ na hoíche aréir ar anfa, a night of storm like last night. A mhacasamhail i gcath, le diabhlaíocht, his equal in battle, for devilment. Bí ag troid le do mhacasamhail féin eile, fight with someone like yourself, with your match. Níl do mhacasamhail eile sa tír, there is not another like you in the country. 2. Reproduction, copy. ~ de rud a dhéanamh, to reproduce sth. (Var: ~t f)

machaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Plain. Machairí na tíre, the level parts of the country. An M~ Láir, the Central Plain. Thug sé an ~ air féin, he took to the open country; he went out into the open air. Caith amach ar an ~ é, throw it out in the open. 2. Stretch of level ground; links, course. ~ gailf, golf-course. ~ ráis, race-course. 3. (a) Field. ~ an chatha, an áir, the field of battle, of slaughter. Dul ar mhachaire an dúshláin le duine, to fight s.o. in the open. D'fhág siad an ~ fúinn, they left the field to us. (b) Lit: Battle. ~ a thabhairt, a iarraidh, to give, seek, battle. (Var: f, pl. ~acha)

macnas, m. (gs. -ais). 1. Playfulness, sportiveness, dalliance; act of playing, frolicking. ~ na hóige, the liveliness of youth. Tá ~ air, he is in a playful mood; he is a bit frisky. 2. Wantonness, voluptuousness. ~ na colainne, the lusts of the flesh. 3. Ease, luxuriousness. (Var: ~acht f)

macnasach, a1. 1. Playful, sportive; exuberant, frisky. 2. Wanton, voluptuous. 3. Luxurious, self-indulgent, pampered. (Var: macnasúil a2)

macra, m. (gs. ~, pl. ~í). Coll: Boys, youths; band of youths. (Var: ~idh f)

madar, m. (gs. -air). Madder. ~ fraoigh, heath, white, bedstraw. S.a. ailím. (Var: mádar)

mágaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Heavy-footed, sluggish, person; creeper, dawdler. (Var: mágaire m)

mágaíocht, f. (gs. ~a). (Act of) creeping, dawdling; heavy, sluggish, gait. Ag ~ thart, sauntering about. (Var: mágairt f)

magairle, m. (gs. ~, pl. -lí). Testicle. S.a. lus. (Var: magarla m)

maicíneacht, f. (gs. ~a). Pettish, brattish, behaviour. Ag ~, acting like a spoilt child, playing the brat. (Var: maicínteacht)

maidhm1, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Break, burst, eruption. ~ thalún, landslide. ~ shléibhe, shneachta, avalanche. ~ bháistí, cloudburst. ~ (thoinne), breaker. ~ rabharta, ~ thaoide, surging tide, bore. ~ thuile, flash flood. ~ lámhaigh, burst of fire. ~ ghoir, discharge of pus. ~ chroí, heartbreak. ~ sheicne, hernia. Tháinig sé amach ina mhaidhm, it erupted violently. 2. Defeat, rout. ~ chatha, defeat in battle, rout. An lucht ~e, the vanquished. 3. (a) Loud report, explosion. (b) Detonation. 4. Var. vn. of maidhm2. 5 = mám2. (Var: m)

maidhm2, v.t. & i. (pres. madhmann, vn. madhmadh, pp. madhmtha). 1. Break, burst, erupt. Mhaidhm tobar as, a well sprang up from it. Mhaidhm an talamh faoi, the ground gave way under him. Mhaidhm a croí, her heart broke. Mhaidhm an tonn tharstu, the wave broke over them. Tá siad ag madhmadh isteach, they are surging in. 2. Defeat, rout. Mhaidhm an cath orthu, the battle went against them. Madhmadh orainn, we were routed. 3. Detonate. (Var: maidh, ~igh)

maighean, f. (gs. & npl. -ghne). Lit: Place; steading. (Var: maighin f)

mainneachtain, f. (gs. -ana). 1. vn. of mainnigh. 2. Negligence, remissness. 3. Jur: Default. Trí mhainneachtain, by default. Breithiúnas mainneachtana, judgment by default. (Var: mainneacht f, ~t f, mainneacht(n)aí f)

mainneachtnach, a1. Negligent, remiss. (Var: mainneachtach)

mainnear, f. (gs. -nnre, pl. -nnreacha). 1. Enclosed field, enclosure. 2. Enclosed seed-bed. (Var: gs. mainn(i)reach; mainnir f)

maintín, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Mantua-maker. 2. Dressmaker, seamstress. (Var: maintiméir m)

maintíneacht, f. (gs. ~a). (Act of) dressmaking. (Var: maintiméireacht)

maíomh, m. (gs. as s. -ímh, as vn. -íte). 1. vn. of maígh1. 2. Statement, assertion. ~ gaoil, declaration of, claim to, relationship. D'imigh siad as ~, they are of no account any more. 3. Boast. ~ a dhéanamh as rud, to boast of sth. Cúis mhaíte, something to be proud of. Ní ~ ná mustar dó é, it is nothing for him to glory in. S.a. mogall 1. 4. Begrudging, envy. ~ éadála ar dhuine, envying of good fortune to s.o. (Var: maíochtáil f, maíochtaint f)

mairbhe. 1. f. (gs. ~). Lifelessness, dullness; slackness, sluggishness; numbness. 2. gsf. & comp. of marbh2. (Var. of 1: ~acht f)

maireachtáil, f. (gs. -ála). 1. vn. of mair. 2. Living, livelihood, subsistence. Caighdeán maireachtála, standard of living. S.a. cóir1 5. (Var: maireachtaint f)

mairgiúil, a2. Woeful, sorrowful; dull, dismal, depressed. Duine ~, downcast person. Lá ~, depressing day. (Var: mairgeach a1)

mairgneach1, f. (gs. -ní). (Act of) lamenting; lamentation, wailing. ~ a dhéanamh, to lament, to be plaintive. Gol is ~, weeping and wailing. Gáir mhairgní, cry of lamentation. Cad é an mhairgneach atá ort? What are you so plaintive about? (Var: mairgne f, mairgní f)

mairnéalacht, f. (gs. ~a). Sailing, seamanship. Coláiste ~a, naval college. Dul le ~, to go to sea. (Var: mairnéalaíocht)

mairtíreach, m. (gs. & npl. -righ, gpl. ~). Martyr. (Var: mairtír m)

maiste1, m. (gs. ~, pl. -tí). 1. Artil: Match. S.a. poll1 10. 2. Spill. (a) ~ le píopa a dheargadh, spill for lighting a pipe. Páipéar ~, touch-paper. (b) ~ tobac, a spill, twist, of tobacco. (c) ~ (cocháin, éadaigh) a chur i bpoll, to plug a hole (with straw, cloth). (Var: maist f)

máistreás, f. (gs. ~a, pl. ~aí). Mistress. 1. ~ ar theach, ar theaghlach, ar sheirbhísigh, mistress of a house, of a household, of servants. Tá sí ina ~ ar an áit, she is mistress of the place. An bhfuil an mháistreás istigh? Is the mistress at home? 2. (Of teacher) ~ (scoile), (school) mistress. 3. (Woman in charge) ~ phoist, post-mistress. 4. Wife. Cén chaoi a bhfuil an mháistreás? How is the missus? (Var: m)

maiteach, a1. 1. Forgiving. Duine ~, forgiving person. 2. Forgiven. Tá sé ~ agat, it is forgiven you. (Var: maiteanach)

maiteachas, m. (gs. -ais). Forgivingness; forgiveness. (Var: maiteanas)

maith1, f. (gs. & pl. ~e). Good. 1. (a) Goodness, kindness. An mhaith is an t-olc, good and evil. An mhaith in aghaidh an oilc, (to return) good for evil. Le ~ nó le holc, for good or ill. An mhaith a dhéanamh, to do good. An mhaith choiteann, the common good. An mhaith mhór, an mhaith is fearr, the greater, the sovereign, good. An mhaith a fuaireamar, the good that has been done to us; the kindnesses we have received. Ní hí an mhaith a bhí ach an mhaith atá, it is not past but present good that matters; past kindnesses are soon forgotten. Rinne sé a mhaith orm, he did me a kindness. Dá mba ar mo mhaith a bheadh, if it were something I could do (to help). Go ndéana Dia a mhaith orthu, God rest their souls. (b) Benefit, profit. Níl ~ ann, it is no good. Má tá ~ duit ann, if it is any good for you to do it. Cad é an mhaith é? What good is it? An bhfuil ~ dom labhairt leis? Will it do any good if I speak to him? Dá mbeadh ~ liom ann, if I thought it would do any good. Níl ~ a bheith leo, it is no good dealing with them; they are intractable. Ní thiocfaidh ~ ar bith as, no good will come of it. Is mó an t-olc ná an mhaith é, it does more harm than good. (c) Contribution to well-being; improvement. Rinne sé ~ dom, it did me good. Dhéanfadh an scíth ~ mhór duit, the rest would do you a lot of good. Ní dhéanfaidh an duine bocht ~, the poor fellow won't improve (in health). (d) Usefulness, value. Rud a bhfuil ~ ann, something that is good, of value. Tá a mhaith féin ann, it is good in its way. Tá sé sa mhaith chéanna is a bhí, it is as good as ever it was. Rud a chur ó mhaith, to render sth. useless. Tá sé ó mhaith, it is no longer any use. Go beag de mhaith, of little use. Sin a bhfuil de mhaith leis, that is all it is good for. Duine, rud, gan mhaith, useless person, thing. Ní raibh sé de mhaith ann cuidiú liom, he hadn't the gumption to help me. Idir mhaith is olc, both the good and the bad, the whole lot. (e) (Of thanks) Go raibh ~ agat, thank you. Go raibh míle ~ acu as a gcabhair, a thousand thanks for their help. Ná raibh ~ agatsa, no thanks to you. Go ndéana a mhaith duit, (in reply to thanks) you are welcome. 2. (a) Good things, produce. ~ na talún, the fruits of the earth. ~ is maoin, goods and property. (b) (pl.) Principal, important, people. ~e agus móruaisle na tíre, the gentry and nobility of the country. 3. (a) Fertility (of soil). An mhaith a bhaint as an talamh, to destroy the fertility of the soil. (b) Dung, manure. (Var: m)

maitheas, f. (gs. ~a, pl. ~aí). 1. Goodness, good. Dul chun ~a, to improve. Déanfaidh sé ~ duit, it will do you good. Níl fonn ~a air, he is not inclined to make himself useful. Ní dhéanann sé buille ~a dá athair, he doesn't do a tap of work for his father. Mac i mbéal a mhaitheasa, a son in his early prime. Cailleadh é i mbláth a mhaitheasa, he died in the prime of his life. Tá an rud sin i ndeireadh a mhaitheasa, that thing's usefulness is ended. Níl an duine bocht ag déanamh ~a, the poor fellow is not doing any good, is not improving in health. Lá ~a, (i) a working day, (ii) a day's work. Ní dhearna sé lá ~a ina dhiaidh, he never did any good afterwards. An mhaitheas phoiblí, the common weal. I bpáirt mhaitheasa, in good part. 2. Good thing, kindness, gift. ~aí Dé, God's gifts. Ghabhamar buíochas léi as a ~aí, we thanked her for her kindnesses. 3. Lit: Goods, property. (Var: m)

maithiúnas, m. (gs. -ais). Forgiveness, pardon. ~ a thabhairt do dhuine i rud, to forgive s.o. for sth. ~ na bpeacaí, the forgiveness of sins. D'agair sé ~ orm, he pleaded with me to forgive him. Tá mé ag iarraidh maithiúnais ort, I ask your forgiveness. (Var: maithiúnachas)

máithreachas, m. (gs. -ais). Maternity; motherhood. (Var: máithreacht f)

malairt, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Lit: Destruction. ~ choirp agus anama, ruination of body and soul. Bladh gan mhalairt, undying fame. 2. Change; alternative. ~ éadaigh, oibre, change of clothing, of work. ~ aeir, spéire, change of air. Ar mhalairt intinne, tuairime, of a different mind, opinion. Tá ~ saoil ann, times have changed. Go ~ saoil, until there is a new order of things, indefinitely. Tá a mhalairt de chúram orm, I have something else to attend to. Níl a mhalairt le déanamh agam, there is nothing else I can do. Is é a mhalairt a dúirt sé, he said quite the opposite. Tá sé ar mhalairt de scéal anois, now he has a different tale to tell. Ní raibh a mhalairt le fáil agam, there was nothing else I could get. Níor chuala mé a mhalairt, I heard nothing to the contrary. Ní iarrfainn a mhalairt, there is nothing I would like better. Ní raibh súil lena mhalairt agam, it was just as I expected. Níl fios a mhalairte acu, they don't know any better. Ní hé do mhalairt a bhí ann, it was none other than yourself. Is fearr é ná a mhalairt, it is better than nothing. A mhalairt ar fad, quite the contrary. 3. Exchange, barter. ~ ruda a dhéanamh le duine, to exchange sth. with s.o. Déan ~ áite liom, swap places with me. Rud a fháil ar ~, to get sth. by way of a swap. Fuair mé ar mhalairt scine é, I got it in exchange for a knife. Déanaimis ~, let us swap. De, mar, mhalairt ar rud, in exchange for sth., in preference to sth. Thug siad ~ chainte dá chéile, they exchanged words. Earraí ag imeacht ar ~, goods being bartered. Fin: Bille, ráta, ~e, bill, rate, of exchange. S.a. aois1, meath1 2. (Var: gs. malarta, pl. ~eacha, malarta(cha))

malartach2, a1. 1. Lit: Baneful, destructive. 2. Changing, fluctuating; changeable, variable; exchangeable. Intinn mhalartach, fickle mind. Leagan ~, variant form. Gaoth mhalartach, variable wind. Earraí ~a, exchangeable goods. S.a. comhdhúil 2. (Var: malairteach)

malartacht, f. (gs. ~a). Changeableness, variability. (Var: malairteacht)

mallacht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). Curse. Do mhallacht a chur ar rud, to curse sth. Mo mhallacht ar an, don, lá (a), a curse on the day (when). Tá ~ ar an áit seo, this is an accursed place. D'fhág sé a mhallacht acu, he cursed them at his going. Ní thabharfá do sheacht ~ air, it is not worth a damn. Ná cuir ~ Dé ar aon duine, don't invoke God's curse on any man. S.a. fuíoll 7, mac 3, salm. (Var: gpl. ~)

mallachtach1, f. (gs. -aí). (Act of) cursing. (Var: mallachtóireacht f)

mallaigh1, v.t. & i. Curse. Duine a mhallú, to curse s.o. Ag mallú ar a chéile, swearing at each other. Duine mallaithe, accursed, wicked, person. Mallaithe ó Dhia, accursed of God. Ainmhí mallaithe, cross, vicious, animal. Cleas mallaithe, damnable trick. Aimsir mhallaithe, abominable weather. Dúil mhallaithe, unholy, inordinate, desire. Is mallaithe an dream iad, they are a bad lot. (Var: mallachtaigh)

mallaitheacht, f. (gs. ~a). Cursedness, wickedness, viciousness. (Var: mallaíocht)

mallaitheoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Curser, swearer; wicked person. (Var: mallaíodóir)

mallmhuir, f. (gs. & pl. -mhara). Neap-tide. Dul ón rabharta go dtí an mhallmhuir, to go from abundance to want, to come down in the world. (Var: gs. ~each)

malra1, m. (gs. ~). Coll: Boys, youngsters; young rabble. (Var: ~idh f)

malrach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Young lad, youngster. 2. Ich: ~ Cháit, spotted blenny. (Var: ~án m)

mám1, f. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Yoke. Faoi mhám an pheaca, under the yoke of sin. Lit: Faoi mhám tomhais, in full measure. 2. Lit: Obligation, duty, function. (Var: m, gs. ~)

mám3, f. (gs. ~a, pl. ~anna). Handful. ~ mhine, mhilseán, handful of meal, of sweets. Tá airgead ina mhámanna aige, he has heaps of money. Scaipeann sé ina mhámanna é, he throws it away in handfuls. (Var: npl. ~a, gpl. ~; m)

mamailíneach1, m. (gs. & npl. -nigh, gpl. ~). 1. Toddler. 2. Person with waddling gait, waddler. 3. Cripple. (Var: mamailín m)

manaois1, f. (gs. ~e, pl. ~í). Lit: Broad spear. (Var: pl. ~eacha)

mang, f. (gs. mainge, npl. ~a, gpl. ~). Bag, bundle; parcel, portion. S.a. maoil1 3 (b). (Var: ~a m)

mangaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Hawker, pedlar. 2. Small dealer, monger. 3. Huckster, haggler. (Var: mangadaeir m, mangadóir m)

mangaisíní, spl. Nick-nacks (carried in bag); rags, trumpery. (Var: mangaisí)

mánlacht, f. (gs. ~a). Gentleness, graciousness, mildness. (Var: mánlaíocht)

manna, m. (gs. ~). Manna. (Var: mann f)

mant, m. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Gap in teeth. ~ a bheith ionat, to have a gap in one's teeth. 2. Gap in cutting edge. ~ i scian, i speal, i dtua, gap in knife, in scythe, in axe. Ná cuir ~ sa rásúr, don't gap the razor. 3. Bite, indentation. Bhain sé ~ as an arán, he took a bite out of the bread. ~ i gcarraig, i gcósta, indentation in rock, in coast. Bhain tú ~ maith as, you cut deeply into it. 4. Toothless gums, jaw. (Var: ~a m)

mantachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Gap-toothed person; inarticulate, indistinct, speaker. (Var: ~aí m)

mantaigh1, v.t. Bite into, chip, indent. (Var: mantáil)

mantaíl, f. (gs. -íola). 1. Toothlessness. 2. Inarticulate speech, mumbling. (Var: mantaí f, mantarnach f)

maoile1. 1. f. (gs. ~). (a) Bareness, baldness. (b) (Of weapon, edge) Bluntness. (c) (Of mind) Dullness, obtuseness. 2. gsf. & comp. of maol2. 3 : maol1 7. (Var. of 1: ~acht f)

maoileann, m. (gs. -linn, npl. ~a1, gpl. ~). 1. Rounded summit; hillock, knoll. 2. Top; ridge, crest. Ar mhaoileann géag, on top of branches. Ó mhaoileann talún, from the face of the earth. Thar mhaoileann mara, over the crest of the sea. (Var: maoilinn f)

maoisceach, f. (gs. -scí). Coarse cliff-grass. (Var: maoisc f)

maoracht, f. (gs. ~a). 1. Stewardship. 2. Wardenship. 3. Superintendence. 4. Mil: Majorship. 5. Prefecture. (Var: maoraíocht)

maorga, a3. 1. Stately, dignified, imposing. 2. Sedate, quiet. (Var: maordha)

maorgacht, f. (gs. ~a). Stateliness, dignity. (Var: maordhacht)

maothal, f. (gs. -aile). Beestings. (Var: maothail f)

marbhán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Dead person, corpse. 2. Dead-and-alive person; spiritless, lethargic, person. 3. (Spell of) sultry weather. ~ samhraidh, oppressive summer heat. (Var: ~ach m)

marbhfháisc, f. (gs. ~e). 1. Swathings on corpse. 2. (As imprecation) ~ ort! Bad cess to you! (Var: marbhfáisc)

marbhna, m. (gs. ~, pl. ~í). Elegy. (Var: ~idh f)

marcshluach, a. (gsm. ~, gsf. -aiche, npl. ~a). 1. Pertaining to cavalry. 2. Having cavalry. (Var: marcshluaghach a1)

margaíocht, f. (gs. ~a). (Act of) bargaining. (Var: margaireacht, margáintíocht)

margálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). 1. Bargainer, haggler, huckster. 2. Temporizer. (Var. of 1: margaire m, margánaí m)

marmar, m. (gs. & npl. -air, gpl. ~). Marble. Cloch, dealbh, mharmair, marble stone, statue. (Var: marmal)

marsantach, a1. Mercantile. (Var: marsanta a3)

Márta, m. (gs. ~, pl. ~í1). March. Mí an Mhárta, month of March. Tá sé i ~ a trí, he is in great form. (Var: f)

mártaí2, m. (gs. ~, pl. -aithe). March sower. (Var: f)

martaíocht1, f. (gs. ~a). Killing, provision, of beef. (Var: martaíl f)

más1, m. (gs. máis, npl. ~a, gpl. ~). 1. Buttock; ham, thigh. 2. (Of plough) Sole. (Var: f)

mascalach2, a1. Masculine, manly, virile; strong, vigorous. (Var: mascalta a3)

masla, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Insult, opprobrium. ~ cainte, abusive, insulting, language. ~ (cainte) a thabhairt do dhuine, to abuse, insult, s.o. ~ a thuilleamh, to earn reproach, opprobrium. 2. Strain, overstrain, abuse of strength. ~ a chur ort féin le rud, to overstrain oneself, to overtax one's strength, with sth. ~ oibre, ualaigh, heavy strain of work, of load. ~ an tsaoil, the stresses, ill-usages, of life. (Var: f)

maslach, a1. 1. Insulting, abusive; opprobrious. Focal ~, insulting remark; term of reproach. Teanga mhaslach, abusive tongue. 2. Overstrenuous, overtaxing, abusive of strength. Obair mhaslach, heavy, taxing, work. Turas ~, arduous journey. Bheith ~ ort féin, to over-exert oneself, abuse one's energies. (Var: maslaitheach)

maslacht, f. (gs. ~a). 1. Insultingness, abusiveness. 2. Overstrenuousness, overtaxation of strength. (Var: maslaitheacht)

maslóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Abuser, insulter. (Var: maslaitheoir)

máthartha, a3. Maternal. Teanga mháthartha, mother tongue. (Var: máthardha)

mathmharc, m. (gs. & npl. -airc, gpl. ~). Lit: Augur, soothsayer. (Var: ~ach m, ~óir m)

1, 1 sg. pron. I, me. 1. I. (a) (Subject of vb.) Tá mé go maith, I am well. Chonaic mé é, I saw him. (b) (With autonomous vb.) Anseo a tógadh mé, I was brought up here. (c) (With copula) Is mé Brian, I am Brian. Más mé is cúis leis, if I am the cause of it. Ní mé a dúirt é, it was not I who said it. Ba bheag an chaill mé, I would be no great loss. (d) (Virtual subject of vn.) Cad é a d'éirigh duit? Mé mo chos a bhriseadh, mé a bhriseadh mo choise. What happened you? I broke my leg. (e) (After agus) Agus mé i mo shuí anseo liom féin, as I sit here all alone. 2. Me. (a) (Direct object) Chonaic sé mé, he saw me. Ná tréig mé, don't desert me. (b) (With imperative of autonomous vb.) Íoctar mé, let me be paid. (After prepositions that have no pron. form) Ach mé, except for me. Gan mé, without me. Duine mar mé, a person like me. (Var. of 2: mé)

meabhal, m. (gs. -ail). 1. Lit: Shame, disgrace. 2. Deceit, treachery. (Var: meabhail f, gs. meabhla)

meabhlach, a1. 1. Lit: Shameful, disgraceful. 2. Deceitful, treacherous. 3. Deceptive, illusory. 4. Seductive, beguiling. (Var: meabhlaí a3)

meabhlaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Deceitful, guileful, person. 2. Deceiver, betrayer; seducer. (Var. of 1: meabhlachán m)

meacan1, m. (gs. & npl. -ain, gpl. ~). (Tuberous) root. ~ bán, parsnip. ~ biatais, root of beet, beetroot. ~ an phobóil, butterbur. ~ compair, comfrey. ~ dáthabha, rootstock of monk's-hood. ~ dearg, carrot. ~ an leonta, fennel. ~ mara, sea-radish. ~ ragaim, horse-radish. ~ ráibe, turnip. ~ uisce, water-parsnip. Cuid Pháidín den mheacan, the smallest share (of anything). (Var: meacán m)

meáchan, m. (gs. & npl. -ain, gpl. ~). 1. Weight. (a) An ~ mór, avoirdupois (weight). ~ troí, troy weight. An ~ glan, the net weight; (of vehicle) tare. Punt meáchain, a pound in weight. Tá cloch mheáchain ann, it weighs a stone. A mheáchan d'fhear, a man of his weight. Le ~ fear, by weight of numbers. ~ na mblianta, the burden of years. Titim chun meáchain, to become overweight. Thit ~ na hoibre orm, I had to do the heaviest share of the work. ~ a chur ar fhocal, to emphasize a word. Ní hé ~ a chéille a bháfas é, he is not overburdened with sense. (b) (Of element) ~ adamhach, atomic weight. (c) Meáchain agus tomhais, weights and measures. ~ a thógáil, to lift a weight. ~ a chur ar rud, to weight sth. Foireann ~, set of weights. 2. Var. vn. of meáigh. (Var: meách(t)aint f)

meadar1, f. (gs. meidre, pl. -dracha). 1. (a) (Square) wooden drinking-cup, mether. (b) Wooden vessel, pail. 2. Churn. 3. (In phrase) Do mheadar a chur isteach i rud, to interfere in sth. (Var: m)

meadhar, f. (gs. & npl. -dhra). 1. Lit: Speech, discourse. 2 = meidhir. (Var: m; meadhair f)

meadhg, m. (gs. meidhg). 1. Whey. ~ dhá bhainne, mixture of sweet and sour milk. S.a. gruth. 2. Serum, blood(-serum). ~ a bhaint as duine, to draw blood from, to trounce, s.o. Lit: Ar ndoirteadh mheadhg na mailíse, after spilling blood in malice. (Var: f, gs. meidhge)

meáigh, v.t. & i. (pres. -ánn, vn. meá, pp. -ite). 1. Balance, weigh. Lód a mheá, to weigh a load. Rud a mheá ar na scálaí, ar do bhos, to weigh sth. in the scales, in one's hand. Mheáigh sé tonna, it weighed a ton. Mheáfadh sé trí cinn acu, it would weigh as much as three of them. 2. Estimate, measure; consider, judge. Ceist, tuairim, a mheá, to weigh a question, an opinion. Do chuid cainte a mheá, to measure one's words. An mhaith agus an t-olc a mheá, to weigh the good against the evil. Mheáigh sé (go), he estimated (that). (Var: pp. meaidhte)

meaits, m. (gs. ~, pl. ~eanna). Match. (Var: f)

méala, m. (gs. ~). 1. Lit: Humiliation, ignominy. 2. Grief, sorrow; cause of mourning, of lamentation. Is mór an ~ é, it is very sad. Ba mhéala a bhás, his death was to be lamented. Tugadh faoi mhéala iad, they were brought to grief. Ba mhéala leis (go), he lamented (that). (Var: f)

meamhlach, f. (gs. -aí). (Act of) mewing, miaowing. (Var: meamhaíl f)

meamhlachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Mewing cat. 2. Mewling child, whimperer. (Var: meamhlóir m)

meana, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Leath: Awl. S.a. ceap1 2. 2. Carp: ~ (siúinéara), bradawl. ~ scríobtha, scratch-awl. 3. Needlw: Bodkin. (Var: f)

méanfach, f. (gs. -aí). (Act of) yawning; yawn. ~ a dhéanamh, a ligean, to yawn. (Var: méanfadhach, méanfaíoch, méanfaíl f)

meangaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) smiling. Ag ~ gháire, smiling faintly. (Var: meangaíl f)

meanma, f. (gs. ~n). 1. Mind, thought, attention. Rud a bheith i do mheanma agat, to have sth. on one's mind, to let one's mind run on sth. Ní raibh ar a mheanma ach é, he could think of nothing else. Smaoinigh mé i mo mheanma (go), I thought in my own mind, to myself, (that). Abair i do mheanma é, say it to yourself. 2. State of mind; spirit, courage, morale. Tá ~ mhaith aige, he is in good spirits. Glac ~, take heart. Thug sé ~ dom, it gave me courage. Tá ardú ~n ann, it raises one's spirits. B'olc ár ~, our spirits were low. ~ agus misneach, spirit and courage. Gairdeas agus ~ mhór, rejoicing and high spirits. Foilsigh do mheanma! Show your mettle! 3. (a) Disposition; inclination, desire. Do mheanma a bheith le rud, to have one's mind inclined towards sth. Do mheanma a thabhairt faoi rud, to let oneself be attracted towards sth. Tá ~ shiúil aige, he has an itch for travel. (b) Presentiment. ~ chatha, presentiment of battle. An raibh ~ airgid riamh ort? (Usually of itch in palm) Did you ever get a feeling that there was money coming to you? (Var: ~in f)

meanmanra, m. (gs. ~). Lit: Things of the mind; thoughts, inclinations, spirit, courage. (Var: f; ~idh f)

méar1, f. (gs. méire, npl. ~a, gpl. ~). 1. Digit, finger. (a) An mhéar thosaigh, cholbha, the forefinger, index finger. An mhéar fhada, láir, mheáin, the middle finger. ~ an fháinne, the ring-finger. An mhéar bheag, the little finger. Tá sé ar bharra na ~ aige, he has it at his fingertips. Bhí an choróin Mhuire ar a ~a aici, she was fingering her rosary beads. ~ fhliuch a leagan ar dhuine, to "lay a wet finger on' s.o., to challenge s.o. to fight. F: Cuir do mhéar ansin, put your (wetted) finger there (on wetted finger), accept a challenge to fight. Ná leag barr méire air, don't lay a finger on him. Leag, bhuail, tú do mhéar air, you have put your finger on it, pointed precisely to it. Rud a chur ar an ~ fhada, to postpone sth. indefinitely. ~ a chur i súil duine, to poke a finger in s.o.'s eye, to hoodwink s.o. S.a. dorcha2 1. Mura dtaitníonn sé leat cuir ~ i do chluas, if you don't like it shut your ears to it. Ná bíodh ~ i gcluas agat, keep your ears open. Níor bhain sé ~ dá shrón (go), he kept pressing on (until). Cuir ~ i do bhéal anois, now you may wish in vain; you may whistle for it now. An mhéar a thabhairt do lao, to finger-feed a calf. D'ólfainn gan mhéar é, I wouldn't need coaxing to drink it. Ná lig dó an mhéar a thabhairt duit, don't let him inveigle, cheat, you. Bhí sé ag ithe na ~ de féin mar gheall air, he deeply regretted it. Chasfadh sí (thart) ar a ~ (bheag) thú, she would twist you round her (little) finger. ~ ar eolas a dhéanamh do dhuine, to point out the way to s.o.; to give s.o. a pointer to something. ~a ime, maide, butter-fingers. (b) Mus: ~ bhinn, sweet touch. (c) Meas: Digit. 2. (a) ~ eolais, finger-post. Mec.E: ~ threorach, finger. (b) Nau: Belaying-pin. 3. ~ (coise), toe. Chomh minic is atá ~a orm, as often as I have fingers and toes. 4. Crust: Moll: Ech: Leg, arm. ~ portáin, gliomaigh, leg of crab, of lobster. ~a cudail, arms of cuttle-fish. Na cúig ~a, starfish. 5. Bot: ~a Muire, Lady's-fingers. Cúig mhéar Mhuire, creeping cinquefoil. Laund: ~a, fluting. 6. Laund: ~a, fluting. 7. Cards: Na (cúig) ~a, the five of trumps. (Var: m)

méaraíocht, f. (gs. ~a). (Act of) fingering; (act of) fiddling, playing, toying (ar, le, with). Ag ~ ar éadach, fingering cloth. Ag ~ ar ghruaig, passing fingers through hair. Ag ~ ar théada, fingering, plucking, strings. Níl sé ach ag ~ ar a chuid, he is only fiddling with his food. Ná bí ag ~ leis na páipéir sin, don't fiddle with those papers. Cad chuige a bhfuil tú ag ~ ansin? Why are you groping about there with your fingers? (Var: méaráil f)

mearbhall, m. (gs. -aill). 1. Bewilderment, confusion, wandering. ~ a chur ar dhuine, to bewilder s.o. Tháinig ~ air, he got confused. Tá sé ag déanamh mearbhaill dom, it perplexes, worries, me. ~ intinne, aigne, céille, mental aberration. Tá ~ dí air, he is fuddled with drink. Bheith ar ~, to be wandering, astray; to be confused, dazed. S.a. fóidín, urchar. 2. Dizziness, giddiness. Tá ~ i mo cheann, my head is reeling. 3. Error, mistake. Bhí ~ cuntais orm, I was out in my calculations. Chuaigh sé ar ~ sa chomhaireamh, he went wrong in the count. Mura bhfuil ~ orm, unless I am mistaken. Is beag dá mhearbhall atá ort, well you know it. (Var: mearathal m)

mearbhlach, a1. 1. (a) Bewildered, confused. (b) Bewildering, confusing. 2. Dizzy, giddy. 3. Erratic, random; mistaken. (Var: mearathalach)

mearbhlán, m. (gs. -áin). Dizziness, giddiness. Tá ~ i mo cheann, my head is reeling. Chuir sé ~ orm, i mo cheann, it made me dizzy. (Var: mearbhallán)

méarnáil, f. (gs. -ála). 1. Phosphorescence. Iasc méarnála, phosphorescent fish. 2. (In phrases) Ag ~ ar lorg éisc, seeking surfaced fish by their phosphorescent light. Iasc a thógáil ar ~, to catch surfaced fish at night with drift-nets. 3. Groping. Ag ~ sa dorchadas, searching about, groping, in the dark. Lámha méarnála, groping hands. (Var: mearnáil)

méarnálach, a1. Phosphorescent. (Var: mearnáileach)

measartha, a3. Moderate, temperate; fair, middling. 1. Caint mheasartha, moderate speech. Méid mheasartha, medium size. Luach ~, middling price. Aimsir mheasartha, fairly good weather. Bheith ~ (le rud), to be moderate (in doing sth.). ~ ag ól, temperate in drinking. 2. (Used as adv.) ~ maith, fairly good. Úll ~ mór, fairly big apple. Rinne tú sin go ~, you did that fairly well. (Of health) Bheith go ~, to be fairly well, middling. Níl sé ach go ~, he is only middling. (Var: measardha)

measarthacht, f. (gs. ~a). Moderation, temperance; fair amount. An mheasarthacht a dhéanamh, to do things in moderation. ~ airgid, oibre, léinn, a fair amount of money, of work, of learning. Dul thar (an) ~ le rud, to carry sth. to excess. Fanacht i mbun na ~a, to keep within reasonable bounds. Tar le ~, don't overdo it; that's enough. Níor iarr sé ach an mheasarthacht, he only asked for what was reasonable. Tá ~ ar gach aon rud, there is moderation in all things; there is a limit to everything. Is maith (an tsáith) an mheasarthacht, enough is as good as a feast. (Var: measar(dh)acht)

measra, m. (gs. ~, pl. ~í). Coll: Acorns, mast. (Var: ~idh f)

measúil, a2. 1. Estimable, esteemed. Duine ~, estimable, respectable, person. Tá sé ~ ag na daoine, he is esteemed by the people. Is é atá ~ acu, they think the world of him. Is é an peata ~ ag a mháthair é, he is his mother's darling. 2. Regardful, respectful. Bheith ~ ar dhuine, to have regard for s.o. Bheith ~ ort féin, to have self-respect. Nach é atá ~ air féin, as féin! What a high regard he has for himself! (Var: meastúil)

meatachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Pale, sickly, person; weakling. 2. Craven, coward. (Var: meataire m)

méataireacht, f. (gs. ~a). (Act of) pampering. Ag ~ le leanbh, pampering a child; coaxing a child to eat. (Var: méataracht)

meathán2, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Weakling; sickly person. 2. Coward. (Var: ~ach m)

meathlú, m. (gs. -laithe). 1. vn. of meathlaigh1. 2. Decline, decay, failure, degeneration. Ar ~, declining, failing. Ar ~ sláinte, in failing health. 3. Biol: Devolution. (Var: meathló m)

méigrim, f. (gs. ~e). Megrim; dizziness. (Var: méiglim)

méileach, f. (gs. -lí). 1. (Of sheep, lamb) (Act of) bleating, bleat. Prov: An t-uan ag múineadh méilí dá mháthair, the lamb teaching its mother how to bleat. 2. (Of person) Bleating, whining or foolish talk. (Var: ~án m)

meilit, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Worn-out bladed implement. ~ scine, speile, rámhainne, worn-out knife, scythe, spade. 2. (a) Worn-out, worthless, thing. (b) Shrivelled, wretched, creature. (Var: ~each m, ~ín m, ~íneach m)

meiliteálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Garbler, gabbler, mumbler; incessant talker, gossip. (Var: meiliteoir m)

meilsceánach1, m. (gs. -aigh). Eelgrass, zostera. (Var: meilsceán m)

meilteoireacht, f. (gs. ~a). (Act of) grinding, crushing. (Var: meilteachán m)

meirbhligh, v.t. Enervate, weaken. Na céadfaí a mheirbhliú, to deaden the senses. (Var: meirbhigh)

meirbhliú, m. (gs. -ithe). 1. vn. of meirbhligh. 2. Enervation. (Var: meirbhiú)

meirse1, f. (gs. ~). 1. Hist: (a) Amercement, arbitrary penalty. (b) Compulsory unpaid labour, corvée. 2. Servitude, subjection; slavery, drudgery. Faoi mheirse, in thrall. ~ a dhéanamh, to slave. (Var: méirse)

meirtne, f. (gs. ~). Weakness, enfeeblement; weariness, dejection. (Var: meirtean f, meirtní f)

méithe1, 1. f. (gs. ~). Fatness; richness, mellowness, succulence. 2. gsf., npl. & comp. of méith2. (Var. of 1: ~acht f, ~adas m)

meitheal, f. (gs. -thle, pl. -thleacha). 1. Working party. ~ bhuana, mhóna, band of reapers, of turf-cutters. Bhí sé ar thosach na meithle, he was leading the workmen. Fear cinn meithle, leader of working party, pace-maker. Tá ~ mac aige, he has a large family of sons to help him. 2. Mil: Party, contingent. ~ thosaigh, advance party. (Var: m, gs. meithil)

mí-ádh, m. (gs. -áidh). Ill luck, misfortune. Tá an ~ air, he is unfortunate. Bhí an ~ ag siúl, ag rith, leo, they were dogged by misfortune. Dá mbeadh sé de mhí-ádh ort é a chailleadh, if you should have the bad luck to lose it. Mar bharr ar an ~, as ill luck would have it. (Var: gs. ~a)

mí-aigeanta, a3. Dispirited. (Var: ~ch a1)

miam, f. (gs. méime). Puff, breath. ~ ghaoithe, breath of wind. (Var: miamhán m)

mí-ámharach, a1. 1. Unlucky, unfortunate. 2. Mischievous, prankish, vexatious. (Var: mí-ámhar)

mianach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. (a) Ore. ~ a bhruithniú, to smelt ore. (b) Mine. ~ guail, coal-mine, colliery. S.a. maide 1 (b). (c) Mil: Mine. ~ talún, landmine. ~ teagmhála, contact mine. ~ a chur, a phléascadh, to lay, explode, a mine. 2. Stuff, material, substance, quality. ~ ruda, the basic material of sth. Tá ~ maith éadaigh ann, it can be made into good cloth. Níl ~ ceart póir iontu, they haven't the right quality for seeding. ~ duine, the inherent quality of a person. Tá ~ an léinn ann, he has an aptitude for learning. Fear dá mhianach, a man of his calibre. Tá an ~ ceart ann, he has the right stuff in him. (Var: mian2 m)

míchéadfach, a1. 1. Impercipient, insensible. 2. Ill-humoured, peevish; insensate, rude. (Var: míchéadfaíoch)

míchothrom2, a1. 1. Uneven, unbalanced. Talamh ~, uneven, rugged, land. Tá an bord ~, the table is not on the level. 2. Unequal, unfair. Rud a roinnt go ~, to divide sth. unfairly. (Var: ~úil a2)

midheamhain, f. (gs. -mhna). Lit: (Act of) weighing, appraising, judging; reflecting, meditating. (Var: midheamh(nas) m)

mígharach, a1. Disobliging, unaccommodating. (Var: mígharúil a2)

mí-ionúch, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -úiche, npl. ~a). Inopportune, untimely. (Var: mí-ionbhadhach a1)

mílabhartha, a3. Ill-spoken. (Var: ~ch a1)

míle2, m. (gs. ~, pl. -lí). 1. Soldier. 2. pr.n: M~ (Easpáinne), Milesius. Clanna M~, the Milesians. (Var: gs. & gpl. ~adh, npl. ~adha)

míltneacht, f. (gs. ~a). Lit: 1. Military service. 2. Military prowess, valour. (Var: míltne f, míltníocht)

mínádúrtha, a3. Unnatural; unfeeling. (Var: ~ch a1)

míne. 1. f. (gs. ~). (a) Smoothness, softness. (b) Fineness, delicacy. (c) Mildness, gentleness; quietness, placidity. 2. gsf., npl. & comp. of mín2. 3 : mín1. (Var. of 1: ~ach(t) f)

minic, adv. & a. (comp. ~e). Often, frequent(ly). 1. Rud a dhéanamh go ~, to do sth. often. Go mion ~, very frequently. Go ~ ~, many many times. ~ go leor, often enough. Chomh ~ is is mian leat, as often as you wish. Chomh ~ lena athrach, as often as not. Tar níos ~e, come oftener. Tú féin is ~e a dúirt é, you yourself said it oftenest. 2. (With copula) Is ~ a bhí mé ann, I was often there. Is ~ riamh a chualamar (go), we have ever so often heard (that). Is ~ trácht air, it is often mentioned. Ba mhinic díomhaoin é, he was often idle. Ní ~ liom é, it is not a thing I often do. Iron: Ba mhinic leis! He often did! Is ~ sin! It often happens, I don't think! 3. (In substantive phrase) ~ a thig, frequent (and sometimes unwelcome) visitor. 4. Lit: Cuairt mhinic, frequent visit. Creacha móra ~e, great and frequent forays. (Var: comp. ~í)

minice. 1. f. (gs. ~). Frequency. Dá mhinice is ea is fearr, the oftener the better. Ní beag liom a mhinice, I think it is quite often enough. 2 : minic. (Var: minicí)

míníneacht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). 1. (a) Daintiness, refinement. (b) Gentleness, quietness. (c) Subtlety, preciosity. ~ intinne, over-refinement of the mind; casuistry, hair-splitting. (As vn.) Ag ~, niggling, splitting hairs. 2. (Of food) Dainty, delicacy. (Var: mínínteacht)

ministir, m. (gs. ~, pl. -trí). Ecc: Minister. (Var: ministéir m)

miodhlach, f. (gs. -aí, npl. ~a, gpl. ~). Lit: Weakling, coward; imbecile, buffoon. (Var: m)

míogaíl, f. (gs. -íola). (Act of) cheeping. (Var: míogadaíl)

mí-oiriúnacht, f. (gs. ~a). Unsuitability (do, for). (Var: mí-oiriúnaí f)

míol, m. (gs. míl, pl. ~ta). 1. Animal; insect, creature. ~ta mara agus tíre, creatures of sea and land. Lit: ~ innile, head of cattle. ~ mór, whale. ~ gorm, blue whale. S.a. 2. ~ (má), ~ buí, hare. Ag cur ~ta buí i gcoraíocht, raising hares. ~ corr, midge. 2. Louse. ~ (cnis), louse. ~ caorach, sheep-louse. ~ ceartáin, ~ crúbach, ~ gríofa, crab-louse. ~ críon, (i) larva, moth; wood-worm, teredo, (ii) F: wood-louse. ~ fíniúna, phylloxeran. ~ fómhair, harvest-bug. ~ gorm, water flea. ~ leapa, bed-bug. ~ plandaí, plant-louse, aphis. ~ trá, sand-hopper. (Var: pl. ~a)

míoladóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Louse-picker. 2. Scrounger. (Var: míolaire m)

mionachar, m. (gs. -air). 1. Broken bits, scraps. ~ a dhéanamh de rud, to break sth. into pieces. 2. Small, diminutive, creatures; insignificant beings. Níl iontu ach ~, they are small fry. (Var. of 1: mionacha spl)

mionbhradaíl, f. (gs. -íola). Petty thieving, pilfering. (Var: mionbhradaíocht f)

mionda, a3. Small, delicate; diminutive, petite. (Var: ~ga)

mionn, m. (gs. ~a, npl. ~aí, gpl. ~). 1. Lit: Symbol of distinction; venerated object, halidom; precious thing. Dar mo mhionn, by my halidom. 2. Crown, diadem. ~ ríoga, kingly crown, diadem. 3. Oath. ~ a thabhairt, to take an oath. ~ an leabhair a thabhairt, to swear on the book, on the Bible. Thabharfainn ~ an leabhair (go), I could have sworn (that). Bheith faoi mhionn, to be on one's oath. Dearbhú faoi mhionn, to testify on oath. ~ a chur ar dhuine, to administer an oath to s.o. Finné a chur faoi mhionn, to swear a witness. Bhí ~ air é a dhéanamh, he was sworn, determined, to do it. ~ bréige, éithigh, false oath. Thug sé ~ séanta ann, he denied it on oath. Bhí sé ar na ~aí marbha, ar na ~aí mort (go), he had taken a mortal oath (that). S.a. clár1 3. 4. ~ mór, swear-word, curse. ~aí móra a thabhairt, to use swear-words, to curse. (Var: ~a)

mionsach1, f. (gs. -aí). 1. Meagre, dwarfish, growth. ~ choirce, stunted crop of oats. 2. Bot: Fairy flax, purging flax. (Var: míonsach)

mionsach2, a1. (Of plant growth) Dwarfish, stunted, meagre. S.a. mismín. (Var: míonsach)

míorúilt, f. (gs. ~e, pl. ~í). Miracle. ~ a dhéanamh, to perform a miracle. (Var: miorúilt)

míorúilteach, a1. Miraculous. (Var: miorúilteach)

mioscais, f. (gs. ~e). Hatred, spite; active ill will, malice. ~ a dhéanamh, to create spite; to cause trouble. ~ a chothú, to foster ill will; to foment strife. ~ a tharraingt ort féin, to draw enmity on oneself. Mac ~e, trouble-maker. As ~, through malice. Prov: Bíonn dhá dtrian ~e ar fhear fógartha, he who calls a quarrel must take two-thirds of the blame. Lit: An neach ba mhó ~ leis, the person he abhorred the most. (Var: mioscas m)

míréasúnta, a3. Unreasonable, absurd. (Var: míréasúnach a1)

mirleán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Little knob; (of pendulum) bob. (Var: mirleog f)

misneach, m. (gs. -nigh1). 1. Courage. ~ a bheith agat, to have courage. Glac ~, take heart. Tháinig ~ dom, I took courage. ~ a chur ar dhuine, i nduine, to encourage s.o. Thug sé ~ dom, it gave me courage. A mhisneach a bhaint de dhuine, to make s.o. lose courage. Ná caill do mhisneach, don't lose heart. Ní bhfuair sé óna mhisneach é a dhéanamh, he couldn't pluck up courage to do it. Ní raibh sé de mhisneach agam labhairt leis, I hadn't the courage to speak to him. Fear misnigh, man of courage. Prov: Níor chaill fear an mhisnigh riamh, fortune favours the brave. 2. Hopefulness, cheer; feeling of well-being. Dul i ~, chun misnigh, (of sick person) to feel better. Tá ~ maith aige inniu, he feels much better, is improved a lot, today. Focal misnigh don easlán, a word of cheer for the person who is unwell. Bia a bhfuil ~ ann, cheering, health-giving, food. (Var: f)

místá, m. (gs. ~). Disapproving look, frown. ~ a chur ort féin, to look sullen, to scowl. ~ a dhéanamh ar dhuine, to frown at s.o. (Var: místainc f)

místaidéarach, a1. Unthinking, thoughtless. (Var: místaidéartha a3)

místiúradh, m. (gs. -rtha1). Misguidance; (of child) unruliness, unmanageability. (Var: místiúrthacht f)

míthapa1, m. (gs. ~). 1. Mishap, mischance. Bhain ~ dó, he had a mishap. De mhíthapa, by an unlucky accident. 2. Hasty, unguarded, act. A mhíthapa a bhaint as duine, to make s.o. do an over-hasty act; to make s.o. lose his temper. 3. State of unreadiness. Rugadh air ar a mhíthapa, he was caught off his guard. 4. Inactivity, sluggishness. ~ na haoise, the sluggishness of old age. (Var. of 3,4: ~igean m)

míthuiscint, f. (gs. -ceana, pl. ~í). Misunderstanding; mistake. ~ a bheith ort faoi rud, to be mistaken about sth. Bhí ~ eadrainn, we had a misunderstanding. (Var: míthuigsint)

mochóirí1, m. (gs. ~). Early rising. ~ a dhéanamh, to rise early. Ar ~, after an early rising, at an early hour. (Var: f, mochéirí m, mochóireacht f)

mochóirí2, m. (gs. ~, pl. -rithe). Early riser. ~ maith é, he is a good early riser. (Var: mochóir m, mochóireach m, ~och m)

mogh, m. (gs. & npl. ~a, gpl. ~). Lit: Bondman, slave. (Var: ~a(idh) m)

moiche, 1. f. (gs. ~). Earliness. Ar, i, ~ maidine, in the early morning; early next morning. Ó mhoiche maidine, from early morning. Tá na maidineacha ag dul i ~, the mornings are getting long. 2 : moch. (Var. of 1: ~acht f)

moille1. 1. f. (gs. ~). (a) Slowness, lateness. Tá a choiscéim ag dul i ~, he is getting slow of step. Bhí an lá ag dul i ~, it was getting late in the day. (b) ~ radhairc, dimness of vision. 2 : mall. (Var. of 1: ~acht f)

moilliú, m. (gs. -ithe). 1. vn. of moilligh. 2. Delay, lag, retardment. 3. Mus: Pros: Pause. 4. El: Ph: Retardation. (Var: ~int f)

móimint, f. (gs. ~e, pl. ~í). Moment. 1. (Of time) An mhóimint dheireanach, the last moment. 2. (Of force) ~ na táimhe, moment of inertia. (Var: móiméad m, móimid f)

móinéar, m. (gs. & npl. -éir, gpl. ~). Meadow. Talamh móinéir, meadow-land. S.a. coirce. (Var: móinfhéar)

móinteach2, a1. Moory, peaty, mossy. (Var: móintiúil a2)

móinteán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Stretch of bogland, bog, moor. (Var: móintín m)

molfach, a1. Famed, extolled; great, mighty. (Var: molfa2 a3)

moll, m. (gs. moill, pl. ~ta). Heap; large amount, large number. ~ cloch, leabhar, éadaigh, gainimh, heap of stones, of books, of clothes, of sand. ~ tithe, huddle of houses. ~ airgid, heap of money. ~ daoine, mass of people. ~ bréag, pack of lies. ~ a dhéanamh de rud, to gather sth. in a heap. Tá sé ina mhollta aige, he has put it in heaps; he has heaps of it. (Var: pl. ~tra, ~tracha)

moltachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). (Young, small) wether. (Var: moltán)

mómhar, a1. 1. Mannerly, gentle; graceful, dignified. 2. Self-content. (Var: ~ach)

monabhar, m. (gs. -air). (Act of) murmuring, murmur. ~ cainte, murmuring speech; hum of talk. ~ srutháin, gaoithe, murmur of stream, of wind. ~ croí, cardiac murmur. ~ a dhéanamh, to murmur. Ag ~ ar dhuine, murmuring against s.o.; whispering slanders about s.o. (Var: monabar)

monabhrach2, a1. Murmuring. (Var: monabrach)

monghar, m. (gs. -air). Lit: Confused sound, noise, din, roar. ~ na mara, the roar of the sea. ~ an tslua, the noise of the crowd. ~ na laoch, the confused shouts of the warriors. (Var: mongháir f)

monglait, f. (gs. ~e, pl. ~í). Mop of hair. (Var: mongailt f, monglach m)

mora, s. (In phrases) ~ duit (ar maidin), ~ na maidine duit, good morning. (Var: móra1)

mórbhainniúil, a2. Abundant in milk. (Var: mórbhainneach a1)

mórga, a3. 1. Great, exalted; august, majestic. 2. Lofty, high-minded. (Var: ~ch a1)

morgthacht, f. (gs. ~a). Rottenness, corruption. (Var: morgthas m)

mórintinn, f. (gs. ~e). Greatness of mind, of purpose; magnanimity. (Var: ~eacht f)

mórtas, m. (gs. -ais). 1. Pride, haughtiness; boastfulness. ~ a bheith ort as, faoi, rud, to be proud of sth. ~ a dhéanamh as rud, to speak with pride of sth; to boast of sth. ~ cine, pride of race. Ag déanamh mórtais as a mhuintir féin, bragging about his own people. As ~ a dúirt sé é, he said it out of pride. Tá ábhar mórtais aige, he has something to brag about. Baineadh an ~ as, his pride was humbled. Tá an ~ sin iontu, they have that haughty streak in them. ~ thóin gan taca, pride that cannot be sustained. 2. High spirits, exultation. Glac meanma is ~, take heart and spirit. 3. Nau: Swell. Bhí ~ farraige ann, a heavy sea was running. In éadan an mhórtais, against the swelling flood. 4 = mórtachas. (Var: mórtais f)

mothálacht, f. (gs. ~a). Sensitiveness, responsiveness. (Var: mothálaí f)

mothall, m. (gs. & npl. -aill, gpl. ~). ~ (gruaige), mop (of hair). ~ fionnaidh, shaggy coat (of animal hair, fur). (Var: f, gs. mothaille)

mothallachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Bushy-haired person; mop-headed boy. 2. Thick-coated animal. (Var: mothallach2 f)

mothallaí. 1. f. (gs. ~). (Of hair, animal's coat) Bushiness, shagginess. 2. gsf. & comp. of mothallach1. (Var. of 1: mothallacht f)

mothaolacht, f. (gs. ~a). Simplicity, unsophistication; gullibility. (Var: mothaolaí1 f, mothaolaíocht)

mucaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Slovenly worker. 2 = muicí. 3 = mucachán. (Var. of 1: mucálaí m)

mucaireacht, f. (gs. ~a). Slovenly work. (Var: mucáil f)

muclach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Piggery. 2. Drove of pigs. 3. (Of person) Pig, swine. (Var: f)

mudh, v.t. (vn. ~adh m). Lit: Ruin, destroy. (Var: ~aigh)

muiceoil, f. (gs. -ola). 1. Pork. ~ úr, ghoirt, rósta, fresh, salt, roast, pork. 2. ~ (shaillte), bacon. (Var: muicfheoil)

muidhe, m. (gs. ~). 1. Lit: Modius; milk vessel. 2 = muí. (Var: muidh m)

muidne, 1 pl. emphatic pron. We, us. ~ a rinne é, it was we who did it. ~ atá sé a rá, he means us. ~ atá thíos leis, we are the losers by it. (Var: muide, muid inne, muid sinne)

muileata, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Cards: (a) Diamond. (b) Coll: Diamonds. Aon, rí, ~, ace, king, of diamonds. 2. Her: Lozenge. (Var: muileat2 m, muilit f)

muinceann, f. (gs. -cinne, npl. ~a, gpl. ~). Neck, strait, (narrow) expanse (of water). (Var: muincheann m)

muinchille, f. (gs. ~, pl. -llí). 1. Cost: Sleeve. ~ casóige, léine, coat-, shirt-, sleeve. Veist (faoi) mhuinchillí, gan mhuinchillí, sleeved, sleeveless, waistcoat. S.a. cloch1 1(p). 2. Mec. E: Sleeve, sleeving. ~ fearsaide, axle-sleeve. Bosca ~, coupling-sleeve. (Var: m)

muineál, m. (gs. & npl. -níl, gpl. ~). Neck. 1. ~ fada, long neck. ~ a bhriseadh, a chasadh, to break, twist, a neck. Tá ~ righin air, he is stiff-necked, obstinate. Dul sa mhuineál ag duine, to take s.o. by the neck, to attack s.o. Tá siad sa mhuineál ar a chéile, they are at each other's throats. S.a. ceann1 1(a). 2. Cu: ~ caoireola, neck of mutton. 3. Cost: ~ gúna, neck of dress. ~ ard, íseal, high, low, neck. 4. ~ tíre, neck of land, isthmus. (Var: gs. & npl. muineáil; muinéal)

muingilt, f. (gs. ~e). (Act of) shifting about, shaking, shuffling. (Var: muingleáil f)

muinín, f. (gs. ~e). 1. Trust, confidence. ~ a bheith agat as duine, as rud, to have faith in s.o., sth. ~ a chur i nduine, to put one's trust in s.o. Rud a chur i ~ duine, to trust sth. to s.o.; to rely on s.o. to do sth. ~ a bheith agat asat féin, to have confidence in oneself, to be self-reliant. 2. Resort, recourse. Dul i ~ ruda, to have recourse to sth. Chuaigh siad i ~ a nirt, a n-arm, they resorted to force, to arms. Chuaigh sé i ~ a reatha, he made a run for it. Ná gabh i ~ na mbréag, don't fall back on lies. 3. Dependence. (a) Bheith i ~ duine, to be dependent, to have to rely, on s.o. I ~ na déirce, relying on charity. Tá mé faoi mhuinín Dé, I am in God's hands. Níor mhaith liom a bheith i do mhuinín, I wouldn't like to depend on you. Bhí sé i ~ a dhíchill, he had to do the best he could. (b) Ná bí i ~ labhairt leis, don't just rely on speaking to him; you should do more than speak to him. Níor fhan siad ina mhuinín sin, they didn't leave it at that. Má bhíonn sé ina mhuinín sin, if it stops at that. (Var: muinighin, gs. muinighne)

muinisean, m. (gs. & npl. -sin, gpl. ~). 1. Munition; store, supply. 2. Ammunition. (Var: muinis f)

muinnigh, v.t. (vn. -iú m, gs. -ithe). 1. Call. Muinníodh as a athair é, he was called after his father. 2. Call to, summon; urge, incite. Ag muinniú na madraí, summoning the dogs; inciting the dogs (to fight). Ag muinniú agus ag saighdeadh an ghasúir, urging and inciting the boy (to mischief). (Var: vn. muinneadh m)

muintearas, m. (gs. -ais). 1. Lit: Membership of household or community; association, fellowship; familiarity. 2. Friendliness, friendship. ~ a dhéanamh le duine, to make friends with s.o. Duine a thabhairt chun muintearais, to win the friendship of s.o., to conciliate s.o. ~ a bhrú ar dhuine, to make up to s.o.; to force one's company on s.o. 3. Relationship, kinship. ~ a bheith agat do dhuine, to be related to s.o. (Var: muintearthas)

muinteartha, a3. 1. Lit: Belonging to a household or community; associated, familiar. 2. Friendly. Bheith, éirí, ~ le duine, to be, become, friendly with s.o. Labhairt go ~, to speak in a friendly, kindly, way. Duine ~ a dhéanfadh é, it is a friendly thing to do; it is very kind of you to do it. 3. Related. Bheith ~ do dhuine, ag duine, to be related to s.o. Mo dhaoine ~, my relations. (Var: muintearach a1, muinteardha, muintearúil a2)

muirbheach, m. (gs. & npl. -bhigh, gpl. ~). Level stretch of sandy land along sea-shore, links. (Var: f)

muirchur, m. (gs. -uir, pl. ~tha). (Bit of) jetsam. (Var: pl. muirchuirthe)

muirín1, f. (gs. ~e, pl. ~eacha). 1. Family. Tá ~ mhór air, aige, he has a large family (to support). Lán tí de mhuirín, a houseful of children. Ag soláthar do mhuirín, providing for a family. Níl ~ ná truillín air, he has neither chick nor child, not a care in the world. 2. Charge, encumbrance. ~ ruda a bheith ort, to be encumbered with sth. 3. Burden, load. (Var: muirighean f, muirighin)

muirnéis, f. (gs. ~e). (Act of ) caressing; endearment. (Var: muirneacht f)

múisc, f. (gs. ~e). Vomit; nausea, loathing. Chuirfeadh sé ~ ort, it would sicken you. (Var: múis3 f)

múisiam, m. (gs. ~, pl. ~aí). 1. Upset. (a) Mental disturbance. Chuir an scéala ~ air, the news perturbed him. (b) Peevishness, pique. Tháinig ~ air linn, he took umbrage at us. (c) Feeling of sickness, nausea. Cibé ~ a chuir an bia orm, in whatever way the food upset me. 2. Heaviness, dullness, drowsiness. Tháinig ~ codlata orm, I dozed off. (Var: múiseán, múisiúm, múisiún)

muláid, f. (gs. ~e). Trouble, harm. ~ a chur ar dhuine, to trouble s.o. Duine gan mhuláid, easy-going, inoffensive, person. (Var: mulaid)

mulchán1, m. (gs. -áin). Dried, baked, curds. Meall mulcháin, lump of curds; soggy mass. (Var: mulcán)

múnlaigh2, v.t. 1. Mould. (a) Cast in mould. Miotal a mhúnlú, to mould metal. (b) Mint. Airgead a mhúnlú, to mint money. (c) Arán a mhúnlú (ina bhuilíní), to mould bread. 2. Form, shape, model. Aigne duine a mhúnlú, to form a person's mind. (Of figure) Múnlaithe go deas, well-formed, shapely. (Var: múnláil1)

múraíolach, a1. Showery. (Var: múraíleach)

murdar, m. (gs. & npl. -air, gpl. ~). Murder. 1. ~ a dhéanamh, to commit murder. Rinneadh ~ air, he was murdered. 2. (In phrases) Tá sé ina mhurdar dearg eatarthu, there is a terrible row going on between them. Is mór an ~ é, it is a horrible thing. Chuir sé míle ~ as, he cried blue murder. Bhí míle ~ acu ina dhiaidh, they were screaming murder after him. (Var: murdal)

murlas, m. (gs. & npl. -ais, gpl. ~). Mackerel. (Var: ~c)

mursanta, a3. Domineering, tyrannous. (Var: mursan(t)ach a1)

mursantacht, f. (gs. ~a). Domineeringness, tyranny. Bheith faoi mhursantacht duine, ruda, to be dominated, oppressed, by s.o., sth. Ag ~ ar dhuine, lording it over s.o. (Var: mursaireacht, mursanacht)

múscail, v.t. & i. (pres. -claíonn, vn. ~t). Wake, awake. 1. ~t (as do chodladh), to awaken (from sleep). Duine a mhúscailt (as a chodladh), to wake s.o. (from sleep). Bheith ~te, to be awake. Bhí sé ina luí ~te, he was lying awake. Nuair a mhúscail mé ar maidin, when I woke in the morning. 2. ~ (suas) thú féin, wake, stir, yourself up. ~ do mhisneach, rouse your courage. Spéis a mhúscailt i rud, to excite interest in sth. Dóchas a mhúscailt i nduine, to raise s.o.'s hopes. Faltanas a mhúscailt, to stir up enmity. Ná ~ a bhfuil san áit, don't wake up the whole place. Mhúsclódh sé na mairbh, it would waken the dead. (Var: muscail2)

múscailt, f. (gs. ~e). 1. vn. of múscail. 2. Awakening, state of being awake. ~ misnigh, the raising of courage. (Var: muscailt)

múscánta, a3. 1. Spongy. 2. Oozy, dank. (Var: múscán(t)ach a1)

muslachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Flat-featured, flat-nosed, person. (Var: muslaire m)

mustairt, f. (gs. ~e). Tex: Worsted. (Var: mustaird)

mustrach, a1. Ostentatious, vain, pompous; swaggering, arrogant. (Var: mustarach, mustrúnta a3)

mútáil, f. (gs. -ála). (Act of) fumbling, pottering. Ag ~ thart, groping, pottering, around. ~ oibre, fumbling work. (Var: mút(a)ráil)

mútálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Fumbler, potterer. (Var: mútrálaí)

nádúr, m. (gs. & npl. -úir, gpl. ~). Nature. 1. Essential qualities, innate character. ~ duine, ruda, the nature of s.o., sth. Tá ~ gainimh sa talamh sin, that land is of a sandy nature. Tá sé sa ~ aige, it is part of his nature. Tá sé i ~ an duine a bheith mar sin, it is in a person's nature to be like that. An ~ daonna, human nature. Ó ~, by nature. 2. Natural feeling, kindliness, affection. Bhí an ~ riamh ann, he had a kindly nature always. Dá mbeadh ~ aige dúinn, if he had any fellow-feeling for us. Tá an -~ aige leis an áit, he is very fond of the place. Bhí sé de ~ ann cuidiú liom, he was decent enough to help me. Níor lig mo ~ dom é a dhéanamh, I hadn't the heart to do it. 3. Material world. Dlíthe an nádúir, the laws of nature. Os cionn nádúir, above the forces of nature, supernatural. 4. Physiol: Reproductive organs. (Var: nádúir f, gs. ~a)

nae, f. (gs. ~, pl. ~tha). Boat. (Var: gpl. ~)

nagadán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Precocious youth. (Var: nagaidín m)

naimhdeach, a1. Hostile, malevolent. Bheith ~ le duine, to be antagonistic to s.o., to show animosity towards s.o. Duine ~, hostile person; malevolent person. Chomh ~ le heasóg, as spiteful as a weasel. (Var: naimhdí a3, naimhdiúil a2)

naimhdeas, m. (gs. -dis). Hostility, malevolence, spite. ~ a chothú, to foster enmity. ~ a bheith agat le duine, to be at enmity with s.o. ~ idir chomharsana, hostility between neighbours. Tá an ~ ina shúile, there is a look of hostility, a malevolent look, in his eyes. (Var: náimhdeachas, náimhdeanas, naimhdiúlacht f)

naíonacht, f. (gs. ~a). 1. Infancy. 2 = naíondacht 2. (Var: naíocht)

naíonda, a3. Infantlike, childlike; young, fresh, innocent; beautiful. (Var: naíonta)

naíondacht, f. (gs. ~a). 1 = naíonacht 1. 2. Childlike qualities; youthfulness, innocence; beauty. (Var: naíontacht)

naipcín, m. (gs. ~, pl. ~í). Napkin. ~ boird, table-napkin. ~ maonairte, diaper. ~ cathaoireach, antimacassar. ~ póca, pocket handkerchief. (Var: naipicín)

náisiún, m. (gs. & npl. -úin, gpl. ~). Nation. Náisiúin an domhain, the nations of the world. Na Náisiúin Aontaithe, the United Nations. Na náisiúin a shiúl, to travel in different countries, among various peoples. (Var: náisián m)

namhaid, m. (gs. -ad, pl. naimhde). Enemy. 1. (a) Hostile person. Bheith i do ~ ag duine, to be an enemy of s.o. Mar is maith le do ~, as your enemy would wish. Ní hé do ~ a dhéanfadh duit é, it was not an unfriendly act. (b) Inimical thing. Ná déan ~ de do rún, don't cut off your nose to spite your face. (Of food, etc.) Níl aon ~ agam ach é, it's the worst thing I could take. S.a. ceird. 2. Coll: Fórsaí an namhad, the enemy forces. S.a. cogadh. (Var: f; námhaid; gpl. namhad, námhad)

naonúr, m. (gs. & npl. -úir, gpl. ~). Nine. 1. (Of persons) ~ fear, ban, nine men, women. ~ beaga páistí, de pháistí, nine small children. (An) ~ againn, (the) nine of us. ~ acu, de na comharsana, nine of them, of the neighbours. Naoi naonúir, nine times nine persons. 2. (Of things, without dependent noun) Cá mhéad ceann ann? ~. How many (things) are there? Nine. (Var: naonbhar, naonmhar)

naoscach1, f. (gs. -aí, npl. ~a, gpl. ~). Snipe. S.a. fraoch1 1, gob1 1. (Var: naosc(a) f, naoscán m)

nasc1, m. (gs. & npl. naisc, gpl. ~). Tie; tether, chain; link, clasp, bond. 1. ~ a chur ar rudaí, to fasten, link, things together. ~ a chur ar dhuine, to bind, chain, s.o.; to place a binding obligation on s.o. ~ gaoil, carthanachta, tie of blood, of friendship. Lit: ~ niadh, warrior's collar. 2. Ar ~, (of animal) (i) tied in stall, (ii) led by a rope. Cuir na caoirigh ar ~, tie the sheep together. Tá sé ar ~ aici, she has him on a string. 3. Mus: ~ (ar nótaí), tie. 4. Ch: Bond. ~ ianach, ionic bond. ~ comhfhiúsach, comhordanáideach, co-valent, co-ordinate, bond. (Var: f, npl. ~a)

nath, m. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Lit: Poem; song, refrain. 2. Proverbial saying, adage; epigram; saw, tag. Tá sé ina ~ againn, it is a common saying with us. Tá an domhan ~anna aige, he has a wealth of old saws, of witty expressions. Rinne siad ~ de, they made a cant phrase of it. 3. (In phrases) Ní dhéanfainn aon ~ de, I would think nothing of it. Ní haon ~ aige é, it is no trouble to him. Ná cuir aon ~ ann, pay no attention to it. (Var: f)

nathaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Aphorist; witty person, wiseacre. (Var: ~odóir m, nathaire m)

nathaíocht, f. (gs. ~a). (Use of) adages, aphorisms; witticism, wisecracking. (Var: nathaireacht, nathánacht)

nathánach, a1. Aphoristic, fond of old saws; witty, epigrammatic; sententious. (Var: nathanach, nathanta a3)

nead, f. (gs. neide, pl. ~acha). Nest. 1. (a) ~ éin, spideoige, bird's, robin's, nest. ~ iolair, eagle's nest, eyrie. an neide, bird on nest, nesting-bird. ~ a dhéanamh, to make a nest, to nest. Dhéanfadh sé ~ i do chluas, he would nest in your ear, fool you completely. Prov: Is olc an t-éan a shalaíonn a ~ féin, it's an ill bird that fouls its own nest. (b) ~ codlamáin airde, ~ gogaille gó, mare's nest. 2. (a) Bed, lair. ~ seangán, ant-hill. ~ damháin alla, spider's web. An rón ag fágáil a neide, the seal leaving its habitat. Lámh i ~ nathrach drannadh leis, to interfere with him is like putting one's hand in a serpent's nest. Fan sa ~ go fóill, stay in bed for a while yet. (b) Snug abode, home. Tá ~ bheag sheascair acu, they have a snug little place to live in. D'fhág sé an ~, he left home. Is cluthar an ~ a rinne tú duit féin, you have made a cosy nest for yourself. Fuair sé a ~ scriosta, he found his home destroyed. 3. Close group, gang. Tá ~ acu sa chúinne, they are clustered together in the corner. ~ bithiúnach, a bunch of scoundrels. 4. Bot: ~ choille, wood anemone. (Var: pl. ~racha; npl. ~a, gpl. ~; m, gs. nid).

néal, m. (gs. néil, pl. ~ta). Cloud. 1. ~ carnach, cumulus. ~ ceatha, ceathach, nimbus. ~ coscartha, dissolving cloud, heavy rain-cloud. ~ doininne, storm-cloud. ~ srathach, stratus. ~ta neimhe, na spéire, the clouds of heaven. Spéir gan ~, cloudless sky. 2. (a) State of gloom, depression. Tá sé ina ~ os ár gcionn, it hangs like a cloud over us. Bhí ~ anuas orm, my mind was oppressed. Tháinig ~ imní air, he clouded over with anxiety. Faoi ~ta bróin, clouded with sorrow. (b) Gloomy expression; dour, sullen, look. Tá ~ coscartha os a chionn, he looks deeply depressed; he has a very sullen appearance. Bhí ~ crochadóra air, he had a villainous look. 3. Fit, spasm, paroxysm. (a) Bhuail ~ feirge é, a fit of anger seized him. ~ buile, spasm of frenzy. Tháinig ~ áthais uirthi, she went into an ecstasy of joy. Chuir sé ~ aoibhnis orm, it enraptured me. ~ gréine, burst of sunshine. (b) (Used negatively) Níor fhan ~ aige, he was beside himself (with anger, etc.). 4. Nap, snooze. ~ codlata, wink of sleep. ~ a chodladh, to take a nap. Níor chodail mé ~ aréir, I didn't sleep a wink last night. Thit ~ orm, I dozed off. Trí mo ~ta, in my sleep, in my reveries. Níl ~ air, he is wide awake; he knows very well what is going on. 5. Dazed condition. Chuir an buille ~ i mo cheann, the blow stunned me. Tháinig ~ ionam, I got dazed. Tagann ~ta as mo cheann orm, I get dizzy spells. 6. Swoon, trance. Dul, titim, i ~, to fall into a trance. Tá ~ an bháis air, he is in a death-swoon. I ~ta báis, in a deathlike stupor. 7. Bot: ~ uisce, water crowfoot. (Var: gpl. ~)

néalfartach1, f. (gs. -aí). (Act of) dozing, drowsing, falling half asleep; disturbed sleep. (Var: néalfairt f)

neamhaí, a3. 1. Heavenly, celestial. 2. (Of speech) Droning, monotonous, apathetic. (Var: neámhaí)

neamhaigeanta, a3. Dispirited, cheerless. (Var: ~ch a1)

neamháiseach, a1. 1. Unhandy, inconvenient. 2. (Of person) Unaccommodating. (Var. of 1: neamháisiúil a2)

neamhaithnid, a1. Unknown, unfamiliar. (Var: ~iúil a2)

neamh-amhrasach, a1. Unsuspicious, unsuspecting. (Var: neamhamhrastúil a2)

néamhanda, a3. Pearl-like, pearly. (Var: néamhanta)

neamhchásmhar, a1. Unconcerned; unsympathetic. (Var: neamhchásúil a2)

neamhchiontacht, f. (gs. ~a). Guiltlessness, innocence. (Var: neamhchiontaíl f, neamhchiontaíocht)

neamhchoitianta, a3. Uncommon, unusual. (Var: neamhchoiteann a1)

neamhdhochrach, a1. 1. Unharmful, innocuous. 2. Undistressing, light, easy. (Var: neamhdhocrach)

neamhéifeachtach, a1. Ineffectual, inefficacious. (Var: neamhéifeachtúil a2)

neamhgharach, a1. Unobliging, unaccommodating. (Var: neamhgharúil a2)

neamhghnách, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -áiche, npl. ~a). Unusual, extraordinary. (Var: neamhghnáthach a1)

neamhghnóthach, a1. Unoccupied, idle; not busy, slack. Bheith ~, to have little, nothing, to do. Má tá tú ~, if you are unoccupied; if you are not busy. An t-am is neamhghnóthaí sa bhliain, the slackest time of the year. (Var: neamhghnoitheach)

neamhintleachtach, a1. 1. Unintelligent. 2. Non-intellectual. (Var: neamhintleachtúil a2)

neamhionadh, m. (gs. -aidh). Lack of surprise. Is ~ (go), it is not surprising (that). (Var: neamhiongnadh)

neamhiontach, a1. Unsurprising, unexciting, ordinary. Is ~ sin, that is not to be wondered at. Tá sé ~ againn anois, we see nothing strange in it now; we take it for granted now. Tá sé ag éirí ~ acu, they are getting used to it. D'éirigh siad ~ ann, they ceased to be curious about it, to notice it. (Var: neamhiongantach)

neamhthairbhe, f. (gs. ~). Unprofitableness, fruitlessness. (Var: ~acht f, neamhthairbhí f)

neamhthorthúil, a2. 1. Unfruitful, infertile, unprofitable. 2. Heedless (ar, of). (Var: neamhthorthach a1)

neamhthuilleamaíoch, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -íche, npl. ~a). Independent. (Var: neamhthuilleamach a1)

neamhuireasach, a1. Not needy, wanting nothing, well off. (Var: neamhuireaspach)

neamhurramach, a1. Disrespectful. (Var: neamhurramúil a2)

neanta, m. (gs. ~). 1. Coll: Nettles; nettle. S.a. speig 2. 2. (gs. as attrib. a.) Stinging, irritating, painful; irritable, testy. S.a. nimh 3. (Var: neanaidh f)

neantóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). Nettle. ~ chaoch, dead-nettle. ~ loiscneach, stinging nettle. Dó, loscadh, neantóige, nettle sting. (Var: neantán m)

neartmhaire. 1. f. (gs. ~). Vigorousness, strength. 2. gsf. & comp. of neartmhar. (Var. of 1: ~acht f)

neoid1, f. (gs. ~e). Lit: Meanness, stinginess, misery. (Var: ~e f)

nia2, m. (gs. & gpl. ~dh, npl. ~idh). Lit: Warrior, champion. (Var: ~dh m)

niachas, m. (gs. -ais). Valour, prowess; chivalry. (Var: niadhachas)

niamh2, v.t. (vn. ~adh m, gs. & pp. -afa). Brighten, burnish, add lustre to; gild, adorn. (Var: ~aigh)

nic, s. (In Mac surnames, lenites except c and g) Máire N~ Shuibhne, Mary (Mc)Sweeney. Bríd N~ an Ghoill, Brigid McGill. Eileanóir N~ Gearailt, Eleanor Fitzgerald. (Var: níc)

nimhneachas, m. (gs. -ais). 1. Painfulness, soreness; hurtfulness. 2 = nimheadas. (Var: nimhneacht f, nimhneadas, nimhneas, nimhní f)

níos, comp. adv. Tá tú ~ óige ná mé, you are younger than I am. ~ lú ná bliain ó shin, less than a year ago. ~ déanaí ná a shíl mé, later than I thought. Dá mbeadh ~ mó airgid agam, if I had more money. Tiocfaidh sé ~ minice feasta, he will come oftener from now on. Tá an aimsir ~ tirime anois, the weather is drier now. Níl ~ fearr le fáil, there is nothing better to be had. (Var: ~a)

niúdar neádar, s. 1. Trifling, indecisive, insipid, talk; namby-pamby. 2. Hesitant person; dead-and-alive person. (Var: niúide neáide, niúidí neáidí)

niúmóine, m. (gs. ~). Pneumonia. (Var: niúmón m)

nóchadú, m. (gs. ~, pl. -duithe) & a3. Ninetieth. 1. a. (Prefixes h to vowel; in gs. either nom. or gen. of accompanying article and noun may be used) An ~ fear, bean, huair, the ninetieth man, woman, time. 2. Ninetieth part. Seacht ~ de rud, seven ninetieths of sth. (Var: nóchadmhadh)

nod, m. (gs. noid, npl. ~a, gpl. ~). 1. Scribal contraction, abbreviation. ~ a scaoileadh, to extend a contraction. 2. Hint. ~ a thabhairt do dhuine, to give s.o. a hint. Prov: Is leor ~ don eolach, a word to the wise (is sufficient). Lit: ~ leat (go), note (that). (Var: f)

Nollaig, f. (gs. -ag, pl. ~í). 1. Christmas. Lá, Oíche, Nollag (Mór), Christmas Day, Eve. (Greeting) ~ faoi shéan agus faoi shonas (duit), a prosperous and happy Christmas (to you). 2. Lá Nollag Beag, (i) New Year's Day, (ii) Epiphany. 3. Lit: ~ Stéill(e), Epiphany. 4. ~, Mí na Nollag, December. (Var: pl. ~eacha)

nós1, m. (gs. nóis, pl. ~anna). Custom; manner, style. 1. ~anna na tíre, na háite, the national, local, customs. Is é an ~ é, it is the custom. Is é sin an ~ atá acu, that is their usual practice. Ní hé ~ na cuideachta é, it is not etiquette. ~ adhlactha, burial custom. ~ maireachtála, style of living. ~ imeachta, procedure. Tá sé de ~ aige labhairt go grod, he has a habit of speaking abruptly. Mar ba ~ leis, as was his wont. ~ a bhunú, to establish a custom, set a precedent. Prov: Ná déan ~ agus ná bris ~, neither make nor break a custom. 2. Ar ~, in the manner (of), like. (a) Ar ~ na n-ainmhithe, after the manner of animals, like the animals. Ar mo ~ féin, as in my own case, like myself. Bí ar an ~ linn féin, be like ourselves. Ar aon ~, at any rate. Ar an ~ céanna, in like manner. S.a. cuma2 2, réidhe1 1. (b) (Followed by vb. clause) Ar ~ dá mbeadh, mar a bheadh, sé ag seinm, as though he were playing music. Ar ~ go mbeidh sé déanta in am againn, so that we will have it done in time. Pé ~ a rachaidh sé, however it goes. Cén ~ a bhfuil tú? How are you? (Var: npl. ~a)

nósmhar, a1. 1. Customary. 2. (a) Formal, conventional. (b) Polite. (Var: nósach)

nuige, adv. (In phrase) Go ~, as far as, until, even to. Go ~ seo, hitherto. Go ~ a bhás, until his death. Go ~ asal na dtincéirí, even to the tinkers' donkey. (Var: nuig)

nús, m. (gs. núis). 1. Beestings. S.a. gruth 2. 2. ~ (na talún), first-fruits (of the earth). (Var: ~c m)

ócáid, f. (gs. ~e, pl. ~í). Occasion. 1. Particular time, special event. An ~ a cheiliúradh, to celebrate the occasion. Ar ~ a bpósta, on the occasion of their marriage. Ar ~ ar leith, on a special occasion. Don ~, for the occasion. Ar ~í, occasionally. Cá huair nó cá h~? When or in what circumstances? Bord ~e, occasional table. 2. Particular happening, incident. Rugadh air san ~, he was caught in the act. 3. Circumstance providing cause or excuse. ~ an pheaca, the occasion of sin. Ná bíodh sé ina ~ scannail agaibh, don't make it an occasion of scandal. Ní raibh ann ach ~ aige, it only served him as an excuse. 4. Need arising from particular circumstance. An ~ a thug ann mé, what occasioned my going there. Chuaigh mé ann ar ~ shochraide, I went there to attend to funeral matters. An bhfuil ~ mhór ort? Have you anything of importance to attend to? Is iomaí ~ air, there are many things claiming his attention. 5. Use, purpose. Níl ~ agam leis, I have no occasion to use it; I have no need for it. Le haghaidh, faoi choinne, na hócáide, for that very purpose. Rud a chur in ~, to make suitable use of sth. Rud a chur ó ~, to render sth. useless. (Var: pl. ~eacha; ~e f)

ócam, m. (gs. -aim). Oakum. ~ a spíonadh, to pick oakum. (Var: ~as m)

ochadh, m. (gs. -aidh). (Act of) sighing, groaning. (Var: ochbhadh)

ochlán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Sigh, groan. ~ a ligean (asat), to sigh, groan. 2. (Act of) sighing, groaning, moaning, wailing. ~ a dhéanamh faoi rud, to bemoan sth. Ag gol is ag ~, weeping and wailing. 3. Cause of sorrow, calamity. Is mór an t-~ é, it is most distressing. (Var: ochán)

ochtó, num. s. & a. Eighty. 1. m. (gs. ~d, pl. ~idí). ~ a haon, eighty-one. Céad ~ a trí, one hundred and eighty-three. Sna hochtóidí, in the eighties. Ceithre bliana ~d, is ~, eighty-four years. 2. (Followed by nom. sg.) ~ fear, bean, eighty men, women. ~ míle, eighty miles. (Var: ochtmhogha)

ocrachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Hungry person. 2. Miserly person. (Var: ocrasán)

odhraigh, v.t. & i. (vn. -rú m, gs. -ithe). Make, become, dun-coloured; darken, discolour. (Var: vn. odhradh m)

ofráil1, f. (gs. -ála, pl. -álacha). 1. vn. of ofráil2. 2. (Religious, funeral) offering. ~ altaithe, thank-offering. ~ mhóideach, votive offering. ~ a thógáil (os cionn duine), to collect offerings (at s.o.'s funeral). 3. Offertory. 4. Charity. (Var: ofráid f)

ógánach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Young man, youth. ~ cliste, clever young fellow. 2. Crafty person; boyo, trickster. Faichill thú féin ar an ~ sin, beware of that boyo. (Var: ógán m)

ógbhaidh, f. (gs. ~e). Lit: Young folk, youths. (Var: ógbhadh f)

ógh2, a1. Lit: Whole, entire; intact, inviolate; chaste, virginal. (Var: ~dha a3)

óglach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Lit: (a) Young man. (b) (Young) warrior. 2. Lit: Attendant, servant; vassal. 3. Mil: Volunteer. Óglaigh na hireann, the Irish Volunteers. (Var: óglách, óglaoch)

ógra, m. (gs. ~). Coll: Young people, youths. (Var: ~idh f)

oíche, f. (gs. ~, pl. ~anta). Night. 1. (a) Period of darkness, night-time. San ~, at night. I lár na h~, in the middle of the night. Ar feadh na h~, throughout the night. Faoi scáth na h~, under cover of night. Thar ~, overnight. ~ dhorcha, chiúin, dark, calm, night. ~ ghealaí, gheimhridh, moonlight, winter's, night. Obair ~, night-work. Iostas na h~, night's lodging. Léine ~, night-shirt. Solas ~, night-light. an ~, bird of night. S.a. comhrac 2(b), lus, siúl 4 (a). (b) Nightfall. Go h~, go titim na h~, till nightfall. Tá an ~ ann, it is night. Rug an ~ orainn, night overtook us. (c) (Used adverbially) Bhí mé ann ~, I was there one night. ~ amháin a casadh orm é, one night that I met him. ~ dúinn ar muir, on a night that we were at sea. ~ éigin eile, some other night. 2. Portion of night taken as an occasion. ~ airneáin, dhamhsa, chártaí, chomhrá, a night of visiting, of dancing, of card-playing, of conversation. ~ cheoil, musical evening. ~ a dhéanamh de, to make a night of it. Rinneamar ~ go maidin de, we made it an all-night event. Bhí ~ mhór againn, we had a great night. 3. (a) Night following a particular day. ~ Dhomhnaigh, Sunday night. ~ an chluiche mhóir, (on) the night of the big match. ~ Lae Bealtaine, May-Day night. ~ a bpósta, (on) their wedding night. (b) Eve (of festival). ~ chinn féile, eve of festival. ~ chinn bliana, New Year's eve. ~ chinn an dá lá dhéag, eve of Epiphany. ~ Shamhna, Hallowe'en. ~ Nollag, Christmas Eve. (Var: pl. ~anna)

oidhe, f. (gs. ~, pl. ~anna). 1. (Act of) slaying; violent death. ~ a fháil, to meet a violent death. 2. Tragedy; tragic tale. ~ Chlainne Lir, the tragic story of the children of Lir. 3. (Tragic) destiny, fate. Más é a ~ é, if it be fated for him. 4. Ill usage. Thug sé ~ a bhéil orm, he gave me verbal abuse. ~ do bhéil féin ort, may your evil wishes recoil on you. 5. (a) Deserts. Más ~ air é, if he deserves it. Is maith an ~ ort é, you well deserve it. Is olc an ~ urraime iad, they are little worthy of respect. Fuair tú an rud ab ~ ort, you got your deserts. (b) Deserving object. Is é an ~ déirce é, he is an object of charity. (Var: ~adh m & f, oidhidh f, gs. & npl. ~adha)

oidhreacht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). 1. Inheritance, heredity; heritage, patrimony. Rud a fháil le h~, teacht in ~ ruda, to inherit sth. Thit an ~ air, the inheritance fell to him. Duine a chur as ~, to disinherit s.o. Thréig siad a n-~, they forsook their heritage. ~ ár sinsear, our ancestral heritage, patrimony. 2. Legacy. Thit ~ bheag air, leis, he got a small legacy; he fell in for a little sum of money. (Var: oidhríocht)

oidimil, f. (gs. ~e). State, plight. (Var: oidimeal f)

oifig, f. (gs. ~e, pl. ~í). Office. 1. Tenure of office. Dul, éirí, as ~, to leave, retire from, office. Duine a chur as ~, to dismiss s.o. from office. ~ gan chúram, sinecure. 2. (Of place) Ag obair in ~, working in an office. Obair, foireann, ~e, office work, staff. ~ chláraithe, registration office. ~ eolais, faisnéise, inquiry office, information bureau. Rail: ~ ticéad, booking-office. ~ (an) phoist, post-office. 3. Ecc: ~ a léamh, to read an office. ~ na marbh, office for the dead. (Var. of 3: oifice f)

oifigeach, m. (gs. & npl. -gigh, gpl. ~). Officer. 1. ~ leighis, sláinte, medical, health, officer. ~ fóirithinte, promhaidh, relieving, probation, officer. ~ forchoimeádta, preventive officer. 2. ~ cléireachais, foirne, feidhmiúcháin, riaracháin, clerical, staff, executive, administrative, officer. 3. ~ airm, cabhlaigh, aerfhórsa, army, naval, air-force, officer. ~ coimisiúnta, neamhchoimisiúnta, commissioned, non-commissioned, officer. ~ ceannais, commanding officer. ~ barántais, comharthaíochta, stóras, warrant, signal, stores, officer. ~ loingseoireachta, navigation officer. (Var: oificeach)

óige. 1. f. (gs. ~). (a) Youth. In ~ duine, in one's youth. Le linn ár n-~, in the days of our youth. Ó ~ go neart, from youth to maturity, to the prime of life. Tá an ~ aige fós, he is still young. Tá an ~ agat orm, you are younger than me, you have the advantage of youth over me. Níl ~ ná amaidí orthu, they can plead neither youth nor folly, they are old enough to have sense. Thug sé leis as a ~ é, he had it from childhood. Bhí aithne agam air as a ~, I knew him in his young days. Cuireadh le ceird as a ~ é, he was put to a trade as a youth. Ag dul in ~ atá tú, you are getting younger(-looking) all the time. (b) Young people. 2. gsf. & comp. of óg2. (Var. of 1: ~acht f)

oighe, f. (gs. ~, pl. ~anna). Tls: ~ (chuimilte), file. (Var: m)

óil1, f. (gs. & npl. ~e). 1. Lit: Cheek. 2 = aoile. (Var: oíl f)

oileánrach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Group of islands, archipelago. (Var: oileánra m, oileántrach)

oilithreach, m. (gs. & npl. -righ, gpl. ~). 1. Pilgrim. 2. Poor homeless wanderer; wretched person. (Var: oilithrí m)

oilithreacht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). Pilgrimage. (Var: oilithre f)

oiliúint, f. (gs. -úna). 1. vn. of oil2. 2. Nutrition, nourishment. ~ i mbia, nourishment in food. 3. Nurture, upbringing, fostering care. Leanbh a chur ar ~, to send a child to be fostered, reared. 4. Training, coaching. ~ choirp agus intinne, physical and mental training. ~ ghairmiúil, mhíleata, professional, military, training. (Var: oilíocht)

oineach, m. (gs. -nigh). 1 =eineach. 2. Honour, good name, reputation. D'~ a chailleadh, to lose one's good name, to be put to shame. S.a. cac1, cuid 4. 3. Generosity, hospitality; bounty, favour. ~ a dhéanamh ar dhuine, to be generous with s.o.; to do s.o. a favour. Ní ~ ó iarrtar, a demand is not a favour. 4. Céim oinigh, honorary degree. Rúnaí oinigh, honorary secretary. Fin: Iasacht oinigh, fiduciary loan. (Var. of 3: ~t f, ~tain f)

oineachúil, a2. Generous, good-natured. (Var: oinigiúil)

óinmhideach, a1. Simple, foolish. (Var: óimhidiúil a2)

óinsín, f. (gs. ~, pl. ~í). Silly girl; little fool. (Var: óinseachaín, óinseog f, óinsichín)

óinsiúlacht, f. (gs. ~a). Foolishness, silliness. (Var: óinseacht, óinsíneacht, óinsíocht)

oirbhire, f. (gs. ~). (Act of) reproaching; reproach, taunt; curse. ~ a thabhairt do dhuine, to reproach s.o.; to curse s.o. Ag eascaine agus ag ~ (ar), cursing and swearing (at). Ná tarraing ~ Dé ort féin, don't draw down God's curse, the wrath of God, on yourself. (Var: ~acht f)

oireacht, m. (gs. ~a, pl. ~aí). 1. Hist: (a) Deliberative assembly of freemen. (b) Assembled freemen; assembly, gathering. 2. Patrimony, territory. (Var: f)

oireas1, m. (gs. -ris). 1. Record, knowledge, of events; historical information, history. Leabhar oiris, chronicle, history book. 2. Foreknowledge; certain knowledge. Bhí ~ agam go dtarlódh seo, I knew very well this would happen. (Var: gs. ~a)

oirirceas, m. (gs. -cis). Eminence, distinction, renown. (In title) A O~, his Eminence. (In address) A Oirircis, your Eminence. (Var: oirirce f)

oiriúnacht, f. (gs. ~a). 1. Suitability, fitness. 2. Suitable conditions; convenience, facility. Dá mbeadh an ~ cheart agam, if I had the proper facilities. (Var: oiriúnaíocht)

oirmhinneach1, m. (gs. & npl. -nnigh, gpl. ~). Ecc: (As form of address, title) Reverence. A Oirmhinnigh, your Reverence. An tO~ Seoirse de Búrca, the Reverend George Burke. (Var: oirmhidneach)

oirmhinneach2, a1. Reverend. (In address) A athair oirmhinnigh, reverend father. A dhuine oirmhinnigh, reverend sir. (Var: oirmhidneach)

oirmhinnigh1, v.t. (vn. -iú m, gs. -ithe). Honour, revere, reverence. (Var: oirmhidnigh)

oiseoil, f. (gs. -ola). Venison. (Var: oisfheoil)

ólaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Long swelling wave, roller. (Var: f)

olaigh1, v.t. (vn. olú m, gs. -ithe). Oil; anoint. (Var: oláil)

ollghairdeas, m. (gs. -dis). Great rejoicing, jubilation. (Var: ollghardas)

ollmhaitheas, m. (gs. ~a, pl. ~aí). 1. Wealth, luxury. 2. (pl.) Good things, delicacies. (Var: pl. ollmhaithistí)

olra, m. (gs. ~). Coll: Oils. (Var: f)

onfais, f. (gs. ~e). 1. (Act of) plunging, diving. Ba mhaith a shnámh agus a ~, he could swim and dive well. 2. (Act of) tossing, tumbling, rolling about (as in water). (Var: ~e f)

onfaiseoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Diver. (Var: onfaiseach m)

onórach, a1. 1. Honourable, upright; honoured, esteemed. Tiarna, teampall, féile, ~, honoured lord, temple, feast. Bheith ~ le duine, to deal honourably with s.o. Bhí sé ró-~ lena dhéanamh, he was too honourable to do it. 2. Honorary. Céim ~, honorary degree. (Var: onórdha a3)

óráidíocht, f. (gs. ~a). Oratory, speech-making. Ag ~, orating, speech-making. (Var: óráideacht)

órcheardaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Goldsmith. (Var: órcheard m)

orda, f. (gs. ~n, pl. oirdne). 1. Lit: ~ (láimhe), thumb. ~ (coise), big toe. 2. Bit, morsel; part, section. (Var: ~in f)

ornáideachas, m. (gs. -ais). Ornamentation. (Var: ornáideacht f, ornáidíocht f)

oró, int. Oh! Oho! Thóg sí an t-~ romham, she made a great fuss of me. Tá sé go h~, he is in great form. (Var: óró)

os2, prep. Over, above. 1. Lit: ~ talamh, above ground. ~ Bóinn, on, above, the Boyne. ~ mo neart, above my strength. ~ a mhuintir, ruling his people. ~ gach flaith, greater than all princes. 2. (In prep. and adv. phrases) ~ cionn, over, above; more than; beyond; in charge of; hanging over, threatening. S.a. ceann1. ~ coinne, ~ comhair, in front of, opposite. S.a. ard1 3, coinne 2(d), comhair1 2, íseal1 3, meán1 4, méid 2. (Var: ós1)

oscartha2, a3. Lithe, agile. Léim ~, nimble leap. (Var: ~ch a1)

osnaíl, f. (gs. -íola). 1. vn. of osnaigh. 2. Sighing. ~ ghoil, sobbing. (Var: osnaí f, osnaíocht f)

osnaíoch, a. (gsm. ~, gsf. -íche, npl. ~a). Sighing. (Var: osnadhach a1, osnamhach a1)

ospidéal, m. (gs. & npl. -déil, gpl. ~). Hospital. ~ ceantair, machaire, district, field, hospital. ~ fiabhrais, máithreachais, fever, maternity, hospital. (Var: óspaidéal)

óstach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Host, entertainer of guests. 2. Hostess. (Var: ósta2 m)

óstaíocht, f. (gs. ~a). Lodging, entertainment, for travellers. ~ na hoíche a thabhairt do dhuine, to put s.o. up for the night. (Var: óstachas m, óstas m)

óstlann, f. (gs. -ainne, npl. ~a, gpl. ~). Hotel. (Var: óstán m)

otair, a. (gsm. ~, gsf., npl. & comp. otra). 1. Gross, filthy; vulgar. 2. Obese. (Var: otartha a3)

otharluí, m. (gs. ~). 1. Invalid state, sick-bed. Bhí sé ina ~ éaga, he was on his death-bed. 2. Lit: Burial-place, grave. (Var: otharluighe)

otracht, f. (gs. ~a). 1. Grossness, filthiness. 2. Obesity. (Var: otráil f, otraíocht)

otrann, f. (gs. -ainne, npl. ~a, gpl. ~). Dungyard, farmyard. (Var: otrainn f)

1, m. (gs. ~, pl. ~nna). Pay, wages. Ag obair ar ~, working for pay. Bheith (ag obair) ar ~ ag duine, to be working for wages for s.o. Tá sé ar a phá lae, he works for a daily wage, is employed from day to day. Fear ~, paid workman. (Var: f)

pábháil1, f. (gs. -ála, pl. -álacha). 1. vn. of pábháil2. 2. Paving, pavement. ~ leac, flag pavement. Cloch, leac, phábhála, paving-stone. (Var: pábhaile m)

pácsa, m. (gs. ~, pl. ~í). Ecc: Pax, kiss of peace. (Var: pács m)

págánach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Pagan, heathen. (Var: págán m)

págántacht, f. (gs. ~a). Paganism, heathenism. (Var: págánacht, págántaíocht)

paidhc2, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Poky place. (Var: ~e f)

paidreoireacht, f. (gs. ~a). (Act of) praying; incessant prayer. (Var: paidreachas m, paidreáil f)

páil, f. (gs. ~e, pl. ~eacha). 1. Paling, stakes. 2. Hist:An Pháil, the Pale. (Var: ~e f, pl. ~í)

pailis, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Palisade. 2. (a) Palisaded enclosure, fortress. (b) Castle, palace. (Var: pailís)

painnéar, m. (gs. & npl. -éir, gpl. ~). Pannier. (Var: painnéir m)

páinteach1, m. (gs. & npl. -tigh, gpl. ~). Plump creature. (Var: páinseach)

pairilis, f. (gs. ~e). Paralysis. ~ mhall, creeping paralysis. (Var: pairithís)

paiteoil, f. (gs. -ola). Underdone meat. (Var: paitfheoil)

pánaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Plump creature. ~ mná, plump, well-rounded, woman. Fuair mé ~ (de bhreac, de choinín), I got a whopper (of a trout, of a rabbit). (Var: pánach m)

pápaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Papist. (Var: pápaiste m)

pápaireacht, f. (gs. ~a). 1. Popery. 2. Pontification; idle talk. Ag ~, pontificating; talking nonsense. (Var: papaireacht)

pápánta, a3. Papistic(al), popish. (Var: pápánach a1)

parabal, m. (gs. & npl. -ail, gpl. ~). Parable. (Var: parabhail f)

parlús, m. (gs. & npl. -úis, gpl. ~). Parlour, sitting-room. S.a. féileacán 2. (Var: parlúr m)

paróiste, m. (gs. ~, pl. -tí). Parish. Bheith (beo) ar an b~, to be on the parish, destitute. Halla ~, parochial hall. (Var: f)

paróisteach1, m. (gs. & npl. -tigh, gpl. ~). 1. Parishioner. 2. Presentable person. (Var: paróisteánach)

pasáiste, m. (gs. ~, pl. -tí). Passage. 1. (a) Sea-crossing. ~ go Meiriceá, passage to America. ~ aeir, passage by air. Bhí siad ar an b~ linn, they crossed over with us. (b) Passage-money. Dá mbeadh ár b~ againn, if we had our fare. 2. Passage-way, corridor. ~ vótála, division lobby. (Var: f; pasáid f)

pastaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Cheeky fellow; brat. (Var: pastaí m, pastrachán m)

pasúr, m. (gs. & npl. -úir, gpl. ~). 1. Pounding-stick (used in clothes-washing). 2. ~ coise, sturdy foot. ~ éisc, large firm fish. (Var: ~ach m)

pataire, m. (gs. ~, pl. -rí). Plump creature; chubby person. ~ linbh, chubby child. ~ coinín, plump young rabbit. (Var: patalach(án) m, patalán m, patalóg f, patán m, patarán m, patarún m, patlachán m)

patraisc, f. (gs. ~e, pl. ~í). Partridge. ~ chosdearg, red-legged partridge. (Var: ~e)

patrún, m. (gs. & npl. -úin, gpl. ~). Pattern. 1. Model. ~ páipéir, paper pattern. Foundry: ~ múnlaithe, casting pattern. Phot: ~ gearrtha, cutting shape. I b~ le rud, patterned on sth. 2. Sample. Leabhar ~, pattern book. 3. Design. ~ ar bhrat urláir, pattern on carpet. 4. Example. ~ a thógáil le duine, to take pattern by s.o. ~ ban ireann, paragon of Irish women. (Var: pátrún1)

peacúil, a2. Sinful. (Var: peacúlach a1)

peallóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). 1. (Piece of) coarse cloth. 2. Woman dressed in rough clothing. (Var: pealltóg)

peann, m. (gs. & npl. pinn, gpl. ~). 1. Pen. ~ cleite, quill pen. ~ líníochta, drawing-pen. ~ a chur le páipéar, to put pen to paper. Do lámh a chur ar an b~, to attest one's mark (in lieu of signature). Fear pinn, penman. Lán pinn (de bhiotáille), little drop (of spirits). Don diabhal sileadh pinn, devil a drop. 2. ~ luaidhe, lead pencil. (Var: npl. ~a)

pearsanta, a3. 1. Personal. Airnéis, maoin, phearsanta, personal chattels, property. Ionadaí ~, personal representative. Díobháil phearsanta, personal injury. Ina cháil phearsanta, in his personal capacity. Go ~, personally. Chomh ~ is a bhí sé riamh, as real and alive as ever he was. Gram: Forainm ~, personal pronoun. 2. Personable. Cailín ~, personable girl. (Var. of 2: ~ch a1)

peasánach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Paunchy person. 2. Greedy, voracious, eater. 3. Petulant person. (Var: peasachán m)

peataireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) petting. ~ a dhéanamh le leanbh, to pet, fondle, a child. ~ a dhéanamh ar dhuine, to pet, pamper, s.o. 2. Pettish, childish, behaviour. ~ atá air, he is behaving petulantly; he wants to be petted. (Var: peataíocht)

peic, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Meas: (a) Peck. (b) (Of potatoes) (i) 21 lbs. weight, (ii) hundred-weight. (c) Considerable amount. Chaill mé ~ air, I lost considerably by it. Is fearr ~ é (ná), it is a great deal better (than). 2. Keeler, shallow tub. Cuir sa pheic é, store it. (Var: ~e m)

peillic, f. (gs. & pl. -llce). 1. Lit: Skin or leather bag. 2. ~ chocháin, straw (laying-)coop. (Var: peilic)

pian1, f. (gs. péine, pl. ~ta; ds. péin used in certain phrases). 1. Pain. (a) ~ a bheith ort; bheith i b~, to be in pain. Tá ~ i mo thaobh, I have a pain in my side. ~ chluaise, ear-ache. ~ta cnámh, rheumatic pains. ~ta fáis, growing pains. ~ta ifrinn, the torments of hell. Ainmhí a chur as ~, to put an animal out of pain. Níl ~ ná peannaid, ~ ná piolóid, air, (generally of old or sick person) he has neither aches nor pains, is quite comfortable. (b) Pain of suspense. Tá sé i b~, tá ~ air, go bhfaighe sé é, he is in suspense till he gets it. Cuir as ~ é, put an end to his suspense. 2. Punishment, penalty. I b~ anama, faoi phian bháis, on pain of death. I bpéin Dé ort, as God is your judge. I bpéin Dé ort, an raibh tú ann? Do you really tell me you were there? Lit: Tabhair ~ do lucht na ndrochghníomh, punish evildoers. Lit: Cuid péine, penal ration of food; little or nothing. Is cuid péine má d'éalaigh neach, hardly anyone escaped. (Var: pl. ~acha; npl. ~a, gpl. ~)

pianmhaireacht, f. (gs. ~a). Painfulness. (Var: pianaí f)

piara1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Peer. 2 = piarda. (Var: piar m)

piarálach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Pompous person, panjandrum. (Var: piaránach)

pictiúr, m. (gs. & npl. -úir, gpl. ~). Picture. 1. (Of painting, drawing) ~ a dhéanamh de rud, to draw a picture of sth. ~ beannaithe, holy picture. Leabhar ~, picture-book. Gailearaí na b~, the picture gallery. 2. Phot: ~ duine a tharraingt, a thógáil, to take a picture of s.o. 3. Cin: Dul chuig ~, to go to a picture. Teach ~, picture-house, cinema. 4. Image. Is é ~ a athar é, he is the image of his father. Is tú ~ an chéalacain, you are the picture of misery. 5. (Of beautiful person) Is í an ~ mná í, she is a remarkably fine woman. (Var: pictiúir m, gs. pictiúra)

píle2, m. (gs. ~, pl. -lí). File, row. Ina b~ feadh an bhóthair, in single file along the road. (Var: píl f)

piléar2, m. (gs. & npl. -éir, gpl. ~). 1. Pillar. 2. Civ.E: ~ (droichid), pier (of bridge). 3. ~ balla, pilaster. 4. ~ de dhuine, pillar of a man. (Var: pilear m)

pílear, m. (gs. & npl. -lir, gpl. ~). "Peeler', policeman. (Var: píléir)

pingin, f. (gs. ~e, pl. ~í; pl. ~e used with numerals). 1. Penny. (a) ~, dhá phingin, trí ~e, a penny, twopence, threepence. ~ nua, new penny. Níl ~ rua, ~ ná bonn, aige, he hasn't a penny piece. Ag sábháil na ~e is ag cur amú na scillinge, penny wise and pound foolish. An phingin a chaitheamh i ndiaidh an phuint, to throw the helve after the hatchet. Is é cosaint na ~e a chruachas na puint, take care of the pence and the pounds will take care of themselves. S.a. saothraigh 3. (b) Sum of money. ~í beaga airgid, small sums, a small amount, of money. ~ bheag a ghnóthú ar rud, to make a small amount of profit on sth. ~ mhaith (airgid), a pretty penny. Rinne tú ~ mhaith air, you made a good profit out of it. Fuair tú luach do phingine, you got your money's worth. Fuair sé an phingin is airde orthu, he sold them for the highest price. Ag cur na muc chun na ~e, fattening pigs for market. An phingin bheag agus an phingin mhór a chaitheamh, to squander money. (c) ~ Pheadair, Peter's pence. (d) Ag caitheamh ~í, playing pitch-and-toss. 2. Anat: (Sheep's) second stomach. 3. ~ (mheáchain), pennyweight. (Var: gs. pingne, pl. pingneacha; pínn f, gs. pínne, pl. pínneacha)

pinniúr, m. (gs. & npl. -úir, gpl. ~). Gable(-end); (gable-end used as) ball-alley. (Var: pinniúir m)

pinse, m. (gs. ~, pl. -sí). Pinch. ~ snaoisín, pinch of snuff. (Var: pins m)

piocaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Picker, nibbler. ~ póca, pick-pocket. (Var: piocadóir m)

piocaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) picking, nibbling (ar, at). (Var: piocadóireacht f, piocadradh m)

piodarlán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Tiny creature; toddler. ~ beag, tiny tot. (Var: piodarlann m)

piollaire1, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Pill. 2. Pellet. 3. Fig: Brat. Is é an ~ é, he is a bad pill. (Var: piolla m)

piolóid, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Pillory. Duine a chur i b~, to put s.o. in the pillory. 2. Torture, torment. Pian is ~, pain and torment. ~ a thabhairt do dhuine, to torture s.o. (Var: píolóid, piolóir m)

píolóta, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Pilot. 2. Ich: Pilot-fish. (Var: píolóit m, píolóití m)

pionsail, m. (gs. ~, pl. ~í). Pencil. ~ daite, gluaiste, slinne, coloured, propelling, slate, pencil. (Var: f)

pionta, m. (gs. ~, pl. ~í). Pint. (Var: piont m, gs. & npl. pint)

píopáil, f. (gs. -ála). 1. (Act of) piping, wheezing, panting. 2. (Act of) choking, stifling. (Var: píopaíl, píopaireacht f, píoparnach f)

piseogacht, f. (gs. ~a). Superstitious practices. (Var: piseogaíocht)

piteog, f. (gs. -oige, npl. ~a, gpl. ~). Effeminate man, sissy. (Var: piteachán m, piteán m)

piteogach, a1. Effeminate. (Var: piteánta a3)

piteogacht, f. (gs. ~a). Effeminacy. (Var: piteántacht)

pitséar1, m. (gs. & npl. -éir, gpl. ~). (Of vessel) Pitcher. (Var: pitséir m)

plabaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Plasher, splasher. 2 = plobaire. (Var: plabarálaí m)

plabaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) plashing, splashing. (Var: plabaíl f, plabarnach f)

plait, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Bare patch. 2. Bald head. 3. Scalp. (Var: ~ín f)

plaiteach, a1. Patchy, bald. (Var: plaitíneach)

plaiteachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Bald person. (Var: plaitíneach m)

plána1, m. (gs. ~, pl. ~í). Tls: Plane. ~ eitrí, grooving-plane. ~ garbh, jack-plane. ~ mín, smoothing-plane. (An) ~ mín a chur ar rud, to give sth. a smooth surface, a nice finish; to smooth, gloss, over sth. ~ múnlaithe, moulding-plane. Ceap, iarann, ~, plane-stock, -iron. (Var: plán3 m)

plandóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Planter. (Var: plandálaí m)

plásántacht, f. (gs. ~a). Blandness, smoothness, cajolery. (As vn.) Ag ~ le duine, blandishing s.o. (Var: plásánaíocht, plásántas m)

plástar, m. (gs. & npl. -air, gpl. ~). 1. Med: Plaster. 2. Const: Plaster. ~ Pháras, plaster of Paris. 3. Soft flat-featured person. (Var: plástra m)

plástráil, v.t. & i. (pres. -álann; vn. ~ f, gs. -ála). Plaster. (Var: plástaráil)

pléaráca, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Revelry, boisterous merrymaking, high jinks. 2. Reveller, gallivanter. (Var: ~m)

pléascadh, m. (gs. -ctha, pl. -cthaí). 1. vn. of pléasc2. 2. Explosion. 3. Ling: Plosion. (Var: pléascáil f)

pléascánta, a3. (Of person) Breezy, exuberant. (Var: pléascánach a1)

pléascarnach, f. (gs. -aí). (Act of) exploding; explosive sounds. (Var: pléascarnáil f)

pléisiúrtha, a3. Pleasurable, enjoyable; pleasant, agreeable. Bheith ~ le duine, to be pleasant with s.o. Duine ~, pleasant, affable, person. Comhrá ~, pleasant, cheerful, conversation. Lá ~, pleasant, enjoyable, day. Is iomaí oíche phléisiúrtha a bhí againn ann, we had many a pleasant night there. (Var: pléisiúrdha)

pleistíoch, m. (gs. & npl. -ígh, gpl. ~). Gross, corpulent, flabby, person. (Var: pleisteálaí m)

pleota, m. (gs. ~, pl. ~í). 1 = leota. 2. Stupid person, fool. (Var: pleoitire m, ~í m, pleotramán m)

plimpíl, f. (gs. -íola). (Act of) plumping, flopping; loud noise. (Var: plimpeáil f)

plíoma, m. (gs. ~, pl. ~í). Huge person or thing. ~ fir, big strong man. ~ giorria, big plump hare. (Var: ~ire m)

plispín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Thread, tassel. 2. Shred, tatter. 3. Insignificant, worthless, person or thing. (Var: pliospa m, ~each m, plispire m)

plobáil, f. (gs. -ála). 1. (Act of) plashing. Ag ~ agus ag plabáil san uisce, floundering about in the water. 2 = plobaireacht. (Var: plobaíl f)

plobaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Blubberer, babbler; incoherent, excessive, talker. ~ linbh, blubbering child. 2. Puffy-cheeked person; flabby person. (Var: plobaistín m)

plobarnach, f. (gs. -aí). 1. (Act of) bubbling, gurgling, splashing. 2 = plobaireacht. (Var: plobarnaíl f)

plód1, m. (gs. & npl. -óid, gpl. ~). Crowd, throng (daoine, of people). (Var: plod)

plódaigh, v.t. & i. Crowd, throng. Áit a phlódú, to crowd a place. Plódú isteach in áit, to crowd into a place. Bhí an teach plódaithe leo, the house was packed with them. Phlódaigh siad an doras, they jammed the door. (Var: plodaigh)

plódú, m. (gs. -daithe). 1. vn. of plódaigh. 2. Crush, press, jam. ~ tithe, overcrowding of houses. ~ tráchta, congestion of traffic. (Var: plódadh m, plodú)

plota, m. (gs. ~, pl. ~í). Plot. 1. ~ scéil, plot of story. 2. Conspiracy, intrigue. ~ a dhéanamh ar dhuine, to plot against s.o. (Var: plot m)

plotaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) plotting. (Var: plotáil f)

pluais, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Underground hollow, cave, den. ~ sionnaigh, fox's den. 2 = pluaisneog 2. (Var: ~éad m)

pluc1, f. (gs. -uice, npl. ~a, gpl. ~). 1. (Rounded) cheek. (a) ~ a chur ort féin, to puff one's cheeks; to put on a cheeky expression. Níl aon fhocal Gaeilge ina phluc, he doesn't know one word of Irish. Caitheann sé an focal is measa ina phluc leo, he uses vile language against them. (b) Cheekful, mouthful. Ól ~ de, take a mouthful of it. 2. Bulge. ~ ar chruach, bulge in stack. ~a cos, calves of legs. ~a báid, bows of boat. Tá ~a ar an bhfarraige, there is a heavy swell. 3. Dressm: Gathering, pucker. ~a a chur in éadach, to pucker cloth. (Var: m)

plucaí1, m. (gs. ~). (Nickname for) chubby child. (Var: plucaidí)

plúch, v.t. & i. 1. Smother, stifle. Duine a phlúchadh, to smother s.o. Táimid ~ta ag an toit, we are stifled by the smoke. Phlúchfaí sa teas sin thú, you would suffocate in that heat. Fuaim a phlúchadh, to smother sound. Bhí siad ag iarraidh na gáirí a phlúchadh, they were trying to stifle their laughter. De ghlór ~ta, in a suppressed voice. Buille a phlúchadh, to cushion a blow. 2. (a) (Of snow, etc.) Fall thickly. Bhí sé ag ~adh sneachta, it was snowing heavily. (b) Throng. Bhí siad ag ~adh isteach sa halla, they were crowding into the hall. (Var: ~t)

plúchtacht, f. (gs. ~a). Stiflingness, stuffiness. (Var: plúchtáil f)

pluda, m. (gs. ~). Mud, slush. (Var: ~ch1 m)

pludach2, a1. Muddy, slushy. (Var: pludarach)

plúrach, a1. 1. Floury, farinaceous. Práta ~, floury potato. 2. Flower-like, pretty. 3. Ch: Efflorescent. (Var: plúrmhar)

poblachtach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~) & a1. Republican. (Var: poblachtánach)

poblachtachas, m. (gs. -ais). Republicanism. (Var: poblachtánachas)

pogaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Podgy person. (Var: pogaide m)

póilín, m. (gs. ~, pl. ~í). Policeman, cop. ~ airm, military policeman. (Var: póilí m. pl. póilíos)

pointeáilte, a3. 1. pp. of pointeáil2. 2. (a) Well-kept, tidy, spruce, smart. Bheith feistithe go ~, to be neatly dressed. (b) Particular, punctilious. Bheith ~ ort féin, to be particular about one's appearance. Dualgas a chomhlíonadh go ~, to be scrupulous in fulfilling an obligation. 3. Exact, punctual. Go ~ ag an am a dúirt sé, punctually at the time he said. (Var: pointeálta)

poitín, m. (gs. ~). Home-distilled (illicit) whiskey, poteen. (Var: póitín)

póitreáil, f. (gs. -ála). (Act of) gormandizing. (Var: póitireáil)

póitreálaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Gormandizer. (Var: póitreálach2 m)

póitseálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Poacher. (Var: póitséir m)

polladóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Holer, borer, burrower. 2. Searcher. (Var: pollaire m)

polladóireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) boring, burrowing. 2. (Act of) poking, searching. 3. (Act of) hiding in holes and corners. (Var: polladaíl f, pollaireacht)

pollaide, m. (gs. ~, pl. -dí). Pool, puddle. (Var: pollaid f)

pónaire, f. (gs. ~, pl. -rí). 1. Bean. (a) ~ dhuánach, fhada, kidney bean. ~ fhrancach, french, haricot, bean. ~ leathan, broad bean. ~ mhór, butter bean. ~ reatha, (scarlet) runner-bean. (b) ~ chorraigh, buck-bean, bog-bean. (c) ~ shoighe, soya bean. 2. Coll: Beans. (Var: pónair f)

Poncán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Yankee. (Var: ~ach1 m)

porcán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Young fattened pig, porker. (Var: porcadán)

portaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) lilting. (Var: portaíl f, portaíocht, portanacht)

pósae, m. (gs. ~, pl. ~tha). Posy, flower. (Var: pósaí m)

post1, m. (gs. & npl. poist, gpl. ~). (Timber) post, stake. ~ leapa, bed-post. (Of boat) ~ deiridh, stern-post. ~ a chur le rud, to prop sth. (Var: ~a m)

post2, m. (gs. & npl. poist, gpl. ~). 1. Hist: Post, letter carrier. Teach poist, post-house. I b~ do bheith réidh, almost ready. 2. (Letter) post. Litir a chur sa phost, to post a letter. ~ na litreacha, na mbeart, letter-, parcel-, post. Rud a chur leis an b~, tríd an b~, to send sth. by post. Seirbhís phoist, postal service. S.a. cúrsa 1(c). 3. Postman. (Var: ~a m)

post3, m. (gs. & npl. poist, gpl. ~). 1. Mil: Post. ~ ceannais, comhraic, éisteachta, faire, rialaithe, command, combat, listening, look-out, control, post. Fairtheoir a chur ar ~, to post a sentry. 2. (Of employment) Post. ~ a fháil, a thabhairt do dhuine, to get, give s.o., a job. Tá ~ maith aige, he has a good job. ~ muiníne, position of trust. ~ mór, big job. I b~, in office. (Var: ~a m)

potaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Potter. (Var: potadóir m)

potaireacht, f. (gs. ~a). Pottery. (Var: potadóireacht)

potbhiathaigh, v.t. (vn. -thú m, gs. -ithe). Spoon-feed, pamper. (Var: potbhiath, vn. potbhiathadh m)

potráil, f. (gs. -ála). 1. (Act of) pottering. 2. Quackery. (Var: potrálaíocht f)

prabhait, f. (gs. ~e). Pulp, mess. (Var: prabhtais f)

práib1, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Soft lump, soft mass; mush. ~ mhoirtéil, shalachair, soggy lump of mortar, of dirt. 2. Soft fat person. (Var: ~ín m)

práibeach, a1. Soft, mushy, dauby. (Var: práibiúil a2)

práinn1, f. (gs. ~e, pl. ~eacha). Hurry, rush; urgent need, exigency. Tá ~ leis, it is urgent. Má tá ~ ort, if you are pressed for time. Níl ~ orm leis, I am not in a hurry with it. Bheith i b~ ruda, to be in urgent need of sth. ~ oibre, rush of work. Ar uair na ~e, in an exigency, in a time of emergency. (Var: práidhinn)

práinneach1, a1. Urgent, exigent; pressing, pressed. (Var: práidhinneach)

práisléad, m. (gs. & npl. -éid, gpl. ~). 1 = bráisléad. 2. Big fat lifeless person. (Var: práisiléad)

praitinniúil, a2. Quick, clever, astute; wise, sensible. (Var: praitinneach a1)

pramsa2, m. (gs. ~, pl. ~í). Prance. (Var: prams m)

pramsáil1, v.i. (pres. -álann; vn. ~ f, gs. -ála). Prance, caper, frolic. (Var: pramsaigh)

prásaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). (Of person) Brazier. (Var: prásaire m, prásálaí)

preabarnach, f. (gs. -aí). (Act of) jumping, bounding, throbbing. Tháinig ~ ar mo chroí, my heart began to throb. Cad é an phreabarnach atá ort? Why are you jumping up and down? Bainfidh sin ~ as, that will make him jump. (Var: preabarnaíl f)

prealáid, f. (gs. ~e, pl. ~í). Prelate. (Var: préaláid)

preicleach1, a1. Double-chinned. (Var: preiceallach)

preicleachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Double-chinned person; heavy-jowled, morose, person. (Var: preiceallachán, preicleálaí m)

priacal, m. (gs. & npl. -ail, gpl. ~). Peril, risk. 1. Bhí sé i b~ a anama, he was in peril of his life. Ar do phriacal féin, at your own risk. 2. (In phrase) Bean i b~, woman in childbirth. (Var: priacail f)

pribhléideach, a1. 1. Privileged. 2. Gifted, articulate, interesting. 3. Bold, forward, self-assured. 4 = príobháideach. (Var: príbhléideach, príbhléiseach)

printíseacht, f. (gs. ~a). Apprenticeship. (Var: printís f)

priocaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Teasing person, fault-finder. 2. Tls: (a) Poker. (b) ~ (scine), small pointed knife. 3 = priocachán. (Var: priocaide m)

príocaisín, m. (gs. ~, pl. ~í). Diminutive thing; tiny child. (Var: príocas m)

prioll, f. (gs. prille, npl. ~a, gpl. ~). Silly person; silly talker. (Var: pl. ~anna)

prionsabálta, a3. 1. High-principled. 2. Scrupulous, punctilious. 3. Righteous, positive, dogmatic. (Var: prionsapálta)

prioslachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Dribbler, slobberer. (Var: prioslálaí m, prioslaire m)

priosláil, f. (gs. -ála). (Act of) dribbling (at mouth), slobbering. (Var: prioslaíocht f)

príost, s. (In phrase) Dar ~! By Jove! (Var: ~a)

príosúnacht, f. (gs. ~a). Imprisonment. ~ a chur ar dhuine, to sentence s.o. to imprisonment. ~ bhliana, a year's imprisonment. Tréimhse phríosúnachta a chur isteach, to serve a term of imprisonment. (Var: príosúntacht, príosúntaíocht)

prislíneacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) dribbling (at mouth). 2. ~ (chainte), drivel. (Var: prislínteacht)

prispíneach, m. (gs. & npl. -nigh, gpl. ~). Insignificant person or thing. (Var: prispín m)

próboscas, m. (gs. & npl. -ais, gpl. ~). Proboscis. (Var: probasc m)

prochóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Hole, den, cave; hollow. S.a. poll1 1. 2. Hovel. (Var: proch f, prochán2 m, prochlais f)

proifideach, a1. Profitable. (Var: proifidiúil a2)

Protastúnach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~) & a1. Protestant. (Var: Protastún m)

púdarlach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Morose, surly, person. 2. Fat, lubberly, person. (Var: púdarlán m)

púicearlach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Gloomy, morose, person. (Var: púicirliún m)

puins1, m. (gs. ~, pl. ~eanna). Tls: Punch. (Var: ~e m)

puins2, m. (gs. ~). (Of beverage) Punch. (Var: f)

púitse, m. (gs. ~, pl. -sí). Pouch. ~ tobac, tobacco-pouch. (Var: púits f)

punann, f. (gs. -ainne, npl. ~a, gpl. ~). 1. Sheaf. ~ choirce, chruithneachta, sheaf of oats, of wheat. 2. Pyr: ~ spréite, gerbe. (Var: pl. ~acha, punainneacha; punainn f)

purpair1, f. (gs. ~e). Lit: Purple; purple cloth. (Var: purpar m)

purpair2, a1. Lit: Purple. (Var: purpar)

púrtaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Moody, disgruntled, person. (Var: púrtánaí)

pusaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Sulky person. 2. Blubberer, whimperer. ~ linbh, whinging child. (Var: pusaí(och) m)

pusaireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) pouting, sulking. 2. ~ (ghoil), (act of) blubbering, whimpering. (Var: pusaíl f, pusaíocht)

pusca, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Blister. 2. Vet: (pl.) Waters. (Var: puscóid f)

puslach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Muzzle. (Var: pusnach)

puth, f. (gs. puithe, npl. ~a, gpl. ~). 1. Puff, whiff. ~ anála, ghaoithe, breath of air, of wind. Níl ann ach an phuth, he is barely alive. Ní raibh ~ as aer, there was a dead calm. ~ dheataigh, puff of smoke. ~ den phíopa, a puff of the pipe. Tá mé as ~, I am out of puff. 2. ~a patha, incessant coughing. (Var: m, gs. ~a)

puthaíl, f. (gs. -íola). (Act of) puffing. (Var: putháil f, puthadaíl, puthanáil f)

rabairne, f. (gs. ~). Prodigality, extravagance. Bhí an ~ riamh ann, he was always a spendthrift. (Var: ~acht f)

rabhaisc, f. (gs. ~e). 1. Coarse cloth, webbing. 2. Coarse substance. ~ mhine, coarse meal. (Var: ~each f)

rabhait, f. (gs. ~e1, pl. ~eanna). 1. Rout, bout of revelry, riotous behaviour. 2. Bout, fit. ~ tinnis, fit of sickness. ~ óil, drinking-bout. Nuair a bhuail an ~ é, when the fit was on him. 3. Tumultuous rush. ~ ruaige, headlong chase. (Var: rabhairt f)

rabharta, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Spring tide. ~ mór an earraigh, na Féile Pádraig, na n-éan, spring equinoctial tide. ~ mór an fhómhair, na Féile Michíl, autumn equinoctial tide. S.a. lag1 3, maidhm1. 2. Fig: (a) Flood, torrent. ~ cainte, tarcaisne, flood of speech, of sarcasm. ~ feirge, surge of anger. Tá ~ d'aimhleasa fút, you are rushing headlong to destruction. Tháinig sé ina ~ air, it surged up within him. (b) Superabundance. Bhí ~ ar chruithneacht an bhliain sin, wheat was unusually abundant that year. Bhí ~ ar bhia againn, we had a huge supply of food. S.a. mallmhuir. (Var. of 2: ~s m)

rabhartach, a1. Having high tides; surging, swelling; vehement, impetuous; superabundant. (Var: rabhartúil a2)

rabhdalam, m. (gs. & npl. -aim, gpl. ~). 1. Giddy, irresponsible, person. 2. Worthless creature. (Var: rabhdlamán m)

ráca1, m. (gs. ~, pl. ~í). Tls: Rake. ~ féir, hay-rake. ~ a chur ar rud, to rake sth. Dá gcuirfeá ~ ar ifreann (ní bhfaighfeá a leithéid), he is a rakehell. (Var: raca3)

racáil1, f. (gs. -ála, pl. -álacha). 1. vn. of racáil2. 2. Racking pains, torture. (Var: racadh m, racadóireacht f)

rachlas, m. (gs. -ais). Commotion, turmoil. Tá an teach ina ~, there is pandemonium in the house. (Var: rachlais f)

rachtúil, a2. Emotional, passionate, vehement; hearty. Ag caoineadh go ~, crying vehemently. Gáire ~, hearty laugh. (Var: rachtmhar a1)

ráfla, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. (Act of) warbling, singing; chattering, gossiping. ~ na n-éan, the warbling of birds. Tá ~ ar a teanga, she is a chatter-box. 2. Rumour, report. Tá ~ ag imeacht, ag gabháil thart (go), there is a rumour abroad (that). Bhí sé ina ~, it was rumoured. Níl ann ach ~, it is just a rumour. (Var: ~dh m)

ráfláil, f. (gs. -ála). (Act of) chattering, gossiping, rumour-mongering. (Var: ráflaíocht f)

ragairne, m. (gs. ~). 1. (Act of) rambling and revelling at night; (act of) roistering; rakishness, dissipation. Lucht ~, roisterers, rakes, revel rout. Dul ar ~, to go on a night-spree; to revel, roister, play the rake. 2. Late hours, loss of sleep. (Var: ~acht f, ~áil f, ragamáil f, ragamas m, ragarnáil f)

ragairneach, a1. 1. Revelling, roistering, rakish. 2. Keeping late hours. (Var: ragairneálta a3, ragarnálta a3)

ragairneálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Reveller, roisterer; wastrel. (Var: ragamálaí, ragarnálaí)

ráibéad, m. (gs. & npl. -éid, gpl. ~). Big hulking person or thing. (Var: ~ach m, ráibéardaí m)

raidhse, f. (gs. ~). Abundance, profusion. (Var: raidhsiúlacht f)

raidhsiúil, a2. Abundant, profuse. (Var: raidhseach a1)

raifil, m. (gs. ~, pl. ~í). Raffle. (Var: raifeal m)

ráig, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Sudden rush; sudden outbreak; fit, bout, attack. ~ a thabhairt amach, to dash out, to sally forth. ~ reatha, sudden spurt. ~ ruathair, mad rush. ~ feirge, fit of anger. Tháinig ~ air, he flew into a rage. ~ thinnis, bout of illness. ~ bhruitíní, outbreak of measles. ~ bháistí, ~ de mhúr, sudden shower. De ~, suddenly, hurriedly, with a rush. (Var: raig)

ráigí, m. (gs. ~, pl. -githe). Vagrant, vagabond; gadabout. (Var: ráigiúnach m)

raille1, m. (gs. ~, pl. -llí). Rake, profligate. (Var: ~achán m, ~amán m)

railse, m. (gs. ~, pl. -sí1). 1. (Of timber, stone) Scantling. 2. Long thin object. Railsí cos, long thin legs. ~ fir, tall thin man. (Var: f; ráilse)

raiméis, f. (gs. ~e). Nonsensical talk, rigmarole. ~ (chainte), nonsensical talk, nonsense. Cuir uait an ~, stop talking nonsense. ~, a dhuine! Nonsense, man! (Var: ráiméis)

raimhre. 1. f. (gs. ~). Thickness, fatness. ~ téide, éadaigh, thickness of a rope, of cloth. ~ bainne, thickness of milk. ~ róin, fatness of a seal. ~ réasúin, thick-wittedness. Dul i ~, chun ~, to get fat; (of liquid, etc.) to thicken. 2 : ramhar2. (Var. of 1: raimhe, raimhead(as) m, ~acht f)

raimsce, m. (gs. ~, pl. -cí). Scapegrace, scamp. (Var: raimse)

ráinigh1, defective vb. (p. ~, pres. -níonn, fut. -neoidh). Reach, arrive; happen; 1. (a) Gur ~ sé béal toinne, till he reached the water's edge. Nuair a ~ an lá a bhí socraithe, when the appointed day came. (b) (With le) Succeed. ~ leis é a dhéanamh, he managed to do it. (c) Happen. ~ sé ann, he happened to be there. ~ dó a bheith as baile, he happened to be away from home. ~ triúr mac aige, it so happened that he had three sons. Ó ~ sé agam, since I happened to have it. ~ go, it happened that. 2. Conas a ráiníonn go bhfuil tusa anseo? How is it that you are here? Ráineodh go mbeadh sé déanach, he might happen to be late. Ráiníos a bheith ann in éineacht leis, I happened to be there along with him. (Var: ráinig)

raitréata, m. (gs. ~, pl. ~í). Retreat. ~ a chur ar dhuine, to get the better of s.o. (Var: raitréachta)

rama1, m. (gs. ~, pl. ~í). Wretch. (Var: ~id f, ~ire m, ~iste m)

rámh1, m. (gs. ~a, pl. ~aí). Oar. ~ fada, long oar, sweep. (Var: ~a m)

rámhaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Oarsman. (Var: rámhadóir m)

rámhaille, f. (gs. ~). 1. (Act of) raving; delirium. ~ chodlata, rambling in sleep. ~ fiabhrais, delirium of fever. ~ óil, phóite, delirium tremens. Tháinig ~ air, he became delirious. Tá sé ag ~ ina chodladh, he is raving in his sleep. 2. Fanciful imaginings, fancies, notions. ~ na hóige, youthful fancies. ~ an phósta, fanciful notions of marriage. ~ na Nollag, "Christmas ramblings.' Ag ~ atá tú, you are imagining things. (Var: rámhaill f, ~ach1 f, rámhaillí(ocht) f, rámhailligh f)

rámhóireacht, f. (gs. ~a). 1 = rámhaíocht. 2. Rhythmical movement. an mór ag ~ os a gcionn, a large bird winging its way over them. 3. (Act of) moving idly, wandering, roving for pleasure. Ag ~ thart, wandering about. Tá an iomarca ~a ina cheann, he is too fond of distraction. (Var. of 3: rámhordaíocht f)

ramhrú, m. (gs. -raithe). 1. vn. of ramhraigh. 2. Fattening. Tá ~ sna prátaí, potatoes are fattening. Talamh ramhraithe, fat, grazing, land. 3. Coagulation. ~ bainne, thickening of milk. 4. Fulling, tucking. Muileann ramhraithe, tucking mill. 5. Dulling, stupefying. ~ céille, brutalizing of senses. 6. Beating, drubbing. Fuair sé ~ maith, he got a good trouncing. (Var: ramhú)

rampaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) romping, sporting. ~ a bhaint as duine, to make s.o. hurry up; to make s.o. hop it. (Var: rampúch m)

rannaire2, m. (gs. ~, pl. -rí). Versifier, rhymer. (Var: rannaí m)

rannpháirtí1, m. (gs. ~, pl. -tithe). Participator, partaker. (Var: rannpháirteoir m)

ransaigh, v.t. & i. Ransack, rummage, search. An teach a ransú, to ransack the house. ~ siad an tír, they scoured the country. ~ sé a phócaí, he went through everything in his pockets. Ábhar a ransú, to examine a matter minutely. (Var: ransáil)

ransú, m. (gs. -saithe). 1. vn. of ransaigh. 2. Rummage, search. (Var: ransáil f)

rás1, m. (gs. ~a, pl. ~aí). Race. 1. (a) ~ a rith, to run a race. ~ a bhaint as duine, to make s.o. run. ~ coise, bóthair, foot-, road-, race. ~ capall, bád, horse-, boat-, race. ~ sealaíochta, relay race. De ~, at a run. S.a. rith1 2(a). (b) Run, short visit. ~ a thabhairt abhaile, to take a run home. 2. Channelled current. ~ muilinn, mill-race. 3. Short period. ~ de mo shaol, a stage of my life. (Var: ~a m)

rás2, m. (gs. ~a, pl. ~aí). Biol: Race. ~ daoine, race of people. (Var: ~a m)

rascail1, m. (gs. ~, pl. ~í). Rascal. (Var: rascal1 m)

rascalach, m. (gs. -aigh). Coarse material; inferior thing. ~ mine, olla, féir, coarse meal, wool, grass. ~ talún, rough, overgrown, land. (Var: rascalam m)

rascalacht, f. (gs. ~a). Rascality. (Var: rascalaíocht)

ráscán, m. Waggish, facetious, person; irresponsible talker. (Var: ráscaire m)

ráscántacht, f. (gs. ~a). Waggishness, facetiousness, levity of speech. (Var: ráscánacht, ráscántas m)

rásúr, m. (gs. & npl. -úir, gpl. ~). Razor. (Var: f; rásúir f, gs. ~ach, pl. ~acha)

ráta, m. (gs. ~, pl. ~í). Rate. 1. ~ pá, liúntais, pinsin, rate of pay, of allowance, of pension. ~ luchtaithe, ídithe, rate of charging, of consumption. ~ lámhaigh, rate of fire. ~ báis, death rate. ~ úis, rate of interest. ~ bainc, bank rate. ~í cuain, harbour rates. Ar ~ an mhargaidh, at market rate. ~ faoin gcéad, rate per cent. 2. Adm: (pl.) Na ~í a íoc, to pay the rates. 3. Faoi ~, at a discount; depreciated, not in demand. Rud a dhíol faoi ~, to sell sth. at a loss. Níl ~ orthu anois, there is no demand for them now. (Var: rát m)

ráth1, m. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Earthen rampart; earthen ring-fort, rath. 2. (Of snow) Drift. ~ sneachta, snow-drift. 3. (Of thatch) Layer. (Var: npl. ~a, gpl. ~; f)

ráth3, m. (gs. & npl. ~a, gpl. ~). Lit: 1. Surety, guarantor. 2. Surety, guarantee, pledge. (Var: f)

rathlach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Big unkempt person. 2. ~ madra, big shaggy dog. 3. ~ snátha, tangled mass of thread. (Var: rathalach, rathalaisc f)

rathúnas, m. (gs. -ais). 1. Prosperity. 2. Plenty, abundance. ~ bia, plenty of food; a surplus of food. Tá ~ de gach uile ní acu, they have an abundance of everything. (Var: rathúnachas)

1, f. (gs. ~, pl. ~anna). 1. Moon. (a) An ~ agus na réaltaí, the moon and the stars. (b) Phase of moon. ~ nua, new moon. An ~ ghealaí, an ~ sholais, the visible moon, moonlight. Oíche ~ gealaí, bright moonlight night. An ~ dhorcha, the dark of the moon, the dark. Oíche ~ dorcha, moonless night; very dark night. Lán na ~, the full moon. (c) Uair sa ~, once a month; once in a while. Gach ~ sholais, regularly; at every opportunity. 2. Period. (a) Portion of time. Lit: ~ mhór den lá, a great part of the day. Leis an ~ sin, during that time. S.a. aithrí 2. (b) Span of life, of career. Is fada an ~ a fuair sé, he had a long life. Chaith sé a ~ leis, he spent his life at it. I ~ Iorua, in the time of Herod. Le mo ~, during my lifetime; as long as I live. (c) Age, era. An Ré Órga, the Golden Age. ~ na Críostaíochta, the Christian era. (d) (In phrase) Roimh ~, in advance, beforehand. Bhí mé ann roimh ~, I was there beforehand. An oíche roimh ~, the previous night. 3. Lit: Space, intervening distance. An ~ ó thalamh go firmimint, the distance between earth and sky. (Var: m)

réab1, v.t. & i. (pp. ~tha). Tear, rend, rip up; break asunder, shatter; violate. Carraig, balla, glas, a ~adh, to shatter a rock, a wall, a lock. Ag ~adh le dinimít, blasting with dynamite. Ag ~adh díge, blasting out a trench. Ag ~adh na sráide, ripping up the street. Ag ~adh talaimh bháin, breaking up lea. Tá siad ag ~adh an urláir, they are tearing up the floor. Long ag ~adh na farraige, a ship ploughing the sea. Móid, dlí, a ~adh, to violate a vow, a law. ~ sé mo chroí, it tore my heart asunder. Tá mo cheann á ~adh, my head is splitting. ~ an stoirm, the storm broke. Ag ~adh chun cinn, forging ahead. Bhí sé ag ~adh roimhe, he was ripping along. ~ leat, tear away. (Var: ~áil)

réabach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Torn strip (of cloth), rag. (Var: réab2 m)

réabadh, m. (gs. -btha). 1. vn. of réab1. 2. Rending, shattering; rent, tear, rip; violation. ~ carraigeacha, shattering of rocks. ~ bóithre, tearing up of roads. Tá ~ croí air, it would rend one's heart. Tá ~ déanta acu sa gharraí, they have torn up the garden. Bhí ~ cainte faoi, he was talking at a great rate. ~ reilige, violation of graveyard; violation of the memory of the dead; violent upheaval. (Var: réabáil f)

réabán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Nau: 1. Eyelet in sail, grommet. 2. Lacing (of sail). (Var: réabann m)

réabóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Violator. ~ reachta, violator of law. ~ reilige, violator of graveyard; body-snatcher. (Var: réabthóir)

reacaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Seller, vendor; crier of wares. 2. Reciter of poems; declaimer, ranter. 3. Newsmonger, gossip. 4. (pl.) Bait thrown broadcast on water to attract fish. (Var: reacadóir m)

reacaireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) selling, offering for sale. 2. (Act of) reciting, narrating, in public; (act of) ranting. 3. Talebearing, gossiping. (Var: reacadóireacht)

reáchtáil, f. (gs. -ála). (Act of) running. 1. Ag ~ (i rás, thart, amach is isteach), running (in a race, about, in and out). 2. Damhsa, scoil, siopa, a ~, to run a dance, a school, a shop. (Var: reachtáil)

réal1, m. (gs. réil, pl. ~acha). 1. Hist: (Of coin) Real. 2. Sixpenny bit; (old) sixpence. (Var: f, gs. ~ach)

réalta2, a3. 1. pp. of réal2. 2. Clear, manifest. 3. Real. 4 : réaladh. (Var. of 2,3: ~ch1 a1)

réaltach2, a1. 1. Starry, starlit, astral. 2. Starlike, beautiful. (Var: réaltanach)

réama2, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Rheum; discharge of mucus, of saliva; phlegm, catarrh. 2. (Of fish) Mucus, slime. (Var: réamán m)

réamhtheachtaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). 1. Precursor, predecessor. 2. Gram: Antecedent. (Var: réamhtheachta m)

reangartach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Lean, lanky, rawboned, person or animal; scrawny creature. (Var: reangaire m, reangaide m)

reanglamán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Long, lean, languid person. (Var: reanglach m, reanglachán)

reasta1, m. (gs. ~). Rest. (Var: reast m)

reasta2, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Lit: Arrest, detention. 2. Writ (of attachment). (Var: reast m)

réasúntacht, f. (gs. ~a). Reasonableness, moderateness. ~ a bheith ionat, to be reasonable. ~ de rud a bheith agat, to have a reasonable amount of sth. Tá ~ taighde déanta aige, he has done a fair amount of research. (Var: réasúntaíocht)

reathaíocht, f. (gs. ~a). (Act of) running. (Var: reathaireacht)

reibiliúnacht, f. (gs. ~a). Rebelliousness. (Var: reibiliúnta(ío)cht)

réice, m. (gs. ~, pl. -cí). Rake, rover. (Var: réic)

réidhe1. 1. f. (gs. ~). Smoothness, levelness; easiness, readiness; indifference. Bheith ar nós na ~ i rud, to be indifferent to sth. S.a. achar1 1(a). 2. gsf., npl. & comp. of réidh1. (Var. of 1: ~acht f)

reifeadh, m. (gs. & npl. -fidh, gpl. ~). Lit: Rope, hawser. (Var: réifeadh)

réileán1, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Level space; sports green. ~ rince, dancing-ground. ~ coraíochta, wrestling-ring. ~ amais, putting-green. 2. Expanse. ~ tine, huge spreading fire. ~ tí, big straggling house. (Var: réileog f)

reilig, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Graveyard, burial ground. S.a. cam2 1, réabadh 2, scréachóg. 2. Lit: (pl.) Relics. (Var: reilic)

reiligire, m. (gs. ~, pl. -rí). Sexton; grave-digger. (Var: reiligeadóir m, reiligeoir m)

réimeas, m. (gs. -mis). 1. Reign; sway, authority. I ~ Chormaic, in the reign of Cormac. Níl ~ ar bith anseo aige, he has no authority here. 2. Period; age, era; span of life. (Var: réimheas)

réiteach, m. (gs. & npl. -tigh, gpl. ~). 1. vn. of réitigh1. 2. (a) Clearance. ~ slí, clearance of way (from obstruction); smoothing of path. ~ talún, clearance of land (from overgrowth). ~ scornaí, clearing of throat. (b) Clearing, level space. ~ i gcoill, forest clearing. ~ agus sliabh, plain and mountain. Amuigh ar an ~, out in the open. (c) Preparation. ~ i gcomhair ruda, preparation for sth. 3. (a) Disentanglement. ~ snátha, unravelling of thread. ~ cinn, combing of hair. (b) Solution, settlement; adjustment, agreement. ~ achrainn, settlement of dispute. ~ deacrachta, solution of difficulty. ~ ceiste, answer to question. Tá ~ an scéil agam, I know the answer to the problem. ~ a dhéanamh idir dhaoine, to settle matters between people. Teacht chun réitigh le duine, to come to an agreement with s.o. Chuaigh an chúis ó ~ orainn, we failed to decide the issue, to come to terms. Prov: Ní théann rogha ón ~, peace is everything. Bord réitigh, conciliation board. Ráiteas réitigh, reconciliation statement. Ceann réitigh, arbitrator. Vóta réitigh, casting-vote. S.a. míniú 2. (Var: ~t f)

reithíocht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) rutting. 2. Heat (in sheep, goat). Ar, faoi, ~, in heat. (Var: reitheachas m, reithineacht)

riachtanach, a1. Necessary. An rud atá ~, what is necessary. Ábhair ~a, necessary materials. Tá sé ~ don tsláinte, it is essential to health. Níl sé ~ agat fanacht anseo, you are not obliged to stay here. Más ~, if necessary. (Var: riachtanasach)

riail1, f. (gs. -alach, pl. -alacha). Rule. 1. Regulation, principle. ~ a dhéanamh, a bhriseadh, to make, to break, a rule. Rialacha iompair, imeartha, bóthair, rules of conduct, of play, of the road. De réir na rialacha, in accordance with the rules. 2. Sway, authority; order. Bheith faoi ~ duine, to be ruled by s.o. Faoi ~ Shasana, under English rule. Níl ~ acu ar na páistí, they have no control over the children. Dream gan ~, unruly set. S.a. reacht 1. 3. Ecc: Code of discipline. ~ Cholm Cille, San Doiminic, the rule of St. Columcille, of St. Dominick. ~ chrábhaidh, rule of piety. 4. Jur: Order. ~ chúirte, rule of court. 5. Mth: ~ na dtríonna, rule of three. 6. Graduated measure. An ~ a chur ar rud, to run the rule over sth. ~ ingir, plumb-rule. Surv: ~ treorach, sighting rule. Mth: ~ lúdraí, sector. ~ ochtréid, octet rule. Typ:~ (phráis, chruach), (brass, steel) rule. (Var: riaghail, gs. & npl. riaghla(cha))

riar1, m. (gs. as s. ~, as vn. ~tha). 1. vn. of riar2. 2. Administration, management. ~ gnóthaí, cirt, dlí, administration of affairs, of justice, of law. 3. Provision, service. ~ teaghlaigh, provision for household. ~ na hoíche, provision, chores, for the night. Cuireadh ~ maith orainn, we were well looked after. 4. Distribution, allocation. ~ cothrom a dhéanamh ar rud, to make a fair apportionment of sth. An té atá i mbun a ~tha, the person who is serving it out. Fear ~tha déirce, dispenser of charity. 5. Share, supply; sufficiency. Tá mo ~ ann, it is enough for my needs. Tar le do ~ de, make do with your share of it. Tá ~ na gcéadta ann, it would supply a multitude. Tá ~ a gcáis, a riachtanais, acu, they have enough for their needs. ~ maith de mhaoin an tsaoil, a goodly share of the world's goods. ~ agus éileamh, supply and demand. 6 = réir. (Var: ~adh m)

riar2, v.t. (pp. ~tha). 1. Administer, manage. Gnó a ~, to manage a business. Eastát a ~, to administer an estate. 2. Provide (ar, do, for). ~ ar mhuirín, to provide for a family. Ag ~ don chléir, providing for the clergy. Is doiligh ~ daoibh uile, it is hard to provide for all of you. ~ mo dheacair, relieve my misery. Is minic a ~ sé dúinn, he often helped us out. 3. Distribute, allocate; supply. Bia a ~ ar dhaoine, to serve people with food. ~ thart an deoch, serve the drink around. ~ sé féin na leabhair orainn, he himself supplied us with the books. 4. Serve, obey. Toil Dé a ~, to serve God's will. (Var: ~aigh)

riarthóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Administrator; server, dispenser. (Var: riaraí m, riaraitheoir)

riast, m. (gs. ~a, pl. ~aí). Welt; streak, stripe. (Var: pl. ~acha; ~a m)

riastartha1, a3. Lit: Contorted. (Var: riastrach a1)

ribleachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Ragged person, tatterdemalion. (Var: riblíneach m)

righneáil, f. (gs. -ála). (Act of) lingering, loitering, dawdling. Bheith ag ~ le rud, to be slow in doing sth. (Of sick person) Tá sé ag ~ leis, he is lingering on. (Var: righneacáil, righneadóireacht f, righnealtaíocht f)

righneálaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Lingerer, loiterer, dawdler; stubborn person. (Var: righneacálaí, righneadóir m, righneálach2 m, righneartálaí)

riglí, m. (gs. ~, pl. -lithe). 1. (Of horse, ram, etc.) Ridgling, rigling, rig. 2. Impotent person. (Var: ~n m)

rinneach, a1. Pointed, sharp; keen, biting. Claíomh ~, pointed sword. Stua ~, pointed arch. Aghaidh ~, sharp face. Tá gnúis ~ air, he has an angry look on his face. Lá ~ Márta, piercingly cold March day. Oíche ~ réaltach, cold starry night. (Var: rinniúil a2)

rinse1, m. (gs. ~, pl. -sí). Tls: Wrench. ~ tapála, tapping-wrench. S.a. barra1 1. (Var: rins f)

ríomh1, m. (gs. as s. ~a, as vn. -ofa). 1. vn. of ríomh2. 2. Enumeration; calculation, computation. Modh ~a, method of calculation. Tá sé inár ~, he is numbered among us. Bhí sé chomh maith agat ~ a chur ar na réaltaí, you might as well try to count the stars. 3. Narration. ~ dáin, narration of poem. ~ a n-éachtaí, the recounting of their deeds. (Var: ~adh m)

rionnaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). 1. Carver, engraver. 2. Lit: Satirist, lampooner. (Var: rionnadóir m)

rith1, m. (gs. reatha, pl. rití). 1. vn. of rith2. 2. Run. (a) ~ rása, the running of a race. Tá ~ an rása leat, you have a clear run ahead of you, have surmounted your difficulties. ~ a bhaint as duine, to make s.o. run. Tá a ~ is a léim aige, he can run and jump, is in his full vigour. Ní dhéanfaidh tú de ~ ná de léim é, you can't just rush headlong into it. ~ cinn le fána, downhill, headlong, rush. ~ searraigh, "foal's run', short impetuous run. Níl ann ach ~ searraigh, it is only a flash in the pan. Bhí ~ mhadra an dá cháis orm, I was running hither and thither to no purpose. Bhí mé faoi thrí ~ circe de, I was practically there. Prov: Ní bhíonn ~ maith ag gach each i gcónaí, it is a good horse that never stumbles. Prov: Is fearr ~ maith ná drochsheasamh, discretion is the better part of valour. S.a. bodach 1, cladach 1. (b) (With i and poss. pron.) Bhí mé i mo ~, I was running. Tháinig sé ina ~ chugainn, he came running to us. Chonaic mé thú i do ~ uathu, I saw you running away from them. Bhí an t-allas ina ~ leis, he was running with sweat. Tá an t-ádh ina ~ ort, you are extremely lucky. (c) Course, career. I dtús, i ndeireadh, a reatha, at the beginning, at the end, of his race. Do ~ baoise, your career of folly. Tá sé chun reatha, he is ready to make a start in life. (d) Free range. Bhí ~ na tíre acu, they had the run of the country. Tá ~ fada acu ar na sléibhte, they can roam far over the mountains. Tá ~ a bhéil is a theanga leis, he lets his tongue run loose. (e) Rapid flow. ~ mara, sea-flow; rush of tide. ~ abhann, run of tide in river-mouth. ~ cainte, flow of speech. (f) Med: Vet: ~ croí, palpitation. ~ fola, (i) bloody flux, dysentery, (ii) haemorrhage. An ~ gorm, form of diarrhoea (in children). An ~ buair, an ~ buan, scour. Chuir an bia borb ~ air, the rich food made his bowels run. (g) (Continuous) stretch, spell. ~ sonais, run of luck. ~ tinnis, spell of sickness. Rití fuachta, shivering spells. (h) ~ cúirte, court session. D'imigh ~ cúirte orm, I missed a court sitting. (i) Demand. ~ ar earraí, run on goods. (j) Slip, miss. ~ focail, slip of the tongue. Tháinig ~ dárach ar na ba an bhliain sin, the cows contracted contagious abortion that year. (k) Passage, enactment. ~ achta, rúin, the passing of an act, of a resolution. (l) (Of product) Quality. An chéad ~ plúir, first-quality flour. Níl agat ach an dara ~ díobh, the ones you have are only second-rate. (m) Sp: Run. Céad ~, one hundred runs. (n) I ~, in the course of, throughout. I ~ an lae, during, throughout, the day. I ~ an ama, all the time. I ~ mo shaoil, during my whole life. (o) Cuairt reatha, fleeting visit. Cuntas reatha, current account. Feamainn reatha, drifting seaweed. Greim reatha, stitch in side from running. Scéal reatha, current rumour. Lámhscríbhneoireacht reatha, cursive handwriting. Troid reatha, running fight. Uisce reatha, running water. S.a. aga1 2, airgead 2, cloch1 1(c), feochadán, gaineamh, léim1 2(a), réalta1 1. ruagaire 2. snaidhm1 1(a). (Var: f. pl. ~e)

ríúil, a2. Kingly, majestic, splendid. (Var: ríthiúil)

robáil1, f. (gs. -ála, pl. -álacha). 1. vn. of robáil2. 2. Robbery. ~ tithe, banc, robbing of houses, of banks. 3. Cards: Robbing. ~ chaoch, robbing without having the ace of trumps in hand. (Var. of 2: robaireacht f)

robálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Robber. (Var: robaire m)

rogáid, f. (gs. ~e, pl. ~í). Rogation. Laethanta na ~e, rogation days. (Var: rógáid)

rogha, f. (gs. ~, pl. ~nna). Choice. 1. Choosing, selection. ~ a dhéanamh (idir rudaí, de rud), to make a choice (between things, of sth.). Tá siad ar do ~ agat, you may choose whichever of them you like. Bain do ~ astu, take your pick of them. Thógfainn de ~ fanacht ann, I would rather choose to stay there. Bíodh do ~ agat, have your choice. A ~ duit suí nó seasamh, (i) you may sit or stand as you please, (ii) whether you sit or stand. Tá sin de ~ agat, that is for you to choose. Ní de ~ a rinne mé é, I didn't do it by choice. De ~ ar, in preference to. ~ a bhreith, to make a choice. Dá mbeadh breith as dá ~ agam, if I could pick and choose. S.a. bodach 1, réiteach 3 (b). 2. Alternative. Níl an dara ~ agam, I have no alternative. Ní raibh de ~ air (ach), there was no alternative (but). 3. Thing or person chosen. Is tú mo ~, you are my chosen one. Mo ~ den iomlán acu, my pick of them all. 4. The choicest, the best. Níl a ~ le fáil, there is nothing to beat it. Is í ~ ban ireann í, she is the flower of Irish women. ~ agus togha na bhfíonta, the choicest wines. 5. (With copula and le) Is ~ liom imeacht anois, I prefer to go now. Cibé acu is ~ leat, whichever of them you like. Más ~ leat é; más é is ~ leat, if that is what you wish. Mar is ~ leat, as you choose. 6. (Followed by noun in nom. case) Do ~ rud, anything you like. Gabh i do ~ áit, go wherever you wish. Thug sé a ~ bail air, he treated it as he pleased. Cuirfidh mé do ~ geall leat, I'll bet you anything. Pósadh sé a ~ bean, let him marry whatever woman he chooses. (Var: ~in f)

roghnachas, m. (gs. -ais). Choice, selection; selectivity, preference. ~ a dhéanamh ar rud, to choose sth.; to have a preference for sth. Níl cead roghnachais agat orthu, you can't pick and choose from them. (Var: roghainteachas)

roilleach1, m. (gs. & npl. -lligh, gpl. ~). Oyster-catcher. (Var: f)

roilléire, m. (gs. ~, pl. -rí). Roll of wool prepared for spinning. (Var: roilléith)

roimh, prep. (Pron. forms: romham, romhat, roimhe m, roimpi f, romhainn, romhaibh, rompu) (Lenites. S.a. an1) Before. 1. (a) In front of. Cuir marc ~e, put a mark in front of it. An bia a cuireadh romhainn, the food which was set before us. Romham amach, out, right, in front of me. (b) Ahead of. Shiúil siad romhainn, they walked ahead of us. An bhfuilimid rompu nó ina ndiaidh? Are we before or after them? (c) Preceding. Tá sé ar an leathanach ~e sin, it is on the page before that. Ag an stad ~ an scoil, at the stop before (coming to) the school. An rann sin romhainn, the foregoing stanza. (d) Foremost. Cuir an ceann caol de ~e, put the thin end of it foremost. (e) Driven forward by. Teitheadh ~ an tóir, to fly before the chase. Tiomáin romhat iad, drive them before you. Bhí siad ina raon maidhme ~e, they were in headlong flight before him. (f) Leading. Gabh thusa romhainn, you go ahead of us, take the lead. Críost romham, may Christ lead me. (g) Barring the way. Bhí an abhainn rompu, the river was in front of them, in their way. Tá mala mhór romhainn go fóill, there is a steep incline still ahead of us. 2. (Pron. form used reflexively) (a) Bhí sé ag siúl ~e, he was walking along. Téigh caol díreach romhat, go straight ahead. Bí á léamh romhat, read it as you go along. (b) Amharc, breathnaigh, dearc, romhat, look ahead, where you are going, to the future. S.a. cuir roimh. 3. Earlier in time than. (a) ~ (an) Nollaig, before Christmas. ~ a seacht (a chlog), before seven (o'clock). ~ Chríost, R.Ch., before Christ, B.C. Cailleadh ~ a aois é, he died prematurely. S.a. ré1 2 (d). (b) (In reference to future) Beidh siad anseo ~ an oíche, they will be here before night. ~ sheachtain, within a week. ~ i bhfad, before long. (c) (Of line of descent) Ár n-aithreacha romhainn, our fathers before us. An mhuintir a tháinig rompu, the people who came before them. (d) Yet to come. San am atá romhainn, in time to come. Tá a saol rompu, they have their whole life in front of them. Bhí bliain chrua romhainn, we had a hard year ahead of us. Tá (sé uile) romhat; is romhat atá, it is all ahead of you; time will tell. Ní bheidh sé romhat arís, you will have had it over and done with. An rud atá romhainn, what is in store for us. 4. (a) In anticipation of, in preparation for. Bheith ullamh ~ dhuine, to be prepared for s.o.'s coming. Oscail an doras ~e, open the door to receive him. Leag sé an bhearna ~ an eallach, he lowered the gap to let the cattle through. (b) Awaiting, meeting. Bí romham ag an stáisiún, be at the station to meet me. Bhí slua mór rompu, there was a big crowd waiting for them. Rinne siad luíochán ~ an namhaid, they laid an ambush for the enemy. A leithéid de radharc a bhí romhainn! What a scene met our eyes! 5. (With tar, téigh) (a) Intercept, stop. Tháinig sé romham faoi bhealach, he intercepted me on the way. Téigh ~ na caoirigh agus cor isteach sa pháirc iad, get in front of the sheep and head them into the field. (b) Anticipate, forestall. Dul ~ chontúirt, to anticipate danger. Is féidir teacht ~ an aicíd sin, that disease can be prevented. (c) Interrupt. Ná bí ag teacht romham ar gach focal, don't interrupt me every time I say a word. Ní ag teacht romhat é, pardon my interrupting you. 6. (a) (In expressions of gladness, welcome) Fáiltiú ~ dhuine, to welcome s.o. Fáilte romhat, you are welcome. Bhí lúcháir orthu romhainn, they were glad to see us. (b) (In expressions of fear, dislike, etc.) Eagla a bheith ort ~ rud, to be afraid of sth. Bhí uamhan orthu ~e, they were in terror of him. Tá doicheall romhainn anseo, we are unwelcome here. Ní raibh drogall air ~ an airgead, he was not averse to taking the money. Scanraigh na páistí ~ an toirneach, the children were frightened at the thunder. 7. (Used with vn.) ~ éirí ar maidin, before getting up in the morning. ~ imeacht dom, prior to my going. ~ theacht Phádraig go hirinn, before St. Patrick's coming to Ireland. (Var: roim, non-leniting in general reference)

roiseadh, m. (gs. -ste, pl. -stí). 1. vn. of rois2. 2. Rip, rent, tear. ~ i stoca, ravel in stocking. Snáth roiste, yarn from unravelled knitting. ~ in éadach, rent in cloth. ~ i gcraiceann, tear in skin. 3. Ragged cutting. ~ scine, sáibh, tearing action of knife, of saw. Thug sí ~ den teanga dó, she flayed him with her tongue. 4. Rush, spate. ~ cainte, oibre, spate of words, of work. Tá ~ gaoithe aniar, there are great blasts of wind from the west. (Var. of 3: roiseáil f)

roisín1, m. (gs. ~). 1. Resin. 2. B: Balm. (Var: róisín)

roisíneach, a1. Resinous. (Var: róisíneach)

roithleagadh, m. (gs. -gtha). (Act of) rolling, revolving, twirling, spinning. (Var: roithleadh2, roithleáil f)

roithleagán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. (Little) wheel, circle; (child's) hoop. ~ ró, whirligig. 2. Whirling motion. Imeacht ar ~, to roll, whirl, spin. (Var: roithleacán)

roithleán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Wheel; revolving circle or disc; roller, pulley. ~ linbh, child's hoop. ~ eiteáin, spindle-whorl. ~ slat iascaireachta, reel of fishing-rod. ~ beilte, band-pulley. ~ teannais, tension-roller. 2. Whirling motion. Tá mo cheann ina ~, my head is in a whirl. Rinne sé ~ díom, he sent me spinning. (Var: roithleog f)

rómánsaíocht, f. (gs. ~a). 1. Lit: Art: Romanticism. 2. (Act of) romancing; fantastic nonsense. (Var. of 2: rómansúlacht)

rónadóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Maker of, dealer in, haircloth. 2. F: (a) Furrier. (b) Feather merchant. (Var: rónaire m)

ronna, m. (gs. ~, pl. ~í). Dribble, slobber; mucus. (Var: ronn m)

ronnach3, a1. Dribbling, slobbering; mucous. (Var: ronntach)

ropadh, m. (gs. -ptha). 1. vn. of rop3. 2. Thrust, stab. ~ de scian, stab with knife. ~ den teanga, lashing with tongue. ~ gaoithe, piercing blast of wind. 3. Rush, dash, dart. 4. Violent fracas. (Var: ropáil f)

ropaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Thruster, stabber; violent person. ~ mná, virago. 2. Cut-purse, robber; scoundrel. ~ tí, housebreaker. ~ (bóthair), highwayman. ~ an ghaid, gallows-bird. 3. Hist: Rapparee. 4. Hist: (Of coin) Rap. (Var: ropadóir m)

rós1, m. (gs. róis, pl. ~anna). 1. Rose. ~ caonaigh, carraige, damascach, dreaptha, moss-, rock-, damask, climbing, rose. 2. Arch: El: Her: Rose. 3. ~ Mhuire, rosemary. (Var: ~a m)

rósamhach, a1. (Of atmosphere) Hazy. (Var: rosamach)

roth, m. (gs. ~a1, pl. ~aí). Wheel. 1. Veh: ~ tosaigh, deiridh, front, back, wheel. ~ tuirlingthe, landing-wheel. ~ breise, spare wheel. Ag gabháil, ag imeacht, ar ~aí, running on wheels. 2. ~ stiúrtha, tiomána, steering-, driving-, wheel. Fear an ~a, the man at the wheel. 3. Mec.E: ~ altach, caterpillar-wheel. ~ bíse, screw-wheel. ~ fiaclach, cogged wheel. ~ laindéir, lantern pinion. ~ lián, paddle-wheel. ~ lústair, fly-wheel. ~ pionnaí, pin-wheel. ~ raicín, ratchet-wheel. 4. Watch-making: ~ corónach, crown wheel. ~ cothromaíochta, balance-wheel. 5. ~ muilinn, mill-wheel. ~ uisce, water-wheel. 6. ~ gearrtha, cutting-wheel. ~ prioctha, pricking-wheel. ~ rianaithe, tracing-wheel. ~ tomhais, trundle wheel. 7. ~ cuirtíní, (curtain-)runner. ~ spoir, rowel. ~ ulóige, pulley-wheel. 8. Arch: Her: Pyr: ~ Chaitríona, Catherine-wheel. 9. F: Wheel, bicycle. 10. Fig: ~ (mór) an tsaoil, the wheel of destiny. Tá sé ar ~aí an tsaoil; tá an saol ar ~aí aige, he is on top of the world. Tá an ~ ag dul thart, the wheel (of fortune) is turning. D'iompaigh an ~ air, luck turned against him. Rachainn faoin ~ chuige, I'd risk anything for it. I rith an ~a, forever, (with neg.) never. S.a. grian1. (Var: f; ~a2 m)

rothmhol, m. (gs. & npl. -oil, gpl. ~). Lit: 1. Wheel of water-mill (with vertical shaft). 2. Whirling motion. Rinneadh ~ corcra de, he flew into a rage. (Var: rothmhaol, rothmhual, rothnuall)

ruacan, m. (gs. & npl. -ain, gpl. ~). Cockle. (Var: ruacán1 m)

ruacht, f. (gs. ~a). Redness (of hair). Tá an ~ iontu, they tend to be red-haired. (Var: ruadas m)

ruailleach, f. (gs. -llí, npl. ~a, gpl. ~). Slattern. (Var: ruaille3 f)

ruaimneach1, a1. 1. Red, russet. 2. (Of water) Discoloured, muddy. (Var: ruaim(l)each)

ruaiseacht, f. (gs. ~a). Fickle conduct. (Var: ruaisíocht)

ruaiteach1, m. (gs. & npl. -tigh, gpl. ~). 1. ~ (Márta), dry cold (March) wind. 2. Red bog; rough moorland. (Var. of 2: f, npl. ~a)

ruatharach1, m. (gs. -aigh). (Act of) rushing about, charging, milling around. (Var: ruatharnach, ruatharúch m)

rúcach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Rook. 2. Raw, inexperienced, person. 3. Rough, raw-boned, person or animal. 4. Rawness in throat. (Var: rúca m)

rúcáil, f. (gs. -ála). Commotion; wrangling. (Var: rúcam m)

ruchtaíl, f. (gs. -íola). (Act of) rumbling. ~ toirní, rothaí cairte, the rumbling of thunder, of cart-wheels. (Var: ruchtach f, ruchtladh m)

rufa, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Ruff; frill. 2. Algae: (pl.) Sea-belt. (Var: rufán m)

ruibhseach, f. (gs. -sí, npl. ~a, gpl. ~). 1. Sharp-tongued, abusive, woman. 2. Jilt, jade. (Var: ruibhleach)

rúid1, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Spurt, sprint, short run. ~ a thabhairt (ar rud), to make a dash (at sth.). De ~, with a rush, at a sprint. (Var: ~e)

ruifíneach, m. (gs. & npl. -nigh, gpl. ~). Ruffian. (Var: ruifín m)

ruifíneacht, f. (gs. ~a). Ruffianism. (Var: ruifínteacht)

ruíleas, f. (gs. -lse, pl. -lsí). Jur: Freehold. (Var: ruílse f)

Rúiseach, m. (gs. & npl. -sigh, gpl. ~) & a1. Russian. (Var: Rúiseánach)

ruithneach, a1. Radiant, glittering, gleaming. (Var: ruitheanta a3, ruithní a3, ruith-nitheach)

ruithneas, m. (gs. -nis). Radiance, brilliance. (Var: ruitheantacht f)

rúm, m. (gs. ~a, pl. ~anna). Room; (floor) space. (Var: ~a m)

rúnach1, f. (gs. -aí, npl. ~a, gpl. ~). Darling, sweetheart. (Var: m)

rúndiamhair2, a. (gsm. ~, gsf. & comp. ~e, npl. -mhra). Mystical, mysterious. (Var: rúndiamhrach a1)

rúndiamhracht, f. (gs. ~a). Mysticality, mysteriousness. (Var: rúndiamhaireacht)

rúnscríbhinn, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Runic script. 2. Secret writing, cipher. (Var: rúnscript f)

rúpach1, f. (gs. -aí, npl. ~a, gpl. ~). 1. ~ (mná), big robust woman. 2. ~ shlaite, big stout rod. (Var: rúplach)

rúradh, m. (gs. -aidh). Jur: Prescription. ~ deimhneach, diúltach, positive, negative, prescription. (Var: rúrachadh)

rúscadh, m. (gs. rúiscthe). 1. vn. of rúisc2. 2. Decortication. 3. Poking, stirring, shaking. ~ gríosaí, poking of embers. 4. Trouncing; rough handling. ~ (de bhata) a thabhairt do dhuine, to give s.o. a trouncing (with a stick). (Var. of 4: rúscáil f)

rúscaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Rough robust person; fast unmethodical worker; bruiser, bully. (Var: rúscthóir m)

sabhran, m. (gs. & npl. -ain, gpl. ~). Num: Sovereign. (Var: sabhrain m)

sabhsa2, m. (gs. ~). Sousing, drenching. (Var: sabhsáil f)

sac4, v.t. (pp. ~tha). 1. Put in sack, pack. Arbhar a shacadh, to put corn in sacks. Rud a shacadh isteach i mála, to pack sth. into a bag. 2. Cram, stuff. Duine a shacadh le bia, to stuff s.o. with food. 3. Thrust, shove. ~ isteach sa chlúid é, shove it into the corner. Shac sé síos ina phóca é, he thrust it into his pocket. Shac siad i bpríosún é, they clapped him in prison. ~ do cheann amach an fhuinneog, poke your head out of the window. Shac mé an eochair sa ghlas, I stuck the key in the lock. Shac sé an cháipéis chugam, he thrust the document at me. (Var: ~aigh)

sacraimint, f. (gs. ~e, pl. ~í). Sacrament. (Var: sacraiméid f, sácraimint)

sacraimintiúil, a2. Sacramental. (Var: sacraiminteach a1)

sagartacht, f. (gs. ~a). Office of priest, priesthood. Dul le ~, to go for the priesthood. Ag ~, performing the duties of a priest. (Var: sagartóide f, sagartóireacht)

sagartúil, a2. Priestly, sacerdotal. (Var: sagartach a1)

saibhre. 1. f. (gs. ~). Richness. Ag dul i ~, getting rich. 2 : saibhir1,2. (Var. of 1: ~acht f)

saibhseáil, v.t. & i. (pres. -álann; vn. ~ f, gs. -ála). 1. Test depth of water with rod, sound; drag, sweep, bottom of water; poke river with stick (to drive fish into bag-net). 2. Rummage about. 3. Ag ~ le duine, feeling out s.o.; pestering s.o. (Var: saibhsigh)

saighean, f. (gs. -ghne, pl. -ghní). (Seine-)net. ~ choir, ~ tarraic, drift-, draught-, net. ~ chloiche, ~ trá, fixed, shore-, net. (Var: saighne m)

saightheach2, a1. Lit: Attacking, aggressive. (Var: saightheanach)

saillteoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Salter, curer. ~ éisc, fish-curer. (Var: sailleadóir)

sáimhe1. 1. f. (gs. ~). Peacefulness, tranquillity. Dul chun ~, to become tranquil; to go peacefully to sleep. 2. gsf. & comp. of sámh2. (Var. of 1: ~acht f)

sáimhríocht, f. (gs. ~a). Easiness, tranquillity; drowsiness. ~ choirp, bodily ease. ~ chodlata, drowsiness. Tháinig ~ (chodlata) orm, I dozed off. (Var: sáimhreacht, sáimhrí f)

sáinn, f. (gs. ~e, pl. ~eacha). 1. Corner, nook, recess. 2. Trap, fix, predicament. Bheith i ~, to be in a fix. Rugadh i ~ air, he was caught in a trap. Cuireadh i ~ mé, I was cornered. ~ bháis, death-trap. 3. Fish: ~ eangach, pound net. 4. Chess: Check. (Var: ~e m)

sáinnigh, v.t. (vn. -iú m, gs. -ithe). 1. Corner, trap, put in a fix. Ainmhí a sháinniú, to corner an animal. Duine a sháinniú, to hem s.o. in; to put s.o. in a fix. 2. Chess: Check. (Var: sáinneáil)

sairse, f. (gs. ~, pl. -sí). Lit: Sieve. (Var: saírse, sáirse1)

saithe, f. (gs. ~, pl. -thí). 1. ~ (beach), swarm of bees. ~ a chaitheamh, to send out a swarm. 2. Swarm, multitude. ~ cuileog, swarm of flies. ~ bacach, swarm of beggars. ~ saighead, shower of arrows. (Var: m)

salacharaíl, f. (gs. -íola). 1. Smattering. ~ Bhéarla, smattering of English. 2. Drizzling. ~ bháistí, drizzling rain. (Var: salacharáil)

sámhántacht, f. (gs. ~a). Sleepiness, drowsiness; placidity. (Var: sámhántaíocht)

sámhbhréitsín, m. (gs. ~, pl. ~í). Ripple, wavelet. (Var: sámhbhréidín)

samhlachas, m. (gs. -ais). Likeness; type, pattern. (Var: samhlacht(ain) f)

samhlaigh, v.t. & i. 1. Imagine. Rud a shamhlú, to imagine sth. ~ duit féin é, picture it to yourself. Bhí sé ag samhlú dó féin go n-éireodh leis, he was imagining that he would succeed. Táthar á shamhlú duit, you are just imagining it. Samhlaítear dom (go), it appears to me (that). Ná ~ chugat féin (go), don't get the idea into your head (that). Samhlaíonn sé (go), it would appear (that). Ní shamhlófá go brách an chuma a bhí air, you could never imagine what he looked like. Cé a shamhlódh é? Who would think it? Is iomaí rud a shamhlaítear do dhuine, we imagine all sorts of things. 2. (With le) (a) Liken to. Rud a shamhlú le rud eile, to liken sth. to sth. else. (b) Suppose of. Ní shamhlóinn rud mar sin leis, I'd never expect anything like that of him. Ní shamhlóinn leat, duit, é, I'd never think it of you. (Var: pres. samhlann)

samhnas, m. (gs. -ais). Nausea; disgust. ~ a bheith ort le bia, to feel queasy at food. Tháinig ~ air lena chuid, he took a distaste for his food. Ná cuir ~ ort féin leis, don't nauseate yourself with it. ~ a bheith ort le rud, to feel loathing for sth. Chuir a chuid cainte ~ orm, his talk sickened me. (Var: samhlas, samhlás, samhnás)

samhnasach, a1. 1. Nauseating, disgusting. 2. Easily nauseated, queasy, squeamish. (Var: samhnásach)

samhradh, m. (gs. -aidh, pl. -aí). 1. Summer. Lá samhraidh, summer's day. Aimsir shamhraidh, summer, summer-like, weather. An chéad Domhnach de shamhradh, the first Sunday of summer, of May. S.a. bóín 2, meán 1. 2. Summer garland. Thugamar an ~ linn, we have brought mayflowers, have brought the summer in. (Var: pl. samhraíocha)

samhrata, a3. Summer-like, summery. (Var: samhrúil a2)

samplach, a1. Exemplifying, typical. Leathanach ~, specimen page. Ceacht ~, object-lesson. Feirm shamplach, model farm. Cás ~, test case. Pointe ~, sample point. Spás ~, sample space. (Var: samplúil a2)

sanas, m. (gs. & npl. -ais, gpl. ~). 1. (a) Whisper; hint, suggestion. ~ cogair, whispered remark. ~ a thabhairt do dhuine faoi rud, to give s.o. an inkling of sth. ~ a thabhairt do dhuine rud a dhéanamh, to hint to s.o. that he should do sth. Ar shanas an diabhail, at the instigation of the devil. (b) Lit: Private communication, confidence. Fear comhairle agus sanais, counsellor and confidant. I ~ Chríost, in Christ's confidence. (c) Intimation. (f. in phrase) Lá Fhéile Muire na Sanaise, the feast of the Annunciation. 2. Gloss, glossary. (Var: gs. & npl. ~a; f, gs. sanaise; sanais f)

saobhchrábhadh, m. (gs. -aidh). (Religious) hypocrisy. (Var: saobhchráifeacht f)

saofacht, f. (gs. ~a). Waywardness, aberration; crookedness, perversity. (Var: saobhthacht)

saofóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Perverter, deceiver. (Var: saobhthaí m, saobhthóir)

saoi, m. (gs. ~, pl. ~the). 1. Hist: Head of monastic or poetic school. 2. Wise man; learned man. Na seacht ~the, the seven wise men (of old). Prov: Is minic ~ ó dhaoi, many a foolish father had a wise son. Prov: Ní bhíonn ~ gan locht, Homer sometimes nods. 3. Master, expert. ~ saoirse, master mason. ~ leighis, master physician. ~ scríbhinne, master scribe. ~ cruitireachta, master harpist. ~ le gach ceird, master of all trades. ~ ar eagna, i léann, person pre-eminent in wisdom, in learning. I lámha ~the, in the hands of experts. Ach nach ~ mé, but that I am no judge (of that). 4. Eminent, distinguished, person. ~ easpaig, eminent bishop. ~ file, distinguished poet. ~ gabha, master smith. ~ duine uasail, a scholar and a gentleman. ~the an pharóiste, the worthies of the parish. (Var: f)

saoirsigh1, v.t. (vn. -iú m, gs. -ithe). Work (stone, wood, metal). Iarann saoirsithe, wrought-iron. (Var: saoirsinigh)

saoiste, m. (gs. ~, pl. -tí). 1. Seat of plaited straw or rushes. 2. Roll. ~ tobac, roll of tobacco. 3. ~ (farraige, mara), long swelling wave, roller. Saoistí farraige móire, great rolling seas. 4. Boss, ganger, gaffer. (Var: pl. ~acha, saoistíocha)

saoisteog, f. (gs. -oige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Low soft seat, pouf. 2. Dumpy little woman. (Var: saoistín m)

saoithíneach, a1. Pedantic, priggish. (Var: saoithínteach)

saoithíneacht, f. (gs. ~a). Pedantry, priggishness. (Var: saoithínteacht)

saolta1, a3. Worldly. 1. Earthly, mundane, temporal. Duine ~, earthly, living, person. An bheatha shaolta, earthly life. Glóir shaolta, worldly glory. Nithe, rudaí, ~, mundane matters; material things. An cháin shaolta, temporal punishment. S.a. maoin 2, só 2. 2. Lay, secular. Daoine ~ agus daoine rialta, lay persons and persons in religion. 3. Concerned with worldly affairs. Is ~ an duine é, he is such a worldly person. 4. Respectable, decent. Teach ~, respectable house. 5. (Intensifying) Diabhal ~, devil incarnate. Gráin shaolta, utter loathing. Náire shaolta, public scandal. (Var. of 3: saolt(án)ach a1)

saoltacht, f. (gs. ~a). 1. Worldly matters. 2. Worldliness. 3. Worldly wealth. (Var: saolt(ach)as m, saoltántacht)

saonta, a3. Naive, gullible. (Var: ~ch a1, ~í)

saontacht, f. (gs. ~a). Naivety, gullibility. (Var: saontaíocht)

saoráidí1. 1. f. (gs. ~). Easiness, facileness. 2. gsf. & comp. of saoráideach. (Var. of 1: saoráideacht f)

saotharcán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Green plover, lapwing. (Var: saotharcóg f)

saothrach, a1. 1. Laborious, toilsome. Obair shaothrach, servile work. 2. (Of breathing) Laboured. Anáil shaothrach, laboured breathing. ~ tar éis reatha, panting after a race. 3. Hard-working, industrious. Chomh ~ le beach, as busy as a bee. (Var: saotharach, saothraíoch)

saothraí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Labourer, toiler; earner, bread-winner. ~ talún, tiller of soil. ~ fíniúna, vine-grower. Is maith an ~ é, he is a hard worker; he is a good provider. (Var: ~och m, saothraitheoir m)

saotrún, m. (gs. & npl. -úin, gpl. ~). Changing wind. ~ brothaill, bruithne, heat wind. (Var: saothrún)

sáspan, m. (gs. & npl. -ain, gpl. ~). 1. Saucepan. 2. Tin mug. (Var: sáspán)

sástacht, f. (gs. ~a). 1. Satisfaction. (a) Rud a bheith chun do shástachta, to be satisfied with sth. (b) Contentment, ease. Bheith ar do shástacht, to be at one's ease; to be comfortable. 2. Agreeableness, willingness. 3. Handiness. ~ uirlise, the handiness of an implement. (Var: sástaíocht)

Sátan, m. (gs. -ain). Satan. (Var: Satán)

Satharn, m. (gs. & npl. -airn, gpl. ~). Saturday. Ar an ~, on the Saturday, on Saturdays. An ~ ina dhiaidh sin, the following Saturday. Amárach an ~, tomorrow is Saturday. Fan go ~, wait till Saturday. Dé Sathairn seo chugainn, next Saturday. Maidin Dé Sathairn, (on) Saturday morning (last, next). Bhí siad anseo Dé Sathairn, they were here on Saturday (last). (Var: f)

scaball, m. (gs. & npl. -aill, gpl. ~). 1. Ecc: Scapular. 2. (Of armour) (a) Shoulder-piece. (b) Breastplate; cuirass. (Var: scabal)

scabhaitéir, m. (gs. -éara, pl. ~í). Blackguard. (Var: scabhaire m)

scafach, f. (gs. -aí, npl. ~a, gpl. ~). 1. Med: Scale. ~ iongan, agnail. 2. Bare patch of rocks. (Var: m)

scafántacht, f. (gs. ~a). 1. Strappingness, vigorousness. 2. Speediness. (Var: scafaireacht)

scáfar, a1. Fearful. 1. Frightful, dreadful. Toirneach ~, terrifying thunder. Scéala ~, alarming news. Oíche ~, appalling night. 2. Timid, apprehensive. Duine beag ~, timid little person. Páistí ~a, easily-frightened children. Capall ~, shy horse. (Var: ~ach)

scagaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Filter, screen. ~ solais, light-filter. ~ gainimh, sand-filter. Phot: ~ datha, colour screen. 2. Filterer, sifter; refiner. (Var. of 1: scagán m; of 2: scagadóir m)

scagaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) filtering, sifting, refining. (Var: scagadóireacht)

scaibéis, f. (gs. ~e). Scabies. (Var: scaibéas m, scaibís f, scaibhí m)

scailp, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Cleft, fissure (in rock). 2. Shelter (under rock); cave, den; earthen hut. 3. (a) Layer of earth, sod, clod. (b) Fig: Inert person. 4. Bank. ~ cheo, scamall, bháistí, bank of fog, of cloud, of rain. 5. Fit, spell. ~ uaignis, fit of loneliness. ~ chodlata, spell of sleep. ~ ghaoithe, sudden gust of wind. (Var: pl. ~(r)eacha)

scailpeach, a1. (Of rocks) Cleft, fissured. (Var: scailpreach)

scaiptheoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Scatterer, squanderer. (Var: scaipire m)

scairbheach1, m. (gs. & npl. -bhigh, gpl. ~). Shingly place; rough place to walk on. (Var: scairbheán m)

scairbheach2, a1. (Of river-bed, etc.) Shingly; sharp, rough to walk on. (Var: scairbheánta a3)

scairíneach, m. (gs. & npl. -nigh, gpl. ~). Squat bow-legged person. (Var: scaireachán m)

scál1, m. (gs. & npl. -áil, gpl. ~). Lit: 1. Supernatural being, phantom. 2. Being, person. 3. Giant, hero. (Var: f)

scalladóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Scolder, abusive person. (Var: scallaire m)

scalladóireacht, f. (gs. ~a). (Act of) scolding; abusiveness, vituperation. (Var: scallaireacht)

scallóideach1, a1. Scolding, abusive. (Var: scallaoideach)

scalltán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Unfledged chicken; fledgling, nestling. 2. Puny, insignificant, creature. (Var. of 2: scalltaire m)

scamhardach2, a1. Nutritious, nourishing. Bia ~, substantial food. (Var: scamhardúil a2)

scamhóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Lung. ~ iarainn, iron lung. 2. Cu: ~a, lights. (Var: scamóg)

scannal, m. (gs. & npl. -ail, gpl. ~). Scandal. ~ a thabhairt do dhuine, to scandalize s.o. ~ a ghlacadh le rud, to be scandalized by sth. Thóg sé ~, it caused a scandal. Is mór an ~ é, it is a great shame. Is mór an ~ Dé a raibh de dhaoine ann, there was a wonderful concourse of people there. (Var: scannail f)

scanradh, m. (gs. -aidh). 1. Lit: Rout; scattering, dispersal. 2. Fright. ~ a bheith ort roimh rud, to be frightened of sth. Bhí ~ a anama air, he was in terror of his life. ~ a chur ar dhuine, to frighten s.o. Baineadh ~ asam, I got a fright. 3. F: Astonishing thing, terror; astonishing amount. Is é an ~ é; is mór an ~ é; níl aon ~ ach é, it is most amazing. Tá ~ cainte aige, he talks an awful lot. 4. Greed, avarice (chun, for). ~ chun an tsaoil a bheith ort, to be full of avarice. (Var: scannradh)

scanraigh, v.t. & i. 1. Lit: (a) Rout. (b) Become scattered; break asunder. 2. Frighten. Duine a scanrú, to frighten s.o. Scanraigh tú an croí, an t-anam, asam, you frightened me out of my wits. Tá an leanbh scanraithe acu, they have frightened the child. 3. Take fright. Scanrú roimh rud, to become frightened of sth. Bhí dreach scanraithe air, he had a scared look on his face. (Var: scannraigh)

scanróir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Greedy, avaricious, person. 2. Miser, skinflint. (Var: scanrabóid m, scanrachóid m, scanradóir)

scanrú, m. (gs. -raithe). 1. vn. of scanraigh. 2 = scanradh. (Var: scanráil f)

scanrúil, a2. 1. Frightening, frightful. Rud ~, terrifying thing. Bás ~, awful death. Arracht ~, fearsome monster. Is ~ an scéal é, it is a fearful story. 2. Easily frightened. Leanbh ~, timorous child. Ná bí chomh ~ sin, don't be so easily alarmed. 3. F: Awful, astonishingly great. Is ~ an dúil atá acu san ól, they are awfully fond of drink. 4. ~ chun, greedy, avaricious, for. (Var. of 1,2: scanraitheach a1)

scaobóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). Scooped-up lump. ~ chré, shovelful of earth. (Var: scaobán m)

scaoinse, m. (gs. ~, pl. -sí). Tall spindly person; gawky person; lounger. (Var: scaoinn f)

scarbháil1, f. (gs. -ála). 1. vn. of scarbháil2. 2. Hardening, drying, crustation. (Var. of 2: scarbháltaíocht f)

scáthshúilí. 1. f. (gs. ~). Dimness of vision. Chuirfeadh sé ~ ort, it would dazzle, shock, you. 2. gsf. & comp. of scáthshúileach. (Var. of 1: scáthshúileacht f)

sceabha, m. (gs. ~). Skew, slant, obliquity. Ar ~, askew, slantwise. Rud a chur ar ~, to slant sth. Imeacht ar ~, to slant; to go sideways. Tá ~ faoi, it is tilted. (Var: sceabh m)

sceach, f. (gs. -eiche, npl. ~a, gpl. ~). 1. ~ (gheal), whitethorn, hawthorn. 2. (a) Thorn-bush. (b) ~ (thalún), brier. (c) Bramble(bush). 3. Fig: (a) ~ i mbéal bearna, stop-gap. Tá ~ sa bhearna romhat, there is an obstacle to be removed from your path. (b) ~ i scornach, frog in the throat. (c) Prickly, quarrelsome, person. S.a. mac 3. (Var: scéach)

sceachóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). (Of fruit) Haw. (Var: sceachóid f)

sceachra, m. (gs. ~, pl. ~í). Coll: Thorns, brambles. (Var: f)

sceall2, m. (gs. ~a2, pl. ~aí). 1. Shale. 2. Flake, chip, thin slice. ~ cloiche, chip of stone. ~ aráin, thin slice of bread. (Var: ~a3 m)

scealp2, v.t. & i. (vn. ~adh m, gs. & pp. ~tha). 1. Splinter; chip, flake. 2. Break piece out of; pinch, snatch. 3. Dressm: Pink. (Var: ~áil)

scealpaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) snatching, pilfering; roguery. (Var: scealparnach f)

sceamhaíl, f. (gs. -íola). 1. vn. of sceamh2. 2. Yelping, squealing. (Var: ~each f, sceamhlach f)

sceamhlachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Yelper, squealer. (Var: sceamhthóir m)

sceamhóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Thin slice. 2 = screamhóg. (Var: sceamhlóg)

sceanartáil, f. (gs. -ála). (Act of) cutting, hacking, mangling, botching; botched work. (Var: sceanfartáil)

sceanartálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Hacker, mangler; botch. (Var: sceanfartálaí)

scéansúil, f. (gs. & npl. ~e, gpl. -úl). Wild, glaring eye. (Var: scéanshúil)

scéansúileach, a1. Wild-eyed, glaring. (Var: scéanshúileach)

sceidhreog, f. (gs. -oige, npl. ~a, gpl. ~). Skittish, flighty, girl. (Var: sceidhreach f)

sceilg, f. (gs. ~e, npl. -ealga, gpl. -ealg). Steep rock, crag. (Var: sceillig)

sceilgeach, a1. Craggy. (Var: sceilligeach)

sceilmis, f. (gs. ~e). Fright, terror; fearful commotion. (Var: sceilimis)

scéiméireacht, f. (gs. ~a). (Act of) scheming, intriguing. (Var: scéimeáil f)

sceimheal, f. (gs. -mhle, pl. -mhleacha). 1. Eaves. ~ tí, cruaiche, eaves of house, of stack. ~ a chur ar chruach, to build eaves on a stack. F: Bhainfinn an ~ díot, I'd knock your block off. 2. Projecting rim, flange. ~ scéithe, flange of shield. S.a. alt1 1(b). 3. Outer, encircling, wall; rampart. ~ dúin, encircling wall of (ring-)fort. ~ catha, rampart of battle. Lit: Rinne siad ~ dá sciatha ina dtimpeall, they enclosed themselves within a protecting wall of shields. ~ luaineach thine, flickering wall of fire. (Var: m, gs. & npl. sceimhil)

scéineachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Frightened-looking person. (Var: scéineadóir m)

scéiniúil, a2. 1. (a) Frightened-looking; (of eyes) wild, glaring. (b) Frightening. 2. (Of light, colour) Glaring, garish. (Var: scéineach a1)

sceith1, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Vomit. ~ fola, blood-vomit. ~ mheisce, drunken vomit. 2. Spawning, spawn. ~ bhradán, spawning of salmon; salmon-spawn. ~ fhroig, frog-spawn. 3. Overflow; discharge, eruption; spreading. ~ abhann, overflow of river. ~ angaidh, discharge of pus. Tá sé ina ~ bhéil, everybody is talking about him, he has become a by-word. Ar ~, (filled to) overflowing. S.a. clár1 1(a). 4. Disintegration. ~ aille, crumbling of cliff. 5. Med: ~ aincise, quinsy. Physiol: ~ ailt, hard tumour on joint, node. 6. Var. vn. of sceith2. (Var: scéith1)

sceith2, v.t. & i. (pp. -ite). 1. Spew, vomit. Bia, deoch, a ~eadh, to vomit food, drink. Bhí sé ag ~eadh fola, he was spewing blood. ~ sé ar an urlár, he puked on the floor. 2. Spawn. Scadán sceite, spent herring. Bhí siad mar a ~feadh sé as a bhéal iad, they were the dead spit of him. 3. Overflow; pour forth, discharge, erupt. Bhí an abhainn ag ~eadh, the river was over-flowing its banks. ~ an t-uisce galach amach as na coirí, the boiling water poured out of the boilers. Píopa sceite, overflow pipe. ~ an fharraige isteach ar an talamh iad, the sea cast them in on the land. ~ siad thar na carraigeacha, they overspread the rocks. ~ na firmimintí, the heavens opened. 4. Give away, divulge; spread, disseminate. Rún a ~eadh, to divulge a secret. ~ an fhírinne air, he let the truth slip out. ~ an scéala ó bhéal go béal, the news spread from mouth to mouth. ~eadh ar dhuine, to inform on, betray, s.o. ~ siad orthu féin, they gave themselves away. 5. (a) Burst forth (into bud, bloom). Tá na rósóga ag ~eadh, the rose-trees are coming into bloom. (b) Burst open, explode. S.a. ros1 1. 6. Crumble, disintegrate. ~ an aill, the face of the cliff fell away. Tá an balla ag ~eadh, the wall is crumbling. S.a. aol1 1. 7. Peel off, scale. Craiceann ag ~eadh, skin peeling. 8. Fray, rip, unravel. 9. (Of iceberg, etc.) Calve. (Var: scéith2)

sceitheadh, m. (gs. -ite). 1. vn. of sceith2. 2. Spawning. 3. Overflow; eruption. ~ daonra, overspill of population. 4. Divulgation. (Var: sceitheach(t)aint f)

sceithire, m. (gs. ~, pl. -rí). Telltale, tattler. Gach scéal trí na sceithirí, by the way, as a matter of interest. (Var: sceitheadóir m, sceitheoir m)

sceoigh, v.i. (pres. -onn, fut. -ofaidh; vn. sceo m, gs. & pp. -ite). Wither, wilt. Barra, duilliúr, ag sceo, crops, leaves, withering. Duine beag sceoite, wizened little person. (Var: sceoidh, pres. sceodhann, vn. sceodhach, pp. sceoidhte)

sciath1, f. (gs. scéithe, npl. ~a, gpl. ~). 1. Shield. (a) ~ chosanta, protective shield. Dul faoi do ~, to stand on the defensive; to get set for battle. Dul ar chúl scéithe le rud, to hedge about sth. Ní dheachaigh sé ar chúl scéithe leis, he said it straight out. S.a. buaileam, lámh1 1. (b) Protection, cover; protector. Thug sé faoina ~ iad, he brought them under his protection. Tá sé ina ~ chosanta aici, he shields her (from all censure). Ba iad ~ chogaidh na tíre iad, they were the protecting warriors of the land. ~ thar lorg a thabhairt d'arm, to cover the retreat of an army. (c) Protective screen. ~ a chur ar rud, to screen sth. ~ (chosanta) ar inneall leictreachais, shield on electric machine. ~ thine, fire-screen. (d) ~ armais, armorial shield. (e) Ent: Z: Shield. 2. (a) Shield-shaped basket. (b) Wicker-work door or screen. ~ chocháin, screen made of straw ropes. (Var: m, gs. scéith)

sciathlúireach, f. (gs. -rí, npl. ~a, gpl. ~). 1. Breastplate; protective armour, protection. 2. Prayer for protection. (Var: sciathlúileach, sciathrúileach)

sciathrach, f. (gs. -aí, npl. ~a, gpl. ~). Shield-strap. (Var: sciathlach)

scibhéar, m. (gs. & npl. -éir, gpl. ~). 1. Skewer. 2. (a) Sharp-pointed object. (b) Sharp-tongued person. (Var: scibhear m, scibhéir m)

scinneadh, m. (gs. -nnte, pl. -nntí). 1. vn. of scinn. 2. Start, spring, bounce; dart, rush, flight; outrush; escape. (Var: scinnfeadh m)

scinnid, f. (gs. ~e1, pl. ~í). Easily-frightened person; flighty girl. (Var: ~e2 m)

scinnideach, a1. Easily frightened, nervous, timid; flighty. (Var: scinnéideach, scinniúil a2, scinniúnach, scinnteach)

sciobadh, m. (gs. -btha). 1. vn. of sciob2. 2. Snatch, grab. ~ a thabhairt ar rud, to make a snatch at sth. Bhí ~ ar an iasc, the fish was in great demand. Bheith ar ~ chun ruda, to be all eagerness for sth. (Var: sciobaidh m)

sciobaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Snatcher. (Var: sciobadóir m)

sciobairle, m. (gs. ~, pl. -lí). 1. Strip, sliver. 2 = scibirlín. (Var: sciobaile)

sciobthacht, f. (gs. ~a). Fastness, promptness. (Var: sciobthaíocht)

sciodarnach, f. (gs. -aí). 1 = sciodar 1. 2. Vet: (Act of) scouring; scour. (Var: sciodrach)

sciolladóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Abuser, scold, reviler. (Var: sciollaire m)

sciomradh, m. (gs. -martha, pl. -marthaí). 1. vn. of sciomair. 2. Scrubbing, burnishing; scrub, polish. (Var: sciomráil f)

sciotar1, m. (gs. & npl. -air, gpl. ~). Skitter. ~ uisce a dhéanamh, to skitter a stone on water. (Var: sciotairín m)

sciotaráil, f. (gs. -ála). (Act of) tittering, giggling. (Var: sciotaraíl)

scirmis, f. (gs. ~e, pl. ~í). Skirmish. (Var: ~c f)

scirmisigh, v.i. (vn. -iú m, gs. -ithe). Skirmish. (Var: scirmiseáil)

sciúch2, v.t. (vn. ~adh m, gs. ~ta). Throttle. (Var: ~aigh)

sciúg, f. (gs. -úige). 1 = sciúch1. 2. Choking, gasping; hissing sound. Tháinig ~ ann, he was gasping for breath. An ~ dhéanach, the last gasp. (Var: m, sciúig f)

sciúgaíl, f. (gs. -íola). (Act of) gasping for breath; choking, hissing, squeaking, sound. (Var: sciúchaíl, sciúigíl)

sciúgaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Squeaker, squaller. ~ linbh, squalling child. (Var: sciúchaire)

sciúradh, m. (gs. -rtha). 1. vn. of sciúr. 2. (a) Scour, scrub. ~ a thabhairt do rud, to give sth. a scrub. ~ agus sciomradh, spit and polish. (b) Caning, lashing, trouncing. Fuair sé ~ na cuinneoige, he got quite a drubbing; he was told off in no uncertain manner. (Var: sciúráil f)

sciúrsáil2, v.t. (pres. -álann). Scourge; flog, flagellate. (Var: sciúrsaigh)

sciúrsálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Scourger, flogger, tormentor. (Var: sciúrsóir m)

sciúrtóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). Valueless coin. Níl ~ (rua) agam, I haven't a (red) cent. (Var: sciúrt m, sciúrtach f)

sclagach, a1. Rutty. (Var: sclaigeach)

sclamh1, f. (gs. -aimhe, pl. ~anna). Bite, nip, snap. ~ a bhaint as rud, to take a bite out of sth. Bhain sé ~ as mo chuid gruaige, he took a tuft out of my hair. Ná bí ag baint ~anna as an arán, don't bite, tear, off chunks of the bread. Bhain sí ~ asam; thug sí ~ orm, she snapped at me. (Var: pl. ~acha)

sclamhaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Abusive person. 2 = clamhaire. (Var: sclamhadóir m, sclamhaí m)

sclamhairt, f. (gs. ~e). 1. (Act of) abusing, scolding. 2 = clamhairt, (Var: sclamhaíl f, sclamhaireacht f)

scléipeach, a1. 1. Showy, ostentatious. 2. Festive, sportive, hilarious. (Var: scléipiúil a2)

scléipireacht, f. (gs. ~a). 1. Ostentatiousness. 2. Gaiety, hilarity. 3. Roistering, quarrelling. (Var: scléipíocht)

scód, m. (gs. & npl. -óid, gpl. ~). 1. Nau: Sheet. Ag imeacht le ~, sailing free. S.a. crann 2. 2. Rope, free scope. ~ a ligean le duine, to give s.o. rope. Lig sé ~ leis féin, lena theanga, he gave himself, his tongue, a free rein. Tabhair a sháith de ~ dó, give him plenty of rope (to hang himself). (Var: f)

scoilteán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. (Small) crack, fissure. 2. Cleft object; cleft stick. 3. Potato set. (Var. of 2: scoilteog f)

scoirneach2, m. (gs. & npl. -nigh, gpl. ~). Spare, active, person. (Var: scoirnéalach)

scoláire, m. (gs. ~, pl. -rí). Scholar. 1. (a) ~ (scoile), schoolgoing child. Scoil chéad ~, school of one hundred pupils. Tá scoláirí maithe aige, he has apt scholars. Nuair a ligeadh amach na scoláirí, when the school-children were let out. (b) Hist: ~ bocht, "poor scholar,' (itinerant) student-teacher dependent on hospitality. (c) F: Person able to read and write. 2. Learned person. ~ Laidine, Latin scholar. ~ agus staraí, scholar and historian. (Var: scoláir m)

scolbaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Lean wiry person; strapping fellow. (Var: scolbánach m)

scolfairt, f. (gs. ~e). 1. Act of shouting, guffawing. ~ gháire, loud laughter. 2. (Loud) bird-song. (Var: scolfarnach f, scolfartach f)

scolgarnach, f. (gs. -aí). 1. (Act of) cackling. 2. Loud empty talk, cackle. 3 = scolfairt 2. (Var: scolgnach)

sconnach, a1. Spouting, gushing; (of person) hasty, rash. (Var: sconnasach)

sconnaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Reckless, devil-may-care, person. 2. Gushing, effusive, person. 3 = sconnartach 1. (Var: sconnachán m)

sconnartach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Long thin person or animal. 2 = sconnaire. (Var. of 1: sconnachán m)

scoth1, f. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. (a) Flower, blossom. (b) Flower, pick, choice. ~ na bhfear, the best of men. ~ fir, an excellent man. Tá ~ na dí aige, he keeps the best of drink. Rinne tú ~ oibre, you did very good work. Tá ~ eolais agam ar an áit, I know the place very well. Bhí ~ lae againn, we had a great day. ~ scéil, first-rate story. Den chéad ~, of the first quality. Is den dara ~ iad, they are only second class. 2. (a) Tuft, bunch. ~ ghruaige, tuft of hair; bushy hair. Rug mé ar ~ chinn air, I caught him by the hair of the head. (b) Bundle, sheaf. ~ luachra, bundle of rushes. ~ lín, sheaf of flax. (c) Bushy tail. ~ sionnaigh, fox's brush. 3. Algae: ~ bhuí, fucus, kelpweed. 4. Arrangement; cut, style. Leis an ~ atá ar chleití na n-éan, on account of the way the birds' feathers are arranged. Cuir ~ ar an gcruach, tidy the stack. ~ a n-éadaigh, the cut of their clothes. (Var: gpl. ~)

scoth2, f. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Point, tip. ~ deilge, faobhair, point of thorn, of edged weapon. 2. Projection, ridge (of rock); reef. 3. Chip, splinter (of rock); (pl.) scree. (Var: gpl. ~)

scothán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Bushy top, bush; clipping, spray. ~ fraoigh, tuft of heather. ~ aitinn, furze bush. ~ raithní, fern-spray. ~ feamainne, tuft of seaweed. Scotháin chrann, tree-clippings. 2. Bushy tail. (Var: scothachán)

scrábáil1, f. (gs. -ála). 1. vn. of scrábáil2. 2. Scratchy work; scribble, scrawl. (Var. of 2: scrábadh m)

scrabhaiteach, a1. Showery. (Var: scrabhach)

scrabhdóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Scratcher. ~ cait, scratching cat. 2. Scraper, miser. (Var: scrabhaire m, scrabhdálaí m)

scrabhdóireacht, f. (gs. ~a). (Act of) scratching, scraping; miserliness. (Var: scrabhaireacht, scrabhdáil f)

scráidín, m. (gs. ~, pl. ~í). Scraggy, scrawny, thing; worthless little person or thing. (Var: scráid f, scráideog f)

scraimíneach, m. (gs. & npl. -nigh, gpl. ~). Scrubby person, insignificant little person. (Var: scraimín m)

scraisteach, a1. Lazy, loafing. (Var: scraistiúil a2)

scraisteacht, f. (gs. ~a). (Act of) loafing. (Var: scraistíocht, scraistireacht, scraistiúlacht)

scraith1, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. (a) Scraw, strip of (lea-)sod pared off. ~ a chur ar rud, to cover sth. with scraws. Chuir siad ~ ar an teach, they roofed the house with scraws. Bhí mé faoi aon ~ leo, I was under the same roof with them. Chuaigh an ~ air inné, he was buried yesterday. (b) Upper stratum of soil, sod, turf. ~ bhogáin, ~ ghlugair, ~ loinge, quaking sod, surface of quagmire. 2. (a) Layer; covering, coating. (a) ~ féir, mat of grass. ~ bhlonaige, gheire, coating of fat. Tá siad ag fás ina ~eanna, they are growing in layers. (b) Covering of rash or scabs. Tá ~ dhearg amuigh air, he has broken out in a red rash. (c) ~ chloch, rock lichen. (b) Rash. 3. ~ bhuí, fucus, kelpweed. (Var: pl. ~eacha)

scramaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Scraper, scrounger; grabber. 2. Big gaunt useless man. (Var: scramaide)

scrata, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Lazy, listless, useless, person. 2. Worthless thing; worthless card. (Var: scrataí m)

screabach, a1. Coated, crusted; (of land) forming thin crust (on rock), light and stony. (Var: screabánta a3)

screabán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Thin crust; light stony patch of land. (Var: screabachán)

scréachach1, f. (gs. -aí). 1. vn. of scréach2. 2. Screech, screeching. (Var:scréachaíl f, scréachaireacht f, scréachalach)

screadach, f. (gs. -aí). 1. vn. of scread2. 2. Scream, screaming. (Var: screadadh m, screadaíl f, screadalach, screadarnach)

screadachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Screaming child, squaller. (Var: screadaire m)

screamhóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). Crust, flake. ~ mheirge, speck of rust. ~a péinte, flakes of paint. ~ aráin, crust, morsel, of bread. ~ chnámhach, (of tooth) bony crust, cement. (Var: screamóg)

scríbhinn, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Writing; written document. Rud a chur i ~, to set sth. down in writing. Conradh i ~, contract in writing. Cead i ~, written permission. ~ a fháil le rud, to get a written undertaking for sth. An bhfuair tú ~ ar bith uaidh? Did you get anything in writing from him? Jur: ~ na fianaise, the transcript of evidence. 2. Written inscription. ~ a chur ar rud, to superscribe sth. 3. (a) Scriptural writing. An S~ Dhiaga, Holy Writ. (b) Literary composition. ~í Chéitinn, Keating's writings. (Var: scríbheann f)

scríobaire, m, (gs. ~, pl. -rí). 1. (Of person) Scraper. 2. Tls: Scraper; scribe(-awl), scribing-iron, scriber. (Var: scríobadóir m)

scríobaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) scraping. (Var: scríobarnach f)

scrioptúr, m. (gs. & npl. -úir, gpl. ~). Scripture. (Var: scrioptúir, m & f)

scriotharnach, m. 1 = creathadach. 2. (In phrases) Is ar éigean a bhí an ~ ann, there was hardly a quiver left in him, he was barely alive. Fad a bhí an ~ ann, while there was any life left in his body. (Var: scriothalach, scriothartach)

scrogaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) craning the neck, eavesdropping. (Var: scrogaíl f)

scroglachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Long-necked person. (Var: scrogartach m)

scroig, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Long thin neck. 2. (Of mutton) Scrag(-end). 3. ~ i snáth, i rópa, ragged section in yarn, rope. 4. ~ i mbóthar, gut in road. (Var: scrogóg f, ~ín m)

scruta, m. (gs. ~, pl. ~í). Scraggy, scrawny, creature. (Var: ~chán m)

scuaid1, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Spatter, splash. ~ láibe, spattering of mud. ~ chréafóige, sprinkling of earth. 2. Vet: Diarrhoea. 3. Sloppy, slovenly, person. (Var. of 2: scuadán m, scuadar m)

scuaine, f. (gs. ~, pl. -ní). 1. = cuain1. 2. Drove, flock; line, train. ~ caorach, drove of sheep. ~ lachan, flock of ducks. ~ éan, flight of birds. ~ beach, swarm of bees (in flight). ~ carráistí, train of carriages. Bhí siad ag teacht ina scuainí, they were coming in streams. 2. Queue. Dul i ~, to form, stand in, a queue. (Var: pl. scuainte; scuain f)

scúille, m. (gs. ~, pl. -llí). 1. Scullion. 2. Big lazy young fellow. (Var: ~ánach m, scuilliún m)

scuitseálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Scutcher. (Var: scuitseoir m)

sculcaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Skulker. (Var: sculcaeir m)

seabhcúil, a2. Hawk-like. (Var: seabhcaí a3)

seachmallach, a1. 1. Lit: Neglectful (faoi, of). 2. Wandering, deluded, crazy. (Var: seachmalta a3)

seachnóin, prep. (Followed by genitive) Throughout. ~ na tíre, throughout the country. (Var: seachnón)

seachtain, f. (gs. ~e, pl. ~í; pl. form ~e used with numerals). Week. Seacht lá na ~e, the seven days of the week, all week. Ag obair sé lá na ~e, working a six-day week. Lá den t~, a day of the week, a week-day. Cén lá den t~ é? What day of the week is it? Deireadh na ~e, the week-end. Uair sa t~, once a week. Mo shaothar ~e, my week's labour. ~ scíthe, a week's rest. Ar phá ~e, on a weekly wage. An oiread seo sa t~, so much per week. ~ na Páise, na Cásca, Holy, Easter, Week. (Var: pl. ~eacha)

seachtó, num. s. & a. Seventy. 1. m. (gs. ~d1, pl. ~idí). ~ a trí, seventy-three. Céad ~ a ceathair, one hundred and seventy-four. Cúig bliana ~d, is ~, seventy-five years. Sna ~idí, in the seventies. 2. (Followed by nom. sg.) ~ duine, teach, seventy persons, houses. (Var: seachtmhogha)

séacla, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Emaciated person. 2. Crust: Shrimp. (Var. of 1: ~ch1 m, séaclóir m)

séad2, m. (gs. & npl. ~a, gpl. ~). Lit: 1. (pl.) Chattels; valuable possessions, treasures, wealth. 2. Valuable object; ornament, jewel. ~ bua, precious object, jewel. ~ fine, heirloom. ~ suirí, love-token. (Var: f)

séaghainn, a1. Lit: Skilled, accomplished; noble, pre-eminent, stately. (Var: séaghanta a3)

seaghais, f. (gs. ~e). Pleasure, delight. (Var: seaghas m)

sealbhóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Occupier; possessor, holder, occupant. ~ talún, occupier of land. ~ tí, householder. Ins: ~ árachais, policy-holder. ~ seic, bearer of cheque. (Var: sealbhaire m)

seamhar, m. (gs. -air). Sap. Níl sú ná ~ ann, there is no sap in it; it is insipid, lifeless, most uninteresting. (Var: seamhair f, gs. seamhrach)

seamlas, m. (gs. & npl. -ais, gpl. ~). 1. Shambles, slaughter-house. 2. Soft pulpy mass, mash. ~ na bpáistí, pap. 3. Mess. (Var: ~c m)

seamsán1, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Rivet, bolt, peg. (Var: seamsa m)

seanbhallóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). Old ruin. (Var: seanbhalla m)

seanbhlastúil, a2. 1. Stale, mouldy. 2. Contemptuous, satirical. (Var: seanbhlasta a3)

seanchairt, f. (gs. ~e, pl. ~eacha). 1. Ancient charter. 2. (In phrases) ~eacha a tharraingt ort, a thochailt, to rake up the past, to re-open old sores. Fág na ~eacha i do dhiaidh, let bygones be bygones. (Var: pl. seancharta(ío)cha)

seanchas, m. (gs. -ais). 1. Lit: (a) Traditional law. An S~ Mór, (title of) collection of ancient Irish law-tracts. (b) Ancient history and tradition. (c) Genealogical information. S.a. ollamh 1(b). 2. Lore, tradition; (act of) story-telling. ~ baile, béil, na ndaoine, local, oral, popular, tradition. De réir seanchais, according to tradition. Tá ~ air, it is known in tradition, in story. ~ na n-éan, bird lore. 3. (Act of) talking, chatting, seeking information; informative talk, discussion. Bhí ~ fada againn, we had a long discussion. Tá ~ fada air, it is a long story. Bhí siad ag cur do sheanchais, they were inquiring about you. Níor chuir sé an ~ sin orm, he didn't ask me for that information. Ní chuirfimid an ~ níos faide, we won't pursue the matter any further. S.a. anachain, duáinín 2. (Var: gs. ~a; ~c m)

seanchríonna, a3. 1. (Of child) Precocious. 2. Knowing, wise, old and experienced. (Var: seanchríonta)

seanfach, f. (gs. -aí, npl. ~a, gpl. ~). Mature animal; old heifer. (Var: seanfaíoch)

Seanfhala, f. (gs. ~, pl. -lta). Old grudge, ancient feud. Prov:Is fearr seanfhiacha ná ~, "better old debts than an old score', it is better to have s.o. beholden to you than at enmity with you. (Var: seanfhaltanas m)

seanmóir, f. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Sermon. ~ a dhéanamh, a thabhairt, to preach a sermon. 2. Tedious moralizing discourse, homily. ~ a thabhairt do dhuine, to preach at s.o. 3. Long-drawn-out discourse; rigmarole. ~ a dhéanamh de rud, to talk interminably about sth. 4. Wearisome talker; moralizer. (Var: seanmóin f)

seanmóireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) preaching (a sermon). Ag ~ ón altóir, preaching from the altar. 2. (Act of) sermonizing, delivering moral lecture. Ag ~ le duine, preaching, reading a lecture, to s.o. (Var: seanmóintíocht)

seanmóirí1, m. (gs. ~, pl. -rithe). 1. Preacher (of sermon). 2. Sermonizer. (Var: seanmóiní)

seanórtha, a3. 1. Aged, elderly, senior. 2. Old for one's years, precocious. (Var: seanórdha)

seanórthacht, f. (gs. ~a). 1. Old age, seniority. 2. Precociousness. (Var: seanórdhacht, seanórtas m)

seáp, m. (gs. ~, pl. ~anna). Dash, rush. ~ a thabhairt faoi rud, to make a dash at sth. ~ reatha, quick run, dart. (Var: séap; pl. ~aí)

seápáil, f. (gs. -ála). (Act of) shaping, posturing. Ag ~ chun troda, shaping up for a fight. Dá bhfeicfeá an t~ a bhí air, you should have seen his posturings. (Var: séapáil)

séarachas, m. (gs. -ais). Sewerage. (Var: séaracht1 f)

searbhas, m. (gs. -ais). Bitterness, sourness, acidity. ~ dí, bitterness, sour taste, of drink. ~ cainte, acrimony of speech. Dul chun searbhais, to get bitter, become acrimonious. Le ~ a dúirt sé é, he was being sarcastic about it. ~ a bheith agat ar rud, to find sth. disagreeable. (Var: searbhaíocht f)

searbhónta, m. (gs. ~, pl. ~í). Servant. (Var: searbhfhoghantaidhe m)

searc1, f. (gs. seirce, npl. ~a, gpl. ~). 1. Love. ~ a thabhairt do dhuine, to love s.o. Le ~ uirthi, for love of her. Snaidhm seirce, true-love knot. S.a. ball 8. 2. Beloved one. Mo shearc, my love. A shearc mo chroí, O love of my heart. (Var: gs. ~a)

searradh, m. (gs. -rrtha). 1. vn. of searr2. 2. Stretching of limbs. ~ a bhaint asat féin, to stretch oneself. Bhain sé ~ as a ghuaillí, he loosened up his shoulders. (Var. of 2: searraigreacht f, searrataíl f, searratáil f)

seascaireacht, f. (gs. ~a). Cosiness, snugness. Bheith ar do sheascaireacht, to be in bodily comfort; to be in comfortable circumstances. Cuir ~ ort féin, put on warm clothes. (Var: seascaire f)

séasúr, m. (gs. & npl. -úir, gpl. ~). 1. Season. (a) ~ an earraigh, na curadóireachta, spring, sowing, season. ~ na móna, an fhéir, turf-cutting, haymaking, season. ~ na scadán, herring-fishing season. ~ an fhiaigh, hunting season. I, as, ~, in, out of, season. (b) ~ an sceite, the spawning season. (Of birds) ~ an ghoir, (of animals) ~ na cúplála, the breeding season. (c) (Of mare, she-ass) Ar ~, faoi shéasúr, in heat. 2. (a) Fat season; season of growth, of good weather. Lá breá séasúir, fine summer's day. (b) Seasonable richness; fat, juice, sap (of things in season). ~ i mbia, richness in food. Breac breá séasúir, fine juicy trout. 3. Seasoning, relish. Fig: Thug mé dó é faoina líon séasúir, I gave it to him with all the trimmings, good and hard. (Var: séasún m)

séasúrach, a1. 1. Seasonable, seasonal; suitable for growth. Aimsir shéasúrach, seasonable weather; good weather. Is ~ an aimsir í, it is good weather for growth. 2. Fat, juicy, sappy, rich. Uan ~, fat lamb. Im ~, rich butter. Úll ~, succulent apple. Talamh ~, rich soil. Bog ~, soft and juicy. 3. Seasoned, relishing. Bia ~, seasoned, savoury, food. (Var: séasúnach, séasúrtha a3)

seiceadóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Executor (uachta, of will). 2. Warden, watchman. 3. Miserable person. (Var: seiceadúir m)

seift, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Shift, device, expedient, resource. ~ a dhéanamh duit féin, to shift for oneself. Déanfaimid ~ éigin, we'll manage somehow. ~ a bhaint as rud, to use sth. as a device; to make use of sth. Ní raibh de sheift agam ach é, it was my only expedient, the only thing I could do. ~ a bheith ionat, to be resourceful; to be able to shift for oneself. Fear gan ~, a man of no resource. An t~ dheireanach, the last resource. Deireadh gach ~e an déirc, begging is the last resort. S.a. gá1. (Var: ~e f)

seifteoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Provider; resourceful person. (Var: seifteálaí m)

séiléir, m. (gs. -éara, pl. ~í). Jailer. (Var: séileoir)

seilf, f. (gs. ~, pl. ~eanna). Shelf. ~ leabhar, bookshelf. ~eanna earraí, goods-shelves. (Var: m)

séimh, a1. 1. Lit: Thin, slender; fine, smooth; tenuous, subtle. Seolchrann ~, slender mast. Síoda ~, fine silk. Aer ~, rarefied air. Eagna shéimh, subtle intellect. 2. Mild, gentle, placid. Duine ~, gentle, sweet-tempered, person. Guth ~, gentle, placid, voice. Labhairt go ~, to speak softly, kindly. Aimsir shéimh, mild weather. Deoch shéimh, mild, smooth, drink. (Var: ~í a3)

séimhe. 1. f. (gs. ~). (a) Lit: Thinness, tenuousness. (b) Mildness, gentleness, placidity. 2. gsf., npl. & comp. of séimh. (Var. of 1: ~acht f, séimhíocht f)

seinm, f. (gs. as s. seanma, as vn. -nte). 1. vn. of seinn. 2. Playing of musical instrument. ~ cláirsí, píob, fidile, playing of harp, of pipes, of fiddle. ~ ceoil, playing of music. 3. Warbling, chattering; chatter. ~ na n-éan, the warbling of birds. Cad é an t~ atá ortsa? What are you chattering about? S.a. clár1 1. (Var. of 1,2: seinniúint f, seinnt)

séire, m. (gs. ~, pl. -rí). Meal, repast. S.a. ball 4. (Var: f)

seirglí, m. (gs. ~). Bedridden state, wasting, decline. (Var: seirglighe)

seirseanach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Lit: Servitor; mercenary, auxiliary. (Var: seirseánach)

seisce1. 1. f. (gs. ~). Barrenness; dryness (of cattle). 2 : seasc1. (Var. of 1: ~acht f)

seit, m. (gs. ~, pl. ~eanna). Danc: Set. (Var: f)

seithe, f. (gs. ~, pl. -thí). Skin, hide. ~ ainmhí, animal-skin, fur. ~ chapaill, horsehide. ~ ghabhair, goatskin. Tá ~ righin air, he is thick-skinned; he is getting on in years. (Var: m)

séitreacht, f. (gs. ~a). Strength, vigour, energy. (Var: séitreachas m, séitrí f)

seitríl, f. (gs. -íola). 1 = seitreach. 2. ~ (gháire), (act of) sniggering. (Var: seit(i)reacht f)

seodmhar, a1. Jewelled, gemmed. (Var: seodach)

seoidire, m. (gs. ~, pl. -rí). Draught, current (gaoithe, of air). (Var: seoide m, seoideadh m)

seordán, m. (gs. -áin). 1. Rustling sound. ~ na gaoithe, an duilliúir, the rustle of the wind, of the leaves. 2. Wheeze. ~ sna píobáin, san ucht, wheeze in bronchial tubes, in chest. (Var: seorsán)

1, m. (gs. ~, pl. ~the). 1. Fairy mound. Aos ~, inhabitants of fairy mounds, fairies. Bean ~, fairy woman, banshee. An slua ~, the fairy host. 2. (gs. as attrib. a.) Fairy; bewitching, enchanting; deceptive, delusive. Long ~, phantom ship. Ceol ~, enchanting music. Solas ~, misguiding light. (Var: f)

siamsúil, a2. Entertaining, diverting, amusing. (Var: siamsach a1)

sian, f. (gs. séine, pl. ~ta). 1. Whistling, plaintive, sound; whine, squeal. ~ na gaoithe, the whistling of the wind. ~ na bpiléar, the whine of bullets. ~ chráite, agonizing scream. 2. Hum of voices; talk, report. S.a. sine1 2. (Var: m, gs. siain)

sianaíl, f. (gs. -íola). (Act of) whining, squealing. (Var: sianaíocht f)

siansa, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Strain, melody. ~í ceoil, strains of music. 2 = sian. (Var: sians2 m)

síleadh, m. (gs. -lte). 1. vn. of síl1. 2. Thought, imagining, expectation. (Var: síleachtáil f, síleachtain f)

simléar, m. (gs. & npl. -éir, gpl. ~). Chimney; chimney-stack. (Var: simléir m, simné m)

simpleoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Simple person, simpleton. (Var: simpleachán m)

singil1, a1. 1. Single. (a) Seomra ~, single room. Leaba shingil, single bed. Rail: Ticéad ~, single (ticket). Ten: Golf: Cluiche ~, singles. (b) Unmarried. Fear ~, single man. Cailín ~, single girl. Pósta nó ~, married or single. (c) Láir shingil, mare not in foal. 2. Saighdiúir ~, private soldier. 3. Thin, slender. Coim shingil, slender waist. 4. Thin, tenuous; meagre, poor. Rian ~, uncertain track. Beatha shingil, meagre existence. 5. Lone, solitary. (Var. of 1: ~te a3)

singleáil, f. (gs. -ála). 1. Agr: (Act of) thinning. Ag ~ tornapaí, thinning turnips. 2. Dist: Singlings. (Var. of 2: singlín m)

sinsearacht, f. (gs. ~a). 1. Seniority. ~ a bheith agat ar dhuine, to be senior to s.o. De réir ~a, in order of seniority. 2. Ancestry. Le ~, ancestrally, for generations. (Var: sinsearas m)

sínteach1, m. (gs. & npl. -tigh, gpl. ~). 1. Recumbent person; laid-out body, corpse. 2. Layabout, lazy-bones. (Var: ~án m)

siobarnach, f. (gs. -aí). Confused state; neglect. Rud a ligean chun siobarnaí, ar ~, to let sth. fall into a state of neglect. Tá an cás ag dul chun siobarnaí air, he is getting the case all mixed up. (Var: siobairne f)

síobh, m. (gs. ~a, pl. ~anna). (Of pulley, etc.) Sheave. (Var: ~a m)

siocair, f. (gs. -crach, pl. -cracha). 1. (Immediate) cause, occasion; pretext, excuse. ~ pheaca, occasion of sin. An rud ba shiocair leis an achrann, what gave rise to the quarrel. Ná tabhair ~ shlaghdáin duit féin, don't risk catching a cold. Cad é is ~ leis? What's the cause of it? Ní raibh de shiocair aige leis ach sin, that was the only reason he had for it. Ar bheagán siocrach, for little reason. Níl uaidh ach an t~, all he needs is an excuse. As ~ na drochaimsire, on account of the bad weather. (As, ar) ~ go, because. 2. Makeshift. An t~ scine sin, that excuse for a knife. (Var. of 2: ~e1)

síocháin, f. (gs. -ána). Peace. ~ a dhéanamh (idir dhaoine), to make peace (between people). Duine a thabhairt chun síochána, to pacify s.o. An t~ a choimeád, to keep the peace. Do shíocháin a dhéanamh le Dia, to make one's peace with God. ~ Dé inár measc, may the peace of God be among us. S.a. garda 3, lus. (Var: síochaimh f)

síochánta, a3. Peaceful; pacific. (Var: síochán(t)ach a1)

síochántacht, f. (gs. ~a). Peacefulness. (Var: síochántas m)

síofróg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Elf-woman, fairy. 2. Enchantress. (Var: síofrach2 f)

siolla1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Syllable. Ní raibh ~ as, there was not a syllable, a squeak, out of him. 2. (a) ~ ceoil, note of music. Scaoil ~ ceoil chugainn, give us a bar (of music). (b) ~ gaoithe, puff, sough, of wind. (c) Níl ~ céille aige, he hasn't an ounce of sense. Bhí ~ den ádh ort, you had a stroke of luck. (Var: ~(h) f)

siollach2, a1. Syllabic. (Var: siollab(h)ach)

siollfarnach, f. (gs. -aí). 1. (Act of) soughing. ~ ghaoithe, puffs of wind. 2. Plaintive sound; wheezing sound. (Var: siollfartach)

siolpach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Strongly-built, sturdy, person; brawny, coarse-grained person. (Var: f, ~án m)

siolpaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Suckling; sucking-animal. 2. Sponger. (Var: siolpálaí m)

siolpaireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) sucking. 2. (Act of) sponging. (Var: siolpáil f)

síolrach, m. (gs. -aigh). Breed, progeny. (Var: síolradh m)

siolrachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Puny creature. (Var: siolraide m)

síománaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Dawdler, loiterer; dead-and-alive creature. (Var: síománach m)

síománaíocht, f. (gs. ~a). (Act of) dawdling, loitering, moping about. (Var: síománacht)

siomóid, f. (gs. ~e, pl. ~í). Rumour, gossip. (Var: pl. ~eacha)

síon, f. (gs. síne, pl. ~ta). Weather (usually bad, stormy). Lá na seacht ~, very stormy day. Dul in aghaidh na síne, to face the storm. Taobh na síne, weather side. Doras na síne, door exposed to wind and rain. Searrach i ndiaidh na síne, "a foal (frisking) after the storm', a person preening himself after the event. Lá idir dhá shíon, pet day. S.a. bogha 2. (Var: pl. ~a; m)

sionsach, a1. Slow, lingering, tardy. (Var: sionsánach)

síoróip, f. (gs. ~e, pl. ~í). Syrup. (Var: sioróip)

siortaitheoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Rummager, forager. (Var: siortaí m, siortálaí m)

siosarnach, f. (gs. -aí). (Act of) hissing; whispering, rustling, sound. ~ gé, hiss of goose. ~ friochta, sizzle of frying. ~ chainte, buzz of talk. ~ na gaoithe sna crainn, the rustle of the wind in the trees. (Var: siosaireacht f, siosamar m, siosarnáil f)

siosmaid, f. (gs. ~e). Common sense, wisdom. ~ a bheith ionat, to have sense. Comhrá gan ~, silly, uninteresting, conversation. (Var: siosmáid)

siosmaideach, a1. Wise, sensible. (Var: siosmáideach)

síothlaigh, v.t. & i. 1. Strain, filter. Bainne a shíothlú, to strain milk. 2. Drain away; subside, settle. Lig don uisce síothlú, let the water drain away, settle. Shíothlaigh an ghaoth, the wind died down. Shíothlaigh an callán, the noise died away. Fan go síothlaí a fhearg, wait till his anger abates. 3. Expire, die. Tá an duine bocht ag síothlú, the poor fellow is dying. Shíothlaigh sé go suaimhneach, he passed away quietly. (Var: síothlóigh).

síothlóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. (Of person) Strainer, filterer. 2. Weakly, dying, person. (Var: síothlaitheoir)

síothlú, m. (gs. -laithe). 1. vn. of síothlaigh. 2. Filtration, percolation. ~ bainne, straining of milk. 3. Subsidence, abatement. ~ stoirme, abatement of storm. 4. Expiry, death. ~ duine, the passing away of s.o. (Var: síothló m)

sirtheoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). 1. Seeker; petitioner; beggar. 2. Prowler, forager. 3. Min: Prospector. (Var: sirtheach2 m)

sist, int. Psht! (Var: sit)

sitheadh, m. (gs. -thidh, pl. -thí). Rush, dash; onrush, swoop. ~ a thabhairt ar dhuine, to make a rush at s.o. Thug siad ~ síos chun na trá, they dashed down to the strand. ~ iolair, eagle's swoop. Sithí farraige móire, great surging seas. (Var: sítheadh, sitheamh m)

siúcra, m. (gs. ~). Sugar. 1. ~ biatais, cána, mailpe, beet, cane, maple, sugar. ~ bán, white sugar. ~ donn, rua, brown sugar. ~ dóite, burnt sugar. ~ garbh, granulated sugar. ~ mín, castor sugar. ~ na gcnapán, lump sugar. ~ candaí, sugar-candy. ~ a chur ar rud, to sugar sth. 2. ~ bainne, sugar of milk, lactose. ~ fíonchaor, grape-sugar, glucose. ~ toraidh, fruit-sugar, laevulose. 3. ~ luaidhe, sugar of lead. (Var: siúchra)

siúite2, m. (gs. ~, pl. -tí). 1. (Act of) bickering, squabbling; tiff, quarrel. 2. ~ a chur ar dhuine, to address, accost, s.o. (Var: siúit2)

siúlóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Walker. 2. Itinerant, wanderer. (Var: siúltóir)

siúntaigh, v.t. (vn. -tú m, gs. -ithe). Joint. (Var: siúndáil, siúntáil)

siúráilte, a3. 1. Sure, certain. Bheith ~ de rud, to be sure of sth. Bheith ~ go, to be sure that. (Go) ~, certainly. 2. Dependable. (Var: siúrálta)

siúráilteacht, f. (gs. ~a). Sureness, certainty. (Var: siúráltas m)

slaba1, m. (gs. ~, pl. ~í). Slab. (Var: slab m)

slaba2, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. (a) Slob; mud, ooze. (b) Slob, slovenly person. 2. Soft material. (Var: slab m)

slabáil, f. (gs. -ála). (Act of) puddling; sloppy work. (Var: slabaíl f, slabaireacht f, slabaráil, slabarnaíl f)

slabálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Puddler, sloppy worker. (Var: slabaire m, slabarálaí)

slacairt, f. (gs. -artha). (Act of) beating, battering. Jur: Battery. (Var: slacaireacht f)

slachtaitheoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Finisher, polisher, tidier. (Var: slachtaire m)

sladaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Plunderer, pillager, looter. (Var: sladaire m)

sladaíocht, f. (gs. ~a). (Act of) plundering, pillaging, looting. (Var: sladaireacht)

sláimín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of slám1. 2. Wispy person; untidy person. (Var: slaimín)

slaisire, m. (gs. ~, pl. -rí). Slasher; fierce fighter; slapping, dashing, fellow; fine specimen (of animal, etc.). (Var: slaisíoch m)

slám1, m. (gs. ~, pl. ~anna). 1. Lock, tuft. ~ olla, lock of wool. 2. Handful; amount, quantity. ~ coirce, handful of oats. ~ airgid, heap of money. 3. Wisp; cloud. ~ ceo, deataigh, wisp of fog, of smoke. ~ den mhí-ádh, cloud of misfortune. Tháinig ~ ar mo shúile le codladh, my eyes clouded over with sleep. (Var: slam, slama m)

slamás, m. (gs. -áis). Soft, luxuriant, growth. Prátaí slamáis, potatoes with overgrown stalks. (Var: slámás)

slaod1, m. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Swath, layer. ~anna féir, arbhair, swaths of hay, of corn. An sneachta ina shlaodanna ar an talamh, the snow lying thickly on the ground. 2. Flowing mass. ~anna gruaige, flowing masses of hair. Bhí an fhuil ina ~anna leis, he was pouring blood. 3. Prostration, stupefaction. ~ tinnis, prostrating bout of illness. Bhí ~ codlata orm, I was heavy with sleep. 4. Float, raft. (Var: npl. ~a, gpl. ~)

slaodaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Trudger; slowcoach, lazy-bones. (Var: slaodaire m)

slapaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) slopping; sloppiness, slovenliness. Ag ~ ar fud an tí, doing the sloppy work around the house. ~ chainte, sloppy talk. (Var: slapáil f)

slaparnach, f. (gs. -aí). 1. (Act of) splashing, plashing; (of water) (act of) lapping, swashing; splashing sound. 2 = slapaireacht. (Var: ~t f)

slapóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). Sloppy, slovenly, woman. (Var: slapróg)

slascairt, f. (gs. -artha). (Act of) slashing, cutting, hewing; slaughter. (Var: slasaíocht f)

slat1, f. (gs. -aite, npl. ~a, gpl. ~). 1. Rod. (a) Slender stick; cane, switch. ~ sailí, choill, sally-, hazel-, rod. An t~ a thabhairt do dhuine, to take the rod to s.o. Bhain sé ~ a sciúr é féin, he cut a rod for his own back. ~ bhuachailleachta, tiomána, rod used to herd, to drive, cattle. ~ iascaigh, iascaireachta, fishing-rod. ~ ribe, rod with snare attached. ~ chlaímh, sword-stick. ~ mhaoile, strickle (for levelling). (b) Wand. ~ draíochta, magic wand. ~ ríoga, sceptre. Bheith faoi shlat ag duine, to be ruled by s.o., to be under s.o.'s thumb. ~ mhaoraíochta, big stick, control, coercion. (c) Slender bar. ~ chopair, iarainn, copper, iron, rod. ~ croiche, transverse bar of pot-rack. ~ chuirtín, curtain-rod. ~ ghunna, ramrod. ~ loine, piston-rod. ~ phota, pot-hook. ~ teallaigh, fire-iron. ~ tumtha, dip-stick. El: ~ charbóin, since, carbon, zinc, rod. S.a. crios 3. (d) ~ tomhais, measuring-rod; yardstick, criterion. ~ a chur ar rud, to measure sth.; to run the rule over sth. Dá gcuirfeá ~ ar irinn (ní bhfaighfeá a leithéid), if you were to search the whole of Ireland (you wouldn't find the like of it). ~ dá thomhas féin a thabhairt do dhuine, to pay s.o. in his own coin. (e) Rail. ~ staighre, stair-rail. ~ droichid, rail guarding side of bridge. (f) Nau: ~ bhéil, ~ bhoird, gunwale. Tá sí síos go ~ an bhéil, it (boat) is down to the gunwale, heavily loaded. (g) Nau: ~ seoil, sail-yard. ~ bhrataí, jack-staff. (h) ~ droma, backbone. Síneadh ar shlat a dhroma, ar shlat chúl a chinn, é, he was stretched on the broad of his back. (i) Arb: ~a dubha, mountain willow. S.a. domhnach 1. (j) Algae: ~a mara, sea-rods. S.a. ceann1 1(l). (k) Bot: ~a gorma, bitter-sweet, woody nightshade. ~a dearga, spotted knot-grass. (l) Sapling, slip, scion. ~ de bhuachaill, de chailín, slip of a boy, of a girl. (m) Astr: ~ an Rí, an Bhodaigh, an Cheannaí, belt of Orion. (n) Physiol: ~ (fhearga), penis. 2. Meas: Yard. ~ ar fad, a yard long. Rud a thomhas ina shlata, to measure sth. in yards. ~ éadaigh, yard of cloth. S.a. cóta 2. 3. (pl.) Outskirts. Ar shlata na cathrach, on the outskirts of the city. (Var: pl. ~acha)

slat2, v.t. (vn. ~adh m, gs. & pp. ~a). Lit: Beat with rods, switch, scourge. (Var: ~aigh)

sléacht1, m. (gs. ~a, pl. ~anna). Slaughter; destruction, havoc. (Var: sleacht2)

sléachtadh, m. (gs. sléachta, pl. -aí). 1. vn. of sléacht2. 2. Genuflection; prostration. (Var: sleáchtain f)

sleádóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Spearman. 2. Turf-cutter. (Var: sleaghdóir)

sleádóireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) spearing. 2. Turf-cutting. (Var: sleaghdóireacht)

sleán, m. (gs. -áin, pl. ~ta). Turf-spade, slane. ~ uchta, breast-slane. (Var: npl. sleáin, gpl. ~)

sleanntach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). (Of metal) Flake. (Var: sleanntán m, sleanntrach)

sleanntóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). Lamella. (Var: sleanntróg)

sliasaid, f. (gs. ~e, pl. -sta). 1. Thigh; side. Luí ar do shliasaid, to recline on one's side. 2. Ledge, shelf. 3. Veh: Shaft. (Var: gs. sliasta; sliasad f, sliasta f)

sliastán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Ledge, shelf. 2. Nau: (pl.) (i) masthead supports, hounds, (ii) strips of wood to protect oar in rowlock, clamps. 3. Person with shambling gait; lazy long-legged person; lout. (Var. of 3: sliasadán, sliastaire m, sliast(r)álaí m)

slibire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Pliant rod, osier. 2. Dangling, trailing, object; bedraggled person. 3. Gangling person; slipshod person. (Var: slibirín m)

slibreáil, f. (gs. -ála). Slipshod work; (act of) pottering. (Var: slibireáil, slibleáil)

slibreálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Slipshod worker; potterer. (Var: slibireálaí)

sligreach1, f. (gs. -rí). 1. Coll: Shells, shards, fragments. ~ a dhéanamh de rud, to shatter sth. 2. (Of snake) Rattles. (Var: sligir(n)each)

slime. 1. f. (gs. ~). (a) Smoothness, sleekness. (b) Slimness, slenderness. (c) Slyness, cunning. (d) Slightness, meagreness. 2. gsf., npl. & comp. of slim. (Var. of 1: ~acht f)

slíocach, a1. Sleek, cunning. (Var: slíocánta a3)

slíogart, m. (gs. & npl. -airt, gpl. ~). Pumice-(stone). (Var: sliogart)

slíomadóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Smooth, flattering, hypocritically friendly, person. (Var: slíomaire m)

slíomadóireacht, f. (gs. ~a). Smoothness, flattery, dissimulation. (Var: slíomaireacht)

sliopachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Butter-fingers; clumsy person. (Var: sliopadán)

slip, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Slip, young pig. 2. Slip (of paper, etc.) (Var: ~eánach m)

slipéar, m. (gs. & npl. -éir, gpl. ~). 1. Slipper. 2. (In phrase) ~ a bheith ort le duine, to be partial to s.o. (Var: slipéir, slipéid f)

slis2, v.t. & i. (vn. ~eadh m, gs. ~te). 1. (Of clothes, flax) Beetle. 2. Beat. 3. (Of ball) Cut; slice. 4. (Of oar) Feather. (Var: ~eáil)

sliseog, f. (gs. -oige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Small chip, shaving. 2. Sliver, thin slice. ~ giúise, strip of bog-deal. ~ lín, sliver of flax. ~ éisc, slice of fish. 3. Thin lath. 4. ~ (girsí), slip of a girl. ~ fir, mná, thin hardy man, woman. 5. Games: Cut, hit. Sheacht mh'anam do shliseog! Bravo! More power to your elbow! (Var: sliseán m)

slisne, m. (gs. ~, pl. -ní). 1 = slis1. 2. Cut, section. ~ micreascóip, microscopic section. 3. (In phrase) Na slisní a theannadh ar dhuine, to put the squeeze on s.o. S.a. dualgas 1. (Var: pl. ~acha)

slítheánta, a3. Sly, ingratiating; sneaking, skulking. (Var: slítheach a1)

sliúcaiméir, m. (gs. -éara, pl. ~í). Sly, slinking, person. (Var: sliúcaidéir)

sliútrachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Clumsy-footed person, ungainly walker. (Var: sliútrálaí m)

slodán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Stagnant pool, puddle. S.a. báigh1 4. (Var: slod m)

slogaide, f. (gs. ~, pl. -dí). 1. Swallow-hole. S.a. poll1 1. 2. Gullet. (Var. of 2: ~ach m, slogaid f, slogán m)

slogaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) swallowing, gulping; gluttony. (Var: slogáil f)

sloinne, m. (gs. ~, pl. -nnte). Family name, surname. Ainm agus ~, name and surname. Cá ~ é? What's his surname? Lucht do shloinne, the people who bear your surname. Ní raibh aon mheatachán ar a shloinne, there never was a coward of his name. (Var: f)

slópaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Rail: Sloper, slopeman. 2. Decamper, absconder. (Var. of 2: slópálaí m)

slua1, m. (gs. ~, pl. ~ite). 1. Host, force, army. A ~ite a thionól, to assemble their forces. Ar cheann, ar thosach, an t~, in the vanguard. irí ~, muster, uprising. ~ muirí, naval force. ~ na láimhe deise, na láimhe clé, the heavenly, the demoniacal, host. An ~ sí, the fairy host. ~ na marbh, the (host of the) dead. Tá siad ar shlua na marbh, they have joined the great majority. 2. (a) Crowd, multitude, throng. Tá siad ag cruinniú ina ~ite, they are gathering in great numbers. Tá siad ~ mór ann, there is a big crowd of them. Bhí na ~ite ar na sráideanna, the streets were thronged with people. (b) An ~, the people, the public. Ar aghaidh an t~, in front of everybody, in public. Bheith i mbéal an t~, to be the subject of common gossip. Dul leis an ~, to follow the crowd; to act with the majority. (Var: ~gh m; gs. & npl. ~igh, gpl. ~gh)

sluasaid, f. (gs. -uaiste, pl. -uaistí). 1. Shovel. ~ ghuail, coal-scoop. ~ náibhíochta, excavating shovel. F: Ní chuirfeá amach ar shluasaid é, he is not worth bothering about. 2. Shovelful. ~ chréafóige, shovelful of earth. Go dté (na) trí shluasaid, trí urchar na sluaiste, orm, until my body is committed to the earth. (Var: gs. ~e; sluasad f)

slupar, slapar, s. (Sound of) continuous splashing, swashing of water. (Var: slup slap)

slusaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Dissembler, dissimulator; flatterer, toady. (Var: ~odóir m)

smailleac, f. (gs. -llice, npl. ~a, gpl. ~). Smack. (Var: smaillic)

smailtín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Smelt. 2. Small-sized pollock. (Var: smairtín)

smaoineamh, m. (gs. as s. -nimh, as vn. -nte; pl. -nte). 1. vn. of smaoinigh. 2. Thought; reflection, idea. ~ a dhéanamh ar rud, to think over sth. Bhuail an ~ mé (go), the thought struck me (that). Rinne mé ~ i m'intinn, a thought crossed my mind. Is maith an ~ é, it is a happy thought. Le ~ nó le briathar, in thought or word. ~ a chur i gceann duine, to put an idea into s.o.'s head. Ní raibh ~ agam ar a leithéid a dhéanamh, I had no thought of doing such a thing. ~ tobann, sudden impulse. Smaointe casta ar chúrsaí an tsaoil, complicated thoughts on the affairs of life. (Var: smaoineadh m)

smaoinigh, v.t. & i. (vn. -neamh). Think. 1. (a) Reflect, consider. Ag smaoineamh go domhain, thinking deeply. Lig dom smaoineamh, let me think. ~ sé tamall sular labhair sé, he pondered a while before he spoke. ~ mé go mbeifeá imníoch, it occurred to me that you might be anxious. Níor ~ mé go raibh dochar ann, I didn't think it was any harm. Lit: ~ an Chroich, think of the Cross. (b) Bethink oneself of, recollect. Dá smaoineoinn labhairt leis, if I had only thought of speaking to him. Ar ~ tú an leabhar a thabhairt leat? Did you think of bringing the book? (c) Conceive idea of. An té a smaoiníos an t-olc, he who contemplates evil. Níor ~ mé a leithéid a dhéanamh, I didn't think of doing any such thing. Lit: A aimhleas is é do ~, what he conceived was his own ruin. (d) Lit: Suppose, imagine. ~ siad taom baoise leis, they thought he had taken a crazy fit. 2. (With ar) Think of, reflect on, consider. Smaoineamh ar rud, to think of sth. Ag smaoineamh ar an am a bhí, thinking of days gone by. Níor ~ siad ar an dainséar, they didn't think of the danger. Ní smaoiníonn sé ar a mhuintir, he has no thought for his people. ~ ort féin, recollect yourself; think of your own case. ~ ar an trioblóid atá leis, think of the trouble it entails. Is iomaí rud agam le bheith ag smaoineamh air, I have many things to think of. Ag smaoineamh ar a leas féin atá sé, he is consulting his own interest. Níor ~ mé riamh air, it never occurred to me. Ag smaoineamh ar rud a dhéanamh, thinking of doing sth. Ná bí ag déanamh rudaí gan smaoineamh orthu, don't do things unthinkingly. Cad é a bhfuil tú ag smaoineamh air? A penny for your thoughts. (Var: smaoin)

smaointeoireacht, f. (gs. ~a). (Act of) thinking, reflecting, considering. (Var: smaointeachas m)

smaoisíl, f. (gs. -íola). (Act of) snivelling. (Var: smaoisireacht f)

smeach1, m. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Fillip, flip, flick; snap (of fingers). ~ a thabhairt do dhuine, to flick s.o. ~ méar, flick of fingers. Mar a bhainfeá ~ as do mhéar, in a twinkling. 2. Click (of tongue), smack (of lips). S.a. máirín 1. 3. Gasp; sob. Bheith sa ~ deireanach, sna ~anna deireanacha, to be at one's last gasp. Níl ~ ann, there is not a gasp out of him; he is lifeless. Níor fágadh ~ ionam, I was utterly exhausted. (Var: f, gs. smeiche, npl. ~a; gpl. ~)

smeadar, m. (gs. -air). 1. Smear, daub; paste, mess. ~ ime, smear of butter. ~ leitean, mess of soft porridge. 2. Smattering. ~ Béarla, smattering of English. 3. ~ a dhéanamh de dhuine, to give s.o. a pasting. (Var: smeádar)

smeadráil1, f. (gs. -ála, pl. -álacha). 1. vn. of smeadráil2. 2. Smear, daub; mess. 3. Smattering. 4. Pasting, drubbing. (Var: smeád(a)ráil)

smeadráil2, v.t. & i. (pres. -álann). 1. Smear, daub; mess up. 2. Thrash, "paste'. (Var: smeád(a)ráil)

sméar, f. (gs. -éire, npl. ~a, gpl. ~). (Black)berry. ~a dubha a bhaint, to pick blackberries. ~a géaráin, stunted blackberries. ~ mhullaigh an chnuasaigh, the pick of the bunch. (Var: m)

smearachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Grimy-faced person. 2. Greasy, unctuous, person. (Var: sméarachán)

smig1, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Chin. ~ ghéar, pointed chin. ~ mhaol, receding chin. Lán go ~, full up, replete; full to the brim. 2 = meigeall. (Var: ~ead m)

smigiall, f. (gs. -géille, pl. ~acha). Harn: Curb. (Var: smigéal m)

smíocht, v.t. & i. (vn. ~adh m, gs. & pp. ~a). Smite, beat, wallop. (Var: smíoch, ~áil)

smíochtóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Smiter, walloper. (Var: smíochtálaí m)

smiolgaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) bickering. (Var: smiolgar m)

smior, m. (gs. smeara). Marrow. 1. An ~ a bhaint as cnámha, to extract the marrow from bones. Tá sé sa ~, i ~ na gcnámh, aige, it is his very nature. ireannaigh go ~ iad, they are Irish to the backbone. Bhí an fuacht go ~ ionam, I was chilled to the marrow. Chuaigh an focal sin go ~ ionam, that word hurt me deeply. Chuaigh sé (ó chnámh go ~agus) ó ~ go smúsach ann, it affected him in his innermost being. Má tá ~ i do chnámh, if you have any spirit. Níl ~ ná smúsach ann, he is a spineless creature. ~ mantach, ~ chailleach, spinal marrow. S.a. cnámh 1(a). 2. Pith, essential part, quintessence. Dul go ~ an scéil, to go to the heart of the matter. An ~ chailleach a bhaint as rud, to remove all the inner parts from sth.; to take all the good out of sth. (Var: smiorlach m)

smiorúil, a2. 1. Marrowy, medullary. 2. Lively, spirited, manly. (Var: smiorach a1)

smiotaíl1, f. (gs. -íola). 1. (Act of) hitting, striking; smashing. 2. (Act of) chipping, chopping; paring, whittling. 3. (Act of) frittering. (Var: smiotaireacht f, smiotráil f)

smiotaíl2, f. (gs. -íola). ~ (gháire), (act of) sniggering. (Var: smiotaireacht f, smiotraíl f)

smíst, v.t. (vn. ~eadh m, gs. & pp. ~e1). Pound, cudgel, trounce. (Var: ~eáil)

smísteoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Pounder, cudgeller, slogger. (Var: smísteach m, smísteálaí m)

smólach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Orn: Thrush. ~ ceoil, song-thrush. ~ mór, mistle-thrush. (Var: f; smól3 m)

smúcháil, f. (gs. -ála). (Act of) beating, thumping (in the face). ~ a thabhairt do dhuine, to give s.o. a hiding. (Var: smucsáil)

smugachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Snotty-nosed person. 2. Contemptible person; bumptious youth. An ~ salach, the dirty brat. (Var: smugach2 m, smugaire m, smugarlach m, smugarlachán)

smuigín, m. (gs. ~, pl. ~í). Snotty-nosed brat; impertinent fellow, bumptious youth. (Var: smuigiléir m, smuigirlín)

smuigíneacht, f. (gs. ~a). Snottiness; brattishness, impertinence. (Var: smuigiléireacht, smuigirlíneacht)

smúitiúil, a2. 1. Smoky; vaporous, misty; murky, dark. Spéir ~, overcast sky. Aimsir ~, dull weather. 2. Gloomy, morose, despondent. 3. (Of atmosphere, food, etc.) Heavy, oppressive. (Var: smúitiúnta a3)

smúr1, m. (gs. -úir). 1. Ash, dust; dross, rust; soot, grime. 2. ~ báistí, rain-cloud. ~ rabharta, dull weather accompanying spring tide. (Var: smur m)

smúrlach, f. (gs. -aí, npl. ~a, gpl. ~). Snout; dirty, grimy, face. (Var: smúrla f)

smúrlóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). Grimy-faced girl; (of child) mudlark. (Var: smúróg)

smúrthacht, f. (gs. ~a). (Act of) nosing, sniffing; (act of) feeling about, groping, prowling. Ag ~ ar rud, sniffing at sth. Ag ~ thart, nosing, prowling, about. Ag ~ romhat, feeling one's way. Ag ~ i ndiaidh daoine, following people slavishly or inquisitively. (Var: smúrthaíl f, smúrtháil f)

smúsach1, m. (gs. -aigh). (Red) marrow; pith, pulp. ~ a dhéanamh de rud, to reduce sth. to pulp. S.a. smior 1. (Var: smús m)

smutachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Snouty person; pug-nosed person. 2. Sulky person. (Var: smutaí m, smutaire m)

snagaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Creeper, crawler, slowcoach; lifeless person. (Var: snagadán m, snágaí)

snagaíocht, f. (gs. ~a). (Act of) creeping, crawling, dawdling. Ag ~ leis an obair, dilly-dallying over the work. (Var: snágaíocht)

snagaireacht1, f. (gs. ~a). 1. (Act of) gasping, sobbing. 2. (Act of) stuttering, stammering. Ná bí ag ~ leis (ach abair amach é), don't hum and haw about it (but say it out). 3. (a) (Act of) hiccuping. (b) (Act of) tippling. (Var: snagaíl f, snagarnach f, snagarnaíl f)

snámhaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). 1. Creeper, crawler; dawdler; sneak. 2 = snámhóir. (Var: snámhacálaí, snámhaire m)

snámhaíocht, f. (gs. ~a). (Act of) creeping, crawling, dawdling. (Var: snámhaíl f, snámhaireacht f)

snapadh, m. (gs. -ptha). 1. vn. of snap2. 2. Snap, snatch, bite. (Var: snapadaíl f, snapaíl f)

snasaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Polisher. (Var: snasadóir m)

snasaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) polishing. (Var: snasadóireacht)

snasta, a3. 1. Lit: Cut, trimmed. 2. Finished, polished, glossy. Obair shnasta, well-finished work. Páipéar ~, glossy paper. Prós ~, elegant prose. (Var: snasmhar a1, snasúil a2)

snáth, m. (gs. ~a). 1. Coll: Thread, yarn. ~ caol, fine thread. ~ casta, twist. ~ céarach, waxed thread. ~ cnáibe, hemp thread. ~ cniotála, knitting yarn. ~ gloine, glass wool. ~ innigh, weft yarn. ~ leighil, lisle thread. ~ olla, woollen yarn. ~ uama, seaming-thread. Lit: ~ uama an duine le Dia, the thread binding man to God. S.a. mála 1. 2. Threadlike line. ~ mara, (line of seaweed, etc., indicating) high-water mark. Tá siad ina ~ mara ann, they are swarming over the place. Tá ~ maith feamainne istigh, a good string of seaweed has been cast in. 3. Web. ~ damháin alla, spider's web. 4. Bot: ~ báite, water milfoil. (Var: ~ach m)

snáthaid, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Needle. ~ bheag, ~ chaol, fine needle. ~ chléithe, dearnála, darning-needle. ~ lín, netting-needle. ~ mhór, ~ ramhar, coarse needle. ~ mhálaí, packing-needle. ~ vacsaíne, vaccine needle. Amach ón t~, (of garment) brand-new. Fig: Lán na ~e, tiny drop. Tá sé chomh géar le ~, he is extremely sharp-witted. Rachadh sé trí chró ~e, he is extremely thin. Tá d'anam ar an t~, you are in for it. 2. (a) Index hand, indicator, pointer. ~ mhór, bheag (cloig), minute-, hour-, hand (of clock). ~ (chlog gréine), gnomon (of sun-dial). ~ baraiméadair, indicator of barometer. ~ chlaonais, dipping-needle. (b) ~ chomhla, valve spindle. (c) ~í oighir, frazil (ice). 3. Ich: ~ mhara, needle-fish, pipe-fish; Fig: thin sharp-faced person. 4. Ent: ~ an diabhail, ~ (an) phúca, Crane-fly, daddy-long-legs. ~ mhór, dragon-fly. (Var: snáthad f)

sneachtúil, a2. Snowy. (Var: sneachtach a1, sneachtaí a3)

sneachtúlacht, f. (gs. ~a). Snowiness. (Var: sneachtacht)

sníomhachán, m. (gs. -áin). (Act of) spinning. Bean sníomhacháin, woman spinner. S.a. crann 6 (b). (Var:sníomhadóireacht f)

sníomhaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Spinner. (Var: sníomhadóir m)

snoigh, v.t. & i. (pres. -oíonn, fut. -oífidh, vn. -oí, pp. -ite). 1. Cut, hew, carve, sculpture. Dair a shnoí, to hew an oak. Bata a shnoí, to whittle a stick. Cloch a shnoí, to cut a stone. Dealbh a shnoí, to carve a statue. Lit: Ag snoí clogad agus ceann, cleaving helmets and heads. 2. Shape, fashion; smooth, refine. Ag snoí dáin, putting a poem into shape. Stíl shnoite, chaste style. Clocha snoite duirlinge, smoothed pebble-stones. 3. Thin, emaciate; wear down, waste away. Aghaidh shnoite, delicate face; emaciated face. Snoite ag an eitinn, wasted by consumption. Snoite go cnámh, worn down to the bone. Tá sé á shnoí is á chaitheamh, he is getting thin and worn. Ag snoí as, wasting away. An lá a shnoí, to put in the day. (Var: snoidh, pres. snoidheann, pp. snoidhte)

snoíodóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Cutter, carver, sculptor. ~ cloiche, stone-cutter. ~ adhmaid, wood-carver. (Var: snoidheadóir)

snoíodóireacht, f. (gs. ~a). (Act of) cutting, carving, sculpturing. ~ adhmaid, wood-carving. ~ chloiche, stone-cutting. (Var: snoidheadóireacht, snoíochán m)

snúda, m. (gs. ~, pl. ~í). Snood. (Var: snúta)

sochaí, f. (gs. ~, pl. -aithe). 1. Many; host, multitude. 2. Social community, society. (Var: sochaidhe)

sochineálach, a1. Of good breed or quality. (Var: sochineáil)

sochla, a3. Lit: Of good repute; renowned. (Var: ~ch1 a1)

sochma, a3. Soft, easy-going; placid, even-tempered. (Var: ~idh a1)

sochraíocht1, f. (gs. ~a). Seemliness, comeliness, beauty; mildness, gentleness. (Var: sochraidhe f)

sócúlach, a1. Easy, comfortable. Bheith i do shuí, i do luí, go ~, to be sitting, lying, in comfort. Codladh ~, comfortable sleep. Saol ~, easy life. (Var: sócúil a2)

sodamán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Heavily-built slow-moving person or animal. ~ linbh, plump, fat, child. (Var: sodán)

sodarnaíl, f. (gs. -íola). (Act of) trotting; (act of) hurrying, bustling, gadding (thart, about). (Var: sodaráil f, sodarnach f)

sodrach, a1. Trotting; hurrying, bustling. (Var: sodrálach)

sofheicthe, a3. Visible; manifest, obvious. (Var: sofheicseana, sofheicseanach a1)

sofhulaingthe, a3. Bearable, endurable. (Var: sofhulaing a1, sofhuilingt(h)e)

soicheallach, a1. Liberal, hospitable, welcoming. (Var: soichleach)

soilse1, f. (gs. ~, pl. -sí). 1. Brightness, light. ~ na gréine, an lae, the light of the sun, of day. ~ na bhflaitheas, heavenly light. ~ an chreidimh, the light of faith. Faoi shoilse, lit up, ablaze. 2. Flash of lightning. 3. A Shoilse, (title) his Excellency; (address) your Excellency. 4. Bot: ~ na súl, eyebright. (Var: m; pl. ~acha)

soilsiú, m. (gs. -ithe). 1. vn. of soilsigh1. 2. Lighting, illumination; enlightenment. ~ sráide, street-lighting. ~ intinne, anama, enlightenment of the mind, of the soul. (Var. of 2: ~chán m)

soineantacht, f. (gs. ~a). 1. (Of weather) Calmness, fairness. 2. Innocence, guilelessness, naivety. (Var: soineannaí f, soineantas m)

soinmheach, a1. Lit: Prosperous, happy. (Var: sóinmheach)

so-ionramháilte, a3. Manoeuvrable; tractable. (Var: so-ionramhála)

soipínteacht, f. (gs. ~a). (Act of) gathering bits of straw, etc. (for nest, bed, storage). (Var: soipíneacht)

soirbheas, m. (gs. -bhis). Ease, convenience; pleasantness, cheerfulness; auspiciousness, prosperity. ~ aimsire, síne, fair, favourable, weather. (Var: gs. ~a; soirbhe f)

sól, m. (gs. & npl. sóil, gpl. ~). Ich: Sole. ~ bán, dubh, sleamhain, white, black, lemon, sole. (Var: f)

solamar, m. (gs. -air). 1. ~ (bia), rich, appetizing, nourishing, food. Tá ~ san fheoil sin, that is good juicy meat. Ba bhreá an ~ an stobhach sin, that stew was very tasty, very nutritious. 2. (Abundance of) good things. Níl mórán solamair acu, they haven't many of the good things of life. 3. (Good, rich) pickings; profit. Is iomaí ~ a baineadh as na cladaí, many good things were picked along the shore. (Var: solamas)

solasmhaire. 1. f. (gs. ~). Brightness, luminousness; clarity, lucidity. 2. gsf. & comp. of solasmhar. (Var. of 1: ~acht f, solastacht f)

solasmhar, a1. Bright, luminous; clear, lucid. Fuinneoga ~a, bright windows. Gnúis sholasmhar, shining countenance. Stíl sholasmhar, lucid style. (Var: solasta a3)

soláthar, m. (gs. -air2, pl. -airtí). 1. vn. of soláthair1. 2. Collection, procurement; supply, provision. ~ a dhéanamh do rud, to make provision for sth. ~ bia, airgid, riachtanas, provision of food, of money, of necessities. ~ uisce, water supply. Oifigeach soláthair, supply officer. Cumann soláthair, provident society. Mo sholáthar bliana, all I have gathered in a year. Rinne tú ~ maith ar na pinginí, you put a good few pence together. Is mó a mhála ná a sholáthar, he is never able to make ends meet. S.a. bolg1 2. (Var: soláthairt f)

soláthraí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Gatherer, provider; industrious person. (Var: soláthrach2 m)

sollúnta, a3. Solemn. Deasghnáth ~, solemn ceremony. Íobairt shollúnta, solemn sacrifice. Féilte ~, solemn festivals. Móid shollúnta, solemn vow. Ócáid shollúnta, solemn occasion. Gnúis shollúnta, solemn face. I bhfoirm shollúnta, in solemn form. (Var: sollúnach a1, solmanta)

sollúntacht, f. (gs. ~a). Solemnity. ~ na searmóine, na hócáide, the solemnity of the ceremony, of the occasion. (Var: sollúnacht, sollúntas m)

somachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Plump youngster. ~ linbh, plump child. ~ gasúir, fat, round-faced, boy. (Var: somach m)

sómas, m. (gs. -ais). Ease, comfort. ~ a bheith agat, to be at ease, comfortable. ~ a thabhairt duit féin, to rest oneself comfortably. Ar do shómas, at (one's) ease, in comfort. (Var: sómás)

sómasach, a1. Easy, comfortable; fond of ease, easy-going. Leaba shómasach, comfortable bed. Saol ~, easy life. Duine ~, easy-going, indolent, person. (Var: sómásach)

so-mharfacht, f. (gs. ~a). Mortality. (Var: so-mharaitheacht)

sona, a3. Happy, lucky, fortunate. Tá saol ~ acu, they have a happy life. Tá siad (go) ~ sásta, they are happy and content. Nollaig shona, a happy Christmas. Ba shona an lá dó é, it was a happy day for him. Tá do lámh ~, you have a happy hand, a happy knack of doing the right thing. Deir siad nach bhfuil an Aoine ~, they say that Friday is not lucky. Níl sé ceart ná ~, it is not right or proper. Níl sé ~ a bheith ag caint air, it is not good to talk about it. Prov: Fanann fear ~ le séan, "the lucky man waits for the lucky moment', luck is largely a matter of opportunity. S.a. cú 1. (Var: ~í)

sonas, m. (gs. -ais). Happiness; good luck, good fortune. ~ saolta, earthly happiness. Rugadh an ~ léi, it was in her nature to be happy. Ní raibh lá sonais air ina dhiaidh sin, he hadn't a day's luck after that. ~ ort! Thank you! Má bhíonn sé de shonas nó de dhonas ort casadh leo, if you are fortunate or unfortunate enough to meet them. Do shonas a thabhairt ar do dhonas, to cut off one's nose to spite one's face. Prov: Ní bhíonn an ~ gan an donas ina orlaí tríd, there is no rose without thorns. S.a. bairéad 2, caipín 1, cloichín 1. (Var: sonaíocht f)

sonasach, a1. Happy, lucky, fortunate. Saol ~, happy life. Is ~ an mac é, he is a lucky fellow. ~ go raibh tú! Thanks! (Var: sonasmhar, sonasta a3)

sonnta, a3. 1 = sonnda. 2. Forceful, pushful; cheeky, impertinent. (Var: ~ch a1)

so-ólta, a3. Drinkable. (Var: so-óla)

sopachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. (a) Straw bedding; straw pallet, shakedown. (b) Nesting material. 2. Wispy person; unkempt person. (Var. of 1: soparnach f; of 2: sopaire m)

sopaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) gathering wisps (for bedding, nest). (Var: sopadaíl f, sopáil f, soparáil f)

sorachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Verminous animal. 2. Measly creature; low mean person. (Var: soraire m)

sos, m. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Rest, cessation; pause, interval; respite. ~ ó obair, rest from work. ~ lóin, lunch interval. ~ cogaidh, truce. ~ ó phian, respite from pain. Ag obair gan ~, working unceasingly. Tabhair ~ duit féin, rest yourself. Dá dtugadh sí ~ dá teanga, if she would give her tongue a rest. Ní dheachaigh ~ ar a bhéal, he never stopped talking. Ní thugann siad ~ lae ná oíche dom, they give me no rest day or night. (Tá siadsan an-ghnóthach) agus ní ~ dúinn féin é, (they are very busy) and we are not idle either. S.a. cónaí1 4. 2. (Of shift, supply, etc.) Relief. ~ fear, relieving shift (of workmen). ~ capall, relay of horses. ~ plúir, relief supply of flour. ~ cíosa, instalment of rent. Ar shosanna, on easy terms. (Var: npl. ~a)

sotaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Upstart; brat. (Var: sotach m)

sotal, m. (gs. -ail). Pride, arrogance; cockiness, impudence. Fear sotail, arrogant man. Tá ~ ann, he is arrogant, assumptive. A leithéid de shotal! Such cheek! Beagán sotail uait! Less impudence from you! Bheith faoi shotal do dhuine, to be subservient to s.o., to accept insolence from s.o. Ní raibh mé faoi shotal ar bith dó, I deferred to him in nothing. Ná tabhair ~ ar bith dó, speak up to him. Níl siad faoi shotal dá chéile, they are not diffident about answering each other back. S.a. muir1 1. (Var: ~acht f, ~tas m)

spadaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Sluggish, lethargic, person. (Var: spadaí2 m)

spadántacht, f. (gs. ~a). Sluggishness, lethargy. (As vn.) Ag ~, acting sluggishly. Ag ~ thart, dragging one's feet around. (Var: spadántas m)

spadhrúlacht, f. (gs. ~a). Waywardness, moodiness, mental unbalance. (Var: spadharthacht)

spágaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Clumsy-footed person, ungainly walker. 2. Orn: ~ tonn, little grebe, dabchick. (Var. of 1: spágachán m, spágaí m, spágálaí m, spágán m)

spailpínteacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) working as a migratory farm labourer. 2. Display of rudeness; (act of) scamping. (Var: spailpíneacht)

Spáinneach1, m. (gs. & npl. -nnigh, gpl. ~). 1. Spaniard. 2. Spanish ship. (Var: Spáinnéarach)

spairneach, a1. 1. Combative, contentious, quarrelsome. 2. (Of weather) Severe; showery. (Var: spairniúil a2)

spairníocht, f. (gs. ~a). (Act of) fighting, wrestling, sparring. (Var: spairneacht, spairneáil f)

spalp, v.t. & i. (pp. ~tha). 1. Burst forth. ~ an ghrian, the sun shone forth. Bhí an ghrian ag ~adh anuas orainn, the sun was beating down on us. 2. Pour, rap, out. Ag ~adh bréag, lying profusely. Ag ~adh Béarla, rattling away in English. Ag ~adh eascainí, mionnaí móra, cursing, swearing, hard. ~ sé an leabhar, he swore by the book. ~ mé chuige é, I let him have it straight out. ~ sé amach an rún, he blurted out the secret. ~aim an t-áibhirseoir ach go bhfuil an ceart agat! By Beelzebub, you are right! (Var: ~aigh)

speabhraíd, f. (gs. ~e, pl. ~í). Hallucination; (pl.) illusions, fantasies, ravings. ~í tinnis, sickness delirium. ~í óil, drunken hallucinations. ~í an bháis, death ravings. ~í codlata atá air, he is delirious for want of sleep. Tá ~í orm, I am in a daze; I am wool-gathering. (As vn.) Ag ~, roving, wandering, wool-gathering. (Var: speabhraoid)

speach2, v.t. & i. (vn. ~adh m, gs. ~ta). (Of animal) Kick; (of gun) recoil. Capall ag ~adh, a horse kicking. ~ an gunna, the gun recoiled. (Var: vn. ~áil f, ~aíl f)

speanc, f. (gs. -eince, npl. ~a, gpl. ~). Crag, cliff. (Var: pl. ~acha)

speathánach1, f. (gs. -aí). Coll: Charred stalks (of heather, etc.). (Var: speathnach)

spéirbhean, f. (gs. & npl. -rmhná, gpl. -bhan). Beautiful woman, fair lady. (Var: spéir3 f)

spéireata, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Cards: Spade. An rí, an deich, ~, the king, the ten, of spades. 2. (pl.) Hallucinations. (Var: spéiread m, spéireat m)

speirling, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. (Thunder-)storm. 2. Violence, strife; contest, fight. (Var: speirling)

spéirlint, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. ~ (ghainimh), sand-eel. 2. ~ (mhara, fharraige), garfish. (Var: spéirlín m, spéirling2 f)

spiagaí, a3. Flashy, showy, gaudy. Dath ~, flashy colour. Stíl ~, meretricious style. (Var: spiaga, spiagach a1)

spiaireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) spying; espionage. 2. (Act of) informing (ar, against). (Var: spiadóireacht)

spídiúchán, m. (gs. -áin). (Act of) reviling, slandering; disparagement, vituperation, abuse. (Var: spídeoireacht f)

spile, m. (gs. ~, pl. -lí). Spill, thin strip of wood (for lighting). (Var: pl. ~anna)

spiléar, m. (gs. & npl. -éir, gpl. ~). Spiller, trawl-line. ~ a chur, a thógáil, to shoot, to haul, a trawl-line. (Var: spiléad m)

spinéad, m. (gs. & npl. -éid, gpl. ~). Spinet. (Var: spinéid f)

spíon1, f. (gs. -íne, pl. ~ta). 1. Spine, thorn. 2. Coll: Thorns. Tom spíne, thorn bush. Dealg spíne, thorn prickle. S.a. coróin1 1(a). 3. Thorny shrub or tree. ~ Chríost, Christ's-thorn. (Var: spíol f)

spíon2, v.t. & i. (vn. ~adh m, gs. ~ta). 1. Tease, comb; pull apart. Olann, líon, a ~adh, to tease wool, flax. Tobac a ~adh, to tease tobacco. 2. Comb, search, ransack. Argóint a ~adh, to examine an argument minutely. Dá ~fá an leabhar ar a lorg, if you were to ransack the book for it. 3. Spend, exhaust. Ithir a ~adh, to exhaust soil. Do shláinte a ~adh, to wear out one's health. ~ sé a chuid airgid, he spent all his money. Tá mo phócaí ~ta, there is nothing left in my pockets. Tá mé ~ta (amach), I am (completely) exhausted. ~ta as maoin, as comhrá, run out of resources, of conversation. (Var: spíol)

spionntacht, f. (gs. ~a). Vigorousness, spiritedness; hardiness. (Var: spionntaíl f)

spionnúil, a2. Vigorous, strong; spirited, lively; hardy. Rud a dhéanamh go ~, to do sth. with spirit. (Var: spionnadach a1, spionntach a1)

spior, s. (In phrases) ~ spear a dhéanamh de rud, to make light of, minimize, pooh-pooh, sth. Rinne sé ~ spear den scéal, he made light of the matter. Rinne an focal sin ~ spear den chomhrá, that remark took all the seriousness out of the conversation. Rinne siad ~ spear den argóint, they ridiculed the argument. ~ spear a dhéanamh ar amhras, ar bhrón, to dispel doubt, sorrow. (Var: spíor spár)

spioraicín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Little spur, sharp stump; slender stem. 2. Spire. (Var: spiorán m)

spitheog, f. (gs. -oige, npl. ~a, gpl. ~). (Snow-)flake. (Var: spiothóg, spíothóg)

splaideog, f. (gs. -oige, npl. ~a, gpl. ~). Spark. ~ chéille, spark of sense. Bíodh trí ~ (chéille) agat, have a little bit of sense. Níl ~ sa tine, there is not a spark left in the fire. (Var: splaid f)

splais, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Splash. (Var: pl. ~treacha)

splaisearnach, f. (gs. -aí). (Act of) splashing. (Var: splaiseáil f)

splanc1, f. (gs. -aince, pl. ~acha). Flash, spark. 1. ~ (thintrí), flash of lightning. ~ thoirní, thunderbolt. ~acha agus toirneach, thunder and lightning. Bhuail ~ an teach, the house was struck by lightning. D'imigh sé mar a bheadh ~ ann, he went off like a streak of lightning. Mar a thitfeadh ~ orainn, like a bolt from the blue. 2. ~ a bhaint as rud, to make sth. flash; to knock a spark out of sth. ~ ghunna, urchair, gun-flash. ~ thine, fire-flame; firebrand. In aice leis an ~, close to the blaze, to the fire. Phot: ~ (cheamara), flashlight. 3. Níl ~ amhairc aige, he can't see a stime. Bíodh ~ chéille agat, have a spark of sense. ~ chodlata, wink of sleep. Níl ~ aige ina diaidh, he is crazy about her. ~ feirge, blaze of anger. ~ uchtaigh, mhisnigh, spark of courage. Má tá ~ fir ionat, if there is any spunk in you. 4. Fiery person. Is é an ~ é! What a firebrand! 5. Ich: Cuckoo wrasse. (Var: pl. ~racha; npl. ~a, gpl. ~)

spleá, f. (gs. ~). 1. Dependence, subservience. Níl ~ aige leo, he is independent of them. 2. Obsequiousness, flattery. (Var: splé)

spleotán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). ~ (talaimh), patch of poor land. (Var: spleota m)

splíonach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Peevish, melancholy, person. 2. Thin, wretched, person or animal. 3. Carrion. (Var: splíonaí m)

spliota, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Splint, splinter; thin slip of wood. 2. Thin lifeless person or animal. (Var: splíota)

spóc, s. (In phrase) ~ a chur isteach (i gcomhrá), to join in, to interrupt, a conversation; to chip in. (Var: ~a1)

spochadóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Gelder, castrater. 2. Expurgator. 3. Teaser; provocative, annoying, person. (Var: spochaire m)

spochadóireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) castrating. 2. (With ar) (Act of) teasing, annoying; sparring, mock-fighting. (Var: spochaireacht, spocharnaíl f)

spoitseálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Botch, messer. (Var: spoitseachán m)

spóla, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Cu: Joint. ~ feola, joint of meat. 2. Mass of raw flesh. Bhí a gcosa ina ~í craoraga, their feet were red and raw. (Var: spólla)

sponcach, a1. 1. Tinder-like, combustible. 2 = sponcúil. (Var: sponcánta a3)

spota, m. (gs. ~, pl. ~í). Spot. 1. (a) Spot of colour. ~í geala in éadach, white spots in cloth. (b) Speck, stain. ~ salachair, speck of dirt. ~ gréisce, spot of grease. Bain na ~í den scaraoid, remove the stains from the table-cloth. (c) Blemish, stigma. ~ ar chine, a stigma on a race. Gan teimheal ná ~, without spot or stain. (d) Marked spot. Bill: An liathróid a chur ar an ~, to spot the ball. 2. (a) Particular place. ~ beag ar chliathán cnoic, a little spot on the side of a hill. An ~ a bhfuil mé i mo sheasamh ann, the spot on which I stand. Sa ~ céanna, in the same spot. (b) Ar an ~, on the spot, immediately. Rinne sé ar an ~ é, he did it then and there. D'aithin mé ar an ~ é, I recognized him at once. 3. ~ grinn, spot of fun. Bhí ~ acu air, they were making fun of him. (Var: spot m)

spotach, a1. Spotted, speckled. (Var: spotaithe a3)

spraeire, m. (gs. ~, pl. -rí). Sprayer. (Var: spraeálaí m)

spreab, f. (gs. -eibe, npl. ~a, gpl. ~). Sod turned by spade; spadeful, shovelful. Ag baint ~, turning sods. Bhí sé ag baint ~ chuig an scéal, he was leading up to the subject. (Var: pl. ~anna)

spréachadh, m. (gs. -chta). 1. vn. of spréach2. 2. Sparking; sputter, splutter; sprinkle, spatter. (Var: spréachaíl f, spréacháil f, spréachaláil f)

spreagthóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Inciter, prompter. 2. Stimulant. (Var: spreagaí m, spreagaire m)

spreasán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. (Small) twig; stick (of firewood). 2. Worthless person. (Var: spreasadán)

spreota, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. ~ (adhmaid), length, junk, of timber. 2. Chop; chip, slice. 3. ~ (fir), tall thin man. ~ (coise), long thin leg. (Var: spriata)

spreotáil, f. (gs. -ála). 1. (Act of) hacking, chopping; (act of) chipping. Ag ~ ar chrann, hacking at a tree. Ag ~ adhmaid, chopping wood. Ag ~ ar chlocha, chipping stones. Ag ~ aráin, cutting chunks of bread. 2. (Act of) muddling, messing. Ag ~ ar obair, messing with work. Níl tú ach ag ~ air, you are only fumbling with it. Bím ag ~ liom, I muddle through. Tá sé ag ~ roimhe, he is feeling his way along. 3. Bhí sé ag ~ ar labhairt liom, he was trying to start a conversation with me. Ná bí ag ~ mar sin, don't beat about the bush like that. (Var: spreoitseáil)

sprinlín, m. (gs. ~, pl. ~í). Scintilla, spark. (Var: sprinle m)

sprioc1, f. (gs. -ice, pl. ~anna). 1. Mark, butt, target. (a) An ~ a bhualadh, to hit the mark. Súil sprice, bull's-eye. Ag imirt ar ~, playing quoits, pitch-and-toss, etc. (b) Surv: Stake. (c) Golf: Pin. 2. (a) Boundary mark; landmark. (b) Projecting rock. 3. (a) Appointed place, point, spot. Teacht ar an ~, to come to the scratch. Nuair a tháinig sé go dtí an ~, when it came to the point. (b) Point of time. Rud a íoc ar an ~, to pay sth. on the dot. Tá ~ agam leis an lá a rugadh é, I can tell the exact date of his birth. 4. ~, ceann sprice, goal, objective; limit. (a) Ceann sprice a bhaint amach, to reach one's goal, one's destination; Sp: to reach the finishing line. (b) Rud a chosaint go dtí an ~, to defend sth. to the limit. Chuir sé é féin go dtí a ~ leis, he did his utmost with it. Chuamar go ceann sprice, go bun na sprice, leis an scéal, we pursued the matter all the way. Caithfear ~ a chur ar an obair seo, (i) there has to be a limit to this work, (ii) we must get on with this job. (c) Tusa an ceann sprice againn, you are our last recourse. (Var: pl. ~acha)

spriocúlacht1, f. (gs. ~a). Promptness, punctuality. (Var: spriocthacht)

spriongar, m. (gs. -air). (Act of) playing, toying, trifling (le, with). (Var: spriongadh m)

sprionlaitheacht, f. (gs. ~a). Meanness, miserliness. (Var: sprionlóireacht)

sprionlóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Mean, miserly, person; miser, skinflint. (Var: sprionlaitheoir)

spriúch, v.i. (vn. ~adh m, gs. ~ta). 1. (Of animal) Lash out, kick. 2. Fly into a rage. 3. Splutter, sputter. (Var: vn. ~áil f)

sprochaille, f. (gs. ~, pl. -llí). 1. (a) Gill, wattle, dewlap. ~ coiligh, gill of cock. ~ turcaí, wattle of turkey. ~ coilm, jewing. ~ bó, dewlap of cow. Tá ~ air, he has a double chin. (b) Ich: Barbel. 2. Loose, baggy, skin. Sprochaillí faoi na súile, bags under the eyes. ~ de phus, protruding mouth; sulky expression. 3. Excrescence; wart, tumour. ~ (cneá), proud-flesh. 4. Projection, spur. ~ ar charraig, projection on rock. 5. ~ (sróine), snot. 6. Person with loose flesh. (Var: sprochall f)

sprochailleach, a1. 1. Having gills, wattled, dewlapped. 2. (Of skin) Loose, baggy. (Var: sprochallach)

sprochailleacht, f. (gs. ~a). (Act of) discharging mucus. (Var: sprochailleáil f)

sprochtúil, a2. Sad, dejected; ready to weep. (Var: sprochtach a1)

spruadar, m. (gs. -air). Crumbled matter, bits, remnants. ~ móna, turf-mould. ~ tuí, bits of straw. ~ luatha, scattering of ashes. ~ bia, remnants of food. Cúil spruadair, refuse dump. (Var: sprúdar)

sprúilleach, m. (gs. -lligh). Coll: Crumbs, fragments. (Var: sprúileach, sprúireach)

spuaic, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Blister. ~eanna ar lámha, ar chosa, blisters on hands, on feet. ~eanna a thógáil ar dhuine, to raise blisters on s.o.; to give s.o. a sharp scolding. Ní dhéanfaidh sé ~ ar do theanga, it won't do you any harm to say it. 2. (a) Pinnacle. ~ charraige, pinnacle of rock. (b) Spire, steeple. ~ eaglaise, church steeple. 3. Huff. Tá ~ air linn, he is huffed with us. Bhuail ~ é, he got into a huff. Nach furasta ~ a chur ort? Aren't you easily vexed? 4. Spell. ~ chomhrá, spell of conversation. ~ chodlata, short nap. (Var: pl. ~eacha, spuacacha)

spuaiceach, a1. 1. Blistered. 2. Pinnacled. 3. Huffed, pettish. (Var: spuacach)

spút2, m. (gs. & npl. -úit, gpl. ~). Spout. ~ fearthainne, downpour of rain. (Var: ~a m, ~ar m)

sracadh, m. (gs. as s. -aidh, as vn. -ctha; pl. -aí). 1. vn. of srac1. 2. Pull, jerk. ~ a bhaint as rud, to pull at sth. Bain ~ maith as, give it a good tug. ~ tobann, sudden jerk. 3. Drag, haul. Is fada an ~ é, it is a long haul. 4. (a) Piece torn off; piece, strip. ~ adhmaid, talún, strip of wood, of land. (b) Spell, portion. ~ den lá, a portion of the day. ~ breá codlata, fine spell of sleep. 5. (a) Strength and spirit. Fear a bhfuil ~ ann, a man of mettle. Tá ~ sa ghasúr sin, that is a plucky lad. Tá ~ maith oibre ann, he is well able to work. Is é an duine gan ~ é, he is such a spiritless person. (b) Impulsive act. ~ fir, manly impulse; manly act. Tá sracaí aisteacha ann, he does extraordinary things at times. 6. Jur: Extortion. 7. Cu: Pluck. ~ caorach, heart, lights and liver of sheep. (Var: pl. sracaíocha; srac3 m)

sráid, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Street. ~ mhór, main street. ~ chúil, back street. ~ mhargaidh, market street. Amuigh ar an t~, out on the street. Ag siúl na ~e, walking the street. Tabhair an t~ dóibh, put them out on the street. S.a. bean1 1, bileog1 3, copóg 2, doras 1. 2. Level (surfaced) ground around house. 3. Village. (Var: pl. ~eacha)

sráideoireacht, f. (gs. ~a). (Act of) street-walking. Ag ~ thart, walking about the streets; strolling about. (Var: sráidíocht)

sraimle, m. (gs. ~, pl. -lí). Untidy, slovenly, person; careless, slap-dash, worker. (Var: ~achán m, ~álaí m)

sraimlí, a3. Untidy; sloppy, slap-dash. (Var: sraimealta, sraimleáilte)

sraith1, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Swath; spread, spreading-ground. ~ féir, choirce, swath of hay, of oats. ~ a bhaint, to mow a swath. ~ mhóna, bank spread with turf. ~ feamainne, stretch of (floating) seaweed. Arbhar ar ~, corn lying in swaths. adaí ar ~, clothes spread out to dry. Leagadh ina ~eanna iad, they were mown down. Thugamar ~ dár gcolainn ar an léana, we stretched ourselves out on the lawn. ~ ar lár, mown swath, mown corn lying on ground. ~ a cheangal, a thógáil, to bind, lift, a swath (of corn). Tá na seacht ~ ar an iomaire aige, he is up to his ears in work. Tá seacht ~ ar gach iomaire aige, he is a man of great prosperity. Caint ar ~, incoherent, meaningless, talk. 2. Const: Geol: Course, layer, stratum. ~ brící, course of bricks. ~eanna chloch aoil, layers of limestone. ~ urláir, floor-timber (of boat). 3. (a) Series, sequence, succession. ~ lochanna, chain of lakes. ~ dánta, cycle of poems. ~ tionóiscí, sequence of accidents. ~ uimhreacha, series of numbers. ~eanna báistí, successive showers. Sp: Comórtas ~e, league. (b) Row, rank, line. ~ tithe, row of houses. ~ suíochán, row of seats. ~ cliath, flight of hurdles. ~ maidí rámha, bank of oars. ~ lúb, row of stitches. Mus: ~ phíob, row of (organ) pipes of one character, stop. ~eanna daoine, lines of people. (c) Mth: Mus: Progression. ~ chomhbhreise, iolraíoch, arithmetic, geometric, progression. ~ armónach, harmonic progression. (d) Tennis: ~ (cluichí), set. 4. ~ (talún), stretch of ground. ~ den pháirc, a strip of the field. 5. Imposition, rate, tax. ~ a leagan ar dhuine, to impose a rate on s.o. ~ bhuirge, borough rate. S.a. teach 2(a). 6 = srath. (Var: pl. sraite2, sraiteacha)

sramaide, m. (gs. ~, pl. -dí). Slimy creature; slinking, sneaky, person; mean, contemptible, person. (Var: sramaí m, sramaire m)

srannfach, f. (gs. -aí). 1. (Act of) snoring. 2. (Act of) snorting. 3. (Of wind) (Act of) soughing. (Var: srannfadhach, srannfaíl f, srannfairt f, srannfartach, sranntaíl f, sranntarnach, sranntarnaíl f)

sraoill1, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Ragged person; bedraggled person; sloven, slattern. ~ fir, mná, tattered, slovenly, man, woman. 2. Trail. ~ éadaigh, trailing, tattered, garment. ~ deataigh, trail of smoke. (Var: ~e m & f)

sraoilleachas, m. (gs. -ais). Raggedness, slovenliness. (Var: sraoilleacht f)

sraoilleán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Trailing thing, trail. ~ (brataí, de ribín), streamer. ~ carraige, sprawling rock. ~ téide, trailing rope; fag-end of rope. 2. Ragged, untidy, slovenly, person. (Var. of 2: ~ach m)

sraoth1, m. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Sneeze. ~ a dhéanamh, a ligean, to sneeze. 2. Snort. Chuir sé ~ as le drochmheas, he snorted in contempt. (Var: f)

sraoth2, m. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Race, channel. ~ muilinn, mill-race. 2. Flow. (Var: npl. ~a, gpl. ~)

sraothartach, f. (gs. -aí). 1. (Act of) sneezing; sneeze. 2. (Act of) snorting. (Var: sraothairt f, sraothartaíl f)

srathaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Layabout, loafer; idle vagabond. (Var: srathaí m)

srathaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) lounging, loafing; vagabondage. (Var: srathaíocht)

srathairt, f. (gs. -artha, pl. ~í). Sprawling object; sprawling person. Bhí sé sínte ina shrathairt sa chúinne, he was stretched out idly in the corner. Bhí sé ina shrathairt chodlata, he was sprawled asleep. (Var: ~ín m)

sreabhnach, a1. 1. Membraned, membranous. 2. (Of fabric) Fine, filmy. (Var: sreabhnaí a3)

sréamlóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Slimy track. 2. Ragged streak. ~a geala de néalta, white streaky clouds. (Var: sreamlóg)

sreang1, f. (gs. -einge, npl. ~a, gpl. ~). String; wire, cord. 1. (a) ~ airgid, chopair, silver, copper, wire. ~ dheilgneach, barbed wire. ~ leictreach, electric wire. El.E: ~ bheo, live wire. ~ thalmhaithe, earth-wire. W.Tel: ~ sheolta, lead-in. (b) ~ a chur ar rud, to tie sth. with a string. Rudaí a chur ar ~, to string things together. An t~ a bhaint den mhála, (i) to loosen the purse-strings, (ii) to let one's tongue wag. Choinnigh sé an t~ ar an spaga, he kept a tight hold of his money. Lig ceann sreinge leis, give him free rein. S.a. cor1 1(a). (c) Anat: ~ imleacáin, umbilical cord. 2. ~ bogha, bowstring. ~ a chur le bogha, to string a bow. ~ tuirne, band of spinning-wheel. ~ druma, snare of drum. ~ cláirsí, fidile, harp-, fiddle-, string. Tá ~ mhaith air inniu, he is in a good humour today. S.a. druma 1. 3. ~ daoine, trucailí, string of people, of carts. Ag máirseáil ina ~, marching in single file. Chuaigh lán sreinge acu thart linn, they passed us in a long straggling line. 4 = sreangadh 2. (Var: pl. ~acha)

srian1, m. (gs. -ain, pl. ~ta). 1. Bridle. (a) ~ a chur ar chapall, to bridle a horse. Bhí an capall ar ~, ar ghreim sriain, leis, he was leading the horse by the bridle. ~ féasraigh, snaffle-bridle. (b) Curb, restraint. ~ a chur le capall, to curb a horse. ~ a chur le duine, to restrain s.o. Cuir ~ le do theanga, le do ghuth, control your tongue. Chuir sé ~ lena fhearg, he checked his anger. Coinnigh ~ ort féin, control yourself. Níl ~ le cur orthu, they are beyond control. Caint gan ~, unbridled speech. 2. Rein. ~ta a theannadh, to draw rein. ~ a ligean le capall, to give a horse the reins. ~ a ligean le smaointe, to give rein to thoughts. Tabhair ~ dó, give him his head. ~ singil, leading rein. S.a. spor1 1. 3. ~ linbh, leading-strings. 4. Anat: Frenum. (Var: f, gs. ~ach)

srian2, v.t. Bridle; curb, restrain. Capall a shrianadh, to bridle a horse. Fearg a shrianadh, to curb anger. Praghsanna a shrianadh, to control prices. ~ thú féin, restrain yourself. (Var: ~aigh)

srianach1, a1. 1. (Of horse) Bridled. 2. Abounding in bridles. (Var. of 2: srianmhar)

sríobún, m. (gs. -úin). 1. Mixture of oatmeal and milk. 2. Bedraggled person. (Var: sríobán)

sroicheadh, m. (gs. -chte). 1. vn. of sroich. 2. Reach, attainment. ~ aoise, cuspóra, attainment of age, of purpose. Rud a bhfuil ~ air, what is within reach, attainable. Is mór an gar nach bhfuil ~ ag na páistí air, it is just as well that the children can't reach it. (Var: sroicheachtáil f, sroichint f, sroichiúint f)

sról, m. (gs. -óil). Satin. adach sróil, satin cloth. Páipéar sróil, satin paper. Greim sróil, satin-stitch. S.a. síoda 1. (Var: ~l)

srólda, a3. Satiny; made of satin. (Var: srólach a1, sróllda, srólúil a2)

srón, f. (gs. -óine, npl. ~a, gpl. ~). 1. Nose. Labhairt trí do shrón, to speak through one's nose. Do shrón a shéideadh, to blow one's nose. Chuir sé cor ina shrón chuige, he turned up his nose at it. Ná bíodh do shrón san aer agat chuig daoine, don't look down with disdain on people. Tá a shrón sáite i ngach uile rud aige, he pokes his nose into everything. ~ gan urraim, disrespectful person. Bhris tú mo shrón, you put my nose out of joint; you overlooked me. Ná bain an t~ díom, don't bite my nose off. Tabhair a shrón dó, let him pick his own way. Leanadh sé a shrón, let him follow his nose. Cuirfidh a shrón féin comhairle air, his own instinct will guide him; he will learn from his mistakes. Níor bhain sé méar dá shrón (go), he never let up (until). S.a. béal 1(a), gairleog1, poll1 11. 2. Sense of smell. Madra gan ~, a dog with a bad nose. 3. Prow; projection. ~ báid, nose of boat. ~ carraige, projecting part of rock. (Var: gs. ~a)

srónaíl, f. (gs. -íola). 1. (a) Nasality. (As vn.) Ag ~, talking through the nose, snuffling. (b) Ling: Nasalization. 2. (Act of) sniffing; nosiness, inquisitiveness. 3. (Act of) snuggling. (Var: srónaíocht f)

srúill1, f. (gs. ~e, pl. ~í). River, stream; current, flow; tidal flow; (flowing) sea. (Var: pl. ~eanna)

sruith2, a1. Lit: Old, venerable. Seanóir ~, sage old man. (Var: ~eanda a3, ~eata a3)

srúmáil2, f. (gs. -ála). ~ (chodlata), (act of) dozing; drowsiness; heavy breathing (of sleepy person). (Var: srúmataíl f, srumatáil)

srúmálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Dabbler, splasher. (Var: srúmlálaí)

sruth1, m. (gs. ~a, pl. ~anna). Stream; current, flow. 1. ~ uisce, stream of water. ~ abhann, river current. ~ muilinn, mill-race. ~ éalaithe, outfall. ~ taoide, tideway. ~ líonta, ~ tuile, flood-tide. ~ trá, ebb-tide. Teacht i gcuan le ~ líonta, to tide it into port. Ag fanacht le ~ trá, waiting for an ebbing tide. In aghaidh an tsrutha, against the tide; against the odds. Bhí ~ is gaoth linn, we were favoured by wind and tide; everything was going well for us. Bád a ligean le ~, to let a boat drift. D'imigh an t-airgead le ~, the money went down the drain. Tá mo chuid cainte ag gabháil le ~, no one is paying any heed to me. S.a. maide 1(g), snámh2 1(a). 2. ~ bainne, flow of milk. ~ deor, flood of tears. ~ fola, stream of blood. Bhí ~ allais liom, the sweat was pouring off me. ~ cainte, torrent of speech. ~ daoine, stream of people. ~ eolais, flow of information. 3. (a) El: ~ leictreach, electric current. ~ ailtéarnach, díreach, alternating, direct, current. (b) ~ guairneáin, eddy current. (Var: f)

sruthbhailbhe. 1. f. (gs. ~). Slight stutter. 2. gsf. & comp. of sruthbhalbh. (Var. of 1: sruthbhailbhí(ocht) f)

stáblachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Large unadorned house. (Var: stáblán)

stadaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Stammerer. (Var: stadachán m)

stadaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) stammering. (Var: stadaíl f, stadarnáil f)

staga, m. (gs. ~, pl. ~í). Old nag; worthless creature. (Var: ~irle m, ~rlach m)

stagún, m. (gs. & npl. -úin, gpl. ~). 1. (Old) gelding; old nag. 2. Stubborn animal or person. 3. Damaged potato. (Var: ~aí m)

staic, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. Stake, post. Ba ar ~, cows chained in byre. An ~ a tharraingt, to pull up the stake; to cast aside restraint. ~ a chur i mbéal bóthair, to stake, block entry to, a road. Ná bí i do ~ i mbéal bearna, don't stand there blocking the way. Fágadh ina ~ é, he was left rooted to the spot. Rinne sé ~ díom, he flummoxed me. Níl ann ach ~ i dtalamh, he just stands there like a post. 2. Stock; butt, stump. ~ fir, stocky, thickset, man. ~ mhagaidh, laughing-stock. (Var: pl. ~eacha, ~í)

staicearlach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Stocky person. (Var: staicealach)

staicín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of staic. 2. Butt. ~ áiféise, laughing-stock. (Var: stáicín)

staidéar, m. (gs. -éir). 1. (Act of) studying; study. (a) ~ a dhéanamh (ar theangacha, le haghaidh scrúdaithe), to study (languages, for an examination). ~ allamuigh, field study. Ag ~ go dian, studying hard. Cúrsa staidéir, course of studies. (b) ~ a dhéanamh ar rud, to think over sth. Rinne mé ~ maith air, I gave it much thought. Ba cheart tuilleadh staidéir a dhéanamh ar an scéal, the matter should be considered further. Bhí sé ag ~ cad a déarfadh sé, he was contemplating what to say. Dul ar ~, to become pensive; to pause. Glac ~ leis, give it thought. 2. Steadiness, level-headedness, sense. Duine a bhfuil ~ ann, a level-headed person. Bíodh ~ ionat, collect your wits. Cuir ~ iontu, steady them down. Rinne mé ~ orm féin sular ghearr mé an léim, I steadied myself before I took the jump. 3. Stay; stand, station; habitat. An áit a raibh ~ orainn, where we were staying. Bhíomar chun staidéir ann an oíche sin, we were to lodge there that night. Is ann atá ~ ar na gainéid, the gannets have their habitat there. Bhí sé ansiúd ina ~ romham, he was standing there when I arrived. 4 = staidiúir. (Var: gs. ~a)

staidéarach, a1. 1. Studious. 2. Steady, level-headed, sensible. (Var: staidéartha a3)

staidéaracht, f. (gs. ~a). 1. Studiousness. 2. Steadiness, level-headedness. (Var: staidéarthacht)

stáidiúil, a2. 1. (Of carriage) Stately. 2. Portly; pompous. (Var. of 1: stáidmhear a1)

stainceach, a1. Huffy, piqued; petulant, peevish. (Var: stainciúil a2)

stáirse, m. (gs. ~). Starch. (Var: stairs f)

stalc1, m. (gs. & npl. -ailc, gpl. ~). 1. Stiff, stodgy, thing. ~ leitean, thick porridge. Tá an talamh ina ~, the ground is baked. Bhí an corp ina ~, the body had stiffened. 2 = staic. (Var: ~a m)

stalcacht, f. (gs. ~a). 1. Sulkiness, stubbornness. 2. Stiffness, stodginess. (Var: stalcaíocht, stalcaíl f)

stangairt, f. (gs. ~e, pl. ~í). Plank for walking on, gangboard, plank-bridge. (Var: gs. stangarta)

stápla, m. (gs. ~, pl. ~í). Staple. (Var: stápal m)

staróg1, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). Anecdote, yarn. ~ (bhréige), lying story, lie. (Var: starnóg)

stát, m. (gs. & npl. -áit, gpl. ~). 1. Pol: State. ~ eadrána, spleách, buffer, satellite, state. Gnóthaí stáit, affairs of state. Duine gan ~, stateless person. 2. State, dignity. 3 = eastát. (Var: ~a m)

stealladh, m. (gs. as s. -aidh, as vn. -llta; pl. -aí). 1. vn. of steall2. 2. Outpouring; downpour. ~ éithigh, spouting of lies. ~ báistí, downpour of rain. 3. Bashing; fight, squabble. Thosaigh an ~ eatarthu, they got stuck into, started to give out to, one another. 4. Ar ~, ar steallaí, in spate. Ar ~ cos in airde, at full gallop. Ar steallaí (dearga) meisce, mire, raging drunk, mad. Ag obair ar ~, working at a great pace. (Var: stealláil f, steallaíl f)

stealladóireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) splashing; (act of) pouring. 2. (Act of) tattling, spouting. (Var: steallaireacht)

steanc2, v.t. & i. (vn. ~adh m, gs. & pp. ~tha). Squirt, spurt, splash. (Var: vn. ~áil f)

stéig, f. (gs. ~e, pl. ~eacha). 1. (a) (Of flesh, meat) Slice. ~eacha bagúin, slices of bacon. Bain ~ den chliathán, take a slice off the side. Gearr ina ~eacha é, cut it in slices. Béim ~e a bhaint as rud, to take a chunk out of sth. (b) Strip. ~ leathair, strip of leather. Craiceann na talún a bhaint ina ~eacha, to remove the surface of the land in strips. 2. Steak. ~ mhairteola, beefsteak. ~ chaoldroma, sirloin-steak. ~ easna, rib-steak. ~ gheadáin, rump-steak. ~ mháis, round steak. 3. (a) Gut, intestine. An ~ bheag, the small intestine. An ~ mhór, the large intestine. Cuir sin i do ~, eat that up. (b) (pl.) Guts, entrails. Bainfidh siad na ~eacha as a chéile, they will knock the stuffing out of one another. 4. ~ (thalún), patch of bleak barren land. 5. ~ (de dhuine), thin miserable-looking person. (Var: pl. ~eanna; stéic f)

steigears, spl. Bits, fragments. (Var: steigearás, steiginí)

steipeáil, f. (gs. -ála). (Act of) stepping, step-dancing. (Var: steipeadaíl f)

stiall1, f. (gs. stéille, pl. ~acha). 1. Strip, slice. (a) ~ éadaigh, leathair, pháipéir, strip of cloth, of leather, of paper. ~ a ghearradh, a stróiceadh, de rud, to cut, to tear, a strip off sth. ~ den spóla, a cut of the joint. Tá a chasóg ina ~acha, his coat is in tatters. Níl ~ ar a chraiceann, he hasn't a stitch of clothes to cover him. Is réidh ~ de chraiceann duine eile (agat), it is easy to be generous at another's expense. S.a. ballán1 1. (b) Piece, part. ~ mhaith aráin, good hunk of bread. ~ den lá, portion of the day. 2. Cut, stroke, lash. ~ d'fhuip, cut of a whip. Gheobhaidh tú ~ den tslat, you'll get a caning. Thug sí ~ den teanga dó, she gave him a dressing down. 3. Lit: Strip, panel. ~ airgid, umha, silver, copper, panel. (Var: npl. ~a, gpl. ~)

stil1, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Dist: Still. S.a. cam12, cró17. (Var: gs. ~each)

stiléir, m. (gs. -éara, pl. ~í). Distiller. (Var: stileálaí m, stiléaraí m)

stiléireacht, f. (gs. ~a). (Act of) distilling, distillation; poteen-making. (Var: stileáil f)

stiocaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Niggardly person. (Var: stiocard m)

stiúg1, v.i. (vn. ~adh m, gs. & pp. ~tha). Expire, perish. ~ sé, he gave up the ghost. Tá mé ~tha leis an ocras, leis an tart, I am perished with hunger, with thirst. (Var: stiúc)

stobarnáilte, a3. Stubborn. (Var: stobarnta)

stoda, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Stud. ~ bóna, collar-stud. ~ brúite, press-stud. Buailte le ~í, set with studs. 2. Stump. ~ fiacaile, stump of tooth. 3. Pale, stake. ~ cruaiche, stack-prop. 4 = stodam. (Var: stod2 m)

stóinsigh1, v.t. (vn. -iú m, gs. -ithe). Make staunch, strengthen. (Var: stóinseáil)

stóinsithe, a3. 1. pp. of stóinsigh1. 2. Solidly built. 3. Stubborn, unyielding, tough. 4 : stóinsigh1. (Var: stóinseáilte)

stóinsitheacht, f. (gs. ~a). Stubbornness, toughness. (Var: stóinseáilteacht)

stoirmeach1, a1. Stormy, tempestuous. (Var: stoirmiúil a2)

stoithin1, f. (gs. -thne, pl. -thní). Shock (gruaige, of hair). (Var: stoithín m)

stól1, m. (gs. -óil, pl. ~ta). Stool. 1. ~ coise, footstool. ~ pianó, piano-stool. ~ ráille, rail-chair. ~ urnaí, prie-dieu. Fig: Rinne sí ~ de, she sat on him. 2. ~ (de dhuine), lowsized person. (Var: pl. ~anna)

stollaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Big strong person or animal. ~ fir, mná, strapping man, woman. 2. Stolid, stubborn, man; obstinate beast. 3. Standing-stone. (Var: stollúnaí m)

stolltach, a1. Blustery. (Var: stollach)

stolp1, m. (gs. -oilp). Stodge; caked substance; stiff, inert, thing. ~ de chíste, stodgy cake. Tá an talamh ina ~, the ground is baked. Bhí sé caite ansin ina ~, he was lying there in a heap. (Var: ~a m)

stopaide, m. (gs. ~, pl. -dí). Stopper, spigot. (Var: stopadán m, stopaire m)

storrúil, a2. 1. Strong, vigorous; bold, determined. 2. Stirring. Fáilte ~, stirring welcome. (Var: storrúlach a1)

stothall, m. (gs. & npl. -aill, gpl. ~). Unkempt head of hair, mophead. (Var: ~ach1 m)

straeire, m. (gs. ~, pl. -rí). Strayer, wanderer. (Var: straedóir m, straethaire)

stráice, m. (gs. ~, pl. -cí). 1. Strip. ~ éadaigh, strip of cloth; swathing, bandage. ~ talún, coirce, strip of land, of oats. ~ tuí, strip of thatching. ~ aráin, hunk of bread. ~ de bhóthar, stretch of road. Tá mo chasóg ina stráicí, my jacket is torn to ribbons. ~ fir, tall thin man. 2. Nau: Strake. ~ ceangail, cosanta, binding-, rubbing-, strake. 3. Flamboyance, conceit. (Var: stráic m)

stráiciúil, a2. Flamboyant; foppish, conceited. Cóirithe go ~, gaily, flamboyantly, dressed. (Var: stráiceach a1)

straidhpeach, a1. 1. Striped. 2. (Of weather) Blustery. 3. (Of person) Bellicose. (Var: straidhpiúil a2)

straiméad, m. (gs. & npl. -éid, gpl. ~). 1. Heavy blow. ~ (de bhata, d'fhuip) a bhualadh ar dhuine, to strike s.o. heavily (with a stick, a whip). 2. (a) Large strip; streamer. (b) Tattered, worthless, thing. (c) Scatter-brained person. 3. Big lazy person. 4. Whopper. (Var. of 1: straiméid f)

strainséartha, a3. Strange. Fear, ainmhí, bád, ~, strange man, animal, boat. Ar thalamh ~, on foreign soil. Focal ~, strange, unusual, word. Tá an obair ~ agam, I am strange to the work. Tá siad ~ le chéile go fóill, they are still unaccustomed to one another. Ná bí ~, don't feel strange; don't be reserved, shy. (Var: strainséarach a1)

strainséir, m. (gs. -éara, pl. ~í). Stranger. I measc na ~í, among strangers, in a strange country. Tá mé i mo ~ anseo, I am a stranger here, I don't know my way about. Tá tú i do ~ anseo anois, it is a long time since you were here last. Is tú an ~! You are quite a stranger! Ná bí i do ~, don't feel strange, make yourself at home. Tá ~í chugainn inniu, we have visitors coming today. (Var: straindéir, stráinséir)

straipleach, m. (gs. & npl. -ligh, gpl. ~). 1. Coarse straw. ~ coirce, rough irregular growth of oats. 2. Tall ungainly person; lazy able-bodied man. (Var: f)

strana, m. (gs. ~, pl. ~í). ~ fiacaile, buck-tooth. (Var: stran m)

strangláil, f. (gs. -ála). (Act of) pulling, tugging, striving, struggling. (Var: strangadh m)

strapa1, m. (gs. ~, pl. ~í). Strap, strop. 1. ~ bróige, shoe-strap. ~ rásúir, razor-strop. 2. ~ éisc, string of fish. (Var: strap2 m)

streachailt, f. (gs. ~e). 1. vn. of streachail. 2. Struggle against difficulties. Rinne siad ~ mhór leis an obair, they struggled hard to get the work done. Bhí ~ chrua agam leis, I had to struggle hard with it; I found it a heavy drag. (Var: streachladh m, streachláil f)

streill, f. (gs. ~e). Silly expression (of mouth, face); foolish grin; simper, smirk. Tá ~ óinsí air, he has a foolish look on his face. ~ mhagaidh, derisive grin. Chuir sé ~ chaointe air féin, he began to blubber. (Var: ~e f)

streillireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) grinning, grimacing; (act of) blubbering. 2. (Act of) bungling, botching. (Var: streilleachas m, streilleáil f)

stríoc1, f. (gs. -íce, npl. ~a, gpl. ~). 1. Streak, stripe. ~ in éadach, stripe in cloth. ~a taisligh i mballa, damp streaks in a wall. Tá siad ina ~a ar an spéir, the sky is streaked with them. 2. Stroke, line. ~ phinn, stroke of pen. ~ a dhéanamh trasna ar leathanach, to draw a line across a page. Cuir ~ os cionn na litreach sin, put a stroke over that letter. Tá sé ag gearradh ~ ar mo leabhar, he is scoring my book. 3. Geol: ~a, striae. 4. Parting (in hair). ~ a chur i do ghruaig, to part one's hair. 5. Strickle (for levelling). 6. Submission. Duine a thabhairt faoi ~, to bring s.o. to heel. (Var: pl. ~acha; ~a m)

stró, m. (gs. ~). 1. Stress, exertion. ~ a chur ort féin le rud, to exert oneself at sth.; to put oneself to trouble to do sth. Rud a dhéanamh gan ~, to do sth. without difficulty. Ní ~ ar bith leis é, it is no trouble to him. Faoi ~, under stress. Nach ort atá an ~? Why can't you take it easy? 2. Interruption, delay. ~ a chur ar dhuine, to keep s.o. from his work; to delay s.o. by talking to him. Níor cuireadh cosc ná ~ orm, no one interfered with me in the least. 3. Means, wealth. Ar bheagán ~, badly off. Prov: Is maith ~ agus ní maith ró~, it is better to live comfortably than to have too much of the world's goods. 4. (a) Ostentation, pride. ~ a dhéanamh as rud, to boast about sth. (b) Elation. Bhí ~ mór uirthi as an rud a rinne sí, she was very pleased with herself on account of what she had done. (Var: ~bh m)

strompa, m. (gs. ~, pl. ~í). Stiff, rigid, thing; stiff-jointed person. (Var: ~ch m)

struisire, m. (gs. ~, pl. -rí). Strong, sturdy, person; compact, well-made, object. (Var: struisiúnach m)

stua, m. (gs. ~, pl. ~nna). 1. Arch. 2. Arc. (a) ~ ciorcail, arc of circle. (b) ~ leictreach, voltach, electric, voltaic, arch. 3. ~ ceatha, rainbow. 4. Lit: Stately person; warrior, prince. (Var: f)

stuacacht, f. (gs. ~a). Sulkiness, stubbornness; sullenness (of weather, etc.). (Var: stuacaíocht)

stuacán1, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Sulky, stubborn, person. (Var: stuacachán, ~aí m)

stuacánach, a1. Sulky, stubborn. (Var: stuacánta a3)

stuacánacht, f. (gs. ~a). Sulkiness, stubbornness. (Var:stuacánaíocht, stuacántacht)

stualearg, s. (In phrase) (Rud a iompar) ar ~ do dhroma, (to carry sth.) slung over one's back. (Var: stualeirg)

stuama, a3. 1. Sensible, level-headed; self-possessed, staid, prudent. Bheith ~ le duine, to be patient and sensible with s.o. Breithiúnas ~, level-headed judgment. Labhairt go ~, to be restrained in speech. Is í an bhean ~ í, she is such a calm and prudent woman. 2. Skilful, patient, steady. Rud a dhéanamh go ~, to do sth. patiently and skilfully. Lámh ~, steady hand. ~ ar gach ealaín, skilled in every art. (Var: ~ch a1, stuamdha)

stuamacht, f. (gs. ~a). Level-headedness, self-control; staidness, prudence. (Var: stuamdhacht)

stuc, v.t. & i. (vn. ~adh m, gs. & pp. ~tha). Stook. Arbhar a ~adh, to stook corn. (Var: ~aigh, ~áil)

stuif1, m. (gs. ~, pl. ~eanna). Stuff, material. (Var: f; stuf m)

suadhach, a1. Lit: Learned, wise. (Var: suadhamhail a2)

suaimhnigh1, v.t. & i. Quiet, pacify; calm, tranquillize. Duine a shuaimhniú, to quiet, to pacify, s.o. Focal a shuaimhnigh é, a word that mollified him. Shuaimhnigh an buille sin é, that blow settled him. Suaimhneoidh an saol iad, life will tame them. Tá an fharraige ag suaimhniú, the sea is getting calm. Shuaimhnigh an oíche, the night became still. Tá siad ag suaimhniú (síos), they are getting quiet; they are settling down to rest. (Var: suaimhneasaigh)

suairc, a1. Pleasant, agreeable; cheerful, gay. Duine ~, pleasant, light-hearted, person. Cuideachta shuairc, cheerful, jolly, company. Oíche shuairc, pleasant, enjoyable, night. Dathanna ~e, bright, gay, colours. (Var: ~each, ~easach)

suairceas, m. (gs. -cis). Pleasantness, agreeableness; cheerfulness, gaiety. (As vn.) Ag ~, passing the time pleasantly, having fun. (Var:suairce f, suairceacht f)

suaitheanta, a3. Conspicuous; notable, distinguished. (Var: ~ch a1)

suanmhaireacht, f. (gs. ~a). Sleepiness, drowsiness, somnolence. (Var: suanmhaire f)

suaraíocht, f. (gs. ~a). Meanness, insignificance. (Var: suaraí f, suaraíl f)

suasánaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Mopheaded, shaggy, person. (Var: suasánach2 m)

subhach, a1. Glad, joyful; cheerful, merry. ~ sách, happy and replete. (Var: subhaidh)

substaint, f. (gs. ~e, pl. ~í). Substance. 1. Metaph: Essential nature. D'aon ~ leis an Athair, of one substance with the Father. 2. (a) Body, solidity, solid worth. Bia a bhfuil ~ ann, solid food. Tá ~ ina chuid cainte, there is solid sense in what he says. Óráid gan ~, empty oration. Is é an duine gan ~ é, he is a very shallow person. (b) Possessions, property, wealth. (Var: ~e f)

súgach2, a1. 1. Mellow with drink, merry, tipsy. Oíche shúgach, convivial night. Nuair a bhí an chuideachta ~, when the company was in a merry mood. 2. Cheerful, happy. S.a. lus. (Var: súgaí a3)

súgachas, m. (gs. -ais). 1. Merriness, tipsiness. (As vn.) Ag ~, making merry. 2. Cheerfulness. (Var: súgaíl f, súgaíocht f)

súgracht, f. (gs. ~a). Playfulness, sportiveness. (Var: súgraíocht)

súimíneacht, f. (gs. ~a). (Act of) sipping, tippling. (Var: súimínteacht)

suimintiú, m. (gs. -ithe). 1. vn. of suimintigh. 2. Cementation. (Var: suiminteáil f)

suirí, f. (gs. ~). (Act of) wooing, courting; courtship. Ag ~ le duine, courting s.o. ~ a dhéanamh, to court. Tamall ~, spell of courting. ~ mhall, slow wooing. Ag ~ lena cuid airgid atá sé, he is courting her for her money. (Var: suirghe f)

suiríoch1, m. (gs. & npl. -ígh, gpl. ~). Wooer, suitor. (Var: suirgheach)

suiríoch2, a. (gsm. ~, gsf. -íche, npl. ~a). Wooing, courting. (Var: suirgheach a1)

súiste, m. (gs. ~, pl. -tí). Flail. Dul faoi na súistí, to run the gauntlet. Faoi shúistí gall, oppressed by foreigners. (Var: súist f)

sula, conj. & prep. (Eclipses following verb; becomes sular before past tense of regular verbs. Followed by either present and past subjunctive, or future indicative and conditional, to express future and conditional action) Before, lest. ~ n-éiríonn siad ar maidin, before they get up in the morning. ~ mbíonn an ghrian ina suí, before the sun has risen. Gach maidin ~ dtéimis ar scoil, each morning before we went to school. ~r cheannaigh mé an leabhar, before I bought the book. ~r casadh orm é, before I met him. ~r íoc mé as, before I paid for it. ~ n-imí tú, before you go. ~ mbrisfidh siad é, before they break it. ~ ngoidfí iad, lest they might be stolen. ~ dtugadh sé dom é, before he would give it to me. ~ i bhfad, before long. (Var: sul)

sultmhaireacht, f. (gs. ~a). Pleasantness, enjoyableness. (Var: sultmhaire f)

súmaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. (a) ~ (fola), blood-sucker, leech, vampire. (b) ~ (dí), imbiber, tippler. (c) Parasite; scrounger, sponger. 2. (a) Swallow-hole; slough, quagmire. ~ gainimh, quicksand. (b) Engulfing wave; whirlpool. 3. Slow listless person. (Var. of 3: súmadóir2 m)

súmaireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) sucking, suction. 2. (Act of) scrounging, sponging. 3. (Act of) moping; listlessness. (Var. of 3: súmadóireacht, súmáil f, súmaráil f)

suntas, m. (gs. -ais). 1. Notice, attention. ~ a thabhairt do rud, to notice sth. Ná tarraing ~ orainn, don't draw attention to us. Cuid suntais iad, they are worthy of remark. 2 = suaitheantas. (Var: sundas)

suntasach. 1. a1. Noticeable, remarkable; prominent, distinctive. 2 = suaithinseach. (Var: sundasach)

súram, m. (gs. -aim). Liquid extract. ~ mairteola, beef-tea. ~ tae, overdrawn tea. (Var: ~án m)

suthain, a1. Perpetual, eternal. An bheatha shuthain, life everlasting. (Var: ~each)

suthaineacht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). 1. Eternity. Ó thús ~a, from all eternity. 2. Jur: Perpetuity. (Var: suthaine f)

suthaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) guzzling; gluttony. (Var: suthaíocht)

sutrall, m. (gs. & npl. -aill, gpl. ~). Lit: Light, torch, candle. (Var: sútrall)

tábhachtach, a1. 1. (a) Important. Ceisteanna, imeachtaí, ~a, important questions, events. Is ~ an obair í, it is very important work. Is é an rud is tábhachtaí é, it is the thing that matters most. (b) Substantial, consequential. Feirmeoir ~, substantial farmer. Duine ~ i bpobal, a person of consequence in a community. 2. Industrious, thrifty. Tá sé ~ i mbun a ghnó, he manages his business economically. (Var: tábhachtmhar)

tabhartas, m. (gs. & npl. -ais, gpl. ~). Gift, donation. ~ ó Dhia, gift from God. Tá ~ agat! What a present you've got! S.a. mac 3. (Var: tabhartanas)

tachrán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Lit: Orphan; waif, stray. 2. Small child, kiddy. (Var: tacharán)

tachtaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Choker, strangler. 2. I.C.E: Choke. (Var: tachtóir m)

tae, m. (gs. ~, pl. ~nna). Tea. 1. ~ láidir, strong tea. ~ beag, tea at interval between meals, afternoon tea. 2. Bot: Med: ~ an chnoic, ~ maide, (drink prepared from) heart's-ease. ~ na ngarraithe, self-heal. (Var: f)

tafann, m. (gs. -ainn2). 1. vn. of tafainn1. 2. (Act of) barking; bark. Madra ag ~ (le duine), a dog barking (at s.o.). ~ na ngadhar sa tseilg, the baying of hounds in the chase. Ná bí ag ~ liom mar sin, don't bark at me like that. 3 = tathant 2. (Var: tafant m)

taghdach, a1. Fitful, impulsive, quick-tempered; changeable, capricious. Duine ~, impulsive person, quick-tempered person. Capall ~, temperamental horse. Spéir thaghdach, rapidly-changing sky. Aimsir thaghdach, capricious weather. Gaotha ~a, wanton winds. (Var: taghdaitheach)

taibhse, f. (gs. ~, pl. -sí). 1. Ghost. (a) Apparition, spectre. ~ an chnádáin, the bogey man. ~ thorainn, poltergeist. (b) Emaciated person. Níl ann ach ~, he is worn to a shadow. 2. Manifestation; appearance, look. Is mó a thairbhe ná a thaibhse, it is better than it looks. 3. (a) Display, ostentation. ~ gan cur leis, empty show. (b) Pretension, pride. Ag imeacht as a chuid éadaigh le ~, puffing himself up with pride. 4 = aibhse. (Var. of 1: m)

táille1, f. (gs. ~, pl. -llí). 1. Tally, score, charge. Do tháille a íoc, to pay one's score. Cad é an ~? How much is the charge? ~ oibre, work tally. ~ ar dhul isteach, charge for admittance. Táillí bainc, bank charges. 2. Lit: (a) Reckoning, number. Iomdha a d~, they are many in number. (b) Term of reckoning. Gearr ~ m'onóra óna n-éag, I shall not be held long in honour after their death. 3. Fee. ~ dochtúra, doctor's fee. ~ cláraithe, registration fee. ~ formheasa, approval fee. ~ speisialta, special fee. Táillí scoile, school fees. 4. Premium. (a) Reward. Dá mbeadh ~ dó as, if he were to get some reward for it. (b) Com: ~ árachais, insurance premium. 5. Rate, tariff. ~ iompair, freight rate. ~ ancaireachta, groundage. ~ righnis, demurrage. 6. Fare. ~ shingil, fillte, bhreise, single, return, excess, fare. (Var: m)

táilliúir, m. (gs. -úra, pl. ~í). 1. Tailor. Déanta ón ~, tailor-made, made to measure. 2. Ich: Tailor. Ag tóraíocht táilliúra i mbruth faoi thír, looking for a needle in a haystack. (Var: táilliúr m)

táimhín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Sleepy-looking person. 2. Furtive person. (Var: táimhirlín)

taimín, m. (gs. ~). Tex: Tamin. (Var: taimhín)

tairdeal, m. (gs. & npl. -dil, gpl. ~). Lit: Journeying, travel; expedition, foray. (Var: tairdiol)

táire1. 1. f. (gs. ~). (a) Meanness, baseness, sordidness. (b) Reproach, disgrace. 2. gsf., npl. & comp. of táir3. (Var. of 1: ~acht f)

tairpeach, a1. Lit: Strong; violent. (Var: tairptheach)

tairseach, f. (gs. -sí, npl. ~a, gpl. ~). 1. Threshold. (a) Dul thar thairseach an tí, to cross the threshold of the house. Leac, maide, tairsí, threshold stone, plank. (b) Fig: Ar thairseach na hinmhe, na haoise, on the threshold of maturity, of old age. (c) Ph: Psy: Threshold. S.a. minicíocht, poitéinseal. 2. (a) Sill. ~ fuinneoige, window-sill. (b) ~ bus, platform of bus. (Var: tairsing f)

tairteoil, f. (gs. -ola). 1. Dried-up, desiccated, meat. 2. Lean meat. (Var: tairtfheoil)

taisceoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Saver, hoarder; depositor. (Var: taisceánaí m)

taispeántach, a1. 1. Demonstrative. 2. Showy, prominent. (Var: taispeánach)

taistealaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Traveller. ~ tráchtála, commercial traveller. ~ farraige, voyager. ~ na dtíortha, traveller in many lands. ~ na gceall, frequenter of churches. (Var: taistealach2 m)

taitin, v.t. & i. (pres. -tníonn, vn. -tneamh). 1. Shine. Tá an ghrian ag taitneamh, the sun is shining. Ag taitneamh mar a bheadh grian an mheán lae ann, shining like the midday sun. 2. (With le) Please. Thaitin an scéala liom, I was pleased at the news. Taitníonn do chulaith liom, I like your suit. Ní thaitníonn na bréaga liom, I don't care for lies. An fear is fearr a thaitin léi, the man she liked best. Taitníonn sé leis na daoine, the people are fond of him. (Var: taithnigh, taitnigh)

taitneamh, m. (gs. -nimh). 1. vn. of taitin. 2. Shine, brightness. ~ na gréine, the sunshine. ~ an tsneachta, the refulgence of the snow. 3. Liking, enjoyment. ~ a bhaint as rud, to enjoy sth. ~ a bheith agat ar rud, to have a liking for sth. Tá ~ acu ar an áit seo, they like this place. ~ a thabhairt do dhuine, to take a liking to s.o. Thug mo chroí ~ di, I grew fond of her. Níl sé i mo thaitneamh, chun mo thaitnimh, I don't care for it. (Var: taithneamh)

taitneamhacht, f. (gs. ~a). 1. Brightness. 2. Pleasantness, agreeableness. (Var: taitneamhaí f, taitneamhas m)

talcánta, a3. Strong, stout, solid. (Var: talcanta, talcmhar a1)

talcántacht, f. (gs. ~a). Strength, solidity. (Var: talcantacht, talcmhaireacht)

talchaire. Lit: 1. f. (gs. ~). Wilfulness, obstinacy. 2. gsf., npl. & comp. of talchair. (Var. of 1: ~acht f)

tallann1, f. (gs. -ainne, npl. ~a, gpl. ~). 1. Ant: Talent. ~ óir, airgid, gold, silver, talent. 2. Talent, gift. ~ an cheoil, gift for music. An ~ a thíolaic Dia air, the gift that God bestowed on him. 3. Impulsive spirit; impulse, fit. ~ fir, manly impulse. ~ feirge, fit of anger. Bhuail ~ oibre é, he had a sudden fit of industry. ~ uaigneach, ghruama, lonely, moody, fit. Tá ~ mhaith ann, he has good impulses. Tagann sé ina thallanna air, he gets it in fits. Cibé ~ a bhuail é, whatever notion he took. De réir mar a bhuaileadh an ~ é, whenever he felt like it. (Var: m; pl. ~acha)

tallann2, f. (gs. -ainne). Lit: Reproach, disgrace. (Var: tallainn f)

talmhaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). Agriculturist; husbandman, tiller. (Var: talmhadóir m)

támáilte, a3. 1. pp. of támáil. 2. Sluggish, slothful. 3. (Of soil, dough) Heavy, sticky. 4. (Of drink) Tepid, insipid. 5. Reluctant, shy. (Var: ~ach a1)

tamall, m. (gs. & npl. -aill, gpl. ~). 1. Space of time, while, spell. ~ comhrá, spell of conversation. Rinne mé ~ oibre, I did a spell of work. ~ den oíche, a while of the night. Bhí mé ann ~, I was there for a while. Bhí siad ~ ag teacht, it took them a while to come. Bhí tú ~ fada leis, you spent a long time at it. Bhain sé ~ maith asam, it took me a good while. Fan ~ eile, wait another while. ~ ina dhiaidh sin, a while after that. D'éist sé liom ar feadh tamaill, he listened to me for a while. Fág agam é go ceann tamaill, leave it with me for a while. I gceann tamaill d'imigh sé, after a while he went away. Le ~ anuas, for a while past. Tá siad anseo le ~, they have been here for some time. 2. Short loan. Thug sé ~ den leabhar dom, he let me have the book for a while. 3. Distance. ~ den bhóthar, a bit of the road. Nuair a bhí siad ~ ó bhaile, when they were some distance from home. Níl sé ach ~ as seo, it is only a short distance from here. (Var: pl. ~acha; tamalt m)

támhán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1 = sámhán. 2. Sleepy person, sluggard. (Var: ~ach m)

támhleisciúil, a2. Lethargic. (Var: támhleasc)

tanaíochan, f. (gs. ~a). (Act of) thinning. (Var: tanaíochaint f)

tanalacht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). 1. Shallow, shoal water. 2. Shallowness. (Var. of 1: tanalach m)

tancard, m. (gs. & npl. -aird, gpl. ~). Tankard. (Var: tancart)

tanfairt, f. (gs. ~e). (Act of) sporting; gaiety, merriment. (Var: gs. tanfarta)

tangnacht, f. (gs. ~a). Lit: Deceit, treachery. (Var: tangna f)

taobh-bhalla, m. (gs. ~, pl. ~í). Side-wall. (Var: taobh-balla)

taoiseacht, f. (gs. ~a). Chieftainship, leadership. (Var:taoisíocht)

tapa2, a3. Quick, ready, active. Tá sé ~ as a lámha, he is quick with his hands. ~ ar a chosa, fast on his feet. Gníomh ~, quick, sudden, act. Déan go ~ é, do it quickly. irigh go ~, get up quick. Ag siúl go ~, walking fast. (Var: ~idh a1)

tarbhdha, a3. Lit: Bull-like. (Var: tarbhthach a1)

tarlaigh1, v.i. (p. tharla). Happen, occur. Tharla tionóisc, an accident occurred. Má tharlaíonn go mbeidh tú ag caint leis, if you should happen to speak to him. Tharla dom a bheith i láthair, I happened to be present. Ó tharla anseo iad, seeing that they are here. Ó tharla go bhfuil deifir ort, since you are in a hurry. Cad a tharla duit? What happened you? Tharla sé sa tslí orm (dom, liom), I chanced to meet him on the way. Tharla lá mé ag dul ar cóisir, one day I happened to be going to a party. Is minic a tharla a leithéid, such things often happen. (Is) maith mar a tharla, it is all to the good. Eadraibh féin a tharla sé, settle it among yourselves. Tharla ann agus níor tharla as é, it just happens to be so (and there is no use in wishing it were otherwise). (Var: p. tarla)

tarlú2, m. (gs. -laithe, pl. -luithe). 1. vn. of tarlaigh2. 2. Haulage. Fear tarlaithe, haulage man. Capall tarlaithe, draught-horse. 3. (Of harvest) Garnering. Féasta an tarlaithe, harvest home. 4. Demand. Is orthu a bhí an ~, they were in great demand. (Var: tarlamh m, tarló(dh) m)

tarnocht, a. (gsm. ~, gsf. -oichte, npl. ~a). (Stark) naked. (Var: ~a a3)

tarr1, m. (gs. & npl. tairr, gpl. ~). 1. Belly. Ar a tharr in airde, lying on his back. Chuir sé ~ air féin, he distended his stomach; he glutted himself. Faoi tharr toir, under a bush. Tá an saol mór sa ~ orm, everybody is down on me. Aorta tairr, ventral aorta. 2. Biol: Venter. 3. Arch: Soffit. (Var: tarra1)

tarra2, m. (gs. ~). Tar. ~ guail, coal-tar. (Var: tarr2)

tarraingthe, a3. 1. pp. of tarraing1. 2. (Of features) Drawn, strained, haggard. 3. (Of wire, thread) Fine-drawn. 4 : tarraingt. (Var: tarraingte)

Tartarach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Tartar. 2. Rough unmanageable person. (Var. of 2: tartalach)

tartmhar, a1. Thirsty; thirst-provoking. (Var: tartúil a2)

tátal, m. (gs. -ail). Inference, deduction. ~ a bhaint as rud, to draw a conclusion from sth. (Var: tát m)

tathag, m. (gs. -aig). Solidity, substance; fullness, body. Fear a bhfuil ~ ina cholainn, a man of solid frame. ~ i ndeoch, body in drink. Tá ~ sa bhia sin, that is substantial food. ~ in argóint, weightiness in argument. (Var: tathac m)

tathagach, a1. Solid, substantial, full-bodied. Duine ~, solidly-built person. Béile ~, substantial meal. Fíon ~, full-bodied wine. Caint thathagach, weighty speech. (Var: tathacach, tathacúil a2, tathaigeach)

téacs, m. (gs. ~, pl. ~anna). 1. Text. 2. Citation, verse. (Var: pl. ~a; ~a m)

téadaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. Roper, corder. 2. Player of stringed instrument. (Var: téadaí m)

téadaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) playing on stringed instrument. (Var: téadaíocht)

téagartha, a3. 1. Substantial, stout, bulky. Fear teann ~, strong stoutly-built man. Leabhar ~, thick volume. 2. Sheltered, warm, comfortable. Teach ~, comfortable house. Tá siad ina suí go te ~, they are warmly and comfortably seated; they are in very comfortable circumstances. (Var: ~ch a1)

teaghais, f. (gs. ~e, pl. ~í). Lit: 1. House, dwelling. 2. Tabernacle, church. 3. Room, apartment. 4. Ecc: See. (Var: teaghdhais)

teagmhas, m. (gs. & npl. -ais, gpl. ~). Chance occurrence, contingency, incident. (Var: teagmhang f)

teaintiví, s. Tantivy. Ar ~, in hot pursuit, rushing along. (Var: teaintifí)

téaltaigh, v.t. & i. (vn. -tú m, gs. -ithe). 1. Go furtively, creep, slink. Ag téaltú isteach i dtithe, sneaking into houses. Théaltaigh sí as an seomra, she slipped out of the room. Ag téaltú aníos chugainn, creeping up to us. Théaltaigh sé leis, he slunk away. Tá an ghrian ag téaltú siar, the sun is westering. 2. Lit: Carry off secretly, steal. 3 = síothlaigh. (Var: téaltóigh)

téaltaitheach, a1. Creeping, slinking; stealthy, unnoticed. (Var: téaltóch)

téama, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Sch: Mus: Theme. 2. (Usually pl.) Topics of conversation; humorous talk, pleasantries, fun. Ag ársaí ~í, relating funny incidents, spinning yarns. Ní raibh mé ach ag iarraidh ~í, I was only trying to make conversation. Bhí sé ina ábhar ~í acu, it was a source of amusement to them. (Var. of 2: téamfaí)

teanchair, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Tongs. ~ gabha, blacksmith's tongs. I d~ gabha, caught in a vice. 2. Pincers, pliers, nippers. 3. Surg: Forceps. 4. Crust: Chela. 5. Cards: Tenace. (Var: teanchar m & f)

teanga, f. (gs. ~, pl. ~cha). Tongue. 1. (a) ~ duine, ainmhí, éin, tongue of person, of animal, of bird. Do theanga a chur amach (ar, faoi, dhuine), to put out one's tongue (at s.o.). Tá a theanga amuigh leis an tart aige, his tongue is hanging out from thirst. S.a. fiach2 1. (b) (As organ of speech) ~ aibí, ghéar, líofa, ready, sharp, fluent, tongue. Fuair sé a theanga leis, he found his tongue. Ar chaill tú do theanga? Have you lost your speech? Thug sí an ~ dó, she scolded him. Ná tarraing a theanga ort, don't give him an opportunity of abusing you. Tá mo theanga caite leo, I am tired talking to them. Cuir cosc lena theanga, stop him from talking. Ná cuirse do theanga sa scéal, don't you put in your oar. Tá sé ar a theanga aige, he has it off by heart. Do theanga a thabhairt thart ar fhocal, to articulate a word. Déanfaidh sé gach uile rud ar a theanga, he is all talk. Bhí a theanga ina leathbhéal, ina leathphluc, aige, he spoke with his tongue in his cheek. ~ liom leat, (i) double-talk, (ii) double-dealer. S.a. barr1 1, fad 1, snaidhm1 2, 3. 2. Language. ~ bheo, mharbh, living, dead, language. ~ na ndaoine, na tíre, the language of the people, of the country. An ~ Ghaeilge, the Irish language. Na teangacha Eorpacha, the European languages. Bhí ~ mhaith Bhéarla acu, they were good speakers of English. Tá na seacht dteangacha aige, he is multilingual. ~ a dhéanamh do dhuine, to speak, interpret, for s.o. ~ labhartha, spokesman; interpreter. S.a. dúchas 4, 6, fear1 1(a), gliogar 2. 3. (a) Thing like tongue in shape or function. ~ bróige, tongue of shoe. ~ cloig, clapper of bell. ~cha tine, tongues of fire. ~ thalún, tongue of land. ~ trumpa, tongue of Jew's-harp. Ní fiú trumpa gan ~ é, it is quite worthless. (b) Anat: An ~ bheag, the uvula. (c) Bot: ~ chon, hound's-tongue. ~ éanáin, stitch-wort. ~ fia, hart's-tongue. (d) Ich: ~ chait, black sole. (Var: ~idh f, gs. ~dh)

teannáil2, f. (gs. & npl. -ála). Lit: Fire, blaze; signal-fire, beacon. (Var: teannál f)

teannaireacht, f. (gs. ~a). Tightness, stiffness, oppressiveness. (Var: teannaitheacht)

teannóg2, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). Compactly-built woman, person. (Var: ~aí m)

tearmann, m. (gs. & npl. -ainn, gpl. ~). 1. Hist: Church land affording right of sanctuary. 2. (a) Sanctuary, place of refuge. Teach tearmainn, house of refuge. (b) ~ éan, bird sanctuary. 3. Refuge, protection. Ar, faoi, thearmann duine, under the protection of s.o.; under the patronage of s.o. Is tú ár d~ agus ár gcoimirce, you are our refuge and our protection. Jur: ~ ó phróis, protection from process. (Var: tearmainn f)

téarnaigh, v.i. (vn. -amh). 1. Come out of, escape. Téarnamh as gábh, to escape from danger. Téarnaimis ó bhaois, let us avoid folly. Théarnaigh siad slán, they came safe. 2. Recover, survive. Tá sé ag téarnamh agus ag teacht ina neart arís, he is convalescing and regaining his strength. Cuid a théarnaigh agus cuid a fuair bás, some survived and some died. Téarnóidh sé, he'll get over it. 3. Come back, return. Ag téarnamh ó thuras, returning from a pilgrimage. 4. Come near, approach. Táimid ag téarnamh chun baile, we are coming near home. Ag téarnamh i mo dháil, coming to meet me. Tá sé ag téarnamh ar am luí, it is drawing near bedtime. 5. Come into existence; come, derive (as, ó, from). Ar théarnaigh ó gineadh Ádhamh, all who came into the world since the birth of Adam. A théarnaigh ó fhoireann Áine, who came of Áine's line. An ceart a théarnaigh as broinn leo, the right they acquired from the womb. 6. Come to an end; depart, die. Théarnaigh mo lúth is mo neart, my vigour and strength are gone. Ó théarnaigh uainn an buachaill beo, since the spirited lad departed from us. Nuair a théarnaigh an seandream, when the old folk passed away. (Var: téarnóigh)

téarnamh, m. (gs. as s. -aimh, as vn. -aithe). 1. vn. of téarnaigh. 2. (a) Escape; recovery, convalescence. Teach téarnaimh, convalescent home. (b) Return; approach. ~ i gceann cairdis, a return to friendship. (c) Departure, death. (Var: téarnó m)

teasargan, m. (gs. -ain). 1. vn. of teasairg. 2. Deliverance, rescue. 3. Intervention, peacemaking. Fear teasargain, intervener, peacemaker. (Var: teasargadh m; teasargain f, gs. teasairgne)

teastaigh1, v.i. (vn. -táil). 1. Be wanted, needed (ó, by). Teastaíonn cabhair uaim, I need assistance. An dteastaíonn uait labhairt leis? Do you want to speak to him? Teastaíonn foighne chun na hoibre sin, that work requires patience. Tá sé ag teastáil go mór uaim, I need it badly. Sin a bhfuil ag teastáil, that is all that is necessary. 2. Lit: Die, be lost (ó, to). Theastaigh sochaí mhór díobh, a great number of them perished. An méid de na Fianna a theastaigh uainn, those of the Fianna who were lost to us. (Var: pres. & p. teasta)

teastáil, f. (gs. -ála, pl. -álacha). 1. vn. of teastaigh1. 2. (pl.) Necessaries. Teastálacha beaga a bhí uaim, little things I needed. (Var: teastbháil)

teibearsain, f. (gs. -birsne). Lit: (Act of) welling, flowing; (act of) pouring, shedding. (Var: teibirse f, teibirsin)

teibí, a3. 1. Abstract. 2. Lit: Cut, excised; selected. Béarla ~, select language, Irish. (Var: ~och)

teidhm, f. (gs. teadhma, npl. teadhmanna). Lit: 1. (a) Disease, sickness; pestilence, plague. (b) Calamity, affliction. 2 = taom1. (Var: m)

téigle, f. (gs. ~). Calmness, stillness. Tá sé ina chalm ~, there is a dead calm. (Var: m, téigil f, ~adh m)

téiglí, a3. Calm, still; faint, languid. (Var: téigleach a1)

teilgean, m. (gs. as s. -gin, as vn. -gthe). 1. vn. of teilg1. 2. Cast, throw, projection. (a) ~ cloiche, cast of stone. ~ saighead, discharge of arrows. ~ solais, projection of light. ~ pictiúir ar scáileán, projection of picture on screen. Mapm: ~ ortagrafach, orthographic projection. (b) ~ chrú capaill, casting of horseshoe. ~ deor, shedding of tears. (c) ~ bia, vomiting of food. 3. (a) Metall: Cast. ~ miotail, cast of metal. (b) Agr: Earthing. Ag cur teilgin (ar phrátaí), earthing (potatoes). (c) ~ aoil, slaking of lime. 4. (a) ~ cainte, idiom, expression. (b) ~ cinn, intelligence, cleverness. Is breá an ~ cinn atá aige, he has a good head on his shoulders. 5. Lastingness, durability; economization. ~ a bhaint as rud, to make sth. last. Tá ~ san éadach sin, that is durable cloth. Ní mór an ~ punt, a pound doesn't go very far. Níl aon ~ inti, she has no sense of economy. (Var: teilgint f)

teilgeoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). 1. Thrower; pitcher, slinger. 2. (Of apparatus) Projector. ~ pictiúr, scannán, picture-, cine-, projector. ~ lasracha, flame-thrower. 3. (a) Metall: Founder. ~ cló, type-caster. (b) Agr: Earther, moulder. (c) ~ aoil, slaker of lime. (d) Const: Moulder, plasterer. (Var: teilgire m)

teimhleach, a1. 1. Dark, gloomy. 2. Tarnished, stained. (Var: teimhealach)

teimhligh1, v.t. & i. (vn. -iú m, gs. -ithe). 1. Darken, obscure; grow dark. 2. Tarnish, stain. (Var: teimhealaigh)

teimhneach, a1. Dark, opaque. (Var: teimhní a3)

teip2, v.i. (pp. ~the). Fail. Theip orm é a dhéanamh, I failed to do it. Má theipeann ort, if you fail. Ná ~ orm, don't let me down. Theip an misneach air, his courage failed. Tá an lón ag ~ orainn, our provisions are giving out. Níor theip an ghoineog riamh air, he never was at a loss for a stinging remark. Tá an seanfhear ag ~, the old man is failing. Tá sé ag ~ sa siúl, his step is failing. Tá ~the air, he has failed. (Var: vn. ~eadh m)

teirce. 1. f. (gs. ~). Fewness, scarcity; scantiness, sparseness; shortness, lack. 2 : tearc. (Var. of 1: ~acht f)

teirt, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). Ecc: Tierce. (Var: teirse f)

teitheadh, m. (gs. -ite). 1. vn. of teith1. 2. Flight, retreat; escape, evasion. An ~ a chur ar an namhaid, to put the enemy to flight. Dul ar do theitheadh, to take to flight; to go on the run. Lucht teite, fugitives. Bealach, gléas, teite, way, means, of escape. Prov: Is fearr ~ maith ná drochsheasamh, discretion is the better part of valour. (Var: gs. teithidh; teithiúint f)

teorainn, f. (gs. -ann, pl. ~eacha). Boundary, limit; border, frontier. ~ feirme, boundary of farm. ~ tíre, border of country. ~ aoise, ama, age-, time-, limit. ~ luais, speed-limit. Claí, sruth, teorann, boundary fence, stream. Baile teorann, border town. Uiscí teorann, territorial waters. Pol: An T~, the Border. I d~ le, bordering on, (living) next to. I d~ a chinn is a mhuiníl, at the base of his skull. ~ a chur le, to demarcate (tailte, lands); to limit, restrict (rud, sth.). Dul thar ~, to cross the border; to go out of bounds; to go beyond the limit (le rud, with sth.). Teacht thar ~ ar dhuine, to encroach on s.o. Níl ~ leis, (i) there is no end to it, (ii) there is nothing like it, (iii) he's the limit! Gan ~, boundless, limitless, unlimited. (Var: npl. teoranna, gpl. teorann)

teorantach, a1. 1. Limiting, restrictive. 2. Bounding, bordering, contiguous. Tailte, tíortha, ~a, adjoining lands, countries. ~ le chéile, bordering on, contiguous to, each other. (Var: teorannach, teorannaitheach)

tiachóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Small bag, wallet, satchel. 2. Small plump person. (Var. of 1: tiach f, tiachán m, tiagh f)

tiarach, f. (gs. -aí, npl. ~a, gpl. ~). 1. Harn: Crupper. S.a. deargadh 4. 2. Crupper, hindquarters (of horse). (Var: m)

tiarnúil, a2. Lordly, masterful; overbearing, domineering; cheeky. (Var: tiarnach a1, tiarnasach a1)

tiarpán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. (Small) posterior. 2. (Small load carried in) hip-sack. (Var: tiarpóg f)

timpeallaíocht, f. (gs. ~a). 1. Circuitousness. 2. Deviousness. (Var: timpeallóireacht)

tincéir, m. (gs. -éara, pl. ~í). 1. Tinker. 2. ~ (mná), abusive, quarrelsome, woman. (Var: tincléir, tincleoir)

tincéireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) tinkering. Ag ~ ar, le, rud, tinkering with sth. 2. ~ (chainte), abusive talk. (Var: tincléireacht, tincleoireacht)

tine1, f. (gs. ~, pl. -nte). Fire. 1. (a) ~ ghuail, mhóna, coal-, turf-, fire. ~ a chur síos, a lasadh, to set, light, a fire. ~ bheag, (i) little fire, (ii) small open-air fire. ~ champa, camp-fire. ~ chnámh, bonfire. ~ Fhéile Eoin, St. John's Eve bonfire. ~ íobartha, sacrificial fire. ~ rabhaidh, signal-fire, beacon. ~ aoil = tiníl. S.a. bealtaine, cos 1, 10, leaba 1. (b) ~ gháis, leictreach, gas-, electric, fire. (c) Coal of fire. ~ a chur ar phíopa, to light a pipe with a glowing ember. 2. Destructive fire, conflagration. (a) Teach a chur trí thine, to set a house on fire. Tá an áit trí, ar, le, thine, the place is on fire. ~ ifrinn, hell-fire. ~ bhruite, consuming fire. Bheith i d~ bhruite, to be in a consuming passion. S.a. arm1 1, faobhar1 3. (b) (Of combustible composition) ~ Ghréagach, Greek fire. 3. Incandescence, flame. ~ a thabhairt do phúdar, to fire powder. Tá an ~ ar an sop, sa bharrach, the fat is in the fire. 4. Luminosity, glow; flash. ~ ghealáin, (i) Will-o'-the-wisp, (ii) (summer) lightning. ~ ghealáin a choinneáil le duine, to keep annoying s.o. ~ shionnaigh, ~ an mhadra rua, Will-o'-the-wisp. ~ chreasa, (i) flint-fire, (ii) spark from stone, etc. S.a. caor 3, cloch1 1(a), splanc1 2. 5. Inflammation. ~ dhia, St. Anthony's fire, erysipelas. Tá ~ ar a chraiceann, (i) his skin is inflamed, (ii) he is burning with impatience. 6. Firing of guns. ~ airtléire, artillery fire. ~ bharáiste, barrage firing. Idir thine an dá arm, in the crossfire. Bhí an ~ leis na sála acu, they were hotly pursued. (Var: gs. ~adh)

tinfeadh, m. (gs. -fidh). 1. (Act of) breathing, breath. 2. Inspiration. Trí thinfeadh an Spioraid Naoimh, inspired by the Holy Spirit. 3 = tuin. (Var: tinfise f)

tinneas, m. (gs. & npl. -nnis, gpl. ~). Soreness, sickness; pain, distress. 1. ~ boilg, ~ goile, belly-ache, stomach-ache. ~ caoldroma, lumbago. ~ cinn, headache. ~ cluaise, earache. ~ croí, heartache. ~ droma, backache. ~ fiacaile, toothache. ~ fuail, ~ uisce, gravel. ~ seilge, spleen. ~ súl, sore eyes; eye-disease. S.a. ribe1 1(b). 2. ~ clainne, pangs of childbirth. Bean i d~ clainne, i d~ linbh, woman in labour. ~ lao, ~ searraigh, ~ uain, parturition (of cow, mare, sheep). ~ farraige, seasickness. An ~ beannaithe, an ~ mór, ~ Póil, ~ talún, epilepsy. ~ muc, swine-fever, purples. ~ an bháis, fatal illness. ~ bréige a ligean ort, to feign illness, to malinger. Tá ~ na circe air, he has the fidgets. 3. ~ a chur ar dhuine, to sicken s.o.; to distress s.o. Níl mé ina thinneas, I am not perturbed about it. Ní raibh pioc dá thinneas air, he was not in the least put out about it. Ní hé atá ag déanamh tinnis dom, that is not what troubles me. Tinnis an tsaoil, life's worries. (Var: pl. ~acha, ~aí)

tinneasach, a1. Painful, distressing; distressed. (Var: tinneasmhar)

tinreamh, m. (gs. -rimh). 1. Lit: (a) (Act of) performing; undertaking; course, voyage; adventure, story. (b) Service, attendance. 2. ~ (scoile), (school) attendance. (Var: tinnreamh)

tiomanta, a3. 1. pp. of tiomain. 2. (a) Sworn; set, determined. Tá sé ~ é a dhéanamh, he is sworn, determined, to do it. (b) (In asseverations) Diabhal thiomanta duine acu, devil a one of them. ~ don diabhal blas oibre a rinne sé, he didn't do a damn bit of work. 3 : tiomaint. (Var: of 2(a): tiomanach a1)

tiomargadh, m. (gs. -gtha). 1. vn. of tiomairg. 2. Gathering, collection. (Var: tiomairgeadh, tiomarg m, tiomargain f)

tiomna, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Will, testament. ~ a dhéanamh, to make a will. D'fhág sé an áit aici ina thiomna, he left her the place in his will. Bás a fháil gan ~, to die intestate. De chuid ~, as a bequest. 2. B: Testament. An T~ Nua, the New Testament. 3. Lit: Command, precept. ~ Chríost níor chomhaill siad, they did not observe Christ's commandment. 4. Swear-word. Ní maith an ~ a chuir sé liom, it wasn't a blessing he called after me. (Var: f)

tiomsaitheach, a1. Collective, accumulative. (Var: tiomsach)

tiomthach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Lit: Covering, garment, cloak. (Var: ~t f)

tionlaic, v.t. (pres. -acann, vn. -acan, pp. -actha). Accompany. 1. Go with, escort. Thionlaic siad chun an stáisiúin mé, they accompanied me to the station. Thionlaic sé abhaile ón damhsa í, he escorted her home from the dance. Ba é an t-athair a thionlaic an bhrídeog chun na haltóra, it was the father who gave away the bride. An méid acu a thionlaic chun na reilige é, those of them who accompanied his remains to the graveyard. 2. Mil: Nau: Convoy. Longa tráchtála a thionlacan, to convoy merchant ships. 3. Mus: Duine a thionlacan ar an bpianó, to accompany s.o. on the piano. (Var: pp. ~the; tionlacaigh)

tionnúr, m. (gs. -úir). ~ (codlata), wink of sleep; nap, snooze. Níor chodail mé ~, I didn't sleep a wink. Gan ~ ar a súile, with their eyes wide open. (Var: ~a m)

tionónta, m. (gs. ~, pl. ~í1). Tenant. (Var: ~ch m, ~í2 m)

tionóntacht, f. (gs. ~a, pl. ~aí). Tenancy. ~ ar toil, tenancy at will. ~ bhéil, parol tenancy. (Var: tionóntaíocht)

tionscain, v.t. & i. (pres. -cnaíonn, vn. -cnamh, pp. -anta). 1. Begin, originate; initiate; establish. Rud a thionscnamh, to start, give rise to, sth. Bille, gnás, a thionscnamh, to introduce a bill, a custom. Fiosrúchán a thionscnamh, to institute an inquiry. Is ann a thionscain siad, it was there they originated. Thionscain gáire orthu, they started to laugh. 2. Contrive, attemt 17870 9,5 a gl a glimpse of it. 3 = tionscadal 2. trick he tried. Gach olc dárbh fhéidir a thionscnamh, every evil that could be contrived. (Var: tionscail)

tionúr, m. (gs. & npl. -úir, gpl. ~). Tenon. (Var: tionúir f, gs. ~ach)

tiortáil, f. (gs. -ála, pl. -álacha). 1 = siortaigh. 2. (Act of) knocking about; rough treatment, hardship. Ná bí do do thiortáil féin mar sin, don't knock yourself about like that. Is iomaí ~ a fuair sé ina lá, he took many a knock in his day. (Var: tiortáladh m)

tíosach1, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). 1. Householder; housekeeper. 2. Host, entertainer. (Var: tíosaí m)

tíosach2, a1. 1. Economical, thrifty; frugal, sparing. Bean thíosach, good housewife, thrifty woman. Ná bí chomh ~ sin leis an im, don't be so sparing with the butter. 2. Hospitable, generous. (Var: tíosúil a2)

tíosaíocht, f. (gs. ~a). Thriftiness, frugality. (Var: tíosúlacht)

tír, f. (gs. ~e, pl. tíortha). Country, land. 1. State, nation. Pobal, dlíthe, rialtas, na ~e, the people, laws, government, of the country. Leas na ~e, the good of the country. I d~ na hireann, in the land of Ireland. T~ na nÓg, T~ na hÓige, the Land of Youth, Elysium. S.a. tairngire2 2, thall 2 (a). 2. (a) Region, district, territory. An ~ thuaidh, the north, northern part of the, country. Sa ~ seo againne, in our part of the country. An ~ máguaird, the surrounding country. Ag gabháil idir dhá dtír, leaving home, going to a strange place. Fear mo thíre, my fellow countryman. ~ Laoise, the Laois country. T~ Eoghain, Tyrone. S.a. cúl1 1(f). (b) People of country. Tá sibh i mbéal na ~e, you are the talk of the country. Chuala an ~ thalaimh é, the whole country heard about it. Chruinnigh ~ is talamh ann, people gathered there from all parts. Ní de thír ná de thalamh é, he is a total stranger. 3. Rural district(s). Amuigh faoin ~, out in the country. Aníos as an ~, up from the country. 4. Land (as opposed to sea). (a) Ar ~, on land. I bhfad amach ó thír, far out from the land. Dul i d~, to go ashore, to land. Paisinéirí a chur i d~, to disembark passengers. An áit ar chuir siad i d~, where they made port. Tá siad i d~, they are landed. Feamainn a chuir an stoirm i d~, seaweed cast ashore by the storm. Adhmad farraige a tháinig faoi thír, drift-wood that came ashore. S.a. bruth1 4, 5, ceann1 2(a), téad 1(b). (b) (In phrases) Teacht i d~ ar rud, to make a living out of sth. Teacht i d~ ar dhuine, to live at s.o.'s expense; to take advantage of s.o.; to make game of s.o. Do bheatha a thabhairt i d~, to make one's living. Ag cur i dtíortha, (of sea) breaking over the coasts, raging violently; (of person) raging, storming. (c) (m in phrase) ~ mór, mainland. Ar ~ mór, on the mainland. 5. (gs. as attrib.a.) Country, native, ordinary. Bealach ~e, country road. Buachaill ~e, country lad; ordinary lad. Ceol ~e, folk music. Gnásanna (na) ~e, native, ordinary, customs. S.a. cothrom2 2, culaith 1, éide 2, mac 5(a). (Var: m)

tiubh2, a. (gsm. ~, gsf. & comp. tibhe, npl. ~a). 1. Thick, dense, closely set. Ábhar ~, thick material. Craiceann ~, thick skin. Duilliúr ~, thick foliage. Ceann ~ gruaige, thick head of hair. Tuile thiubh, dense flood. Ola thiubh, thick oil. Miotal ~, heavy-gauge metal. Fál ~, thickset hedge. Ag cur go ~, raining heavily. Lámhach ~, heavy fire. Ná cuir na plandaí chomh ~ sin, don't set the plants so close together. An áit ba ~ ba tanaí, groups were scattering in all directions. 2. Fast. Chomh ~ (géar, te) is a thig leat, as fast as ever you can. Bhí sé ~ agam, he was a bit too fast for me, more than a match for me. Labhairt go ~, to speak fast. (Var: comp. ~a)

tiucaí, m. (gs. ~). (Pet name for) hen. (Var: f)

tiúchan, f. (gs. ~a). 1. vn. of tiubhaigh. 2. Ch: Concentration. (Var: tiúchaint f)

tlacht, m. (gs. ~a). 1. Lit: Surface, skin; garb, clothing; covering, protection. 2 = slacht. (Var: gs. tlaicht)

tláithe. 1. f. (gs. ~). Weakness, wanness; softness, tenderness; mildness, gentleness. 2. gsf., npl. & comp. of tláith. (Var. of 1: ~acht f)

tlú, m. (gs. ~, pl. ~nna). Tongs. Tex: ~ gairminte, ~ lín, ripple. ~ siúcra, sugar tongs. Ní raibh róstadh an ~ acu, they had caught nothing (not even a fish for grilling). S.a. breac1 2. (Var: pl. ~ite)

tnúth2, v.t. & i. (pp. -úite). 1. Envy. Rud a thnúth do dhuine, to envy s.o. sth. Níor thnúth mé riamh dóibh é, I never begrudged it to them. Ná bígí ag ~ le chéile, don't be envious of one another; don't be vying with one another. Níl mé ag ~ a ndóighe dóibh, I don't envy them their situation. 2. Long for, desire. Ag ~ le rud, eagerly expecting sth. Ag ~ leis an lá, yearning for the day. Bhí mé ag ~ le do theacht, I was earnestly hoping you would come. (Var: ~aigh)

tnúthán, m. (gs. -áin). 1. (Act of) expecting, desiring, longing; expectancy, yearning. Ag ~ le rud, hankering for sth. 2. (Act of) sponging. (Var: tnúthaíocht f, tnúthaireacht f)

tnúthánaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). 1. Expectant person, hankerer. 2. Sponger. (Var: tnúthánach2 m, tnúthaire m, tnúthálaí)

tobac, m. (gs. ~). Tobacco. (Var: ~a m)

tochardadh, m. (gs. -rdta). 1 = tochras. 2. (In phrases) Tá ~ crua air, he is well-knit, strongly built. ~ amadáin, silly bearing. Tá ~ óinsí uirthi, she has a silly appearance. S.a. sníomh1 2. (Var: tochartadh)

tógáil, f. (gs. -ála, pl. -álacha). 1. vn. of tóg. 2. Lifting, raising; taking. ~ meáchan, weight-lifting. ~ ancaire, weighing of anchor. Bhí ~ mo dhá lámh ann, it was as much as I could lift with both hands. Sluasaid a bhfuil ~ mhaith inti, a shovel with a good scoop. Níl ~ na gcos ann, he can hardly lift his feet. Tá sé ar ~ sa leaba, he has to be helped to sit up in bed. ~ tithe, droichead, construction of houses, of bridges. Is breá na tógálacha iad, they are fine structures. ~ arbhair, stacking of corn. ~ teaghlaigh, rearing of family. Duine de thógáil na háite, a native of the place. De thógáil na cathrach é, he is city-bred. Thug siad ~ mhaith dá gclann, they brought up their children well. Tá a d~ don gheimhreadh ann, it is enough to support them for the winter. ~ stoic, stock-raising. ~ intinne, mental uplift, excitement. Tá ~ croí ann, it cheers the heart. ~ trioblóide, troublemaking. ~ cnoic, ascent of hill. ~ luais, pick-up of speed. ~ iasachta, raising of loan. ~ earraí ar cairde, obtaining goods on credit. ~ paisinéirí ar bord, embarkation of passengers. ~ ceirde, learning of trade. ~ cíosa, collection of rent. ~ suíochán, occupation of seats. ~ creiche, seizure of prey. Cuireadh ~ air, he was taken up, arrested. ~ campa, striking of camp. ~ léigir, raising of siege. S.a. áit1 1(c), ceann1 1(a), comhla 1, crann 6(b), droichead, fonsa 1, maide 1(b), téad 1(b). (Var: ~t, tógaint f)

tógálacht, f. (gs. ~a). 1. Infectiousness. 2. Sensitivity, touchiness. (Var: tógálaí1 f)

toghailíocht, f. (gs. ~a). Boldness, presumption. (Var: toghaileacht)

toghair, v.t. (vn. ~m). Call, summon; conjure, invoke. Duine a thoghairm, to summon s.o. Deamhan a thoghairm, to conjure up a demon. (Var: ~m1)

togradh, m. (gs. -gartha). 1. vn. of togair. 2. Will, inclination. Ar ~, at will. (Var: togra m)

toice2, f. (gs. ~, pl. -cí). Pert girl, hussy, wench. (Var: ~achán m)

toil, f. (gs. tola). Will; inclination, desire, wish. 1. (a) ~ Dé a dhéanamh, to do the will of God. Más é ~ Dé é, más ~ le Dia é, God willing. Bhíomar faoi thoil Dé, ar thoil Dé, we were at the mercy of God. Le ~ duine, with the consent of s.o. Le do thoil, más é do thoil é, (if you) please. Nuair is ~ leat é, whenever you like. Tabhair a thoil féin dó, let him have his own way. Rinne sé dá thoil féin é, he did it of his own accord. (b) ~ dheona, free will, caprice. De thoil dheona, freely and willingly. Tá ~ shaor ag an duine, man is endowed with free will; suit yourself. (c) Tá an lá ar a thoil aige, he can spend the day as he pleases. Dá mbeadh an teanga ar mo thoil agam, if I were fluent in the language. Ar thoil an tionónta, at the option of the tenant. Tá sé ar do thoil féin agat, it is a matter for yourself. Ní ar mo thoil atá sé, I have no option in the matter. 2. (a) Do thoil a thabhairt do rud, to consent to sth. Níl a thoil leis, his heart is not in it. Níor chuir tú do thoil leis an obair, you didn't set your mind to do the work. Chuir siad a d~ le ~ a chéile, they accepted each other's wishes. In éadan a thola a rinne sé é, he did it against his will. (b) ~ a bheith agat do rud, to have a liking for sth. Má tá ~ agat don bhia, if you feel like taking the food. Thug mé ~ don cheol, I liked the music. Bhí ~ mhór ag na daoine dó, the people were very fond of him. Bain do thoil as, take as much of it as you want. Níl sé chun mo thola, it is not to my liking. (c) ~ chollaí, concupiscence. S.a. beatha 1(a), bun1 11, cuir le 6(c). (Var: gs. ~e)

toiliú, m. (gs. -ithe). 1. vn. of toiligh. 2. Volition; consent. (Var: ~int f)

toille. 1. f. (gs. ~). (Of sound) Deepness, hollowness. 2. gsf. & comp. of toll2. (Var. of 1: ~acht f)

toilteanach, a1. Willing, voluntary. Bheith ~ (ar) rud a dhéanamh, to be willing to do sth. Bhí siad ~ le chéile, they accepted each other. Leachtú ~, voluntary liquidation. (Var: toilteach)

toimhdigh, v.i. (vn. -iú m, gs. -ithe). Think, suppose, presume. (Var: toimhdnigh)

toirbhirt, f. (gs. -bhearta, pl. ~í). 1. vn. of toirbhir. 2. Delivery, presentation; gift, offering; dedication. An T~ sa Teampall, the Presentation in the Temple. Ord na Toirbhearta, the Presentation Order. ~ mhóide, ex voto offering. Ecc: Gníomh toirbhearta, act of oblation. D'aon ~, at one delivery, at one birth. ~ leabhair, dedication of book. (Var: toirbheart f)

toirceoil, f. (gs. -ola). Boar's flesh, brawn. (Var: toircfheoil)

toirmeascaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). 1. Prohibitor; hinderer, obstructor. 2. Mischief-maker. (Var: toirmeasc(th)óir m)

toirmisc1, v.t. & i. (vn. -measc, pp. ~the). Prohibit; prevent, hinder. Rud a thoirmeasc ar dhuine, to prohibit s.o. from doing sth; to forbid s.o. sth. An rud atá ~the, what is forbidden. Cad é atá á thoirmeasc duit? What is preventing you from doing it? Toradh ~the, forbidden fruit. (Var: toirmeascaigh)

toirpín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Lumpish thing. 2. Small thickset person. 3. Porpoise. (Var: tóirpeachán m, tóirpín1)

toirtéis, f. (gs. ~e). 1. Haughtiness, self-importance. Tá ~ ag baint leo, they are inclined to be consequential. Ní raibh aon ~ orainn dá bharr, we had nothing to brag about as a result of it. 2. Pride, elation. Bhí ~ orm as mo dhuine muinteartha, I was proud of my kinsman. (Var: tóirtéis)

toirtéiseach, a1. Haughty, self-important; proud, boastful. (Var: tóirtéiseach)

toise, m. (gs. ~, pl. -sí). 1 = tomhas. 2. Dimension, measurement. ~ duine a thógáil, to measure s.o. Tá a thoise tógtha agam, I have his measure. De réir na dtoisí a thaispeántar, in accordance with the dimensions shown. (Var: tois f)

tolg1, m. (gs. & npl. toilg, gpl. ~). 1. Lit: Sleeping-compartment; sleeping-place, bed. 2. Couch, sofa. (Var: f)

tolgach, a1. Strong, violent, buffeting. (Var: tolgánach, tolgánta a3, tolgdha a3)

tomhas, m. (gs. & npl. -ais, gpl. ~). 1. vn. of tomhais1. 2. Measure, gauge. (a) ~ beacht, gann, exact, short, measure. Thug sé an ~ go maith dom, he gave me full measure. Ná déan peaca an tomhais, don't give false measure. (b) Dimensions. Gearr ar thomhas an urláir é, cut it to fit the floor. (c) Quantity. ~ biotáille, a measure of spirits. Tá ~ pionta ann, it measures a pint. Tá mo thomhas i gceart ann, it is just the amount I need. (d) System of measurement. ~ ciúbach, líneach, cubic, linear, measure. ~ láimhe, hand measurement. Tabhair ~ a láimhe féin dó, pay him back in kind. Tá sé míle ar leithead, ar thomhas mo shúl, it is a mile wide, as far as my eye can gauge. S.a. galún1 2, ribín1 2, slat1 1(d). (e) Mec: ~ sleamhnáin, slide gauge. ~ sorcóireach, cylindrical gauge. ~ tiúis, thickness-gauge. 3. Guess, riddle. ~ a chur ar dhuine, to ask s.o. a riddle. Bhí sé ag cur (amach) ~ orainn i rith na hoíche, he was giving us riddles to solve all night. (Var: pl. ~anna)

tónacán, m. (gs. -áin). 1. (Act of) moving on one's bottom; (act of) shifting, fidgeting, on one's seat. Ag ~ thart, moving clumsily about. 2 = tónacánaí. (Var. of 1: tónacáil f, ~acht f)

tonach1, m. (gs. as s. -aigh, as vn. ~ta). 1. vn. of tonach3. 2. Wash; washing the dead. (Var: ~adh m)

tonn1, f. (gs. toinne, pl. ~ta; ds. toinn & gpl. ~ used in certain phrases). 1. Wave. (a) ~ta na farraige, the waves of the sea. Tá ~ bheag san fharraige, there is a slight swell in the sea. ~ taoide, ~ tuile, tidal wave. ~ bháite, beachcomber; stormy ocean wave. Amuigh ar na ~ta báite, out on the perilous seas. De bharr na d~, over the waves. Thar toinn, over the sea, overseas. Faoi thoinn, underwater, submarine. I mbéal na toinne, at the edge of the sea. Ar toinn nó ar tír, on sea or land. Nau: ~ a thógáil, to ship a sea. (b) Ó chuaigh an ~ bhaiste orm, since the water of baptism was poured over me. ~ fola, discharge of blood. ~ thaoscach, sudden fit of vomiting. (c) ~ teasa, ~ teaspaigh, heat-wave. ~ feirge, wave of anger. Tá ~ gharbh ann, he is inclined to be rough. (d) Tá ~ mhaith dá aois caite; tá ~ mhaith aoise aige, he is getting on in years. (e) El: ~ iompair, carrier-wave. Ph: ~ chónaitheach, phlánach, standing, plane, wave. ~ turrainge, shock wave. 2. Surface, skin. (a) Ar ~ talún, on the face of the earth. Faoi mo thoinn, under my skin, within me. ~ na súile, conjunctiva. (b) ~ ar bogadh, ~ chrithir, quaking sod. (Var: pl. ~a)

tonntaoscadh, m. (gs. -ctha). Sudden vomiting. (Var: tonntaoscacht f)

tórach, int. ~! ~! Call to bull. (Var: tóra2)

torann, m. (gs. & npl. -ainn, gpl. ~). 1. (a) Noise. ~ a dhéanamh, to make a noise. ~ cos, tread of feet. ~ cairte, rumble of cart. ~ easa, roar of waterfall. ~ stoirme, din of storm. Déanfaidh an oíche anocht ~, this will be a wild night. (b) (As vn.) Ag ~, making a noise. 2. Lit: (a) Thunder. (b) (Tumult of) battle. (Var: f)

torannach, a1. Noisy. (Var: toranda a3)

torc1, m. (gs. & npl. toirc, gpl. ~). 1. Boar. ~ allta, wild boar. 2. Portly, corpulent, person; man of substance. 3 = morc. (Var. of 2: ~aire m)

torchaire, m. (gs. ~, pl. -rí). 1. (a) Flotsam and jetsam. (b) Acquisition, find; godsend. (c) Wealth, prosperity. 2. Jur: Waif, foundling. (Var: torchuirthe, torchur m)

tórmach, m. (gs. -aigh). 1. (Act of) increasing, gathering, swelling; increase. ~ tuile, swelling of flood. Tá sé ag ~ stoirme, there is a storm gathering. Tháinig ~ air chugam, he grew angry with me. An ~ seo i m'intinn, this mounting turmoil in my mind. 2. Vet: (Act of) springing. Bó thórmaigh, springer. (Var: tormach)

tormasach, a1. Carping, grumbling (ar bhia, at food). (Var: tormastúil a2)

tornóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Carp: Turner. (Var: tornálaí m)

torpa, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Clump, clod; lumpish thing. 2. (Of lie) Whopper. (Var: torp m)

torpán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. (Small) clump, clod. 2. (a) Roundish thing. (b) Lumpish person; pot-bellied person. (Var: torpachán)

tórramh1, m. (gs. & npl. -aimh, gpl. ~). 1. vn. of tórraigh. 2. (a) Wake. Teach tórraimh, wake-house. (b) Funeral. Bhí ~ mór leis, he had a large funeral. 3. Lit: (a) (Act of) ministering to, (act of) visiting; attendance, service. (b) Attendant group, attendants. 4. Gathering, harvest-home; garnering of crops. (Var: ~a m; pl. tórraimheacha)

tost2, v.i. Become silent. Thost an comhrá, an callán, the conversation, the noise, ceased. Nár chóir go dtostfá tamall? I wish you would stop talking for a while. Thost an ghaoth, the wind subsided. (Var: ~aigh)

trá3, adv. & conj. Lit: Then, indeed; however. Cidh ~ acht, at any rate. (Var: tra)

traibhléireacht, f. (gs. ~a). (Act of) travelling. (Var: traibhleáil f)

traimil, f. (gs. -mle, pl. -mlí). Trammel(-net). (Var: m; traim f)

traimleáil, f. (gs. -ála). (Act of) trammelling. (Var: traimeáil)

traisnín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Trap (in game of trap-ball). 2. Cr: Bail. 3 = trasnán. (Var: traislín)

trálacht, m. (gs. ~a). Subsidence, decline. Tháinig ~ ar an gcomhrá, the conversation flagged. (Var: trálach2 m)

trálaer, m. (gs. & npl. -aeir, gpl. ~). Trawler. (Var: trálaeir m)

trangláil, f. (gs. -ála). 1. (Act of) thronging, crowding; bustle, confusion. ~ daoine, throng of people. Tar isteach as an ~, come in out of the crush. Tá ~ bhocht orthu, they are in a terrible mix-up. 2. (Act of) cluttering; clutter, tangle, lumber. Ag ~ an tí, cluttering up the house. (Var: trangáil)

trangláilte, a3. Thronged, crowded; cluttered; confused, disorderly. (Var: trangáilte, tranglálta, tranglálach a1)

tranglam, m. (gs. -aim). Crowded confusion; clutter, tangle, disorder. ~ tráchta, traffic confusion. Tá an seomra ina thranglam le leabhair, the room is cluttered with books. (Var: ~án m)

traochadh, m. (gs. -chta). 1. vn. of traoch. 2. Subjugation; weariness, exhaustion. 3 = traoitheadh. (Var: traochaint f)

traonach, m. (gs. & npl. -aigh, gpl. ~). Corncrake, landrail. ~ uisce, water-rail. Ceol an traonaigh sa ghort, the tune the old cow died of. Codladh an traonaigh chugat! Sleep all day, you lazybones! (Var: traona m)

traonaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Sleepy, lazy, person. (Var: traonaire m)

traosta2, s. (In phrase) Bhí sé sínte ar a thraosta, he was lying at full length on the ground. (Var: traost2)

trasnáil, f. (gs. -ála). 1. (Act of) crossing, traversing; traverse. Gléas trasnála, traversing gear. 2. (Act of) contradicting, interrupting. Má tá fonn trasnála ort, if you want an argument. Ná bí i gcónaí ag ~ orm, don't be contradicting me all the time. (Var. of 2: trasnaíl f)

tratanálaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Slowcoach, dawdler. (Var: trataí)

treabhaire, f. (gs. ~). Husbandry, farming; tillage, crops. (Var: ~acht f; treabhair f, gs. treabhrach)

treabhlacht, m. (gs. ~a, pl. ~aí). Household, family. (Var: treabhlach m, treabhlucht m)

treallús, m. (gs. -úis). 1. Industriousness, enterprise, push. 2. Self-assertion, forwardness; self-conceit. (Var: ~acht f)

treascairt, f. (gs. -artha, pl. ~í). 1. vn. of treascair. 2. Knock-down, overthrow, downfall, defeat. ~ crann, tree-felling. ~ tithe, demolition of houses. ~ impireachta, overthrow of empire. ~ puball, striking of tents. ~ a fháil, to get a heavy fall. Baineadh ~ as, he took a bad fall. Bhí mé sa ~, I took part in the rough-and-tumble. Is ann a bhí a threascairt, that was his downfall, where he met his doom. Tá sé in áit a threascartha, he is in a dangerous spot, in an evil plight. (Var: treascradh m)

treascrach, a1. Overpowering, vanquishing; prostrating. Buille ~, felling blow. Maidhm threascrach, overwhelming defeat. Scéala ~, crushing news. Tinneas ~, prostrating sickness. (Var: treascarthach)

treaspac, m. (gs. & npl. -aic, gpl. ~). Stringed purse, reticule. (Var: treaspag)

treibh, f. (gs. ~e, pl. ~eanna). 1. House; homestead, farmstead. Níl teach ná ~ acu, they have neither house nor home. Tá mé curtha ó theach is ó threibh acu, they have driven me out of house and land, they have ruined me. 2. (a) Household, family. (b) Tribe; class, set; race, people. Cá ~ nó cá tír dó? To what race or country does he belong? Ní raibh aon amadán ar a threibh, there never was a fool of his breed. Ná bí mór ná beag leis an ~ sin, have nothing to do with that set. (Var: pl. ~eacha)

treifid, f. (gs. ~e, pl. ~í). Lit: 1. Puff, blast. 2. Blower, bellows. (Var: treifead f)

tréigean, m. (gs. -gin). 1. vn. of tréig. 2. Desertion, abandonment. ~ teaghlaigh, tíre, desertion of family, of country. ~ prionsabail, abandonment of principle. ~ cairdeasa, renunciation of friendship. ~ comharbais, renouncement of succession. ~ na talún, the flight from the land. Tá tart gan ~ orm, I have an insatiable thirst. 3. Fading, falling away. ~ datha, blátha, fading of colour, of bloom. (Var: ~t m, tréigbheáil f)

tréimhsiúil, a2. Periodical. (Var: tréimhseach a1)

tréine. 1. f. (gs. ~). Strength, power, intensity. 2. gsf. & comp. of tréan3. (Var. of 1: ~acht f)

tréipéiseach, a1. Forward, pushing, self-assertive. (Var: tréipléiseach, tréipréiseach)

treise. 1. f. (gs. ~). Strength, power, dominance; force, emphasis. Le ~ lámh, by main force. ~ thola, strength of will. Ghabh siad ~ orainn, they gained supremacy over us. ~ a chur le cás, to strengthen a case. ~ a chur le do ghuth, to speak in a louder voice. ~ a chur ar fhocal, to emphasize a word. ~ leat! More power to you! 2 : tréan3. (Var. of 1: ~acht f)

tréithe1. 1. f. (gs. ~). Weakness, feebleness. 2. gsf. & comp. of tréith2. (Var. of 1: ~acht f)

tréitheach, a1. 1. (a) Accomplished, gifted, talented. Fear chomh ~ leis, a man of his talents. Buachaill ~ é, the boy has capabilities. (b) Promising, good. 2. Playful, sportive; tricky. Is ~ an mac é, he is a sportive lad; he is full of pranks. Is ~ an saol é, it is a funny world. 3. Characteristic, common. Focal ~ anseo é, it is a common expression here. (Var: tréithiúil a2)

tréitheachas, m. (gs. -ais). Accomplishment, cleverness, talent. (Var: tréithiúlacht f)

triacla, m. (gs. ~). Treacle. (Var: triacail f)

triail1, f. (gs. -alach, pl. -alacha). 1. vn. of triail2. 2. Trial, test. (a) ~ a bhaint as rud, to give sth. a trial. Fuair mé ar ~ iad, I got them on trial. ~ tiomána, driving test. ~ luais, speed trial. Trialacha gunna, gun tests. Tá ~ agam ort, I have seen you put to the test. Sin é áit a raibh ~ orthu, that is where they were really tested. (b) Is crua an ~ orthu é, it is a sore trial for them. Ba mhór an ~ a bhí ann, he showed great endurance. Ní maith an ~ a thug na bróga uathu, the shoes didn't wear too well. (c) Jur: ~ choiste, trial by jury. Duine a chur chun a thrialach, to send s.o. for trial. Tugadh chun trialach iad, they were brought to trial. (Var: triáil)

triail2, v.t. & i. Try, test. 1. Leigheas a thriail, to try a remedy. Capall a thriail, to test a horse. Ór a thriail, to prove gold. ~ na bróga sin ort, try on those shoes. Thriail siad a chéile, they tried each other out. Thriail sé éirí, he tried to get up. 2. Jur: Cás a thriail, to try a case. ~eadh os comhair coiste é, he was tried before a jury. (Var: triáil)

triaileadán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Test-tube. (Var: triailfheadán)

triamhnach, a1. Sad, sorrowful; pitiful. (Var: triamhaineach)

trillín, m. (gs. ~, pl. ~í). Burden, encumbrance. Tá sé ina thrillín ar a theaghlach, he is a burden on his family. Fágadh ina d~ orm iad, I was left saddled with them. Níl muirín ná ~ air, he has neither chick nor child, he is free from all care. (Var: trilleán m)

triosc1, m. (gs. ~a). Brewer's grains, draff, hogwash. (Var: ~lach m)

triuf, m. (gs. ~, pl. ~anna). 1. Cards: Club. An t-aon ~, the ace of clubs. Ní fiú deich ~ é, it's quite worthless. 2. Arch: Trefoil. (Var: pl. ~asaí)

troch1, m. (gs. & npl. ~a, gpl. ~). 1. Miserable person, wretch. 2. Slovenly, sloppy, woman. 3 : trú. (Var: f, gs. troiche)

trochlaigh, v.t. & i. 1. Break down, founder; deteriorate, decay. 2. Defile, profane. (Var: trochail)

trochlú, m. (gs. -laithe). 1. vn. of trochlaigh. 2. Deterioration, dilapidation, decay. 3. Defilement, profanation. (Var: trochladh m)

trodaí1, m. (gs. ~, pl. -aithe). 1. Fighter, combatant. 2. Quarrelsome person, brawler. (Var: trodaire m)

troighean, f. (gs. -ghne). 1. ~ (éisc), fish-oil. 2. Oily, greasy, substance. ~ rotha, cart-grease. 3. Greasy, dirty, coating; sludge. ~ súiche, soot-stains. ~ sneachta, covering of (melting) snow. (Var: troighin f, gs. troighneach)

troime. 1. f. (gs. ~). Heaviness, weightiness. 2 : trom3. (Var. of 1: ~acht f)

troiplín, m. (gs. ~, pl. ~í). Codling. (Var: troip-leán m, troiplinn f)

troistneach, f. (gs. -ní). Noise, commotion. Ag éisteacht le ~ na gcos, listening to the tramp of feet. Cad é an ~ atá amuigh? What commotion is going on outside? (Var: troisneach)

trostal, m. (gs. -ail). Tramp (of feet), thud (of hooves). ~ na bhfear, na n-each, the tramp of marching men, of horses. (Var: trostaíl f, trostar m)

trostúil, a2. Thudding, clattering. (Var: trostmhar a1)

trú, m. (gs. troch). 1. Lit:Doomed person. 2 = troch1. (Var: f)

truacántacht, f. (gs. ~a). Piteousness, plaintiveness. (Var: truacántas m)

truailleachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Mean person, miser; wretch. (Var: truailleán, truailleánach m)

truailleachas, m. (gs. -ais). Meanness, miserliness; wretchedness. (Var: truailleadas, truailleánacht f)

truaillí1, a3. 1. Corrupt, contaminated, defiled. 2. Base, vile. 3. Mean, miserly. (Var: truailleánta)

truamhéala, f. (gs. ~). 1. Piteousness, plaintiveness. 2. Pity, compassion. (Var: truamhéil f, truamhéile f)

truamhéalach, a1. Piteous, plaintive; pathetic. Ag gol go ~, weeping piteously. Scéal ~, pathetic story. Bhí cuma thruamhéalach air, he looked sorry for himself. (Var: truamhéileach)

truanairt, f. (gs. ~e, pl. ~í). Wretch. (Var: truanaid f)

trucail, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Truck, trolley; cart. 2. (pl.) Trucks, belongings. (Var: pl. trucalacha)

trudaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) stuttering, stammering. (Var: trudarsach f)

truflais, f. (gs. ~e). Waste matter, rubbish, trash. (Var: trufais)

truiceadóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). Trickster. (Var: truiceálaí m)

trumpadóir, m. (gs. -óra, pl. ~í). 1. Trumpeter. 2. Loud-mouthed person, prater. (Var: trumpaire m, trumpóir)

trumpadóireacht, f. (gs. ~a). (Act of) trumpeting. (Var: trumpaireacht, trumpóireacht)

trunc, m. (gs. ~a, pl. ~aí). Trunk. 1. ~ éadaigh, clothes-trunk. 2. ~ eilifinte, elephant's trunk. (Var: ~a m)

trupás, m. (gs. -áis). Noise, clatter. (Var: trupáis f, truplásc m)

tú, 2 sg. pron. You. 1. (a) (Subject of vb.) Tá ~ déanach, you are late. Chuala ~ an ráfla, you heard the rumour. Níor chreid ~ mé, you didn't believe me. (b) (With copula) Is ~ an máistir, you are the master. Ní ~ a rinne é, it was not you who did it. Dá mba ~ an diabhal, even if you were the devil. Nach ~ atá dearcach! How considerate of you! (c) (Virtual subject of vn.) "Cad chuige?' "~ a bheith cineálta leo'. "Why?' "Because you were kind to them'. (d) (After agus) Ní éistfeá liom agus ~ sa láthair? You wouldn't listen to me although you were present? (e) (After prepositions that have no pron. form) Ach ~, except for you. Gan ~, without you. 2. (Form thú used as object of vb.) (a) (Direct object) Aithním thú, I recognise you. Níor dhearmad sé thú, he didn't forget you. (b) (With autonomous vb.) An áit ar rugadh thú, where you were born. (Var: tu, thu)

tuaifisceach, a1. Bad-tempered, cranky. (Var: tuaifiseach)

tuailnge, f. (gs. ~). Lit: Ability, capability. (Var: ~as m)

tuaipléir, m. (gs. -éara, pl. ~í). Blunderer, bungler. (Var: tuaipleálaí m)

tuaipléireacht, f. (gs. ~a). (Act of) blundering, bungling. (Var: tuaipleáil f)

tuairgní1, m. (gs. ~, pl. -nithe). Pounder, pummeller, smiter. ~ catha, battle-smiter, warrior; leader in battle. (Var: tuairgneálaí)

tualaing, f. (gs. ~e). 1. (a) Phil: Potency. (b) El: Potential. 2. Lit: (Used as adj. with copula) Is ~, is able to, is capable of. (Var: tualang f)

tuar5, v.t. & i. (pp. ~tha). 1. Bleach; blanch, whiten. adach, líon, a thuar, to bleach cloth, flax. Bhí a gcnámha ag ~ san fhásach, their bones lay whitening in the wilderness. Tá cuma thuartha air, he has a washy appearance. 2. Season. (a) Dry by exposure. Tá an féar sin ~tha go maith anois, that hay is well saved by now. (b) Inure. Duine a thuar le haimsir, le hobair, to accustom s.o. to climate, to work. Níl siad ~tha leis an anró go fóill, they are not inured to hardships yet. (c) Sate, weary (de, with). Tá mé ~tha den bhia, den obair, seo, I have had enough of this kind of food, work. (Var: vn. ~adh m)

tuarascáil, f. (gs. -ála, pl. -álacha). Account, report, description. ~ a thabhairt ar rud, to give an account of sth., to describe sth. (Var: tuarascbháil)

tuarúil, a2. Presaging; portentous, ominous. (Var: tuarthach a1)

tuathalacht, f. (gs. ~a). 1. Left-handedness, awkwardness. 2. Blundering, tactlessness. 3. Slovenliness. (Var: tuathalaíocht)

tubaiste, f. (gs. ~, pl. -tí). Calamity, disaster, tragedy. Bhain ~ dó, he met with a great misfortune; he had a tragic accident. Ba mhillteanach an ~ é, it was a terrible disaster. Tá an ~ anuas orthu, they are dogged by ill luck. Rinne an t-ól an ~ air, drink ruined him. Buille na ~, the fatal blow; the finishing stroke. I bhfad uainn an ~, God between us and all harm. Ár d~ leis, may it be our only loss. D'imigh an ~ ort! You are the dickens! Cé sa ~ a dúirt sin leat? Who the devil said that to you? Tuilleadh ~ chucu! It serves them right! Don ~ ceann! Devil a one! Is cuma liom sa ~, I don't care a damn. ~ d'fhiafraithe ort! Don't be so inquisitive! (Var: tubaist f)

tubaisteoireacht, f. (gs. ~a). Dangerous bungling; mischief-making. (Var: tubaistíocht)

tubha, m. (gs. ~). Lit: 1. vn. of tubh. 2. Attack. 3. Accusation, reproach. (Var: ~dh m)

tuige1, m. (gs. ~, pl. -gí). Twig, osier twig. (Var: pl. tuigíos)

tuil1, v.t. & i. (vn. ~e). Flood, flow; fill to overflowing. Tá an abhainn ag ~e, the river is flooding. Tá an taoide ag ~e, the tide is flowing. An ag ~e nó ag trá atá sé? Is it ebbing or flowing? Bhí siad ag ~e isteach, they were pouring in. Tá an áit ~te díobh, the place is filled to overflowing with them. (Var: vn. ~eadh m)

tuilleamh, m. (gs. -llimh). 1. vn. of tuill1. 2. (a) Earning. Is túisce ~ ná tuarastal, wages must be earned first. (b) Desert, merit. Masla gan ~, gratuitous insult. (c) Earnings, wages. Mo thuilleamh bliana, my year's earnings. Bhí ~ maith ann, there was good money to be earned there. Fear tuillimh, wage-earner. (d) ~ buí, ~ mbuidhe = tuilleamaí. (Var: gs. tuilleata; tuilleachtaint f, tuilliúint f, tuillmheadh m)

tuillmheach, a1. Productive, profitable. (Var: tuilleamhach)

tuiní1, f. (gs. ~, pl. -nithe). 1. Fixed position, station. 2. Fixed possession, ownership. (Var: tuinidhe)

tuiní2, a3. Fixed, immovable; firmly established. (Var: tuinithe)

tuinnín, m. (gs. ~, pl. ~í). Tunny. (Var: ~each m)

tuirling1, v.i. (pres. ~íonn, vn. ~t, pp. ~the). Descend, alight. ~t ón spéir, to come down from the sky. ~t de chapall, to dismount from a horse. Thuirling siad den chóiste, they alighted from the coach. Sular thuirling an t-eitleán, before the aeroplane landed. Ag ~t ar chrann, lighting on a tree. Thuirling an seabhac orthu, the hawk swooped down on them. Thuirling an Spiorad Naomh ar na haspail, the Holy Spirit descended upon the apostles. ~! Come down! (Var: tuirlic, tuirlig)

tuirlingt, f. (gs. -gthe, pl. ~í). 1. vn. of tuirling1. 2. Descent, landing. (Var: tuirleac m, tuirleacan m)

túisce, comp. a. & adv. Sooner, rather; first. 1. An té is ~ a labhair, the person who spoke first. Ar an rud is ~ ar maidin, first thing in the morning. Ní ~ thoir ná thiar iad, they are no sooner here than there. Ba thúisce a dhéanfainn duit féin é, I would sooner do it for yourself. Ba thúisce liom suí ná seasamh, I'd rather sit than stand. Dá thúisce dá dtiocfaidh sé, the sooner he comes. Níos ~ ná ligfeadh sé liom é, sooner than he would let me have it. Cé is ~ chugaibh ná mé? Here I am again! An rud is ~ chugat, the first thing to hand. Prov: Is ~ deoch ná scéal, a drink comes before a story. 2. (As positive adv. with chomh) Chomh ~ is a dúirt sé é, as soon as he said it. 3. (In s. adv. phrases) An ~ is féidir, as soon as possible. Ní beag liom a thúisce, it will come soon enough. (Var. of 3: ~acht)

tuisle1, m. (gs. ~, pl. -lí). 1. Fall, stumble; trip. ~ a bhaint as duine, to trip s.o. Baineadh ~ asam ar chnap cloch, I stumbled over a heap of stones. Ceap ~, stumbling-block. 2. Slip, blunder, mishap; moral lapse. (Var: ~adh m)

tuisleach, a1. Stumbling; faltering, unsteady. Coiscéim thuisleach, tottering step. Caint thuisleach, faltering speech. (Var: tuisleannach)

tuismeadh, m. (gs. -midh). 1. (Act of) begetting; procreation. 2. (Act of) bringing forth; parturition, childbirth; birth. Aimsir thuismidh, time of parturition. Ó lá a thuismidh, from the day he was born. 3. (Act of) creating, generating, producing; creation, production. (Var: gs. ~a)

tuismitheoir, m. (gs. -ora, pl. ~í). Parent. (Var: tuiste1 m)

tulach1, f. (gs. -aí, npl. ~a, gpl. ~). Low hill; hillock, mound. (Var: tulaigh f)

turaireacht, f. (gs. ~a). 1 = turaíocht. 2. Dryness, stiffness, humourlessness. (Var: turair f, turaire2 f)

turas, m. (gs. & npl. -ais, gpl. ~). 1. Journey. Dul ar ~, to go on a journey. Tá ~ fada romhainn, we have a long journey ahead of us. ~ aeraíochta, pleasure-trip, excursion. ~ tionlactha, conducted tour. ~ farraige, sea-trip, voyage. ~ míleata, military expedition. Ar mo thuras chucu, on my visit to them. Go n-éirí do thuras leat, pleasant journey! 2. (a) Pilgrimage. ~ na Cruaiche, Loch Dearg, a dhéanamh, to go on a pilgrimage to Croagh Patrick, to Lough Derg. ~ Bríde, pilgrimage dedicated to St. Brigid. Tá ~ anseo ó chianaois, this is an ancient place of pilgrimage. (b) Ecc: ~ na Croise, the Stations of the Cross. 3. (a) Time, occasion. Ní thiocfaidh siad an ~ seo, den ~ seo, they won't come this time. Bhí mé ann ~, I was there once. Den ~ deireanach, for the last time. Déanann siad ar a d~ é, they do it in turn. Ceann sa ~, one at a time. (b) D'aon ~, (i) on purpose, (ii) in jest. Rinne sé d'aon ~ é, he did it on purpose. D'aon ~ a bhí mé, I was only joking. (Var: pl. turaistí, ~anna)

turasóireacht, f. (gs. ~a). 1. (Act of) journeying (to and fro). Ná bí ag ~ leis, don't be journeying back and forth at it. 2. (Act of) touring; tourism. Páirtí ~a, touring-party. Tionscal ~a, tourist industry. (Var. of 1: turasadóireacht)

turbhaidh, f. (gs. & npl. ~e). Lit: Exemption; respite, cessation. (Var: turbha, turbhadh; gs. & npl. turbhadha)

turbhia, m. (gs. ~). Food without condiment. (Var: turbheatha f)

turcaí, m. (gs. ~, pl. -aithe). Turkey. (Var: turcach3 m)

turgbháil, f. (gs. -ála). Lit: 1. (Act of) lifting, raising. 2. (Act of) rising. ~ na gréine, sunrise. Ó thurgbháil go fuineadh, from sunrise to sunset. (Var: turgabháil)

turraing, f. (gs. ~e, pl. ~í). 1. Rush, dash; attack, onslaught. Le ~ na dtonn ina taobh, with the dashing of the waves against her side. Thugamar ~ tríothu, we thrust our way through them. De thurraing, at a rush. 2. Thrust, push; prop. ~ a thabhairt do dhuine, to give s.o. a jolt. 3. Lurch, stumble; fall. Ag baint ~e as an long, making the ship lurch. Baineadh ~ asam, I stumbled and fell. 4. Calamity, grief. Is mór mo thurraing faoi, I am deeply sorry about it. 5. Mec.E: Impact. 6. El: Shock. (Var: turrac m, turraic f)

turraingeáil, f. (gs. -ála). Act of jolting. (Var: turraiceáil)

turtar, m. (gs. & npl. -air, gpl. ~). Turtle. (Var: turtair f)

tútachas, m. (gs. -ais). 1. Clumsiness, awkwardness. 2. Meanness, churlishness, rudeness. (Var: tútaíocht f)

tutaire, m. (gs. ~, pl. -rí). Stutterer. (Var: tutálaí m)

tútán, m. (gs. -áin). Smother, smoke. (Var: tútar m)

uacht, f. (gs. ~a, pl. ~anna). 1. Will, testament. D'~ a dhéanamh, to make one's will. Rud a fhágáil le h~ ag duine, to bequeath sth. to s.o. Fágaim le h~ (go), I solemnly declare (that). 2. Spiritual testament. Bheith in ~ an bháis, to be preparing for death, in the last extremity. Níor tugadh faill dó ~ na haithrí a dhéanamh, he wasn't given time to commend his soul to God. Sagart ~a, priest administering last rites. Tá sé in ~ an tsagairt, it is time he received the last sacraments. Ní fhágfaidh mé ~ an tsagairt ionat! I'll kill you outright! Mise an sagart ~a a bheidh ort! I'll dispatch you! (Var: m)

uafaireacht, f. (gs. ~a). Dreadfulness, horror. (Var: uafaire f)

uaineoil, f. (gs. -ola). Cu: Lamb. (Var: uainfheoil)

uaise. 1. f. (gs. ~). Lit: Nobility. 2. gsf., npl. & comp. of uais1. (Var. of 1: ~acht f)

ualaigh2, v.t. (vn. -lú m, gs. -ithe). 1. Load; burden, encumber. 2. Statistics: Weight. S.a. meán1 4. (Var: vn. ualachadh m)

uallachas, m. (gs. -ais). 1. (a) Giddiness, light-headedness. (b) Skittishness, excitement. 2. Vanity, vainglory, pride. (Var: uallacht f, uallaíocht f)

uallán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Light-headed, skittish, person. 2 = nuallán. (Var. of 1: uallachán)

uamhnacht, f. (gs. ~a). 1. Dreadfulness, terror. 2. Fearfulness, timorousness. (Var: uamhnaí f)

uanach1, a1. Frothy, foaming. (Var: uanfach)

uanfadh, m. (gs. -aidh). Frothing, foaming at the mouth. (Var: uanbhach m, ~ach1 f)

uasaicme, f. (gs. ~, pl. -mí). Upper class, aristocracy. (Var: uasalaicme)

uasaicmeach, a1. Upper-class, aristocratic. (Var: uasalaicmeach)

ubh, f. (gs. uibhe, pl. uibheacha; pl. form uibhe used with numerals). Egg. ~ chirce, ghé, lachan, hen-, goose-, duck-, egg. ~ fhaoileáin, ghealbhain, seagull's, sparrow's, egg. ~ bhruite, ~ bheirithe, boiled egg. ~ bhogbhruite, chruabhruite, soft-, hard-, boiled egg. ~ scallta, poached egg. ~ scrofa, scrambled egg. ~ fhia, shell-less egg. S.a. aire1 1, clochrán1 1. (Var: m, gs. uibh)

úcaireacht, f. (gs. ~a). (Act of) fulling. (Var: úcamáil f)

uchtach2, m. (gs. -aigh). 1. Courage; encouragement, hope, spirit. ~ a bheith agat le rud a dhéanamh, to have the courage to do sth. ~ a thabhairt do dhuine, to encourage s.o. Bíodh ~ agat, take courage; take heart, keep up your spirits. Thug an dochtúir ~ maith dó, the doctor gave him good hope. Tá ~ aige as féin, he has faith in himself. D'~ a chailleadh, to lose heart. Ná bain a ~ de, don't discourage him. 2. ~ (cainte), strength of voice, vigour of speech. Is breá an t-~ atá aige, he has a great pair of lungs. Tá an-~ cainte aige, he is a powerful speaker. (Var: f)

úd2, dem. a. Yon, yonder; that (with implication of distance in space or time). 1. An teach ~ thíos, that house down below. An cnoc ~ thall, that hill beyond. Cois na carraige ~, beside that far rock. An abhainn ~ a thrasnaíomar, that river we crossed earlier. An fear ~ a rabhamar ag caint leis inné, that man we spoke to yesterday. An gnás ~ a bhí ag ár sinsir, that custom which our ancestors had. Cá hainm ~ a thug sé air? What was that name he called it? 2. (Deprecatory use) Ná bac leis an diúlach ~, don't mind that fellow. (Var: ud, udaí, ~aí, ~an)

údaracht, f. (gs. ~a). Authenticity. (Var: údaraíocht)

údarásach, a1. Authoritative. 1. Having sanction or weight of authority. Ráiteas, eolas, leabhar, ~, authoritative statement, information, book. Barúil ~, authentic opinion. 2. Dictatorial, presumptuous. Nach ~ a labhraíonn sé! How dogmatically he speaks! Ná bí chomh h~ sin, don't be so positive. Glór ~, commanding voice. (Var: údarásúil a2)

údramáil, f. (gs. -ála). Whispered talk, hints, rumour; conspiracy. Le gach uile ~, when all was said and done, in the heel of the hunt. (Var: údragáil)

uídh, f. (gs. ~e). 1. Lit: Heed, attention. Bíodh ar d'~ a aithris, take care to relate it. Tugaimis dár n-~ é, let us bear it in mind. Tabhair do d'~ an onóir seo a thabhairt uait, be sure to pay this honour. Ní thug a mná ~ orthu, their wives took no notice of them. Tabhair do d'~ agus do d'aire é, keep it carefully in mind. 2. (In phrase) Gan ~ gan óidh, without worry, without effort. Táim gan ~ gan óidh, I haven't a care in the world. Ní gan ~ gan óidh é, it is no easy task. (Var: úidh, uidhe1)

uidhe2, m. (gs. ~, npl. ~adha, gpl. ~adh). Lit: 1. March, journey. ~ lae, a day's march. Ceann ~, journey's end. ~ ar n-~, by degrees. 2. Fixed period, term. ~ íoctha fiach, term for payment of debts. (Var: f)

uiginn, f. 1 = uiging. 2 = igín. (Var: uigín)

uilíoch, a. (gsm. ~, gsf. -íche, npl. ~a). Universal. (Var: uilí a3)

uillinn, f. (gs. ~e, pl. ~eacha; gs. & gpl. -lleann used in certain phrases). 1. Elbow. (a) In ~ a chéile, ~ ar ~, arm in arm. Ar ~ duine, at s.o.'s elbow. An ~ a thabhairt do dhuine, to elbow, nudge, s.o. Agus péire ~eacha uirthi, with her arms akimbo. S.a. alt1 1(a), cnámh 1(a), píb 1. (b) Elbow-shaped bend; corner, angle. ~ píopa, elbow of pipe. ~ ar bhóthar, sharp turn, elbow, in road. Iarann ~e, angle-iron. Bíomal ~e, angle-brace. 2. Mth: Angle. ~ istigh, interior angle. ~ airde, angle of elevation. ~ teagmhála, contact angle. ~ theorantach, limiting angle. (Ar) ~ seasca céim, (at an) angle of sixty degrees. S.a. seachtrach. (Var: gs. & npl. uilne, pl. uilneacha)

úim1, f. (gs. úma, pl. úmacha). Harness. 1. ~ tharraingthe, draught-harness. ~ uchta, breast-harness. In ~ treafa, harnessed for ploughing. An ~ a chur ar chapall; capall a chur faoi ~, to harness a horse. Tá mé faoin ~ ar na saolta seo, I am heavily burdened with work these days. Chuir sé trí m'úmacha mé, it put me to the pin of my collar. 2. Weaving: Harness; (pl.) heddles. Fíodóir ag déanamh a chuid úmacha, a weaver setting up his loom. Tá an ~ is an tslinn aige, he is all set, ready for action. S.a. maide 1(b). 3. Gear, tackle. Av: ~ adhainte, ignition harness. 4. (pl.) Panniers. (Var: gs. ~e, pl. ~eacha)

uimhir, f. (gs. -mhreach, pl. -mhreacha). Number. 1. (a) ~ chothrom, chorr, even, odd, number. ~ chóimheasta, éagóimheasta, rational, irrational, number. ~ ilchodach, composite number. ~ réadach, real number. ~ theibí, abstract number. (b) Ch: ~ adamhach, atomic number. ~ iompair, transport number. (c) Tex: ~ snáithe, count (of yarn). (d) Gram: ~ uatha, iolra, singular, plural, number. An ~ dhéach, the dual number. 2. Numeral, figure. ~ Arabach, Rómhánach, Arabic, Roman, numeral. Scríobh síos an ~, write down the number. 3. Number in series. (a) ~ tí, ticéid, bus, number of house, of ticket, of bus. Tá siad ina gcónaí in ~ a seacht, they live at number seven. ~ leathanaigh, number of page. ~ theileafóin, telephone number. ~ thagartha, reference number. ~ a naoi i mbróga, size nine shoes. (b) ~ de pháipéar nuachta, edition of a newspaper. ~ na míosa seo den iris, this month's issue of the journal. 4. Count, aggregate. ~ dá ndaoine, a number of their people. An ~ a tháinig, the number of those who came. Duine dá n-~, one of their number. Níl a fhios agam ach oiread le h~ na bhfiann, I haven't the faintest idea. (Var: gs. uimhre)

úimléideach, a1. Substantial, important; valuable, useful. Duine ~, substantial, important, person. Ball ~, valuable article. Focal ~, useful expression. (Var: úimléadach)

úire1. 1. f. (gs. ~). (a) Freshness, newness. ~ scéil, newness, novelty, of story. ~ talún, newly cultivated state of ground; fertility in soil. ~ slaite, freshness, greenness, of rod. ~ coille, verdant state of forest. ~ uisce, freshness of (newly-drawn) water. ~ aeir, freshness, briskness, of air. ~ snua, freshness of complexion. ~ uibhe, freshness of egg. ~ ime, freshness, unsalted state, of butter.