Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Fáilte roimh An Lárionad Léinn Teanga agus Cumarsáide

Ceann Disciplíne: An Dr. Elaine Uí Dhonnchadha

Tá an Lárionad Léann Teanga & Cumarsáide (CLCS), atá mar chuid de Scoil na nEolaíochtaí Teangeolaíochta, Urlabhra agus Cumarsáide, mar ionad taighde teangeolaíochta, teangeolaíochta feidhmí, taighde foghlama an dara teanga, foghraíochta agus eolaíochta urlabhra, agus cuireann an fhoireann teagasc ar fáil ag leibhéil fochéime agus iarchéime.

Tá go leor dár gcúrsaí ar fáil do mhic léinn ar cuairt agus do mhic léinn malartaithe freisin. Bhí ról lárnach ag CLCS freisin ó thaobh forbairtí nua a phíolótú, laistigh den Choláiste agus lasmuigh den Choláiste, ar bhonn comhairleach, i dteagasc teanga, i dteicneolaíochtaí nua a fheidhmiú maidir le foghlaim teanga, i dteagasc agus tuiscint Comharthaíochta Teanga, agus i dteagaisc an Bhéarla mar an dara teanga do dhídeanaithe fásta agus do dhaltaí i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna nach labhraíonn Béarla.

An Lárionad Foghlama Teanga

Cuireann an Lárionad Foghlama Teanga saoráidí agus acmhainní teicniúla den scoth ar fáil, agus cuireann sé modúil teanga lánpháirtithe agus eischuraclaim ar fáil do mhic léinn nach bhfuil ag baint céim i dteangacha amach.

An tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra

Cuireann an tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra taighde agus teagasc ar fáil a nascann foghraíochtaí agus foghreolaíocht ó thaobh na teangeolaíochta de le níos mó cur chuigí innealtóireacht-bhunaithe i leith samhaltaithe urlabhra.

An tSaotharlann Cumarsáid Urlabhartha

Tuigimid go mbaineann cumarsáid an duine le nasc sóisialta a dhéanamh chomh maith le brí a chur in iúl, agus mar sin tá sé mar aidhm againn eolas faoi stíl cainte a ionchorprú le hábhar na teachtaireachta chun tuiscint níos fearr a thabhairt ar an rud a deirtear.


Nuashonraithe 9 7 2014 ag slscs@tcd.ie.