Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Mapa Suímh

Scoil Chónasctha na Reiligiún, an Léinn Síochána agus na Diagachta

Fáilte chuig na trí aonad acadúla de Scoil Chónasctha na Reiligiún, an Léinn Síochána agus na Diagachta

  • Roinn na Reiligiún agus na Diagachta
  • Scoil Éacúiméinice na hÉireann (Baile Átha Cliath agus Béal Feirste)
  • Institiúid Loyola

Lonnaithe i nDámh na nEalaíon, na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta, cuimsítear sa Scoil léann reiligiúnach, léann an Bhíobla, eitic, léann ar shíocháin idirnáisiúnta agus diagacht (ó dhearcadh neamh-shainchreidmheach agus ó dhearcadh an traidisiúin Chaitlicigh). Fiosraítear sna cúrsaí fochéime agus iarchéime teagmhálacha idir reiligiúin agus cultúir óna mbunús sa seaniarsma go dtí an lá atá inniu ann. Fiosraítear na hacmhainní intleachtúla agus institiúide a forbraíodh in idirghníomhaíochtaí agus i gcoinbhleachtaí stairiúla agus reatha agus cuirtear i bhfeidhm iad ar na dúshláin agus deiseanna a bhíonn os comhair sochaithe in aois an domhandaithe.


Nuashonraithe 6 January 2015 LINDSAYE@tcd.ie (Ríomhphost).