Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Mapa Suímh

Roinn na Sícíatrachta

Is Disciplín ghníomhach sinn atá ag méadú. Bímid rannpháirteach i dteagasc, i dtaighde agus i seachadadh seirbhíse cliniciúla. Mar Dhisciplín, is speisialtacht leighis í an tsíciatracht a bhfuil bunús eolaíochta láidir aici. Bíonn sí rannpháirteach i gcur chuige ildisciplíne ar aire a thabhairt do dhaoine a bhfuil meabhairghalair orthu trí idirghabhálacha sóisialta, síceolaíochta agus bitheolaíochta a úsáid.

Baineann ár dteagasc fochéime le mic léinn leighis agus cuirimid cúrsaí iarchéime ar fáil i dteiripí síceolaíochta agus sna gnéithe bitheolaíochta den tsíciatracht.
Díríonn ábhair spéise taighde an Disciplín lárnaigh ar Néareolaíocht Mhóilíneach agus Chliniciúil le grúpaí taighde a bhfuil cáil idirnáisiúnta orthu i nGéinitic Néaraisíciatrach, i Néar-íomháú agus Bithchomharthaí, i Néareolaíocht Mhóilíneach agus sna Néareolaíochtaí a bhaineann le Dul in Aois. Oibrímid go dlúth le comhghleacaithe in Institiúid do Leigheas Móilíneach (IMM) Choláiste na Tríonóide, in Institiúid Néareolaíochta Choláiste na Tríonóide (TBSI) agus i Roinn na Géineolaíochta, agus oibrímid i gcomhar le raon leathan grúpaí taighde in Éireann agus go hidirnáisiúnta. Bíonn comhaltaí páirt-aimseartha rannpháirteach i raon leathan gníomhaíochtaí taighde cliniciúil agus gníomhaíochta bunúsacha eolaíochta, rud a léiríonn réimse leathan na Síciatrachta mar Dhisciplín eolaíochta agus cliniciúil.


Nuashonraithe 23 November 2016 School Web Administrator (Ríomhphost).