Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Mapa Suímh

Disciplín na Fisiteiripe

Oideachas fochéime agus iarchéime príomhghníomhaíochtaí Dhisciplín na Fisiteiripe.

Leanann BSc (Fisiteiripe) as na cláir fochéime a chuireann an disciplín ar fáil.  Is iad sin clár fochéime ceithre bliana i bhFisiteiripe nó an clár aon bhliana a thugann aitheantas don dioplóma trí bliana i bhFisiteiripe ó Polaiteicnic Nanyang i Singeapór.

Tá roinnt mac léinn iarchéime sa disciplín atá ag freastal ar chlár taighde agus ar an dá chlár iarchéime múinte a chuirtear ar fáil, eadhon an MSc i bhFisiteiripe Riospráide agus an MSc in Athshlánú Cairdiach agus Cosc.

Tá baint ag an disciplín le maoirsiú taighde agus le teagasc ar chláir eile i Scoil an Leighis (modúl Taighde agus Scileanna Cliniciúla do mhic léinn Leighis fochéime, modúl ar Oideasú Aclaíochta do mhic léinn ar an BSc i Sláinte agus Galair an Duine, teagasc agus maoirsiú ar an MSc i Míochaine Spóirt & Aclaíochta, MSc san Fhiseolaíocht Aclaíochta, MSc in Oinceolaíocht Mhóilíneach, MSc i mBainistíocht agus Beartas Sláinte).

Tá 8 lucht acadúil (triúr léachtóirí sinsearacha, ceathrar léachtóirí lánaimseartha agus comhalta taighde iardhochtúireachta amháin) agus 3 ball foirne teagaisc fisiteiripe/cliniciúil sa Disciplín. Tá na hoifigí, na saoráidí teagaisc agus na saotharlanna taighde lonnaithe i Lárionad Choláiste na Tríonóide d'Eolaíochtaí Sláinte in Ospidéal San Séamas, Baile Átha Cliath 8.


Nuashonraithe 23 November 2016 School Web Administrator (Ríomhphost).